close

Вход

Log in using OpenID

2 - Brother

embedDownload
İnternet Üzerinden
Kullanım Kılavuzu
P-touch P750W
Bu yazıcıyı kullanmadan önce, İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu’nu
mutlaka okuyun.
İleride başvurmak üzere bu kılavuzu saklamanızı öneririz.
Sürüm 0
TUR
Giriş
Önemli Uyarı
 Bu belgenin içeriği ve bu ürünün özellikleri bildirilmeksizin değiştirilebilir.
 Brother, burada bulunan özellikler ve malzemelerde bilgi vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar ve
bunlarla sınırlı olmamakla birlikte yayınlarla ilgili yazım hatası ve diğer hatalar dahil olmak üzere gösterilen
malzemelere güvenilmesinden kaynaklanan hasarlardan (dolaylı hasarlar dahil) sorumlu olmayacaktır.
 Bu belgedeki ekran görüntüleri bilgisayarınızın işletim sisteminize bağlı olarak farklı olabilir.
 P-touch’ı kullanmadan önce, güvenli ve doğru çalıştırmayla ilgili bilgiler için P-touch ile birlikte verilen tüm
belgeleri okuduğunuzdan emin olun.
Bu Kılavuzda Kullanılan Semboller
Bu kılavuzda aşağıdaki semboller kullanılmaktadır.
UYARI
Yaralanma tehlikesine karşı ne yapabileceğinizi belirtir.
DİKKAT
P-touch’ınızın zarar görmesini veya ufak kişisel yaralanmaları önlemek için uymanız
gereken kuralları belirtir.
Önemli
Uygulanması gereken bilgileri veya talimatları gösterir. Bunların ihmal edilmesi
hasara veya aygıtı çalıştıramamaya neden olabilir.
Not
Ürünü daha iyi anlamanıza ve daha verimli kullanmanıza yardımcı olabilecek bilgi
veya talimatları sağlayan notlara işaret eder.
i
Ticari Markalar ve Telif Hakları
BROTHER, Brother Industries, Ltd.’nin ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.
P-TOUCH, Brother Industries, Ltd.’nin ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.
© 2014 Brother Industries, Ltd. Tüm hakları saklıdır.
Microsoft, Windows Vista, Windows Server ve Windows Microsoft Corp.’ın ABD ve/veya diğer ülkelerdeki
ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
Apple, Macintosh ve Mac OS, Apple Inc.’in ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.
Android, Google Inc.’in ticari bir markasıdır.
Google Play, Google Inc.’in ticari bir markasıdır.
Wi-Fi ve Wi-Fi Alliance Wi-Fi Alliance’ın tescilli ticari markalarıdır.
WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Protected Setup logosu ve Wi-Fi Direct, Wi-Fi Alliance şirketinin
ticari markalarıdır.
Bu belgede kullanılan diğer yazılım veya ürün adları, onları geliştiren ilgili şirketlerin ticari markaları veya
tescilli ticari markalarıdır.
Bu kılavuzda yazılımlarının adı geçen her şirket kendi programlarına özgü bir Yazılım Lisans Anlaşması’na
sahiptir.
Brother ürünlerinde görünen şirketlerin ticari isim ve ürün adları, ilgili belgeler ve diğer materyallerin tümü
kendi ilgili şirketlerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
ii
İçindekiler
1
Kablosuz Ağ Bağlantısı Yöntemleri
1
Ağ Ortamınızı Onaylama ...........................................................................................................................1
2
Bilgisayarlardan Yazdırma
2
Bilgisayarlarla Kullanılabilir Uygulamalar...................................................................................................2
P-touch Editor ve Yazıcı Sürücüsünü Yükleme .........................................................................................4
Bir USB Bağlantısı Aracılığıyla Yazdırırken.........................................................................................4
Bir Kablosuz Ağ Bağlantısı Aracılığıyla Yazdırırken............................................................................4
Kablosuz Ağ Bağlantısı Oluşturma ............................................................................................................5
WPS (Wi-Fi Protected Setup™) Kullanarak ........................................................................................5
Altyapı Modunda Bağlantı Oluşturma..................................................................................................6
Wireless Direct Kullanarak Bağlantı Oluşturma...................................................................................7
P-touch Editor’ı kullanma...........................................................................................................................8
P-touch Editor'ı Kullanma (Windows® için)..........................................................................................8
P-touch Editor’ı Kullanma (Macintosh için)........................................................................................11
3
iOS Aygıtlardan Yazdırma
14
iOS Aygıtlarla Kullanılabilecek Uygulamalar............................................................................................14
Uygulamaları Yükleme.............................................................................................................................14
P-touch’ınızı iOS Aygıtınıza Bağlama......................................................................................................15
iOS Aygıtınızdan Yazdırma .....................................................................................................................15
4
Android™ Aygıtlardan Yazdırma
16
Android™ Aygıtlarla Kullanılabilecek Uygulamalar..................................................................................16
Uygulamaları Yükleme.............................................................................................................................16
P-touch’ınızı Android™ Aygıtınıza Bağlama............................................................................................17
Android™ Aygıtınız NFC (Yakın Alan İletişimi) Destekliyorsa...........................................................17
Android™ Aygıtınız NFC (Yakın Alan İletişimi) Desteklemiyorsa......................................................18
Android™ aygıtınızdan yazdırma ............................................................................................................18
5
Yazıcı Ayarları Aracı (Windows® için)
19
İletişim Ayarlarını Kullanma .....................................................................................................................19
Ayarlar İletişim Kutusu.......................................................................................................................20
Menü Çubuğu ....................................................................................................................................21
Genel Sekmesi ..................................................................................................................................24
Kablosuz LAN Sekmesi .....................................................................................................................26
Wireless Direct Sekmesi....................................................................................................................30
Ayar Değişikliklerini Birden Fazla Yazıcıya Uygulama ......................................................................31
Aygıt Ayarlarını Kullanma ........................................................................................................................32
Menü Çubuğu ....................................................................................................................................34
iii
6
Brother P-touch Utility (Macintosh için)
35
P-touch Utility Kullanma...........................................................................................................................35
Ayarlar İletişim Kutusu.......................................................................................................................36
Basic (Temel) Sekmesi......................................................................................................................37
Print (Yazdır) Sekmesi.......................................................................................................................38
Wireless Direct Sekmesi....................................................................................................................39
7
Web Tabanlı Yönetim
40
Genel Bakış .............................................................................................................................................40
Web Tabanlı Yönetim’i (Web Tarayıcısı) Kullanarak Yazıcı Ayarlarını Yapılandırma .............................41
8
Etiketleri Birden Fazla Yazıcıya Dağıtılmış Olarak Yazdırma
42
Dağıtılmış Yazdırma ................................................................................................................................42
A
Ek
46
Düzenli Bakım..........................................................................................................................................46
P-touch’ınızın Dış Kısmını Temizleme ..............................................................................................46
Yazdırma Kafasını ve Kafa Makarasını Temizleme ..........................................................................46
Şerit Kesiciyi Temizleme ...................................................................................................................48
Sorun Giderme ........................................................................................................................................49
iv
1
Kablosuz Ağ Bağlantısı Yöntemleri
1
1
Ağ Ortamınızı Onaylama
1
Bağlantı yöntemi, ağ ortamınıza ve bağlanmak istediğiniz aygıtın türüne göre değişir. Bu nedenle, ağa
bağlanmadan önce ağ ortamınızı onaylayın.
Bir WLAN erişim
noktası/yönlendirici
mevcut
Bir USB kablosu kullanarak
geçici kablosuz yapılandırması
Bkz. Bir USB kablosu
kullanarak geçici kablosuz
yapılandırması sayfa 4.
WPS (Wi-Fi Protected
Setup™) kullanarak tek
dokunuşla yapılandırma
Bkz. WPS (Wi-Fi Protected
Setup™) kullanarak tek
dokunuşla yapılandırma
sayfa 4.
Bir WLAN erişim
noktası/
yönlendirici yok
Android™ aygıt
Wireless Direct Kullan
Bkz. Android™ Aygıtlardan
Yazdırma sayfa 16.
iOS
Bkz. iOS Aygıtlardan Yazdırma
sayfa 14.
Bilgisayar
Bkz. Wireless Direct Kullanarak
Bağlantı Oluşturma sayfa 7.
1
2
Bilgisayarlardan Yazdırma
2
Bilgisayarlarla Kullanılabilir Uygulamalar
2
2
P-touch’ı etkin bir biçimde kullanabilmeniz için bazı uygulamalar ve işlevler mevcuttur.
Uygulama
Windows
Macintosh
Özellikler
P-touch Editor Lite için sürücü veya yazılım yüklemeye gerek
yoktur.
P-touch Editor Lite
r
r
P-touch Editor Lite ile hızlı ve kolay şekilde çeşitli basit etiket
düzenleri oluşturabilirsiniz.
P-touch Editor Lite yalnızca USB kablosu ile bağlandığında
desteklenir.
Sürücünün ve P-touch Editor’ın yüklenmesi gerekir.
P-touch Editor
r
r
P-touch Editor ile yazı tipleri, şablonlar ve küçük resimler
kullanarak karışık düzenlerde pek çok farklı özel etiketler
oluşturabilirsiniz.
P-touch Editor ile birlikte yüklenir.
P-touch Library
Bu uygulama, bilgisayarınızı P-touch Editor şablonlarını ve
diğer verileri yönetmek için kullanmanıza imkân tanır.
r
Şablonları yazdırmak için P-touch Library’yi kullanabilirsiniz.
P-touch Update Software
Yazıcı Ayarları Aracı
(Printer Setting Tool)
r
r
P-touch Update Software’in yüklenmesi gerekir.
Yazılım en son sürüme yükseltilebilir.
Yazıcının sürücüsüyle birlikte yüklenir.
r
Bu uygulama, yazıcının iletişim ayarlarını ve aygıt ayarlarını
bilgisayarınızdan belirleyebilmenize imkân tanır.
Yazıcının sürücüsüyle birlikte yüklenir.
Utility (Yardımcı Program)
r
Wireless Device Setup
Wizard (Kablosuz Aygıt
Kurulum Sihirbazı)
r
Bu uygulama, yazıcınızı kablosuz bir ağ için
yapılandırmanıza imkân tanır.
r
Bu uygulama, ağ yazıcınızı bilgisayarınızdan
yapılandırabilmenizi ve yönetebilmenizi sağlar.
BRAdmin Light
r
BRAdmin Pro
r
Bu uygulama, yazıcının iletişim ayarlarını ve aygıt ayarlarını
bilgisayarınızdan belirtebilmenize imkân tanır.
Bu uygulama, ağ yazıcınızı bilgisayarınızdan
yapılandırabilmenizi ve yönetebilmenizi sağlar.
2
Bilgisayarlardan Yazdırma
Kullanışlı işlev
Windows
Macintosh
Özellikler
Çok sayıda etiket yazdırırken, yazdırma işlemi birden fazla
yazıcı arasında dağıtılabilir.
Dağıtılmış yazdırma
r
Yazdırma işlemi aynı anda gerçekleştirildiğinden, toplam
yazdırma süresi azaltılabilir.
2
Detaylı bilgi için, bkz. Etiketleri Birden Fazla Yazıcıya
Dağıtılmış Olarak Yazdırma sayfa 42.
Detaylı bilgi için, Brother Solutions Center’daki (http://support.brother.com/) [SSS ve Sorun Giderme]
bölümüne bakın.
3
Bilgisayarlardan Yazdırma
P-touch Editor ve Yazıcı Sürücüsünü Yükleme
2
Bir USB Bağlantısı Aracılığıyla Yazdırırken
2
Bilgisayarınızdan yazdırabilmek için, P-touch Editor’ı, yazıcı sürücüsünü ve diğer uygulamaları
bilgisayarınıza yüklemeniz gerekir.
Aşağıda adresi verilen web sitemizi ziyaret edin ve gerekli yazılımları indirin. Yükleme talimatları, indirme
sayfasında mevcuttur.
 Windows ® için: http://www.brother.com/inst/
 Macintosh için: Brother Solutions Center’daki (http://support.brother.com/) [Yüklemeler] sayfası.
Bir Kablosuz Ağ Bağlantısı Aracılığıyla Yazdırırken
2
Not
P-touch alkali veya Ni-MH pillerle çalıştırılıyorsa kablosuz ağ bağlantısı kuramazsınız. Şarj edilebilir
Li-iyon pil veya AC adaptör kullanın.
Bir kablosuz ağ bağlantısı aracılığıyla yazdırmak istediğinizde, uygulamayı kurarken kablosuz ağ ayarlarını
yapılandırmanız önerilir.
Kablosuz ağ ayarlarını daha sonra Yazıcı Ayarları Aracı’nı kullanarak değiştirebilirsiniz (sadece Windows ® için).
Detaylı bilgi için, bkz. Yazıcı Ayarları Aracı (Windows® için) sayfa 19.
Aşağıdaki yükleme yöntemleri kullanılabilir.
Aşağıda adresi verilen web sitemizi ziyaret edin ve gerekli yazılımları indirin. Yükleme talimatları, indirme
sayfasında mevcuttur.
 Windows ® için: http://www.brother.com/inst/
 Macintosh için: Brother Solutions Center’daki (http://support.brother.com/) [Yüklemeler] sayfası.
Bir USB kablosu kullanarak geçici kablosuz yapılandırması
2
Bu yöntem için kablosuz olarak ağınıza bağlı bir bilgisayar kullanmanız önerilir.
P-touch’ı, bir USB kablosu kullanarak ağdaki bilgisayardan uzaktan yapılandırabilirsiniz.
WPS (Wi-Fi Protected Setup™) kullanarak tek dokunuşla yapılandırma
2
WLAN erişim noktanız/yönlendiriciniz WPS destekliyorsa, WPS’yi hızlıca kablosuz ağ ayarlarınızı
yapılandırmak için kullanabilirsiniz.
4
2
Bilgisayarlardan Yazdırma
Kablosuz Ağ Bağlantısı Oluşturma
2
Bu bölüm, yükleme sırasında kablosuz ağ ayarlarını yapılandırmamışsanız kablosuz ağ ayarlarını nasıl
yapılandırıp kablosuz ağ bağlantısını nasıl oluşturacağınızı açıklar.
2
Not
P-touch alkali veya Ni-MH pillerle çalıştırılıyorsa kablosuz ağ bağlantısı kuramazsınız. Şarj edilebilir Li-iyon
pil veya AC adaptör kullanın.
WPS (Wi-Fi Protected Setup™) Kullanarak
2
WLAN erişim noktanız/yönlendiriciniz WPS (Wi-Fi Protected Setup™) destekliyorsa, ayarları ve bağlantıları
tek bir düğmeye basarak kolayca yapılandırabilirsiniz.
a
Önce, WLAN erişim noktanızın/yönlendiricinizin WPS sembolüne sahip olduğunu onaylayın.
b
P-touch’ın üzerindeki Kablosuz Modu düğmesine 5 saniyeden uzun süreyle basın.
Wi-Fi lambası 0,5 saniye aralıklarla yanıp sönmeye başlayınca düğmeyi bırakın.
c
d
WLAN erişim noktanızın/yönlendiricinizin üzerindeki WPS düğmesine basın.
Bağlantı sağlanınca Wi-Fi lambası yanar.
Not
Yazıcı, 2 dakika boyunca WPS’yi kullanarak bağlanmaya çalışacaktır. Bu süre boyunca Kablosuz Modu
düğmesine basılır ve 5 saniye boyunca basılı tutulursa, yazıcı, o noktadan itibaren ilave 2 dakika kadar
daha bağlanmaya çalışacaktır.
5
Bilgisayarlardan Yazdırma
Altyapı Modunda Bağlantı Oluşturma
2
 Windows için
a
b
c
Öncelikle, WLAN erişim noktanızın/yönlendiricinizin SSID (ağ adı) ve şifresini teyit edin.
d
Bilgisayarınızda Yazıcı Ayarları Aracı’nı çalıştırın ve [İletişim ayarları] düğmesine tıklayın.
Yazıcı Ayarları Aracı hakkında detaylı bilgi için, bkz. Yazıcı Ayarları Aracı (Windows® için) sayfa 19.
e
[Kablosuz LAN] sekmesindeki [Kablosuz Ayarları] kısmında, [İletişim Modu] olarak [Alt yapı]
seçeneğinin ayarlandığını teyit edin.
f
g
Not ettiğiniz SSID’yi girin veya [Ara] seçeneğine tıklayarak görüntülenen listeden SSID’yi seçin.
2
Yazıcıyı ve bilgisayarı USB kablosuyla birbirlerine bağlayın.
Wi-Fi lambası yanmazsa, Kablosuz Modu düğmesini bir saniye basılı tutarak kablosuz LAN işlevini
açın. Wi-Fi lambası yanınca düğmeyi bırakın. Wi-Fi lambası yanıp söner.
[Parola] kısmına şifrenizi girin.
Not
Gireceğiniz bilgiler, kimlik doğrulama yöntemine ve şifreleme moduna bağlıdır. Ağ ortamınız için gerekli
olan bilgileri girin.
h
i
[Uygula] düğmesine tıklayın.
Bağlantı sağlanınca Wi-Fi lambası yanar.
Not
Başka ağ ayarlarını da değiştirmek istiyorsanız, İletişim Ayarları’nı kullanın.
İletişim Ayarları hakkında detaylı bilgi için, bkz. İletişim Ayarlarını Kullanma sayfa 19.
 Macintosh için
Brother Solutions Center web sitesindeki (http://support.brother.com/) [Yüklemeler] sayfasından
indirebileceğiniz Wireless Device Setup Wizard (Kablosuz Aygıt Kurulum Sihirbazı) yazılımını kullanın.
Not
Geçici modunu kullanıyorsanız, Brother Solutions Center web sitesindeki (http://support.brother.com/)
[SSS ve Sorun Giderme] bölümüne bakın.
6
Bilgisayarlardan Yazdırma
Wireless Direct Kullanarak Bağlantı Oluşturma
2
Bu yöntem kullanıldığında, P-touch aynı zamanda bir kablosuz ağ erişim noktası olarak da görev yapar.
a
b
P-touch’ı ve bilgisayarı USB kablosuyla birbirlerine bağlayın.
c
Windows ® için
2
Wi-Fi lambası yanmazsa, Kablosuz Modu düğmesini bir saniye basılı tutarak kablosuz LAN işlevini açın.
Wi-Fi lambası yanınca düğmeyi bırakın. Wi-Fi lambası yanıp söner.
Bilgisayarınızda Yazıcı Ayarları Aracı’nı çalıştırın ve [İletişim ayarları] düğmesine tıklayın. İletişim
ayarlarının [Genel] sekmesinde [Kablosuz LAN açıldığında Wireless Direct’i etkinleştirin] onay
kutusunun işaretli olduğunu teyit edin.
(Fabrika varsayılanı olarak işaretlidir.)
İletişim Ayarları hakkında detaylı bilgi için, bkz. İletişim Ayarlarını Kullanma sayfa 19.
Macintosh için
Bilgisayarınızda P-touch Utility programını başlatın ve [Wireless Direct] sekmesinde [Wireless Direct]
seçeneğinin [ON] (Açık) olarak işaretlendiğini teyit edin.
P-touch Utility hakkında detaylı bilgi için, bkz. Brother P-touch Utility (Macintosh için) sayfa 35.
d
e
Bilgisayarınızın Wi-Fi ayarları ekranında P-touch’ın SSID’sini seçip şifrenizi girin.
Bağlantı sağlanınca NFC lambası yanar.
Not
• Fabrika varsayılan SSID ve şifresi şunlardır:
SSID: “DIRECT-brPT-P750W****” - buradaki “****”, ürünün seri numarasının son dört hanesidir.
(Kaset kapağını açarak seri numarası etiketini bulabilirsiniz.)
Şifre (Ağ anahtarı): 00000000.
• SSID ve şifreyi yazdırmak istiyorsanız Kablosuz Modu düğmesine iki kez basın.
(24 mm şerit kullanın.)
• Wireless Direct kullanıyorken kablosuz bir ağ aracılığıyla internete bağlanamazsınız. İnterneti
kullanabilmek için kablolu bir bağlantı kullanmanız gerekir.
7
Bilgisayarlardan Yazdırma
P-touch Editor’ı kullanma
2
P-touch’ınızı bilgisayarınızla kullanabilmek için P-touch Editor’ı ve yazıcı sürücüsünü yüklemeniz gerekir.
En son sürücü ve yazılımı indirmek için, lütfen şu adresteki Brother Solutions Center'ı ziyaret edin:
http://support.brother.com/
2
USB bağlantısı aracılığıyla yazdırıyorken, Editor Lite lambasının yanmadığını kontrol edin. Editor Lite
lambası yanıyorsa, lamba sönünceye kadar Editor Lite düğmesini basılı tutun.
P-touch Editor'ı Kullanma (Windows ® için)
2
P-touch Editor’ı Başlatma
a
2
Windows Vista ® / Windows ® 7 / Windows Server ® 2008/2008 R2 için
Başlat düğmesinden, [Tüm Programlar] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.1] öğesine tıklayın.
P-touch Editor başlatıldığında, yeni bir düzen oluşturmak mı yoksa var olan bir düzeni açmak mı
istediğinizi seçin.
Windows ® 8/ Windows ® 8.1 / Windows Server ® 2012/2012 R2 için
[Uygulamalar] ekranındaki [P-touch Editor 5.1] öğesini tıklatın veya masaüstündeki [P-touch Editor 5.1]
öğesini çift tıklatın.
P-touch Editor başlatıldığında, yeni bir düzen oluşturmak mı yoksa var olan bir düzeni açmak mı
istediğinizi seçin.
Not
• Yükleme sırasında kısayolların oluşturulmasını seçtiyseniz, P-touch Editor’ı kısayollarla da
başlatabilirsiniz.
• Masaüstündeki kısayol simgesi: P-touch Editor’ı başlatmak için çift tıklatın
• Hızlı Başlat çubuğundaki kısayol simgesi: P-touch Editor’ı başlatmak için tıklatın
• Başlatıldığında P-touch Editor’ın hangi işlevleri gerçekleştireceğini değiştirmek için, P-touch Editor menü
çubuğunda [Araçlar] - [Seçenekler]’i tıklatarak [Seçenekler] iletişim kutusunu görüntüleyin. Sol tarafta,
[Genel] başlığını ve ardından [Başlangıç Ayarları] altında [İşlemler] liste kutusundaki istenen ayarı seçin.
Varsayılan ayar [Yeni Görünümü Görüntüle]’dir.
8
Bilgisayarlardan Yazdırma
b
Ekrandan bir seçenek seçin.
4
3
1
5
2
2
1 Yeni bir düzen oluşturmak için, [Yeni Düzen] düğmesini tıklatın.
2 Önceden ayarlanmış düzeni kullanarak yeni düzen oluşturmak için, istediğiniz kategori düğmesini
seçin.
3 Önceden ayarlanmış düzeni veritabanına bağlamak için, [Veritabanına Bağlan] yanındaki onay
kutusunu seçin.
4 Var olan bir düzeni açmak için, [Aç]’ı tıklatın.
5 Elektrikli ekipman yönetimi için kolayca etiket oluşturma uygulamasını açmak için, [Kablo Etiketleme
Sihirbazı] düğmesine basın.
9
Bilgisayarlardan Yazdırma
P-touch Editor ile Yazdırma
Express modu
2
2
Bu mod metin ve görüntüler içeren düzenleri hızlı ve kolay şekilde oluşturmanızı sağlar.
2
[Express] modu ekranı aşağıda açıklanmıştır:
Menü çubuğundaki [Dosya] seçeneğinden [Yazdır]’ı seçerek veya [Yazdır] simgesine tıklayarak
yazdırabilirsiniz. (Yazdırmadan önce, [Yazdır] ekranında yazdırma ayarlarını yapılandırın.)
Professional modu
2
Bu mod, çok çeşitli gelişmiş araçlar ve seçenekler kullanılarak düzenler oluşturmanızı sağlar.
[Professional] modu ekranı aşağıda açıklanmıştır:
B
A
Menü çubuğundaki [Dosya] seçeneğinden [Yazdır]’ı seçerek veya [Yazdır] simgesine (A) tıklayarak
yazdırabilirsiniz. Yazdırmadan önce, [Yazdır] ekranında yazdırma ayarlarını yapılandırın.
Ayrıca, yazıcı ayarlarını seçmeden yazdırmayı başlatmak için “B”yi de seçebilirsiniz.
10
Bilgisayarlardan Yazdırma
Snap modu
2
Bu mod, bilgisayar ekranı içeriğinizin tümünü veya bir kısmını yakalamanıza, görüntü olarak yazdırmanıza ve
ileride kullanmak üzere kaydetmenize imkân tanır.
a
[Snap] modu seçim düğmesini tıklatın.
[Snap Modu Açıklaması] iletişim kutusu görüntülenir.
b
[Tamam]’ı tıklatın.
[Snap] modu paleti görüntülenir.
2
P-touch Editor’ı Kullanma (Macintosh için)
2
P-touch Editor’ı Başlatma
2
Masaüstündeki [P-touch Editor] simgesini çift tıklatın.
Not
P-touch Editor’ü başlatmak için aşağıdaki yöntem de kullanılabilir.
[Macintosh HD] - [Uygulamalar] - [P-touch Editor] öğelerini ve ardından [P-touch Editor] uygulama
simgesini çift tıklatın.
P-touch Editor başlatılır.
CUPS yazıcı sürücüsünü seçmenizi isteyen bir ileti gösterilirse
2
Yazdırma sırasında, işletim sisteminizin sürümüne bağlı olarak CUPS yazıcı sürücüsünü seçmenizi isteyen
bir ileti görüntülenebilir. Böyle bir durumda, aşağıdaki adımları izleyerek CUPS yazıcı sürücüsünü seçin.
a
Apple Menüsü - [Sistem Tercihleri] - [Yazdırma ve Tarama] ya da [Yazıcılar ve Tarayıcılar] seçeneğini
seçin.
b
[Yazıcılar] bölümünde Brother yazıcınızı seçin.
11
Bilgisayarlardan Yazdırma
c
Hangi yazıcı sürücüsünün kullanıldığını teyit edin. [Tür] seçeneğinin yanında bulabilirsiniz.
[Tür] bölümünde “(Model adı) - Air Print” görüntüleniyorsa, Air Print yazıcı sürücüsü seçilidir. Air Print
yazıcı sürücüsü P-touch Editor’ı desteklemediğinden CUPS yazıcı sürücüsünü eklemeniz gerekir.
d
[+] düğmesini tıklayın.
2
2
3
4
e
f
g
İletişim kutusunun en üst kısmında bulunan [Saptanmış] simgesini tıklayın.
[Ad] listesinden makinenizi seçin.
[Kullan] listesinde “Brother XXXXXX CUPS” seçildiğini teyit edin.
(Buradaki XXXXXXX modelinizin adıdır.)
Not
“Brother XXXXXX CUPS”ı bulamıyorsanız, CUPS yazıcı sürücüsü yüklenmemiş demektir.
Brother Solutions Center (http://support.brother.com/) web sitesindeki [Yüklemeler] sayfasına gidin ve
CUPS yazıcı sürücüsünün en güncel sürümünü indirip yükleyin.
12
Bilgisayarlardan Yazdırma
h
[Ekle]’ye tıklayın.
5
2
6
7
8
i
Yazıcınız artık [Yazıcılar] bölümünde görünecektir.
Sistem Tercihleri penceresini kapatın.
13
3
iOS Aygıtlardan Yazdırma
iOS Aygıtlarla Kullanılabilecek Uygulamalar
Uygulama
Özellikler
iPrint&Label
Bu uygulama, Apple iPhone, iPad ve iPod touch aygıtınız üzerinden
direkt olarak etiket yazıcınızla yazdırma yapabilmenizi sağlar.
Mobile Cable Label Tool
(Ağustos 2014’te piyasaya çıkarılması
planlanmıştır)
3
3
3
Bu uygulama, Apple iPhone, iPad ve iPod touch aygıtınız üzerinden
direkt olarak etiket yazıcınızla yazdırma yapabilmenizi sağlar.
Çeşitli kablo etiketleri yazdırabilirsiniz.
Detaylı bilgi için, Brother Solutions Center’daki (http://support.brother.com/) [SSS ve Sorun Giderme]
bölümüne bakın.
SDK
3
Bir yazılım geliştirme kiti (SDK) mevcuttur. Brother Developer Center
(http://www.brother.com/product/dev/index.htm) web sitesini ziyaret edin.
Uygulamaları Yükleme
3
iOS aygıtlar için Brother uygulamalarını App Store’dan ücretsiz indirebilirsiniz.
14
iOS Aygıtlardan Yazdırma
P-touch’ınızı iOS Aygıtınıza Bağlama
a
b
P-touch’ı ve bilgisayarı USB kablosuyla birbirlerine bağlayın.
c
Windows ® için
3
Wi-Fi lambası yanmazsa, Kablosuz Modu düğmesini bir saniye basılı tutarak kablosuz LAN işlevini açın.
Wi-Fi lambası yanınca düğmeyi bırakın. Wi-Fi lambası yanıp söner.
3
Bilgisayarınızda Yazıcı Ayarları Aracı’nı çalıştırın ve [İletişim ayarları] düğmesine tıklayın. İletişim
ayarlarının [Genel] sekmesinde [Kablosuz LAN açıldığında Wireless Direct’i etkinleştirin] onay
kutusunun işaretli olduğunu teyit edin.
(Fabrika varsayılanı olarak işaretlidir.)
İletişim Ayarları hakkında detaylı bilgi için, bkz. İletişim Ayarlarını Kullanma sayfa 19.
Macintosh için
Bilgisayarınızda P-touch Utility programını başlatın ve [Wireless Direct] sekmesinde [Wireless Direct]
seçeneğinin [ON] (Açık) olarak işaretlendiğini teyit edin.
P-touch Utility hakkında detaylı bilgi için, bkz. Brother P-touch Utility (Macintosh için) sayfa 35.
d
iOS aygıtınızın Wi-Fi ayarları ekranında P-touch’ın SSID’sini seçip şifrenizi girin.
Not
• Fabrika varsayılan SSID ve şifresi şunlardır:
SSID: “DIRECT-brPT-P750W****” - buradaki “****”, ürünün seri numarasının son dört hanesidir.
(Kaset kapağını açarak seri numarası etiketini bulabilirsiniz.)
Şifre (Ağ anahtarı): 00000000.
• SSID ve şifreyi yazdırmak istiyorsanız Kablosuz Modu düğmesine iki kez basın.
(24 mm şerit kullanın.)
• Ayrıca, bir WLAN erişim noktası/yönlendirici aracılığıyla P-touch’ınızı altyapı modunda iOS aygıta
bağlayabilirsiniz.
iOS Aygıtınızdan Yazdırma
a
iOS aygıtınızı kullanarak, mobil aygıtlar için sunulan Brother uygulamalarından birini başlatın.
(Bkz. iOS Aygıtlarla Kullanılabilecek Uygulamalar sayfa 14.)
b
Yazdırmak istediğiniz verileri düzenledikten sonra [Yazdır] seçeneğine dokunun.
3
15
4
Android™ Aygıtlardan Yazdırma
4
Android™ Aygıtlarla Kullanılabilecek Uygulamalar
4
Uygulama
Özellikler
iPrint&Label
Bu uygulama, Android™ aygıtınız üzerinden direkt olarak etiket yazıcınızla
yazdırma yapabilmenizi sağlar.
Mobile Cable Label Tool
Bu uygulama, Android™ aygıtınız üzerinden direkt olarak etiket yazıcınızla
yazdırma yapabilmenizi sağlar.
4
Çeşitli kablo etiketleri yazdırabilirsiniz.
Detaylı bilgi için, Brother Solutions Center’daki (http://support.brother.com/) [SSS ve Sorun Giderme]
bölümüne bakın.
SDK
4
Bir yazılım geliştirme kiti (SDK) mevcuttur. Brother Developer Center
(http://www.brother.com/product/dev/index.htm) web sitesini ziyaret edin.
Uygulamaları Yükleme
4
Android™ aygıtlar için Brother uygulamalarını Google Play™ üzerinden ücretsiz indirebilirsiniz.
16
Android™ Aygıtlardan Yazdırma
P-touch’ınızı Android™ Aygıtınıza Bağlama
4
P-touch’ınızı Android™ aygıtınıza bağlamak için Wireless Direct’i kullanın. P-touch aynı zamanda bir
kablosuz ağ erişim noktası olarak da görev yapar.
Android™ Aygıtınız NFC (Yakın Alan İletişimi) Destekliyorsa
4
a
Wi-Fi lambası yanmazsa, Kablosuz Modu düğmesini bir saniye basılı tutarak kablosuz LAN işlevini açın.
Wi-Fi lambası yanınca düğmeyi bırakın. Wi-Fi lambası yanıp söner.
b
Windows ® için
Bilgisayarınızda Yazıcı Ayarları Aracı’nı çalıştırın ve [İletişim ayarları] düğmesine tıklayın. İletişim
ayarlarının [Genel] sekmesinde [Kablosuz LAN açıldığında Wireless Direct’i etkinleştirin] onay
kutusunun işaretli olduğunu teyit edin.
(Fabrika varsayılanı olarak işaretlidir.)
İletişim Ayarları hakkında detaylı bilgi için, bkz. İletişim Ayarlarını Kullanma sayfa 19.
Macintosh için
Bilgisayarınızda P-touch Utility programını başlatın ve [Wireless Direct] sekmesinde [Wireless Direct]
seçeneğinin [ON] (Açık) olarak işaretlendiğini teyit edin.
P-touch Utility hakkında detaylı bilgi için, bkz. Brother P-touch Utility (Macintosh için) sayfa 35.
c
Android™ aygıtınızın NFC işlevini etkinleştirin ve P-touch üzerindeki NFC işaretine dokundurun.
Not
Aygıtınızda özel bir uygulama yüklü değilse Google Play ana sayfası açılır.
Böyle bir durumda, özel bir uygulama yükleyin ve c. Adımdan işleme devam edin. Bkz. Android™
Aygıtlarla Kullanılabilecek Uygulamalar sayfa 16.
d
Android™ aygıtınız algılanınca P-touch üzerindeki NFC lambası kısa süreliğine söner ve ardından tekrar
yanar.
17
4
Android™ Aygıtlardan Yazdırma
Android™ Aygıtınız NFC (Yakın Alan İletişimi) Desteklemiyorsa
4
a
Wi-Fi lambası yanmazsa, Kablosuz Modu düğmesini bir saniye basılı tutarak kablosuz LAN işlevini açın.
Wi-Fi lambası yanınca düğmeyi bırakın. Wi-Fi lambası yanıp söner.
b
Windows ® için
Bilgisayarınızda Yazıcı Ayarları Aracı’nı çalıştırın ve [İletişim ayarları] düğmesine tıklayın. İletişim
ayarlarının [Genel] sekmesinde [Kablosuz LAN açıldığında Wireless Direct’i etkinleştirin] onay
kutusunun işaretli olduğunu teyit edin.
(Fabrika varsayılanı olarak işaretlidir.)
İletişim Ayarları hakkında detaylı bilgi için, bkz. İletişim Ayarlarını Kullanma sayfa 19.
4
Macintosh için
Bilgisayarınızda P-touch Utility programını başlatın ve [Wireless Direct] sekmesinde [Wireless Direct]
seçeneğinin [ON] (Açık) olarak işaretlendiğini teyit edin.
P-touch Utility hakkında detaylı bilgi için, bkz. Brother P-touch Utility (Macintosh için) sayfa 35.
c
Android™ aygıtınızı kullanarak, mobil aygıtlar için sunulan Brother uygulamalarından birini başlatın
ve
öğesine dokunun.
(Bkz. Android™ Aygıtlarla Kullanılabilecek Uygulamalar sayfa 16.)
Görüntülenen listeden bir yazıcı seçin.
Not
• Fabrika varsayılan SSID ve şifresi şunlardır:
SSID: “DIRECT-brPT-P750W****” - buradaki “****”, ürünün seri numarasının son dört hanesidir.
(Kaset kapağını açarak seri numarası etiketini bulabilirsiniz.)
Şifre (Ağ anahtarı): 00000000.
• İletişim ayarlarını kullanarak şifrenizi değiştirdiyseniz, yazıcıyı seçtikten sonra o şifreyi girmeniz gerekir.
• SSID ve şifreyi yazdırmak istiyorsanız Kablosuz Modu düğmesine iki kez basın.
(24 mm şerit kullanın.)
• Ayrıca, bir WLAN erişim noktası/yönlendirici aracılığıyla P-touch’ınızı altyapı modunda Android™ aygıta
bağlayabilirsiniz.
Android™ aygıtınızdan yazdırma
a
Android™ aygıtınızı kullanarak, mobil aygıtlar için sunulan Brother uygulamalarından birini başlatın.
(Bkz. Android™ Aygıtlarla Kullanılabilecek Uygulamalar sayfa 16.)
b
Yazdırmak istediğiniz verileri düzenledikten sonra [Yazdır] seçeneğine dokunun.
4
18
5
Yazıcı Ayarları Aracı (Windows ® için)
5
Yazıcı Ayarları Aracı kullanılarak, yazıcının iletişim ayarları ve aygıt ayarları bilgisayardan belirtilebilir.
Not
• Yazıcı Ayarları Aracı, yazıcı sürücüsü gibi diğer yazılımlarla aynı anda yüklenir.
• “Yazıcı Ayarları Aracı” olarak [Denetim Masası] ve kısayol simgesinde İngilizce “Printer Setting Tool”
ifadesi görünür.
İletişim Ayarlarını Kullanma
5
Yazıcınızı ve bilgisayarı bir USB kablosuyla bağlarken Yazıcı Ayarları Aracı’ndaki [İletişim ayarları] ile yazıcı
iletişimi bilgileri belirtilebilir veya değiştirilebilir. Bir yazıcı için iletişim ayarlarını değiştirebilir ve ayrıca aynı
ayarları kolayca birden fazla bilgisayara uygulayabilirsiniz.
Önemli
• USB kablosunu bilgisayara bağlamadan önce, Editor Lite lambasının yanmadığını kontrol edin. Editor Lite
lambası yanıyorsa, lamba sönünceye kadar Editor Lite düğmesini basılı tutun.
• AC adaptörünün AC elektrik prizine bağlı olduğundan emin olun.
• Yazıcı sürücüsünün yüklendiğinden ve işlevsel olduğundan emin olun.
• Bu yazıcıyı USB kablosuyla bilgisayara bağlayın.
Bu araçla, ayarlar kablosuz LAN bağlantısı kullanılarak belirtilemez.
a
b
P-touch’ı bilgisayara bağlayın.
Windows Vista ® / Windows ® 7 / Windows Server ® 2008/2008 R2 için
Başlat menüsünden, [Tüm Programlar] - [Brother] - [Label & Mobile Printer] - [Yazıcı Ayarları Aracı]’nı
tıklatın.
Windows ® 8 / Windows ® 8.1 / Windows Server ® 2012/2012 R2 için
[Uygulamalar] ekranında, [Yazıcı Ayarları Aracı]’nı tıklatın.
Ana pencere görünür.
c
[Yazıcı] açılır listesinden yapılandırılacak P-touch’ı seçin ve sonra [İletişim ayarları]’nı tıklatın. [İletişim
ayarları] penceresi görünür.
d
Ayarları belirtin veya değiştirin.
19
5
Yazıcı Ayarları Aracı (Windows® için)
Ayarlar İletişim Kutusu
5
3
4
5
6
1
5
2
7
8
9
10
1 Bu ayarları devre dışı bırak
Bu onay kutusu seçildiğinde, sekmede
[Uygula] tıklatılsa bile
görünür ve ayarlar artık belirtilemez veya değiştirilemez.
görünen bir sekmedeki ayarlar yazıcıya uygulanmaz. Ek olarak, [Komut
Dosyasına Kaydedin] veya [Ver] komutu yürütüldüğünde sekmedeki ayarlar kaydedilmez veya verilmez.
Ayarları uygulamak, kaydetmek veya yazıcıya göndermek için onay kutusu işaretinin kaldırıldığından emin
olun.
2 Öğeler
[Mevcut Durum] seçildiğinde, ayarlar ekranında/değişim alanında mevcut ayarlar görünür.
Değiştirmek istediğiniz ayarlar için öğeyi seçin.
3 Menü Çubuğu
Listeden her menüde bulunan bir komutu seçin.
Menü çubuğu hakkında ayrıntılar için, bkz. Menü Çubuğu sayfa 21.
4 Yazıcı
Ayarları değiştirilecek yazıcıyı seçer.
Yalnızca bir yazıcı bağlıysa, yalnızca o yazıcı görüneceğinden bir seçim yapmak gereksizdir.
5 Düğüm Adı
Düğüm adını görüntüler. Düğüm adı da değiştirilebilir. (Bkz. Araçlar menüsü sayfa 23.)
20
Yazıcı Ayarları Aracı (Windows® için)
6 Ayarlar Sekmeleri
Belirtilecek veya değiştirilecek ayarları içeren sekmeyi tıklatın.
Sekmede
görünürse, o sekmedeki ayarlar yazıcıya uygulanmaz.
7 Ayarlar Ekranı/Değişim Alanı
Seçili öğenin geçerli ayarlarını görüntüler. Açılır menüleri, doğrudan giriş veya diğer uygun yöntemleri
kullanarak ayarları gerektiği gibi değiştirin.
8 Yenile
Görüntülenen ayarları en yeni bilgilerle güncellemek için tıklatın.
9 Çıkış
[İletişim ayarları]’ndan çıkar ve [Yazıcı Ayarları Aracı] ana penceresine döner.
5
Önemli
Ayarlar değiştirildikten sonra [Uygula] düğmesi tıklatılmadan [Çıkış] düğmesi tıklatıldıysa Ayarlar
yazıcılara uygulanmaz.
10 Uygula
Ayarları yazıcıya uygulamak için [Uygula]’yı tıklatın.
Belirtilen ayarları bir komut dosyasına kaydetmek için, açılır menüden [Komut Dosyasına Kaydedin]’i seçin.
Önemli
[Uygula] tıklatıldığında tüm sekmelerdeki tüm ayarlar yazıcıya uygulanır.
[Bu ayarları devre dışı bırak] onay kutusu seçilirse, o sekmedeki ayarlar uygulanmaz.
Menü Çubuğu
Dosya menüsü
5
5
 Ayarları Yazıcıya Uygula
Ayarları yazıcıya uygular.
Not
[Bu ayarları devre dışı bırak] onay kutusu seçilirse, o sekmedeki ayarlar kaydedilmez.
 Ayarları Komut Dosyasına Kaydedin
Belirtilen ayarları bir komut dosyasına kaydeder.
Dosya uzantısı “.bin”dir.
21
Yazıcı Ayarları Aracı (Windows® için)
Önemli
• [Bu ayarları devre dışı bırak] onay kutusu seçilirse, o sekmedeki ayarlar kaydedilmez.
• Aşağıdaki bilgiler ayarlar komutuyla kaydedilmez.
• Düğüm adı
• IP adresi, alt ağ maskesi ve varsayılan ağ geçidi (IP adresi [STATIC] olarak ayarlandığında)
• Kaydedilen iletişim ayarları komutları yalnızca ayarları bir yazıcıya uygulamak için kullanılır. Ayarlar bu
komut dosyası alınarak uygulanamaz.
• Kaydedilen komut dosyaları kimlik doğrulama anahtarları ve şifreleri içerir.
Kaydedilen komut dosyalarını korumak için, örneğin bunları diğer kullanıcıların erişemedikleri bir konuma
kaydederek gerekli önlemleri alın.
• Komut dosyası verilirken komut dosyasını modeli belirtilememiş bir yazıcıya göndermeyin.
 Al
• Geçerli bilgisayarın kablosuz ayarlarından alın
Ayarları bilgisayardan alır.
Not
• Yalnızca kişisel güvenlik kimlik doğrulama ayarları (açık sistem, genel anahtar kimlik doğrulaması ve
WPA/WPA2-PSK) alınabilir. Kuruluş güvenlik kimlik doğrulaması (LEAP ve EAP-FAST gibi) ve
WPA2-PSK (TKIP) ayarları alınamaz.
• Kullanılmakta olan bilgisayar için birden fazla kablosuz LAN etkinse, algılanan ilk kablosuz ayarlarının
(yalnızca kişisel ayarlar) alınması düşünülecektir.
• Yalnızca [Kablosuz LAN] sekmesinden - [Kablosuz Ayarları] bölmesinden ayarlar (iletişim modu, SSID,
kimlik doğrulama yöntemi, şifreleme modu ve kimlik doğrulama anahtarı) alınabilir.
• Alınacak bir Profil seçin
Verilen dosyayı alır ve ayarları yazıcıya uygular.
Dosyaya göz atmak amacıyla bir iletişim kutusu görüntülemek için [Gözat]’ı tıklatın. Alınacak dosyayı
seçin. Seçili dosyadaki ayarlar, ayarlar ekranında/değişim alanında görünür.
Not
• Kablosuz ayarlar veya TCP/IP ayarları gibi tüm ayarlar alınabilir. Ancak, düğüm adları alınamaz.
• Yalnızca seçili yazıcıyla uyumlu profiller alınabilir.
• Alınan profilin IP adresi [STATIC] olarak ayarlanırsa, gerekirse alınan profilin IP adresini değiştirin, böylece
ayarları tamamlanmış ağda var olan bir yazıcının IP adresi yinelenmez.
22
5
Yazıcı Ayarları Aracı (Windows® için)
 Ver
Geçerli ayarları bir dosyaya kaydeder.
Not
[Bu ayarları devre dışı bırak] onay kutusu seçilirse, o sekmedeki ayarlar kaydedilmez.
Önemli
Verilen dosyalar şifrelenmez.
Araçlar menüsü
5
5
 Seçenek Ayarları
• Yazıcıyı yeni ayarları uyguladıktan sonra otomatik olarak yeniden başlat.
Bu onay kutusu seçilirse, iletişim ayarları uygulandıktan sonra yazıcı otomatik olarak yeniden başlatılır.
Bu onay kutusunun işareti kaldırılırsa, yazıcılar manüel olarak yeniden başlatılmalıdır.
Not
Birden fazla yazıcı yapılandırılırken, bu onay kutusunun işaretini kaldırarak ayarları değiştirmek için
gereken süreyi kısaltabilirsiniz. Bu durumda, ilk yazıcıyı yapılandırırken bu onay kutusunu seçmenizi
öneririz, böylece her ayarın istenen şekilde çalıştığını onaylayabilirsiniz.
• Bağlı yazıcıyı otomatik olarak seçer ve geçerli ayarları alır.
Bu onay kutusu seçilirse ve yazıcı bilgisayara bağlanırsa, yazıcı otomatik olarak algılanır ve yazıcının
mevcut ayarları [Mevcut Durum] sayfasında görüntülenir.
Not
Bağlı yazıcının modeli [Yazıcı] açılır listesinde gösterilenden farklıysa, tüm sekmelerdeki kullanılabilir
ayarlar bağlı yazıcıya uyacak şekilde değişecektir.
 Düğüm Adını Değiştir
Her düğüm adının değiştirilmesine izin verir.
 Varsayılan İletişim Ayarlarını Sıfırlayın
İletişim ayarlarını fabrika varsayılan değerlerine geri döndürür.
Yardım menüsü
5
 Yardımı Görüntüleyin
Yardımı görüntüler.
 Hakkında
Sürüm bilgilerini görüntüler.
23
Yazıcı Ayarları Aracı (Windows® için)
Genel Sekmesi
5
İletişim ayarları
5
1
2
3
5
1 Güç Açıldığında Ağ Ayarları
Yazıcı açıkken Kablosuz LAN aracılığıyla bağlanma koşullarını belirler. [Varsayılan, Kablosuz LAN],
[Varsayılan Olarak Kapalı] veya [Geçerli Durumu Koru] seçeneğini seçin.
2 Seçili Arayüz
[KAPALI] veya [Kablosuz LAN]’ı seçin.
3 Kablosuz LAN açıldığında Wireless Direct’i etkinleştirin
Wireless Direct’i kullanmak istediğiniz zaman seçin.
24
Yazıcı Ayarları Aracı (Windows® için)
IPv6
5
1
2
5
1 IPv6 kullanımı
[Etkinleştir] veya [Devre Dışı Bırak]’ı seçin.
2 IPv6 adresindeki öncelik
Önceliği IPv6 adreslerine vermek için seçin.
25
Yazıcı Ayarları Aracı (Windows® için)
Kablosuz LAN Sekmesi
5
TCP/IP (Kablosuz)
5
1
5
2
3
4
1 Açılış Yöntemi
[STATIC], [AUTO], [BOOTP], [DHCP] veya [RARP] öğesini seçin.
2 IP Adresi/Alt Ağ Maskesi/Ağ Geçidi
Çeşitli değerleri belirtin.
Ayarları yalnızca IP adresi [STATIC] olarak ayarlandığında girebilirsiniz.
3 DNS Sunucusu Yöntemi
[STATIC] veya [AUTO] öğesini seçin.
4 Birincil DNS Sunucusu IP Adresi/İkincil DNS Sunucusu IP Adresi
Ayarları yalnızca DNS Sunucusu [STATIC] olarak ayarlandığında girebilirsiniz.
26
Yazıcı Ayarları Aracı (Windows® için)
IPv6
5
1
2
3
5
4
1 Statik IPv6 Adresi
Değeri belirtin.
2 Bu adresi etkinleştir
Belirtilen statik IPv6 adresini etkinleştirmek için seçin.
3 Birincil DNS Sunucusu IPv6 Adresi/İkincil DNS Sunucusu IPv6 Adresi
Değerleri belirtin.
4 IPv6 Adres Listesi
IPv6 adreslerinin listesini görüntüler.
27
Yazıcı Ayarları Aracı (Windows® için)
Kablosuz Ayarları
5
1
2
3
4
5
5
6
7
8
1 İletişim Modu
[Geçici] veya [Alt yapı] öğesini seçin.
2 SSID (Ağ Adı)
Ayrı bir iletişim kutusunda SSID seçimlerini görüntülemek için [Ara] düğmesini tıklatın.
3 Kanal
Görüntülenen seçeneklerden seçim yapın.
4 Kimlik Doğrulama Yöntemi/Şifreleme Modu
Çeşitli kimlik doğrulama yöntemleri için desteklenen şifreleme modları İletişim Modları ve Kimlik
Doğrulama Yöntemleri/Şifreleme Modları sayfa 29 içinde gösterilmiştir.
5 WEP Anahtarı
Şifreleme modu olarak WEP seçildiğinde yalnızca bir ayar belirtebilirsiniz.
6 Parola
Kimlik doğrulama yöntemi olarak WPA2-PSK veya WPA/WPA2-PSK seçildiğinde yalnızca bir ayar
belirtebilirsiniz.
7 Kullanıcı Kimliği/Şifre
Ayarları yalnızca kimlik doğrulama yöntemi olarak LEAP, EAP-FAST, EAP-TTLS veya EAP-TLS
seçildiğinde belirtebilirsiniz. Ayrıca, EAP-TLS ile bir şifre kaydetmeniz gerekmez, ancak bir istemci
sertifikası kaydedilmelidir. Bir sertifika kaydetmek için, bir web tarayıcısından yazıcıya bağlanın ve sonra
sertifikayı belirtin. Bir web tarayıcısı hakkında ayrıntılar için, bkz. Web Tabanlı Yönetim sayfa 40.
8 Anahtarı ve parolayı ekranda görüntüler
Bu onay kutusu seçilirse, anahtarlar ve şifreler düz metin (şifrelenmemiş metin) olarak görüntülenecektir.
28
Yazıcı Ayarları Aracı (Windows® için)
İletişim Modları ve Kimlik Doğrulama Yöntemleri/Şifreleme Modları
5
 [İletişim Modu] [Geçici] olarak ayarlandığında
Kimlik Doğrulama Yöntemi
Şifreleme Modu
Açık sistem
Yok / WEP
 [İletişim Modu] [Alt yapı] olarak ayarlandığında
Kimlik Doğrulama Yöntemi
Şifreleme Modu
Açık sistem
Yok / WEP
Paylaşılan Anahtar
WEP
WPA2-PSK
AES
WPA/WPA2-PSK
TKIP+AES / AES
LEAP
CKIP
EAP-FAST/NONE
TKIP / AES
EAP-FAST/MS-CHAPv2
TKIP / AES
EAP-FAST/GTC
TKIP / AES
PEAP/MS-CHAPv2
TKIP / AES
PEAP/GTC
TKIP / AES
EAP-TTLS/CHAP
TKIP / AES
EAP-TTLS/MS-CHAP
TKIP / AES
EAP-TTLS/MS-CHAPv2
TKIP / AES
EAP-TTLS/PAP
TKIP / AES
EAP-TLS
TKIP / AES
5
Önemli
Daha yüksek düzey güvenlik ayarları gerçekleştirmek için:
EAP-FAST, PEAP, EAP-TTLS veya EAP-TLS kimlik doğrulama yöntemleriyle sertifika doğrulaması
gerçekleştirirken, sertifika [Yazıcı Ayarları Aracı]’ndan belirtilemez. Yazıcı ağa bağlanacak biçimde
yapılandırıldıktan sonra, bir web tarayıcısından yazıcıya erişerek sertifikayı belirtin.
Bir web tarayıcısı hakkında ayrıntılar için, bkz. Web Tabanlı Yönetim sayfa 40.
29
Yazıcı Ayarları Aracı (Windows® için)
Wireless Direct Sekmesi
5
Wireless Direct Ayarları
5
1
5
2
1 SSID/Ağ Anahtarı Oluşturma
[AUTO] veya [STATIC] seçin.
2 SSID (Ağ Adı)/Ağ Anahtarı
Wireless Direct modunda kullanılacak SSID’yi (25 veya daha az ASCII karakteri) ve ağ anahtarını (63 veya
daha az karakter) girin.
Bir ayarı yalnızca [SSID/Ağ Anahtarı Oluşturma] olarak [STATIC] seçildiğinde belirtebilirsiniz.
30
Yazıcı Ayarları Aracı (Windows® için)
Ayar Değişikliklerini Birden Fazla Yazıcıya Uygulama
a
İlk yazıcıya ayarları uyguladıktan sonra, yazıcının bilgisayarla olan bağlantısını kesin ve sonra ikinci
yazıcıyı bilgisayara bağlayın.
b
Yeni bağlanan yazıcıyı [Yazıcı] açılır kutusundan seçin.
5
Not
[Seçenek Ayarları] iletişim kutusundaki [Bağlı yazıcıyı otomatik olarak seçer ve geçerli ayarları alır.] onay
kutusu seçilirse, USB kablosuyla bağlı yazıcı otomatik seçilir.
Ayrıntılar için, bkz. Dosya menüsü sayfa 21.
c
5
[Uygula] düğmesini tıklatın.
İlk yazıcıya uygulanan ayarların aynısı ikinci yazıcıya uygulanır.
Not
[Yazıcıyı yeni ayarları uyguladıktan sonra otomatik olarak yeniden başlat] onay kutusunun işareti
kaldırılırsa, yazıcıları yapılandırmak için gereken süreyi kısaltmak için ayarlar değiştirildikten sonra
yazıcılar yeniden başlatılmaz. Ancak, ilk yazıcıyı yapılandırırken [Yazıcıyı yeni ayarları uyguladıktan sonra
otomatik olarak yeniden başlat] onay kutusunu seçmenizi öneririz, böylece ayarlarla erişim noktasıyla bir
bağlantının düzgün şekilde kurulduğunu onaylarsınız. Ayrıntılar için, bkz. Dosya menüsü sayfa 21.
d
Ayarlarını değiştirmek istediğiniz tüm yazıcılar için a - c arası adımları tekrarlayın.
Önemli
IP adresi [STATIC] olarak ayarlanırsa, yazıcının IP adresi de ilk yazıcıyla aynı adrese değişecektir.
Gerekirse IP adresini değiştirin.
Not
Bir dosyaya geçerli ayarları kaydetmek için, [Dosya] - [Ver]’i tıklatın.
[Dosya] - [Al] tıklatılarak aynı ayarlar, sonra verilen ayarlar dosyası seçilerek başka bir yazıcıya
uygulanabilir. (Bkz. Dosya menüsü sayfa 21.)
31
Yazıcı Ayarları Aracı (Windows® için)
Aygıt Ayarlarını Kullanma
5
Yazıcının varsayılan ayarlarını değiştirmek için, Yazıcı Ayarları Aracı’ndaki [Aygıt ayarları] seçeneğini kullanın.
Önemli
• USB kablosunu bilgisayara bağlamadan önce, Editor Lite lambasının yanmadığını kontrol edin. Editor Lite
lambası yanıyorsa, lamba sönünceye kadar Editor Lite düğmesini basılı tutun.
• AC adaptörünün AC elektrik prizine bağlı olduğundan emin olun.
• Yazıcı sürücüsünün yüklendiğinden ve işlevsel olduğundan emin olun.
• Bu yazıcıyı USB kablosuyla bilgisayara bağlayın.
Bu araçla, ayarlar kablosuz LAN bağlantısı kullanılarak belirtilemez.
a
b
5
Yapılandırılacak P-touch’u bilgisayara bağlayın.
Windows Vista ® / Windows ® 7 / Windows Server ® 2008/2008 R2 için
Başlat menüsünden, [Tüm Programlar] - [Brother] - [Label & Mobile Printer] - [Yazıcı Ayarları Aracı]’nı tıklatın.
Windows ® 8/ Windows ® 8.1 / Windows Server ® 2012/2012 R2 için
[Uygulamalar] ekranında, [Yazıcı Ayarları Aracı]’nı tıklatın.
Ana pencere görünür.
c
[Yazıcı] açılır listesinden yapılandırılacak P-touch’ı seçin ve sonra [Aygıt ayarları]’nı tıklatın. [Aygıt
ayarları] penceresi görünür.
d
Ayarları belirtin veya değiştirin.
6
7
1
2
3
4
5
8
9
32
Yazıcı Ayarları Aracı (Windows® için)
1 AC adaptörü bağladığında otomatik kapanma
Yazıcı otomatik olarak kapanmadan önce geçen süreyi belirleyin.
Kullanılabilir ayarlar: [Hiçbiri], 10/20/30/40/50 dakika, 1/2/4/8/12 saat
2 Lityum iyon pille çalışırken otomatik kapanma
Yazıcı otomatik olarak kapanmadan önce geçen süreyi belirleyin.
Kullanılabilir ayarlar: [Hiçbiri], 10/20/30/40/50 dakika, 1 saat
3 İçindekiler
Yazdırılacak yazıcı bilgilerini belirtir.
Kullanılabilir ayarlar: [Tümü], [Kullanım Günlüğü], [Yazıcı Ayarları]
4 Uzunluk ayarlaması
Yazdırılan etiketin uzunluğunu bilgisayarda görüntülenen etiketin uzunluğuna göre ayarlar.
Kullanılabilir ayarlar: %-3 ila +3 (%1 artış)
5
5 Testi yazdır
Uzunluk ayarı sonuçlarının kontrol edilmesi için bir test etiketi yazdırır.
6 Menü Çubuğu
Listeden her menüde bulunan bir komutu seçin.
Menü çubuğu hakkında ayrıntılar için, bkz. Menü Çubuğu sayfa 34.
7 Geçerli Ayarlar
O anda bağlı yazıcıdan ayarları almak ve bunları iletişim kutusunda göstermek için, bu düğmeyi tıklatın.
8 Çıkış
[İletişim ayarları]’ndan çıkar ve [Yazıcı Ayarları Aracı] ana penceresine döner.
9 Uygula
Ayarları yazıcıya uygulamak için [Uygula]’yı tıklatın.
Belirtilen ayarları bir komut dosyasına kaydetmek için, açılır menüden [Komut Dosyasına Kaydedin]’i seçin.
e
Ayarları değiştirdikten sonra, belirtilen ayarları bitirmek için [Uygula] - [Çıkış] ve ardından ana pencerede
[Çıkış]’ı tıklatın.
33
Yazıcı Ayarları Aracı (Windows® için)
Menü Çubuğu
Dosya menüsü
5
5
 Ayarları Yazıcıya Uygula
Ayarları yazıcıya uygular. [Uygula] düğmesinin tıklatılmasıyla aynı işlemi yapar.
 Ayarları Komut Dosyasına Kaydedin
Belirtilen ayarları bir komut dosyasına kaydeder. Dosya uzantısı “.bin”dir.
Kaydedilen komut dosyası, ayarların makineye uygulanması için BRAdmin yardımcı programıyla
kullanılabilir.
5
 Al
Verilen dosyayı alır ve ayarları bu araca uygular.
 Ver
Geçerli ayarları bir dosyaya kaydeder.
Araçlar menüsü
5
 Bilgi Raporunu Yazdır
Yazıcı bilgilerini yazdırır.
 Fabrika Varsayılanlarına Sıfırla
Tüm yazıcı ayarlarını fabrika varsayılan değerlerine geri döndürür.
 Seçenek Ayarları
[Geçerli ayarlar başlangıçta alınamazsa hata mesajı görüntüleme.] onay kutusu seçiliyse bir daha ileti
gösterilmez.
34
6
Brother P-touch Utility (Macintosh için)
6
P-touch Utility, yazıcı ile bilgisayar bir USB kablo aracılığıyla birbirlerine bağlandığında yazıcının iletişim
ayarlarının ve aygıt ayarlarının Macintosh bilgisayardan belirtilebilmesine imkân tanır.
Not
P-touch Utility, yazıcı sürücüsü gibi diğer yazılımlarla aynı anda yüklenir.
Önemli
• USB kablosunu bilgisayara bağlamadan önce, Editor Lite lambasının yanmadığını kontrol edin. Editor Lite
lambası yanıyorsa, lamba sönünceye kadar Editor Lite düğmesini basılı tutun.
• AC adaptörünün AC elektrik prizine bağlı olduğundan emin olun.
• Yazıcı sürücüsünün yüklendiğinden ve işlevsel olduğundan emin olun.
6
• Bu yazıcıyı USB kablosuyla bilgisayara bağlayın.
Bu araçla, ayarlar kablosuz LAN bağlantısı kullanılarak belirtilemez.
P-touch Utility Kullanma
a
b
6
P-touch’ı bilgisayara bağlayın.
[Macintosh HD] - [Uygulamalar] - [Brother] - [P-touch Utilities] - [Brother P-touch Utility.app] seçeneğine
tıklayın.
[Brother P-touch Utility] penceresi görüntülenir.
35
Brother P-touch Utility (Macintosh için)
Ayarlar İletişim Kutusu
6
1
2
3
6
4
5
6
1 Printer (Yazıcı)
Yazıcınızın model adını görüntüler.
2 Ayar Sekmeleri
Belirtilecek veya değiştirilecek ayarları içeren sekmeyi tıklatın.
3 Apply (Uygula)
Her bir öğenin ayarını yazıcıya gönderir.
4 Resets the settings to their defaults (Ayarları varsayılanlarına sıfırlar)
Tüm yazıcı ayarlarını fabrika varsayılan değerlerine geri döndürür.
5 Current (Geçerli)
O anda bağlı olan yazıcıdan ayarları alır ve bunları iletişim kutusunda gösterir.
6 Exit (Çıkış)
P-touch Utility programını kapatır.
36
Brother P-touch Utility (Macintosh için)
Basic (Temel) Sekmesi
6
1
2
6
1 Auto power off when AC adapter is connected (AC adaptörü bağladığında otomatik kapanma)
Yazıcı otomatik olarak kapanmadan önce geçen süreyi belirleyin.
Kullanılabilir ayarlar: [OFF] (Kapalı), 10/20/30/40/50 dakika, 1/2/4/8/12 saat
2 Auto power off when running on lithium-ion battery (Lityum iyon pille çalışırken otomatik
kapanma)
Yazıcı otomatik olarak kapanmadan önce geçen süreyi belirleyin.
Kullanılabilir ayarlar: [OFF] (Kapalı), 10/20/30/40/50/60 dakika
37
Brother P-touch Utility (Macintosh için)
Print (Yazdır) Sekmesi
6
1
2
6
1 Printer Information Output Settings (Yazıcı Bilgileri Çıkış Ayarları)
Yazıcı bilgisi olarak yazdırılacak öğeleri belirtir.
Kullanılabilir ayarlar:
[All] (Tümü) Kullanım günlüğü ve aygıt ayarlarında bulunan bilgilerin tamamını yazdırır.
[Usage Log] (Kullanım Günlüğü) Program sürümü bilgilerini, eksik nokta testi kalıbını, yazıcı kullanım
geçmişini ve hata geçmişini yazdırır.
[Printer Settings] (Yazıcı Ayarları) Program sürümünü, aygıt ayarlarına ait bilgileri, ağ ayarları bilgilerini ve
PDL bilgilerini yazdırır.
2 Length adjustment (Uzunluk ayarlaması)
Yazdırılan etiketin uzunluğunu bilgisayarda görüntülenen etiketin uzunluğuna göre ayarlar.
Kullanılabilir ayarlar: %-3 ila +3 (%1 artış)
Bir test etiketi yazdırmak ve uzunluk ayarını kontrol etmek için [Test print] (Test baskısı) seçeneğine
tıklayın.
38
Brother P-touch Utility (Macintosh için)
Wireless Direct Sekmesi
6
1
2
3
6
4
1 Wireless Direct
Wireless Direct işlevini açar veya kapatır.
Kullanılabilir ayarlar: [ON] (Açık), [OFF] (Kapalı)
2 SSID/Network Key Generation (SSID/Ağ Anahtarı Oluşturma)
[AUTO] veya [STATIC] seçin.
3 SSID (Network Name) (SSID (Ağ Adı))/Network Key (Ağ Anahtarı)
Wireless Direct modunda kullanılacak SSID (3 ila 25 ASCII karakter) ve ağ anahtarını girin.
Bir ayarı yalnızca [SSID/Network Key Generation] (SSID/Ağ Anahtarı Oluşturma) olarak [STATIC]
seçildiğinde belirtebilirsiniz.
4 Display current settings (Geçerli ayarları görüntüle)
Wireless Direct’in geçerli ayarlarını görüntüler. Görüntülenen ayarları en yeni bilgilerle güncellemek için
[Current] (Güncel) düğmesine tıklayın.
39
7
Web Tabanlı Yönetim
7
Genel Bakış
7
HTTP’yi kullanarak ağınızdaki bir yazıcıyı yönetmek için standart bir web tarayıcısı kullanabilirsiniz. Web
Tabanlı Yönetim’i kullanırken aşağıdakiler gerçekleştirilebilir:
 Yazıcı durum bilgilerini görüntüleme
 TCP/IP bilgileri gibi ağ ayarlarını değiştirme
 Yazıcının ve yazıcı sunucusunun yazılım sürümü bilgilerini görüntüleme
 Ağ ve yazıcı yapılandırması ayrıntılarını değiştirme
Not
Kullandığınız tarayıcı ne olursa olsun, JavaScript ve çerezlerin her zaman etkin olduğundan emin olun.
Web Tabanlı Yönetim’i kullanabilmek için, ağınızın TCP/IP kullanması ve yazıcı ile bilgisayarın geçerli bir
IP adresine sahip olması gerekir.
7
40
Web Tabanlı Yönetim
Web Tabanlı Yönetim’i (Web Tarayıcısı) Kullanarak Yazıcı
Ayarlarını Yapılandırma
7
HTTP (Hyper Text Transfer Protocol - Köprü Metni Aktarım Protokolü) kullanan yazdırma sunucunuzun
ayarlarını değiştirmek için standart bir web tarayıcısı kullanılabilir.
a
Web tarayıcınızın adres satırına “http://yazıcı_ip_adresi/” yazın. (Buradaki “yazıcı_ip_adresi”, IP adresi
veya yazdırma sunucusunun adıdır.)
Örneğin (yazıcının IP adresi 192.168.1.2 ise):
http://192.168.1.2/
Not
Bilgisayarınızda hosts dosyasını düzenlediyseniz veya bir Etki Alanı Adı Sistemi kullanıyorsanız, yazdırma
sunucusunun DNS adını da girebilirsiniz. Yazdırma sunucusu TCP/IP ve NetBIOS’u desteklediğinden,
yazdırma sunucusunun NetBIOS adını da girebilirsiniz. NetBIOS adı yazıcı ayarları sayfasından
görülebilir. Atanan NetBIOS adı, düğüm adının ilk 15 karakteridir ve varsayılan olarak “BRWxxxxxxxxxxxx”
olarak görünecektir; burada “xxxxxxxxxxxx” Ethernet adresidir.
b
Yazdırma sunucusu ayarlarını değiştirin.
Not
Bir şifre oluşturma:
Web Tabanlı Yönetim’e yetkisiz erişimi önlemek için bir oturum açma şifresi oluşturmanızı öneririz.
1
[Administrator] (Yönetici)’yi tıklatın.
2
Kullanmak istediğiniz şifreyi girin (en fazla 32 karakter).
3
[Confirm new password] (Yeni şifreyi onayla) kutusuna şifreyi yeniden girin.
4
[Submit] (Gönder)’i tıklatın.
Web Tabanlı Yönetim’e bir sonraki kez eriştiğinizde, [Login] (Oturum Aç) kutusuna bir şifre girin ve
ardından
öğesini tıklatın.
Ayarları yapılandırdıktan sonra,
öğesini tıklatarak oturumu kapatın.
Bir oturum açma şifresi ayarlamadıysanız makinenin web sayfasında [Please configure the password.]
(Lütfen şifreyi ayarlayın) öğesini tıklatarak da bir şifre oluşturabilirsiniz.
41
7
8
Etiketleri Birden Fazla Yazıcıya Dağıtılmış
Olarak Yazdırma
Dağıtılmış Yazdırma
8
8
Çok sayıda etiket yazdırırken, yazdırma işlemi birden fazla yazıcı arasında dağıtılabilir.
Yazdırma işlemi aynı anda gerçekleştirildiğinden, toplam yazdırma süresi azaltılabilir.
Not
• Yazdırma işlemi, USB bağlantısıyla veya kablosuz ağ bağlantısıyla bağlanmış yazıcılara dağıtılabilir.
• Yazdırılacak sayfa sayısı otomatik olarak seçilen yazıcılara paylaştırılır. d adımında yazıcı ayarları
tanımlandığında, tanımlanan sayfa sayısı yazıcılar arasında eşit olarak paylaştırılamazsa, iletişim
kutusunda listelenen yazıcıların sırasına göre paylaştırılır.
200
8
67
a
b
67
66
P-touch Editor 5.1’de [Dosya] menüsünden [Yazdır]’ı tıklatın.
[Özellikler…]’i tıklatın.
42
Etiketleri Birden Fazla Yazıcıya Dağıtılmış Olarak Yazdırma
c
[Gelişmiş] sekmesini seçin, [Dağıtılmış yazdırma] onay kutusunu işaretleyin ve ardından [Ayarları]’ı
seçin.
d
[Dağıtılmış Yazdırma Ayarları] iletişim kutusunda, dağıtılmış yazdırma için kullanılacak yazıcıları seçin.
1
3
2
1 [Mevcut Kağıt Bilgisini Algıla…]’yı tıklatın.
2 Algılanmış olan geçerli yazıcı bilgileri [Mevcut Genişlik] ve [Kağıt Türü] altında gösterilir.
3 Dağıtılmış yazdırma için kullanılacak [Yazıcı Adı]’nın yanındaki onay kutusunu işaretleyin.
Not
Seçilen şerit genişliği [Mevcut Genişlik] yanında görüntülenenden farklıysa, [Mevcut Genişlik] altındaki
ayarın yanında
simgesi görünür. Yazıcıya, belirtilen genişlikte [Genişliği Ayarla] şerit yükleyin.
43
8
Etiketleri Birden Fazla Yazıcıya Dağıtılmış Olarak Yazdırma
e
Yazdırma için kullanılacak şerit genişliğini belirtin.
A. Yalnızca bir yazıcı seçilirse
8
d adımındaki iletişim kutusundan, ayarı belirtilecek olan yazıcıyı seçin ve ardından çift tıklatın ya da sağ
tıklatın ve [Ayarları]’ı tıklatın. Yukarıdan açılır [Genişliği Ayarla] listesinden şerit genişliğini seçin.
8
Not
d adımındaki iletişim kutusunda gösterilen bilgiler [Notlar] metin kutusuna girilebilir.
B. Birden fazla yazıcı seçilirse
8
d adımındaki iletişim kutusundan, ayarları belirtilecek olan yazıcıları seçin, bunları sağ tıklatın ve
[Ayarları]’ı tıklatın. Yukarıdan açılır [Genişliği Ayarla] listesinden şerit genişliğini seçin. Seçilen tüm
yazıcılara aynı şerit genişliği uygulanır.
Not
[Yazıcı Ayarları] ve [Notlar] altındaki ayarlar kullanılamaz.
f
g
Şerit genişliği ayar penceresini kapatmak için, [Tamam]’ı tıklatın.
[Dağıtılmış Yazdırma Ayarları] ayar penceresini kapatmak için, [Tamam]’ı tıklatın.
Kurulum tamamlanmıştır.
44
Etiketleri Birden Fazla Yazıcıya Dağıtılmış Olarak Yazdırma
h
Dağıtılmış yazdırmayı başlatmak için [Tamam]’ı tıklatın.
Not
• Bir USB hub veya yazıcı sunucusu kullanılarak bağlanmış bir yazıcının bilgilerini algılamak mümkün
olmayabilir.
Yazdırmadan önce ayarları manuel olarak girin ve yazıcının yazdırma için kullanılabildiğini teyit edin.
• Bir yönlendirici kullanılıp kullanılmadığına ve güvenlik özelliklerinin (güvenlik duvarı gibi) etkin olup
olmadığına bağlı olarak, bu işlev kullanılamayabilir.
• İşletim ortamınız için bağlantı testi yapmanızı öneririz. Daha fazla bilgi için, satış temsilcisi ile irtibata geçin.
8
45
A
Ek
Düzenli Bakım
A
A
Performansını korumak için P-touch cihazınız düzenli olarak temizlenmelidir.
Not
P-touch cihazınızı temizlemeden önce AC adaptörü mutlaka prizden çekin.
P-touch’ınızın Dış Kısmını Temizleme
A
Yumuşak ve kuru bir bez kullanarak ana ünitedeki tüm toz ve lekeleri silin.
Çıkarılması zor lekeler için suyla hafifçe nemlendirilmiş bir bez kullanın.
Önemli
Tiner, benzen, alkol veya diğer herhangi bir organik çözücü kullanmayın. Bunlar P-touch cihazınızın
kasasını deforme edebilir veya görünüşüne zarar verebilir.
Yazdırma Kafasını ve Kafa Makarasını Temizleme
A
A
Yazdırılan etiketlerdeki çizgi damarları veya düşük kaliteli karakterler genellikle baskı kafasının ve kafa
makarasının kirlendiğini gösterir. Baskı kafasını kuru pamuklu çubukla veya isteğe bağlı bir baskı kafası
temizleme kasetiyle (TZe-CL4) temizleyin.
Not
Kullanım talimatları için baskı kafası temizleme kasetiyle birlikte verilen talimatlara bakın.
UYARI
Baskı kafasına doğrudan çıplak elle dokunmayın. Baskı kafası sıcak olabilir.
46
Ek
 Baskı kafası
1
2
1 Pamuklu çubuk
2 Baskı kafası
A
 Kafa makarası
1
2
1 Pamuklu çubuk
2 Kafa makarası
47
Ek
Şerit Kesiciyi Temizleme
A
Yılda bir kez olmak üzere kesici bıçakları izopropil alkol veya etanolle nemlendirilmiş pamuklu bir bezle silin.
Yoğun kullanım sonrasında kesici bıçağında bant yapışkanı birikmesi, bıçağı işlevsiz kılarak bandın kesicide
sıkışmasına neden olabilir.
DİKKAT
Kesici bıçağına doğrudan parmağınızla dokunmayın.
1
2
A
1 Pamuklu çubuk
2 Kesici bıçakları
48
Ek
Sorun Giderme
A
P-touch ile ilgili bir sorun olduğunu düşünüyorsanız, aşağıdaki tabloya bakın ve sorun giderme ipuçlarını
uygulayın.
Dafa fazla yardıma ihtiyaç duyarsanız, Brother Solutions Center web sitesinde en güncel SSS’leri ve sorun
giderme çözümlerini bulabilirsiniz.
Web sitemizi ziyaret edin: http://support.brother.com/
 Temel İşlemler
Sorun
P-touch Editor Lite’tan çıktıktan
sonra, P-touch hâlâ açıkken
programı nasıl yeniden
başlatırım?
Çözüm
 P-touch açıkken USB kablosunu bağlantısını kesip yeniden bağlayın.
 (Windows ® için)
P-touch Editor Lite’ı [Bilgisayarım]’dan başlatın.
P-touch’u açamıyorum.
Pillerin doğru takıldığını ya da birlikte verilen güç adaptörünün güvenli şekilde
bağlandığını kontrol edin.
P-touch Editor Lite’tan
çıkamıyorum.
Hata iletisi gösterilip gösterilmediğini kontrol edin ve hatayı gidermeye çalışın. Lütfen
etiketler yazdırılırken yazılımdan çıkılamadığını unutmayın.
Yazdırılan etiket boyunca boş
bir yatay çizgi görünüyor.
Yazdırılan etiketlerdeki çizgi damarları veya düşük kaliteli karakterler baskı kafasının
kirlendiğini gösterir. Baskı kafasını pamuklu çubukla veya isteğe bağlı bir baskı kafası
temizleme kasetiyle (TZe-CL4) temizleyin.
Bkz. Yazdırma Kafasını ve Kafa Makarasını Temizleme sayfa 46.
*
Etiketi kesmek zor.
Baskı kafasına doğrudan çıplak elle dokunmayın.
Kesici bıçağı pamuklu çubuk ile temizleyin.
Bkz. Şerit Kesiciyi Temizleme sayfa 48.
*
Kesici bıçağına doğrudan çıplak elle dokunmayın.
Etiket yazdırılırken, metnin her Kenar boşlukları [Büyük] olarak ayarlandığında, yazdırılan metnin her iki tarafında
yaklaşık 25 mm kenar boşluklarıyla yazdırılır. Ayarı [Küçük] olarak değiştirerek bu
iki tarafında çok fazla kenar
boşluğu (boşluk) oluyor.
kenar boşluğunu azaltın. P-touch Editor Lite’ta farenin sağ tuşuna basın ve
görüntülenen menüden [Kenar boş.]’nı seçin. Ayarı [Küçük] olarak değiştirin.
(P-touch Editor Lite’ı
kullanırken)
P-touch yazdırmıyor veya
yazdırılan karakterler düzgün
biçimlendirilmiyor.
Yazdırmaya çalışırken güç
kapanıyor.
 Şerit kasetinin doğru takıldığından emin olun.
 Şerit kaseti boşsa değiştirin.
 Kaset kapağının düzgün kapatıldığından emin olun.
 Piller zayıf olabilir. Değiştirin.
 Pillerin doğru takıldığından emin olun.
 Yanlış bir adaptör kullanılıyor; önerilen adaptör AD-E001’dir.
Şerit düzgün beslenmiyor
veya şerit P-touch’ın içinde
takılıyor.
 Şeridin ucunun, şerit kılavuzlarının altından beslendiğini kontrol edin.
 Yazdırma sırasında Besle ve Kes düğmesi kullanıldı. Yazdırma sırasında Besle ve
Kes düğmesine dokunmayın.
P-touch’u sıfırlamak istiyorum. P-touch kapalıyken, Güç düğmesine basarken Besle ve Kes düğmesini basılı tutun.
Editor Lite lambası yanıp sönmeye başladığında ve Durum lambası turuncu
yandığında, Güç düğmesine basmaya devam ederken Besle ve Kes düğmesine altı
defa basın. P-touch fabrika ayarlarına sıfırlanır.
49
A
Ek
Sorun
Mürekkep şeridi mürekkep
makarasından ayrılıyor.
Çözüm
Mürekkep şeridi kırıksa, şerit kasetini değiştirin. Değilse, şeridi kesmeyip şerit kasetini
çıkarın ve ardından gevşek mürekkep şeridini şekilde gösterildiği gibi makaraya sarın.
1
1 Makara
Etiket yazdırırken P-touch
cihazı duruyor.
 Şeritli şerit görünüyorsa şerit kasetini değiştirin, çizgili şerit şeridin sonuna
geldiğinizi gösterir.
 Tüm pilleri değiştirin veya AC adaptörünü doğrudan P-touch cihazına bağlayın.
 Baskı kafası çok sıcak olabilir. Bir süre bekleyin ve sonra yeniden yazdırmaya
çalışın.
Etiket otomatik olarak
kesilmiyor.
Yazıcı sürücüsündeki seçenek ayarını kontrol edin. Kesme seçenekleri hakkında
detaylı bilgi almak için Brother Solutions Center’daki SSS bölümüne bakın.
Alternatif olarak, şeridi beslemek ve kesmek için Besle ve Kes düğmesine basın.
Yazılımın en son sürümünü
kullanıp kullanmadığımı
kontrol etmek istiyorum.
Yazılımın son sürümünü kullanıp kullanmadığınızı onaylamak için P-touch Update
Software’i kullanın.
P-touch Update Software hakkında detaylı bilgi almak için Brother Solutions
Center’daki SSS bölümüne bakın.
A
50
Ek
 Ağ
İlk olarak aşağıdakileri kontrol edin:
Şarj edilebilir Li-iyon pil takılı veya AC adaptör bağlı. P-touch alkalili veya Ni-MH bir pille çalışıyorken kablosuz ağ
bağlantısı kuramazsınız.
Erişim noktası (kablosuz için), yönlendirici veya hub açık ve bağlantı ışığı yanıp sönüyor.
Tüm koruyucu ambalaj P-touch’tan çıkarılmış.
Kaset kapağı tam olarak kapalı.
Şerit kaseti, şerit kaseti bölümüne düzgün takılmış.
Kablosuz ağ ayarları yapılandırmasını tamamlayamıyorum.
Soru
Güvenlik ayarlarınız (SSID/Ağ
Anahtarı) doğru mu?
Çözüm
Yeniden onaylayın ve doğru güvenlik ayarlarını seçin.
 Üreticinin adı veya WLAN erişim noktasının/yönlendiricinin model
numarası varsayılan güvenlik ayarları olarak kullanılabilir.
 Güvenlik ayarlarını bulma hakkında bilgi için WLAN erişim
noktanız/yönlendiricinizle sağlanan talimatlara bakın.
 WLAN erişim noktanızın/yönlendiricinizin üreticisine veya Internet
sağlayıcınıza veya ağ yöneticinize sorun.
MAC Adresi filtresini kullanıyor
musunuz?
WLAN erişim noktanız/yönlendiriciniz
gizlilik modunda mı? (SSID’yi
yayınlamıyor)
P-touch’ınız WLAN erişim
noktasına/yönlendiriciye doğru
bağlanmış mı?
P-touch’ınızın MAC Adresine filtrede izin verildiğini onaylayın. MAC Adresini
Yazıcı Ayarları Aracı’nın [İletişim ayarları] kısmında bulabilirsiniz. [İletişim
ayarları] hakkında detaylı bilgi için, bkz. İletişim Ayarlarını Kullanma sayfa 19.
 Yükleme sırasında veya Yazıcı Ayarları Aracı’nda [İletişim ayarları]’nı
kullanırken doğru SSID adını girmeniz gerekir.
 WLAN erişim noktanız/yönlendiriciniz ile sağlanan SSID adını kontrol edin
ve kablosuz ağ kurulumunu yeniden yapılandırın.
Wi-Fi lambasının veya NFC lambasının yandığını kontrol edin.
51
A
Ek
P-touch ağ üzerinden yazdıramıyor.
Başarılı yüklemeden sonra bile P-touch ağ üzerinde bulunamadı.
Soru
Çözüm
P-touch’ınıza kullanılabilir bir IP adresi
atanmış mı?
 IP adresini ve Alt Ağ Maskesini onaylayın.
Bilgisayarınızın ve P-touch’ınızın hem IP adreslerinin hem de Alt Ağ
Maskelerinin doğru ve aynı ağda bulunduğunu doğrulayın.
IP adresini ve Alt Ağ Maskesini doğrulama hakkında daha fazla bilgi için ağ
yöneticinize danışın.
 (Windows ®)
IP adresinizi, Alt Ağ Maskesini ve diğer ağ ayarlarını Yazıcı Ayarları
Aracı’ndaki [İletişim ayarları] ile onaylayın.
[İletişim ayarları] hakkında detaylı bilgi için, bkz. İletişim Ayarlarını
Kullanma sayfa 19.
Önceki yazdırma işiniz başarısız mı
oldu?
 Başarısız yazdırma işi hala bilgisayarınızın yazdırma kuyruğundaysa silin.
 Yazıcınızın şu klasörde bulunan simgesini çift tıklatın ve ardından [Yazıcı]
menüsünde [Tüm Belgeleri İptal Et] öğesini seçin:
(Windows Vista ®)
, [Denetim Masası], [Donanım ve Ses] ve sonra [Yazıcılar].
(Windows Server ® 2008)
A
, [Denetim Masası] ve ardından [Yazıcılar].
(Windows ® 7 / Windows Server ® 2008 R2)
, [Aygıtlar ve Yazıcılar] ve ardından [Yazıcılar ve Fakslar] içinden
yazıcınızı seçin.
(Windows ® 8 / Windows ® 8.1 / Windows Server ® 2012/2012 R2)
[Uygulamalar] ekranı, [Denetim Masası], [Donanım ve Ses], [Aygıtlar ve
Yazıcılar] ve ardından [Yazıcılar ve Fakslar] içinden yazıcınızı seçin.
P-touch’ınız WLAN erişim
noktasına/yönlendiriciye doğru
bağlanmış mı?
Wi-Fi lambasının veya NFC lambasının yandığını kontrol edin.
Yukarıdakilerin tümünü kontrol ettim
ve denedim, ancak P-touch yine de
yazdırmıyor. Yapabileceğim başka bir
şey var mı?
Yazıcı sürücüsünün ve yazılımın yüklemesini kaldırın ve sonra yeniden
yükleyin.
52
Ek
Ağ aygıtlarımın düzgün çalıştığından emin olmak istiyorum.
Soru
Çözüm
P-touch’ınız, erişim
noktası/yönlendirici veya ağ hub’ı açık
mı?
İlk olarak aşağıdakileri kontrol edin: sayfa 51 içindeki tüm talimatları
onayladığınızdan emin olun.
P-touch’ın IP adresi gibi ağ ayarlarını
nerede bulabilirim?
Yazıcı Ayarları Aracı’ndaki [İletişim ayarları]’na bakın.
[İletişim ayarları] hakkında detaylı bilgi için, bkz. İletişim Ayarlarını Kullanma
sayfa 19.
P-touch’ınız WLAN erişim
noktasına/yönlendiriciye doğru
bağlanmış mı?
Wi-Fi lambasının veya NFC lambasının yandığını kontrol edin.
Diğerleri
Soru
P-touch ağ ayarlarını sıfırlamak
istiyorum.
Çözüm
P-touch kapalıyken, Güç düğmesine basarken Besle ve Kes düğmesini basılı
tutun. Editor Lite lambası yanıp sönmeye başladığında ve Durum lambası
turuncu yandığında, Güç düğmesine basmaya devam ederken Besle ve Kes
düğmesine iki defa basın. Ağ ayarları fabrika ayarlarına sıfırlanır.
APIPA ayarını kapatmak ve ağ ayarlarını sıfırlamak için, Besle ve Kes
düğmesine dört defa basın.
A
53
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
2 913 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа