close

Вход

Log in using OpenID

2014 - Cisco

embedDownload
Nesnelerin Interneti (IoT)
ve Herşeyin Interneti (IoE)
Alper Erdal
Bölge Müdürü
Nesnelerin Interneti, Gelişen Pazarlar
14.200.000.000
Aralık 2014
Veri
Süreçler
Nesneler
Bugün Internet’e bağlı
Kaynak: Cisco Connections Counter
http://newsroom.cisco.com/feature-content?type=webcontent&articleId=1208342 ; http://blogs.cisco.com/news/cisco-connections-counter/
©2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
3
Nesnelerin Interneti Gelişim Göstergeleri: Internet’in Büyüme Hızı
2012-2014
Internet Büyüme Hızı
2014
62.47EB
23.64Milyar
>14.2Milyar
4.1Milyar
51.16EB
2013
10Milyar
11.2Milyar
3.2Milyar
4.2Milyar
2012
Sensör Bağlantıları
43.57EB
8.7Milyar
2.6Milyar
Trafik EB/Ay
Internet Bağlantısı
Makinalar Arası
(M2M) Bağlantı
Toplam IP
Trafiği (Exabyte)
Kaynak: Factiva, Google, IPSO-Alliance, Intel
©2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
Nesnelerin Interneti Gelişim Göstergeleri: Yatırımlar
2012-2014
Yatırımlar
2014
300bin
189
Eylül 2014
127
2013
191bin
51
960Milyar$
Eylül 2014
1.1Milyar$
18
5.3milyar$
27
738Milyon$
2.9milyar$
17
302milyon$
122bin
2012
IoT Ürün Geliştirme
Eleman Sayısı
IoT Girişimci Yeni
Şirket Sayısı
Sermaye Aktarımı
Satınalmalar
Kaynak: CBI Insights, Cisco Consulting Services Analysis
©2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
Her şey artarak Internet’e bağlı olacak
50
40
30
20
Cihaz Sayısı (Milyar)
50
“Milyar
Akıllı Nesne”
Sayısal
teknolojilere
geçiş:
Kırılma
noktası
25
Telefon ve
elektrikten 5
kat daha hızlı
10
6.8
7.2
7.6
Dünya
Nüfusu
0
2010
2015
2020
©2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
Nesnelerin Interneti Gerçek mi?
Son bir yıl içinde endüstrideki bazı gelişmeler
Facebook
1.9M$’a
WhatsApp’ı
satınalır
Siemens
IoT Fonu
Ocak
Şub.
Google/Nest
Google/Nest
Labs
Labs
satınalımı
satınalımı$3.2BAT&T ve
IBM ortak
IOT Vizyonu
açıklar
MSFT IoT
Pazarına
Giriyor
Apple
announces
the First home
automation
Initiative
Zebra
Motorola’yı
Birleşik
Krallık
Birleşik Krallık satınalır
45m£ IoT
45m£Fonu
IoT Fonu
Oluşturur
Oluşturur
Mart
Nisan
Mayıs
Schneider ve
AT&T, CISCO,
IoBridge işbirliği
GE, IBM ve INTEL
açıklaması
Endüstriyel Internet
AT&T,
CISCO,
Konsorsiyumunu
Kurar
GE, IBM ve INTEL
Enddüstriyel Internet
Konsorsiyumunu kurar
Intel ve
Samsung
ortak IoT
Grubu kurar
Amazon
Twitch
satınalımı
1M$
Haz.
Tem.
Vodafone, Cobra
Automotive
Technologies’I
185m$’a
Vodafone Cobr
satınalır
a Automotive
Technologies’I
185m$’a
satınalır
Ağu.
PTC
300m$ satınalma:
ThingWorx (Aralık
2013) ve Axeda
(Ağustos 2014)
©2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
Şirket, Kent, Ülke … ölçeğinde sayısal harita
Endüstri strandardındaki platformlarla birbirne bağlı
Tümleşik
Operasyon
Merkezi
Bulut ve
hizmetler
+
Platform
Akıllı
Grid
Stadyum
Hastane
Otomasyonu
Trafik Akış
Yönetimi
Enerji Yönetimi
Ağ Yönetim
Optimizasyonu
AKILLI
KENT
Bağlantılı
Ambülanslar
Fabrika
Otomasyonu
Taşımacılık
Optimizasyonu
AKILLI
FABRİKA
FABRİKA
AKILLI
HASTANE
HASTANE
Akıllı
Tıbbi Cihazlar
AKILLI
OTOYOL
Akıllı Sayısal Kent Panoları
Araç/Filo
Yönetimi
Ağ tabanlı
Trafik
Kameraları
©2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
Cisco IOE Sektörel Çözüm Oluşturma Süreci
Sayısallaşan Kurumlar
Sektöre Analiz
Ekosistem İş
Ortağı
Çözümleri
Operasyonel
Süreçler
Mevcut süreçler ve
beklenen sonuç
analizi
IoE
Güvenlik ve
Bilginin Özelliği
Simülasyon ve
Pilot
Teknoloji
Kullanım Alanları
Cisco Denenmiş Tasarımlar
(Cisco Validated Design)
©2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
Herşeyin Interneti ve Sektörel Çözümler
Kamu
Üretim
Enerji ve
Madencilik
Ulaşım
Altyapı Yönetimi(Kent içi kabllosuz, Otopark,
Aydınlatma,
Trafik, Kaynak Yönetimi, Filo yönetimi)
Çalışma Alanı Yönetiği
(Smart Spaces & REGS)
Kamu
Güvenliği
Okul Güvenliği
Sınır Güvenliği
Akıllı Polis
Akıllı Savunma
Akıllı
Fabrika
Fabrika Enerji
Yönetimi
Fabrika ortamı
kablosuz
Fabrika Güvenliği
Fabrika Otomasyon
Altyapısı
Akıllı
Enerji
Saha İletişim
Sistemleri
Akıllı Sayaçlar
Trafo Otomasyon,
Yönetimi
Akıllı Şebekeler ve
Dağıtım
Akıllı
Petrol/Gaz
Akıllı Boru Hatları
Akıllı Rafine
Cisco SecureOps
Akıllı Üretim Sahaları
Akıllı
Madencilik
Çalışan Güvenliği
Akıllı Maden
Yönetimi
Uzaktan Operasyon
Cisco SecureOps
Akıllı
Ulaşım
Akıllı Demiryolları
Akıllı/Güvenli Vagon
Akıllı İstasyonlar
Hat/Trafik Yönetimi
Akıllı
Perakende
Kutuda-Mağaza
CMX
Remote Expert/
Mobile Advisor
Digital Media Store
Experience
Akıllı Stadyumlar
Stadyum içi Wifi
(offload)
StadiumVision
StadiumVision Mobile
Spor ve Eğlence
Diğer
Makinalar arası
iletişim (M2M)
Baz İstasyonu Yönetimi
Akıllı
Sağlık
Uzaktan Hasta Takibi
Filo/Kaynak Yönetimi
Hasta Güzergah
Planlama
Patient Media
Experience
Cisco Health
Presence
©2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
Çözüm
İşortakları
Akıllı Kentler
Çözümler
Cisco
Validated
Design
Sektörler
Çözüm Bileşenlerii/
Servisler
Ürünler
(AS,TS, CCS)
Endüstri
Endüstriyel Ortamlar Zor Koşullarda Çalışmayı Gerektirir
RUGGEDIZED 819 VIDEO
©2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
Cisco Nesnelerin Interneti Ürün Ailesi
Fabrika/Üretim
Madencilik
Enerji
Ulaşım
Petrol/Gaz
Kent
Savunma
Servis Sağlayıcı
(M2M)
Fabrika otomasyon altyapıları, Akıllı Ulaşım, Akıllı Kentler, Petrokimya/rafineriler, Akıllı Grid/Enerji…
IR500/900
Geçit
IE 2000
IE 3000
CGS 1000
CGS 2500
Anahtarlar
(zorlu koşullara dayanıklı)
CGR 1000
ESR591xx
Yönlendirici
CGR 2000
1500
Serisi
Kablosuz
Yönlendiriciler
(zorlu koşullara dayanıklı)
819H M2M
Yönlendirici
ESS2000
Anahtar
Saha Ağları
Kamera Güvenlik
Sistemi
Kartlı
Geçiş
IPICS
Gömülü Ağlar
Fiziksel Güvenlik
Ağ Yönetimi ve Güvenlik
Sis
Bulut, Veri Merkezi ve Sanallaştırma
©2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
Akıllı Ulaşım
Akıllı Kargo
Operasyonu
Deniz
Taşımacılığ
ı
Akıllı Hava
Ulaşımı
Filo/Kaynak
Yönetimi
Akıllı
Otoyollar
Akıllı Toplu
Taşıma
Akıllı
Demiryollar
ı
©2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
Ulaşım Sektörü Çözüm Alanları
Operasyonel
Gereksinim
Akıllı Tren
Akıllı Demiryolları
Akıllı İstasyon
Akıllı Otoyol
Yolcu Bağlantısı
Güvenlik
Kaynak Yönetimi
Güvenlik
Teknolojik
Alanlar





Sis/Sensörle
Kimlik Doğrulama
Mobility
Geniş alan/Erişim
Siber ver fiziksel güvenlik







Sis/Sensörler
Kimlik Doğrulama
Mobility
Collaboration
Bulut/Veri merkezi
Geniş Alan/Erişim
Siber ve fiziksel güvenlik
AP 3702E,
AP 3602E
IE2000
IE 2000-IP67
ISR 819H
ISR 819H LTE
•
Çözüm
Bileşenleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
IE2000
AP1552
WLC5508
ASR1006,
ASR1006
ASR9000
•
•
•
Transair LMAS2450*
IP6050
Nexcom VTS-7120
VMWare ESXi 5.0
•
•
•
•
•
•
Transair - LMC
WMS, SDR
Prime Infrastructure
Cisco QPS
(Broadhop)
IP6050
Cisco UCS , VSM 7.5






Sis/Sensörler
Kimlik Doğrulama
Collaboration
Bulut/Veri Merkezi
Geniş Alan/Erişim
Siber ve fiziksel güvenlik
•
•
•
•
•
•
•
•
AP 3702E,
AP 3602E
IE2000
IE 2000-67
AP1552
WLC5508
ASR1006,
Remote Expert
•
•
•
•
•
ASR9000
Prime Infrastructure
Cisco QPS
(Broadhop)
IP6050
Cisco UCS , VSM
7.5







Sis/Sensörler
Kimlik Doğrulama
Mobility
Collaboration
Bulut/Veri Merkezi
Geniş Alan/Erişim
Siber ve fiziksel güvenlik
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AP 3702E,
AP 3602E
P1: IE2000
IE 2000-67
ISR 819H
ISR 819H LTE
AP1552
WLC5508
ASR1006,
•
•
•
•
•
•
ASR1006
ASR9000
Prime
Infrastructure
Cisco QPS
(Broadhop)
IP6050
Cisco UCS , VSM
7.5
©2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
Akıllı Demiryolları Çözüm Mimarisi
Connected$Rail$Architecture
Connected$
Rail$Operators
Architecture
Enabling
Rail Network
Infrastructure
Station
Enabling Rail Network Operators Infrastructure
PTC$%$Posi) ve$Train$Control
PTC$%$Posi)
ve$Train$Control
GSM-R
Positive
Train Control
M
as
t
Modular Interlocking
Modular
Interlocking
Modular
Interlocking
Video
Surveillanc
e
ASR 901 Router
3G
Mast
IP Phone
ASR 901
Router
220 MHz
Mast
RTU
Wayside
Messaging
Server
IE2000
IE2000
CGS252
0
CGS252
0
IE2000
IE2000
Site
Connectivity
Machine
Component Control
Component
Remote
Interface
220 MHz
Train Unit
RTU
Analogu
e
Camera
Control
Component
Control
IE-3010
Rugged
Switch
Mobile
Workforce
IE2000
819h Router
3G/LTE
IP Phone
819h
Router
IE2000
RTU
IP
Camera
Wi-Fi Access
Point
819
Router
3750x
ASR 901 Router
Mobility
Video
Surveillanc
e
Guest Wi-Fi
Access
IP Phone
Collaboration
Veri Merkezi
Geniş Alan/Erişim
ISR
G2
Rout
er
P Router
GPRS/3G/LTE
IP
Phone
Console
Wi-Fi
Access
Point
TelePresenc
e
Digital Signage
Video Wall
Video Surveillance
Video Wall
Catalyst
Unified Computing
VXC/Tablet
6500 VSS System (UCS) Rack
(Virtual Desktop)
Core Switch
Rail Yard
PSTN
CGR-2010 Rugged
Router with
VPN/Firewall
MPLS Layer
Door
Access
Control
Optical
Layer
Operational
Network
Teleworker/Mobile
Worker
IP Soft Phone
TelePresence MOVI
Video Conferencing
Virtual Desktop
WAAS Mobile
Anyconnect VPN
Client
Public
Cloud Provider
Optical
Layer
Wi-Fi Access
Point
Video
Surveillanc
e
Internet
Access
Regional Control Centre
Door
Access
Control
PE Router
Security
Systems
Telephony
Private
Cloud Provider
Door Access
Control
Help-point
Phone
Retailers
SCADA
CGS2520
Rugged
Switch
ISR G2
Router
Retail Comms
SCADA
Trackside Electrical Substation:
SCADA
Door
Access
Control
3750x
Custome
r
Informati
on
Screens
Door
Access
Control
VXC/Tablet
(Virtual Desktop)
ASR 901 Router
Kimlik Doğrulama
Wi-Fi
Access Point
Digital
Signage
IP Video
Phone
Rugged Mobile
Computer
Connected Field
Staff
IE2000
Video
Surveillance
Video
Gatew
ay
Door
Access
Control
TelePresenc
e
Digital
Signage
Local Signal Box
IP Video
Phone
Train/Shor
e
Axel Counter
Point
Point
Point
Machine
Machine
Sig
nal
Level Crossing
Trackside and Train Wi-Fi
Axel Counter
Axel Counter
Earth Protection
Sis/Sensörler
Traffic
Management
819H
Rout
er
Enterprise Network
MPLS Layer
ISR G2 Router
VPN
Firewall
Wireless
ASA 5500
Firewall
Intrusion Prevention (IPS)
Virtual Private Network
(VPN)
Internet
Bulut
Wireless LAN
Controller
WAN Optimization
(WAAS)
MPLS
LayerWAN Optimization
ASR 1000
ASR 1000
Router
Router
(WAAS)
Primary
Primary Data
Data Center
Center
Catalyst 6500 VSS
Services Layer Firewall
Server Load Balancing (ACE)
Network Application Monitoring (NAM)
Nexus 7000
Core/Aggregation Switch
Voice Services
Catalyst
6500 VSS
Core
Switch
Güvenlik
Ironport Email Security
Anti-Spam, Anti-Virus Data
Loss Prevention (DLP)
Prime
Prime
Cisco Security
Manager
(CSM)
Data Center
Network Manager
(DCNM)
Network
Control
Systems (NCS)
LAN
Management
System (LMS)
Energywise
Orchestrator
Identity
Services
Engine (ISE)
Network
Analysis
Module (NAM)
Collaboration
Manager (CM)
Wireless LAN Controller
(Guest Access)
Unified Computing
System (UCS) Blade
Unified Computing
System (UCS) Blade
Unified Computing
System (UCS) Blade
Hypervisor
Hypervisor
Hypervisor
Nexus 1000v
Nexus 1000v
Virtual Machines
Virtual Machines
Communication
Manager (CUCM)
S
S
Unity Connection
(CUC)
S
Show and
Share Server
S
Jabber (Presence)
S
QUAD
S
Ironport Web Security
Acceptable Use Policy (AUP)
Malware Prevention
VXC/Tablet
(Virtual Desktop)
Digital Media Manager
(DMM)
Contact Center
(UCCX)
S
Network Management
S
Meeting Place
S
TelePresence Ctrl
Server (TCS)
S
Attendant Console
S
TelePresence
Manager (TMS)
S
Nexus 5000 Switch
Nexus 5000 Switch
Nexus 2000 Switch
Nexus 2000 Switch
Nexus 2000 Switch
OS
App
MDS 9500
SAN Switch
OS
App
OS
App
OS
App
OS
App
OS
App
OS
App
OS
App
OS
App
OS
App
PSTN
Unified Computing
System (UCS) Blade
Unified Computing
System (UCS) Blade
IPICS Server
Mediator Manager
Physical Access Manager
(PAM)
Mobility Services
Engine (MSE)
Video Surveillance
Operations Manager
Media Exchange
Engine (MXE)
Video Surveillance Media
Server (VSMS)
Video Comms
Server (VCS)
Enterprise Content Delivery
Sys (EDCS)
Tpresence Multipoint
Control Unit (MCU)
ISR G2
PSTN Gateway
Voice/Video DSP
Network Building
Mediator
IP Video Phone
Digital Signage
PCTablet
(Virtual Desktop)
TelePresence
IP Video Phone
Digital Signage
PCTablet
(Virtual Desktop)
TelePresence
IP Video Phone
Digital Signage
PCTablet
(Virtual Desktop)
TelePresence
Fiber Channel Storage Links
SAN
Nexus 5000 Switch
PCTablet
(Virtual Desktop)
Building
Management System
(BMS) HVAC/Lights
Door Access
Control
Video Surveillance
Fiber Channel over Ethernet (FCoE)
Nexus 7000
Core/Aggregation Switch
Virtual Machines
OS
App
Catalyst 3750X
Switch Cluster
PoE Energywise
Ethernet
Catalyst 6500 VSS
Services Layer Firewall
Server Load Balancing (ACE)
Network Application Monitoring (NAM)
Desktop
Virtualization Software
OS
App
PSTN
ISR G2
PSTN Gateway
Voice/Video DSP
Wi-Fi Access Point
Video Communications
Server (VCS) Expressway
Internet Edge
Wi-Fi Access
Point
HQ Campus
Optical Layer
ASR 1000 Router
WebEx Node
Cloud Services
Video
Surveillance
Digital
Signage
WAN Aggregation
Internet Edge
Mobile
Phone
Anyconnect
VPN Client
IC3010
PoC
Storag
e
MDS 9500
SAN Switch
Storag
e
Catalyst
3750X
Switch
Cluster PoE
Energywise
Catalyst
3750X
Switch
Cluster PoE
Energywise
Wi-Fi Access Point
Door Access
Control
Video Surveillance
Wi-Fi Access Point
Door Access
Control
Video Surveillance
Wi-Fi Access Point
Catalyst 3750X
Switch Cluster
PoE Energywise
Door Access
Control
©2014 Cisco and/or its affiliates.
All rights
reserved.
Video Surveillance
Digital Signage
IP Video Phone
Network Rail
Birleşik Krallık
 35.000 km demiryolu
 2,519 istaston
 34.000 çalışan
Hedef:
demiryolu taşıma
kapasite artışı
© 2013-2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
Maliyetlerde Düşüş
21%
20%
ek sefer
RuBANtm – An IOT Service Delivery Platform
©2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
Marketecture
©2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
RuBANtm - Geofencing
©2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
RuBANtm - Vehicle Management
©2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
RuBANtm Driver Management (V2I)
©2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
RuBANtm – Route Optimisation
©2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
RuBANtm Vehicle Telematics
©2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
RuBANtm Physical Security
©2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
Büyük Veri – yeni yönelim
Büyük veri, her yıl
iki katına çıkıyor

Dünyanın tüm verisinin %90’ı
son iki yıl içinde üretildi.

2012’de son 5000
senedekinden daha fazla yeni
veri üretildi.



Daha çok
Önemli
Akıllılık
Bilgi
2020 yılına kadar verilerin
%40’ı sensörler tarafından
üretilecek.
Walmart müşteri
alışverişlerinden her saat 2.5
petabyte veri topluyor.
Bilgelik
Veri
Daha az
Önemli
Singapur kenti her gün birkaç
terabyte veri üretiyor.
©2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
Bulutla Veri Merkezinde Akıllılık
BULUT
©2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
BULUT
©2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
Sis akıllılığı verinin kaynağına taşır
BULUT
SİS
©2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
Expanding Platform Support and Ecosystem for IOx
M2M
Mobile
SPs
Advanced
Services
BULUT
Kontrol
Uygulamaları
GÜVENLİK:
Fiziksel
+ Siber
İşleme ve
Depolama
IOx
ve
API’ler
Akıllılık ve
Analiz
Ağ
Cihazları
SİS
NESNELER
©2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
İş Süreçlerinin
Dünya
80
%
İnsanlar
Süreçler
’i
%
nüfusunun
39
’u
Internet’e bağlı
teknoloji ile yönetiliyor
Herşeyin
Interneti
1 yıl içinde son
14M
Nesneler
bağlı nesne
5000
Veri
yılda üretilenden
fazla veri
©2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
Herşeyin Interneti ve uzman açığı
Güvenlik
Önümüzdeki 5 sene içinde
ortaya çıkacak uzman açığı
Bilişim
Teknolojileri
Önümüzdeki 10 sene içinde
gerekecek uzman sayısı
Veri
Mühendisliği
Son iki yıl içinde uzman
gereksinim artışı
Kaynak: Cisco's 2014 Annual Security Report
Career Builder, IBSG, Bureau of Labor and Statistics
©2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
Herşeyin Interneti Cisco Networking Academy Programında
Introduction to IOE
IOE uzmanlarıyla 6 haftalık, 20 saatlik
çevrimiçi, etkileşimli eğitim
Daha fazla bilgi için:
[email protected]
© 2013 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
©2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
Cisco Confidential
32
Alper Erdal, Bölge Müdürü
IOT, Gelişen Pazarlar
Eposta: [email protected]
Telefon: 0 312 218 10 08
CIRCLE 60 IOE VIDEO
©2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
7 990 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа