close

Enter

Log in using OpenID

4 Eylül 2014 (İkinci Gün) 1.OTURUM Oturum Başkanı: Prof.Dr. Erkan

embedDownload
1.OTURUM
Saat
9:00-10:30
4 Eylül 2014 (İkinci Gün)
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Erkan REHBER
Bildiriler
Forum: “Tarım Ekonomisi Eğitim-Öğretiminde Yeni Eğilimler”
Birinci konuşmacı: Prof.Dr. İ. Hakkı İNAN
“Dünya’da Tarım Ekonomisi Eğitiminin Gelişimi Işığında Tarım
Ekonomisi Eğitiminin Geleceği”
İkinci konuşmacı: Doç.Dr. Mehmet BOZOĞLU
“Tarım Ekonomisi Lisans Eğitiminin Değerlendirilmesi”
10:30-11:15
11:30-13:00
13:00-14:00
Üçüncü konuşmacı: Tarım Bakanlığı Temsilcisi
“Tarım Bakanlığı Nasıl Bir Tarım Ekonomisti İstiyor?”
TARIM EKONOMİSİ DERNEĞİ BULUŞMASI
Prof.Dr. Tayfun ÖZKAYA, Tarım Ekonomisi Derneği Başkanı
Poster Sunumları
Öğle Yemeği
3.Oturum
Saat
14:00-14:15
Tarım Hukuku
14:15-14:30
14:30-14:45
14:45-15:15
15:30-16:00
4.Oturum
16:00-16:15
Tohumculuk Sektörü
16:15-16:30
16:30-16:45
16:45-17:00
17:00-17:30
19:30
Birinci Salon
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Semiha KIZILOĞLU
Bildiriler
Samsun İlinde Tarım Arazilerinin Bölünmesinin Önlenmesine
Yönelik Yaklaşımlar
A.A. Yücer, M. Demirtaş, A. Altun, A. Çelik, Y. Saçlı, M. Kilci
Tarımsal Amaçlı Kullanılan 2B Arazilerinin Satışına Yönelik Hukuki
Yapılanma, Uygulama Süreci ve Karşılaşılan Sorunların Antalya
Örneğinde İncelenmesi
İ. Kavasoğlu, C. Sayın, O. Sav
Köylerin ve Kırsal Alanın Yeniden Tanımlanması Sürecinde Tarım
Topraklarının Kullanımı ve Korunması
S. Gün
Tartışma
Ara
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Halil KIZILASLAN
Sürdürülebilir Tarım ve Çiftçi Hakları Açısından Türkiye’de
Tohumluk Sorunu
T. Özkaya
Türkiye’de Tohumculuk Sektörünün Mevcut Durumu
H. Erdal
Tohumluk Dış Ticaret Politikalarının Sektör Üzerine Etkileri
O. Sav, C. Sayın
Yerel Tohumların Korunması İçin Katılımcı Eylem Araştırması:
İzmir, Karaot Köyü ve Yöresi
Z. Çelik
Tartışma
Akşam Yemeği
3.Oturum
Saat
14:00-14:15
14:15-14:30
Kırsal Kalkınma
14:30-14:45
14:45-15:00
15:00-15:30
Tartışma
15:30-15:45
4.Oturum
Ara
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Orhan ÖZÇATALBAŞ
Tarımda Kota Uygulamalarının Kırsal Alanda Yaşayan Roman
Kadınların Yoksulluğu Üzerine Etkisi: Tekirdağ İli İnanlı Köyü
Örneği
İ.Oğuz, D. Eroğlu
Semt Pazarlarında Ürünlerini Pazarlayan Kadın Çiftçilerin SosyoEkonomik Durumları ve Ürünlerinin Fiyat-Kalite Düzeylerine Bakış
Açılarının Analizi: Çanakkale İli Örneği
B. Everest, S. Tan, Ö. Can Niyaz, S. Kayalak
Etnisitenin Kırsal Kadının Zaman Kullanımında Gizli Etkisi: Hatay
Örneği
T. Atay Avşar, D. Bostan Budak
Türkiye’de Tarımsal Yayım Programlarının Hazırlanması ve
Geliştirilmesinde İzleme-Değerlendirmenin Önemi
M. Demirtaş, R. Demirtaş, A.Z. Sancak, A. Yulafçı, H. Baliç
Türkoğlu İlçesinde Tarımsal Danışmanlık Hizmetlerinin
Değerlendirmesi
A.Sever, İ.Boz
Tartışma
Akşam Yemeği
15:45-16:00
16:00-16:15
16:15-16:30
Kırsal Kalkınma
İkinci Salon
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Bülent GÜLÇUBUK
Bildiriler
Türkiye’de Kırsal Alanda Kadın ve Kalkınmadaki Rolü
S. Arslan, A.Z. Sancak, M. Demirtaş
Tarımsal Alanda Kadına Yönelik Geliştirilen Projeler ve
Değerlendirme
G. Özdemir, E. Yılmaz, F. Er Ülker, G. Keskin
Türkiye’de Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi Çalışmaları
M. Demirtaş, R. Demirtaş, N. Kaleli, F.P. Öztürk, O.S. Subaşı, A.Z.
Sancak
Tarımsal Üretimde Kadının Rolünün Belirlenmesi Üzerine Bir
Çalışma: Bayburt İli Örneği
F. Yavuz, M. Terin, O. Güler, B. Akay, G. Denizli
16:30-16:45
16:45-17:00
17:00-17:30
19:30
Tarımda Verimlilik, Etkinlik ve Teknoloji
3.Oturum
Saat
14:00-14:15
14:15-14:30
14:30-14:45
14:45-15:00
15:00-15:15
15:15-15:30
15:30-15:45
4.Oturum
15:45-16:00
Tarımsal Yayım ve Bilgi Sistemleri
16:00-16:15
16:15 -16:30
16:30-16:45
16:45-17:00
17:00-17:30
19:30
Üçüncü Salon
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Hüseyin Avni CİNEMRE
Bildiriler
Türkiye Tarımında Teknik Etkinlik: Meta Analizi
N.Alhas Eroğlu, M. Bozoğlu, B. Kılıç Topuz
Çiftçi Kayıt Usulü Bilgi Sistemine Dayalı Veri Toplama Tekniğini
Kullanarak Pamuk İşletmelerinde Etkinlik Analizi: Harran Ovası
Örneği
T. Işgın, R. Özel, H. Subaşı, F. Öcal Kara
Erzurum İli Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Etkinlik Analizi
A.Şanal, H. B. Işık
Bulanık Veri Zarflama Yaklaşımı ile Tarım İşletmelerinin
Etkinliğinin Ölçülmesi: Bir Örnek Uygulama
O. Gündüz, K. Esengün
Antalya İli Seralarında, Yapı ve Üretim Teknolojileri Envanteri
A.Koçak, C. Sayın
Tartışma
Ara
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Ziya YURTTAŞ
Yeni Bir Kredi Kaynağı Olarak Tarımsal Kredi Kartlarının
Benimsenmesine -Yayılmasına Etki Eden Faktörler
F. Savran
Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgeleri Bağcılık İşletmelerinde
Üreticilerin Yenilikleri Benimsemeleri Üzerine Etkili Olan
Değişkenlerin Belirlenmesi
S. Karabat, H. Uysal, M.A. Kiracı, F. Pezikoğlu, O.S. Subaşı, M.S.
İnan, Y. Savaş
İhracata Yönelik Kiraz Üretimi Yapılan Bazı İllerde Yeniliklerin
Benimsenmesinde Etkili Faktörler
F. P. Öztürk, D. Karamürsel, M. Emre, H.C. Sarısu, İ. Eren, A.
Yulafçı, R.A. Emre
Participation Model in Social Forestry (Mazandaran Forests, Iran)
A.Rezvanfar, E. Faham, T. Shamekhi
Küresel İklim Değişikliğinin Tarımsal Yayım ve Danışmanlığı
Üzerine Olası Etkileri ve Türkiye
O. Özçatalbaş
Tartışma
Akşam Yemeği
3.Oturum
Saat
14:00-14:15
Tarım ve Gıda Politikası
14:15-14:30
14:30-14:45
14:45-15:00
15:00-15:15
15:15-15:45
15:45-16:00
4.Oturum
Tarımda İşgücü Piyasası
16:00-16:15
16:15-16:30
16:30-16:45
16:45-17:00
17:00-17:30
19:30
Dördüncü Salon
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Fahri YAVUZ
Bildiriler
Dünya Tarım Ürünleri Piyasalarının Değişen Dinamikleri ve
Türkiye’nin Rekabet Gücü
B. Türkekul, C. Abay
Türkiye’nin Tarım ve Gıda Ürünleri Dış Ticaretinde Yoğunlaşma
Düzeyleri
T. Yağlı, K. Albayrak
Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı’nın Türkiye Tarım
Sektörüne Olası Etkileri
F. Eymen Toprak, U. İlkdoğan, K. Taşdan
Yaş Meyve Sebze Ürünlerinde Uluslar Arası Pazarlara Yönelim
Düzeyi: Antalya İli Toptancı Hal Örneği
B. Özkan, M. G. Akpınar, E. İlbasmış, S. Gülcan
Tarım Ürünleri Dış Ticaretinde Kısıtlar
A.Çakır
Tartışma
Ara
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Nuray KIZILASLAN
Türkiye’de Enflasyon-İşsizlik İlişkisinin Analizi
G. Unakıtan, B. Türkekul
Türkiye Tarımsal İstihdamında Gelişmeler: Hedefler ve
Gerçekleşmeler
A.Çelik, H. Ar, M. Kilci, M. Demirtaş
Türkiye’de Mevsimlik Tarım İşçisi Çocuklar
M. Kantar Davran, M.R. Sevinç, A. Seçer
Kırsal Alanda Yaşayan Çocukların Gelecek Yaşamları ve Tarım
Sektörü Konusundaki Düşünceleri
E.B. Cebeci, E. Oruç, T. Kurtaslan
Tartışma
Akşam Yemeği
3.Oturum
Saat
14:00-14:15
14:15-14:30
Sulama Ekonomisi
14:30-14:45
14:45-15:00
15:00-15:15
15:15-15:30
15:30-15:45
4.Oturum
15:45-16:00
16:00-16:15
Hayvancılık Ekonomisi
16:15-16:30
16:30-16:45
16:45-17:00
17:00-17:30
19:30
Beşinci Salon
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Onur ERKAN
Bildiriler
Tarımsal İşletmelerin Su Konusundaki Çapraz Uyum Kriterlerine
Uyum Durumu –Kayseri Örneği
B. Yüksel, E. Olhan
Sulama Suyu Ücretlendirilmesi Serbest Piyasaya Bırakılabilir mi?
Samsun, Antalya, Çanakkale İli Örnekleri
E. Hazneci, H. Kızılaslan, V.Ceyhan
Güneş Enerjili Tarımsal Sulama Sisteminin Ekonomik Analizi
Ş. Yılmaz, H. R. Özçalık, A. Öter, O. Aydoğan
Tarımın Sürdürülebilirliği Açısından Sulama Amaçlı Barajlar ve
Üretici Beklentileri: Yortanlı Barajı Örneği
S. Engindeniz, E. Atış, G. Saner, G. Öztürk Coşar
Barajlar ve Yeniden İskanın Tarıma Etkileri: Samsat Örneği
Z. Güler, D. Çırakoğlu
Tartışma
Ara
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Sait ENGİNDENİZ
Bursa İlinde Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Hayvan Refahı
Sağlamada Üretici Yaklaşımı
S. Gürlük, E. Özkan
Bingöl İlinde Küçükbaş Hayvan İşletmelerinin Yapısal Durumu,
Sorunları ve Çözüm Önerileri
S. Kızıloğlu, E. Karakaya
Koyun Yetiştiriciliği Üzerine Ekonometrik Bir Çalışma: Doğu ve
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Örneği
M. Terin, A. Aksoy, İ.O. Güler
Hayvancılık Yapan Çiftçilerin Mera Islah Çalışmalarına
Katılımlarının Etkisi: Kayseri İli Örneği
C. Cevher, B. Altunkaynak, H. Tatlıdil
Iğdır İlinde Yem Bitkileri Üretimine Karar vermede Etkili Olan
Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
K. Şahin, İ. Hosaflıoğlu
Tartışma
Akşam Yemeği
3.Oturum
Saat
14:00-14:15
Tarımsal Sanayi ve Organizasyonu
14:15-14:30
14:30-14:45
14:45-15:00
15:00-15:30
Tartışma
15:30-16:00
4.Oturum
Ara
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Erdoğan GÜNEŞ
Türkiye’de Tarımsal Ar-Ge Destek Programının Değerlendirimesi
A.A. Yücer, M. Demirtaş, R. Demirtaş, M. Kan, A. Şahin, M.
Küçükcongar
Türkiye’de Tarımsal Araştırma, Yayım Politikalarının Gelişimi ve
Tarımsal Ar-Ge Harcamaları
O. S. Subaşı, M.N. Ören, O. Uysal, M. Demirtaş
Tarımsal Kalkınmanın Yeni ve Yenilikçi Araçlarından
"Agroparklar": Bir Alan Çalışmasından Çarpıcı Sonuçlar
A.Kepoğlu, B. Gülçubuk
Arazi Toplulaştırma Çalışmalarının Kırsal Kalkınmaya Etkilerinin
Değerlendirilmesi (Eskişehir - Merkez / Gündüzler Örneği ile)
M. Türker, K. Eren, Z. Parlak
Tartışma
Akşam Yemeği
16:00-16:15
Tarımda Araştırma, Geliştirme ve
İnovasyon
Altıncı Salon
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Erkan REHBER
Bildiriler
Gıda Sanayinde Yeşil Ekonomi ve Uygulamaları
E. Güneş, B. Keskin, T. Kıymaz
Türkiye’de Şeker Sanayinde Yaşanan Değişiklikler: Nişasta Bazlı
Şeker ve Şekerpancarı Şekeri
S. Konyalı
Türkiye’de Meyve Suyu Üretim Sektörü
E. Aygören, A.Z. Sancak, E. Akdağ, M. Demirtaş, D. Dönmez, K.
Sancak, A. Demir
Aydın İlinde Tarıma Dayalı Gıda Sektöründeki İşletmelerde
Yöneticilerin Girişimcilik Eğilimleri Arasındaki Farklılıkların
Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
R. Tunalıoğlu, F. Çobanoğlu, M. Cankurt, G. Çınar, M. Karataş
Özkan, T. Bektaş, J. Howell, Ç. Yavuz
16:15-16:30
16:30-16:45
16:45-17:00
17:00-17:30
19:30
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
232 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content