close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 Akademik Yılı Yabancı Uyruklu Adayların Başvuru Tarihleri

embedDownload
2014-2015 Akademik Yılı Yabancı Uyruklu Adayların Başvuru Tarihleri :
Önlisans - Lisans :
Başvuru Tarihleri
: 23 Haziran 2014 - 18 Temmuz 2014
Kesin Kayıt Tarihleri : 01 Eylül 2014 – 05 Eylül 2014
Yedek Kayıt Tarihleri : 09 Eylül 2014 – 12 Eylül 2014
Kontenjanlar :
Önlisans Programlar: 191
Lisans Programlar : 141
Genel Şartlar :
Başvuracak Adaylar:
a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;
1- Yabancı uyruklu olanların,
2- Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından
çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının aldığı 5203 sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi
olduklarını belgeleyenlerin,
3- Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların,
4- TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında
yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
5- KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GeneralCertificate of Education A Level “GCE AL”
sınav
sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak
General Certificate of Education A Level “GCE AL” sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların başvuruları kabul edilir.
b) Adaylardan;
1- TC uyruklu olup ortaöğretimin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,
2- KKTC uyruklu olanların (ortaöğretiminin tamamını KKTC liselerinde bitirip General Certificate of Education A Level “GCE AL”
sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak General Certificate
of Education A Level “GCE AL” sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
3- a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyrukluların (ortaöğretimin tamamını KKTC dışında
yabancı bir ülkede
tamamlayanlar / ortaöğretimin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç),
4- Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip General Certificate of Education A
Level “GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak
General Certificate of Education A Level “GCE AL” sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
5- Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören TC uyruklu olan
veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyrukluların TC uyruklu olup, lise öğrenimini
KKTC’de tamamlayanların başvuruları kabul edilmez.
Gerekli Belgeler :
Önlisans – Lisans :
1-Başvuru Formu (Form-1)
2-Lise diplomasının veya mezuniyet çıkış belgesi (Türkiye’deki noter ya da ülkesindeki
Konsolosluktan onaylı -Türkçe tercümeli)
3-Transkript-Not Döküm Belgesi (Türkiye’deki noter ya da ülkesindeki Konsolosluktan onaylı Türkçe tercümeli)
4-Sınav Sonuç Belgesi ( Türkiye’deki noter yada ülkesindeki Konsolosluktan onaylı -Türkçe
tercümeli)
5-Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasın (Türkçe’ye çevrili noter ya da konsolosluk
onaylı)
6-Vesikalık fotoğraf (1 Adet)
Mevcut sınav türleri ve koşulları:
SAT I
en az 1100 / 1600
GCE (A Level) Sınavı
en az 3 konuda A seviyesi puan
ACT (AmericanCollege Test) sınavı
en az 24
Ürdün ve Filistin’de yapılan Tawjihi sınavları
tüm derslerden alınan sınav not ortalaması en
az 80
Lübnan’da yapılan Bakalorya (BaccalaureatLibanais) sınavı
fen dalında (ScientificStream) diploma notu
70/100
Uluslararası Bakalorya
Diploma notu en az 30
Abitur Sınavı
en fazla 3,5
Çin Halk Cumhuriyet’nde yapılan Üniversite Giriş Sınavından
(Gaokao)
başvurulan programın puan türünde 750
üzerinden en az 540,
İran’da lise diploma notu (DiplomeDebirestan)
ortalaması en az 14/20
İran'da yapılan Pişdaneşgahi bitirme notu
ortalaması en az 15/20
Fransız Bakaloryası
Diploma notu en az 12
Matura
Belge sahibi olmak
Suriye’de yapılan Al-Shahada-Al Thanawiyya (Baccalaureate)
Sınavından 240 üzerinden
başvurulan programın puan türünde en az 185
TCS Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Sınavı
Temel Öğrenme Becerileri Testinden en az 50
puan alan adaylar
AFGANİSTAN: KONKUR General StateExamination (Afganistan En az 250 puan alan adaylar
Üniversite Giriş Sınavı)
ARNAVUTLUK: DëftesëPjekurie / Certificate of Maturity
En az 6 puan olan adaylar
AZERBAYCAN: TQDK tarafından yapılan merkezi üniversite giriş En az 300 puan alan adaylar
sınavı
BAHREYN: Tawjahiya (Merkezi Lise Bitirme Sınavı)
En az 60 başarı notu olan adaylar
BANGLADEŞ: HigherSecondary School Certificate
En az 60 başarı notu olan adaylar
BEYAZ RUSYA: Belarus Central TestingResults
En az 350 puan alan adaylar
BELÇİKA: Diploma vanhogersecundaironderwijs /
Certificatd'EnseignmentSecondaireSuperieur
Toplamda %70 başarı puanı olan adaylar
BREZİLYA: ConcursoVestibular
Toplamda %70 başarı puanı olan adaylar
CEZAYİR: Cezayir Bakaloryası
En az 11 puan alan adaylar
ÇEK CUMHURİYETİ: MaturitniZkouška / Maturita
En az 3 puan alan adaylar
DANİMARKA: Studentereksamen (StudentExamination),
HojereForberedeiseseksamen (HigherPreparatoryExamination),
HojereHandelseksamen (Higher Commercial Exam),
HojereTekniskEksamen (Higher Technical Exam)
En az 7 puan alan adaylar
ENDONEZYA: UjianAkhirNasional (UAN)
En az 60 puan alan adaylar
ESTONYA: Gümnaasiumiltputunnistus / Secondary School
LeavingCertificate
En az 3 puan alan adaylar
ETİYOPYA: EthiopianHigherEducationEntranceExamination
EHEEE
En az %70 başarı puanı olan adaylar
FİNLANDİYA: Ylioppilastutkintotodistus / Studentexamensbetyg
(nationalmatriculationexam)
En az % 60 başarı puanı olan adaylar
GÜRCİSTAN: SashualoSkolisAtestati (Secondary School
LeavingCertificate)
En az 6 puan olan adaylar
GÜNEY AFRİKA: South AfricaSeniorCertificate
5 konuda en az B notu olan adaylar
HİNDİSTAN: Class XII India HSSC / ISC
Toplamda % 80 başarı notu olan adaylar
HOLLANDA: VWO Certificate
(VoorbereidendWetenschappelijkOnderwijs)
En az 5.5 puan alan adaylar
HONG KONG: Hong Kong Certificate of EducationExamination
(HKCEE) / Hong Kong Advanced Level Examination (HKALE)
En az 3 konuda matematik dahil en az B notu
olan adaylar
IRAQ: Al-Edadiyah/Al-IdadiyahSixth form baccalaureat
En az 70 puan alan adaylar
İRLANDA: IrishLeavingCertificate
En az 1’i Higher Level konularından olmak üzere
en az 5 konuda (Higher Level konuları için en az
C1 notu, diğer konular için en az C) notu olan
adaylar
İSKOÇYA: ScottishCertificate of Education /
ScottishQualificationsCertificate veya
ScottishQualificationsCertificate / ScottishCertificate of
SecondaryEducation
En az üç konuda Highergrade seviyesi olan
adaylar
İSRAİL: İsrail Te'udatBagrut (MatriculationCertificate) / Mechina
Ortalama 7 notu olan adaylar
İSPANYA: SpainTitulo de Bachiller (LOGSE)
En az 6 notuolan adaylar
İSVEÇ: SwedenFullstandigtSlutbetygfranGymnasieskolan (FSFGSwedishschoolleavingexam)
Toplamda matematik dahil 10 (iyi) notu olan
adaylar
İTALYA: Diploma
En az 65 puan alan adaylar
diEsamediStatoconclusivodeicorsidiistruzionesecondariasuperior
/ Diploma diMaturita
İZLANDA: IcelandStúdentspróffromgymnasium
En az 6 puan alan adaylar
JAPONYA: KotogakkoSotsugyoShomeisho / UpperSecondary
School LeavingCertificate
0rtalama 3 notu olan adaylar
KAMERUN: (British System) Cameroon GCE O
Toplam 5 konu ve A notu olan 2 konu olan
adaylar
KAMERUN: (French System) Baccalaureat de
I'EnseignementSecondaire
En az 11 puan alan adaylar
KAZAKİSTAN: KazakhstanNational Test
En az 80 puan alan adaylar
KENYA: Certificate of SecondaryEducation
En az C+ olan adaylar
KIRGIZİSTAN: NationalScholarship Test
En az 120 puan alan adaylar
LİTVANYA: BrandosAtestatas / Certificate of Maturity
En az 6 notu olan adaylar
LETONYA: Atestats par videjoizglitibu / Certificate of
SecondaryEducation
En az 6 notu olan adaylar
LÜKSEMBURG: Diplôme de Fin d'EtudesSecondaires
45 puan alan adaylar
MACARİSTAN: Matura-Eerettsegibizonyitvany
ABB veya BBB en az 4 notu olan adaylar
MALEZYA: SijilTinggiPersekolahanMalaysia / STPM
En az iki dersten A notu olan adaylar
MALTA: Advanced Matriculation ( AM )
En az C notu olan adaylar
MEKSİKA: Bachillerato
En az 6 notu olan adaylar
MOĞOLİSTAN: Gerchilgee / School LeavingCertificate
En az 700 puan alan adaylar
MOLDOVA: Baccalaureat
En az 6 puan alan adaylar
MOLDOVA:
DiplomobOkoncanjiSrednegoSpecial'nogoUcebnegoZavedenija
En az 3 puan alan adaylar
NORVEÇ: NorwegianUpperSecondary School LeavingCertificateVitnemalfra den VideregaendeSkole
En az 3 puan alan adaylar
PAKİSTAN: Pakistan HigherSecondary School Certificate HSSC
Başvurulan programla ilgili 3 dalda en az % 70
başarı notu alan adaylar
POLONYA: SwiareckwoDojrzalosci
En az 3 notu alan adaylar
PORTEKİZ: ConcursoNacional de Candidatura Do EnsinoSuperior En az 16 notu olan adaylar
(NationalEntranceExam), Pass Diploma de EnsinoSecundario
ROMANYA: Romanya Bakaloryası
En az 5,5 diploma notu olan adaylar
RUSYA: Russian National Final School Exam EGE
Toplam 4 konuda en az 280 puan alan adaylar
SENEGAL: Senegal Bakaloryası
En az 12 notu olan adaylar
SİNGAPUR: Cambridge General Certificate of
EducationOrdinaryand Advanced Levels(Cambridge GCE O ve A
Levels
En az 2 dersten A notu olan adaylar
SUUDİ ARABİSTAN: NationalPerformance Test of
theOverallCapacity
En az 70 alan adaylar
ŞİLİ: Prueba de SelecciónUniversitaria (PSU)
En az 600 puan alan adaylar
SRİ LANKA: Sri Lankan General Certificate of
EducationexaminationresultsissuedbytheDepartment of
Examinations
AAA (Matematik dahil) olan adaylar
TANZANYA: TanzaniaNational Form IV Examination
En az 2 dersten A notu olan adaylar
TAYLAND: Matayom VI (UpperSecondaryEducationCertificate)
En az 3 notu olan adaylar
TUNUS: Baccalaureat d l’enseignementsecondaire
En az 10 puan alan adaylar
UGANDA: Uganda AdvancedCertificate of Education(UACE),
Cambridge OverseasHigher School Certificateand East African
Advanced Certificate of Education / East AfricanCertificate of
Educationor School Certificate (EAC)
"O" notuyla minimum 5 alanda başarılı olan alan
adaylar
UKRAYNA: UkrainianExternalIndependentTesting
İkisi başvurulan alanla ilgili olmak üzere üç sınav
ortalamasının en az 150 olan adaylar
VENEZUELLA: Bachiller en CienciasOr en
Humanidades(Secondary School Diploma in
theSciencesorHumanities
En az 13 notu olan adaylar
VİETNAM: The School LeavingExamination
(KyThiTotNghiepPhoThongTrung Hoc)
En az 6,5 puan alan adaylar
YENİ ZELANDA: New
ZealandUniversityEntranceBursariesandScholarshipExam)
En az 275 puan alan adaylar
YUNANİSTAN: Apolytirion of Lykeo / Secondary School
LeavingCertificate
En az 12 başarı puan alan adaylar
ZAMBIA: Zambia School Certificate (ZSC)
Kimya, Fizik ve Matematik dahil 6 akademik
alanda en az puan alan adaylar
(Düzce Üniversitesi Senatosu’nun 16.05.2013 tarih ve 2013/58
sayılı kararı ile değiştirilmiştir.)
Uluslararası, kendi
ülkelerin bölgesel
sınavlardan herhangi birinden istenen başarıyı
elde edemeyen veya sınav puanı bulunmayan
adayların ortaöğretim diploma notunun en az
100 üzerinden 80 / 5 üzerinden 4,00 ile olması
gerekir.
TÜBİTAK’ın tanıdığı ve/veya katıldığı Uluslararası Bilim
Olimpiyatlarında
Altın, gümüş veya bronz madalya alan adaylar
Türkiye'deki diğer üniversiteler tarafından yapılan Yabancı
Uyruklu Öğrenci Kabul Sınavları
Türkiye'deki diğer üniversiteler tarafından
yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Sınavları
en az 50 puan alan adaylar
Ortaöğretim Diploma Notu
Başvuru Şekli :
Başvuru tarihlerinde, posta yoluyla veya şahsen Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı’na yapılır. (Online Başvuru şeklinde değişecek)
Değerlendirme :
1-Öncelikle, ülkelerin kendi ulusal sınavları, uluslararası sınavlar ve üniversiteler tarafından yapılan yabancı uyruklu kabul sınavları en
yüksek 100 (yüz) puan esas alınarak yüzlük sisteme çevrilir. Bu şekilde hesaplanan puanları ve tercihleri dikkate alınıp değerlendirme
yapılarak yerleştirme işlemi gerçekleştirilir. Daha sonra ortaöğretim not ortalamaları ile başvuruda bulunanlar aynı şekilde tercihlerine
göre kalan kontenjanlara yerleştirilir.
2-Yerleştirme puanlarında eşitlik olması durumunda, öncelikle ortaöğretim başarı puanına, tekrar eşitlik olması durumunda, yaşı küçük
olan aday tercih edilir.
3-Birden fazla program/bölüme kabul edilen aday öğrenciler, tercih sıraları dikkate alınarak sadece bir program veya bölüme
yerleştirilir.
4-Yedek listede, asil aday kontenjanı kadar aday belirlenir. Yedek adaylar da tercih sıraları dikkate alınarak yedek listelere yerleştirilir.
5-Düzce Üniversitesi kontenjanları doldurup doldurmamakla serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul
edilmeyi gerektirmez.
6-Başvuru koşullarını sağlamış olmak bölüme/programa kabul edilmeyi veya yerleştirilmeyi gerektirmez. Eksik belgeli ve/veya belirtilen
standartları taşımayan başvurular dikkate alınmaz.
Sonuçların Duyurulması :
1- Üniversiteye kabul edilen adayların yerleştirildiği bölüm ve programlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından
kayıt takvimi ile birlikte internet yoluyla duyurulur.
2- Üniversiteye kabul edilen öğrencilere kabul mektubu gönderilir.
Kesin Kayıt :
1-Kayıtlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na şahsen yapılacaktır. Üniversiteye kabul edilen öğrenciler, belirlenen kayıt
tarihleri içerisinde aşağıda belirtilen belgelerle üniversiteye kesin kayıtlarını gerçekleştirirler. Başvuru için verilen
belgelerin asılları ile birlikte;
a) Pasaport’un kimlik bilgileri ve öğrenim meşruhatlı vizenin bulunduğu sayfalarının noter veya Konsolusluk onaylı
örneği,
b) Lise veya dengi diplomasının TC Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınacak denklik belgesinin aslı,
c) Öğrencinin maddi imkanlarının yükseköğrenimlerini sürdürmeye imkan sağlamasını teminetmek amacıyla Üniversite
Yönetim Kurulu’nun belirlediği maddi güvence miktarını gösterir belgelerinaslı,
ç) TC vergi dairelerinden alınmış vergi kimlik numarası,
d) 4 adet vesikalık fotoğraf,
f) Katkı payının yatırıldığını gösteren banka dekontu
g) Ülkelerindeki T.C. Büyükelçiliği’nden alınacak öğrenci vizesi,
2- TC Büyükelçiliği ya da Konsolosluğundan Türkçe Yeterlik Belgesi onaylı örneği ya da Türkçe Öğretim Merkezinden
(TÖMER) alınan Türkçe başarı belgesinin aslı (Her iki belgeden birisi bulunmayan yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe
dil bilgisi seviyesi, Üniversitemiz Türk Dili Bölümü tarafından yapılacak Türkçe sınavı sonuçlarına göre belirlenir.
Sınavda 100 üzerinden en az 60 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır. Başarılı olamayanlar dilini geliştirmek üzere bir yıl
Yönetim Kurulu kararı ile izinli sayılır. Takip eden eğitim-öğretim yılı başında yine Türk Dili Bölümü tarafından yapılacak
olan Türkçe yeterlilik sınavında ya da Türkçe Öğretim Merkezinden (TÖMER) başarılı olduklarını belgeledikten sonra
eğitim-öğrenime başlayabilirler. Bir yıl süre içinde Türkçe yeterliliğini sağlayamayan öğrenciler tüm öğrenim haklarını
kaybederler ve kayıtları silinir.)
Sınavlar ve Geçerlilik Süreleri :
Adayların başvurularının değerlendirilmesinde lise bitirme sınavları statüsünde olan (Abitür, International, Baccalaureate, GCE, Tawjihi
vs.) geçerlilik sürelerine bir sınırlama yoktur. Ancak üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların (SAT, ACT, GAOKO vs.) geçerlilik
süreleri iki yıl ile sınırlıdır.
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURULAR
2014-2015 Akademik Yılı Yabancı Uyruklu Adayların Başvuru Tarihleri :
Lisansüstü :
Başvuru Tarihleri : 23 Haziran 2014 – 18 Temmuz 2014
Kesin Kayıtlar : 01 Eylül 2014 – 05 Eylül 2014
Yedek Kayıtlar : 08 Eylül 2014 – 12 Eylül 2014
Kontenjanlar :
Başvuru tarihinden en erken 15 (onbeş) gün önce aşağıdaki internet sitesinden ilan edilecektir.
Fen Bilimleri Enstitüsü (www.fbe.duzce.edu.tr)
Sosyal Bilimler Enstitüsü (www.sobe.duzce.edu.tr)
Sağlık Bilimleri Enstitüsü (www.sbe.duzce.edu.tr)
internet sitesinden ilan edilecektir.
Genel Şartlar :
Lisansüstü programlarda öğrenim görebilmek için adayın;
1- Yükseköğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu yabancı uyruklu öğrenci statüsünde bulunması,
2- Üniversitelerin lisans veya yüksek lisans programlarından mezun olması gerekir.
3- Yukarıdaki şartları taşıdığı halde Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası
almamış olması gerekir.
Eğitim Dili :
1-Lisansüstü eğitim dili Türkçe’dir.
Programlara başvuru yapan adayların eğitim dili ile ilgili aşağıdaki şartlardan birisini sağlamış olmaları gerekir:
a) TÖMER’den Türkçe bildiğine dair A, B ve C düzeyinde belge almış olmak,
b) Yurt içi ve yurt dışında Türkçe eğitim yapan bir yükseköğretim kurumundan mezun olmuş olmak,
c) Üniversite tarafından yapılacak Türkçe dil sınavında en az 100 (yüz) üzerinden 60 (atmış) puan almak,
2- Başvuruları alınan adayların, yukarıdaki belgelerden herhangi birisine sahip olmamaları halinde Türkçe öğrenmeleri
için en fazla iki yarıyıl süre tanınır. Bu süre sonunda da başarılı olamayan öğrencinin ilgili Enstitü ile ilişiği kesilir .
Gerekli Belgeler ve Kabul Koşulları :
1- Üniversitelerin lisans ya da yüksek lisans programlarından mezun olmak,
a) Başvuru Formu (Türkçe ve İngilizce),
b) Yükseköğretim Kurumu tarafından denkliği tanınan lisans veya yüksek lisans diploması (Türkçe tercümeli),
c) Türkçe dil yeterliliğini gösteren aday öğrencinin durumuna uygun olan 6. maddede belirtilen belgelerden birini
aslı veya onaylı örneği,
ç) Not döküm belgesinin (transkript) Türkçeye çevrilmiş onaylı örneği,
d) ALES veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurumu tarafından kabul edilen GRE, GMAT vb. sınavlara ilişkin sonuç
belgesi. (ALES sınavının geçerlilik süresi 3 (üç) yıl, GRE ve GMAT sınavlarının geçerlik süresi 5 (beş) yıldır.)
e)
f)
g)
Pasaportun Türkçe’ye çevrili noterden onaylı fotokopisi,
1 (bir) adet fotoğraf,
Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge.
Başvuru Şekli :
Başvurular akademik takvimde belirtilen tarihlerde Enstitü Müdürlüklerine şahsen veya posta yoluyla yapılır.
.
(Online Başvuru şeklinde değişecek)
Değerlendirme :
Lisansüstü programlara başvuran yabancı uyruklu adayların başvuru dosyaları, Düzce Üniversitesi Lisansüstü EğitimÖğretim Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümlerine göre anabilim dalı başkanlığınca oluşturulan komisyon tarafından
değerlendirilir ve yeterli görülen adayların öğrenciliğine kabulleri ilgili EYK kararı ile kesinleşir.
Sonuçların Bildirilmesi :
Başvuru sonuçları internet ortamında ilgili enstitülerin internet sayfasında duyurulur.
Kesin Kayıt :
Kayıtlar, ilgili enstitülerin internet sayfasında ilan edilen tarihlerde ilgili Enstitü kayıt bürosunda yapılır.
a) Diploma ya da mezuniyet belgesinin noterden onaylı tercümesi ve denklik belgesi,
b) Dış temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesinin aslı veya noter tasdikli sureti,
c) Pasaportun noterden onaylı tercümesi,
ç) Öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi,
d) Altı adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş),
e) Öğrenim ücretinin ödendiğine dair belge.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
403 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content