close

Enter

Log in using OpenID

05 - Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Süleyman Demirel Üniversitesi

embedDownload
S.D.Ü. SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI SAYISI
KARAR SAYISI
23.01.2014
05
07
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
1- Doç.Dr.Nejdet ADANIR
2- Yrd.Doç.Dr. Feyza ÖZDEMİR KISACIK
3- Yrd.Doç.Dr. Mustafa SAYGIN
4- Prof.Dr.A.Nesimi KİŞİOĞLU
5- Doç.Dr.Elçin ESENLİK
6- Doç.Dr.Ferdi BAŞKURT
01- 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında Enstitümüz Anabilim Dallarına
alınacak öğrencilerin mülakat sınavı jüri üyelerinin belirlenmesinin görüşülmesi.
2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında Enstitümüz Anabilim Dallarına
alınacak öğrencilerin mülakat sınavı jüri üyelerinin belirlenmesi görüşüldü.
Yapılan görüşmeler sonucunda; 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında
Enstitümüz Anabilim Dallarına alınacak öğrencilerin mülakat sınavı jüri üyelerinin ekteki
şekliyle teşkiline,
02- Enstitümüz Ortodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Tuğba NALE’nin
kaydının dondurulması ile ilgili 15.01.2014 tarihli dilekçesinin görüşülmesi.
Enstitümüz Ortodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Tuğba NALE’nin kaydının
dondurulması ile ilgili 15.01.2014 tarihli dilekçesi görüşüldü.
Adı geçen öğrencinin, kaydını dondurma isteği ile ilgili geçerli bir neden belirtmediğinden
, Lisansüstü Eğitim-öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 20. maddesi uyarınca kayıt dondurma
isteğinin reddine,
03- Enstitümüz Spor Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencileri Merve
YENİAY ve Merve UCA’nın tez savunma sınavları jüri üyelerinin ve tarihlerinin
belirlenmesi ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 20.01.2014 tarih ve
30674591/302.14/1-2 sayılı yazıları ve eklerinin görüşülmesi.
Enstitümüz Spor Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencileri Merve YENİAY
ve Merve UCA’nın tez savunma sınavları jüri üyelerinin ve tarihlerinin belirlenmesi ile ilgili
Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 20.01.2014 tarih ve 30674591/302.14/1-2 sayılı yazıları ve
ekleri görüşüldü.
Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 28. maddesi uyarınca Yüksek
Lisans tez savunma sınavları jüri üyelerinin aşağıdaki gibi teşkiline ve tez savunma
sınavlarının 07.02.2014 Cuma günü aşağıda belirtilen saatlerde Sağlık Bilimleri Fakültesi
Toplantı Salonunda yapılarak Yüksek Lisans tez savunma sınav tutanaklarının onbeş gün
içerisinde Enstitümüze gönderilmesinin uygunluğuna,
Asil
1- Doç.Dr. Fatih KILINÇ
Spor Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı
2- Yrd.Doç.Dr. Mehmet KUMARTAŞLI Spor Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
3- Yrd.Doç.Dr. Malik BEYLEROĞLU
Sakarya Üni. B.E.S.Y.O. Öğretim Üyesi
DEVAMI 2’NCİ SAYFADADIR
23.01.2014 TARİHLİ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULUNUN 2’NCİ SAYFASIDIR
Yedek
1- Doç.Dr. Ferdi BAŞKURT
2- Yrd.Doç.Dr.Zeliha BAŞKURT
Fizyoterapi ve Reh.Anabilim Dalı Başkanı
Fizyoterapi ve Reh. Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Sınavı Saati: Merve UCA’nın 10. 00 Merve YENİAY’ın 11.00
04- Enstitümüz Spor Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencileri Merve
YENİAY ve Merve UCA’nın
Tez savunma Sınavları Jürisi Yrd.Doç.Dr. Malik
BEYLEROĞLU’nun görevlendirilmesi ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 20.01.2014
tarih ve 30674591/302.14/1-2 sayılı yazıları ve eklerinin görüşülmesi.
Enstitümüz Spor Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencileri Merve YENİAY
ve Merve UCA’nın Tez savunma Sınavları Jürisi Yrd.Doç.Dr. Malik BEYLEROĞLU’nun
görevlendirilmesi ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 20.01.2014 tarih ve
30674591/302.14/1-2 sayılı yazıları ve ekleri görüşüldü.
Enstitümüz Spor Bilimleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencileri Merve YENİAY
ve Merve UCA’nın 07.02.2014 Cuma günü yapılacak olan Tez Savunma Sınavlarına asil jüri
üyesi olarak katılmak üzere Sakarya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Malik BEYLEROĞLU’nun 06.02.2014 tarihinden itibaren yol
dahil 3 (üç) gün süre ile yolluklu ve yevmiyeli olarak Sakarya’dan Isparta’ya
görevlendirilmesinin uygunluğuna ve Rektörlük Makamına arzına,
05- Enstitümüz Ortodonti Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Alev AKSOY’un 20132014 Eğitim Öğretim Yılı ders görevlendirmeleri ile ilgili 20.01.2014 tarihli dilekçesinin
görüşülmesi.
Enstitümüz Ortodonti Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Alev AKSOY’un 20132014 Eğitim Öğretim Yılı ders görevlendirmeleri ile ilgili 20.01.2014 tarihli dilekçesi
görüşüldü.
Enstitümüz Ortodonti Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Alev AKSOY’un 20132014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında 03ORT6123 Fonksiyonel Analiz 1 0 1 6 dersini
vermek üzere görevlendirildiği ancak raporlu olduğundan veremediğini belirtildiğinden, ders
açılmaması halinde dersi alan öğrencinin, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 19.
maddesi uyarınca danışmanının önerisi EABD Başkanlığının teklifi ile başka bir ders
almasının uygunluğuna,
06- Enstitümüz Pedodonti Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi ve Araştırma Görevlisi
Zülfikar Zahit ÇİFTÇİ’nin Araştırma Görevlisi kadrosu süresinin görüşülmesi.
Enstitümüz Pedodonti Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi ve Araştırma Görevlisi
Zülfikar Zahit ÇİFTÇİ’nin Araştırma Görevlisi kadrosu süresi görüşüldü.
DEVAMI 3’NCÜ SAYFADADIR
23.01.2014 TARİHLİ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULUNUN 3’NCÜ SAYFASIDIR
Enstitümüzde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50/d maddesi uyarınca görev
yapan Pedodonti Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi ve Araştırma Görevlisi Zülfikar Zahit
ÇİFTÇİ’nin, not takip cetvelinin tetkikinde, Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 32. maddesi uyarınca doktora
öğrenim süresi olan 12 (oniki) yarıyılını tamamladığı ancak tezini Enstitüye teslim
etmediğinden, 14.02.2014 tarihi itibariyle Araştırma Görevlisi kadrosundan ilişiğinin
kesilmesinin uygunluğuna ve Rektörlük Makamına arzına,,
07- Enstitümüz Biyofizik Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Bilal ÇİĞ’in tez
savunma sınav sonucu ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının 15.01.2014 tarih ve
98100296-105.01.03-3 sayılı yazısı ve eklerinin görüşülmesi.
Enstitümüz Biyofizik Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Bilal ÇİĞ’in tez
savunma sınav sonucu ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının 15.01.2014 tarih ve 98100296105.01.03-3 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.
Enstitümüz Biyofizik Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Bilal ÇİĞ, tezini
danışmanı Prof.Dr.Mustafa NAZIROĞLU’nun yönetiminde tamamlayıp 15.01.2014 tarihinde
yapılan Yüksek Lisans tez savunma sınav tutanağında başarılı olduğu ve Mezuniyet
Komisyonunca mezun olması uygun olduğu belirtildiğinden, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliği’nin 29. maddesi uyarınca 23.01.2014 tarihi itibariyle Biyofizik Anabilim
Dalından “YÜKSEK LİSANS” derecesi ile mezuniyetine,
Oy birliği ile karar verildi.
(İMZA)
(İMZA)
(İMZA)
Doç.Dr.Nejdet ADANIR Yrd.Doç.Dr. Feyza ÖZDEMİR KISACIK Yrd.Doç.Dr. Mustafa SAYGIN
Enstitü Müdür
Enstitü Müdür Yardımcısı
(KATILMADI)
Prof.Dr.A.Nesimi KİŞİOĞLU
Üye
(İZİNLİ)
Doç.Dr.Elçin ESENLİK
Üye
Enstitü Müdür Yardımcısı
(İMZA)
Doç.Dr.Ferdi BAŞKURT
Üye
(İMZA)
Raportör
Ali Rıza YEŞİLIRMAK
Enstitü Sekreter V.
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA ENSTİTÜMÜZE ALINACAK
ÖĞRENCİLERİN MÜLAKAT JÜRİLERİ
FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI
S.NO ADI SOYADI
1Prof.Dr. Ahmet KOYU
2Prof.Dr. Halis KÖYLÜ
3Doç.Dr. Nurhan GÜMRAL
ANABİLİM DALI
Fizyoloji
Fizyoloji
Fizyoloji
JÜRİ ÜYELERİ
Asil
Asil
Asil
1-
Yrd.Doç.Dr.Mustafa SAYGIN
Fizyoloji
Yedek
2-
Yrd.Doç.Dr.Halil AŞCI
Farmakoloji
Yedek
TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI
S.NO ADI SOYADI
1Prof.Dr. Fatih GÜLTEKİN
2Doç.Dr. Efkan UZ
3Yrd.Doç.Dr. Duygu KUMBUL DOĞUÇ
ANABİLİM DALI
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyokimya
JÜRİ ÜYELERİ
Asil
Asil
Asil
1-
Yrd.Doç.Dr.Abdülhadi Cihangir UĞUZ
Biyofizik
Yedek
2-
Yrd.Doç.Dr.Ömer ÇELİK
Biyofizik
Yedek
SİNİR BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
S.NO ADI SOYADI
1Prof.Dr. Halis KÖYLÜ
2Yrd.Doç.Dr.Ömer ÇELİK
3Yrd.Doç.Dr.Abdülhadi Cihangir UĞUZ
ANABİLİM DALI
Fizyoloji
Biyofizik
Biyofizik
JÜRİ ÜYELERİ
Asil
Asil
Asil
1-
Yrd.Doç.Dr.Dilek BAYRAM
Histoloji ve Embriyoloji
Yedek
2-
Prof.Dr. Ahmet KOYU
Fizyoloji
Yedek
ANABİLİM DALI
Protetik Diş Tedavisi
Protetik Diş Tedavisi
Protetik Diş Tedavisi
JÜRİ ÜYELERİ
Asil
Asil
Asil
Protetik Diş Tedavisi
Protetik Diş Tedavisi
Yedek
Yedek
ANABİLİM DALI
Pedodonti
Pedodonti
Pedodonti
JÜRİ ÜYELERİ
Asil
Asil
Asil
A.D.Ç.H.Cerrahisi
A.D.Ç.H.Cerrahisi
Yedek
Yedek
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI
S.NO ADI SOYADI
1Prof.Dr.M.Üstün GÜLDAĞ
2Doç.Dr. S.Süha TÜRKASLAN
3Doç.Dr. S.Hakan TUNA
12-
Doç.Dr.Erdal EROĞLU
Yrd.Doç.Dr. Işın KÜRKÇÜOĞLU
PEDODONTİ ANABİLİM DALI
S.NO ADI SOYADI
1Prof.Dr.Zuhal KIRZIOĞLU
2Doç.Dr. Çiğdem KÜÇÜKEŞMEN
3Yrd.Doç.Dr. Derya CEYHAN
12-
Doç.Dr.Nurgül KÖMERİK
Yrd.Doç.Dr. Gülperi KOÇER
DEVAMI 2’NCİ SAYFADADIR
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA ENSTİTÜMÜZE ALINACAK
ÖĞRENCİLERİN MÜLAKAT JÜRİLERİNİN 2’NCİ SAYFASIDIR
ORTODONTİ ANABİLİM DALI
S.NO ADI SOYADI
1Prof.Dr.M.Hakan TÜRKKAHRAMAN
2Doç.Dr. Nejdet ADANIR
3Yrd.Doç.Dr. Hüseyin ALKIŞ
1-
Doç.Dr.Ruhi NALÇACI
ENDODONTİ ANABİLİM DALI
S.NO ADI SOYADI
1Doç.Dr.A.Diljin KEÇECİ
2Doç.Dr. Nejdet ADANIR
3Doç.Dr. Bulem ÜREYEN KAYA
12-
Doç.Dr. Gül ÇELİK ÜNAL
Doç.Dr. Murat MADEN
ANABİLİM DALI
Ortodonti
Endodonti
Ortodonti
JÜRİ ÜYELERİ
Asil
Asil
Asil
Ortodonti
Yedek
ANABİLİM DALI
Endodonti
Endodonti
Endodonti
JÜRİ ÜYELERİ
Asil
Asil
Asil
Endodonti
Endodonti
Yedek
Yedek
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
162 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content