close

Enter

Log in using OpenID

2014 eğitim ve öğretim yılı 12.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi

embedDownload
B KİTAPÇIĞI
SENİR LİSESİ 2014 – 2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI
12.SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI
SORULARI
1.) İslam’da Kur’an-ı Kerim’de adı açıkça geçen ve
bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilen mübarek
gece hangisidir?
a) Kadir Gecesi b)Mevlid Gecesi c)Berat Gecesi d)
Mirac Gecesi e) Regaip Kandili
2.) Aşağıdakilerden hangisi namazın sonunda selam
verilirken söylenen ifadedir?
A) Selamun aleykum
B) Subhanallah
C) Allahuekber
D) Es-selamu aleykum ve rahmetullah
E)Aleykümüs selam
3) Peygamberimizin davranışlarından
hangisi,Müslümanlar için bağlayıcılık taşır?
A) Dini ilkeleri açıklayıp öğretmek amacıyla yaptıkları
B) İçinde yaşadığı coğrafi şartlar gereği yaptıkları
C) Tecrübelerine dayanarak yaptıkları
D) Örf ve âdet olarak yaptıkları
E) Beşer olarak yaptıkları
4.) İmsak hangi ibadetle ilgili bir kavramdır?
A) Zekat B) Sadaka C) Hac D) Oruç E) Namaz
5.) Aşağıdakilerden hangisi ahirete inanan insanın
özelliklerinden biri değildir?
A)Allah'ın yasakladığı kötülüklerden uzak durur.
B)Yok olup gitme endişesi taşımaz.
C)Allaha karşı kulluğunu kabullenmez
D) Sorumluluk duygusuna sahiptir
E)Ölmekten korkmaz
6.) Aşağıdakilerden hangisi namazın içinde bir
davranış değildir?
A) Kıyam
B) Kıraat
Secde E) Ruku
C) Abdest Almak D)
7.) Sahabe tarafından yapılan bir işi Peygamberimiz
(SAV)’in in onaylamasına ne denir?
A)Fiili B)Eylemsel C)Takriri D)Kavli E)Hepsi
8.) Azı dişi olan her yırtıcı hayvanın ve pençesi ile
avlanan her kuşun etinin yenilmesi yasaktır.
A) Doğru
B)Yanlış
9.) Aşağıda ahiretle ilgili olarak verilen
olaylardan,hangisinin anlamı yanlıştır?
A) Cennet: Sevapları çok olan iyilerin ve mü’minlerin
gideceği mükafat yeri
B) Cehennem: Günahkarların ve inkarcıların gideceği
ceza yeri
C) Kıyamet: Kainatın ölümü, ahretin başlangıcına sebep
olan müthiş olay
D) Mizan: Öldükten sonra dirilme
E) Sırat:Cehennemin üzerinde bulunan köprü
10.) Hz. Muhammed (sav.) ‘in insanları aydınlatmak
için,Kur-an’ın kısmi ayetlerini daha açık bir dil ile
ifade etmek için söylediği sözlere ne denir?
a) Sünnet
B) Farz
C) Vacip
D) Farz-ı Ayın E) Hadis
11.) Cenaze namazında aşağıdaki dualardan hangisi
okunmaz?
A)Sübhaneke B)Allahümme-Salli
C) Kevser
D)Cenaze Duası
E) Allahümme-Barik
12.) Hadislerin toplandığı eserin en ünlüleri Kütüb-i
Sitte’dir.
A) Doğru
B) Yanlış
C) Emin Değilim
D) Kararsızım E) Hiçbiri
13.) İslam dünyasında kurban ibadetinin tarihi hangi
peygambere dayanır?
A) Hz. Muhammed(sav)
B) Hz. Musa(as)
C) Hz. İsa(as)
D)Hz.ibrahim(as)
E) Hz. Davut (as)
14.) Bir işin gerçekleşmesine bağlı olarak kesmeye söz
verilen kurbana ne ad verilir?
a) Şükür kurbanı
b) Nafile kurban c) Adak kurbanı
d) Akika kurbanı e) Bayram kurbanı
15.) Beş vakit namaz, mübarek gecelerin hangisinde
farz kılınmıştır?
A) Mevlid Kandili
B) Kadir Gecesi
C) Regaip Kandili
D) Miraç Kandili
E) Berat Gecesi
B KİTAPÇIĞI
16) Öğle vakti okuldan dönen Ahmet cami önünde
insanların sıra sıra ayakta durduklarını gördü ve ne
yaptıklarını merak ederek, insanların belli bir süre
konuşmadan, hareket etmeden ayakta durduklarını
ve dört kere Allahü Ekber sesi geldiğini duydu.Ahmet
aşağıdakilerden hangisine tanık olmuştur?
A) Cuma Namazına
C) Cenaze Namazına
E) Teravih Namazına
B) Vitir Namazına
D) Bayram Namazına
17.) Taziye ziyaretinde aşağıdakilerden hangisi
söylenmez?
A)Allah şifa versin
b) Allah sabır versin
c) Allah rahmet etsin d) Başınız sağolsun
e) Allah günahlarını bağışlasın
18.) “Allah, kimseye gücünün yeteceğinden başka yük
yüklemez.” (Bakara,286) ayetinde vurgulanan
nedir?
a) Herkes sorumluluklarını bilmelidir.
b) Herkes ağırlığına göre yük taşır.
c) Hepimiz, ağır sorumluluk altındayız.
d) Sorumluluklarımızdan kolay olanlarını yapmalıyız.
e) Allah’ın, kullarına yüklediği sorumluluk, yerine
getirebileceğinden fazla değildir.
19.) Aşağıdakilerden hangisi ile Hz. Muhammed’i en
doğru şekilde anlamış oluruz?
a)Söz ve eylemlerindeki amaçlara göre hareket ederek
b)Sadece onun gibi giyinerek
c)Sadece onun yediklerini yiyerek
d)Sadece onun gibi oturarak
e)Yaşadığı yerleri ziyaret ederek.
20.) Aşağıdakilerden hangisi farz olan ibadetlerden
biridir ?
a-Anne ve babaya saygı göstermek
b-Vitir namazı
c-Teravih namazı
d-Bayram namazı
e-Sünnet namazları
21.) Peygamberimize karşı duyulan derin saygı ve
sevginin güzel ifadesi olan Mevlit isimli eserin yazarı
kimdir?
A)Yahya Kemal
C)Mehmet Akif
B)Süleyman Çelebi
D)Cahit Sıtkı E)Yunus Emre
22.) Aşağıdakilerden hangisi Kütübü Sitte yazarları
arasında yer almaz?
a) Müslim
b) Ahmet b. Hanber
c) Ebu Davud
d) Tirmizi
e) İbni Mace
23.) Namaz ibadetiyle aşağıdakilerden hangisi
amaçlanmaz?
a) Şükretmek b) Dua etmek c) Yardım etmek
d) Allah ı anmak
e) Niyaz etmek
24.) Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin
doğum günü olarak kutlanan kandil gecesi
hangisidir?
A-) Miraç Kandili B-) Kadir Gecesi C-) Regaip Kandili
D-) Berat Kandili
E-) Mevlit Kandili
25.) “O, hanginizin daha güzel işler yapacağını
denemek için ölümü ve hayatı yarattı..”(Mülk:2)
ayetinde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
a)Ahiret hayatının sonsuzluğu
b) Ahiret inancının faydaları
c) Hayatın amacı
d) Ölümün gerçekliği
e) Güzel işler yapmanın önemi
26.) Aşağıdakilerden hangisi müslümanın Müslüman
üzerindeki haklarından biri değildir?
a)Selamını almak
b) Cenazesine katılmak
c) Davetine icabet etmek
d) Hasta iken ziyaret etmek
e)Öldükten sonra borçlarını ödemek
27.) Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav)’in
kabrinin de içinde bulunduğu yerdir?
A)Mescidi Nebevi
C)Mescid-i Nebi
B)Mescidi Aksa
D)Mescidi Kuba
E)Kabe
28.) İnsanı ve sorumluluklarını düşündüğümüzde, bir
insan aşağıda verilenlerden hangisi veya hangilerine
karşı sorumludur?
a)Allah’a – Hayvanlara
c)Allah’a – Kendisine
e) Hepsi
b)Topluma – Ailesine
d)Kendisine – Topluma
29.) Aşağıda “kutûb-i sitte” olarak bilinen Altı hadis
kitabı ve karşılarından da bu kitapları derleyen hadis
âlimlerinin isimleri verilmiştir. Bu
karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır?
A. Es- Sünen: İbn Mace
B. El-Camiu’s-Sahih: Müslim
C. Es-Sünen: Ebu Davud
D. Es-Sünen: Ahmet b. Hanbel
E. Es-Sünen :Tirmizi
30.) Ölen bir insanın yakınlarına yapılan ziyarete ne
denir?
A)Vefa
B)Taziye
C)Hasenat
D)Mukabele
E)Cenaze
Başarılar Dilerim İbrahim ER Ders Öğretmeni
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
312 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content