close

Вход

Log in using OpenID

*SABİT DISK (HARD DISK) SÜRÜCÜLER

embedDownload
12.11.2014
*
Manyetik disklerden oluşan,
bilgileri elektromanyetizma ile
oluşturarak kalıcı olarak
saklayabilen bir depolama
birimidir.
*SABİT DISK (HARD DISK)
SÜRÜCÜLER
*
*
1.KANUN
İletken bir telin içinden geçen
elektrik akımı telin etrafında bir
elektromanyetik alan oluşturur
2.KANUN
Elektromanyetizma dalga biçiminde
yayılan bir enerjidir (Örnek:
radyo,televizyon ve gsm sinyalleri)
3.KANUN
İletken bir tel manyetik alan
etkisine sahip bir mıktanıs
etrafında hareket ettirildiğinde tel
üzerinde bir elektrik akımı
meydana gelir.
4.KANUN
EM alanlar, alan içinde hareket
eden cisimlerin şeklinden
etkilenirler
1
12.11.2014
*
*
• Sabit disklerden bilgi
okuma ve disklere bilgi
yazma işlemi
elektromanyetik
alanlar kullanılarak
gerçekleştirilmektedir.
*
MANYETİK DİSKLER
• Sabit diskler dönen disklerden
oluşmaktadır.
*
MANYETİK DİSKLER
• Manyetik diskler iz (track) ve dilim
(sector) denilen bölümlerden oluşur.
• Diskler alüminyum veya cam gibi
manyetik özelliği olmayan
malzemeden yapılırlar.
• Disk üzerindeki her bir dairesel alana
track denir.
• Her bir diskin yüzeyi manyetik alan
etkisine sahip bantlarla kaplanır.
• Track ler üzerinde ayrılmış alanlara
ise sector denir.
• Her sector un alabileceği bilgi miktarı
sabittir.
2
12.11.2014
*
MANYETİK DİSKLER
*
OKUMA YAZMA KAFASI
• Disk plakaları son derece hassastırlar. Disk plakaları
üzerinde toz, tüy, nemlenme ve buhar gibi kirlenmeye
neden olan unsurların kesinlikle olmaması gerekir.
• Yazma/okuma kafası ve disk yüzeyi arasında gözle fark
edilemeyecek kadar küçük bir boşluk bulunmaktadır.
Dolayısıyla bu boşluğun arasına hiçbir yabancı nesnenin
girmemesi gerekir.
• Yazma/okuma kafasının herhangi bir nedenden dolayı
(sallantı, düşme vb.) disk yüzeyine değmesi sonucunda
ilgili bölge hasar görebilir. Bu durumda BAD SECTOR
diye adlandırılan ölü bölgeler oluşur.
*
• Disklere bilgi yazmak ve disklerden
bilgi okumakla görevlidirler
• Kafaların ucunda manyetik alan
üreten ve manyetik alan algılayan bir
sistem bulunmaktadır
• Her bir disk için iki adet yazma
okuma kafası görev yapmaktadır.
Böylece diskler çift taraflı kullanılabilir.
*
KONTROL KARTI
Diskleri döndüren motorun
hareketlerini, yazma/okuma kafalarını
hareket ettiren taşıyıcı kolun
hareketlerini ve yazma-okuma işlemini
kontrol eden karttır.
• Sabit diskler kapasiteleri ve devir sayılarıyla
anılır.
• Sabit disklerin kapasiteleri
saklayabilecekleri bilgi miktarını ifade eder.
• Devir sayısı RPM (Rotation Per Minute –
dakika başına dönüş sayısı) olarak
isimlendirilir ve sabit disk plakalarının
dakikadaki dönüş sayısını belirtir.
3
12.11.2014
*
• Disk yüzeyinde, manyetik yük
taşıyabilen ve her biri bir mıknatıs gibi,
bir kuzey ve bir de güney kutbuna sahip
olan, zerrecikler mevcuttur. Bu
zerrecikler rasgele dağılmış
durumdadırlar.
*
• Demir paçacıklarının bilgi olarak organize edilmesi için,
diskin üzerinde askıda duran yazma/okuma kafasına
sarılmış bobin telinin içinden elektrik akımı geçirilir.
• Demir parçacıkları manyetize edilir ve pozitif kutuplar
yazma/okuma kafasının negatif kutbu etrafında, negatif
kutuplar ise yazma/okuma kafasının pozitif kutbu
etrafında toplanır.
• Manyetik kafa, bu zerreciklerden
oluşan çok küçük bir grubun yükünü,
yani kuzey ve güney kutuplarının
yerlerini değiştirebilir
*
*
• Manyetize olmuş parçacıklardan dönen disk
• Okuma işlemi yapılacağında bobine
üzerinde hizaya sokulmuş bir bant
oluşturulduktan sonra ikinci bir bant oluşturulur.
elektrik akımı gönderilmez.
• Aynı yönde bulunan iki bant “0” değerli biti, zıt
yönde dizilmiş iki bant ise “1” değerli biti
oluşturur.
• Okuma-Yazma kafası manyetize
bantların üzerinden geçerken oluşan
manyetik alandan etkilenir ve bobin
üzerinde bir elektrik akımı oluşur.
• Bantlardaki sıralamayı değiştirmek için
bobindeki akım yönü değiştirilir.
• Oluşan elektrik akımının yönünden
saklanan bilginin “1” mi yoksa “0” mı
olduğu anlaşılır.
4
12.11.2014
*
*
Sabit diskler kendilerine erişim sağlanılan teknolojiyle
anılırlar. Bu teknolojiler günümüz itibariyle şu
şekildedir:
•ATA (IDE-EIDE),
•Serial ATA,
•SCSI,
•SAS,
•FireWire,
•USB
•Fiber Channel.
*
*
IDE (Integrated Drive Electronics)
• IDE, bilgisayarlarda harddisk ve CD-ROM gibi depolama
aygıtlarıyla bilgisayar arasında veri iletişimi gerçekleştiren
bir standartdır.
IDE standardının yalnızca 46 cm’ye kadar kablo
uzunluğuna izin vermesinden dolayı çoğunlukla kişisel
bilgisayarlarda dahili olarak kullanılmaktadır.
• IDE teknolojisinin kullanıldığı farklı çeşitleri mevcuttur
(paralel ATA (PATA), IDE, ATAPI ve UDMA).
5
12.11.2014
*
*
Dünden bugüne IDE…
IDE standardının ardından 1994 yılında EIDE (Enhanced
IDE) standardı duyuruldu.
IDE standardında 528MB’a kadar veri okunabilirken,
EIDE teknolojisiyle bu sınır 8.4 GB’a çıkartılmıştır.
*
*
DMA (Direct Memory Access) (Doğrudan Bellek Erişimi)
Dünden bugüne IDE …
• IDE teknolojisinde, sabit diskten okunan bilgi MİB üzerinden
RAM’a kaydediliyordu. Bu da zaman kaybına sebep oluyordu.
İlk nesil IDE sürücülerinde, kullanılan PIO (Programmed
Input/Output) tekniğinde bilgilerin MIB tarafından okunması
gerekmekteydi. Bu sebeple IDE sabit diskler yavaş
kalıyordu.
• DMA sayesinde CPU baypas edilerek doğrudan RAM’ e bilgi
yazılabiliyor.
• Ultra DMA ise sistem saatinin her hareketinde 2 defa bilgi
göndererek DMA nın hızını ikiye katlamaktadır.
CPU
Ancak DMA(Direct Memeory Access) teknolojisi ile birlikte
bu yavaşlık ortadan kalktı.
RAM
SABİTDİSK
6
12.11.2014
*
Dünden bugüne IDE…
*
SCSI (Small Computer System Interface)
Eski nesil CHS adresleme tekniğinden LBA adresleme
tekniğine geçişle birlikte ATA sürücülerinin kullanılabilir
kapasiteleri 504 MB’tan 137 GB’a kadar yükseltilmiştir.
İlerleyen yıllarla birlikte LBA adreslemesi 28 bitten 48 bite
yükseltilerek kullanılabilir disk sürücüsü teorik olarak 144PB
(PetaByte) seviyesine çıkartılmıştır.
Ancak günümüz işletim sistemlerinin mevcut dosyalama
sistemleri nedeniyle 2TB’dan daha büyük disk sürücülerinin
kullanılabilmesi söz konusu değildir.
*
SCSI
SCSI teknolojisi sabit disk sürücülerinde, kaset
sürücülerinde, optik sürücülerde, yazıcı ve
tarayıcı gibi harici çıkış cihazlarında da yaygın olarak
kullanılan bir standarttır.
SCSI teknolojisi, cihaz bağımsızlığı sağlama ilkesiyle
geliştirilmiştir. Bu durum, SCSI teknolojisinin teorik
olarak her cihazda kullanılabilmesi anlamına gelir.
*
SCSI ve ATA Karşılaştırması
SCSI sabit diskler, ATA disk sürücülerine göre daha yüksek RPM değerlerinde
üretilmektedir.
SCSI sabit diskler, nispeten server(sunucu) uygulamalarına yönelik geliştirildiği için
önbellekleri (cache) daha büyüktür.
SCSI sabit diskler, aynı anda birden fazla komutu işleyebilir. ATA’da aynı anda
yalnızca tek komut işletilebilir. SATA ise birden fazla komut işletilebilir duruma
gelinmiştir.
SCSI sabit disklere, tek bir hat üzerinde, ATA’ya kıyasla çok daha fazla cihaz
bağlanabilir.
7
12.11.2014
*
SCSI ve ATA Karşılaştırması
*
SAS (Serial Attached SCSI):
SCSI sabit diskler için kontrol kartı gerektirir.
SCSI sabit disklerin Kablo uzunluğu daha fazladır.
SCSI kontrol kartı kendisine bağlı tüm cihazları MİB’ ne ek yük getirmeden
kontrol edebilir.
• SCSI’nin şu ana kadar anlatılan tüm versiyonları paralel
veri iletimi gerçekleştirirken bu versiyonda seri iletim
yapılmaktadır.
Bir SCSI zincirindeki tüm cihazlar aynı anda çalışabilme özelliğine sahiptir.
• Veri iletimi 160 MBps’ den 3GBps’ye çıkartılmıştır.
SCSI teknolojisi daha pahalıdır.
• Her bir SAS portu 128 adet cihaz desteğine sahiptir.
*
*
SCSI Arayüzü Elemanları ve Montajları
SCSI Arayüzü Elemanları ve Montajları
Dahili SCSI cihazları bilgisayar içine monte etmek için bilgisayarın PCI yuvasına
takılan bir kontrol kartı kullanılır. Bu kontrol kartı host controller olarak da bilinir.
• Dahili SCSI cihazların bağlanması için şerit (ribbon) kablolar kullanılır. Şerit
kablolar, üzerlerine bağlanacak cihaz sayısı kadar konnektör içermektedir.
• Her bir SCSI cihazın bir ID (identity-kimlik) numarası vardır. Eğer SCSI veri yolu 16
cihazı destekleyebiliyorsa bağlanan her cihaza 0-15 arası farklı bir numara verilir.
8
12.11.2014
*
SCSI Arayüzü Elemanları ve
Montajları
*
Birden fazla SCSI cihazın bir zincirin halkaları gibi birbirlerine bağlanabilmeleri
için üzerlerinde ikinci bir konnektör bağlantı yuvası vardır.
En sondaki cihazdaki boş yuvaya sonlandırıcı denilen bir parça takılmalıdır.
SCSI denetleyicisi de (host controller)
kendisi için bir numara tahsis eder ve
muhtemelen en büyük numarayı alır.
Kalan 15 numara cihazlar için ayrılır.
Cihazlarda ID numarası çakışması
olursa cihazlar çalışmayacaktır.
*
SERIAL ATA
*
SERIAL ATA
• Paralel olan ATA’ nın alt yapısını kullanarak seri iletişim ile
çalışan bir teknolojidir.
• Önceleri bilgisayarın içinde kullanılabilecek şekilde
üretilmiştir. Ancak daha sonraları harici(external) SATA
versiyonu da (eSATA) üretilerek USB disklere alternatif
olmuştur.
• USB harddisklerden daha hızlıdır ancak harici elektrik
gerekmesi dezajantajıdır.
9
12.11.2014
*
SERIAL ATA
• SATA1, SATA2 ve SATA3 olmak üzere 3 versiyonu çıkmıştır.
Bu versiyonların hızları :
• SATA 1: 1,5Gb/s
• SATA2 : 3Gb/s
• SATA3 : 6Gb/s
150 MBps
300 MBps
600 MBps
*
SERIAL ATA
*
SERIAL ATA
• SATA teknolojisinde
Master/Slave ayarı ortadan
kalkmıştır
• Çünkü her cihaz ayrı kablolarla
bağlanmak zorundadır.
*
SERIAL ATA
• SATA teknolojiisi kullanılarak
özellikle sunucu bilgisayarlarda
kullanılan RAID sistemlerde yüksek
performans elde edilmiştir.
• RAID: Çok sayıda cihazın aynı
kanal üzerinden bir biriyle
haberleşmesini sağlayan
teknolojidir.
10
12.11.2014
* SOLİD STATE DRİVE (SSD)
SSD yani Solid State Disk, içerisinde mekanik parçalar
olmayan katı hal diskleridir. Bunu flash belleklerin veri saklama
mantığı gibi düşünebiliriz. Normal HDD'lerden 10 kata kadar
hızlılar, içinde mekanik parça olmadığından veri saklamada daha
güvenlidirler, az enerji harcadıklarından taşınabilir
bilgisayarınızda daha az pil harcarlar, HDD'lerde çıkan sesi
SSD'lerde asla duymazsınız.
Ssd (Solid State Disk)'ler nasıl çalışırlar?
Geleneksel hard disklerde veriler, plakaların üzerindeki
sektörlerde tutulurlar. Bu plakalar hard disk içerisindeki
motorlar ile döndürülür ve okuma / yazma kafası tarafından
okunurlar. SSD'lerde ise veriler NAND flash yongalarda saklanır.
SSD'lerin içerisindeki bellek yongaları, tıpkı bilgisayarlarımızdaki
RAM'ler gibi hızlı çalışırlar.
* Ssd (Solid State Disk)'in avantajları nelerdir?
1- Bilgisayarınız daha hızlı açılır.
2- Aşırı düşük okuma ve yazma gecikme süreleri olmaz.
3- Daha hızlı rastgele erişim süresi.
4- Düşük güç tüketimi ve ısı üretimi.
5- Daha iyi mekanik güvenilirlik.
6- Daha kararlı performans.
7- Disk birleştirmeye gereksinim duymaz.
8- Daha küçük boyut ve daha hafif.
9- Dosyalara erişim hızı çok yüksek.
10- Oyun ve uygulamalarda daha fazla performans.
* Ssd (Solid State Disk)'in dezavantajları nelerdir?
1- Ssd (Solid State Disk)'ler şimdilik kapasite
bakımından düşük, fiyat bakımından da oldukça
pahalılar. Yakın zamanda mekanik disklerin yerinin
alacağı kesin fakat şimdilik ev kullanıcıları için pek
bir anlam ifade etmemektedir.
2- Manyetik alan ve statik elektriğe karşı mekanik
hard disklerden daha dayanıksız olması bir
dezavantajdır.
3- 10.000 - 15.000 işlem civarında yazma-silme
ömrü bulunması ssd‘lerin bir dezavantajıdır.
11
12.11.2014
*SSD-HDD COMBO CİHAZLAR
*SSD-HDD COMBO CİHAZLAR
Ssd’nin hızı ve Hdd’nin kapasitesinin birleşimi ile oluşan yeni bir
sistemdir. Solid State Hybrid Drive olarak adlandırılır.
En standart sabit sürücüler, normal durumda hibrid tahrik değil güç
tüketen veya ısı üreten motoru vardır. Hibrid diske yazılan herhangi bir
veri arabelleğe yazılır.Arabellek geçici olmadığı gibi elektrik kesintisi
durumunda veri kaybı riski yoktur. Veri ilave plakalı okurken veri
okumak ve beklenen gelecekteki ihtiyaçları olduğu gibi herhangi bir disk
önbelleği tampon bellekte depolanır. Sonraki boot-up için gerekli veri
bilgisayarı kapatmadan önce geçici olmayan arabellekte depolanabilir.
*SSD-HDD COMBO CİHAZLAR
DEZAVANTAJLARI NELERDİR ?
* Küçük disk yazma performansı düşürebilir. Flash bellek küçük veri,
günlük dosya sistemleri kullanılarak güçlendirilmiş bir sonuç yazmak için
belirgin şekilde yavaştır.
* Biraz daha yüksek maliyetlidir. Melez sabit disk şu anda flash bellek
yüksek maliyeti nedeniyle karma olmayan meslektaşlarına göre biraz
daha pahalıdır.
* Spin-up ile arttırılmış güç kullanımı vardır. Bir hibrid tahrik dönme ve
spin aşağı daha sık sık sürekli iplik olduğunu normal bir sabit disk daha
gerektirir. Sabit diskler de spin-up sırasında daha fazla güç harcanır.
* MALİYET
Kapasite (GB)
Okuma(MB/S)
32
60
120
240
500
1000
Kapasite(GB)
500
500
500
1000
1000
2000
3000
4000
Yazma (MB/S)
450
450
450
450
540
540
Rpm
7200
7200
10000
7200
10000
7200
7200
7200
115
450
450
450
540
540
Cache
32
64
64
64
64
64
64
64
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
MB
Fiyat
125 TL
165 TL
250 TL
450 TL
925 TL
1.700 TL
Fiyat
135 TL
200 TL
500 TL
180 TL
770 TL
260 TL
385 TL
900 TL
GB Fiyatı
3,91
2,75
2,08
1,88
1,85
1,70
TL
TL
TL
TL
TL
TL
GB Fiyatı
0,27
0,40
1,00
0,18
0,77
0,13
0,13
0,23
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
TL
12
12.11.2014
Redundant Array of Independent Disks
RAID
(Türkçe: Bağımsız Disklerin Artıklıklı Dizisi),
diskler arasında veri kopyalama veya paylaşımı için birden
fazla sabit diski kullanarak yapılan veri depolama tasarısıdır.
Tek diske göre, RAID’in yararı, veri bütünlüğünü, hata
toleransını, iş çıkarma yeteneğini ve toplam disk kapasitesini
artırmasıdır. Özgün uygulamalarda, anahtar avantajı disk
kapasiteyi artırmakla beraber disk performansını da
yükseltmesi ve verileri eş zamanlı olarak yedeklemeyi
sağlamasıdır.
RAID, tek bir mantıksal birime çoklu diskleri birleştirir.
Böylece işletim sistemi birçok farklı sabit disk görmek yerine
sadece bir tane görür.
13
12.11.2014
*
• CD-ROM disklerin kapasitesi 650
MB’ dır.
• CD-R ve CD-RW olmak üzere iki
çeşittir.
*OPTİK SÜRÜCÜLER
*
• Polikarbonat plastikten 1,2 mm. kalınlığında üretilmektedir.
• Polikarbonat plastik, şeffaftır, kolay şekil alabilir ve ışığı çok
iyi geçirmektedir.
• Genellikle IDE arabirim ile
kullanılırlar. Bunun yanında SCSI
arabirim kullananalar ile harici
(external) şekilde USB bağlantılı
olanlar da vardır.
*
• CD üretilirken polikarbonat madde üzerinde çeşitli çukurlar
oluşturulur. Bu çukurlar 1 bilgisini, tümsekler ise 0 bilgisini
ifade etmektedir
• Akrelik ise ısı ve diğer bozucu etkilere karşı dayanıklıdır.
14
12.11.2014
*
* CD (COMPACT DISK)
YAPISI
• CD’lerin en önemli özelliği manyetik disklerden
farklı olarak spiral şeklinde tek bir izden
oluşmalarıdır Spiral yapı CD’nin iç kısmından dış
kısmına doğru ilerlemektedir.
• İzlerin genişliği 0,5 mikron ve spiral izin her bir
sırası arasındaki mesafe 1,6 mikron kadardır. Bu
nedenle spiral şeklindeki izin uzunluğu oldukça
fazladır (düz bir şekilde açıldığı düşünülecek olsa
5 km uzunluğu bulmaktadır).
*
CD sürücünün görevi
CD üzerinde
oluşturulmuş olan ve
bilgi anlamına gelen (‘0’
ve ‘1’) boşluk benzeri
çukurları algılamaktır.
• CD’lerin sektör yapısı da manyetik disklere göre farklıdır.
Manyetik diskte diskin dışına doğru sektörlerin boyutu
artmaya başlar.
• Ancak CD’lerde spiral izin her bir sektörü eşit boyuttadır.
CD sürücülerde okuma hızı duruma göre değiştirilir.
• CD’nin dış taraflarına yaklaşıldığında hız yavaşlatılırken
iç taraflara doğru hız yükseltilir. Bunun sebebi, dışa doğru
gidildikçe optik algılayıcının, algılaması gereken bilgi
yoğunluğu artması ve optik algılayıcıyı dengede tutma
çabasıdır.
*
Lazer ışın hüzmesi boşluklara denk geldiğinde optik
algılayıcıya geri dönmeyecek şekilde saçılır. Ancak düz
bölgelere gelen lazer ışın huzmesi, optik algılayıcıya
doğrudan geri döner.
15
12.11.2014
*
*
CD-ROM sürücüler ya da CD sürücüler genel olarak
3 ana
bileşenden oluşur:
Sürücü Motoru: Sürücü motoru, diski döndürür. Çok
kararlı olarak kontrol edilen ve okunan CD bölgesine göre
hızı değişen bir motordur.
Lazer Düzeneği: Bir lazer ve lazer düzeneğinden oluşan
bu sistem aracılığıyla CD üzerindeki çukurlar okunur.
Lazer Taşıma (İzleme) Düzeneği: Bu düzenek sayesinde,
lazer düzeneği hareket ettirilir ve CD üzerindeki iz, mikron
çözünürlüğü hassasiyetinde izlenir.
*
• CD sürücüler, çalışma hızlarıyla anılmaktadır.
*
•
3 tip CD vardır
CD sürücülerin saniyede okuyabildikleri
maksimum veri hızı X harfiyle harflendirilir.
1. CD-ROM : İçine bilgiler üretici tarafından
• 1X = 150 KBps
2. CD-R: Boş olarak satılır içine bir kereye
• CD sürücülerin, ulaştıkları en yüksek veri
transfer hızı 52X’dir.
yerleştirilir ve silinemez, değiştirilemez
mahsus olmak üzere bilgi yazılabilir
ancak silinemez.
3. CD-RW: İçindeki bilgi silinebilir ve tekrar
tekrar yazılabilir.
16
12.11.2014
*
*
•
•
Yakılan katman ilk durumda saydamdır ve ışığı
CD’lere bilgi yazılması CD yakmak (CD
geçirir. (tüm ışık alüminyum yüzeyden algılayıcıya
Burning) olarak bilinir. Gerçekten de lazer
ışınlarıyla polikarbonat yüzeyin yakılması söz
geri yansır).
konusudur.
•
Yoğunlaşmış lazer ışınına maruz kalan bölgeler
opak duruma (karanlıklaştırılır) gelir. Opak
bölgeler, ışığı algılayıcıya geri yansıtmaz.
*
CD-RW disklerde yazma işlemi:
•
Boş CD-RW’ın yazılabilir katmanı ilk durumda kristalize durumdadır.
Kristalize yapının erime noktasına kadar yakılmasıyla bilgi işlenir.
•
Oluşturulan bilginin silinmesi için yazma lazeri kadar güçlü olmayan
silme lazeri kullanılır.
•
Silme lazeriyle daha önce yakılmış olan kristalize yüzey eritilemez,
ancak yüzeyin yeniden kristalize olmasını sağlayacak kadar ısıtma
işlemi yapılabilir. Böylece yazılabilir yüzey eski hâline kavuşturulur.
*
•
Okuma lazeri, yazma lazeri ve
silme lazeri olmak üzere üç
lazer bulunur.
•
Yazma lazeri okuma ve silme
lazerlerine göre çok daha
güçlüdür. Böylece yazma
lazeriyle CD-R ve CD-RW’ın
kristalize yüzeyini eritecek
sıcaklıklara çıkılabilir.
17
12.11.2014
*
Kristalize yüzeyin yazılan kısımları saydam (transparan) yapısını
kaybeder ve karanlıklaşır. Karanlık bölgeler ‘0’, saydam kalan
bölgelerse (dokunulmayan bölgeler) ‘1’ olarak kodlanır (CDROM’larda da düz bölgeler ‘1’, çukurlar ‘0’ olarak yorumlanır).
Silme işleminde silme lazeri kullanılır. Silme lazeri; okuma lazerinden
daha güçlü olup, yazma lazeri kadar güçlü değildir. Silme lazeriyle
kristalize yapısını kaybetmiş olan bölgeye kristalize özelliği geri
kazandırılır.
*
Standart bir DVD 4,7 GB veri
saklayabilir.
Bununla birlikte yeni teknolojilerle
*
CD yazıcılar üç farklı hız değeriyle karşımıza çıkar. Bunlar üç farklı sayıyla
gösterilir.
Örneğin 40/12/48 ya da 40X/12X/48X gibi değerler CD sürücünün kapağı
üzerine yazılır.
Bu değerler sırasıyla yazma(write) / yeniden yazma(rewrite) /
okuma(read) şeklindedir.
Bu hızların oluşabilmesi için CD nin üzerinde yazan değer de önemlidir.
*
CD ler gibi tek bir izden meydana gelmiştir.
CD lerle bulunan boşluklar DVD de çok daha küçüktür.
Çift taraflı ve çift katmanlı çeşitleri bulunmaktadır
DVD lerin kapasitesi 17 GB’ a
kadar ulaşmıştır
18
12.11.2014
*
*
DVD sürücülerde de yüzey alanlarını
okumak için lazer kullanılır. DVD
sürücülerde çukurların genişliği
daha ufak olduğundan kullanılan
lazerin dalga boyu daha küçük
olmalıdır.
Bu nedenle CD sürücülerde infraruj
lazer kullanılırken DVD
sürücülerde kırmızı lazer
kullanılır.
*
*
Tek katmanlı ve çift katmanlı diskler okunurken
lazerin dalga boyu değiştirilir.
Bunun için akım bobini bulunmaktadır. Bu bobinden
geçen akımın artırılmasıyla birlikte lazerin ikinci
katmana odaklanması sağlanır.
19
12.11.2014
*
*
DVD sürücülerde hız kavramı 5 ayrı değer ile ifade edilir.
Yazılabilir DVD’ler yapılarında kullanılan
malzeme nedeniyle piyasada ‘+’ ve ‘-’ olarak
ayrılmıştır. Her iki tip yazılabilir DVD’lerin de
çift katmanlı olanları vardır.
DVD cihazlarda X = 1,35MBps’ye karşılık gelmektedir.
Dikkat edilmesi gereken DVD yazıcı alırken
hem ‘-’, hem de ‘+’ yazılabilir DVD’leri
destekliyor olmasıdır.
*
*
•
Blu-ray diskler çok daha fazla boyutta
yüksek çözünürlüklü (highdefinition)
video ve ses görüntüsü tutabilme
yeteneğine sahiptir.
•
Blu-Ray disklerde mavi lazer
teknolojisi kullanılmaktadır.
•
Tek katmanlı bir blu-ray disk 27GB’a
kadar,çift katmanlı bir blu-ray disk ise
54GB’a kadar veri tutabilir.
•
Bu kadar yüksek miktarda veriyi tutabilmek için çukurların boyutlarının
küçültülmesi gerekmiştir. Ancak bu kadar nanometrik boyutlarda
çukurların algılanabilmesi için çok kararlı ve çok daha küçük dalga
boyuna sahip bir lazer teknolojisine ihtiyaç duyulmuştur.
•
Uzun yıllar süren çalışmalar sonucunda daha küçük dalga boyuna
sahip mavi lazer teknolojisi bulunmuştur.
20
12.11.2014
*
21
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
2 537 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа