close

Enter

Log in using OpenID

Analiz Talep Sözleşme Formu - Denizli Çevre Kalite Laboratuvarı

embedDownload
T.C.
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sağlık Şube Müdürlüğü
DENÇEV Denizli Çevre Kalite Laboratuvarı
ANALİZ TALEP ve SÖZLEŞME FORMU
Numune No:
Numune Cinsi:
Numunenin Alındığı Yer:
Kömürde Numune Hazırlama (*
1
) (*2)
Kömürde Nem (%)(*
1
) (*2)
Kömürde Bünye Nemi (%)(*
Kömürde Kül (%)(*
1
1
2
) (* )
(*1) (*2)
ASTM D 7582
Bakır (*
ASTM D 7582
Baryum (*
ASTM D 4239
Bor (*
1
) (*2)
1
) (*2)
1
) (*2)
) (*2)
Sıcaklık (*
1
) (*2)
) (*2)
Bulanıklık (*
1
TS EN ISO 11885
Arsenik (*
Kömürde Üst Isıl Değer kcal/kg(*
1
Analiz Metodu
Ağır Metal Analizi için
Ön İşlem (Mikrodalga Yakma)
ASTM D 7582
) (*2)
Elektriksel İletkenlik (*
Talep Edilen Analizler
TS 4744
) (*2)
Kömürde Alt Isıl Değer kcal/kg(*
1
Analiz Metodu
Alüminyum (*
Kömürde Toplam Kükürt (%)(*
pH (*
Numunenin Geliş Tarihi:
TS ISO 5068-1
TS ISO 5068-2
TS 690 ISO 589
Metot C
1
Kömürde Uçucu Madde (%)
Numune Alma Yöntemi:
Numunenin Alınış Tarihi:
Talep Edilen Analizler
Kömürde Nem (%)(*
Numuneyi Alan:
)
Antimon (*
1
1
1
1
1
) (*2)
) (*2)
) (*2)
1
) (*2)
) (*2)
1
) (*2)
TS ISO 1928
Çinko (*
ASTM D 5865
Demir (*
SM 4500 H+ B
Kadmiyum (*
1
) (*2)
SM 2510 B
Kalsiyum (*
SM 2550 B
Kobalt (*
SM 2130 B
Krom (*
1
1
1
1
) (*2)
) (*2)
) (*2)
) (*2)
1
) (*2)
Renk
Organoleptik Yöntem
Kurşun (*
Tat
Organoleptik Yöntem
Magnezyum (*
Koku
Organoleptik Yöntem
Mangan (*
Serbest Klor
Komperatör Yöntemi
Nikel (*
Amonyum Tayini
Toplam Koliform (*
E.coli (*
1
1
) (*2)
) (*2)
Enterokok (Fekal Streptokok)(*
1
) (*2)
1
1
Selenyum (*
TS EN ISO 9308-1
Sodyum (*1) (*2)
TS EN ISO 7899-2
Fosfor (*
1
(*1)
TS EN ISO 6222
Arsenik (*
Askıdaki Katı Madde (*
1
1
) (*2)
) (*2)
Kimyasal Oksijen İhtiyacı
(*1) (*2)
Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı
(*1) (*2)
Toplam Kjeldahl Azotu (TKN) (*
Yağ-Gres (*
1
) (*2)
Balık Biyo (ZSF) (*
1
) (*2)
Aktif Klor
FR 03/rev10/29.04.2014
) (*2)
1
) (*2)
) (*2)
) (*2)
Selenyum (*
SM 9222 D
Alüminyum
1
) (*2)
Bakır
SM 2540 D
Bor
SM 5220 C
Toplam Demir, Fe2+ , Fe3+
SM 5210 D
Kadmiyum
SM 4500 Norg: B
SM 5520 D
1
1
TS 8020 EN 26461-2
SM 4500 O G
1
) (*2)
Toplam Koloni Sayımı (36 °C)
Çözünmüş Oksijen Tayini(*
) (*2)
TS EN ISO 9308-1
Antimon (*
) (*2)
1
Potasyum (*
TS EN ISO 6222
1
) (*2)
) (*2)
Nessler Yöntemi
(*1)
Fekal Koliform (*
1
) (*2)
Toplam Koloni Sayımı (22 °C)
Anaerob Sporlu Sülfit Redükte Eden
1
Bakteri (Clostridia)(* )
) (*2)
SKKY Numune Alma ve
Analiz Metotları Tebliği
Ek-1
Titrimetrik Yöntem
Krom
Krom (VI)
TS EN ISO 11885
(ICP-OES)
TS EN ISO 11885
(ICP-OES)
TS EN ISO 11885
(ICP-OES)
TS EN ISO 11885
(ICP-OES)
TS EN ISO 11885
(ICP-OES)
TS EN ISO 11885
(ICP-OES)
TS EN ISO 11885
(ICP-OES)
TS EN ISO 11885
(ICP-OES)
TS EN ISO 11885
(ICP-OES)
TS EN ISO 11885
(ICP-OES)
TS EN ISO 11885
(ICP-OES)
TS EN ISO 11885
(ICP-OES)
TS EN ISO 11885
(ICP-OES)
TS EN ISO 11885
(ICP-OES)
TS EN ISO 11885
(ICP-OES)
TS EN ISO 11885
(ICP-OES)
TS EN ISO 11885
(ICP-OES)
TS EN ISO 11885
(ICP-OES)
TS EN ISO 11885
(ICP-OES)
TS EN ISO 11885
(ICP-OES)
İşletme İçi Metot
(ICP-OES Hidrür)
İşletme İçi Metot
(ICP-OES Hidrür)
İşletme İçi Metot
(ICP-OES Hidrür)
HACH LANGE
Kit Yöntemi
HACH LANGE
Kit Yöntemi
HACH LANGE
Kit Yöntemi
HACH LANGE
Kit Yöntemi
HACH LANGE
Kit Yöntemi
HACH LANGE
Kit Yöntemi
HACH LANGE
Kit Yöntemi
Nikel
HACH LANGE
Kit Yöntemi
Mangan
HACH LANGE
Kit Yöntemi
Güncelleme No/Tarih:02/18.09.2014
Sayfa 1/3
T.C.
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sağlık Şube Müdürlüğü
DENÇEV Denizli Çevre Kalite Laboratuvarı
ANALİZ TALEP ve SÖZLEŞME FORMU
Talep Edilen Analizler
Analiz Metodu
Talep Edilen Analizler
Analiz Metodu
HACH LANGE
Kit Yöntemi
HACH LANGE
Kit Yöntemi
HACH LANGE
Kit Yöntemi
HACH LANGE
Kit Yöntemi
HACH LANGE
Kit Yöntemi
HACH LANGE
Kit Yöntemi
HACH LANGE
Kit Yöntemi
Amonyum (*
1
Fosfat
HACH LANGE
Kit Yöntemi
Florür (*
Silika
HACH LANGE
Kit Yöntemi
Klorür (*
1
)
Sülfit
HACH LANGE
Kit Yöntemi
Bromür (*
1
Toplam Sertlik
HACH LANGE
Kit Yöntemi
Bromat (*
Kalsiyum
HACH LANGE
Kit Yöntemi
Sülfat (*
Magnezyum
HACH LANGE
Kit Yöntemi
Nitrat (*
TS EN ISO 14911
(İyon Kromatografi)
TS EN ISO 14911
(İyon Kromatografi)
TS EN ISO 14911
(İyon Kromatografi)
TS EN ISO 14911
(İyon Kromatografi)
TS EN ISO 14911
(İyon Kromatografi)
TS EN ISO 14911
(İyon Kromatografi)
TS EN ISO 14911
(İyon Kromatografi)
TS EN ISO 10304-1
SM 4110 B
(İyon Kromatografi)
TS EN ISO 10304-1
SM 4110 B
(İyon Kromatografi)
TS EN ISO 10304-1
SM 4110 B
(İyon Kromatografi)
SM 4110 D
(İyon Kromatografi)
TS EN ISO 10304-1
SM 4110 B
(İyon Kromatografi)
TS EN ISO 10304-1
SM 4110 B
(İyon Kromatografi)
TS EN ISO 10304-1
SM 4110 B
(İyon Kromatografi)
Siyanür
Klorür
Florür
Amonyum
Nitrat
Nitrit
Sülfat
Su Numunelerinin Taşıma, Muhafaza
1
2
ve Depolanması(* ) (* )
Arıtma Tesisleri ve Boru Şebekeli
Dağıtım Sistemlerindeki İçme
1
Suyundan Numune Alma (* )
TS EN ISO 19458
)
Amonyum Azotu (*
Kalsiyum (*
1
1
1
1
1
1
)
)
1
)
)
)
1
)
Nitrat Azotu (*
1
Nitrit (*
(*1) (*2)
TS ISO 5667-10
Nitrit Azotu (*
Nehirlerden ve Akarsulardan Numune
1
2
Alma (* ) (* )
TS ISO 5667-6
Fosfat (*
Göl ve Göletlerden Numune Alma
(*1) (*2)
Mikrobiyolojik Analizler için Numune
1
2
Alma (* ) (* )
Numune Kabul /
Şartlı Kabul/Red
Numune Ambalaj
Türü
(Mühürlü/
Mühürsüz)
)
)
TS ISO 5667-5
Atık Sulardan Numune Alma
1
)
Potasyum (*
Lityum (*
1
)
TS EN ISO 10304-1
SM 4110 B
(İyon Kromatografi)
)
1
1
)
)
1
TS 6291
Fosfat Fosforu (*
TS EN ISO 19458
Toplam Sertlik (*
Numune Kabı Türü
(Cam/Plastik/Steril
Cam/Steril
Plastik/Amber/Poşet/Çuval)
)
)
Magnezyum (*
Sodyum (*
1
)
1
)
Numune Miktarı
(mL/L/kg)
TS EN ISO 10304-1
SM 4110 B
(İyon Kromatografi)
TS EN ISO 10304-1
SM 4110 B
(İyon Kromatografi)
TS EN ISO 10304-1
SM 4110 B
(İyon Kromatografi)
SM 2340 B
(Hesaplama Yoluyla)
(İyon Kromatografi)
Numunenin Geliş Türü
(Elden/Kargo)
Numune / Analizin Şartlı Kabul ve/veya Kabul Edilmeme Sebepleri:
Numune Koruma Koşulları:
Analizler İle İlgili Diğer Talepler:
Sonuçların Bildirilmesi: Elden Teslim (…)
FR 03/rev10/29.04.2014
Fax (…)
Posta (…)
Güncelleme No/Tarih:02/18.09.2014
Kargo (…)
Eposta (…)
Sayfa 2/3
T.C.
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Sağlık Şube Müdürlüğü
DENÇEV Denizli Çevre Kalite Laboratuvarı
ANALİZ TALEP ve SÖZLEŞME FORMU
AÇIKLAMALAR
Su/Atıksu Analizleri
1.
Analiz için gerekli olan su numune miktarı en az 1 L, atıksu numune miktarı en az 2,5 L’dir. Ancak sadece mikrobiyolojik
analizler talep edilmesi durumunda numune miktarı en az 500 mL’dir. (Şehir şebeke suyu kontrollerinde kimyasal analiz için
en az 300 mL su numunesi gerekmektedir.)
2.
Numuneler uygun kaplarda güneş ışığı teması olmadan laboratuvara getirilmelidir.
3.
Numunelerin uygun taşıma koşullarında laboratuvara iletilmeleri gerekmektedir.
4.
Numunenin müşteri tarafından alınması durumunda, analiz şartlarına göre numune alma müşterinin sorumluluğundadır.
DENÇEV Müşteri Bilgilendirme Rehberi (RH 01) ve/veya dencev.denizli.bel.tr web sitesinde belirtilen numune alma, taşıma,
muhafaza şartlarını sağlamayan numuneler laboratuara kabul edilmeyecektir.
5.
Su/Atıksu analizlerinde mikrobiyolojik analizler hariç diğer numuneler laboratuarımızda en fazla 2 hafta saklanmaktadır ve TS
EN ISO 5667-3 Su Kalitesi Numune Alma Bölüm 3 Numunelerin Muhafaza Taşıma ve Depolanması için Kılavuzda belirtilen
saklama şartları dikkate alınmaktadır.
6.
Rapor Teslim Süresi: BOİ (Biyolojik Oksijen İhtiyacı) parametresi analizi olan numuneler laboratuvara teslim alındığı andan
itibaren analiz sonuçları 6 iş günü içinde raporlanır. BOİ ölçümü gerektirmeyen numunelerin sonuçları en geç 7 iş günü içinde
raporlanır.
Kömür Analizleri
1.
Analiz için gerekli olan numune miktarı en az 3 kg’dır.
2.
Kargo ile teslim edilen numunelerde kargoda meydana gelen hasar müşteriye aittir.
3.
Laboratuvarımıza gelen kömür numuneleri için şahit numune saklama süresi 2 aydır.
4.
Analiz şartlarına göre numune alma müşterinin sorumluluğundadır.
5.
Numuneler orijinal veya analiz için uygun şartlarda ve uygun ambalajda gönderilmelidir.
6.
Rapor Teslim Süresi: Denetim amaçlı alınan kömür numunelerinin analiz sonuçları Katı Yakıt Genelgesi Tebliği’ne
uygun olarak en geç 5 iş günü içinde raporlanır. Özel istek olarak gelen kömür numunelerinin analiz sonuçları en geç 7 iş
günü içinde raporlanır.
Genel Bilgiler
 Analizi yapılması istenen parametre/parametreler istek sütununa çarpı (x) ile işaretlenmelidir.
 (*1) ile işaretli parametreler Akreditasyon kapsamındadır.
 (*2) ile işaretli parametreler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Analiz Yeterlik Belgesi kapsamındadır.
 Numune sahibi tarafından aksi belirtilmedikçe analizler belirtilen metoda göre yürütülecektir.
 Numune laboratuvara getirilmeden önce, analiz ücretinin Denizli Büyükşehir Belediyesi veznelerine ya da Halk Bankası
Delikliçınar şubesi TR 510001200936000007000013 nolu hesaba yatırılmış olması gerekmektedir. Numune makbuzu yada
dekontu ile teslim alınır.
 Her gelen numune başına 13 TL rapor harcı alınır.
 Analiz ücreti yatırılmadan rapor teslim edilmeyecektir.
 Laboratuvarımız taşeron laboratuar kullanmamaktadır.
 İstenildiği takdirde ölçüm belirsizliği verilecektir.
 Müşteri veya yasal temsilci talep ettiği durumlarda kendi numunelerinin analizlerine tanıklık edebilme hakkına sahiptir.
 Rapor sonrası itiraz 3 iş günü içinde yapılmalıdır. Daha sonrasında yapılan itirazlar kabul görmeyecektir.
 Analiz iptali durumunda numune kabul aşamasında ise iptali hemen gerçekleştirilir. Diğer aşamalarda ise analiz iptali
gerçekleştirilmez ve analiz ücreti tahsil edilir.
 Analiz raporlarının faks ve kargo ile gönderiminde doğabilecek müşteri gizliliğinin korunmasından laboratuarımız
sorumlu değildir.
 Analiz sonunda, artan numunenin iade işlemi yapılmamaktadır.
 Laboratuarımız tarafından verilen deney sonuçlarına itiraz halinde şahit numune bedeli masrafı haksız tarafça ödenmek koşulu ile
her iki tarafın kabul ettiği ve TS EN ISO/IEC 17025 standardı şartlarını sağlayan hakem laboratuvara gönderilir.
 Müşteri, şahit numune (analize alınan numuneden laboratuvar tarafından ayrılan kontrol numunesi) olarak saklanan
numunenin analizinin yapılması talep ettiği taktirde, yapılacak analiz ücreti müşteri tarafından karşılanır.
 Resmi kurumlardan gelen ve analiz raporları resmi kurumlara (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İl Müdürlükleri vb.) tebliğ
edilecek olan analiz taleplerinde, numune mühürlü ve tutanak ile getirilecektir.
 Müşteri tarafından laboratuvara getirilen numune miktarının şahit numune (analize alınan numuneden laboratuvar
tarafından ayrılan kontrol numunesi) saklamak için uygun miktarda olmaması durumunda, numunenin şartlı kabulü
yapılır.
 Bu form, laboratuarımıza özel olarak müşteri tarafından getirilen su/atıksu ve kömür numuneleri ile ilgili müşteri ile laboratuar
arasında oluşabilecek belirsizlikleri ortadan kaldırmak amacı ile hazırlanmış olup, sözleşme niteliği taşımaktadır.
 Yukarıda yazılan hususları okudum ve kabul ediyorum.
Numune Sahibi
Adı Soyadı:
Adres:
Laboratuar Onayı
Adı Soyadı:
Tarih:
Tel:
Fax:
Email:
İmza:
Tarih:
İmza:
FR 03/rev10/29.04.2014
Güncelleme No/Tarih:02/18.09.2014
Sayfa 3/3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
367 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content