close

Enter

Log in using OpenID

Ankara Zorlukları Aşma Girişimi (Türkçe 2015 tarihli metin)

embedDownload
GALAXI SERİSİ
2
www.termoakim.com
CİHAZ KURULUMU
Cihazın Duvara Asılması
Cihazın bakımı ve servisi için duvara asılması çok önemlidir. Uygun asılmamış
cihazlarda -garanti kapsamında olsa dahi- servis ücretli tamir yapma hakkını
saklı tutar.
Galaxi serisi cihazlarda tavandan en az 45 cm mesafe olmalıdır, yanlardan da
15 cm boşluk bırakılmalıdır ve tesisat borularının hepsine vana takılmalıdır.
450 mm
150 mm
www.termoakim.com
150 mm
3
Cihazın Sıhhi Tesisat Bağlantısı
Tesisat bağlanırken öncelikle boruların tam tespit edilmiş olması gerekir.
Radyatör gidiş (radyatör üst giriş) mutlaka tespit edilip cihazın gidiş çıkışına
bağlanmalıdır. Tesisat bağlantıları yapılırken uygun boru çapı kullanılmalı,
tüm giriş ve cıkışlara vana ve rekor konulmalıdır. Uygun yapılmayan tesisatlar
servis tarafından ücretli olarak yapılır.
R
R
R
P
V
R
P
V
V
V
R: Rekor
V: Vana
P: Pislik Tutucu
4
www.termoakim.com
Cihazın Elektrik Bağlantısı
Monofaze (tek fazlı ) bağlantı
Termoakım® cihazlar 18 kw cihazın monofaze 10 kw olarak da çalışabileceği
şekilde tasarlanmaktadır. Cihazı 10 kw çalıştırmak için resimde gösterilen şekildeki gib 1. ve 2. klemenslere köprü yapıp faz verin, 5. klemense nötr, 6. klemense toprak hattını iyice sıkınız .
Kullanılacak malzemeler
1. 50 amper kaçak akım rolesi.
2. 2x6 nyy (antikron) kablo (Bu değer saatten maksimum 20 metre uzaklıktaki
mesafe için belirlenmiştir, mesafe daha uzun ise kablo kalınlığı arttırılmalıdır.)
3. Topraklama kablosu en az 4 mm olmalıdır.
F
N
T
Toprak
Hattı
Not: Cihaza kablo çekilirken mutlaka çektiğiniz kablo kalınlığında olan pano
veya ana şebeke panosundan çekiniz. Elektrik kabloları bağlanırken klemens
kulanılmalıdır, kablolar birbirine sıkarak bağlanmamalıdır. Bu tarz bağlantılar
zamanla gevşer ve tesisatınızın yanmasına ve cihazın bozulmasına neden olur.
Sigorta ve klemenslerin bağlantılarının iyice sıkılmasına çok dikkat edin. Elektrik bağlantılarının her yıl kontrol edilmesi gerekmektedir.
www.termoakim.com
5
Trifaze (üç fazlı) Bağlantı
Cihazınızı bağlarken sol ilk klemens 1, 2, 3 uçlarına r, s, t faz uçlarını; 5. uca
nötr ve 6. uca toprak hattını sıkıca bağlayınız. Aşağıdaki örnek resme bakınız.
Kullanılacak malzemeler
1. Kablo ve kaçak akım rölesi
A. 12 kw için 4x4 nyy - 4x25 a
D. 30 kw için 4x10 nyy- 4x63 a
B. 18 kw için 4x6 nyy - 4x32 a
E. 36 kw için 4x10 nyy- 4x63 a
C. 24 kw için 4x6 nyy - 4x40 a
2. Toprak hattı 12 ve 24 kw kadar en az 4 mm; 30 ve 36 kw’da en az 6 mm
olmalıdır.
R
6
S
T
N
T
www.termoakim.com
Cihaza Suyun Basılması
Cihaz kapalı genleşme sisteminde çalıştığı için suyun çok yavaş basılması, hatta ara ara basma işlemini durdurup hava tahliyeden havanın ve radyatörlerdeki
havanın tam alınması gerekir. Çok hızlı su basıldığında hava tahliyeden ve
radyatörlerden alacağınız hava yeterli olmayacağından sistemde hava kalabilir.
Bu durumun oluşmaması için çok yavaş su basınız. Cihazlarda bulunan kazanın üstünde hava tahliyesi için bir bölüm göreceksiniz. Bu bölümde bulunan çevirmeli kapak taşıma esnasında kaybolmaması için sıkılmış olabilir, su
basmadan önce lütfen bu kapağı gevşetiniz. Cihaza su basarken bu bölümden
hava tahliyesi durumunu kontrol ediniz eğer hava tahliyesi gerçekleşmiyorsa
su basmayı kesip kontrol ediniz. Bu kontrolleri yaptıktan sonra cihaza 1 veya
1.5 bar su basınız (Su basıncını cihazın altında bulunan manometreden kontrol
edebilirsiniz). Eksik su basıncı durumunda cihaz size basınç hatası verecektir.
Tesisatınızda kaçak kontrolü yapınız. Cihazınız belli periyotlarda su basınç
hatası veriyorsa tesisatınızı kontrol ettiriniz. Devamlı kaçak veren tesisat cihazınıza zarar verir.
Galaxi Serisi cihazlarda hava tahliye çok önemlidir.
DİKKAT!
Havanın çıktığını kontrol et.
Havanın çıktığından emin ol.
www.termoakim.com
HAVA TAHLİYE
7
Cihazın Üç yollu Motorun Takılması
Cihaz fabrikadan çıkarılırken nakliyeden dolayı hasar görmemesi için üç yollu
vanasının motoru takılmamaktadır. Bu motoru pompanın altındaki boruya
plastik kelepçeyle takılı halde göreceksiniz. Motorun buradan çıkarılıp tam
altında bulunan hidroblok gruba takılması gerekir. Hidroblok kısmının sol üst
köşesinde motor yatağını göreceksiniz. Sekmanını sökünüz, motoru yerine
yerleştiriniz ve sekmanı takınız. Aşağıdaki resmi inceleyiniz.
FABRİKA ÇIKIŞ FOTOĞRAFI
8
MONTAJ SONRASI FOTOĞRAFI
www.termoakim.com
Cihazın
çalıştırılması
Su basma, elektrik, üç yollu
vana motoru montajı ve tüm
kontrolleri yaptıktan sonra
cihazın elektriğini açınız. Cihazın manuel termostatını sıfır
(off) konumuna alınız. Bu konumda cihaz sirkülasyon pompasını çalıştıracaktır. Ekranda
emniyet termostat arızası verir.
Bu konumdayken pompanın
üstündeki hava alma vidasını
açın, cıvatayı açmaya başladığınızda su geleceği için kuru bir
havlu veya bezle suyun cihazın etrafına sıçramasını engellemek için altına diğer elinizle tutun. Havanın tam atıldığından ve su dönüşünün sağlandığından
emin olduktan sonra pompanın hava alma vidasını sıkın, manuel termostatı
90 dereceye (sonuna kadar çevirin) alın.
Cihazın set derecesini 40 dereceye alın ve çalıştırın. 37 dereceye kadar bekleyin. 37 derecede pompa devreye girecektir pompa devreye girdikten sonra
cihazın çıkış borusunu elinizle kontrol edin, ısınma olacaktır. Isınma varsa
bu sıcaklıkta radyatörler ısınana kadar bekleyin. Radyatörler ısındıktan sonra
cihazı istediğiniz dereceye alın. Artık cihazınız çalışmaya hazırdır.
Dikkat!!!!!!!!!!!!!
Cihaz 37 dereceye geldiğinde pompa devreye girdiğinde eğer cihazın çıkış borusunda sıcaklık olmazsa kesinlikle cihazın derecesini yükseltmeyin.
Bu durum su devir daimi olmadığı anlamına gelir. Sırasıyla pompanın çalıştığına, sistemde hava olmadığına ve vanaların açık olduğuna emin olun.
Kesinlikle bir yerde sorun olduğu için cihazın derecesini yükseltmeyin. Derecenin yükseltilmesi cihazın yoğun buhar vermesine neden olur ve cihaz rezistansları ve propları yakar.
37 derecede pompa devreye girdiğinde boruda sıcaklık olana kadar havasını
alınız.
www.termoakim.com
9
Galaxi Kombi
Cihazın Kontrol Panelinin Kullanımı
KIRAN GRUP
YAZ
40°c
°C
14 09
KIŞ
40°c
Tuş Tanımları
KIŞ
KIŞ MODU
TUŞU
GİRİŞ/ONAY
TUŞU
ON/OFF
TUŞU
YUKARI OK
/ARTTIRMA
TUŞU
MENÜ GİRİŞ
TUŞU
YAZ
AŞAĞI OK/
EKSİLTME
TUŞU
YAZ MODU
TUŞU
Ekran Konumları
MOD
KONUMU
RADYATÖR
SICAKLIK
10
40°c
ÇIKIŞ
TUŞU
BİLGİ
EKRANI
°C
14 09
ZAMAN SAATİ
DEVREYE ALMA
TUŞU
POMPA
KONUMU
40°c
CİHAZ SAAT
DERECESİ
KULLANMA SUYU
SICAKLIĞI
www.termoakim.com
Cihazın yaz / kış modunun seçimi
Panelden açma/kapama tuşuna basın. Ekrana cihaz bilgileri gelecektir. Hangi
konumda çalışmasını istiyorsanız panelde -kış modu veya yaz modu- tuşuna
basarak seçiniz.
Ekranda mod bölümünde sol üst köşede kış modu seçildiğinde kar şekli çıkacaktır. Yaz modu seçildiğinde güneş sekli çıkacaktır. Bu şekiller hangi modda
olduğunuzu size gösterir.
Menü ve İçeriği
1. Radyatör Sıcaklık Ayarı
2. Kullanma Suyu Sıcaklık Ayarı
3. Timer (Zaman Saati)
4. Lisan Seçimi
5. Cihaz Bilgileri
6. Tarih ve Saat
7. Fabrika Ayarları
8. Servis
Cihazın Set (Sıcaklık) Ayarının Yapılması
Radyatör sıcaklık ayarı:
Menü tuşuna basın, radyatör sıcaklık ayarına gelin, enter tuşuna basın, ok
işaretleriyle istenilen dereceye getirin ve enter tuşuna basın, derece hafızaya
alınmış olacaktır. Esc tuşuyla çıkın.
Tekrar ayar yapılırken bu işlemi tekrarlayın.
Kullanma suyu sıcaklık ayarı:
Menü tuşuna basın, ok tuşuyla kullanma suyu ayarına gelin, enter tuşuna
basın, ok işaretleriyle istenilen sıcaklığa getirin ve enter tuşuna basın. İstemiş
olduğunuz sıcaklık ayarlanmıştır. Esc tuşuyla çıkış yapın. Tekrar ayar için bu
işlemi tekrarlayın.
Timer ayarı (zaman saati):
Cihazda gün içinde beş farlı zaman diliminde ayar yapabilirsiniz. Aynı zamanda haftalık çalışma günlerini de seçebilirsiniz. Timer ayarı yaparak cihazınızı
farklı zamanlarda, istediğiniz derecede çalıştırabilirsiniz.
Menü tuşuna basınız, ok işaretleriyle timer konumuna gelin, enter tuşuna basın, program 1 gelecektir, tekrar enter tuşuna basın timer sayfası açılacaktır, on
konumuna cihazın çalışacağı saati giriniz.
On: 00-00
İlk rakamların altında bir çizgi göreceksiniz. Bu çizgi sizin menüde nerede
olduğunuzu gösterecektir.
www.termoakim.com
11
00-00 çizgisinin bulunduğu ayar yerinde enter tuşuna basın konum aktif hale
gelecektir. Ok işaretleriyle saati ayarlayın enter tuşuna bastığınızda hafızaya
alınır. Aşağı ok işaretiyle ilerleyin ikinci rakamlarda dakikayı ayarlayın enter
tuşuna basın ok işaretiyle ilerleyin
Off: 00-00
Konumunun ilk rakamlarına gelin, enter tuşuna basın, kapanma saatini girin,
enter tuşuna basın, saati hafızaya alın. Ok işaretiyle ilerleyin, dakika rakamlarında enter tuşuna basın, dakikayı ayarlayın, enter tuşuna basın, derece konumuna geleceksiniz enter tuşuna basın dereceyi ayarlayın, enter tuşuna bastığınızda derece hafızaya alınacaktır. Haftalık günler konumuna geldiniz, tüm
günlerde çalışmasını istiyorsanız enter tuşuna basarak kareyi dolu konuma
alın, çalışmasını istemediğiniz günleri ok tuşuyla geçip boş kare bıraktığınızda
cihaz boş kareli olan günde çalışmaz. Esc tuşuyla çıkın. Artık timer ayarı hafızaya alınmış olur. Timer konumunda çalıştırmak için panelde timer tuşuna
basın, cihaz timer konumuma geçer. Ekranda sol üst köşede mod bölümünde
saat şekli çıkar ve stop zamanında bilgi köşesinde timer yazar. Çalışma saati geldiğinde bilgi bölümündeki timer silinir saat şeklinin yanında da hangi
programda olduğunuz rakam olarak çıkar. Timerı devreden çıkarmak ve tekrar devreye almak için paneldeki timer tuşuna basmanız gerekir.
Program 2-3-4-5 için aynı işlem yapılarak ayarlanır.
Not: Haftalık program olduğu için 00:00 - 23.59 saati arasında değer vermeniz
gerekir. Eğer timer programı ertesi güne geçiyorsa sisteme iki veya daha çok program girmeniz gerekir.
Örnek:
Cihaz çalıştırma saati 15:30 kapanma saati 02:00 olursa ertesi güne geçtiği için
program çalışmaz, iki program olarak yapabilirsiniz.
Örnek:
Çalışma saati 15:30 kapanma saati 23:59 program 1
Çalışma saati 00:02 kapanma saati 02:00 program 2
Şeklinde yapıldığı zaman ertesi gün olarak çalışır.
Cihazın Lisan (Dil) Seçimi
Menü tuşuna basın, ok tuşuyla lisan seçimi konumuna gelin, enter tuşuna
basın, istediğiniz lisanı seçin ve enter tuşuna basın. Hafızaya alınmıştır. Esc
tuşuyla çıkış yapın
• İngilizce • Türkçe •Yunanca •Rusça
12
www.termoakim.com
Cihaz Bilgileri
Bu konum sistemdeki pompa ve arızaların kayıt altına alındığı hafıza bölümüdür. Cihazın çalıştığı sürede gördüğü tüm arıza ve olumsuzlukları kaydeder,
cihazın reçetesi tutulur.
Hafızaya alınan kayıtlar
1. Id numarası; cihazın bilgisayar işletim kodudur
2. Setup; İlk çalıştırma tarihi. Tarih cihaz devreye alındıktan sonra hafızaya
otomatik olarak alınan tarihtir.
3. Oda; Cihazın oda termostatı tarafından devreden çıkma sayısıdır.
4. Basınç; Cihazın su eksilmesini sayar.
5. Telefon; Cihazın telefonla kaç kez açıldığını sayar.
6. Akış; Cihazın kaç kere sıcak su kullanım konumuna geçtiğini sayar.
7. Özel; Bu mod cihazın başka bir cihazla kaç kere kontrol edildiğini sayar.
8. Yük. Sıc.; Cihazın kaç kez yüksek sıcaklık gördüğünü sayar.
9. Emn. Trm.; Cihazın kaç kez limit termostat gördüğünü sayar.
10. Kz. Sns; Cihazın kazan sensör arızasını sayar.
11. Ak. Sns; Cihazın akış sensör arızasını sayar.
12. Pompa; Sirkülasyon pompasının çalışma saatini sayar.
Cihazın tarih ve saat ayarı
Menü tuşuna basınız, ok tuşuyla tarih ve saat konumuna geliniz, enter tuşuna
basınız, ok tuşuyla ayarlayarak enter tuşuna basınız tarih ve saat ayarı hafızaya
alınmış olur.
Fabrika ayarları
Bu konum servis tarafından aktif hale getirilir müşteri tarafından ayar yapılamaz.
Servis konumu
Menü tuşuna basınız, ok tuşuyla servis konumuna geliniz, enter tuşuna basınız, ekrana Termoakım® fabrika teknik destek telefonu çıkar. Yetkili servis
kısmında bölgenin servis numarası çıkar. Bu numarayı servis tarafından girilmişse görebilirsiniz.
www.termoakim.com
13
Cihazın Arıza Bilgileri
1. Basınç hatası: Cihazda otomatik olarak basınç kontrolü yapılmaktadır.
0,8-1,5 bar arası su olması gerekir. Basınç değeri bu değerlerin altına düştüğünde cihaz basınç hatası verir.
Çözüm: Cihazın sol altındaki manometreye baktığınızda su basınç durumunu
göreceksiniz. Sağ tarafında cihazın soğuk su girişinin yanında bulunan mavi
ufak bir valf göreceksiniz, burdan valfi açarak eksik olan su miktarını -manometreye bakarak- 1,5 bara getiriniz. Valfi kapatınız, cihazı açıp kapatınız.
Ekranda çıkan arıza bilgisi silinecektir. Artık cihazınızı istediğiniz konumda
çalıştırabilirsiniz
MANOMETRE
SU BASMA VANASI
Not: Ülkemizin suları çok kireçli olduğu için manometrenin girişi tıkanabilir, bu yüzden takılı kalmış olabilir. Su bastığınız halde hareket
etmiyorsa kesinlikle kontrol ediniz.
14
www.termoakim.com
2. LİMİT termostat hatası: Cihazınızda
mekanik emniyet termostatı bulunmaktadır.
Cihazınızın kontrollerinde bir hata olduğunda
devreye girerek cihazınızı kapatır.
Çözüm
A: Genelde servisler veya yetkili olmayan kişi-
ler tarafından bu termostat derecesi düşürülmüş olabilir. Kesinlikle 90 derecede olduğundan emin olun, eğer ayar düşükse 90 dereceye
getirin ve öyle bırakın.
B: Hava şıkışan veya uzun süre çalışmayıp pompası sıkışan cihazlarda devreye
girer. Cihazın havasının olup olmadığını ve pompa dönüşünü kontrol ediniz.
Pompanın üstündeki hava alma vidasını açın, cıvatayı açmaya başladığınızda
su geleceği icin kuru bir havlu veya bezle suyun cihazın etrafına sıçramasını
engellemek için altına diğer elinizle tutun. Söktüğünüz vida deliğinin içine düz
bir tornavidayı sokarak dönüş olduğunu kontrol edin. Dönüş yoksa motorun
milini tornavida yardımıyla çevirin eğer mil sıkıysa motor dönene kadar çevirin. Motor hareket aldığında döndürmeyi durdurup vidayı yerine sıkın. Tüm
kontrolleri yaptıktan sonra arıza geçmiyorsa sevise başvurunuz.
C: Bazı elektrik kesintilerinde de pompa çalışmadığı için arıza verebilir. Cihaz
biraz soğuduktan sonra cihazı açıp kapatınız. Arıza devam ederse servise başvurunuz.
D: Cihaz periyodik olarak eş zamanlı bu arızayı veriyorsa kesinlikle cihazın
elektriğini kesip servise başvurunuz. Cihazı kesinlikle çalıştırmayınız.
3. Kazan sensör hatası:
Kazanın sıcaklığını ölçen probun hatasını verir. Kablosu çıkmış veya klemens
oksit yapmış olabilir. Kontrol paneli çıkışları kısmına bakarak girişi kontrol
ediniz. Hata hala devam ediyorsa servise başvurunuz.
4. Akış sensör arızası:
Cihazın çıkış sıcaklığını ölçen probun hatasıdır. Kablosu çıkmış veya klemens
oksit yapmış olabilir. Kontrol paneli çıkışları kısmına bakarak girişi kontrol
ediniz. Hata hala devam ediyorsa servise başvurunuz.
5. Aşırı Isı hatası:
Cihazınızın yüksek sıcaklıkta çalıştığının uyarısını verir. Genelde çok yüksek
seçilen derece ayarlarında görülür. Cihazınızın derecelerini kontrol ediniz, çok
yüksek değer vermişseniz düşürünüz. Bunları yaptığınız halde sorun devam
ediyorsa servise başvurunuz.
www.termoakim.com
15
5
6
7
16
8
4
3
2
1
Panel Çıkış Bilgileri
www.termoakim.com
1 nolu soket: Kazan prob girişi; kazanın rezistansının ortasından gelen ısı
ölçüm prob kablo girişi.
2 nolu soket: Akış prob girişi; kazan gidiş borusundan gelen ısı ölçer prob
kablo girişi.
3 nolu soket: Su akış sensörü; soğuk su girişinin akışını kontrol eden kablo
girişi.
4 nolu soket: Kazanın su basınç switchenden gelen kablo girişi.
5 nolu soket: Telefon veya uzaktan kumanda girişi.
6 nolu soket: Oda termostat bağlantı girişi.
7 nolu soket: Özel mod konumudur. Cihazı farklı bir şekilde kontrol etmek
için kullanılır.
8 nolu soket: Hidroblok üç yollu vana switch giriş soketi.
Oda termostat bağlantısı
Panel çıkışları resmindeki 6 nolu soketi çıkarın, birbirine köprü yapılmış göreceksiniz. Bu köprüyü sökün, oda termostatından gelen kabloyu girin ve soketi yerine takın. Artık cihazınız oda termostatıyla kontrol edilebilir konuma
gelmiştir. Oda termostatı kapalı konumda olduğu zaman ekran bilgi bölümünde oda yazısı çıkar. Bu uyarı cihazın oda termostatı tarafından kapatıldığını
bildirir. Oda termostatı açıksa cihaz normal çalışmasına döner.
Telefon kumandası bağlantısı
Panel çıkışları resmindeki 5 nolu soket telefon kiti girişidir. Buraya telefon kiti
input girişini girin. Bu input anahtar mantığıyla çalışmaz, sinyal mantığıyla
çalışır. Bu input her geldiğinde kapalıysa açar açıksa kapatır. Kapalı açık mantığıyla çalışmaz dikkatli okuyunuz.
www.termoakim.com
17
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 110 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content