close

Enter

Log in using OpenID

08/12/2014 1. Kişisel bilgiler Ad ve soyad Bahar GÜÇİZ DOĞAN

embedDownload
Özgeçmiş Bilgileri
Güncellenme tarihi: 08/12/2014
1. Kişisel bilgiler
Ad ve soyad
Bahar GÜÇİZ DOĞAN
Ünvan
Prof. Dr.
Doğum yılı
1959
Doğum yeri
Samsun
2. Kurumsal bilgiler
Yıl
Kurum
Görev
Ocak 1982-Eylül
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri
Araştırmacı
1983
Anabilim Dalı, Metabolizma Bölümü
Eylül 1983-Şubat
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı
1987
Anabilim Dalı
Şubat 1987-Temmuz
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
1993
(Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı
Araştırmacı
Araştırma Görevlisi
Anabilim Dalı'nda görevlendirme ile)
Temmuz 1993-Mart
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı
Araştırma Görevlisi
1998
Anabilim Dalı
Mart 1998–Haziran
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı
Doç. Dr. (Öğretim
2001
Anabilim Dalı
Görevlisi)
Haziran 2001-
Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü
Doç. Dr. (Öğretim
Temmuz 2006
(Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı
Üyesi)
Anabilim Dalı'nda görevlendirme ile)
Temmuz 2006 -
Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü
Prof. Dr. (Öğretim
(Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı
Üyesi)
Anabilim Dalı'nda görevlendirme ile)
1
3. Eğitim bilgileri
Yıl
Kurum
Derece
1980
Hacettepe Üniversitesi, Ev Ekonomisi Yüksek
Lisans
Okulu, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü
1983
Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
Bilim Uzmanlığı
Aile Sağlığı Bölümü
1983
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk
Denver I Gelişimsel
Nörolojisi Bölümü
Tarama Testi Testör
Sertifikası
1984
Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Eğitim Sertifikası
(Pedagojik Formasyon)
1987
"Aile Planlamasının Psiko-sosyal Boyutları" ve
Sertifika
"Doğurganlığın Sosyolojik ve Antropolojik
Boyutları" Seminerleri, Hacettepe Üniversitesi,
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
1993
Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
Doktora
Epidemiyoloji Doktora Programı
1993
"International EIS Course in Epidemiology", The
Sertifika
School of Public Health, Emory Univ. & The
Centres for Disease Control and Prevention
1993
"Self-Study Course in Principles of
Sertifika
Epidemiology", Emory Univ. School of Public
Health & U.S. Dept. of Health and Human
Service, Centres for Disease Control and
Prevention
2000
“Graduate Summer Session in Epidemiology”,
Sertifika
The Univ. of Michigan, Sch. of Public Health,
Dept. of Epidemiology
2001
“Eğitim Becerileri Semineri”, Hacettepe
Sertifika
Üniversitesi Tıp Fakültesi
2004
Medical Abortion Training Seminar
Sertifika
2006
Research Training Course in Sexual Health
Sertifika
2
4. Yöneticilikle ilgili görevleri
Görevin adı
Kurum
Görevin süresi
Yönetim Kurulu Üyesi
Hacettepe Üniversitesi Halk
25.03.2008 – 29.08.2011
Sağlığı Enstitüsü
Yazı İşleri Müdürü
Toplum Hekimliği Bülteni
2012 –
Müdür Yardımcısı
Hacettepe Üniversitesi Halk
13.09.2012 - 24.06.2013
Sağlığı Enstitüsü
Epidemiyoloji Anabilim Dalı Başkanı
Hacettepe Üniversitesi Halk
04.03.2013 -
Sağlığı Enstitüsü
Yönetim Kurulu Üyesi
Hacettepe Üniversitesi
03.04.2013 -
Erken Çocukluk Politikaları
Araştırma ve Uygulama
Merkezi
Yönetim Kurulu Üyesi
Denetmen
Hacettepe
Üniversitesi 19.12.2013 Çocuk Gelişimi Araştırma
ve Uygulama Merkezi
European Association of 15.11.2013 Dental Public Health
5. Başlıca çalışma alanları
 Epidemiyoloji eğitimi; epidemiyolojik araştırma planlama, uygulama, analiz ve raporlama
(danışmanlık ve uygulama)
 Toplum ağız diş sağlığı, saha araştırmaları
 Çocuk ve ergen sağlığı
 Kadın sağlığı
6. Seçilmiş eğitim/öğretim faaliyetleri
 Epidemiyolojinin Temel İlke ve Yöntemleri HEP602), Epidemiyoloji Yüksek Lisans Programı
 Araştırma Planlama ve Uygulama (HEP603), Epidemiyoloji Yüksek Lisans Programı
 Epidemiyolojide Seminer (HEP601), Epidemiyoloji Yüksek Lisans Programı
 Özel Konular (HEP600), Epidemiyoloji Yüksek Lisans Programı (Tez danışmanlığı)
 Epidemiyolojide Seminer (HEP701), Epidemiyoloji Doktora Programı
 Özel Konular (HEP700), Epidemiyoloji Doktora Programı (Tez danışmanlığı)
 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 6 öğrencilerine Kırsal Hekimlik Stajı
Danışmanlığı
3
 Epidemiyoloji (HAS550), Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 5. sınıf
 Araştırma Planlama ve Uygulama (HAS551), Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesi 5. sınıf
 Toplum ve Sağlık (ÇGL319), Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 3. sınıf
7. Seçilmiş projeler
 "Diyetleri SEKMAMA ile Desteklenmiş Çocuklarda Büyüme ve Gelişme" araştırması, 19811983.
 "Nevşehir, Çubuk ve Etimesgut'ta 15-49 Yaş Grubu Kadınlarda Ölüm Nedenleri Hakkında Bir
Retrospektif Kohort Araştırması", 1984-1985.
 "Ankara'nın İki Bölgesinde Kontraseptif Kullanım Dinamikleri Araştırması", 1987-1990 (DSÖ
destekli kollaboratif bir çalışma).
 " Bebek Ölüm Hızını Hesaplamada Kısa Yöntemler", 1989-1990. (UNICEF destekli)
 " Erzurum ve Van İlleri'nde Bebek Ölüm Hızınınve Akut Solunum Yolları Enfeksiyonu Ölüm
Hızının Araştırılması”, 1992-1993.
 “Türkiye’de Kontraseptif Kullanım Dinamiklerinin İleri Analizi”, 1995-1996. (1993 Turkiye
Nüfus ve Sağlık Araştırması ileri analizi)
 “Sigara İçme Konusundaki Davranışlar ve Tutumlar Araştırması”, 1996-1997. (IDRC destekli)
 “Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Yasaya Uyum Düzeyi Araştırması”,
1998-1999. (IDRC destekli)
 “Erkeklerin Cinsel sağlık ve Aile Planlaması Konusundaki Görüşleri: Samsun İli’nde Bir
Çalışma, 1998-2001. (DSÖ destekli)
 “Gülveren Sağlık Ocağı Bölgesi’nde Kalp Hastalıkları Risk Faktörlerinin Azaltılması Projesi”,
1999-2001 (AB projesi)
 “Türkiye’de Kontraseptif Kullanım Dinamiklerinin İleri Analizi”, 2000-2001. (1998 Turkiye
Nüfus ve Sağlık Araştırması ileri analizi)
 “Tıbbi Düşüklerde Mifepriston - Misoprostol: Seçeneklerin Artırılması” projesi, 2004 – 2005.
(Gynuity destekli)
 “Türkiye Ağız Sağlığı Profili-2004”, 2004-2006. (Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar
Birimi ve Sağlık Bakanlığı destekli)
4
 “Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Yaşam Tarzlarının ve Adolesan Dönem Konusundaki
Bazı Bilgi ve Davranışlarının Belirlenmesi Araştırması”, 2005-2006. (Uluslararası Çocuk
Merkezi-ICC destekli)
 “Türkiye’de Cinsel Yolla Bulaşan Önemli Enfeksiyonlar ve HIV ile İlgili Hizmet Araştırması”,
2006-2007. (AB destekli)
 Dokuz Eylül, Elazığ, Harran, Karadeniz Teknik, Kırıkkale, Kocaeli, Mersin, Osmangazi, Yüzüncü
Yıl Üniversiteleri Birinci ve Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Adolesan Dönemi Konusundaki
Bilgi ve Yaşam Tarzlarının Belirlenmesi Araştırması, 2008–2011. (Uluslararası Çocuk
Merkezi-ICC destekli)
 “İlköğretim Çağı Çocuklarının Çevresel Kirleticiler İle Temas Durumları Ve Sağlık
Göstergeleri İle Davranış Üzerine Etkileri”, 2008- 2011. (TÜBİTAK Projesi).
 “Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi’ndeki Fakültelerde Okuyan Birinci Sınıf
Öğrencilerinin Ağız-Diş Sağlığı Alışkanlıklarının Saptanması”, 2008-2011 . (Hacettepe
Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi destekli)
 “Prenatal Dönemden Başlayarak 2 Yaşına Gelinceye Kadar Çocukların Evlerindeki İç Ortam
Kirleticilerinin ve Bu Kirleticilerle Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları ve Alerjik Yakınmalar
Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi”, 2010-2014. (TÜBİTAK Projesi)
 “Hizmet Sağlayıcıların Tıbbi Düşük Konusundaki Görüş ve Algıları”, 2010-2012. (DSÖ
destekli)
 “İlköğretim Okulu 2. Sınıf Öğrencilerinde Farklı Periyotlarda %5’lik Flüorürlü Vernik
(Duraphat) Uygulamasının Diş Çürüğünü Önlemedeki Etkinliğinin Değerlendirilmesi, 2014 …. (GOLGATE destekli, devam ediyor)
8. Seçilmiş yayınlar (en fazla 15 adet)
1. Güçiz Doğan B, Enünlü T. “Contraceptive Practice In Turkey”. In Contraception, Abortion
and Maternal Health Services in Turkey. Results of Further Analysis of the 1993 Turkish
Demographic and Health Survey, edited by Ayşe Akın, Münevver Bertan. Calverton,
Maryland: Ministry of Health [Turkey] and Macro International Inc., 1996, pp. 67–90. SSCI
(POPULATION INDEX)
2. Bahar Özvarış Ş, Güçiz Doğan B, Akın A. “Male Involvement In Family Planning In Turkey”.
World Health Forum, 1998, Volume 19, Number 1, pp. 76–78. SSCI
3. Tezcan S, Altıntaş H, Sönmez R, Akıncı A, Doğan B, Çakır B, Bilgin Y, Klör HU, Razum O.
“Cardiovascular Risk Factor Levels in a Lower Middle-class Community in Ankara,
5
Turkey”. Tropical Medicine and International Health, July 2003, Volume 8, Number 7, pp.
660–667. SCI.
4. Çağavi F, Akalan N, Çelik H, Gür D, Güçiz B. “Effect of Hydrophilic Coating on
Microorganism Colonization in Silicone Tubing“. Acta Neurochir (Wien) 2004, 146: 603–
610. SCI
5. Unluer S, Gokalp S, Dogan BG. Oral Health Status of the Elderly in a Residential Home in
Turkey. Gerodontology, 2007 Mar, 24(1):22–9. SCI Expanded; Current Contents - Clinical
Medicine
6. Akın A, Dabash R, Dilbaz B, Aktün H, Dursun P, Gökkurt S, Aksan G, Doğan B, Winikoff B.
Increasing Women’s Choices in Medical Abortion: A Study of Misoprostol 400 µg
Swallowed Immediately or Held Sublingually Following 200 Mg Mifepristone. The
European Journal of Contraception and Reproductive Health Care, June 2009; 14(3): 169–
175. SCI Expanded
7. Topaloğlu R, Er İ, Güçiz Doğan B, Bilginer Y, Özaltın F, Beşbaş N, Özen S, Bakkaloğlu A, Gür
D. Risk factors in community-acquired urinary tract infections caused by ESBL-producing
bacteria in children. Pediatr Nephrol 2010; 25: 919–925. SCI
8. Gökalp S, Güçiz Doğan B, Berberoğlu A, Tekçiçek M, Ünlüer Ş. National status of oral
health of children and adults in Turkey. Community Dental Health. 2010; 27(1): 12-17. SCI
Expanded; Current Contents - Clinical Medicine
9. Gökalp S, Güçiz Doğan B. Root caries in 35–44 and 65–74 year olds in Turkey. Comm
Dental Health, 2012; 29(3):233-238. doi: 10.1922/CDH_2733Gökalp. SCI Expanded;
Current Contents-Clinical Medicine
10. Güçiz Doğan B, Gökalp S. Tooth loss and edentulism in the Turkish elderly. Arch.
Gerontol. Geriatr. 2012; 54(2):162–166. doi:10.1016/j.archger.2012.01.003. SCI; SCI
Expanded; Current Contents Life Sciences; BOISIS Previews.
11. Akin A, Guciz Dogan B, Bahar Ozvaris S, Mihciokur S. Introducing medical abortion in
Turkey: Perspectives of physicians. International Journal of Gynecology & Obstetrics Sep
2012; Volume 118, Supplement 1: 57-61. (DOI: 10.1016/j.ijgo.2012.05.012). SCI
Expanded; Current Contents-Clinical Medicine
12. Özcebe H, Güçiz Doğan B, İnal E, Haznedaroğlu D, Bertan M. Üniversite Öğrencilerinin
Sigara İçme Davranışları ve İlişkili Sosyo-demografik Özellikleri. Türk Toraks Dergisi DOI:
10.5152/ttd.2013.29, 2013. EMBASE, Scopus, EBSCO, CINAHL, Gale/Cengage Learning,
ProQuest, Index Copernicus, DOAJ ve Tübitak/Ulakbim Türk Tıp Dizini
13. Gökalp S, Güçiz Doğan B, Uzamış M. Prevalence and Severity of Dental Caries in 12-YearOld Turkish Children. Medical Journal of Islamic World Academy of Sciences 2013; 21(1):
11–18. WHO Index Medicus for the Eastern Mediterranean Region (IMEMR), Türkiye
Citation Index
14. Özüçelik DN, Kunt MM, Mehmet Karaca A, Erbil B, Sivri B, Şahin A, Çetinkaya Şardan Y,
Özmen MM, Güçiz Doğan B. Aşırı kalabalık aciller için şikâyet temelli bir model: BeşDüzeyli Hacettepe Acil Triyaj Sistemi. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2013;19 (3):205-214.
doi: 10.5505/tjtes.2013.44789. Impact factor: 0,5; Index Medicus, Medline, Excerpta
Medica, EMBASE, Science Citation Index Expanded (SCI-E), Journal Citation Reports /
Science Edition
15. Güçiz Doğan B, Gökalp S. Self-assessed Dental Status of the First Year Students of Health
Related Faculties of a University in Turkey. Journal of Research and Practice in Dentistry
Vol. 2014 (2014), Article ID 269657. DOI: 10.5171/2014.269657.
6
http://www.ibimapublishing.com/journals/DENT/dent.html. MediaFinder, Airiti Library,
CNKI Scholar, WorldCat.
9. Ulusal/uluslararası meslek örgütü ve/veya dernek, vb üyelikler
 Samsun Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi Mezunları Derneği
 Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneği (Kurucu ve Onursal Başkan)
 Uluslararası Çocuk Merkezi Derneği
 HÜ Tıp Fakültesi Öğretim Elemanları Derneği
 European Association of Dental Public Health (EADPH) (Denetmen)
 European Public Health Association (EUPHA)
 Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) (Fahri Üye)
10. Belirtilmek istenilen diğer konular
----
7
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
525 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content