close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 AKTS Bilgileri - Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve

embedDownload
BeslenmeveDiyetetikProgramı
DersListesi
1.Yarıyıl
KODU
Z/S
T
P
K AKTS
Z
1
0
1
1
Z
2
0
2
3
Z
0
3
1
3
TEMELİNGİLİZCEI
Z
2
2
3
3
TEMELKİMYAI
Z
3
0
3
3
Z
0
3
1
2
MAT117 TEMELMATEMATİK
Z
3
0
3
3
TKD103 TÜRKDİLİI
Z
2
0
2
2
ZorunluOlarakAlınmasıGerekenAKTSToplamı 13
8
16
20
BES105
BES185
BES186
İNG127
DERSİNADI
MESLEKİORYANTASYON
BESLENMEİLKELERİ‐I
BESLENMEİLKELERİUYGULAMASI‐I
KİM137
KODU
BES103
BES107
BES115
BES117
DERSİNADI
BESLENMEBİLİMLERİNDETEMELİLKELERI
BESLENMEANTROPOLOJİSİ
TÜRKMUTFAKKÜLTÜRÜ
EKO115 GENELİKTİSAT
İLETİŞİM
DÜNYADASUveBESİNKAYNAKLARI
TEMELKİMYALABORATUVARII
SOS103
KİM133
İLT100
TOPLUMBİLİM
Z/S
T
P
K AKTS
S
1
0
1
3
S
1
0
1
3
S
1
0
1
3
S
1
0
1
3
S
3
0
3
4
S
3
0
3
4
S
2
0
2
4
SeçmeliOlarakAlınmasıGerekenAKTSToplamı
10
1.YarıyıldaalınmasıgerekenToplamAKTS
30
2.Yarıyıl
KODU
DERSİNADI
Z/S
T
P
K AKTS
BEB650 TEMELBİLGİveİLETİŞİMTEKN.KULLANIMI
Z
0
2
1
2
BES108
Z
2
0
2
2
Z
2
0
2
3
BESLENMEİLKELERİUYGULAMASI‐II
Z
0
3
1
3
TEMELİNGİLİZCEII
Z
2
2
3
3
Z
3
0
3
3
KİM138 TEMELKİMYALABORATUVARIII
Z
0
3
1
2
MEB102 TIBBİBİYOLOJİveGEN.
Z
3
0
3
3
TKD104 TÜRKDİLİII
Z
2
0
2
2
BES187
BES188
İNG128
DEMOGR.YAP.veSAĞLIK
BESLENMEİLKELERİ‐II
KİM134 TEMELKİMYAII
ZorunluOlarakAlınmasıGerekenAKTSToplamı 14 10 18
KODU
DERSİNADI
Z/S
T
P
K AKTS
S
3
0
3
4
BESLENMEBİLİMLERİNDETEMELİLKELERII
S
1
0
1
3
SAĞLIKLIBESİNSEÇİMİ
S
1
0
1
3
TEMELPSİKOLOJİ
S
2
0
2
4
ANT105 ANTROPOLOJİYEGİRİŞ
BES104
BES120
PSİ108
23
SeçmeliOlarakAlınmasıGerekenAKTSToplamı
7
2.YarıyıldaalınmasıgerekenToplamAKTS
30
3.Yarıyıl
KODU
DERSİNADI
Z/S
T
P
K AKTS
AİT203 ATA.İLK.veİNK.TAR.I
Z
2
0
2
2
ANA211 ANATOMİ
Z
2
0
2
2
Z
3
0
3
4
Z
2
0
2
3
Z
0
3
1
3
Z
2
0
2
2
Z
3
0
3
3
Z
2
2
3
5
5
18
24
BES221 BESLENMEBİYOKİMYASII
BES250 BESİNKİMYASIveANALİZLERİ‐I
BES251
BESİNKİMYASIveANALİZLERİ
UYGULAMALARI‐I
FZY211 FİZYOLOJİ
İNG237 İNGİLİZCEIII
MİK203 GENELMİKROBİYOLOJİ
ZorunluOlarakAlınmasıGerekenAKTSToplamı 16
KODU
DERSİNADI
Z/S
T
P
K AKTS
BES201 BESLENMEYEGİRİŞ‐I
S
1
0
1
3
BES203 İŞÇİBESLENMESİ
S
1
0
1
3
S
1
2
2
4
S
1
0
1
3
S
1
0
1
3
S
3
0
3
5
BES205 STANDARTYEMEKTARİFELERİGELİŞTİRME
BES207
BESİNTÜKETİMDURUMUNUNDEĞ.TEMEL
YAKLAŞIMLAR
BES216 EGZERSİZveBESLENME
BİS201
BİLGİSAYARBİLİMİ
SeçmeliOlarakAlınmasıGerekenAKTSToplamı
6
3.YarıyıldaalınmasıgerekenToplamAKTS
30
4.Yarıyıl
KODU
DERSİNADI
Z/S
T
P
K AKTS
AİT204 ATA.İLK.VEİNK.TARII
Z
2
0
2
2
ANA212 ANATOMİ
Z
2
0
2
2
BES220 ANNEveÇOCUKBESLENMESİ
Z
2
1
2
2
BES222 BESLENMEBİYOKİM.II
Z
3
0
3
4
Z
2
0
2
3
Z
0
3
1
3
Z
2
0
2
2
Z
3
0
3
3
Z
2
2
3
4
6
20
25
BES252 BESİNKİMYASIveANALİZLERİ‐II
BES253
BESİNKİMYASIveANALİZLERİ
UYGULAMALARI‐II
FZY212 FİZYOLOJİ
İNG238 İNGİLİZCEIV
MİK222 BESİNMİKROBİYOLOJİSİ
ZorunluOlarakAlınmasıGerekenAKTSToplamı 18
KODU
DERSİNADI
Z/S
T
P
K AKTS
BES200 SAĞLIĞINGELİŞTİRİLMESİ
S
1
0
1
3
BES202 BESLENMEYEGİRİŞ‐II
S
1
0
1
3
S
1
0
1
3
S
1
0
1
3
BES208 BESİN‐BESİNÖĞESİETKİLEŞİMİ
S
1
0
1
3
BES210 BESİNİŞLEMEYÖNTEMLERİ
S
1
0
1
3
S
1
0
1
3
S
1
0
1
3
BES204 YAŞLILIKTABESLENME
BES206 BESİNTOKSİKOLOJİSİ
BES217 SPORCUBESLENMESİ
BES248 BESLENMEEKOLOJİSİ
SeçmeliOlarakAlınmasıGerekenAKTSToplamı
5
4.YarıyıldaalınmasıgerekenToplamAKTS
30
5.Yarıyıl
KODU
DERSİNADI
BES321
Z/S
T
P
K AKTS
TOPLUMDABESLENMEDURUMUNUN
SAPTANMASI
Z
3
0
3
3
TOPLUBESLENMEYAPANKURUMLARDA
BESLENMEI
Z
3
0
3
3
Z
2
0
2
2
ÇOCUKHASTALIKLARINDABESLENME
TEDAVİSİ‐I
Z
2
0
2
3
ÇOCUKHASTALIKLARINDABESLENME
TEDAVİSİUYG.‐I
Z
0
3
1
2
Z
2
0
2
3
Z
0
3
1
2
6
14
18
BES343
BES347 BESLENMEEĞİTİMİ
BES350
BES351
BES360 HASTALIKLARDADİYETTEDAVİSİ‐I
BES361
HASTALIKLARDADİYETTEDAVİSİ
UYGULAMASI‐I
ZorunluOlarakAlınmasıGerekenAKTSToplamı 12
KODU
DERSİNADI
Z/S
T
P
K AKTS
S
1
0
1
3
S
1
1
2
3
BES307 BESLENMEDURUMUTARAMATESTLERİ
S
1
0
1
3
ENERJİHAR.veFİZİKSELAKT.DÜZEYİNİ
SAPTAMAYÖN.
S
1
0
1
3
TOPLUBESLENMEHİZMETLERİNDEKALİTE
SİSTEMLERİ
S
1
1
2
3
S
1
0
1
3
BES325 FONKSİYONELBESİNLERveSAĞLIK
S
1
0
1
3
İYB331 İŞLETMEBİLGİSİ
S
2
0
2
4
BES301 DİYETETİK‐I
BES305
BESLENMEveDİY.ALANINAYÖNELİKBİL.
UYGULAMALARI
BES309
BES313
BES317 KANSERveBESLENME
SeçmeliOlarakAlınmasıGerekenAKTSToplamı
12
5.YarıyıldaalınmasıgerekenToplamAKTS
30
6.Yarıyıl
KODU
BES322
DERSİNADI
Z/S
T
P
K AKTS
Z
3
0
3
3
Z
2
0
2
2
TOPLUBESLENMEYAPANKURUMLARDA
BESLENMEII
Z
3
0
3
3
ÇOCUKHASTALIKLARINDABESLENME
TEDAVİSİ‐II
Z
2
0
2
3
ÇOCUKHASTALIKLARINDABESLENME
TEDAVİSİUYG.‐II
Z
0
3
1
2
Z
2
0
2
3
Z
0
3
1
2
Z
2
0
2
2
6
16
20
TOPLUMDABESLENMESORUNLARIve
EPİDEMİYOLOJİSİ
BES334 BESİNKONTROLÜveMEVZUATI
BES344
BES352
BES353
BES362 HASTALIKLARDADİYETTEDAVİSİ‐II
BES363
HASTALIKLARDADİYETTEDAVİSİ
UYGULAMASI‐II
HAS302 TOPLUMveSAĞLIK
ZorunluOlarakAlınmasıGerekenAKTSToplamı 14
KODU
DERSİNADI
Z/S
T
P
K AKTS
S
1
0
1
3
BES306 BESİNveBESİNÖĞESİİLEİLAÇETKİLEŞİMİ
S
1
0
1
3
BES308 BESLENMEANTROPOMETRİSİ
S
1
0
1
2
BES310 GIDAKATKIMADDELERİ
S
1
0
1
2
DİETETİKUYGULAMALARINDAİLKEve
SORUNLAR
S
1
1
2
3
ÇOCUKLUKveADOLESANDÖNEMDE
BESLENME
S
1
0
1
3
S
1
0
1
3
S
1
0
1
2
S
1
1
2
3
BES302 DİYETETİK‐II
BES315
BES316
BES318 ENGELLİBİREYLERDEBESLENME
BES326
ACİLveAFETDURUMLARINDA
BESLENMENİNYÖNETİMİ
BES328 ÖZELGRUPLARDAMENÜPLANLAMA
SeçmeliOlarakAlınmasıGerekenAKTSToplamı
10
6.YarıyıldaalınmasıgerekenToplamAKTS
30
7.Yarıyıl
KODU
DERSİNADI
Z/S
T
P
K AKTS
Z
0
2
1
1
Z
0
2
1
1
Z
0
14
6
7
Z
0
14
6
7
Z
0
35
9
6
ZorunluOlarakAlınmasıGerekenAKTSToplamı
0
67 23
Z/S
T
P
K AKTS
S
1
0
1
3
S
1
1
2
4
S
1
0
1
3
S
1
0
1
2
BES411 BESLENMEveDİYETETİKALANINDAETİK
S
1
0
1
2
BES425 BES.İLEİLİNTİLİHAS.BİYOKİMYA
S
2
0
2
5
BİS401 BİYOİSTATİSTİK
S
3
0
3
6
BES421 PROJEPLANLAMAİLKELERİ
BES435 SEMİNERHAZIRLAMA
BES448 KLİNİKBESLENMEÇOCUKSTAJI
BES449 KLİNİKBESLENMEERİŞKİNSTAJI
BES453 TOPLUMSAĞLIĞINDABESLENMESTAJI
KODU
DERSİNADI
BES401 UYGULAMALIBESLENMEI
BES403
DOĞUMSALMET.HASTALIKLARINDA
BESLENMETEDAVİSİ
22
BES405 DİYETETİKTEARAŞTIRMAPLANLAMA
BES407 BESİNGÜVENLİĞİ
SeçmeliOlarakAlınmasıGerekenAKTSToplamı
8
7.YarıyıldaalınmasıgerekenToplamAKTS
30
8.Yarıyıl
KODU
DERSİNADI
Z/S
T
P
K AKTS
Z
0
3
2
5
Z
0
2
1
3
BES450 TOPLUBESLENMESİSTEMLERİSTAJI
Z
0
14
6
7
BES451 H.Ü.DIŞIHASTANEveKURUMSTAJI
Z
0
14
6
7
ZorunluOlarakAlınmasıGerekenAKTSToplamı
0
33 15
Z/S
T
P
K AKTS
S
1
0
1
3
BESLENMEveDİYETETİKALANINDA
DANIŞMANLIKHİZMETİ
S
1
0
1
2
BESLENMEveDİYETETİKALANINDA
BRANŞLAŞMA
S
1
0
1
2
S
1
0
1
2
S
1
0
1
2
YETİŞKİNLERDEENTERALvePARENTERAL
BESLENME
S
1
1
2
4
PEDİATRİDEENTERALvePARENTERAL
BESLENME
S
1
1
2
4
S
1
0
1
2
BES422 PROJEÇALIŞMASI
BES436 SEMİNERSUNUMU
KODU
DERSİNADI
BES402 UYGULAMALIBESLENMEII
BES404
22
BES406
BES408 BESLENMEDAVRANIŞIBOZUKLUKLARI
BES410 BESİNDUY.veALERJİLERİNDEBESLENME
BES412
BES414
BES416 BESLENMEveGENETİK
SeçmeliOlarakAlınmasıGerekenAKTSToplamı
8
8.YarıyıldaalınmasıgerekenToplamAKTS
30
Servis
KODU
BES114
BES116
BES213
BES215
BES218
DERSİNADI
Z/S
T
P
K AKTS
S
2
0
2
3
S
2
0
2
2
ANAveÇOCUKBESLENMESİ
S
3
0
3
3
BESLENMEİLKELERİ
S
1
0
1
1
S
2
0
2
4
BES.İLKELERİveBESİN
BESLENMEYEGİRİŞ
BES.İLKEveBESİNLER
PROGRAMAKTSÖZETİ
TümyıllariçinZorunluderslerdenalınmasıgerekentoplamAKTSkredisi 174
TümyıllariçinSeçmeliderslerdenalınmasıgerekentoplamAKTSkredisi 66
ProgramdanmezuniyetiçingerekliAKTSkredilerinintoplamı 240
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
120 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content