close

Вход

Log in using OpenID

7813 Aktüatörler SQM33

embedDownload
7
Aktüatörler
813
SQM33...
Sıvı yakıt veya gaz brülörlerindeki hava damperleri ve ayar vanaları için
Elektro motorlu aktüatörler
· Torklar: - SQM33.4
1,2 Nm'ye kadar
- SQM33.5
3 Nm'ye kadar
- SQM33.7
10 Nm'ye kadar
·
90° için çalışma süreleri:
·
Varyant:
SQM33.4
SQM33.5
SQM33.7
Nominal güç çıkış torku
Nominal güç çıkış torku
Nominal güç çıkış torku
Kendini tutma torku
(bkz. Ürün numarası tablosu)
5 saniye
5 saniye
17 saniye
Kablo modelleri (bkz. Ürün numarası tablosu)
SQM33 aktüatörleri ve bu veri föyü, ürünlerinde aktüatörlere yer veren firmalara
(OEM) yöneliktir!
Uygulama
SQM33 serisinin aktüatörleri gaz damperlerin ve hava damperlerin, sıvı yakıt kontrol
vanalarının ve diğer yardımcı tertibatların sürülmesi ve konumlandırılması için
tasarlanmıştır.
Brülör kontrolleriyle veya elektronik yakıt / hava oransal kontrolle bağlantılı olarak
kullanıldığında, kontrol elemanları mevcut brülör çıktısına bağlı kontrol edilir.
CC1N7813tr
10.07.2014
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
Uyarılar
Kişi, mal ve çevreye gelebilecek zararları önlemek için aşağıdaki uyarılar dikkate
alınmalıdır!
Yapılmaması gerekenler: Cihazın açılması, cihaza müdahale edilmesi veya
cihazda değişiklik yapılması!
·
·
·
·
·
·
Gövde kapağı
Tüm işlemler (montaj, kurulum, servis, vs.) bu iş için kalifiye uzman kişiler
tarafından yapılmalıdır
Bağlantı bölgesindeki tüm işlemlerden önce tesisin gerilim beslemesini her iki
kutuptan kesin. Kapatılmamış tesiste elektrik çarpma tehlikesi bulunmaktadır
Gövde kapağını sıkıca vidalayarak tüm elektrik bağlantılarında ve aktüatörde
dokunma koruması sağlayın
Her işlemden sonra (montaj, kurulum, servis vs.) kabloları tekniğine uygun durumu
yönünden kontrol edin
Düştükten veya darbe aldıktan sonra bu aygıtı tekrar çalıştırmayın, dışarıdan
görünmeyen hasarlar nedeniyle emniyet fonksiyonları doğru çalışmayabilir.
Aktüatör varyantının, kapalı form ve kesin düzenleme seçeneklerinin bulunduğu
bölümdeki uyarılar doğru bir yakıt oranının / hava oranının sağlanması için dikkate
alınmalıdır.
İkaz!
Aktüatörün gövdesi açılmamalıdır. Aktüatör optik bir geri bildirim sistemine
sahiptir.
Aktüatör varyantının seçimi
·
·
·
Aktüatör varyantını, kontrol elemanının ayarlanması için gerekli tork doğrultusunda
seçin
Kontrol elemanına etki eden harici bir torkun (örn. brülör fanının hava akımı
nedeniyle oluşan tork) tahrikin akımsız kendini tutma torkundan daha küçük
olmasını gerektiğini dikkate alın
Brülörün mekanik konstrüksiyonunu kontrol elemanına müsaade edilmeyen
yükseklikteki bir torkun kritik bir brülör işletimine neden olmayacak şekilde
oluşturun.
Örnek: Brülörün hava kanalındaki hava akımı hava damperinin asimetrik yatağına
bir torka neden oluyor. Bu, açık yönüne doğru hareket edilirse bu işlem yanma
sırasında fazla hava atımına yol açar ve hava eksikliğinden daha az kritiktir
2/13
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
CC1N7813tr
10.07.2014
Montaj bilgileri
·
·
·
·
Kapalı form
Ulusal emniyet talimatlarını dikkate alın
Aktüatör mili ve ayar elemanı arasındaki bağlantı kapalı formda ve boşluksuz
uygulanmalıdır
Montaj sırasında müsaade edilen eksenel ve radyal yatak yükünün aşılmamasına
dikkat edilmelidir
Kontrol elemanını aktüatöre takarken müsaade edilen şu montaj sırasına dikkat
edin:
1. Aktüatörün vidalanması
2. Kavrama pimiyle aktüatör milinin kontrol elemanıyla birleştirilmesi
İkaz!
Mümkün olan mil bağlantısı / poyra bağlantısı:
· Uygun karşı parçalı flanşlanmış mil
Sabit kavrama poyraları nedeniyle müsaade edilmeyen yatak yüklerini önlemek için
boşluksuz dengeleme kavramalarının (örn. metal körük kavraması) kullanılması
önerilir.
·
·
·
Bir mil bağlantısının ölçüleri ayarlanırken işletim sırasında aktüatörün nominal güç
çıkış torkundan daha fazla torkların etki edebileceğini dikkate alın:
- Aktüatör optimum işletim koşulları altında daha yüksek bir tork oluşturabilir
- Kütle taşıma torklarının etkisi (motordaki ve kontrol elemanındaki dönen
parçalar nedeniyle oluşan) pals yüklenmelerine yol açabilir
Siemens, aktüatörün nominal torkuna karşı mil bağlantısını daha büyük boyutta
ayarlanmasını önerir
Aktüatör brülöre veya kontrol elemanına bükülmeyecek şekilde sabitlenmelidir.
Bu özellikle sütun çerçevelerde dikkate alınmalıdır
Kesin düzenleme
İkaz!
LMV2 / LMV3'de bağlı olan aktüatörlerin yanlışlıkla karıştırılmasını önlemek için
bunlarda farklı referans işaretleri bulunmaktadır. Brülör yapısal olarak
bağlantıların karıştırılması durumunda ilgili referans işaretine hareket
edilmeyecek şekilde oluşturulmalıdır.
Bunun için dayanak AÇIK veya dayanak KAPALI bölgesinde mekanik
dayanaklar öngörülmelidir.
Kablo
SQM33.41 / SQM33.51 / SQM33.71:
· Aktüatörlerde bağlı kablolar ve fişler mevcuttur.
SQM33.550A9 / SQM33.750A9:
· Aktüatörlerde bağlı kablolar ve kablo pabuçları mevcuttur
· 6 kutuplu RAST2,5 bağlantı fişi / RAST3,5 bağlantı fişi teslimat kapsamına dahildir
· Yerleştirirken bir kez bükme: 2 x kablo çapı
3/13
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
CC1N7813tr
10.07.2014
Montaj bilgileri (devamı)
IP54
IP54 koruma kategorisinin aktüatörün tüm kullanım ömrü boyunca korunması için
aktüatör milinin yatağı uygun montaj ile doğrudan su etkisine ve toz etkisine karşı
korunmalıdır.
Montaj örneği
SQM33...
Mesafe sütunu
Vidalama plakası SQM33
Vidalama plakası VKF41
Kavrama yarısını, plastik ara
parça yakl. 0,2...0,5 mm eksenel
boşluğa sahip olacak kadar mile
vidalayın
ASK33.4
VKF41...
4/13
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
CC1N7813tr
10.07.2014
Montaj bilgileri (devamı)
Aktüatörün çalışma
bölgesi
Aktüatörün çalışma bölgesi kullanım bölgesi ve referans bölgesinden oluşmaktadır.
Kullanım bölgesi tip etiketi üzerinde belirtilmiştir. Aktüatörün montajı sırasında bağlı bir
ayar elemanı (örn. hava damperi) referans bölgesinde ve ayarlanmış kullanım
bölgesinde bir harekete müsaade etmelidir. AÇIK ve KAPALI referans bölgeleri farklı
uzunluktadır. Hareket yönü saat yönünün tersine olan bir aktüatörde KAPALI referans
bölgesi 0° ve -7,7° ve AÇIK referans bölgesi 90° ve 110,6° arasındadır. Aktüatörün
brülörde tam olarak pozisyonlandırlabilmesi için Æ 6 mm'lik bir pozisyonlandırma pimi
vidalama yüzeyine yerleştirilmelidir (bkz. Boyut çizimi bölümünde A ayrıntısı).
i
es
lg
ö
b
7,7°
KAPALI (0°
0,6°)
KAPALI dayanağı bölgesi
bö
lg
es
i)
Mo
dü
la
sy
on
KAPALI referans bölgesi
(K
ul
la
nı
m
11
0,
6°
(
AÇ
IK
re
fe
ra
ns
la
nd
ırm
a
ol
du
ğu
nd
a
ça
lış
m
a
bö
lg
es
i)
Aktüatör yönü saat
yönünün tersine
90
°
5,6°
0,6°)
18,5°
20,6°
7813z04tr/0614
AÇIK (90°
AÇIK dayanağı bölgesi
AÇIK referans bölgesi
5/13
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
CC1N7813tr
10.07.2014
Montaj bilgileri (devamı)
ça
l ış
m
a
bö
lg
es
i)
Aktüatör yönü saat
yönünde
as
y
7,7°
AÇIK (90° 0,6°)
AÇIK dayanağı bölgesi
bö
lg
es
i)
Mo
dü
l
on
i
es
lg
bö
(K
ul
la
nı
m
97
,7
°(
AÇ
IK
re
fe
ra
ns
la
nd
ı rm
a
ol
du
ğu
nd
a
AÇIK referans bölgesi
90
°
5,6°
18,5°
20,6°
7813z05tr/0614
KAPALI (0° 0,6°)
KAPALI dayanağı bölgesi
KAPALI referans bölgesi
Kurulum açıklamaları
·
·
Yüksek gerilim ateşleme kablolarını daima ayrı olarak, cihaza ve diğer kablolara
mümkün olduğunca uzak bir mesafeye döşeyin
Tutma torku aktüatör gerilim beslemesi kapatıldığında azalır
Standartlar ve sertifikalar
EEC yönergeleri ile uyumluluk
- Elektromanyetik uyumluluk (bağışıklık)
- Düşük gerilim yönergesi
2004/108/EC
2006/95/EC
1)
ISO 9001: 2008
Sert. 00739
ISO 14001: 2004
Sert. 38233
1) SQM33.7 için → İzinler düzenleniyor
6/13
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
CC1N7813tr
10.07.2014
Servis bilgileri
Cihaz değişimi
Bir aktüatör değiştirildiğinde şu noktalar kontrol edilmeli ve gerekirse düzeltilmeli:
· Temel cihaza doğru bağlantı
· İşlev ataması
· Elektronik bağlantının eğri noktalarının ayarlanması (örn. LMV27'de)
Tasfiye uyarıları
Cihaz elektrikli ve elektronik komponentlerden oluşmaktadır ve ev çöpüne
atılmamalıdır.
Yerel ve güncellenmiş kanunlar dikkate alınmalıdır.
Tanım
Gövde
Gövde temeli aluminyum baskılı döküm.
Darbeye ve ısıya karşı dayanıklı plastik kaplama.
SQM33.550A9 / SQM33.750A9, bir kablo bağlantı dişlisinin bağlantısı için bir flanşa
sahiptir (NPSM ½“-14).
Kapağın rengi: Siyah
Tahrik
Adım motoru
Devre noktası ayarı /
Konum göstergesi
Temel cihazla bağlantılı olarak örn.: LMV27 gösterge ünitesi AZL2 kumanda ünitesi
üzerinden (bkz. LMV27 ana belge).
Kablo / Bağlantı tekniği
Sadece SQM33.41xA9 / SQM33.51xA9 / SQM33.71xA9:
Uygulanan kabloda RAST2,5 konnektör.
Sadece SQM33.550A9 / SQM33.750A9:
Kablo pabuçlu kablo, RAST2,5 fişi / RAST3,5 fişi teslimat kapsamına dahildir.
Dişli
Alın dişlisi plastik ve çelikten yapılmış, çok az dişli boşluğuna sahip ve daimi
yağlamalıdır..
Aktüatör mili
Çelik perdahlanmış, tek taraflı olarak dişli ön tarafına sıkıca takılı.
Montaj ve tespitleme
Dişli grubunun ön kısmı, montaj yüzeyi olarak kullanılır.Aktüatör tarafından dışarıda
bulunan 4 sabitleme deliği ile ön sabitleme ve pozisyon pim yerleşimi için uzun delik.
Alternatif olarak aktüatör tarafından sabitleme 3 dişli biçimli vidayla da mümkündür.
7/13
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
CC1N7813tr
10.07.2014
Tahrik mili ortası
eksenel yatak yükü
(maks.) N
1,2
1,2
3
3
3
10
10
Tahrik mili ortası radyal
yatak yükü
(maks.)
N
1,2
1,2
3
3
3
10 ¹)
10 ¹)
Kablo uzunluğu
m
SQM33.410A9
SQM33.411A9
SQM33.510A9
SQM33.511A9
SQM33.550A9
SQM33.711A9
SQM33.750A9
Tutma torku akımsız
(maks.)
Nm
Model
Nominal güç çıkış torku
(maks.)
Nm
Aktüatör SQM33
Tutma torku akımlı
(maks.)
Nm
Ürün numarası tablosu
0,8
0,8
2,6
2,6
2,6
6
6
1,5
3
1,5
3
3,6
3
3,6
100
100
100
100
100
100
100
10
10
10
10
10
10
10
¹) 0° altındaki ortam sıcaklıklarında: Yakl. %10 tork redüksiyonu
Aksesuar
Ayrıca sipariş edilecekler:
Montaj plakası
SQM33'ün VKP orantılı kontrol elemanına montajı için.
Bkz. montaj kılavuzu 74 319 0843 0 (M7646)
ASK33.1
Montaj seti
SQM33'ün VKF41...C kısma kapağına montajı için
Bkz. montaj kılavuzu 74 319 0816 0 (M7813/7814)
ASK33.4
8/13
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
CC1N7813tr
10.07.2014
Teknik veriler
Aktüatör
Besleme gerilimi
Koruma kategorisi
Güç tüketimi
- SQM33.4
- SQM33.5 / SQM33.7
Müsaade edilen çalıştırma süresi
Ayar açısı, Kullanım bölgesi
Montaj konumu
Yatak yükü
Koruma derecesi
- SQM33.41 / SQM33.51
- SQM33.550A9 / SQM33.750A9
AC/DC 24 V ±%20
(arabirim yüklenmesi)
EN 60730 bölüm 1 ve bölüm 2-14 uyarınca
2
Maks. 7,5 W
Maks. 10 W
%50, maks. 3 dak. kesintisiz
Maks. 90°
İstendiği gibi
Bkz. “Ürün numarası tablosu”
EN 60529-1 uyarınca IP54
IP40 (kablo çıkışında, kablo borusuz)
IP54 bağlı kablo borusuyla elde edilebilir
İkaz!
Güç çıkış milinin yatağı uygun montajla doğrudan su etkisine ve toz
etkisine karşı korunmalıdır, aksi durumda IP54 tüm kullanım ömrü
boyunca yerine getirilemez.
Ayar yönü
Temel cihazda ayarlanabilir
Nominal güç çıkış torku
Bkz. Ürün numarası tablosu
Tutma torku (akımlı)
Bkz. Ürün numarası tablosu
Tutma torku (akımsız)
Bkz. Ürün numarası tablosu
Tekrarlama doğruluğu
± 0,2° (LMV2 / LMV3 temel cihazlarında
(yeni durumda tipik)
çalıştırıldığında)
Enkoder denetimi nominal çözünürlük
0,7°
Hareket süreleri
Temel cihazda ayarlanabilir
Ağırlık
Yaklaşık 1,4 kg
Dönme yönü (mile karşı bakışta)
Standart
Saat yönünün tersinde
İnvertlenmiş
Saat yönünde
Aktüatör mili 0 pozisyonu
Teslimat durumu 0 ±0,6°
Kablo bağlantı dişlisi
- SQM33.550A9
NPSM ½“-14
Kullanılabilir dişli derinliği min. 10 mm
Kullanım süresi
250.000 start devri (KAPALI ð AÇIK ð
KAPALI), tüm dönme açısı aralığında
nominal tork ile yüklenme durumunda.
2.000.000 ayar devri, 10°'lik dönme açısı
aralığında nominal torkun %75'i ile
yüklenme durumunda
9/13
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
CC1N7813tr
10.07.2014
Teknik veriler (devamı)
Kablo bağlantısı
SQM33.41 / SQM33.51 / SQM33.71
· Konnektör
SQM33.55 / SQM33.75
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Renk
Tel sayısı
Manto dış çapı
Kesit alanı
Tek tel izolasyon kesiti
Dış mantonun Shore sertliği
Sıcaklık aralığı
İletim direnci
İzolasyon direnci
Tel / Tel işletim gerilimi
Tel / Tel kontrol gerilimi
·
Tel / dış manto kontrol gerilimi
·
·
Koruma derecesi
Bağlantı fişi
Duo modüller RAST2,5
6 kutuplu
Tedarikçi Lumberg firması
Sipariş numarası: 3521 06 K00
Halojensiz
UL onaylı
Siyah
6
5,5...6,5 mm
AWG22 / 0,34 mm² / 7 telli
1,45...1,6 mm
UL tanımlı (88A)
-20...+70 °C
<100 W/km
>20 MW x km
<50 V
50 Hz efektif / 1 dak
>300 V
>3,75 kV DIN EN 60730, Bölüm 13
uyarınca
IP40 kablo çıkışında, kablo borusuz
RAST3,5 vida bağlantılı
6 kutuplu
Tedarikçi PTR firması
Sipariş numarası: AK 1550
ve ayrıca
Duo modül konnektör RAST2,5
6 kutuplu
Tedarikçi Lumberg firması
Sipariş numarası: 3521 06 K00
Çevre koşulları
Depolama
Hava koşulları
Mekanik koşullar
Sıcaklık aralığı
Nem
Nakliye
Hava koşulları
Mekanik koşullar
Sıcaklık aralığı
Nem
İşletme
Hava koşulları
Mekanik koşullar
Sıcaklık aralığı
Nem
DIN EN 60721-3-1
Sınıf 1K3
Sınıf 1M2
-20...+70 °C
<%95 bağıl nem
DIN EN 60721-3-2
Sınıf 2K3
Sınıf 2M2
-20...+70 °C
<%95 bağıl nem
DIN EN 60721-3-3
Sınıf 3K5
Sınıf 3M4
-20...+60 °C
<%95 bağıl nem
İkaz!
Yoğuşma, buzlanma ve su girişine izin verilmemektedir!
10/13
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
CC1N7813tr
10.07.2014
Fonksiyon
SQM33 aktüatörleri sağlam mekanik yapı ve az boşluklu bir dişli ile öne çıkmaktadır.
Kumanda ve pozisyon geri bildirimi ortak bir kablo üzerinden gerçekleşir.
Bu kablo aynı zamanda gerilim beslemesi içindir.
Aktüatörler adım motorlarıyla tahrik edilir ve 0,1°'lik çözünürlükle pozisyonlandırılabilir.
SQM33 aktüatörlerin önemli özellikleri ve ayarları (çalışma süresi, dönüş yönü, son
pozisyon) kumanda edilen temel cihaz (örn. LMV27) tarafından belirlenir (ayrıntılar için
bkz. LMV27 ana belge).
Aktüatörlerin çalışma süreleri temel cihaz tarafından otomat süreçlerinde değiştirilir
(örn. İşletime alma: Kısa çalışma süresi; İşletim: Uzun çalışma süresi).
C
Uygulama bilgisi!
SQM33.7 aktüatörün dişli yapısı nedeniyle tek taraflı bir yük torku önerilir. İki taraflı
yükte ayrıca tesis uygulamasında veya ayarında ±0,3°'lik bir dişli boşluğu dikkate
alınmalıdır.
11/13
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
CC1N7813tr
10.07.2014
Boyutlu çizimler
Ebatlar mm olarak
SQM33.41 / SQM33.51 / SQM33.71
90
25,2 +
116
Eksenel boşluk dahil
38 +
38 +
2+
O 16 h8 (-0,027)
8,5
O 10 h8 (-0,022)
33 +
33 +
B
87
89 +
89 +
136
0,2 x 45°
6
Kapak rengi: Siyah
+
Ebatlar A +
+
A
38 +
38 +
C 2:1
32 -5
Fiş yerleşimi
B 2:1
A 2:1
R0,5 çevreler
Duo modül konnektör (RAST2,5)
Kutup sayısı 6
Lumberg firması
Sipariş tanımı 3521 06 K00
7
2 derin
min. 6 derin
6
Model
SQM33.410A9
SQM33.411A9
SQM33.510A9
SQM33.511A9
SQM33.711A9
Pin
Pin
Pin
Pin
Pin
Pin
1: U_IN
2: GND
3: Motor A
4: Motor B
5: Sensör A
6: Sensör B
Kırmızı
Siyah
Kahverengi
Gri
Sarı
Yeşil
A ölçüsü
1500
3000
1500
3000
3000
12/13
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
CC1N7813tr
10.07.2014
Boyutlu çizimler (devamı)
Ebatlar mm olarak
SQM33.550A9 / SQM33.750A9
90
25,2 +
116
Eksenel boşluk dahil
38 +
38 +
2+
O 16 h8 (-0,027)
8,5
O 10 h8 (-0,022)
33 +
33 +
B
87
89 +
89 +
136
0,2 x 45°
6
Kapak rengi: Siyah
+
18
A
+
C
32,2
38 +
Ebatlar A +
32 -5
3660 +
38 +
B 2:1
A 2:1
C 2:1
12,5
2 derin
R0,5 çevreler
Fiş yerleşimi
7
C 2:1
6
6
Pin 6: Sensör B
Pin 5: Sensör A
Pin 4: Motor B
Pin 3: Motor A
Pin 2: GND
Pin 1: U_IN
NSPM 1/2" - 14
(Kullanılabilir dişli uzunluğu en az 10 mm)
2°
1
Yeşil
Sarı
Gri
Kahverengi
Siyah
Kırmızı
O 26
C
Bilgi!
RAST2,5 fişinin fiş yerleşimi RAST3,5 fişine uygundur.
Model
SQM33.550A9
SQM33.750A9
A ölçüsü
3600
3600
ã 2014 Siemens AG Infrastructure & Cities Sector Building Technologies Division
Değişiklik yapma hakkı saklıdır!
13/13
Building Technologies Division
Infrastructure & Cities Sector
CC1N7813tr
10.07.2014
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 448 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа