close

Enter

Log in using OpenID

C/1~e ur - bağlar ilçe millî eğitim müdürlüğü

embedDownload
T.C.
nİY ARBAKIR VALİLİcİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı :831741161160.99/4583398
Konu: farkındalık Seminerleri
1511012014
.6.F.:[email protected]:::
KAYMAKAMLıGINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
ilgi:
Özel Eğitim ve Rehberlik hizmetleri Genel Müdürlüğünün14110/2014
4547721 sayılı yazısı.
tarihli ve
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
tarafından hazırlanan " Otizm Spektrum Bozukluğu Eylem Planı Taslağı" kapsamında
Bakanlığımız 04/09/2014 tarihli ve 73911930/20/3720849
sayılı Makam Oluru ilimiz Grand
Park otelde 15110/2014 tarihinde yapılacak olan seminer ekli yazı kapsamında ileri bir tarihe
ertelenmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
.------------·-;jı
T.!~:,
., i
B,:.ÖL!\K KAYMAttAMUG:
Medet AYDIN
Vali a.
Milli Eğitim Müdür Yrd.
~
l!cE.~Mi!!i Eğitim Müdürlügü
DAGITIM:
._-_._-ı .
Kayapınar, Yenişehir, Bağlar
Sur, Silvan, Çınar Kaymakamlı
(İLÇE MEM)
ı~:~::=~im_2.lllit
Sayısı
, Bölümü
_LLha.u....;6::.....----ı
i
r-------~~--------_
EKİ: 2 Adet Yazı
T.C.
BAGLAR KAYMt\K/\MLlGI
Havale Edl~di~i ~~:
Milii--gt. Müd.'ne
" :'.\,c"'li Elektronik Imza\ı
., \,)
~ \,.",1 i
~nıdl2a
16sı' Jue {".
.I"
.
{4
fi.vl'i.~
C/1~e ur
Ha\l~" Tarihi
Kayıt No,
,
/
Mehmet Akif Ersoy Cad. YenişehirIDiyarbakır
Elektronik Ağ: www.rneb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden
Ayrıntılı bilgi için: Besra DENİZHAN Şef
Tel: (O 412) 2265850181
Faks: (O 312)226 58 50
816b-aç86-332a-bOc
ı-ae32
kodu ile teyit edilebilir.
•
T.C.
MİLLi EGİTİM BAKANLIGI
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı : 73911930/51.05/4547721
Konu: Farkındalık Seminerleri
14110/2014
...................................... VALİLİGİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 10110/20 14 tarihli ve 149054 sayılı yazısı.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
tarafından hazırlanan " Otizm Spektrum Bozukluğu Eylem Planı Taslağı" kapsamında
Bakanlığımız 04/09/2014
tarihli ve 73911930/20/3720849
sayılı Makam Oluru ile
düzenlenmesi planlanan seminerler ilgi yazı kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Seyfettin TORAMAN
Bakan a.
Daire Başkanı
EK: İlgi Yazı ( 1 sayfa)
DAGITIM:
Diyarbakır, Mardin, Van Valiliklerine
MEB Kampüsü A Blok 06500 BeşevleriANKARA
Elektronik Ağ
: httpllorgm.meb.gov.tr
e- posta
: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Deniz GÜLER Eğitim Uzmanı
TeL.
:(312)4133018
Faks
:(312)2131356
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http/levraksorgu.meb.gov.tr
adresinden
faba-3c63-35f8-b583-282d
kodu ile teyit edilebilir.
-
.AT.c.
•
T.C.
Ailew
SO$Y ıP
il!<
L 8a~arıh"
Sayı:
Konu:
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIGI
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
ÇOKACELE
10/1 0/20 14
99254304-051-149054
Otizm Farkındalık Seminerleri
MİLLİ EGİTİM BAKANLIGINA
(Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü)
"Otizm Spektrum Bozukluğu Eylem Planı Taslağı" kapsamında Genel Müdürlüğümüzce,
15 Ekim 2014 Çarşamba günü Diyarbakır Green Park Hotel'de,I 7 Ekim 2014 Cuma Mardin
Erdoba Elegance Hotel'de ve 24 Ekim 2014 Cuma Van Rescate Hotel'de düzenlenecek
"Otizm
Spektrum
Bozukluğu
Farkındalık
ve
Bilgilendirme
Seminerleri" Genel
Müdürlüğümüzün plan bütçe çalışmalarının yoğunluğu nedeni ile ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Dr. Gazi ALATAŞ
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı
Genel Müdür V.
Bu evrak 5070 sayılı Elektronik imza Kanunu'na
Adres: Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2 i77.Sokak No:l O/A
Çankaya! A KARA
Telefon: 03 i2 7057 i56
e-posta: [email protected]
göre elektronik olarak imzalanmıştır.
Aynntılr'Bilgi : F. 'ERBiL ERDUGAN Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanı
Fax: 03127057051
Elektronik Ağ: www.aile.gov.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 590 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content