close

Enter

Log in using OpenID

Ameliyathanede İnovasyon - Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu

embedDownload
+
AMELİYATHANEDE
İNOVASYON
Nermin Ocaktan
Acıbadem Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
+ Sunu Akışı
n
Neden İnovasyon?
n
Neredeydik?
n
Neredeyiz?
n
Nereye Gidiyoruz?
2
+ Sunu Akışı
n
Neden İnovasyon?
n
Neredeydik?
n
Neredeyiz?
n
Nereye Gidiyoruz?
3
+
4
NEDEN İNOVASYON?
İNNOVATİON
İNNOVATUS
İNOVASYON
YENİLENME
+
NEDEN İNOVASYON?
Bilim ve teknolojinin ekonomik ve
toplumsal yarar sağlayacak şekilde
yenilenmesi süreci.
5
+
NEDEN İNIVASYON?
İNOVASYON BİR DURUM DEĞİL BİR SÜREÇTİR!
6
+
NEDEN İNOVASYON?
İnovasyon süreci, bilginin ekonomik ve
toplumsal faydaya dönüştürülmesidir.
Bu nedenle teknolojik, ekonomik ve sosyal
süreçlerin oluşturduğu bir bütündür.
7
+
NEDEN İNOVASYON?
TIPTA İNOVASYON
Hastalıklardan korunma, teşhis, tedavi ve
bakıma yönelik yeni yöntemlerin bulunması ve
var olan yöntemlerin geliştirilmesi.
8
+
NEDEN İNOVASYON?
İnovasyon; Buluş ve İcatların Toplum Faydası Yönünde
Kullanılması ve Ekonomik Sonuçlar Elde Edilmesi
İSE
Cerrahi; Bilim ve Teknolojideki Gelişmeleri Toplum ve İnsan
Yararına Kullanan ve Bu Sayede Ekonomik Sonuçlar Elde Eden
İnovatif Bir Süreçtir.
9
+
NEDEN İNOVASYON?
CERRAHİ TARİHİ
İNOVASYON
ZAFERLERİYLE
DOLUDUR!
10
+ Sunu Akışı
n
Neden İnovasyon?
n
Neredeydik?
n
Neredeyiz?
n
Nereye Gidiyoruz?
11
+
12
NEREDEYDİK?
Anestezi Öncesi Dönemde;
Hızlı Cerrah Usta Cerrahtır!
30 Mart 1842 Eterin İlk Kullanılışı.
+
NEREDEYDİK?
13
Asepsi Öncesi Dönemde;
En Az Yara Enfeksiyonu Olan Cerrah İyi Cerrah!
Pasteur ve Lister Mikroorganizmaları ve Asepsiyi
Tanımladı.
+
14
NEREDEYDİK?
Laparoskopi Öncesi Dönemde;
Büyük Kesi, Büyük Cerrah!
Hans Christian Jacobaeus İlk Klinik Laparoskopiyi
Gerçekleştirdi.
+
NEREDEYDİK?
1855 Desormeaux endoskopu keşfetti!
1910 İlk laparoskopik girişim yapıldı!
1921 İnsuflasyon keşfedildi!
1924 Karbondioksit kullanıldı!
1936 Laparoskopik tubal sterilizasyon gerçekleştirildi!
1952 Fiberglass soğuk ışık kaynağı bulundu!
1980 İlk laparoskopik appendektomi gerçekleştirildi!
1985 İlk laparoskopik kolesistektomi gerçekleştirildi!
15
+ Sunu Akışı
n
Neden İnovasyon?
n
Neredeydik?
n
Neredeyiz?
n
Nereye Gidiyoruz?
16
+
17
NEREDEYİZ?
Konvansiyonel Cerrahi
Andreas Vesalius
Minimal İnvaziv Cerrahi
1983 John E. A. Wickham
+
18
NEREDEYİZ?
Açık Cerrahi
Laparoskopik Cerrahi
+
NEREDEYİZ ?
Neden Laparoskopik Cerrahi ?
ü Daha az komplikasyon
ü Daha az ağrı
ü Daha iyi kozmetik sonuç
ü Erken mobilizasyon
ü Kısa hospitalizasyon
ü Maliyet etkin sonuç
19
+
20
NEREDEYİZ?
Geleneksel Laparoskopi
Robotik Cerrahi
+
21
NEREDEYİZ?
Robotik Cerrahinin Gelişimi
1985 İlk Robotik Girişim PUMA 560
1988 PROBOT Prostat Cerrahisinde Kullanıldı
+
NEREDEYİZ?
Robotik Cerrahinin Gelişimi
1992 ROBODOC Kalça Protezi Ameliyatında Kullanıldı
1994 ZEUS ve AESOP İlk defa Kullanıldı
22
+
23
NEREDEYİZ?
Robotik Cerrahinin Gelişimi
1999 ZEUS İle Koroner Bypass Ameliyatı Gerçekleşti
2000 DA VİNCİ Kullanıma Sunuldu
+
24
NEREDEYİZ?
Da Vincinin Farkı Nedir?
3 Boyutlu Kamera
Cerrahi Enstrümanlar
Cerrahi Konsol
+
25
NEREDEYİZ?
Da Vincinin Farkı Nedir?
Master-Slave Hareket Prensibi ile Çalışması
+
26
NEREDEYİZ?
Da Vincinin Farkı Nedir?
Üç Boyutlu Görüntü
Derin ve Dar Anatomik Yapılarda Kolay Görüntüleme
El Bileğinden Daha İleri Hareket Kabiliyeti
El Titremesinin Ortadan Kalkması
Ergonomik Rahatlık
Konsolun Verdiği Yoğun Konsantrasyon
Etkin Kanama Kontrolü
Obez Hastalarda Hareket Kolaylığı
Günlük Hayata Geçişte Erken Zamanlama
+
27
NEREDEYİZ?
130 YIL
1855
1985
Laparoskopik Cerrahinin İnovasyon Süreci
+
28
NEREDEYİZ?
1985
2000
Robotik Cerrahinin İnovasyon Süreci
15 YIL
+ Sunu Akışı
n
Neden İnovasyon?
n
Neredeydik?
n
Neredeyiz?
n
Nereye Gidiyoruz?
29
+
NEREYE GİDİYORUZ?
30
Geleneksel Laparoskopi
Tek İnsizyondan Laparoskopi
(Laparo-Endoscopic Single-Site Surgery)
+
NEREYE GİDİYORUZ?
Geleneksel laparoskopi ile açık cerrahide sağlanan yüksek
standartlara erişildi.
Laparoskopik tekniklerin daha da geliştirilmesi ile daha
minimal invaziv teknikler ortaya çıktı.
standartlara erişildi
LESS ortaya çıktı.
31
+
32
NEREYE GİDİYORUZ?
Tek İnsizyondan Laparoskopi
(LESS)
Flexible Cerrahi Aletler
+
NEREYE GİDİYORUZ?
33
Tek İnsizyondan Laparoskopi
(LESS)
Tek İnsizyonla Robotik Cerrahi
+
NEREYE GİDİYORUZ?
Da Vinci LESS’e Ne Getirdi?
ü 8,5 mm 3D HD Görüntüleme
ü Semi Rijid Enstrüman Kanülü
ü 5 mm, Bilek Hareketi Olmayan Eğimli Enstrümanlar
ü Çarpışma Yok
ü Aynı Taraf El ile Aynı Taraf Kontrolü
34
+
NEREYE GİDİYORUZ?
35
Tek İnsizyondan Laparoskopi
Natural Orifice Translumenal Endoscopic Surgery
(NOTES)
+
36
NEREYE GİDİYORUZ?
N.O.T.E.S
Üst Düzey
Laparoskopik
Cerrahi
Tecrübesi
Üst Düzey
Görüntüleme
Yöntemleri
Üst Düzey Cerrahi
Enstrümantasyon
+
NEREYE GİDİYORUZ?
N.O.T.E.S.
Endoluminal Cerrahi Aletler
37
+
NEREYE GİDİYORUZ?
N.O.T.E.S.
Endoluminal Robotik Cerrahi
38
+
NEREYE GİDİYORUZ?
Nanoteknoloji
Yaşayan sistemlere moleküler düzeyde müdahale şansı!
Nano cihazlar ve nano yapılar kullanarak, insan biyolojik
sistemlerini moleküler boyutta izleme, tedavi etme, yeniden
yapılandırma şansı!
39
+
NEREYE GİDİYORUZ?
Nanoteknoloji
Mikroskobik Robotlar
Vücudun dolaşım sistemine girerek hücre seviyesinde onarım.
Nano-fototermoliz
Vücuttaki kanserli dokunun, belli bir sıcaklıkta patlayan nano
bombalar ile yok edilmesi.
Femtosecond Lazerler
Nanomakaslar veya nanobistüriler gibi subsellüler
nanomanipülasyonlar için kullanılır.
40
+
NEREYE GİDİYORUZ?
Nanoteknoloji
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
Ortopedik Protezler
Kardiovasküler implantlar
Nöral implantlar
Plastik ve Rekonstrüktif İmplantlar
Dental İmplantlar
Oftalmik Sistemler
Sütürler
Kateterler
41
+
NEREYE GİDİYORUZ?
42
+
NEREYE GİDİYORUZ?
43
+
NEREYE GİDİYORUZ?
44
+
45
NEREYE GİDİYORUZ?
İKLİMLENDİRME TEKNOLOJİLERİ
MÜHENDİSLİKLER
BİYOMEKANİK
KİMYA
UZAY TEKNOLOJİLERİ
FİZİK
METALURJİ
TEKSTİL
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
MOLEKÜLER BİYOLOJİ
BİYOFİZİK
MEKATRONİK
+
NEREYE GİDİYORUZ?
46
CERRAHİNİN GELECEĞİ
İyi entegre olmuş bir sistem içinde, görüntüleme
yöntemlerinin geliştirilmesi, enstrümanların
yeteneğinin arttırılması, gelişim ve değişime uyum
sağlayan ekip üyelerinin yetiştirilmesi sayesinde
başarılı ve güvenli ameliyatlardır.
+
KAYNAKLAR
47
1- Çelik S., Cerrahi Bakımda Bilgi Güncelleme, Acıbadem Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Dergisi Cilt: 2, Sayı: 2, 2011
2- Dil S., Uzun M., Aykanat B. Innovation in Nursing Education. İnternational
Journal of Human Sciences 9 (2) 2012
3- Cengiz F., İlhan E., Yakan S., Zengel B. Same Surgery - Altered Techniques;
Past, Present and Future of Laparoscopic and Endoscopic Surgery. J Clin Anal
Med 2013;4(1): 72-5
4- Mutlu B., Tuğcu V. Laparo-Endoscopic Single Site (LESS) Radikal
Prostatektomi: Port Sayısı Azalıyor mu? Üroonkoloji Bülteni. 11(2); 2012
5- Çelik S., Robot Yardımlı Laparoskopik Cerrahide Hemşirenin Rolü, Yeni Tıp
Dergisi 28(2):83-86; 2011
+
48
TEŞEKKÜR EDERİM
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 250 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content