close

Enter

Log in using OpenID

T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 2013

embedDownload
T.C.
Dokuz Eylül Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü
2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Bütünleme Takvimi
I. Sınıf Örgün
TARĠH
DERS
SINIF
SAAT
GÖZETMEN
30 Haziran 2014 Pazartesi
TAR 1030 ÇağdaĢ Tarihçiliğin Evrimi
B460
09:00
Doç.Dr. Melih TINAL
30 Haziran 2014 Pazartesi
TDL 1002 Türk Dili II
B355
13:15
Öğr.Gör. Cahit YAġAR
01 Temmuz 2014 Salı
TAR 1028 ÇağdaĢ Dünya Tarihi
B355
13:15
Doç.Dr. Nedim YALANSIZ
01 Temmuz 2014 Salı
TAR 1024 Büyük Selçuklular
B355
09:00
Prof.Dr. Mustafa DAġ
02 Temmuz 2014 ÇarĢamba
TAR 1018 Mesleksel Değerler ve Etik
B355
15:15
Doç.Dr. Kurtul GÜLENÇ
02 Temmuz 2014 ÇarĢamba
TAR 1002 Osmanlı Paleografyası
1.ġB B355- 2.ġB B356
13:15
1.ġB Doç.Dr. Bilgin ÇELĠK, 2.ġB Öğr.Gör. M. Ali DEMĠRBAġ
03 Temmuz 2014 PerĢembe
TAR 1032 Eskiçağ’da Ön Asya
B356
09:00
Prof.Dr. ġ. Recai TEKOĞLU
04 Temmuz 2014 Cuma
TAR 1016 Eski Anadolu Tarihi I
PDÖ 316
14:15
Öğr.Gör.Dr. Handan BĠLĠCĠ ALTUNKAYALIER
04 Temmuz 2014 Cuma
TAR 1026 Türk Demokrasi Tarihi
B354
09:00
Doç.Dr. Hakkı UYAR
B-353 B-355 B-358
B-359 B-362 B-457
B-458 B-459 B-460
13:00
Okt. Hakan ERTERZĠ
04 Temmuz 2014 Cuma
ATA 1002 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi II
T.C.
Dokuz Eylül Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü
2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Bütünleme Takvimi
II. Sınıf Örgün
TARĠH
DERS
SINIF
SAAT
GÖZETMEN
30 Haziran 2014 Pazartesi
TAR 2006 Bizans Tarihi
B359
09:00
Prof.Dr. Mustafa DAġ
01 Temmuz 2014 Salı
TAR 2014 Dinler Tarihi
PDÖ B03
13:15
Yrd.Doç.Dr. Nuri ADIYEKE
01 Temmuz 2014 Salı
TAR 2004 Ortaçağ Avrupa Tarihi
B353
09:00
Öğr.Gör.Dr. Neslihan ÜNAL
PDÖ B03
15:15
Doç.Dr. Nedim YALANSIZ
B357
09:00
Yrd.Doç.Dr. Nuri ADIYEKE
01 Temmuz 2014 Salı
TAR 2040 Tarih ve Sinema
02 Temmuz 2014 ÇarĢamba
TAR 2034 Yeniçağ Osmanlı Siyasal Tarihi
02 Temmuz 2014 ÇarĢamba
TAR 2042 Eski Yunanca
PDÖ B03
15:15
Prof. Dr. ġ.Recai TEKOĞLU
03 Temmuz 2014 PerĢembe
TAR 2020 Roma Uygarlığı
PDÖ B03
13:15
Öğr.Gör.Dr. Murat KILIÇ
03 Temmuz 2014 PerĢembe
TAR 2036 Roma Tarihi
B357
09:00
Öğr.Gör.Dr. Murat KILIÇ
PDÖ B03
15:15
Doç.Dr. Hakkı UYAR
B355
09:00
Öğr.Gör.Dr. Handan BĠLĠCĠ ALTUNKAYALIER
1.ġB B356- 2.ġB B357
14:15
1.ġB Yrd. Doç.Dr. Nuri ADIYEKE, 2.ġB Öğr.Gör. M. Ali DEMĠRBAġ
03 Temmuz 2014 PerĢembe
TAR 2044 Demokrasi Tarihi
04 Temmuz 2014 Cuma
TAR 2038 Helen Tarihi ve Uygarlığı
04 Temmuz 2014 Cuma
TAR 2002 Osmanlıca Tarih Metinleri II
T.C.
Dokuz Eylül Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü
2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Bütünleme Takvimi
III. Sınıf Örgün
TARĠH
DERS
GÖZETMEN
SINIF
SAAT
PDÖ B05
09:00
Öğr.Gör. Bahar ARSLAN
B358
15:15
Doç.Dr. Hakkı UYAR
30 Haziran 2014 Pazartesi
TAR 3002 Türk Kültür Tarihi
30 Haziran 2014 Pazartesi
TAR 3040 Türk ModernleĢmesi
30 Haziran 2014 Pazartesi
TAR 3058 Tarih ve Soykırım
PDÖ B03
13:15
Doç.Dr. Nedim YALANSIZ
01 Temmuz 2014 Salı
TAR 3038 Osm. Tarih Belgeleri II
PDÖ B02
13:15
Öğr.Gör. M. Ali DEMĠRBAġ
01 Temmuz 2014 Salı
TAR 3004 Yakınçağ Avrupa Siyasal Tarihi
B356
09:00
Doç.Dr. Bilgin ÇELĠK
02 Temmuz 2014 ÇarĢamba
TAR 3034 Ġmp. Gün. Ġç Ġsy.ve Isl Hareketleri
B359
09:00
Yrd.Doç.Dr. Türkmen TÖRELĠ
02 Temmuz 2014 ÇarĢamba
TAR 3022 Haçlı Seferleri Tarihi
PDÖ B02
13:15
Prof.Dr. Mustafa DAġ
03 Temmuz 2014 PerĢembe
TAR 3052 Mesleki Ġngilizce II
PDÖ 216
08:30
Öğr.Gör. Alev TĠSON
03 Temmuz 2014 PerĢembe
TAR 3064 Türk Eğitim Tarihi
B359
09:00
Doç.Dr. Melih TINAL
04 Temmuz 2014 Cuma
TAR 3066 Yakınçağ Osmanlı Sos.ve Eko. Tarihi
PDÖ B05
09:00
Öğr.Gör. Bahar ARSLAN
T.C.
Dokuz Eylül Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü
2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Bütünleme Takvimi
IV. Sınıf Örgün
TARĠH
DERS
SINIF
SAAT
GÖZETMEN
30 Haziran 2014 Pazartesi
TAR 4008 Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi
B 357
09:00
Doç.Dr. Hakkı UYAR
30 Haziran 2014 Pazartesi
TAR 4016 Ġzmir Tarihi
B354
13:15
Öğr.Gör.Dr. Neslihan ÜNAL
01 Temmuz 2014 Salı
TAR 4018 Türk Basın Tarihi
B355
15:15
Doç.Dr. Melih TINAL
01 Temmuz 2014 Salı
TAR 4032 Osmanlı Diplomatikası II
PDÖ B01
15:15
Öğr.Gör. M. Ali DEMĠRBAġ
01 Temmuz 2014 Salı
TAR 4004 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
B357
09:00
Doç. Dr. Nedim YALANSIZ
02 Temmuz 2014 ÇarĢamba
TAR 4042 Siyasal DüĢünceler Tarihi
PDÖ B05
09:00
Prof. Dr. ġ. Recai TEKOĞLU
02 Temmuz 2014 ÇarĢamba
TAR 4034 Cum.Tarihi Yaz.Sorunları
PDÖ B05
15:15
Yrd.Doç.Dr. Vefa KURBAN
02 Temmuz 2014 ÇarĢamba
TAR 4022 Tarih Boy.Sey.ve Seyahatnameler
PDÖ 216
13:15
Öğr.Gör.Dr. Neslihan ÜNAL
03 Temmuz 2014 PerĢembe
TAR 4044 Eski Batı Edebiyatı Tarihi
PDÖ B02
13:15
Öğr.GörDr. Handan BĠLĠCĠ ALTUNKAYALIER
03 Temmuz 2014 PerĢembe
TAR 4028 Top.Tarih ÇalıĢmaları
B355
09:00
Öğr. Gör. Bahar ARSLAN
T.C.
Dokuz Eylül Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü
2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Bütünleme Takvimi
I. Sınıf II. Öğretim
TARĠH
DERS
GÖZETMEN
SINIF
SAAT
1.ġB B353- 2.ġB B354
17:15
1.ġB Doç.Dr. Bilgin ÇELĠK, 2.ġB Öğr.Gör. M. Ali DEMĠRBAġ
B353
19:15
Prof.Dr. Mustafa DAġ
Doç.Dr. Melih TINAL
30 Haziran 2014 Pazartesi
TAR 1002 Osmanlı Paleografyası
01 Temmuz 2014 Salı
TAR 1024 Büyük Selçuklular
01 Temmuz 2014 Salı
TAR 1030 ÇağdaĢ Tarihçiliğin Evrimi
B353
17:15
02 Temmuz 2014 ÇarĢamba
TAR 1032 Eskiçağ’da Ön Asya
B353
17:15
Prof.Dr. ġ. Recai TEKOĞLU
02 Temmuz 2014 ÇarĢamba
TDL 1002 Türk Dili II
B353
19:15
Öğr.Gör. Cahit YAġAR
03 Temmuz 2014 PerĢembe
TAR 1028 ÇağdaĢ Dünya Tarihi
B353
19:15
Doç.Dr. Nedim YALANSIZ
04 Temmuz 2014 Cuma
TAR 1026 Türk Demokrasi Tarihi
B354
17:15
Doç.Dr. Hakkı UYAR
B-353 B-355 B-358
B-359 B-362 B-457
B-458 B-459 B-460
15:00
Dr. Mithat Kadri VURAL
04 Temmuz 2014 Cuma
ATA 1002 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi II
T.C.
Dokuz Eylül Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü
2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Bütünleme Takvimi
II. Sınıf II. Öğretim
TARĠH
DERS
SINIF
SAAT
GÖZETMEN
30 Haziran 2014 Pazartesi
TAR 2044 Demokrasi Tarihi
B355
17:15
Doç.Dr. Hakkı UYAR
30 Haziran 2014 Pazartesi
TAR 2040 Tarih ve Sinema
B354
19:15
Doç.Dr. Nedim YALANSIZ
B354
17:15
Prof.Dr. Mustafa DAġ
1.ġB B354- 2.ġB B355
19:15
1.ġB Yrd. Doç.Dr. Nuri ADIYEKE, 2.ġB Öğr.Gör. M. Ali DEMĠRBAġ
01 Temmuz 2014 Salı
TAR 2024 Denizcilik Tarihi
01 Temmuz 2014 Salı
TAR 2002 Osmanlıca Tarih Metinleri II
02 Temmuz 2014 ÇarĢamba
TAR 2034 Yeniçağ Osmanlı Siyasal Tarihi
B354
19:15
Yrd.Doç.Dr. Nuri ADIYEKE
02 Temmuz 2014 ÇarĢamba
TAR 2004 Ortaçağ Avrupa Tarihi
B355
17:15
Öğr.Gör.Dr. Neslihan ÜNAL
03 Temmuz 2014 PerĢembe
TAR 2038 Helen Tarihi ve Uygarlığı
B355
17:15
Öğr.Gör.Dr. Handan BĠLĠCĠ ALTUNKAYALIER
B355
19:15
Prof.Dr. Mustafa DAġ
Öğr.Gör.Dr. Murat KILIÇ
Yrd.Doç.Dr. Nuri ADIYEKE
03 Temmuz 2014 PerĢembe
TAR 2006 Bizans Tarihi
04 Temmuz 2014 Cuma
TAR 2036 Roma Tarihi
B355
19:15
04 Temmuz 2014 Cuma
TAR 2014 Dinler Tarihi
B355
17:15
T.C.
Dokuz Eylül Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü
2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Bütünleme Takvimi
III. Sınıf II. Öğretim
TARĠH
DERS
GÖZETMEN
SINIF
SAAT
B356
17:15
Yrd.Doç.Dr. Türkmen TÖRELĠ
Öğr.Gör. Bahar ARSLAN
30 Haziran 2014 Pazartesi
TAR 3034 Ġmp. Gün. Ġç Ġsy.ve Isl Hareketleri
30 Haziran 2014 Pazartesi
TAR 3066 Yakınçağ Osmanlı Sos.ve Eko. Tarihi
B356
19:15
01 Temmuz 2014 Salı
TAR 3004 Yakınçağ Avrupa Siyasal Tarihi
B357
17:15
Doç.Dr. Bilgin ÇELĠK
01 Temmuz 2014 Salı
TAR 3002 Türk Kültür Tarihi
B356
17:15
Öğr.Gör. Bahar ARSLAN
02 Temmuz 2014 ÇarĢamba
TAR 3022 Haçlı Seferleri Tarihi
B355
17:15
Prof.Dr. Mustafa DAġ AraĢ.
02 Temmuz 2014 ÇarĢamba
TAR 3064 Türk Eğitim Tarihi
B356
17:15
Doç.Dr. Melih TINAL
03 Temmuz 2014 PerĢembe
TAR 3046 Türk Hukuk Tarihi
B356
17:15
Yrd.Doç.Dr. Nuri ADIYEKE
Öğr.Gör. M. Ali DEMĠRBAġ
Doç.Dr. Nedim YALANSIZ
04 Temmuz 2014 Cuma
TAR 3038 Osm. Tarih Belgeleri II
B356
19:15
04 Temmuz 2014 Cuma
TAR 3058 Tarih ve Soykırım
B357
17:15
T.C.
Dokuz Eylül Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü Seçmeli Havuz Dersleri
2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Bütünleme Takvimi
ESH III. Sınıf Örgün
TARĠH
DERS
03 Temmuz 2014 PerĢembe
ESH 0028 Eskiçağdan Günümüze Ġzmir Kent Tarihi
03 Temmuz 2014 PerĢembe
ESH 0026 Tarihsel Açıdan Avrupada Türk Ġmgesi
GÖZETMEN
SINIF
SAAT
PDÖ B01
13:15
Öğr. Gör. Neslihan ÜNAL
B357
15:15
Öğr. Gör. M. Ali DEMĠRBAġ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
187 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content