close

Enter

Log in using OpenID

2010-2014 İzzet Baysal Anadolu Lisesi Strateji Planlama Analiz

embedDownload
2010 -2014 İZZET BAYSAL ANADOLU LİSESİ
STRATEJİK PLANI
T.C
BOLU VALİLİĞİ
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
İZZET BAYSAL ANADOLU LİSESİ
-1-
2010 -2014 İZZET BAYSAL ANADOLU LİSESİ
STRATEJİK PLANI
2007–2008 EĞİTİM- ÖĞRETİM
YILINDA OKULUMUZ
İSO 9001:2008 KALİTE BELGESİ
ALMIŞTIR.
-2-
2010 -2014 İZZET BAYSAL ANADOLU LİSESİ
STRATEJİK PLANI
İZZET BAYSAL ANADOLU LİSESİ
1 - DURUM ANALİZİ - KURUM İÇ ANALİZ
OKULUN TARİHÇESİ
Öğretime 1984–1985 öğretim yılında Bolu Atatürk Lisesi bünyesinde başlayan
okulumuz bugün 26 yaşındadır.
Bolu'nun yetiştirdiği hayırsever Sayın İzzet Baysal
Beyefendi'nin yaptırdığı okulumuzun
temeli, 04.04.1987 tarihinde
atılmıştır.
Okulun açılışı zamanın Cumhurbaşkanı Kenan Evren
tarafından yapılmıştır.
13.02.1989 tarihinde kendi binasında eğitim ve öğretime
başlamıştır.
"Bolu Anadolu Lisesi" olan ismi 1989'da "Bolu İzzet
Baysal Anadolu Lisesi" olarak değiştirilmiştir.
Orta kısım ilk mezunlarını 1987–1988; Lise ise
1990 -1991 öğretim yılında vermiştir. Karma
eğitim ve öğretim yapılan okulumuzda 2009–2010
öğretim yılında 29 şubede toplam 749 öğrencimiz
mevcuttur. Kadrolu 57 öğretmenimiz görev
yapmaktadır.
Öğrencisinin çoğu Bolulu olup diğer il ve
ilçelerden gelen öğrencilerimiz okulumuzun Kız
ve Erkek Öğrenci Pansiyonları'nda barınmaktadır.
Pansiyonlarımız 1991–1992 öğretim yılında
hizmete açılmış olup, İzzet Baysal Vakfı tarafından
yaptırılmıştır.
Öğretmenlerimiz için yapılan 2 blok halindeki 16 adet
lojmanlarımız da yine aynı vakıf tarafından
yaptırılmıştır.
Devlet tarafından yaptırılan Spor Salonu'nun hizmete girmesiyle bu ihtiyacımızı da
karşılanmış oldu.
-3-
2010 -2014 İZZET BAYSAL ANADOLU LİSESİ
STRATEJİK PLANI
1990 -1995 yılları arasında okulumuz
bünyesinde "Anadolu Kız Öğretmen Lisesi" eğitim
öğretim görmüştür. Okulumuzun tüm imkânlarından
kendi binalarına taşınıncaya kadar
yararlanmışlardır. Her iki okul arasında çok uyumlu
ve yararlı çalışmalar yapılmıştır. Aynı zamanda
okulumuzda Türk Cumhuriyetlerinden gelen Kırgız,
Türkmen ve Azeri öğrencilerimiz de bu yıllarda eğitim ve öğretimlerini aynı çatı altında
başarılı bir şekilde yürütmüşlerdir.
NOT:
1) 1998 – 1999 Öğretim yılından itibaren ilköğretim kurumları sonrası (8'inci sınıf) Lise
öncesi Hazırlık sınıflarımıza öğrenci alınmaya başlanmış olup, okulumuz
Hazırlık +3 yıl süreli olmuştur.
2) Ortaokul öncesi Hazırlık + 6 yıl süreli öğrencilerimiz 2003-2004 öğretim yılı sonunda
son mezunlarını vermiştir.
3) 2005-2006 Öğretim yılında orta öğretim kurumlarının 4 yıla çıkartılması nedeniyle
hazırlık sınıfı uygulamasına son verilerek 4 yıllık eğitim programına geçilmiştir.
4) Hazırlık+3 yıllık öğrencilerimizin son mezunları 2007–2008 Öğretim yılında
verilmiştir.
Okulumuzda yönetici, öğretmen, veli ve öğrenci ilişkileri son derece olumludur.
Öğrencilerimiz çeşitli dallarda yarışmalara katılmakta ve ödüller almaktadır.
Okulumuzdan beklenen ve özlenen eğitim ve öğretim seviyesine ulaşmak, teknolojiye
ulaşmak için imkânlar zorlanmakta; yönetici, öğretmen, veli ve Okul Aile Birliği
çalışanları ile koordineli çalışmalar devam etmektedir.
OKULUN YAPISI
İzzet Baysal Anadolu Lisesi, 2009 / 2010 Eğitim-öğretim yılında 1 Müdür,
1 Müdür Başyardımcısı, 3 Müdür Yardımcısı 57 öğretmeni ve 5 destek personeli ile
eğitim öğretim hizmeti vermektedir. Okulumuz merkezi sınavla öğrenci aldığı için Bolu
ve tüm illerden 718 öğrenciye eğitim ve öğretim imkânı sunmaktadır.
Okulumuz oldukça geniş bir alana yayılmış olup okul binası, kapalı spor salonu,
nizami ölçülerde futbol sahası, kız ve erkek öğrenci pansiyonları, resim ve müzik
atölyeleri, lojmanları ve geniş parkları ile Bolu’nun en gözde okullarında biridir.
Okulumuzun toplam kullanılabilir alanı 28.000 metrekaredir.
Okulun finansman kaynakları: Okul Aile Birliği gelirleri, kantin kirası, hayırsever
katkılarıdır. Okul içinde olumlu ve etkili bir kurum kültürü vardır. Yatay ve dikey iletişim
sağlıklıdır. Okulda karar alma süreçlerine herkesin katılımı sağlanır.
Okulda veli, çevre okul işbirliği üst düzeydedir. Bakanlığımızın eğitim politikaları
benimsenir ve okula hemen aktarılır.
-4-
2010 -2014 İZZET BAYSAL ANADOLU LİSESİ
STRATEJİK PLANI
Planlı Okul Gelişim Modeli ve TKY uygulamaları kapsamında TKY felsefesine
ve ilkelerine uygun olarak model çalışmaları etkili şekilde yürütülür. OGYE yoluyla,
çalışmalarda eğitime taraf olan herkes temsil edilir. Okulda çalışmalarda ekip
çalışması benimsenmiştir. Her öğretmen eğitim teknolojisini kullanmayı bilir ve
bilgilerini öğretme sürecine aktarır.
OKUL BİLGİLERİ
İLİ: BOLU / MERKEZ OKUL ADI: İZZET BAYSAL ANADOLU LİSESİ
OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
Tabaklar Mah. Anadolu Sok.
PERSONELLE İLGİLİ BİLGİLER
Okul Adresi
0 (374) 215 52 52
Okul Telefonu
SAYILARI
Faks + Telefon
0 (374) 215 75 50
Elektronik Posta
Adresi
[email protected]
Web Sayfa Adresi
www.ibal.meb.k12.tr
Öğretim Şekli
NORMAL (X )
ÜNVANLARI
ERKEK
OKUL YÖNETİCİSİ
(Vekil ise V ile Asil
ise A ile
Belirtilmelidir)
KADIN
1(A)
İKİLİ ( )
3 (A)
Okulun Hizmete
Giriş Tarihi
13.02.1989
OKUL YÖNETİCİ
YARDIMCILARI
1 (BOŞ)
-5-
2010 -2014 İZZET BAYSAL ANADOLU LİSESİ
STRATEJİK PLANI
OKUL VE BİNA DONANIM BİLGİLERİ
Derslik Sayısı
30
Branş Öğretmeni
57
Toplam Şube
Sayısı
29
Rehber Öğretmen
1
Fen Laboratuarı
Sayısı (fzk, kmy,
Byl)
3
Memur
1
Kütüphane Sayısı
1
Hizmetli
2
Resim Atölyesi
1
Şoför
-
Müzik Sınıfı
1
Kaloriferci
1
Bilgisayar BETA
Laboratuarı Sayısı
1
Teknisyen
1
Bilgisayar Sayısı
29
TOPLAM
63
ÖĞRENCİ BİLGİLERİ
ÖZELLİK
Yeni Kayıt
Devam eden
Mezun
ERKEK
KIZ
TOPLAM
79
101
180
360
358
718
2702
-6-
2010 -2014 İZZET BAYSAL ANADOLU LİSESİ
STRATEJİK PLANI
İZZET BAYSAL ANADOLU LİSESİ OKUL GELİŞİM VE YÖNETİM EKİBİ
Sıra
No
Adı - Soyadı
Görev
1
Karabey DURSUN
Okul Müdürü
2
Sedat BALGÜN
Müdür Yardımcısı
3
Nermin YIKMIŞ
Öğretmen
4
Ömer SENCAR
Öğretmen
5
Semra ÜNSAL
Öğretmen
6
Ayşe ÖZCAN
Rehber Öğretmen
7
Filiz GÜMRAH
Destek Personeli (sözleşmeli)
8
Ayten ÇELTİK
Öğrenci Velisi
9
Ayten ÇELTİK
Okul Aile Birliği
10
Öyküm Canseli DEVECİ
Sınıflar Temsilcisi (9. SINIF)
11
Merve AKPINAR
Sınıflar Temsilcisi (10. SINIF)
12
İlay ÇELTİK
Sınıflar Temsilcisi (11. SINIF)
13
Emin PULATLI
Mahalle Muhtarı
14
Mehmet USTA
Okul Öğr. Mecis Bşk.
İmza
-7-
2010 -2014 İZZET BAYSAL ANADOLU LİSESİ
STRATEJİK PLANI
SWOT (GZFT) ANALİZİ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Güçlü Yönler
Bilgili, dinamik ve seçilmiş bir eğitim
kadrosuna sahip olması.
Şehir
gürültüsünden
uzak
bir
yerleşime sahip olması.
Veli okul işbirliğinin güçlü olması.
Öğrencisini sürekli takip eden veli
profiline sahip olması.
Demokratik tavır sergileyen yönetim
anlayışına sahip olması.
Modern bir okul binasına sahip
olması.
Ulaşım açısından uygun yerde olması.
Sınıf öğrenci mevcutlarının
standartlara uygun olması.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
Fırsatlar
Okula yönelik veli, toplum desteğinin
güçlü olması.
Bulunduğu çevrenin gözde okulu
olabilmesi.
Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin
olanaklarından faydalanma imkânına
sahip olması.
Başarılı, alanlarında kendini
kanıtlamış öğretmenlerin görev
yapmak için tercih ettiği bir okul
olması.
İlköğretimde başarılı öğrencilerin
tercihlerinde ilk sıralarda yer alan bir
1.
2.
3.
4.
Zayıf Yönler
Kadrolu memur ve hizmetli olmayışı
ve müdür Başyardımcısının eksik
olması.
Kız ve Erkek öğrenci pansiyonlarının
ayrı ayrı müdür yardımcısı norm
kadrosunun bulunmaması.
Sosyal ve sanatsal faaliyetleri
gerçekleştirebilecek çok amaçlı
salonunun olmaması.
Tiyatro faaliyetlerinin yürütülebileceği
bir salonun bulunmaması.
Okulumuzun kız ve erkek
pansiyonlarımızın ortak kullanılması
sonucu Meslek Lisesi öğrencilerin
varlığı başarıyı düşürmektedir.(Bu
öğrencilerin kendi grubundaki
yurtlarda barındırılması gerekir.)
Pansiyonlarda norm kadrosu olan
belletmen öğretmenlerin
bulundurulamaması başarıyı olumsuz
etkilemektedir.
Tehditler
ÖSS sınavında yüksek puan alan
öğrencilerimizin tercih yapmamaları
nedeniyle başarının istenilen
seviyeden düşük görünmesi.
Fen Lisesi ve Anadolu Öğretmen
Liselerinin var olması nedeniyle
olumsuz rekabetin oluşması.
Ödenek Yetersizliği.
Okulumuzun bahçesinin Milli Eğitim
Müdürlüğü ve Sümer Mahallesi
Karaçayır arası geçiş alanı olarak
kullanılması sonucu giriş-çıkış
güvenliğin sağlanamaması.
-8-
2010 -2014 İZZET BAYSAL ANADOLU LİSESİ
STRATEJİK PLANI
okul olması.
6. ÖSS sınavındaki başarılı bir
performans sergilemesi.
7. Okulumuzun Kapalı spor salonu ve
nizami ölçülerde futbol sahasının
olması
8. Kız ve Erkek öğrenci pansiyonlarının
olması.
5. Okul ve bağlı birimlerde personel
yetersizliği.
2 - DURUM ANALİZİ - MİSYON \ VİZYON
VİZYONUMUZ
Bilim ve teknolojinin farkında olan, değişime ve gelişime açık, öğrenmeyi
temel ihtiyaç kabul eden, değerlerini yaşayan ve yaşatan, hoşgörü sahibi, farklılıkları
zenginlik kabul eden, gösterilen yabancı dilleri kullanabilen, yüksek moral değere
sahip kendine güvenen, katılımcı, kendini sorgulayan, etkili ve nitelikli, çağdaş,
demokratik ve laik Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda bireyler yetiştirmektir.
MİSYONUMUZ
Öğrencilerimizin; bireysel yetenekleri dikkate alarak öğrenmelerini, bilgili,
becerili, öz güvenli olmalarını, çevresi ile iyi ve olumlu iletişim kuracak davranışları
kazanmalarını, olaylara çok yönlü ve tarafsız bakabilmelerini, çağın gelişen
ihtiyaçlarına cevap verebilecek beceriler kazanmalarını, gelişen teknolojiyi izleyip
kullanabilmelerini, liderlik özelliklerinin yanı sıra, iş birliği ve ekip çalışmalarına yatkın,
kendisine güvenen ve güven veren bireyler olmalarını sağlamaktır.
-9-
2010 -2014 İZZET BAYSAL ANADOLU LİSESİ
STRATEJİK PLANI
3 - DURUM ANALİZİ - DEĞERLERİMİZ \ İLKELERİMİZ
*Değişmeyen tek ilkemiz değişimdir.
*Birbirimize saygılı davranırız.
*Okulumuzda iletişim kanalları herkes için açıktır.
*Hizmet verdiklerimizin istek ve beklentileri bizim için önemli ve önceliklidir.
*Çevreyi korur ve geliştiririz.
*Çalışma felsefemiz sürekli gelişmedir.
*Herkes için eğitim anlayışıyla okulu çevreye açarız.
*Problemler çözülmek için vardır anlayışını benimseriz.
*Karar süreçlerine herkesin katılımını sağlarız.
*Öğrenciler bizim varlık nedenimizdir.
*Öğrenci merkezli eğitim metot ve tekniklerini kullanırız.
*Öğrencilerimizi sürekli değerlendirerek
eksikliklerini tespit ederiz.
amaca
ulaşma
derecesini
ve
*Öğrencilerimizin ailesi ve çevresi ile sürekli işbirliği yaparak, yapılan
çalışmaları ve varılan sonuçları değerlendiririz.
*Her anlamda öğrencilerimize iyi bir model olmaya çalışırız.
*Öğrencilerimizi tüm yönleri ile tanımaya çalışırız.
*Öğrenen okul modelini benimseme.
* İSO 9001 : 2008 Kalite belgesine sahip olan okulumuzun bu belgenin
devamlılığını sağlaması.
-10-
2010 -2014 İZZET BAYSAL ANADOLU LİSESİ
STRATEJİK PLANI
4 - DURUM ANALİZİ - TEMEL HEDEFLERİMİZ
Eğitim Hedeflerimiz
Türk Milli Eğitimi’nin temel esaslarına bağlı kalarak Atatürkçü ve çağdaş bir kurum
kültürü oluşturmak.
Misyon ve vizyonumuz doğrultusunda öğrenci ve çalışanlarımızın ihtiyaç ve
beklentilerini göz önünde bulundurarak kalite yönetim sistemimizde sürekli iyileşmeyi
sağlamak.
İnsan kaynağını değerlendirerek yetkinliklerini eğitimlerle desteklemek
Öğrenci ve velinin, hak ve sorumluluklarını öncelikle göz önünde bulundurarak verilen
eğitim-öğretim hizmetlerinden memnun olmalarını sağlamak.
Çevre bilincini alan çevreye karşı duyarlı öğrenciler yetiştirmek.
Okulumuzda gerçekleştirilecek çalışmaların performans değerlendirme
kriterleri gözetilerek gerçekleştirilmesinin sağlanması.
sistemi
Okulumuzda görev yapan tüm personelimize ve en önemlisi öğrencilerimize sürekli
öğrenme politikasını benimsetmek.
Sosyal aktivitesi gelişmiş, teknolojiyi iyi kullanan, branşında kendine yeten, özgüven
sahibi, çevreye saygılı, erdemli bir gençlik yetiştirilmesi.
Okulumuzun fiziki mekân, yönetim anlayışı ve imkânlar açısından çevreye açık,
sosyal-kültürel ve sportif faaliyetlerin gerçekleştirildiği bir toplum merkezi haline
getirilmesi.
Okulumuzun ve dolayısıyla ilimizin eğitim alanındaki başarısını ülke genelinin üstüne
çıkarmak için projeler geliştirilmesi.
Öğretim programların öğrenilebilirlik düzeylerini yükseltmek için, farklı metot ve
stratejilerin öğretmenlerle beraber araştırılarak derslerin işleyişinde görselliğin
arttırılması ve okulumuzda eğitim teknolojisinden en üst seviyede yararlanılmasının
sağlanılması.
-11-
2010 -2014 İZZET BAYSAL ANADOLU LİSESİ
STRATEJİK PLANI
Planlı Okul Gelişimi Modeli’nin okullarımızda TKY felsefesi ilkeleri göz önüne alınarak
etkili şekilde uygulanmasının sağlanması, okul gelişim sürecinin izlenerek ve
değerlendirilerek konu ile ilgili gerekli rehberlik çalışmalarının etkili ve sürekli olarak
yapılması.
Eğitim uygulamalarımızda çoklu zekâ gerçeğini
çalışmalarımıza bu doğrultuda yön vermek.
göz
önünde
bulundurarak
Okulumuzun adına yaraşır şekilde tanıtımın yapılarak çevreyle ve toplumla olan
ilişkilerini arttırılması, sivil toplum örgütlerinin ve çevrenin katılım ve desteğinin
sağlanması.
Teknik kaynakların verimli kullanılma durumlarının belirlenmesi ve teknolojik
yeniliklerden etkili olarak yararlanılması
Etkili kaynak kullanımı konusunda eğitim çalışmaları ve iyileştirme çalışmalarının
yürütülmesi
Kullanılan donanım malzemelerinin olumsuz etkilerinin ölçülmesi, olumsuzlukların
giderilmesi ve atık malzemelerin değerlendirilmesiyle ilgili önlemlerin alınması
Öğretmenlerimizin düzenli olarak meslek ve branşlarında hizmet içi eğitim
faaliyetlerinden ve kişisel gelişim seminerlerinden yararlanmalarının sağlanması.
Öğrencilerimize okuma alışkanlığı verilmesi
yapılandırılması, güncel yayınların takip edilmesi.
ve
kütüphanemizin
yeniden
Öğrencilerimize mesleki yönlendirme ve okul tercihlerinde rehberlik edilmesi.
Öğretmen, öğrenci ve veli ilişkilerinin artırılması ve okulumuza velilerimizin desteğinin
sağlanması.
Öğrencilerin madde bağımlılığı ve zararlı alışkanlıklardan korunması için gerekli
tedbirlerin alınması ve öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimize yönelik
bilgilendirici seminerler verilmesi.
Rehberlik hizmetlerinin amacına uygun olarak işlevlerinin artırılması.
Okulumuzun temizliği konusunda hizmetli kadrosunda bulunanların gerekli özeni
göstermeleri için çalışmaların yapılması ve okulumuzdaki tüm mekânların temiz
kullanılması ve temiz bırakılması, öğrencilerimizde temizlik alışkanlığının yaşam
felsefesi olarak yerleştirilmesi için sorumluluk anlayışını geliştirici tedbirler alınması.
-12-
2010 -2014 İZZET BAYSAL ANADOLU LİSESİ
STRATEJİK PLANI
Öğretim Hedeflerimiz
Öğretmenlerimizin branşlarında ya da yabancı dil ve bilgisayar konusunda ilimizde
düzenlenen seminerlere ve öğretim programlarına katılmaları konusunda teşvik
edilmesi.
Öğrenci merkezli öğretimin okulumuza kazandırılması.
Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda meslek seçimine yönlendirilmesi.
Okulumuzda öğretimde teknolojinin imkânlarının sonuna kadar kullanılması.
Yöneticisi, öğretmeni, velisi ve öğrencisi ile öğrenen okul modelini benimsemesi.
Ezbercilikten uzak, sürekli kendini yenileyen, araştırmacı bir nesil yetiştirmek için;
okulumuzda öğrencilerimize okuma alışkanlığı verilmesi konusunda çalışılması.
Düzenli ders çalışamama, dikkat bozukluğu ve ilgisizlik gibi problemleri olan
öğrencilerimizin okula ve çevreye uyumunun sağlanması ile ilgili olarak rehberlik
çalışmalarının düzenli olarak yapılması öğrenciyle, aileyle, öğretmenlerle,.. vb. birebir
görüşmeler yapılarak aksaklığı giderici tedbirlerin hep birlikte uygulamaya konulması.
Fiziki Yapıda Hedeflerimiz
Okulumuzun arka bahçesinde yer alan futbol sahasının yanına bir soyunma odası ve
duş alma mekanlarının yapılmasının sağlanması
Okulumuzun arka bahçesine güvenliği arttırmak için kamera konulmasının sağlanması
Okulumuzun ön bahçesinin peyzaj çalışmasının yapılması
Branşlarına göre zümre öğretmen odaları ve branş sınıfları oluşturulması.
Eğitim Materyallerindeki Hedeflerimiz
Okulumuzdaki sınıfların her branşa göre ayrı ayrı dizayn edilmesi.
Okul kütüphanemizdeki kitap sayısının artırılması ve Internet ağına sahip kütüphane
ortamının oluşturulması.
-13-
2010 -2014 İZZET BAYSAL ANADOLU LİSESİ
STRATEJİK PLANI
Okullarda konu işlenmesinde CD’lerin ve görsel ve işitsel eğitim materyallerinin
sağlanması.
Okulumuzda ADSL hızlı Internet kullanımı için alt yapının sürekli olarak güçlü
tutulması.
Okulumuzda yabancı dil eğitim ve öğretim kalitesinin artırılması için dil laboratuarların
oluşturulması.
Sosyal ve Kültürel Çalışmalardaki Hedeflerimiz
Sosyal ve kültürel konularda araştırma yapılması ve bu faaliyetlere her öğrencinin
katılmasının sağlanması.
Sosyal kulüp etkinliklerinin arttırılması ve günlük hayatla bağlantı kurulması
Mesleklerin tanıtımı ve sosyal hayata yönelim için çalışmalar yapılması
Okulumuzun bulunduğu çevrenin kültür merkezi olması çalışmaları kapsamında
okulumuzda tiyatro, şenlik, panel,yıl sonu sergileri, kermes, defile, konser ve şiir
dinletileri etkinliklerinin artırılması.
Okullar arası bilgi, şiir, kompozisyon, halk oyunları, saz ve ses yarışmaları
etkinliklerine katılımın artırılması ve öğrencilerimize sosyal birey olma olgusunun
kazandırılması.
Okulumuzda matematik, fen, edebiyat, satranç, izcilik, çevre ….vb. kulüp
çalışmalarının, kültür- edebiyat dergi ve gazete çıkarılmasının teşvik edilmesi.
İl içi ve il dışı tarihi - turistik yerlere ve üniversitelere tanıtım gezilerin düzenlenmesi.
Atık kâğıt toplama ünitesi oluşturulması
Atık pil toplama ünitesi oluşturulması
Plastik ve naylon toplama ünitesi oluşturulması
-14-
2010 -2014 İZZET BAYSAL ANADOLU LİSESİ
STRATEJİK PLANI
Sportif Çalışmalardaki Hedeflerimiz
Okulumuzun ilimizde, ülke genelinde hatta ülkeler arası sportif faaliyetlere katılması ve
iyi dereceler alması için çalışmaların yapılması.
Okulumuzda spor-sağlık ilişkisi hakkında seminerler düzenlenerek, öğrencilerin bu
spor faaliyetlerine katılmasının sağlanması.
İlimizde yapılan basketbol, futbol, kros, masa tenisi, satranç, badminton, … vb. sportif
faaliyetler için eksik tesis ve malzemenin belirlenip, temin edilmesi.
Okulumuzdan mezun ettiğimiz öğrencilerin herhangi bir spor dalında iyi yetişmiş
olmasının sağlanması.
Spor dallarında üstün kabiliyetli öğrencilerimizin tespit edilerek, onların başarılı
oldukları alanlarda ilerlenmesinin sağlanması.
İlimiz sportif faaliyetleri için sporcularımıza araç temin edilmesi.
İl dışında yapılan yarışmalarda ilimizin olması gerektiği gibi en iyi şekilde temsil
edilmesi, okulumuzu ve ilimizi tanıtıcı faaliyetlerin yürütülmesi.
Öğrencilerimizin “Bilinçli spor ve dengeli beslenmeyi” bir yaşam tarzı haline
getirmeleri için çalışılması.
Sportif tesisi olan kurumlardan yararlanılması ve bu kurumlarla işbirliğinin
geliştirilmesi.
5.STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER VE FAALİYETLER
Okulumuz ilk kez 1984 -1985 Eğitim-Öğretim yılında, Bolu Atatürk Lisesi
bünyesinde öğretime başlamıştır. Ardından 13.02.1989 tarihinde İzzet Baysal Anadolu
Lisesi adıyla yeni binasına taşınmıştır. Okulumuz eğitim öğretim hizmetine başladığı
ilk yıldan bu yana çağdaş eğitim-öğretimin gerekleri; uygun fiziksel mekanların temini,
eğitim-öğretim araç ve gereçlerinin sağlanması, eğitim-öğretim ve yönetim süreç
standartlarının belirlenmesi ve en güzel şekilde yürütülmesi konusunda Bolu’da var
olan Liseler içerisinde örnek teşkil etme yolunda güzel adımlar atmaktadır.
-15-
2010 -2014 İZZET BAYSAL ANADOLU LİSESİ
STRATEJİK PLANI
Stratejik Amaç1: Başarılı bir okul olmak
Stratejik Hedef 1- 2009 ÖSS sınavında üniversiteye yerleştirilecek öğrenci
sayısının en az % 61 olmasını sağlamak 2010 LYS sınavında da bu başarıyı %
64’e çıkarmak.
Faaliyet1: Okul rehberlik servisince ÖSS sınav sistemini her yönüyle tanıtan
sınıf çalışmaları yapmak.
Faaliyet2: Okul Rehberlik Servisince “Sistemli Ders Çalışma Yöntemleri”
hakkında bilgi ve beceri kazandırıcı çalışmalar yapmak.
Faaliyet 3. Her sınıfta her konu sonunda test çözme çalışmaları yapmak.
Faaliyet 4. Lise son sınıflara yönelik olarak ders saati dışında ek çalışma olarak
konu tekrarı ve test çalışması yapmak.
Faaliyet 5. Özel kuruluşların yaptığı deneme sınavlarına katılmaları yönünde
öğrencileri teşvik etmek.
Faaliyet 6. Öğrenci ve velilere yönelik sınav kaygısı ve stresle başa çıkma
yolları konusunda bilgilendirme yapmak.
Stratejik Hedef 2- Sınıf ve ders olarak öğrenci başarılarını sürekli olarak
artırmak.
Faaliyet 1. Her branş için öğrencilerin mevcut başarılarının sınıf sınıf tespit
edilmesi.
Faaliyet 2. Her sınıf için ders başarı notlarının tespit edilmesi.
Faaliyet 3. Öğrencilere “Zamanı Etkili ve Verimli Kullanma, Plan Yapma
Becerilerini” geliştirici çalışmaların okul rehberlik servisince yapılması.
Faaliyet 4. Bütün öğretmenlerin eğitim teknolojisini ve aktif öğrenme yöntemleri
kullanarak dersleri işlemeleri.
-16-
2010 -2014 İZZET BAYSAL ANADOLU LİSESİ
STRATEJİK PLANI
Faaliyet 5. Bütün dersler bazında haftada bir konu tarama testleri yapılması.
Faaliyet 6.Tanıma tekniklerini öğrencilerimize uygulamak.
Faaliyet 7. Sınıf Şube Öğretmenleri toplantılarında “başarısızlık nedenlerini”
çok iyi belirleyerek gerekli tedbirleri öğrenci ve sınıf bazında almak.
Faaliyet 8. Akademik başarısı düşük, devamsızlık sorunu olan, ders içindeki
olumsuz tutum ve davranışlarıyla dikkat çeken ( ders dinlemeyen, dersin
dinlenilmesine engel olan, ya da çok sessiz ve içe dönük…v.b.)öğrencilere yönelik
öğretmen, rehberlik servisi ve veli işbirliği ile gereken eğitsel tedbirleri almak.
Faaliyet 9. Okul içindeki alan seçimlerinde ( 9.Sınıf ve 10.Sınıf sonrası )
öğrencilerimizi ilgi ve yetenekleri paralelinde alanlara yönlendirmek amacıyla okul
rehberlik servisince gereken çalışmaları yapmak.
Faaliyet 10. Sürekli değerlendirme yaparak, alınan sonuçlara göre gerekli
iyileştirmeyi yapmak.
Faaliyet 11. Okulumuzda gelişimsel ve önleyici rehberlik anlayışı ilkeleri
paralelinde disiplin cezaları ve sınıf tekrarı gibi öğrenci aleyhine olabilecek
olumsuzlukların meydana gelmemesi için çalışmalar düzenlemek.
Stratejik Hedef 3- Tüm öğrencilerimize yaşamın en temel gereklerinden olan
“öğrenmeyi öğrenme bilinci”ni aşılamak ve öğrenmeyi sevdirebilmek.
Faaliyet 1. Öğrencilerin istekleri ve ihtiyaçları yönünde öğrenme ortamlarını
oluşturmak (öğrenci meclisi ve eğitsel kulüp çalışmalarına gereken önemi vermek.)
Faaliyet 2. Okul kütüphanesini öğrencilerimizin daha etkin bir şekilde
kullanabilecekleri hale getirerek ( Süreli Yayınlara yer vermek en son çıkan kitaplara
yer vermek ve tanıtımını yapmak.) öğrencilerimizde araştırma becerilerini geliştirmek.
Faaliyet 3. İlimizde Valilikçe düzenlenen “Okuyan Okullar Projesi” kapsamında
öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlığı edinmelerinin sağlanması.
Faaliyet 4. Öğrencilerimizde bilgiye ulaşma yolları konusunda en önemli özellik
olan teknolojiyi kullanma becerisinin bilgisayar dersleri yoluyla geliştirilmesi.
-17-
2010 -2014 İZZET BAYSAL ANADOLU LİSESİ
STRATEJİK PLANI
Faaliyet 3. Sosyal aktivitelere daha fazla yer vererek öğrencilerimizin sosyal
becerileri ve olumlu karakter özelliklerini kazanmalarının sağlanması.
Faaliyet 4. Öğrencilere öğrenmeyi sevdirmede, bütün öğrencilerin öğrenme
ihtiyaçlarına cevap vermede öğretmen veli ve toplum desteğini sağlayıcı çalışmalar
yürütmek.
Faaliyet 5. Fen derslerinde laboratuar çalışmaları ve deneylerden, sosyal
bilimler derslerinde daha görsel ve işitsel eğitim araçlarından faydalanılması.
Performans Göstergeleri
Sınav Kazanan öğrenci sayısı
Deneme sınavlarındaki başarı yüzdesi
Eğitim materyallerinin sayısı
Başarı notu ortalamaları
Okulun 2010, 2014 ÖSS sınavında bir üst öğrenim kurumuna yerleşen öğrenci
sayıları.
Kaynak: Sınav sonuçları, Öğretmenler Kurulu Tutanakları, Planlar, materyal sayısı.
Stratejik Amaç 2: Okulumuzun eğitim ortamları, fiziki mekanları, kaynak ve
ekipmanları ile TKY standartlarını yakalamak.
Stratejik Hedef 1. Okulumuzda eğitim ortamları fiziki yapı, kaynak ve
ekipmanların kalitesini artırarak etkin kullanımı sağlayabilme.
Faaliyet 1. Okulumuza konferans salonun kazandırılması.
Faaliyet
yenilenmesi
2.
Sınıflardaki
öğretmen
masaları
ve
bilgisayar
dolaplarının
Faaliyet 3. Okul ve sınıflardaki eğitim-öğretim araç-gereçlerinin periyodik
bakımı ve onarımının yapılması.
Faaliyet 4. Sarf malzeme ( Kartuş, toner, fotokopi kâğıdı v.b.)ihtiyaçlarının
düzenli temin edilerek okul toplumunun faydalanışına sunulması.
-18-
2010 -2014 İZZET BAYSAL ANADOLU LİSESİ
STRATEJİK PLANI
Faaliyet 5. Teknolojik materyallerin kullanılması için gerekli seminerler ve
hizmet içi kurslar düzenlenerek, öğretmenlerin ve öğrencilerin kullanımına hazır
bulundurulması.
Faaliyet 6. Görsel araçların ve teknolojik materyallerin (projeksiyon, bilgisayar)
öğrenci hizmetine sunulabilmesi amacıyla, bunların nasıl kullanılacağı ile ilgili
öğretmenlere okul bilgisayar formatör öğretmenince hizmet içi eğitim verilmesi
konusunda plan ve programlar yapılması.
Stratejik Hedef 2.Okul bahçesinin görünüşünü güzelleştirmek.
Faaliyet 1. Bahçeye çiçek ve ağaç dikilmesi.
Faaliyet 2. Bu konuda yerel yönetimle işbirliği yapılması.
Faaliyet 3. Bahçe duvarlarının boyanması.
Faaliyet 4. Okulumuz bahçesindeki voleybol ve basketbol sahalarının çizilmesi
potaların boyanması ve potalara file takılması.
Faaliyet 5. Okul bahçesine daha fazla bankların temin edilmesi.
Faaliyet 6. Okul Bahçesine renkli çöp kovaları ve geri dönüşüm kutularının
konulması.
Faaliyet 7. Okul ön bahçe ve yurt ön bahçesinin yer kaplamasının yenilenmesi
Stratejik Hedef 3 . Okulda daha temiz (hijyenik ) bir ortamın oluşturulması ve
okulda oluşabilecek küçük sağlık sorunları esnasında faydalanılabilecek fiziksel
mekanlar oluşturulması.
Faaliyet 1. Hizmetli personel sayısını arttırmak.
Faaliyet 2. Temizlik malzeme ihtiyacını sağlamak.
Faaliyet 3. Periyodik olarak genel temizlik işlerini yapmak.
Faaliyet 4. Okul öğrenci işbirliği ile sınıfların temiz tutulmasını sağlamak.
Faaliyet 5. Her ay en temiz sınıfın seçilmesi.
-19-
2010 -2014 İZZET BAYSAL ANADOLU LİSESİ
STRATEJİK PLANI
Faaliyet 6. Katlarda ilk Yardım Dolabının oluşturulması.
Faaliyet 7. Revirimiz var. Sağlık personelinin sağlanması.
Performans Göstergeleri
Bilgisayar Laboratuarından yararlanan öğrenci sayısı.
Okulun fiziki mekânlarından memnun olan veli sayısı.
Öğretmen öğrenci memnuniyet oranı.
Kaynak: Anketler, Öğretmenler Kurulu tutanakları, Okul Aile Birliği kararları,
tutanaklar.
Stratejik Amaç 3 :Bulunduğumuz eğitim bölgesinin ve ilimizin sosyal,kültürel ve
toplumsal gelişimine katkıda bulunmak.
Stratejik Hedef 1: Okulumuzu çevrenin gelişimine katkıda bulunan kültürel bir
yapıya kavuşturabilmek.
Faaliyet1. Seminer, tiyatro, şiir dinletisi sergi, kermes, düzenlenmesi.
Faaliyet2. Özel gün ve haftalarla ilgili kutlama programlarının velilere
duyurulması ve katılımlarının sağlanması.
Faaliyet3. Farklı kurum ve kuruluşları davet ederek okulumuzdaki etkinliklere
katılımlarını sağlamak.
Stratejik Amaç 4 : Velilerimizin okul gelişimindeki yerlerini almalarını sağlamak.
Faaliyet1.Okul-veli işbirliğini geliştirici çalışmalar yapılarak (katılımın yüksek
olduğu veli toplantıları ve veliye dönük seminerler..v.b.) velilerimizin çocuklarının
eğitimine doğrudan katılmalarını sağlamak.
Faaliyet2. Okul Aile Birliği çalışmalarına destek verilmesi.
Faaliyet3. Okuldaki çalışmaların planlanmasının, organizasyon çalışmalarının
ve uygulama basamaklarının velilerle birlikte yapılması.
Stratejik Amaç 5: Okulumuzu tanıtmak ve Anadolu Liseleri arasında öncelikle
tercih edilen bir okul olmak.
-20-
2010 -2014 İZZET BAYSAL ANADOLU LİSESİ
STRATEJİK PLANI
Stratejik Hedef 1: Okulumuzun Web
güncelleştirilmesi yoluyla okulumuzun
sağlamak.
sitesinin ve tanıtım cd’lerinin
tanıtımına katkıda bulunulması
Faaliyet 1. Okul tanıtımı için planlanan çalışmaların yapılması.
Faaliyet 2. Okul tanıtımı için kısa film gösterisinin ana sayfaya konulması
Stratejik Hedef 2: Daha güvenli bir okul ortamı oluşturarak bu yönüyle tercih
edilen bir okul olmak .
Faaliyet1. Şiddeti önleme amaçlı çalışmaların etkili şekilde yapılması.
Faaliyet 2. Şiddet Eylem Planı hazırlaması ve uygulanması.
Faaliyet 3. Tehdit algılandığında okul veli ve emniyet mensuplarıyla işbirliği
yapılması.
Faaliyet 4. Şiddete meyilli öğrenci ve öğrenci gruplarına yönelik rehberlik
servisi, okul idaresi ve veli işbirliğine gereken önemin verilmesi.
Faaliyet 5. Öğrenci devamsızlıklar ve okuldan kaçma ile ilgili Okul İdaresi ve
Rehberlik Servisince düzenli takip yoluyla iyileştirmeye yönelik tedbirlerin alınması.
Faaliyet 6. İletişim becerileri ile ilgili kısa öğrenci ve öğretmenlere seminerler
düzenlenmesi.
Stratejik Hedef 3:Okulumuzun İlimizde, ülke genelinde sportif ve sosyal
faaliyetlere katılması iyi dereceler alması için çalışmaların yapılması.
Hedef 1. Öğrenci meclisi ve kulüp çalışmalarının etkin şekilde yürütmesi.
Hedef 2. Okulumuzdaki sosyal ve sportif faaliyetlere öğrencilerimizin daha fazla
katılımının sağlanması.
Hedef 3. Okulumuzdaki sosyal ve sportif faaliyetlerin sayısı ve çeşidinin
arttırılması.
-21-
2010 -2014 İZZET BAYSAL ANADOLU LİSESİ
STRATEJİK PLANI
Hedef 4. Öğrencilere iyi bir meslek ve başarılı bir toplumsal yaşam için
akademik kariyerin tek başına yeterli olmadığı bunun yanında sosyal becerilerinde
önemli olduğunun kavratılması.
Performans göstergeleri
Kulüp faaliyetleri.
Yapılan sosyal ve kültürel faaliyetler.
Personel memnuniyet oranı.
Öğrenci Meclisi faaliyetleri.
Kaynak: Anketler, Öğretmenler Kurulu tutanakları, Kulüp planları, Sosyal, Kültürel
Etkinlik Planı.
Stratejik Amaç 6: AB ülkeleri ile ortak okul projeleri geliştirilmesi konusunda bir
proje hazırlama ekibini oluşturmak.
Faaliyet 1. Konu ile ilgili olarak Milli Eğitim Müdürlüğü AB Projeleri bürosuyla
irtibata geçilmesi.
Faaliyet 2. Konu ile ilgili çalışmak üzere öğretmen öğrencilerden oluşan bir ekip
kurulması.
Faaliyet 3. AB ülkelerinin projelerine ortak olmak için başvurulması.
Faaliyet 4. Koordinatör ülke olmak için başka bir proje geliştirilmesi.
Performans Göstergeleri
AB Okul projesi sayısı
AB ülkelerine ziyaretine giden öğretmen sayısı
AB ülkelerine hizmet içi eğitim kursuna giden öğretmen sayısı
Kaynak: Öğretmen, Proje belgeleri
-22-
2010 -2014 İZZET BAYSAL ANADOLU LİSESİ
STRATEJİK PLANI
ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİNDE ALINMASI GEREKEN
ÖNLEMLER:
İYİLEŞTİRMEYE ÇALIŞILAN MADDE NUMARALARI:
8 – 9 – 10 – 11 – 47 – 49 – 69 – 70
8 – 9 – 10 PANSİYON İLE İLGİLİ MADDELERİN İYİLEŞTİRME ÖNLEMLERİ
1) İkinci bir aşçının kadrolu olarak görev yapmasının sağlanması
2)Yemek tabelası hazırlanırken, yemek çeşitlerinin uyumuna dikkat edilmesinin sağlanması
3)Öğrencilerin genel olarak tüketebileceği yemeklerin çıkarılmasına önem verilmesi
gerekiyorsa bu konuda anket yapılmasının sağlanması
4)Mutfak personelin daha dikkat olması konusunda uyarılması
5) Öğrenci başına düşen bir günlük yemek bedelinin artırılması (örneğin 2010 yılı bir öğrenci
için üç öğün yemek bedeli 4,20 TL dir)
6)
47 – 49 DERS PROGRAMLARI VE ÖĞRENME - ÖĞRETME YÖNTEM VE
TEKNİKLERİN İYİLEŞTİRME ÖNLEMLERİ
1)OTMG tarafından 47. ve 49. maddeler seminer düzenlenerek öğretmenlere bilgilendirici
açıklamaların yapılması
2)Veli memnuniyet anketlerinde bu maddeler veliler tarafından olumlu karşılandığı aşikârdır.
Bu nedenle öğrencinin gelişimi göz önünde bulundurularak yorumlanması en doğaldır
3)
4)
5)
6)
69 – 70 ÖĞRENCİ KULÜPLERİN İYİLEŞTİRME ÖNLEMLERİ
1)Kulüp rehber öğretmenleri ile toplantıların yapılması, gerekli mevzuatlar açıklanması ve
-23-
2010 -2014 İZZET BAYSAL ANADOLU LİSESİ
STRATEJİK PLANI
öğrenci merkezli çalışmalara yer verilmesi
2)Her kulüplerin amaç ve hedefleri öğrenciler açıklanması
3)Her kulübün çalışmalarını sergileyecek pano ve stantların oluşturulması
4)
ÇALISANLARIN MEMNUN YET ANKETINDE ALINMASI
GEREKEN ÖNLEMLER:
İYİLEŞTİRMEYE ÇALIŞILAN MADDE NUMARALARI:
27
27 ÇALIŞANLARIN OKULDA YEMEK, SERVİS VB.İHTİYAÇLARIN İYİLEŞTİRME
ÖNLEMLERİ
1)Minik bir mutfak kurulması
2)Buzdolabının alınması
3)Mikro dalga fırının alınması
4)
5)
-24-
2010 -2014 İZZET BAYSAL ANADOLU LİSESİ
STRATEJİK PLANI
VELİ MEMNUN YET ANKETINDE ALINMASI GEREKEN
ÖNLEMLER:
İYİLEŞTİRMEYE ÇALIŞILAN MADDE NUMARALARI:
6–8–11
6 – 8 YEMEKHANE İYİLEŞTİRME ÖNLEMLERİ
1) İkinci bir aşçının kadrolu olarak görev yapması
2)Yemek tabelası hazırlanırken, yemek çeşitlerinin uyumuna dikkat edilmesi
11 YATILI YURT PANSİYON ÖNLEMLERİ
1) Personelin temizlik, bakım ve hijyen konularında daha dikkatli olmaları konusunda
açıklamalar yapılması
2) Erkek öğrenci pansiyonu yatakhanelerin zemininin Laminant parke olarak değiştirilmesi.
-25-
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
6 981 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content