close

Вход

Log in using OpenID

bilimsel program 25 – 27 eylül 2014

embedDownload
BİLİMSEL PROGRAM
25 – 27 EYLÜL 2014
TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
“ECZACILAR ARACILIĞI İLE SAĞLIĞIN İYİLEŞTİRİLMESİ”
“Achieving better health through access to pharmacists”
Dr. Michel BUCHMANN / FIP 2012-2013 Dönem Başkanı
DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE GÜNCEL GELİŞMELER: SİYASET, İKTİSAT, TOPLUM
Prof.Dr. Tülin ÖNGEN / Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Prof. Dr. İzzettin ÖNDER / İstanbul Üniv. İktisat Fakültesi Emekli Öğretim üyesi – Yurt Gazetesi Yazarı
Yrd. Doç Dr. Mehmet KARLI / Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dr. Ergin YILDIZOĞLU / Cumhuriyet Gazetesi Yazarı – ODTÜ Öğretim Görevlisi
…………………………………
Sanatçı: EZO
Yer
: Bilkent Otel
Kesinleşen katılımcılar
Katılımcı daha sonra duyurulacaktır
İlaç Fiyatlandırma ve Geri Ödeme Politikaları
Oturum Başkanı
Ecz. Süleyman GÜNEŞ /Ankara Eczacı Odası Bşk.
 İlaç Politikaları
Kaliteli Sağlık Bilgisine Erişim
Oturum Başkanı
Ecz. Tahir ÖZELÇİ / Malatya Eczacı Odası Bşk.
 Sağlık Okuryazarlığı ve Alandaki Gelişmeler
Yrd. Doç. Dr. Çağla Ünlütürk Ulutaş/ Pamukkale Ünv. İİBF
 Türkiye’de İlaç Fiyatlandırma Politikaları
TİTCK Temsilcisi
 Geri Ödemede Yeni Modeller ve Avrupa’da
Geri Ödeme
Prof. Dr Yusuf Çelik / Hacettepe Ünv. Sağlık İdaresi Bölümü
 Türkiye’de Uygulanan Geri Ödeme Politikası
ve Yaşanan Sorunlar
SGK Temsilcisi
 Genel Sağlık Sigortasından Tamamlayıcı
Sağlık Sigortasına
Dr. Deniz Sezgin / Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi
 Hasta Güvenliği
Prof. Dr. Erdal Akalın / Hacettepe Üniv. Tıp Fakültesi Emekli
Öğretim Üyesi
 Hastalarımız Bizi, Biz Hastalarımızı Anlıyor
muyuz?
Ecz. Burçin Kurtuluş /Manisa Eczacı Odası Başkanı
 Sağlık Profesyonelleri arasında işbirliği
Prof.Dr. Rümeysa Demirdamar/Yakındoğu Ünv. Eczacılık Fak
TÜFAM Temsilcisi
 Nadir Hastalıklar ve Yetim İlaçlar
Prof.Dr.Uğur ÖZBEK / İstanbul Ünv. Deneysel Tıp Araştırma
Enstitüsü
 İlaca ve Diğer Sağlık Ürünlerine Güvenli Erişim
TEB Bakışı
Ecz. Ahmet Özçavuşoğlu/ TEB Merkez Heyeti Üyesi
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Temsilcisi
 Gıda Takviyesi Ürünlere TEB Bakışı
Ecz. İsmail Başdil / Türk Eczacıları Birliği Saymanı
 Bitkilere Dair Neler Biliyoruz?
Prof.Dr.Ahmet Başaran/ Hacettepe Ünv. Eczacılık Fakültesi
Ecz. Arman Üney / Türk Eczacıları Birliği II. Başkanı
 İlaç Güvenliği ve Farmakovijilans
 Takviye Edici Gıdalarda Risk Değerlendirme
Komisyonu
 Bitkisel Çaylar
 Fiyatlandırma ve Geri Ödemeye TEB Bakışı
Konuşmacı daha sonra duyurulacaktır.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Temsilcisi
Prof. Dr. Tayfun Ersöz /Hacettepe Ünv. Eczacılık Fakültesi
Doç.Dr.Gülbiye Yenimahalleli Yaşar/Ankara Ünv. Sağlık Bil. Fak.
İlaca ve Diğer Sağlık Ürünlerine Güvenli Erişim
Oturum Başkanı
Ecz. Cemil KARAKAP / Konya Eczacı Odası Bşk.
 İlaç Kıtlığı ile Mücadele, İlaçta Kalite, Sahte ve
Taklit İlaçlar
Takviye Edici Gıdalarda Yeni Yaklaşımlar ve
Eczane Eczacılığı
Oturum Başkanı
Ecz. Onur Ferhat KARACAN / Samsun EO Bşk.
 Takviye Edici Gıdalara Bakanlığın Bakışı ve
Uygulama Değişiklikleri
Sağlık Alanında Kaliteli İşgücü ve İstihdam
Oturum Başkanı
Ecz. Koray KARAMANLI/Ordu Eczacı Odası Bşk
 Sağlık Eğitiminde YÖK Yaklaşımı
YÖK temsilcisi
 Sağlık İşgücü Politikalarına Bakış
Prof.Dr Kayıhan Pala/ Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
 Sağlıkta İşgücü Planlaması ve Uygulamalar
Sağlık Bakanlığı Temsilcisi

Eczacılık İstihdamında Yeni Alanlar,
Beklentiler ve Girişimcilik
 Ecz. Aynur Yıldız / TEB Merkez Heyeti Üyesi
Sağlık Ürünlerinde Güncel Meseleler ve
Çözümler
Oturum Başkanı
Ecz. Mine ERDOĞAN / Giresun Eczacı Odası Bşk.
 Karar Vericiler Gözüyle Tıbbi Cihaz ve Medikaller
TİTCK temsilcisi
 Kozmetik Bakım ve Kozmetik Sınır Ürünler
TİTCK Temsilcisi
 Kozmetik Ürünlerde İstenmeyen Etkiler ve
Kozmetovijilans
Prof. Dr. Nurşen Başaran/Hacettepe Ünv. Eczacılık Fakültesi
 Vitaminler ve Mineraller
Prof. Dr. Gülden Pekcan/ Hacettepe Ünv. Sağlık Bilimleri Fak
 Prebiyotikler ve Probiyotikler
TİTCK Temsilcisi
Moderatör: Ecz. Emin BEYAZ / Batman EO Bşk.
Söyleşi - Murathan Mungan
Riskli Gruplarda Farmasötik Bakım
Oturum Başkanı
Ecz. Saygın GARGIN / Isparta Eczacı Odası Bşk
 Yaşlılarda İlaç Kullanımı ve Etkileşmeler
Prof.Dr. Belma Gümüşel /Hacettepe Ünv. Eczacılık Fakültesi
 Antidepresan İlaçlarda Eczacının Görevleri
Prof.Dr. Tayfun Uzbay /Üsküdar Ünv. Moleküler Biyoloji ve
Genetik Bölümü
 Kanser Tedavisinde İlaç Danışmanlığı
Dr. Ecz. Melek Ulusoy Dumlu/ONKO-KOÇSEL
 Çocuklarda İlaç Kullanımı
Prof. Dr.Bahar Tunçtan/ Mersin Üniversitesi Eczacılık Fak.
Gençlik Komisyonu Oturumu
Grup 1 Yönlendirici:
Ecz.Kerem ZABUN/Antalya Eczacı Odası Bşk.
Ecz.Aytül ÇİLOĞLU/Kırklareli Eczacı Odası Bşk.
Hedefe Yönelik İlaçlar ve Nanoteknoloji
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Tuncer DEĞİM Gazi Ünv. Eczacılık
Fakültesi Dekanı
 Farmasötik Nanoteknoloji
Doç.Dr. Canan Hasçiçek / Ankara Ünv. Eczacılık Fakültesi
 Nanobileşikleri içeren kozmetikler
Prof.Dr.M. Nilüfer Tarımcı / Ankara Ünv. Eczacılık Fakültesi
Grup 2 Yönlendirici:
Ecz.Yücel YENİLMEZ/Eskişehir EO Başkanı
Ecz. K.Melih KÖKEN/Afyonkarahisar EO Bşk.
 Nanotaşıyıcıların Dermal/Transdermal Uyg.
Prof.Dr.Süeda Hekimoğlu /Hacettepe Ünv. Eczacılık Fakültesi
 Hedefe Yönelik İlaç Teknolojisi
Prof.Dr. Yılmaz Çapan /Hacettepe Ünv. Eczacılık Fakültesi
 Hedefe Yönelik İlaçta Deneysel Çalışmalar
Doç.Dr. Müge Yemişçi /Hacettepe Ünv.Tıp Fakültesi
İlaç ve Eczacılık Hizmetlerinin Sağlık Sistemi
İçerisinde Yapılandırılması
Oturum Başkanı
Ecz. F. Esin Demirtok İYİEL /Türk Eczacıları
Birliği Merkez Heyeti Üyesi
 Dünya’daki Eczacılık Uygulamalarında Aile
Eczacılığı Modelinin Yeri
Kişiye Özgü İlaç ve Tedavi
Oturum Başkanı
Ecz. Oğuzhan ULUTAŞ/Kayseri EO Başkanı
 Kişiye Özgü Tedavinin Farmakokinetik ve
Farmakodinamik Yönü
Doç.Dr. Zeynep Şafak Teksin /Gazi Ünv. Eczacılık Fakültesi
Uzm. Ecz. Bilge Sözen Şahne/ Hacettepe Ünv. Eczacılık Fak.
 Kanserli Vakalarda Kişiye Özgü
Farmakoterapi
Royal Pharmaceutical Society
 Farmakogenomiks, Farmakogenetik
Çalışmalar ve Tedavi
 Aile Eczacılığı Uygulamalarına Bakış: Birleşik
Krallık Örneği
 Almanya’da Eczacılık Hizmetleri
ABDA - Federel Union of German Associations of Pharmacists
 Eczacılık Hizmetlerinin Ücretlendirilmesi ve
Meslek Hakkı Uygulamaları
Ecz. Murat Levent Koçak / TEB Merkez Heyeti Üyesi
Prof.Dr. Şuayip Yalçın /Hacettepe Ünv Tıp Fakültesi
Prof.Dr. Türkan Eldem / Hacettepe Ünv .Eczacılık Fakültesi
 Tedavide Nanoteknoloji Uygulamaları
Prof.Dr. Erem Bilensoy / Hacettepe Ünv. Eczacılık Fakültesi
Biyobenzer ve Biyolojik ilaçlarda Güncel Durum
Oturum Başkanı
Prof. Dr. Maksut COŞKUN / Ankara Ünv.
Eczacılık Fakültesi Dekanı
 Biyobenzer İlaçlarda Güvenlik Sorunları
Prof.Dr. Alper İskit - Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
 Biyobenzer İlaçlar ve Dünyadaki Yaklaşım
Ecz. Halil Tunç Köksal - İEİS
 Biyolojik İlaçlar ve Önemi
Prof.Dr. Sevda Şenel /Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
 Karar Vericiler Gözüyle Biyobenzer ve
Biyolojik İlaçlar
TİTCK Temsilcisi
 Biyolojik İlaçlarda Fırsatlar ve Tehditler
Prof. Dr.Mehmet Öztürk / Dokuz Eylül Üniversitesi
İleri Biyomedikal Araştırma Merkezi
Akılcı İlaç Kullanımı - Sorunlar ve Çözüm
Önerileri
Oturum Başkanı
Ecz. Cenk KES / Edirne Eczacı Odası Başkanı
 TİTCK Akılcı İlaç Kullanımı Projesi
TİTCK Temsilcisi
 Akılcı İlaç Kullanımının Farmakoekonomisi
Prof.Dr.Ayşegül Yıldırım Kaptanoğlu/Trakya Ünv. Sağlık Bil. Fak.
 Eczanede Klinik Eczacılık Hizmetleri - İlaç
Danışmanlık Hizmetini Nasıl Verebiliriz?
Doç. Dr. Şule Rabuş / Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
 Eczanede Sıkça Rastlanan Semptomlara
Yaklaşım
Doç. Dr. Mesut Sancar / Marmara Üniversitesi Eczacılık Fak.
Reçetesiz İlaçlar ve Reklam
Oturum Başkanı
Ecz. Yavuz TATAR / TEB Merkez Heyeti Üyesi
 Sağlık Sektöründe Reklama İzin Verilen Haller
ve Reklam Hukuku
Yrd. Doç. Dr. Yahya Deryal /Zirve Üniversitesi Hukuk Fak.
 Reklamlardaki Sağlık Beyanları ve Sağlık
Bakanlığı Yaklaşımı
TİTCK Temsilcisi
 Sağlık Çalışanları İçin Reçetesiz İlaçlar ve
Reklam Gerçeği
TTB Reklam Kurulu Temsilcisi
 İlaç Sanayii Reklama Nasıl Bakıyor?
AİFD Temsilcisi
 İlaçta Reklama TEB Bakışı
Ecz. Sertaç Özmen / TEB Denetleme Kurulu Başkanı
Mesleki Değerleri İnşa Ederken…
Oturum Başkanı
Ecz. Sefa KARAASLAN / Aydın Eczacı Odası Bşk
 Son 100 Yılda Türkiye Eczacılık Tarihi
Uzm. Ecz. Harun Kızılay / Türk Eczacıları Birliği
 Eczacılık Fakültelerinin Niceliksel ve
Niteliksel Değerlendirmesi
Prof Dr. Müberra Koşar /Dekanlar Konseyi Sekreteri
 “Eczacılıkta Yaşam Boyu Öğrenme”
Kongresinin Ardından
Yard. Doç. Dr. Nazlı Şencan/ Yeditepe Ünv.Eczacılık Fak.
 İyi Eczacılık Uygulamaları bağlamında
Meslek Standartları ve Meslekte Kalite
Uzm. Ecz. Hakan Akcan / TEB Denetleme Kurulu Üyesi
Kamu Eczacıları Oturumu
Oturum Başkanı
Ecz. Ümran PELENKOĞLU / Kastamonu Eczacı
Odası Başkanı
 Kamuda Eczacı İstihdamı Planlaması
Sağlık Bakanlığı Temsilcisi
 Akademik Eczacılar: Sorunları, Çözüm
Önerileri
Prof. Dr. Gülberk Uça r/ Hacettepe Üniversitesi
 Kamu Eczacısının Özlük Hakları
Konuşmacı daha sonra duyurulacaktır.
 Hastane Eczacılığı: Özlük Hakları, Görev Ve
Sorumlulukları
Uzm.Ecz. Hakkı Özçeltik / Uşak Kamu Hastaneleri Birliği
 Kamuda Örgüt Bilinci
Ecz. Bülent Varel / TEB Merkez Heyeti Üyesi
Söyleşi:
Dijital Sağlık Hizmetleri ve Eczacıların Rolü
Süreyya CİLİV / Turkcell CEO’su
Söyleşi: Nilgün Belgün
Eczacılıkta Sürekli Mesleki Gelişim
 Eczacılıkta Sürekli Mesleki Gelişim
Mike Rouse, Arijana Meštrović / FIP
 Avrupa’da Eczacılık Mesleğine İlişkin
Düzenlemeler
John Chave / PGEU
İlaç ve Eczacılık Hizmetlerinde Gelecek Vizyonu
Oturum Başkanı
Ecz. Hasan Basri KALE / Kütahya E.O. Başkanı
 İlaç Sanayi Bakışı
AİFD Temsilci
 Dağıtım Kanalları Bakışı
Selçuk Ecza Deposu Temsilcisi
 Ecza Kooperatiflerinin Bakışı
TEKB Temsilcisi
 Sağlık Bakanlığı Bakışı
Sağlık Bakanlığı Temsilcisi
 Sosyal Güvenlik Kurumu Bakışı
SGK Temsilcisi
 Türk Eczacıları Birliği Bakışı
Ecz. Erdoğan Çolak / Türk Eczacıları Birliği Başkanı
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 442 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа