close

Enter

Log in using OpenID

Denizli Aquatlonu Küçükler Türkiye Finali Ve Yıldızlar, Gençler

embedDownload
Denizli Aquatlonu Küçükler Türkiye Finali Ve Yıldızlar, Gençler, Elitler Yarış Talimatı
Federasyonumuzun faaliyet programında yer alan Denizli Aquatlon yarışları 01-02 Kasım 2014 tarihinde Denizli
Pamukkale Üniversitesi kampüs alanı içinde yapılacaktır.
Yarış Bilgileri:
Yarış tarihi: 01-02 Kasım 2014
Yarış yeri: Denizli Pamukkale Üniversitesi Kampüs Alanı
KATEGORİLER:
AQUATLON
YAŞ VE DOĞUM ARALIKLARI
KÜÇÜKLER A BAY/BAYAN
2004-2005 DOĞUMLULAR
KÜÇÜKLER B BAY/BAYAN
2003-2002 DOĞUMLULAR
YILDIZ BAY/BAYAN
2001-2000-1999 DOĞUMLULAR
GENÇ BAY/BAYAN
1998-1997-1996-1995 DOĞUMLULAR
ELİT BAY/BAYAN
1995 + DOĞUMLULAR
ADAY ELİT BAY/BAYAN
1995 + DOĞUMLULAR
MESAFELER:
KATEGORİLER
YÜZME
KOŞU
2004-2005 BAY/ BAYAN
100 M
625 M
2003-2002 BAY/BAYAN
250 M
1250 M
YILDIZLAR
400 M
2500 M
GENÇLER
1000 M
5 KM
ELİTLER VE ADAY ELİTLER
1000 M
5 KM
ÖNEMLİ TARİHLER:
T.T.F ON-LİNE KAYIT KAPANIŞ
29.11.2014
24.00
www.triatlon.org.tr
KAYIT KONTROL
01.11.2014
16.00 – 17.30
TEKNİK TOPLANTI
01.11.2014
18.00
Pamukkale Üniversitesi
Yüzme Havuzu
Pamukkale Üniversitesi
Yüzme Havuzu
MAKARNA PARTİSİ
01.11.2014
19.00
PUANLAMA VE DEĞERLENDİRME
Türkiye küçükler Aquatlonu ferdi ve takım sıralaması en iyi 3 yarışın toplam puanına göre değerlendirme
yapılacaktır. Denizli Aquatlonu Türkiye final müsabakası olarak icra edileceğinden Türkiye sıralamasına girmek için
yarışmaya katılım zorunludur.
YARIŞ PROGRAMI:
08.30 - 09.00
Değişim Alanına Giriş Ve Kayıt Kontrol
09.00
2004 - 2005 Erkekler Start
09.10
2004 - 2005 Bayanlar Start
09.30
2002 - 2003 Erkekler Start
09.45
2002 – 2003 Bayanlar Start
10.00
Yıldızlar Erkekler Start
10.10
Yıldız Bayanlar Start
10.45
Genç Erkekler Start
11.00
Genç Bayanlar Start
12.00
Elit Erkek, Elit Bayan, Aday Elit Erkek
Aday Elit Bayan Start
13.00
ÖDÜL TÖRENİ
KATILIM ŞARTLARI:
Yarışmaya katılacak tescilli kulüpler ve ferdi sporcular Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden aldıkları
onaylı isim listeleri ve lisanslarını Organizasyon Kuruluna vermek zorundadırlar. Belgesi olmayanların
yarışmalarına izin verilmeyecektir.
• Yarışmaya katılacak tüm sporcuların lisanslarının 2014 yılı vizesi yapılmış olacaktır.
• Yarışmaya katılacak kulüp ve ferdi sporcular Federasyon web sitesine en geç Cuma mesai bitimine kadar
yarışmacı kayıt sistemine kayıt olmaları gerekmektedir. Kayıt yaptırmayan sporcular yarışmaya alınmayacaktır.
• Kulüpler ve ferdi sporcular yarış ekipmanlarını kendi imkânlarıyla getireceklerdir.
• Sporcular kendi yaş kategorilerinde yarışacaklardır.
• Yarışma Türkiye Triatlon Federasyonu Yarışma Yönergesi Hükümlerine göre yürütülecektir.
• Yarışma ve sonuçları ile ilgili itirazlar, yarışma sonuçlarının ilan edilmesinden 30 dk içinde MHK ye yapılmalıdır.
Bu süre dışında yapılacak itirazlar geçerli sayılmayacaktır.
• Yarışmaya katılacak tüm sporcuların lisansları ile birlikte teknik toplantıya katılmaları zorunludur.
• Yarışma Küçükler Kategorisinde Puanlı olarak icraa edilecektir. Yıldızlar, Gençler ve Elitler kategorisi için puanlı
değildir tasnifler ferdi olarak yapılacak olup, ilk üçe girenlere madalya verilecektir.
Yarışmalar Küçükler Aquatlon Türkiye final yarışı olarak icra edilecektir. Türkiye sıralaması için bu yarışa
katılım mecburidir.
GÜVENLİK:
• Yarışmacı emniyet tedbirlerini hiçe sayarak yarışmaya başladığı takdirde; meydana gelebilecek kaza, hasar ve
benzeri olaylardan Federasyonumuz (organizasyon kurulu) sorumlu değildir.
• Yarışmaların (yüzme, koşu) sağlık ve emniyet tedbirleri Valilik, Kaymakamlık, Gençlik Hizmetleri ve spor İl
Müdürlüğü ile Organizasyon Kurulunca alınacaktır.
DİĞER HÜKÜMLER:
• Yarışmalarda görev alacak hakemler ile kulüp sporcularının izinleri bağlı oldukları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlüklerinden alınacaktır.
• Yaş gruplarında takım sorumluları takım listeleri ile birlikte teknik toplantıya katılmak zorunda olup, sporcular
isteğe bağlı olarak katılabilirler. Bu sporcuların kurallar ve parkur bilgilerini bildikleri kabul edilecektir.
• Müsabakalara katılacak tüm sporcular TTF forma kurallarına uymak zorundadır. Milli takım formasıyla yarışa
iştirak edemezler.
• Tüm sporcular ITU’ nün belirlediği yarışma talimatlarını bilmek ve uygulamak, yarışmacılara, hakemlere,
görevlilere ve izleyicilere saygılı davranmak, sporcu ahlakına aykırı hareketlerden kaçınmak zorundadır.
• Yarışma öncesinde öngörülemeyen ve yarışmanın daha sağlıklı yürütülmesi için gerekli olan değişiklikler,
Yarışma komisyonunun görüşü alınarak, (yarışma başhakemi, yarışma organizasyon sorumlusu, bir teknik kurul
üyesi ve Federasyonumuzun belirttiği kişiler) tarafından teknik toplantı sırasında açıklanır.
• Bu talimatta yer almayan hususlarda Federasyon Başkanlığı ve adına görev yapacak Yarışma Komisyonu
yetkilidir.
İTİRAZLAR:
• Kulüpler itirazlarını, 150 TL itiraz bedeli yatırdıktan sonra Yarışma Komisyonu’na yapacaklardır. İtiraz bedeli
federasyon mutemedine elden ödenecektir. İtirazın haklı görülmesi durumunda ödenen ücret ilgiliye iade
edilecek aksi durumda federasyon hesabına gelir kaydedilecektir.
ÖDÜLLER:
• Kategorilerinde ilk 3 dereceye giren sporculara madalya verilecektir.
• Yarışmaya katılan tüm sporculara katılım madalyası verilecektir.
• Ödül alan kulüplerin, Antrenör, idareci ve sporcularının ödül törenine katılmak zorundadır.
.Küçükler Aquatlon Türkiye sıralamasına giren sporculara kupa verilecektir.
.Küçükler Aquatlon takım Türkiye sıralamasına giren kulüplere kupa verilecektir.
ÖDEMELER:
•
•
Federasyonumuz GSGM harcırah yönetmeliklerine göre yarışmalarda; Kendi
Kategorilerin de 1’nci gelen sporcudan itibaren süre farkına göre;
Küçükler-Yıldızlar kategorisinde %15 lik dilime
Gençler kategorisinde %8’lik dilime
Elitler kategorisinde %5 lik dilime
•
•
•
•
Girmeleri halinde sporcular harcırah almaya hak kazanırlar. 3-9 sporcu ile katılan il-kulüplerin 1
Antrenörüne, 10 ve yukarısı sporcu ile katılan il –kulüplerin 2 Antrenörüne, 1 ve 2 sporcu ile katılan ilkulüplerin sporcuları ilk 3 dereceye girmeleri halinde 1 Antrenörüne harcırahları Federasyonumuzca
BANKA İBAN NUMARALARINA YATIRILACAKTIR. (Ödemeler merkezden yapılacak olup, katılımcılar IBAN
numaralarını yarışma alanında mutemede verecektir.).
6215 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 10,11 ve 12. Maddelerinde yapılan
düzenleme ile 3289 Sayılı Kanun’un E- 9.ncu Maddesinin bazı fıkraları değiştirilmiş ve aynı Kanuna ek
Madde 9/A ile Geçici 11.nci madde eklenmiştir. Denizli’de yapılacak Aquatlon yarışlarında ücret ve
yolluklar bu kanun maddesi kapsamında yapılacaktır.
Ev sahibi ilin kulüp sporcu ve Antrenörlerine ödeme yapılmayacaktır.
Ödeme yapılmayan sporcu, Antrenör ve idarecilerin harcırahlarını, kulüpleri veya Gençlik Hizmetleri ve
Spor İl Müdürlükleri bütçe imkânları dahilinde ödeyebileceklerdir.
Not: Parkur haritası ve konaklama bilgileri daha sonra açıklanacaktır.
Tüm ilgililere duyurulur. 24/10/2014
Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanlığı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
70 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content