close

Enter

Log in using OpenID

ankara defterdarlığı milli emlak dairesi başkanlığı anıt emlak

embedDownload
ANKARA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANIT EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNE AİT TAŞINIR MAL SATIŞ İLANI
A) ÇEŞİTLİ TAŞINIR MALLAR
SIRA DOSYA
CİNSİ
NO
NO
1
MİKTARI
TAHMİNİ BEDEL (TL)
1.500 Ton
(1.500.000 kg)
2014/1075 Balyalı Atık Kağıt
İHALE
TARİHİ
İHALE
SAATİ
184.500,00
11.02.2015
09:00
GEÇİCİ
TEMİNAT TL
1.500,00
360,00
2.700,00
1.950,00
2.100,00
3.600,00
600,00
3.000,00
1.500,00
1.500,00
900,00
2.400,00
1.500,00
1.050,00
3.600,00
900,00
1.500,00
600,00
4.050,00
2.700,00
2.400,00
900,00
2.400,00
3.600,00
1.500,00
5.100,00
3.600,00
2.250,00
3.600,00
1.800,00
3.600,00
1.200,00
10.500,00
300,00
600,00
150,00
İHALE
TARİHİ
11.02.2015
11.02.2015
11.02.2015
11.02.2015
11.02.2015
11.02.2015
11.02.2015
11.02.2015
11.02.2015
11.02.2015
11.02.2015
11.02.2015
11.02.2015
11.02.2015
11.02.2015
11.02.2015
11.02.2015
11.02.2015
11.02.2015
11.02.2015
11.02.2015
11.02.2015
12.02.2015
12.02.2015
12.02.2015
12.02.2015
12.02.2015
12.02.2015
12.02.2015
12.02.2015
12.02.2015
12.02.2015
12.02.2015
12.02.2015
12.02.2015
12.02.2015
İHALE
SAATİ
09:10
09:20
09:30
09:40
09:50
10:00
10:10
10:20
10:30
10:40
10:50
11:00
11:10
11:20
11:30
13:30
13:40
13:50
14:00
14:10
14:20
14:30
09:00
09:10
09:20
09:30
09:40
09:50
10:00
10:10
10:20
10:30
10:40
10:50
11:00
11:10
Susuzköy Depo İdare Amirliği
Susuzköy Depo İdare Amirliği
Susuzköy Depo İdare Amirliği
Susuzköy Depo İdare Amirliği
Susuzköy Depo İdare Amirliği
Susuzköy Depo İdare Amirliği
Susuzköy Depo İdare Amirliği
Susuzköy Depo İdare Amirliği
Susuzköy Depo İdare Amirliği
Susuzköy Depo İdare Amirliği
Susuzköy Depo İdare Amirliği
Susuzköy Depo İdare Amirliği
Susuzköy Depo İdare Amirliği
Susuzköy Depo İdare Amirliği
Susuzköy Depo İdare Amirliği
Susuzköy Depo İdare Amirliği
Susuzköy Depo İdare Amirliği
Susuzköy Depo İdare Amirliği
Susuzköy Depo İdare Amirliği
Susuzköy Depo İdare Amirliği
Susuzköy Depo İdare Amirliği
Susuzköy Depo İdare Amirliği
Susuzköy Depo İdare Amirliği
Susuzköy Depo İdare Amirliği
Susuzköy Depo İdare Amirliği
Susuzköy Depo İdare Amirliği
Susuzköy Depo İdare Amirliği
Susuzköy Depo İdare Amirliği
Susuzköy Depo İdare Amirliği
Susuzköy Depo İdare Amirliği
Susuzköy Depo İdare Amirliği
Susuzköy Depo İdare Amirliği
Atestaş Yakupabdal Otoparkı
Atestaş Pursaklar Otoparkı
Atestaş Pursaklar Otoparkı
Elmadağ Aktaş Otoparkı
300,00
750,00
12.02.2015
12.02.2015
11:20
11:30
Susuzköy Depo İdare Amirliği
Susuzköy Depo İdare Amirliği
GEÇİCİ TEMİNAT (TL)
615.000,00
BULUNDUĞU YER
Devlet Arşivleri Ergazi Tesisleri
B) EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ ARAÇLAR
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
DOSYA
NO
2014/633
2014/123
2014/828
2014/468
2014/829
2014/1037
2014/830
2014/831
2014/1556
2014/674
2014/894
2014/1042
2014/736
2014/592
2014/1038
2014/892
2014/720
2014/1436
2014/1039
2014/1321
2014/1587
2014/1590
2014/737
2014/1034
2014/1142
2014/1586
2014/1035
2014/1588
2014/1033
2014/1589
2014/1036
2013/761
2014/1618
2011/1265
2012/497
2013/133
MARKASI
Tofaş-Fiat
Peugeot
Fiat
Doğan S
Hyundai
Renault
BMC
Renault
Murat 131
Man
Renault
Hyundai
Ford
Mazda
Renault
Renault
Tofaş-Fiat
Ford
Renault
Tofaş-Fiat
Opel
Fargo
Isuzu
Renault
Peugeot
Mitsubishi
Renault
Hyundai
Renault
Ford
Renault
Tofaş-Fiat
Komatsu
Chrysler
Renault
Renault
TİPİ
CİNSİ
PLAKA NO
MODELİ
Doğan 131
J9
Palio
131 Doğan
Süper HD
Laguna RXT 2.0
Levend
Laguna
Şahin
SL 200
R 1339
Accent 1.3
Transit
E 2200
Laguna RXT 2.0
R 1339
Doğan SLX
Transit
Laguna RXT 2.0
Doğan 1.6 İE
Vectra 2.0 GLS
XLV
NKR WİDE
Laguna RXT 2.0
J9
Pejaro
Laguna RXT 2.0
Grand Saloon
Laguna RXT 2.0
LCY
Laguna RXT 2.0
Doğan
898
Concorde
Expres
12 TS
Otomobil
Minibüs
Otomobil
Otomobil
Minibüs
Otomobil
Minibüs
Otomobil
Otomobil
Otobüs
Otomobil
Otomobil
Ambulans
Kamyonet
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Minibüs
Otomobil
Otomobil
Otomobil
Kamyon
Kamyonet
Otomobil
Otobüs
Otomobil
Otomobil
Minibüs
Otomobil
Minibüs
Otomobil
Otomobil
Kepçe
Otomobil
Kamyonet
Otomobil
06 MTN 83
06 RYY 59
06 GTU 53
06 GE 609
06 LG 795
06 RJ 770
06 THA 16
06 SJ 835
06 TFV 56
06 P 0362
32 FE 651
06 BA 770
06 GL 997
06 FFP 64
06 RJ 771
14 DA 648
71 EE 402
06 Z 8287
06 ROM 84
06 JY 257
06 YAE 58
06 L 2455
06 YJU 83
06 RJ 759
06 GYR 98
06 TDL 61
06 RJ 760
06 GPR 94
06 RJ 750
06 GA 827
06 RJ 761
06 EU 0002
1993
1994
2001
1999
2000
2000
1995
1999
1995
1988
1993
1998
1999
1992
2000
1994
1994
1990
2002
2000
1996
1986
1996
2000
2001
1994
2000
2000
2000
1999
2000
2000
1998
1996
1998
1982
TAHMİNİ BEDEL
TL
5.000,00
1.200,00
9.000,00
6.500,00
7.000,00
12.000,00
2.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00
8.000,00
5.000,00
3.500,00
12.000,00
3.000,00
5.000,00
2.000,00
13.500,00
9.000,00
8.000,00
3.000,00
8.000,00
12.000,00
5.000,00
17.000,00
12.000,00
7.500,00
12.000,00
6.000,00
12.000,00
4.000,00
35.000,00
1.000,00
2.000,00
500,00
Doğan S
B 2500
Otomobil
Kamyonet
1999
1999
1.000,00
2.500,00
34 FOV 04
06 KJC 59
06 BP 7269
BULUNDUĞU YER
C) HURDA ARAÇLAR
1
2
2013/502
2013/501
Tofaş-Fiat
Mazda
06 BJ 4174
06 BH 2686
1- Yukarıda nitelikleri ve bulunduğu yerleri belirtilen taşınır malların satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile karşılarında yazılı tarih ve saatlerde,
hizalarında belirtilen tahmini bedeller üzerinden Anıt Emlak Müdürlüğünde teşekkül edecek Komisyon huzurunda ve Defterdarlık ihale salonunda yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Geçici teminat yatırmaları (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış süresiz ve limit içi düzenlenen, işin özelliği
belirtilen, teyit yazısı ile birlikte teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri),
b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdan suretini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerinin,
idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile
tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imzalı sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel
kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi
vermeleri gerekmektedir.
3- İhalelere ait şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Ankara Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Anıt Emlak Müdürlüğü Taşınır Satışları ve Tasfiye Servisinde görülebilir ve bedelsiz olarak
temin edilebilir.
4- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır. Postada
meydana gelebilecek geçikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.
5- İlanın (B) bölümünde bulunan taşıtların satış bedelleri üzerinden ayrıca Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca Katma Değer Vergisi alınacaktır.
6 - İlanın (C) bölümünde satışı yapılacak hurda araçların Karayolları Trafik Yönetmeliği hükümlerine göre onarımla yenilenseler bile tescil edilemezler, ayrıca Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü
Hakkında Yönetmelikte belirtilen N1 ve M1 kategorisinde bulunan hurda araçların ihalesine katılacak taliplilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çıkarılan, 30.12.2009 tarih ve 27448 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan "Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre lisans sahibi olmaları gerekmektedir.
7 - İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8- Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.ankdef.gov.tr , Türkiye genelindeki ihale bilgileri ise www.milliemlak.gov.tr web sayfalarından öğrenilebilir. Mihatpaşa Caddesi No: 9 Kızılay/ANKARA
Tel: 0 312 432 23 00 / 1290-1297
İLAN OLUNUR
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
51 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content