close

Enter

Log in using OpenID

Ç E Ş M E M İ L L İ E M L A K M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü N D E N SATIŞI

embedDownload
ÇEŞME
S.No Taşınmaz No
Mahallesi
1
35140107326
Çiftlik Mahallesi
2
35140106882
3
Mevkii
Köyiçi
Pafta
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN
Yüzölçümü
Ada Parsel
Hazine Payı
2
(m )
İmar Durumu
Fiili
Durumu
Tahmini
Satış Bedeli
(TL)
Geçici
Teminat
Miktarı
(TL)
İhale Tarihi
İhale
Saati
26 GIV
8166
12
307,20
Tam
A-2 Konut Alanı
Boş
293.376,00
88.012,80
22.10.2014
09:30
Musalla Mahallesi
26İ-IV
8017
5
921,00
Tam
A-2 Konut Alanı
Boş
239.460,00
71.838,00
22.10.2014
09:45
35140106883
Musalla Mahallesi
26İ-IV
8017
6
921,00
Tam
A-2 Konut Alanı
Boş
239.460,00
71.838,00
22.10.2014
10:00
4
35140106893
Ovacık Mahallesi
26I-IV
8020
4
863,00
Tam
A-2 Konut Alanı
Boş
237.325,00
71.197,50
22.10.2014
10:15
5
35140106895
Ovacık Mahallesi
26I-IV
8020
6
863,00
Tam
A-2 Konut Alanı
Boş
237.325,00
71.197,50
22.10.2014
10:30
6
35140106896
Ovacık Mahallesi
26I-IV
8020
7
863,00
Tam
A-2 Konut Alanı
Boş
237.325,00
71.197,50
22.10.2014
10:45
7
35140106897
Ovacık Mahallesi
26I-IV
8020
8
863,00
Tam
A-2 Konut Alanı
Boş
237.325,00
71.197,50
22.10.2014
11:00
8
35140106890
Ovacık Mahallesi
26I-IV
8020
1
862,00
Tam
A-2 Konut Alanı
Boş
237.050,00
71.115,00
22.10.2014
11:15
9
35140106891
Ovacık Mahallesi
26I-IV
8020
2
862,00
Tam
A-2 Konut Alanı
Boş
237.050,00
71.115,00
22.10.2014
11:30
10
35140106892
Ovacık Mahallesi
26I-IV
8020
3
862,00
Tam
A-2 Konut Alanı
Boş
237.050,00
71.115,00
22.10.2014
11:45
11
35140106887
Musalla Mahallesi
26I-IV
8018
5
837,00
Tam
A-2 Konut Alanı
Boş
225.993,00
67.797,90
22.10.2014
13:30
12
35140106861
Musalla Mahallesi
26İ-I
8002
6
831,00
Tam
A-2 Konut Alanı
Boş
220.215,00
66.064,50
22.10.2014
13:45
13
35140106858
Musalla Mahallesi
26İ-I
7999
9
800,00
Tam
A-2 Konut Alanı
Boş
212.000,00
63.600,00
22.10.2014
14:00
14
35140107327
Çiftlik Mahallesi
26G-IV
8166
13
293,28
Tam
A-2 Konut Alanı
Boş
199.431,00
59.829,30
22.10.2014
14:15
15
35140106889
Ovacık Mahallesi
26I-IV
8019
1
604,00
Tam
A-1 Küçük Sanatlar Sitesi
Boş
166.100,00
49.830,00
22.10.2014
14:30
16
35140107252
Ovacık Mahallesi
27İ-IV
8102
9
800,00
293/400
A-2 Konut Alanı
Boş
158.220,00
47.466,00
22.10.2014
14:45
17
35140105913
Ovacık Mahallesi
L16-B-22-A107
1-C
1
309,48
Tam
S-2 Konut Alanı
Boş
145.456,00
43.636,80
22.10.2014
15:00
18
35140106901
Ovacık Mahallesi
26I-IV
8023
3
487,00
Tam
A-2 Konut Alanı
Boş
133.925,00
40.177,50
22.10.2014
15:15
19
35140106900
Ovacık Mahallesi
26I-IV
8023
2
471,00
Tam
A-2 Konut Alanı
Boş
129.525,00
38.857,50
22.10.2014
15:30
20
35140107016
Reisdere Mahallesi
Değirmenaltı
25N-II
7868
3
948,00 3525/9600
A-2 Konut Alanı
Boş
114.870,00
34.461,00
22.10.2014
15:45
21
35140104866
Sakarya Mahallesi
Boyalık
23HII
6151
6
646,00
703/2400
A-2 Konut Alanı
Boş
113.532,00
34.059,60
22.10.2014
16:00
22
35140104281
Reisdere Mahallesi
Köycivarı
24N-III
7035
8
684,00
384/684
A-2 Konut Alanı
İşgalli
103.680,00
31.104,00
23.10.2014
09:30
23
35140102396
Dalyan Mahallesi
Köyiçi
L16-B-12-D904
4-C
4
57,11
Tam
S-2 Konut Alanı
Boş
64.249,00
19.274,70
23.10.2014
09:45
24
35140104217
Reisdere Mahallesi
Ören
3739
9
304,00
170/304
A-2 Konut Alanı
Boş
56.950,00
17.085,00
23.10.2014
10:00
25
35140101230
Alaçatı Mahallesi
Tokoğlu
L16-B-23-A433
3-B
22
26,51
Tam
Konut Alanı
İşgalli
53.020,00
15.906,00
23.10.2014
10:15
26
35140104291
Reisdere Mahallesi
Değirmenaltı
7061
1
606,00
142/606
Konut Alanı
Boş
48.280,00
14.484,00
23.10.2014
10:30
Köyiçi
Köyiçi
24N-IV
24N-III
KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZIN
S.No Taşınmaz No
Mah/Köyü
Mevkii
1
35140102934
İnönü F.Paşa Mahallesi Manastır
2
35140100566
Alaçatı Mahallesi
Kerimoğlu
3
35140100089
16 Eylül Mahallesi
Ayasaranda
4
35140100615
Alaçatı Mahallesi
Balanbaka
5
35140102933
İnönü F.Paşa Mahallesi Manastır
Osmanağa
Çeşmesi
Osmanağa
Çeşmesi
Pafta
Yüzölçümü
Ada Parsel
Kira Süresi
2
(m )
İmar Durumu
Fiili
Durumu
1. Yıl Tah.
Kira Bedeli
(TL)
Geçici
Teminat
Miktarı
(TL)
İhale Tarihi
İhale
Saati
352
8
39.784,00
5 yıl
İmarsız
İşgalli
19.859,00
5.957,70
23.10.2014
10:45
L16-B-23-D-1 315
34
7.578,16
5 yıl
İmarsız
İşgalli
7.579,00
2.273,70
23.10.2014
11:00
466
29
4.714,00
5 yıl
Tarımsal Niteliği
Korunacak Alan
İşgalli
4.714,00
1.414,20
23.10.2014
11:15
L16-B-23-A-3 248
11
4.453,51
5 yıl
İmarsız
İşgalli
4.454,00
1.336,20
23.10.2014
11:30
352
4
7.931,00
5 yıl
İmarsız
İşgalli
3.966,00
1.189,80
23.10.2014
11:45
L16-B-23-A-3 253
26
2.798,42
5 yıl
İmarsız
İşgalli
2.800,00
840,00
23.10.2014
13:30
L16-B-23-D-2 253
45
2.377,82
5 yıl
İmarsız
İşgalli
2.378,00
713,40
23.10.2014
13:45
25J
22H-I
27J
6
35140101119
Alaçatı Mahallesi
7
35140100869
Alaçatı Mahallesi
8
35140100433
Alaçatı Mahallesi
Ancela
L16-B-23-A-3 320
10
2.321,74
5 yıl
İmarsız
Boş
2.322,00
696,60
23.10.2014
14:00
9
35140100429
Alaçatı Mahallesi
Ancela
L16-B-23-A-3 253
27
1.452,03
5 yıl
İmarsız
Boş
1.453,00
435,90
23.10.2014
14:15
L16-B-23-A-3 253
24
1.330,22
5 yıl
İmarsız
İşgalli
1.331,00
399,30
23.10.2014
14:30
L16-B-23-D-2 253
46
921,22
5 yıl
İmarsız
İşgalli
922,00
276,60
23.10.2014
14:45
60
858,00
5 yıl
İmarsız
İşgalli
860,00
258,00
23.10.2014
15:00
10 35140100428
Alaçatı Mahallesi
11 35140100870
Alaçatı Mahallesi
12 35140103670
Musalla Mahallesi
Osmanağa
Çeşmesi
Osmanağa
Çeşmesi
Paracık Tepesi
26H
428
1- Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen taşınmazların satış, kiralama ihaleleri hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile belirtilen tahmini bedeller
üzerinden Atatürk Bulvarı No:105 Çeşme / İZMİR adresinde bulunan Çeşme Milli Emlak Müdürlüğü Makam odasında yapılacaktır.
2- İhaleye katılacak isteklilerin; Yasal yerleşim sahibi olmaları, tebligat için Türkiyede adres göstermeleri, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, Çeşme
Malmüdürlüğünce verilen geçici teminat makbuzunu veya ilgili banka teminat mektubunu (süresiz), yasal yerleşim belgesi ve T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan suretini, tüzel kişiler adına ihaleye
gireceklerin; tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından ve yahut benzeri mesleki kuruluştan 2014 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt
belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletname ve nüfüs cüzdan sureti
ile, özel kişiler adına ihaleye gireceklerin; nüfus cüzdan sureti, yerleşim yeri belgesi ve Noter tasdikli vekaletname örneği ile birlikte ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca,
ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla teklif mektupları ile istenilen belgeler iadeli taahhütlü posta ile gönderilebilir. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
3- Geçici teminatın Bankalardan alınacak geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27'nci maddesi ve bu Kanun uyarınca yayınlanmış Hazine Taşınmazlarının İdaresi
Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen şartları taşıması ve süresiz olması gerekmektedir.
4- 4706 sayılı yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz, 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır. Kiralama
ihalelerinde tüm vergi, resim ve harçlar alıcısına aittir.
5- İstenilmesi halinde alıcıları tarafından taşınmaz satış ihale bedeli defaten (peşin) ödeneceği gibi, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL’ sını geçtiği takdirde
satış ihale bedelinin 1/4'ü peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle iki (2) yılda ve sekiz (8) eşit taksitle ödeme kolaylığı getirilmiştir.
6- Taşınmazların satış ve kira şartnameleri ve ekleri mesai saatleri içinde Çeşme Milli Emlak Müdürlüğüne müracaatla bedelsiz olarak görülebilir.
7- Komisyon ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.
8- Bu ihaleye ilişkin bilgiler, www.izmirdefterdarligi.gov.tr adresinden öğrenileceği gibi, Türkiye genelindeki tüm ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir. İlan Olunur.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
223 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content