close

Enter

Log in using OpenID

Bülteni İndirmek İçin Lütfen Buraya TIKLAYINIZ.

embedDownload
3. SINIFLAR
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
1. YARIYIL
AKADEMİK BİLGİLENDİRME BÜLTENİ
Sayın Velimiz,
2014- 2015 Eğitim-Öğretim yılına başlarken 1. yarıyıl boyunca yapacağımız akademik
çalışmalar konusunda sizleri bilgilendirmek amacıyla bu bülteni hazırladık.
Ülke eğitim sistemimizde oldukça sık değişen uygulamalar yaşadık ve yaşıyoruz fakat
FMV olarak 128 yıldır her değişikliği kurum felsefemizin vazgeçilmezlerini unutmadan
en iyi şekilde uyguladık. Bu geçiş sürecinde de moda olan ve eğitimsel yaklaşımlarla
çelişen uygulamalara geniş bir perspektiften bakarak rasyonel kararlar aldık.
Nitelikli kadromuzun güvenli ellerinde, teknolojinin tüm olanaklarının eğitim- öğretimin
hizmetine sunulduğu güçlü bir okul ikliminde öğrencilerimizin okul yaşamlarının
kusursuz olmasını sağlayacak stratejilerimizi belirledik ve hedeflerimizi tam olarak
gerçekleştirmek üzere planlamalarımızı yaptık.
Öğrencilerimizin; özgür düşünen, yaratıcı, girişimci, ulusal değerlerine sahip çıkan,
aynı zamanda bir dünya vatandaşı olabilecek bilgi ve kültür birikimine sahip, dürüst,
duyarlı, saygılı, çalışkan olmayı her türlü önceliği gören “İYİ İNSAN” olarak
yetişmelerini sağlayacak her türlü eğitim –öğretim etkinliğini, ulusal ve uluslararası pek
çok projeyi başarıyla sürdürdük.
Öğrencilerimiz her yıl olduğu gibi geçtiğimiz yıl da birçok ulusal, uluslararası proje
yarışmalarına katıldılar. Dereceler, ödüller kazandılar. Akademik başarı ile bunları
perçinlediler. Onlarla gurur duyduk, duymaya da devam edeceğiz ve bu eğitim-öğretim
yılının da böyle başarılara sahne olacağına eminiz.
Birlikte geçireceğimiz öğretim yılı boyunca öğrencilerimiz bir yandan spor ve sanat
ekinlikleriyle yeteneklerini fark etme ve geliştirme olanağı bulurken bir yandan da
akademik anlamda ders içi ve ders dışı çalışmalar ile öğretim programlarını tam olarak
özümseyecekler.
Toplumsal konularda sorumluluk sahibi olmak, hizmetlerin insanların yaşamına kattığı
güzellikleri gördüğümüz zaman daha değerli hale geliyor. Öğrencilerimizin yürüttüğü
tüm projeler çevreye ve topluma büyük katkı sağlayan projelerdi ve bu yapılanlar bize
sadece ilk adımları attığımızı gösterdi. Bu öğretim yılında da geçen yıl sürdürdüğümüz
“Engel-Sizsiniz”, “Sağlıklı Beslenebilirim”, “Eko- Okul”
projelerimizi daha geniş
kapsamlı çalışmalarla destekleyerek sürdüreceğiz. Bu yıl ayrıca dünyamızdaki
yaşamın en önemli unsuru olan biyolojik çeşitliliği, tüm zümre ve bölümlerimizin
yürüteceği etkinlikler ile öğrencilerimizin okul yaşamında fark edilir olmasını
sağlayacağız.
Bültenimizde yer alan, öğrencilerimizin bu eğitim-öğretim yılına hazır başlamalarını ve
yarıyıl boyunca nelerden sorumlu olacaklarını belirttiğimiz açıklamalarımızı dikkate
alacağınızı umar; güzel, mutlu ve başarılı bir eğitim-öğretim yılı geçirmenizi dilerim.
Saygı ve Sevgilerimle,
Eylül 2014
Faika TOPAL
FMV Özel Ayazağa Işık ilköğretim Kurumu Müdürü
FMV ÖZEL AYAZAĞA IŞIK İLKOKULU
2014-2015 ÖĞRETİM YILI
3. SINIFLAR DÜZEYİ
1.YARIYIL AKADEMİK BİLGİLENDİRME BÜLTENİ
2014-2015 Eğitim ve Öğretim yılında 3. Sınıf öğretmenleri 8 saat Türkçe, 5 saat Matematik, 3
saat Hayat Bilgisi, 3 saat Fen Bilimleri ve 2 saat Oyun ve Fiziki Etkinlikler olmak üzere 21 saat
derse gireceklerdir. Güne sınıf öğretmeniyle birlikte 20 dakikalık hazırlık saati ile başlanacak;
hazırlık saatinde dönüşümlü olarak şubeler sabah törenlerine katılacaklardır. 3. Sınıflar sabah
törenlerinde Cumhuriyet Bayramı ile ilgili sunum yapacaklardır.
2014-2015 Eğitim ve Öğretim yılında 3. Sınıf düzeyinde ders kitaplarının yanı sıra aşağıdaki
yardımcı kitaplar okutulacaktır.
Pratik Türkçe - 3
Uygun Yayınları
Pratik Matematik -3
Uygun Yayınları
Fasikül Fasikül Hayat Bilgisi
Ata Yayıncılık
Afacan Konu Tarama Testleri
Ata Yayıncılık
TÜRKÇE
Türkçe derslerinde 1. Yarıyılda, MEB Türkçe Dersi Öğretim Programı doğrultusunda
belirlenen 8 temadan Birey ve Toplum, Atatürk, Hayal Gücü ile Oyun ve Spor temaları
işlenecektir.
Temalar kapsamındaki metinler aracılığı ile öğrencilerimizin öğrendikleriyle ilişki kurarak kendi
hayatlarından örnekler vermeleri, karşılaştırmalar yapmaları, sorunlara farklı çözümler
üretmeleri ve çıkarımlar yapmaları, okuduklarında/dinlediklerinde 5N,1K sorularına cevap
aramaları ve okuduklarının konusunu, ana fikrini/duygusunu belirlemeleri sağlanacaktır. Ayrıca
öğrencilerimizin sözlük kullanma becerileri ile yazım kılavuzundan yararlanma alışkanlıkları
geliştirilecektir. “Deyim Dağarcığımı Geliştiriyorum” çalışması zümre hedefi olarak ele
alınacaktır.
Evrende Bir Dost, Tilki İle Leylek, Büyük Atatürk’ten Küçük Öyküler, Bremen
Çalgıcıları, Çocuk Bahçesi adlı kitapların birinci yarıyılda okutulması planlanmaktadır.
Okutulacak olan kitaplar farklı yöntemlerle değerlendirilerek öğrencilerimize geri bildirimler
verilecektir.
MATEMATİK
Matematik derslerinde öğrenci ders ve çalışma kitabının yanında ünite konularının pekişmesi
amacıyla “Pratik Matematik” kitabı kullanılacaktır. Ders işlenişi sırasında teknolojik ortamdan
ve matematik materyallerinden yararlanılarak öğrencilerimizin yaparak yaşayarak öğrenmesi
sağlanacaktır.
1. Yarıyılda, Matematik derslerinde MEB Matematik Dersi Öğretim Programı doğrultusunda
hazırlanan plana göre dönemde 1. Ünite : Sayılar ve Uzunluk Ölçme , 2. Ünite : ToplamaÇıkarma İşlemi ve Tartma 3. Ünite : Çarpma-Bölme İşlemi ve Zaman Ölçme işlenecektir.
HAYAT BİLGİSİ
1. Yarıyılda, Hayat Bilgisi derslerinde MEB Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı temel alınarak
hazırlanan plana göre, Okul Heyecanım” ve “Benim Eşsiz Yuvam temaları birlikte ele
alınacaktır. Bu temalar kapsamında öğrencilerimize, kendini ve yakın çevresini tanıyarak
bireyler arasındaki farklılıkları kabul edebilme, başkalarının duyarlılıklarına saygı duyabilme,
sorunların çözümünde sistemli olabilme, insanların demokratik ve adil toplumlarda
başkalarının haklarını gözeterek kendi fikirlerini söyleme hakkına sahip olduklarını anlayabilme
ve etik değerlere uygun davranabilme, iletişimde duygularını doğru olarak ifade edebilmenin
önemini kavrayabilme, toplum içinde kurallara uymanın önemini fark edebilme, birey olarak
okul, aile ve toplum yaşamında sorumluluklarını yerine getirebilme becerilerini kazandırmanın
yanı sıra Atatürk’ün hayatı ile ilgili olay ve olguları kavrayarak Atatürk’ün kişilik özellikleri,
Atatürk’ün önderliğinde kazandığımız hak ve hürriyetler, cumhuriyeti korumak ve güçlendirmek
için üzerimize düşen görevler ile milli bayramları kutlama nedenleri üzerinde durulacaktır.
1.yarıyılda Hayat Bilgisi dersi kapsamında 10-14 Kasım 2014 tarihleri arasında “Dolmabahçe
Sarayı’na gezi yapılacaktır.
FEN BİLİMLERİ
Fen Bilimleri dersinde, öğrencilerimizin günlük yaşam sorunlarına ilişkin sorumluluk almaları,
bu sorunları çözmede fen bilimlerine ilişkin bilimsel süreç becerileri ve diğer yaşam becerilerini
kullanmalarını sağlamak hedeflenmektedir. Derslerin işlenişinde laboratuvar ortamından,
eğitim teknolojilerinden yararlanılacak; çalışma ve etkinlik kağıtları ile konular pekiştirilecektir.
1. yarıyılda, Fen ve Teknoloji dersinde “Beş Duyumuz, Kuvveti Tanıyalım, Maddeyi
Tanıyalım, Gezegenimizi Tanıyalım, Çevremizdeki Işık ve Sesler” üniteleri işlenecektir.
ÖLÇME DEĞERLENDİRME
Öğrencilerin başarısı; gelişim düzeyleri dikkate alınarak öğretmen rehberliğinde
gerçekleştirilen ders etkinliklerine katılımları ile öğretim programlarında belirtilen ölçme ve
değerlendirme ilkelerine göre belirlenecek; karnede “çok iyi”, “iyi” ve “geliştirilmeli” şeklinde
gösterilecektir.
İNGİLİZCE
3.sınıflar İngilizce programı haftada 10 saatten oluşmaktadır. Bunun 6 saati Temel
İngilizce’dir ve Türk öğretmenler tarafından verilecektir. Bu derste yeni yapılar öğrenip
alıştımalarla pekiştirmeleri için, Incredible English 3 Second Edition Class Book ve Activity
Book kullanılacaktır. 4 saat olan Okuma Yazma dersi ise yabancı öğretmenler tarafından
uygulanacaktır. Bu derste ise, öğrencilerimizin okuma yazma becerilerini geliştirmeleri ve
öğrendikleri yapıları pekiştirmeleri için Selections 2 ile öykü kitapları olan Proffessor
Puffendorf’s Secret Potions ve Write Right 1 Student’s Book & Workbook kitapları
okutulacaktır. Bunların yanında, öğrenilenlerin eğlenceli bir şekilde pekiştirilmesi, okuma
alışkanlığı edinmeleri ve dilin daha da içselleştirebilmeleri için “RAZ-KIDS” adlı dijital
kitaplık/etkinlik platformu kullanılarak tablet dersliğinde okuma dersleri ve ilişikli çalışmalar
yapılacaktır. Ayrıca kelime dağarcıklarını zenginleştirmeleri için ise Illustrated First
Dictionary adlı sözlük yıl boyunca kullanılacaktır.
Tüm bu çalışmalarla öğrencilerimizin 1. yarıyılda aşağıdaki konuları öğrenmeleri
hedeflenmektedir:
Ailemiz, I like/ I don’t like, sıra sayılar, aylar,günler,yer bildiren kelimeler (behind/ in front of/
next to), his / her, giysiler, have got / has got, kamp eşyaları, hayvanlar, yiyecekler, how much
is.../how much are..., The Simple Present Tense (Geniş Zaman), çeşitli sıfatlar.
Ayrıca, bu bilgileri kullanarak düzeylerine uygun kısa paragraf yazma, okuduğunu anlama ve
kısa cümlelerle kendini ifade etme becerilerinin yıl boyunca gelişimi amaçlanmaktadır.
Bu öğretim yılında 3. sınıflar düzeyinde Temel İngilizce ve Okuma Yazma dersi için 2 adet
3 ortalı A5 boyutunda çizgili defteri kullanılacaktır. Çalışma kağıtlarını ve sınıf içi projelerini
saklamak için bir adet 60’lık sunum dosyası kullanılacaktır. Ayrıca sınıf içi projelerde
kullanılmak üzere makas, boya kalemleri, yapıştırıcı, renkli A4 fon kartonları da
gerekecektir. Kitaplarla birlikte tüm bu malzemelerin etiketlenmesi ve her ders eksiksiz
bir şekilde öğrencilerin yanlarında bulundurulması önemli ve gereklidir.
3. sınıflarımızda her yarıyıl okuma, yazma, öğrendikleri yapıları kullanabilme ve kelime
bilgilerini değerlendirmeyi içeren 1 adet yazılı genel değerlendirme yapılacaktır. Buna ek
olarak öğrencilerimiz her ay sınıf-içi derse katılım, tavır, malzeme, ödev ve sözlü
performansları ile sınıf içi performans notu alacaklardır. Her dönem kelime bilgisi ve dinleme
becerisini ve öğrendikleri yapıları test eden küçük sınavlar uygulanacak ve bunlar sınıf içi
performans değerlendirmesine eklenecektir.
3. sınıf öğrencilerimize İngilizce dersinden her haftasonu ödev verilecektir. Bunlar kimi zaman
çalışma kağıdı, kimi zaman Activity Book lardan, kimi zaman küçük proje ödevleri kimi zaman
da RAZ-KIDS veya Tumble Books’tan olacaktır. Ancak gerektiğinde hafta içi kısa pekiştirme
ödevleri de bunlara eklenebilecektir.
Okuma projesi kapsamında bu yıl da okulumuzda kütüphanemizin veri tabanı altında
kullanılan e-kitaplar(TumbleBooks) ve RAZ-KIDS kullanılmaya devam edilecektir.Böylece
gerek Tumble books gerek RAZ-KIDS’den yıl sonuna kadar öğrencilerimiz, bölüm hedefimiz
doğrultusunda pekçok orijinal İngilizce hikaye okumuş olacaklardır. Dersi etkin bir şekilde takip
edebilmek, verilen ödevleri yapabilmek ve e-ısık platformunu kullanabilmek adına evinizde
bilgisayar ve internet bağlantısı bulunması çok önemlidir.
MÜZİK
3.Sınıflarla yapılacak olan müzik derslerinde öğrencilerin;
 Şarkılar, tekerlemeler ve marşlar yoluyla dil gelişimlerine katkıda
bulunma
 Müzikal etkinlikler yoluyla yaratıcılıklarını ortaya çıkarma
 Kendilerini rahatça ifade edebilme
 Ritmik gelişme
 Harfleri doğru seslendirme
 Estetik duygularını geliştirme
 Sosyal ve grup becerileri kazanmalarını sağlama
başlıca hedeflerdir.
Bu hedeflere ulaşmak doğrultusunda 8 Eylül 2014-23 Ocak 2015 tarihleri arasında
müzik derslerinde;







Müziğin Alfabesi 2 kitabı aracılığıyla genel müzik bilgilerini kavrama
Müzikle hareket etme yetenekleri
Sesleri keşfetme ve belirleme yetenekleri
Şarkı söyleme potansiyelini keşfetme yetenekleri
Şarkı söyleme yetenekleri
Basit müzik aletlerini çalma yetenekleri keşfedilecektir
Muammer SUN Solfej Kitabı aracılığıyla solfej çalışmaları yapma,
sesleri tanıma, ezgileri oluşturan tonları hissetme ve müzik kulaklarını
geliştirme hedeflenmektedir.
4. Sınıfta müzik dersinde branşlaşılmaya geçileceğinden konu ile ilgili olarak
olabildiğince hassas ve doğru yönlendirmenin yapılabilmesi için, öğrenciler I. Yarıl yılda ilk
önce müzik öğretmenlerinin sınıf içinde gerçekleştirecekleri çeşitli etkinliklerle
değerlendirilecekler ve II. Yarıyılda da Mimar Sinan ve İstanbul Üniversitesi Devlet
Konservatuarları hocalarının da yer aldığı bir komisyon tarafından kulak –ritim taraması ve
enstrümanlara olan fiziki yatkınlıklarına (el , ağız, diş yapısı, parmak uzunluğu, boy uzunluğu
v.b ) bakılacaktır.
Yine yıl içerisinde farklı zamanlarda gerçekleştirilecek küçük konserler ile öğrencilerin
branşlaşmadaki enstrümanların ses rengini, orkestradaki görevini görmeleri, tanımaları ve
birebir denemeleri sağlanacaktır.
Mayıs ve Haziran 2015 de öğrencilere müzik öğretmenleri komisyonu tarafından
uygun görüldükleri branşlar paylaşılacak, kararsızlığı olan öğrencilerle görüşülecek , varsa
yapılması gereken değişiklikler yapılacaktır.
Öğrencilerle kulüp çalışması olarak ritim-perküsyon ve ilk kez bu yıl
2.3.sınıflardüzeyindeki öğrencilerden Pop –orkestrası kurulacak olup, çeşitli etkinliklerde yer
almaları sağlanacaktır.
GÖRSEL SANATLAR
3. Sınıflar düzeyinde Görsel Sanatlar dersi programı haftada 2 ders saati olarak
uygulanacaktır. Seçilen malzemeler ve etkinlikler bu yaş dönemindeki çocuğun gelişim
düzeyine uygundur.
Yıl içinde yapılacak olan etkinlikler resim ağırlıklı olmakla birlikte yalnızca resimden
oluşmaz. Bazen hazır, bazen de toplanacak atık malzemelerin kullanımıyla kolajlar,
asamblajlar ve zaman zaman da üç boyutlu çalışmalar yapılacaktır.
1. ve 2. dönemde (İlk yarıyılda) ders içi etkinlikler uygulama ağırlıklı iken 2. yarıyılda sanatçı
tanıma, eserlerini inceleme, müzelerimizi tanıma ve inceleme, sanat galerilerini araştırma gibi
içerikleri olan konular ilk yarıyıla nispeten ağırlık kazanacaktır.
Başlıca amaçlar, çocuğun el becerisini, el-göz koordinasyonunu geliştirmek,
yaratıcılığını sanat yolu ile ortaya çıkarmak, motivasyonunu yükseltmek ve sanat kültürünün
alt yapısını oluşturmaktır. Bu durumda, sınıf içi çalışmalardan başka, özellikle sanat kültürlerini
geliştirmeye yönelik etkinlikler ve seminerler süreç içinde yerlerini alacaktır. Çevre bilinci
kazandırmaya yönelik çalışmalara da program dahilinde önemli bir yer verilmişmiştir.
Birinci dönemde işlenecek konular; Ana renkler-ara renkler hakkında bilgilendirme yapılacaktır.
Renklerle aile, akraba, sosyal çevre ve arkadaşlarını ilişkilendirerek bir portre çalışması
yaptırılacaktır. Çizgiler konuşuyor konulu çalışmada geometrik formlar ve bezeme sanatından
faydalanarak gazlı kalemlerle kompozisyonlar oluşturulacaktır.
Kompozisyonum konulu çalışmada doğayı gözlemleyerek yorumlamaları istenecektir.
Röprodüksiyon konulu çalışmada sanat tarihinde yer almış ressamlara ait çalışmalardan kopya
peyzaj çalışmaları yaptırılacaktır.
Ortaya çıkan çalışmaların çoğu defterlerde kalacakken bir kısmı sınıfta, panolarda
zaman zaman asılacak, bir kısmı da 2. yarıyılda açılacak olan düzey sergisinde sergilenecektir.
Gerek grup, gerekse bireysel çalışmalar, çocuğun gelişimini ve üretimini farklı yönde
etkileyeceğinden her iki çalışma şekline de yer verilecektir.
OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER
Oyun ve fiziki etkinlikler dersi ilkokul öğrencilerin oyun oynama, fiziki etkinliklere katılma ve bu
süreçlerde bedensel, zihinsel, kişisel, duygusal ve sosyal becerilerini geliştirmelerine katkı
sağlayacak tüm eğitim süreçlerini içerir. Bu eğitim sürecinde öğrencilerin yaş düzeyi, hazır
bulunuşlukları, ilgileri, beklentileri, yöresel özellikler gibi etkenlerin dikkate alınması öngörülür.
Ders, öğrencilerin yaşına ve fiziksel özelliklerine uygun fiziksel etkinliklere katılacağı ve oyun
oynayacağı şekilde planlanır.
Bu doğrultuda oyun ve fiziki etkinlikler dersi ilkokul düzeyindeki öğrencilerin gelişim ihtiyaçları
ve eğitim öncelikleri göz önüne alınarak "Hareket Yetkinliği" ve "Aktif ve Sağlıklı Yaşam" olmak
üzere iki temel öğrenme ve gelişim alanı üzerine tasarlanmıştır. Aynı zamanda, "oyun ve fiziki
etkinliklerin" içindeki kişisel, sosyal ve düşünme becerilerini geliştirme fırsatlarından etkili bir
şekilde yararlanmak için bu boyutlarla ilgili kazanımlara öğretim programında yer verilmiştir
İlkokul 3 sınıflarda öğrencilerin başarısı; gelişim düzeyleri dikkate alınarak öğretmen
rehberliğinde gerçekleştirilen ders etkinliklerine katılımları ile öğretim programlarında belirtilen
ölçme ve değerlendirme ilkelerine göre tespit edilir
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ
Okulumuzda, öğrencilerimizin öğrenme düzeylerini tespit ederek, gerekli önlemlerin alınmasını
sağlamak ve böylece eğitim öğretim faaliyetlerinin etkililiğini artırmak amacıyla ölçme
değerlendirme çalışmaları yürütülmektedir.
Bu doğrultuda, 2014-2015 öğretim yılı 1. yarıyılında da ölçme ve değerlendirmelerin objektif
ve bilimsel bir yapıya kavuşturulması amacıyla ortak sınavların hazırlanması ve süreç
değerlendirme çalışmalarında öğretmenlerimizle birlikte ortak çalışmalar yürütülecektir.
1.-4. sınıflar düzeyinde çalışmalarımız, öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını da dikkate alan,
öğrendiklerini günlük yaşamlarına taşımalarına ve öğrendiklerini farklı yollarla ifade etmelerine
olanak sağlayan bir yapıda sürecektir. Birimimiz, bu kapsamda yürütülen çalışmaların
değerlendirilmesinde, geçerli ve güvenilir araçların hazırlanabilmesi için öğretmenlerimize
destek vermeye devam edecektir. Aynı şekilde Portfolyo (Öğrenci Ürün Dosyası) için
öğretmenlerimizle birlikte içerik ve planlama konusunda çalışmalar yapılacaktır.
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ
3. SINIF DÜZEYİ: Psikolojik Danışman Leyla BAYRAV (2326)

Eylül ayında, öğrencilerimizin okula uyum ve alışma süreciyle ilgili “Yeni Sınıfımda
Ben” konulu sınıf etkinliği gerçekleştirilecektir.

Ekim ayında, tüm sınıflara girilerek sınıf gözlemleri yapılacaktır.

Kasım ayında, Veli Semineri düzenlenecektir.

Aralık ayında, öğrencilerimizle “Kendini İfade Etme” konulu grup çalışması
yapılacaktır.

Mart ayında, velilerimize yönelik grup çalışması yapılacaktır.
 İhtiyaç halinde sorun odaklı sınıf çalışmaları yapılacaktır
 Bireysel Görüşmelerimiz veli, öğrenci ve öğretmenlerimizle randevulu bir şekilde
yürütülmeye devam edilecektir.
OKUL YÖNETİMİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR
Öğrencilerin başarılarını yükseltmek amacıyla, zümre/bölümlerin akademik çalışmaları
yönetim tarafından yürütülen çalışmalarla desteklenmektedir. Bu çalışmalara;
 Öğrencilerin yıl boyunca akademik olarak takip edilerek gerekli durumlarda
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi’ne yönlendirilmesi,
 Şube öğretmenler kurulu toplantıları,
 Her düzeyde derse giren tüm öğretmenlerin katıldığı düzey toplantıları,
 Sizlerle ara karne sonrasında öğrencilerimizin genel durumunu görüşmek için
planlanan genel veli toplantısı,
 Her hafta belli saatlerde planlanmış öğretmen- veli görüşme saatleri,
örnek verilebilir.
I. Yarıyıl veli görüşme günleri; 29 Eylül 2014’de başlayacak ve 9 Ocak 2015’de sona erecektir.
1. Yarıyılda 15.11.2014 tarihinde Veli toplantısı yapılacaktır.
Öğrencilerimizin devamsızlık bilgilerini, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan e- Okul Veli
Bilgilendirme sisteminde bulunan www.e-okul.meb.gov.tr adresinden; öğrencinin T.C. Kimlik
Numarasını girerek öğrenebilirsiniz.
2014 – 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ
01 Eylül 2014 Pazartesi - 05 Eylül 2014 Cuma
Oryantasyon Haftası
08 Eylül 2014 Pazartesi - 21 Kasım 2014 Cuma
1. Dönem
24 Kasım 2014 Pazartesi - 30 Kasım 2014 Pazar
1. Ara Tatil
01 Aralık 2014 Pazartesi - 23 Ocak 2015 Cuma
2. Dönem
26 Ocak 2015 Pazartesi - 08 Şubat 2015 Pazar
Yarıyıl Tatili
09 Şubat 2015 Pazartesi - 24 Nisan 2015 Cuma
3. Dönem
27 Nisan 2015 Pazartesi – 03 Mayıs 2015 Pazar
2. Ara Tatil
04 Mayıs 2015 Pazartesi - 19 Haziran 2015 Cuma
4. Dönem
Dilvin Melek ÖRS
3.Sınıflar Müdür Yardımcısı
[email protected]
0212 286 11 30 dahili 2306
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
718 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content