close

Вход

Log in using OpenID

Bakım derecesi I

embedDownload
Engellilik ve Göç
Engelli insanlar ve aileleri için yardımlar
Bu tanıtım, „Birlikte yaşam“ projesi kapsamında bvkm tarafından hazırlanmıştir.
Almanca, Türkçe, Rusca, Arapça, Ingilizce ve Fransizca dillerinde temin edilebilir.
Bilgiler Ağustos 2014 tarihlidir. Yazar: Katja Kruse, bvkm.
Almanya Bedensel Ve Çoklu Engelli Dernekleri Federasyonu
• 
• 
• 
Almanya Bedensel Ve Çoklu Engelli
Dernekleri Federasyonu bir kendi
kendine yardım organizasyonudur
240 yerel yardım kuruluşunun
katılımı ile oluşmuştur
28.000 kadar üyesi vardır
www.bvkm.de internet sayfasından
„Çocuğum engelli, bu yardımlar var“
isimli iki dilli broşür ücretsiz indirilebilir
• 
• 
• 
2011 den beri Türkçe – Almanca
2012 den beri Arapça – Almanca
2014 den beri Vietnamca – Almanca
2
„Birlikte Yaşam“
Engelli çocukları olan göçmen kökenli ebeveynlerin biraraya gelmelerini teşvik
eden bir bvkm projesi
Projenin hedefleri:
• 
Engelli insanlara ve özellikle ebeveynlerine, ebeveyn kendi kendine yardım
organizasyonu imkanlarını tanıtmak ve onları birlikte çalışmaya teşvik etmek.
• 
Danışman ve rehberlere göçmen kökenli, engelli insanlar ve ailelerinin hakları
konusunda bilgilendirmeye ve hak talepleri doğrultusunda yardımcı olma amacı ile
eğitim vermek.
www.bvkm.de
à
”Arbeitsbereiche und Themen” bölümünden
à
”Migration und Behinderung” sütununa ulaşarak proje ile ilgili daha fazla
bilgiye edinilebilir.
3
Tanıtım Başlıkları
I)
Sağlık Sigortası Hizmetleri (SGB V)
II)
Bakım Sigortası Hizmetleri (SGB XI)
III)
Topluma Kazandırma Yardımı (SGB XII)
IV)
Yaşlılık Ve Işgücü Kaybı Halinde Temel Güvenlik Hizmeti
(SGB XII)
V)
Engellilik Kimlik Kartı (SGB IX)
VI)
Vergi kanununa bağlı kolaylıklar (EStG, KraftStG)
VII)
Daha fazla bilgiyi nereden temin edebilirim ?
4
Bölüm I: Sağlık Sigortası Hizmetleri (SGB V)
• 
Sağlık Sigortaları hastalıkların erken teşhis ve tedavisi için gereken
yardımları yapar.
• 
Yasal Sağlık Sigortası`nın hizmet kapsamı, Sosyal Güvenlik Kanunu V.
maddesince tanımlanmıştır.
• 
Sağlık Sigortası hizmetlerinden faydalanabilmek için kişinin mutlaka yasal
bir Sağlık Sigortası`na üye olması gerekir.
55
Sağlık Sigortası Hizmetleri (SGB V)
Göçmenler ve yabancı vatandaşları için bilgi:
• 
Almanya`da yaşayan ve yasal bir Sağlık Sigortası`na üye olan yabancılar
da Sosyal Kanunun V. Kitabında belirtilmiş haklardan yararlanabilirler.
• 
Almanya`da yasal sigorta mecburiyeti kapsamında bir işte çalışan yabancı
vatandaşı yasal Sağlık Kasası`nda zorunlu sigortalıdır.
• 
Avrupa Birliği ülkeleri dışından gelen çoğu yabancıların, çalıştıkları bir işleri
yoksa, yasal bir Sağlık Sigortası edinme imkanları da yoktur.
6
Sağlık Sigortası Hizmetleri (SGB V)
İlaçlar
Tüm sigortalılar reçete ile satılması zorunlu ilaçları edinme hakkına sahiptir,
Eczanelerde serbest (reçetesiz) satılabilen ilaçlar, aşağıdaki istisnai durumlarda
hastalık kasaları tarafından karşılanabilir,
•  12 yaşını doldurmamış çocuklar için,
•  Gelişim bozukluğu gösteren gençler için 18. yaşını doldurana kadar,
•  Eğer bu ilaçlar, yaş sınırı olmaksızın ağır bir hastalığın tedavisinde standard
tedavi amaçlı olarak sigortalı tarafından kullanılıyor ise.
7
Sağlık Sigortası Hizmetleri (SGB V)
Tedavi Yöntem ve Araçları
•  Örneğin fizyoterapi, iş ve uğraşı terapisi veya dil ve konuşma terapisi.
Yardımcı Araçlar
•  Örneğin işitme cihazları, protezler veya tekerlekli sandalyeler.
Sigortalılar yardımcı araçları, prensipte sadece sağlık kasalarının
anlaştığı tıbbi malzeme satiş yerlerinden veya eczanelerden tedarik
edebilir. Özel durumlarda, örneğin kişiye özel bir ayarlama ihtiyacı doğmuş
ise sigortalılar başka bir yerden bu gereçleri tedarik edebilir.
8
Sağlık Sigortası Hizmetleri (SGB V)
Evde Hasta Bakımı
•  Örneğin hastaya, evinde, okulda veya çocuk
yuvasında bakım personeli tarafından iğne
yapılacaksa, ilaçları verilecekse.
•  Geçerli şart: Hasta bakımı aynı mekanda yaşayan
başka bir kişi tarafından yapılamıyacak durumda
ise.
Ayakta tedaviye giderken taşıma ücretleri
•  Yalnızca özel durumlarda karşılanır
•  Örneğin Engellilik Kimlik Kartı’nda şu ibareler yer
alıyorsa: aG, Bl, H ve bakıma muhtaçlarda bakım
derecesi ibaresi II ve III var ise.
9
Sağlık Sigortası Hizmetleri (SGB V)
Hastahanede refakatçı
•  Yatılı tedavilerde, tedavinin seyri için gerekli görüldüğü takdirde
refakatçi kişinin mali yükü, sağlık sigortası tarafından karşılanır.
Ev işleri yardımı
•  Sigortalılar, örneğin, hastahane tedavisi nedeni ile ev işlerini yapamama
durumunda kalırlarsa, ev işleri yardımı alabilirler.
•  Aynı evde yaşayan, 12 yaşını doldurmamış veya engelli ve yardıma muhtaç bir
çocuk olması gerekir.
•  Aynı evde, ev işlerini görebilecek bir başka kişinin olmaması gerekir.
10
Sağlık Sigortası Hizmetleri (SGB V)
Çocuğun hastalanması durumunda Hastalık Parası
•  Sigortalılar, eğer hasta çocuklarına bakmak ve kollamak zorunda kalmış ve bu
nedenle işe gidemeyecek durumda iseler ve bu durum doktor raporu ile
tasdiklenmiş ise, hastalık parası alma hakkına sahiptirler.
•  Hastalanan çocuk 12 yaşın altında veya engelli ve yardıma muhtaç olmalıdır.
•  Evde çocukla ilgilenebilecek bir başka kişinin olmaması gerekir.
•  Bu hak her bir çocuk için senede 10 iş günü ile, yalnız çocuk yetiştirenlerde ise
20 gün ile sınırlıdır.
11
Sağlık Sigortası Hizmetleri (SGB V)
Katkı Payı Kuralları
•  Genel olarak hastalık sigortalarının her türlü hizmetleri için yüzde 10 oranında
bir katkı payı talep edilir ki bu ücret verilen hizmet başına en az 5 en fazla 10
Euro olarak belirlenmiştir.
•  1 Ocak 2013 itibarı ile her doktor ziyaretinde vizite ücreti olarak alınan
10 Euro`luk ücret kaldırılmıştır.
•  18 yaş altındaki çocuk ve gençler, taşıma ücretleri dışındaki katkı payı
ödemesinden muaf tutulurlar.
•  18 yaşını dolduran her sigortalı senelik brüt kazancının en fazla yüzde 2 si
oranında katkı payı yapmak zorundadır. Kronik hastalar ve engelliler, aynı
hastalıktan dolayı devamlı tedavi görmek durumundaysalar, katkı payı miktarı,
yüzde 1 oranında tutulur (Kronik Hastalar Düzenlemesi).
12
Bölüm II: Bakım Sigortası Hizmetleri (SGB XI)
•  Bir kişinin bakıma muhtaç olması durumunda, bakım sigortaları belirli
hizmetleri karşılar.
•  Yasal bakım sigortasının hizmet kapsamı Sosyal Kanunun XI. Kitabında
belirlenmiştir.
•  Bakım hizmetlerinden yararlanabilmek için kişinin bakıma muhtaç
olması ve bir yasal bakım sigortasına üye olması gereklidir.
13
13
Bakım Sigortası Hizmetleri (SGB XI)
Göçmenler ve yabancı vatandaşları için bilgi:
• 
Almanyada yaşayan ve yasal bir Bakım Sigortasına üye olan yabancı
vatandaşlar da Sosyal Kanunun XI. Kitabında belirtilmiş haklardan
yararlanabilirler.
• 
Almanya`da yasal sigorta mecburiyeti kapsamında bir işte çalışan yabancılar
yasal Bakım Sigortasında zorunlu sigortalıdır.
• 
Avrupa Birliği ülkeleri dışından gelen çoğu yabancıların, çalıştıkları bir işleri
yoksa, yasal bir Bakım Sigortasıda edinme imkanları yoktur.
14
Bakım Sigortası Hizmetleri (SGB XI)
Bakım Sigortası, bakıma muhtaçlığı üç ayrı
derecede değerlendirir:
Bakım derecesi I
•  Günlük yardım ihtiyacı en az 1,5 Saat
Bakım derecesi II
•  Günlük yardım ihtiyacı en az 3 Saat
Bakım derecesi III
•  Günlük yardım ihtiyacı en az 5 Saat
•  Çaresiz durum: Örneğin Kanser hastalığı
son dönemi hastalar
15
Bakım Sigortası Hizmetleri (SGB XI)
• 
Engelli çocukların bakım gereksinimini belli bir dereceye dahil etmek için aynı
yaştaki sağlıklı bir çocuğun ihtiyaçlarının ötesindeki yardım gereksinimini
tesbit etmek gerekir. (örn. sık yemek ihtiyacı, ekstra vücut bakımı vb.).
• 
Bakım derecesinin tesbiti, Sağlık Kasa`larına bağlı,Sağlık Hizmetleri
Bölümü`nün görevidir (MDK). Ev ziyareti sırasında yapılacak bir soru listesi
yöntemiyle bakım derecesi tesbit edilir.
Tavsiye:
Bu ziyarete hazırlık yapmak için, hastanın, günlük yaşantısında gerekli
yardımların, zaman bildirilerek belgelendiği Bakım Günlüğü tutulması tavsiye
edilir.
16
Bakım Sigortası Hizmetleri (SGB XI)
• 
1 Ocak 2013 tarihinden beri yürürlükte olan Bakım Düzenleme Kanunu (PNG)
sayesinde günlük yaşam kalitesi, önemli ölçüde kısıtlanmış insanlar için
daha fazla yardımlar getirilmiştir.
• 
Bu kişilere örnek olarak, zihinsel engelli insanları gösterebiliriz.
• 
Günlük yaşam kalitesinin, önemli ölçüde kısıtlanmış olmasına örnek olarak:
kaçma eğilimi, aşırı şiddet eğilimi veya tehlikeli durumları algılayamama
gösterilebilir.
• 
Bu gibi kısıtlamaları olan kişiler, Bakım Derecesi 1 veya 2 sahibi ise, daha fazla
bakım parası veya ayni yardım alabilirler. Yenilikli olarak Bakım Derecesi 0 olan
kişiler dahi, bakım parası ve ayni bakım yardımı alabilmektedirler.
• 
Günlük yaşam kaliteleri kısıtlı olmayan kişiler için bu güne kadar aldıkları
yardımların miktarında bir değişiklik olmamıştır.
17
Bakım Sigortası Hizmetleri (SGB XI)
Bakım Hizmeti (Ayni Bakım Yardımı)
•  Bu yardım bir Bakım Servisi tarafından yapılıyor ise verilir
Bakım Derecesi
Günlük yaşam kalitesi
Günlük yaşam kalitesi
kısıtlanmamış bakıma
kısıtlanmış bakıma muhtaçlar
muhtaçlar için aylik en
için aylik en fazla
fazla
0
Talep edilemez
225 €
1
450 €
665 €
2
1.100 €
1.250 €
3
1.550 €
1.550 €
Çaresiz durumlar halinde 3. dereceden bakıma muhtaçlar 1.918 Euroya kadar
Bakım Hizmeti (ayni yardım) alabilirler.
18
Bakım Sigortası Hizmetleri (SGB XI)
Bakım Parası
•  Bu yardım, hasta bakımı bir aile ferdi veya gönüllü bir bakıcı
tarafından yapılıyor ise verilir
Bakım
Derecesi
Günlük yaşam kalitesi
Kısıtlanmamış bakıma
muhtaçlar için aylık en
fazla
Günlük yaşam kalitesi
Kısıtlanmış bakıma muhtaçlar
için aylık en fazla
0
Talep edilemez
120 €
1
235 €
305 €
2
440 €
525 €
3
700 €
700 €
19
Bakım Sigortası Hizmetleri (SGB XI)
Vekaleten Bakım
• 
Bakım yapan kişinin hastalığı veya tatili olması nedeniyle bakımı
üstlenememesi durumunda karşılanır.
• 
Bu parayla ebeveynler örneğin; Aile yardımı veren bir kuruluştan çocuklarının
kısa dönem gözetim hizmetini karşılayabilirler.
• 
Bu hizmet senelik maksimum miktar olarak sınırlandırılmıştır.
• 
2012 den beri: 1.550 €
DİKKAT:
1.1.2013 tarihinden beri Bakım Derecesi 0 olan ve günlük yaşam kalitesinde
kısıtlamaları olan kişiler de Geçici Bakım Yardımından faydalanabilirler.
20
Bakım Sigortası Hizmetleri (SGB XI)
Bakıma Yardımcı araç gereçler ve tadilat önlemleri
Yardımcı araç gereçler
•  Tüketim için öngörülen bakıma yardımcı araç gereçler (örneğin: Bebek bezi,
yatak koruyucu bezler)
Aylık en fazla: 31 Euro
• 
Teknik yardım araç gereçleri (örneğin: bakım yatakları, banyo asansörü)
25 Euro`ya kadar katkı payı ödemek gerekir
Bakımı kolaylaştırıcı Tadilat önlemleri
•  Örneğin: Kapıların genişletilmesi, merdiven asansörü montajı
•  Her bir tadilat önlemi için 2.557 Euro`ya kadar
DİKKAT: 1.1.2013 tarihinden beri Bakım Derecesi 0 olan ve günlük yaşam
kalitesinde kısıtlamaları olan kişiler de bu yardımdan faydalanabilirler.
21
Bakım Sigortası Hizmetleri (SGB XI)
Kısa Süreli Bakım
•  Bakım, zaman zaman ortaya çıkan
kriz durumlarında yapılamıyacak
olursa bu hizmet verilir.
•  Çocuklar, gençler ve 25 yaş altındaki
genç yetişkinler bu yardımı Topluma
Kazandırma Yardımı tesislerinden
de alabilirler.
•  Bu hizmet senelik maksimum
miktar olarak sınırlandırılmıştır.
•  2012 den beri: 1.550 €
22
Bakım Sigortası Hizmetleri (SGB XI)
Ek Bakım Hizmetleri
• 
Önemli derecede genel bakım ihtiyacı olan
kişiler (örn. zihinsel engelliler) ek bir bakım
parası alma hakkına sahiptir.
• 
daha az bakım ihtiyacı duyulan durumlarda
aylık en fazla 100 €
• 
daha fazla bakım ihtiyacı duyulan durumlarda
aylık en fazla 200 €
DİKKAT: Bunların yanısıra, bu gruba dahil olan
kişilerin daha fazla Bakım Hizmeti (Ayni Yardım) ve
Bakım Parası talep etme hakları vardır.
23
Bakım Sigortası Hizmetleri (SGB XI)
Ek Bakım Hizmetleri
Bakım derecesi 0
Bakım derecesi şartları henüz oluşmamış (bakım derecesi 0) olan kişilerde
gerekli durumlarda ek bakım hizmetinden yararlanmayı talep edebilirler.
Bu para ne için kullanılabilir ?
Örneğin: Temel bakım ve ev işleri yardımı dışında, yetkili bakım servislerinin
rehberlik ve gözetim alanında verecekleri özel hizmet
teklifleri (okuma desteği, oyunlar, gezi
desteği) için.
24
Bakım Sigortası Hizmetleri (SGB XI)
Bakıcının Sosyal Güvencesi
Bakıcının tarifi
•  Ticari olmayan haftada en az 14 saati kapsyan bakım
Emeklilik hakkı
•  Bakıcılık yapan kişi haftada 30 saatin altında çalışıyor ise, Bakım Sigortası,
yasal Emeklilik Sigortası`na bu kişi için gerekli aidatları öder
Kaza Sigortası
•  Bakım Sigortası, bakıcıyı, yetkili Kaza Sigortası`na kayıt eder
•  Sigorta, iş kazalarını ve iş hastalıklarını karşılar
25
Bakım Sigortası Hizmetleri (SGB XI)
Bakım Zamanı Yasası
Temmuz 2008 tarihinden beri bakım yapan kişilerin, iş yerlerinden parasız
izin alma hakları vardır.
•  10 iş gününe kadar
Yakın bir aile ferdinin, temel bakım ihtiyacını organize etmek amacı ile acil
olarak izin gerekliyse
•  6 aya kadar
Bakım yapan kişi, 15 kişinin üzerinde çalışanı olan bir iş yerinde çalışıyor ise ve
bakımı yapılacak aile ferdi ev ortamında bakım görecek ise
26
Bölüm III: Topluma Kazandırma Yardımı (SGB XII)
• 
• 
• 
Topluma Kazandırma Yardımı Sosyal Yardım Kurumu tarafından karşılanır.
Engelli insanların toplum içinde yaşamlarına kolaylıklar getirmek veya onlara
yapabilecekleri uygun bir iş, makul bir uğraşı imkanı yaratmak bu Yardımın
temel amacıdır.
Topluma Kazandırma Yardımının koşulları ve hizmet kapsamı Sosyal Kanunun
XII. Kitabının 53 - 60 maddelerinde düzenlenmiştir.
Bu yardım, engelli olmaları
nedenleriyle sosyal yaşama
katılım imkanları oldukça
kısıtlanmış insanlar için bir haktır.
27
27
Topluma Kazandırma Yardımı (SGB XII)
Göçmenler ve yabancı vatandaşları için bilgi:
• 
AB vatandaşları ve Almanya`da daimi oturum izni bulunan yabancı vatandaşları
da Topluma Kazandırma Yardımı talep edebilirler.
• 
Topluma Kazandırma Yardımı`nı iltica başvurusu yapmış olan kişiler alamazlar.
• 
Diğer tüm yabancılar, durumları bireysel olarak değerlendirilmiş ve hak
kazanmışlarsa bu yardımdan faydalanabilirler.
28
Topluma Kazandırma Yardımı (SGB XII)
• 
Topluma kazandırma yardımı bir Sosyal Yardım hizmetidir. Bu nedenle gelir ve
mal varlığına bağımlı olarak ancak muhtaç olunduğunda ikinci derecede
sorumludur.
• 
Topluma kazandırma hizmetlerinden bazıları ücretsizdir. Engelli Insanlar Için
Çalişma Atölyesi’nde (WfbM) verilen hizmetleri buna örnek gösterebiliriz. Diğer
hizmetler karşılğında engelliler veya ebeveynleri, gelirleri veya mal varlıkları
oranında, masraflara katkıda bulunmak durumundadır. Bunun için belirlenmiş
gelir ve mal varlığı sınırları geçerlidir.
• 
Reşit yaşdaki engelli bir kişinin ailesinin, topluma kazandırma hizmetleri için
ödeyeceği katkı payı aylık 31,06 Euro ile sınırlıdır. Bu durumda gelir ve mal
varlığı incelemesi yapılmaz.
29
Topluma Kazandırma Yardımı (SGB XII)
Küçük yaştaki engelli kişiler için hizmetler / örnekler:
Erken Teşvik/Destek
• 
Engelli çocuklar için erken desteğin amacı,alınacak pedagojik ve terapi
yöntemleri (iş ve uğraşı terapisi) ile çocukların gelişimlerine mümkün
olduğunca erken katkıda bulunmaktır.
• 
Genelde bu hizmetler Sosyal Pediatri Merkezleri (SPZ) ve Erken
Destek Merkezleri tarafından verilir
• 
Sağlık Sigortaları ve Topluma Kazandırma yardımının ortak hizmetlerinden
oluşur ("komplex-Hizmet"/ "Birleştirilmiş -Hizmet").
• 
Başvurular Sosyal Yardım Kurumu`na veya Sağlık Kasaları`na yapılır.
• 
Erken destek hizmetleri için ebeveynler katkı payı ödemek zorunda değildir.
30
Topluma Kazandırma Yardımı (SGB XII)
Küçük yaştaki engelli kişiler için hizmetler / örnekler:
Çocuk Yuvaları
•  Pedagojik destekli çocuk yuvaları: Sosyal Yardım Kurumu topluma
kazandırma hizmetleri kapsamında masrafları karşılar
•  Normal / entegre çocuk yuvaları: Ebeveynlerden olağan masraf katkı
payı istenebilir
Okul
Kişisel destek ve uyum asistanı, çocuk normal bir okulda okuyacaksa gereklidir
ve bu hizmet ebeveynler için parasızdır.
•  Yatılı Okul
Okul için gereken masrafları Sosyal Yardım Kurumu, Topluma Kazandırma
Hizmeti kapsamında karşılar; Ebeveynlerin katkı payı, çocuğun yatılı okuldaki
şahsi giderlerini (yiyecek, içecek vb.) karşılamakla sınırlıdır.
31
Topluma Kazandırma Yardımı (SGB XII)
Genel toplumsal yardımlar / Örnekler:
Pratik beceri edinilmesine yönelik yardımlar
•  Örneğin mekan ve yön bulma yetenegine katkı sağlayacak destek önlemleri
Destekli ikamet yardımları
•  Örneğin günlük yaşamı kolaylaştıracak pedagojik destekler
Toplumsal ve kültürel yaşama katılım yardımları
•  Örneğin sinema ziyaretlerinde refakatçı kişi
Dikkat: Bu hizmetler gelir ve mal varlığı ile bağlantılıdır.
Reşit yaştaki çocukların ebeveynleri için katkı payı aylık 31,06 Euro olarak
sınırlandırılmıştır.
32
Topluma Kazandırma Yardımı (SGB XII)
Meslek eğitimi destek hizmetleri / örnekler:
Eğitim yardımı
•  Örneğin üniversitedeki derslere katılımda öğrenci refakatçılar/asistanlar
Engelli Insanlar Için Çalişma Atölyesi (WfbM)
Engelli Insanlar Için Çalişma Atölyesi (WfbM), engellerinin şekil ve ağırlığı nedeni ile
henüz veya hiç bir şekilde, genel iş piyasasında çalışamaz durumda olan insanlara
bir iş yeri veya onlara uygun bir istihdam/meşguliyet sunmayı amaç eder.
•  Başlangıç ve meslek eğitimi bölümlerinin mali destekçisi, Federal Çalışma
Acentası`dır.
•  Atölyede çalışma bölümünde ise masraflar, Topluma Kazandırma Yardımı
çerçevesinde Sosyal Yardım Kurumu tarafından karşılanır.
33
Bölüm IV: Yaşlılık ve Isgücü Kaybı Halinde Temel Güvenlik Hizmeti
(SGB XII)
• 
Temel Güvenlik Hizmeti, Sosyal Yardım
Kurumu tarafından ödenir. Hayatın
idamesini /geçimini teminat altına
alma amaçlıdır (Ev, Gıda, Kıyafet).
• 
Gerekli şartlar ve yardım kapsamı,
Sosyal Kanun XII. Kitabının (SGB XII)
41- 46b maddelerinde düzenlenmiştir.
• 
Bu desteği almaya en az 18 yaşında,
muhtaç ve daimi çalışma gücünü
tümüyle yitirmiş kişilerin hakkı vardır.
34
Temel Güvenlik Hizmeti (SGB XII)
Göçmenler ve yabancı vatandaşları için bilgi:
• 
Almanya`da olağan olarak ikamet eden
yabancı vatandaşlar da Temel Güvenlik
Hizmeti alabilirler.
• 
Ancak ilticacılar bu yardımdan
faydalanamazlar.
35
Temel Güvenlik Hizmeti (SGB XII)
• 
Tam işgücü kaybı, kişinin hastalık veya engelliliğinden dolayı, ön görülemeyen
bir zaman için iş piyasasının geçerli kuralları çerçevesinde günde en az 3 saat
çalışamaz durumda olması anlamına gelir.
• 
Engelli Insanlar Için Çalişma Atölyelerinde (WfbM), veya Engelliler Destek
Merkezleri`nde çalışan engelli kişiler, tam iş gücü kaybına uğramış olarak kabul
edilirler.
36
36
Temel Güvenlik Hizmeti (SGB XII)
Bu yardımları kapsar:
• 
Hak sahibi kişi için sabitlenmiş olan miktarda para
Yalnız yaşayanlar:
391 Euro
Eşler:
353 Euro
Aile fertlerinden her biri: 313 Euro
• 
Kira, Kalorifer (ısitma) ve merkezi sicak su tedariği için makul görülen
harcamalar.
• 
Eğer sıcak su evdeki bir ısıtıcı sayesinde elde ediliyor ise (örn. Şofben)
kişinin makul sabit miktarın % 2,3 oranında ek ihtiyaç yardımına hakkı vardır.
37
Temel Güvenlik Hizmeti (SGB XII)
Ayrıca aşağıdaki yardımları kapsar:
• 
Engellilik Kimlik Kartın’da G veya aG
ibareleri bulunuyorsa yüzde 17 oranında
ek gereksinim yardımı yapılır.
• 
Hasta veya engelli insanların, maliyeti
yüksek beslenme zorunlulukları varsa,
makul ölçüde ek yardım yapılır.
• 
Hastalık ve Bakım Sigortası primleri
üstlenilir.
38
Temel Güvenlik Hizmeti (SGB XII)
Adı geçen düzenli olarak oluşan masrafları karsılayan yardımların yanı sıra, hak
sahiplerinin bir kereye mahsus masraflarıda aşağıda belirtilen şekilde karşılanır:
• 
Konut için ilk donatım elektrikli beyaz eşyaları dahil
• 
İlk kıyafet ve giysi donatımı
• 
Hamilelik ve doğum için gerekli ilk eşyalar ve ayrıca
• 
2011`den beri ortopedik ayakkabıların temini ve tamiri, terapi alet ve
gereçlerinin tamiri ve de terapi aletlerinin kira ücretleri.
39
Temel Güvenlik Hizmeti (SGB XII)
Hak sahiplerinin gelir ve mal varlıkları:
• 
Temel Güvenlik Hizmeti'nden sadece muhtaçlık durumunda faydalanılabilir.
Kişi hayat idamesi için kendi ihtiyacını kendi gelir ve mal varlığı ile
sağlayabiliyor ise, Sosyal Yardım Kurumu yardım yapmaz. Mal varlıkları 2.600
Euro ya kadar korunmaktadır, devlet bu miktara dokunamaz.
Ebeveynlerin gelirleri:
• 
Ebeveynlerden birinin senelik toplam geliri 100.000 Euro`yu geçiyor ise
Temel Güvenlik Hizmeti'nden yardım talep edilemez.
40
Bölüm V: Engellilik Kimlik Kartı (SGB IX)
•  Engellilik Kimlik Kartı, eyaletler genelinde Versorgungsamt denilen kuruma
yapılan başvuru neticesinde alınır. Bazı eyaletlerde bu kurumlar yerine, kent
meclisleri ve konseyler yahut bölge müdürlüklerince verilir.
•  Engellilik Kimlik Kartı sayesinde bir takım maddi dezavantajlar azaltilabilir.
Örneğin: Vergi indirimleri veya ücretsiz kısa mesafe toplu taşıma
araçlarından istifade imkanı.
•  Engellilik Kimlik Kartı alabilmek için gereken şartlar ve bir takım avantajlar
Sosyal Kanunun IX. Kitabında 68 - 160 maddelerinde düzenlenmistir.
•  Engellilik Kimlik Kartı almak için kişilerde en az yüzde 50 oranında engellilik
derecesi (GdB) bulunması gerekir.
41
Engellilik Kimlik Kartı (SGB IX)
Göçmenler ve yabancı vatandalar için bilgi:
•  Yasal olarak Almanya`da yaşayan veya çalışan yabancı vatandaşları Engellilik
Kimlik Kartı alabilirler.
•  Bu hak AB vatandaşları ile vize sahibi, oturum izni belgesi veya yerleşim izni
belgesi bulunan yabancılar için de geçerlidir.
• 
İlticacılar da geçici oturum izni belgesine hak kazanmışlarsa, bir Engellilik
Kimlik Kartı alabilirler.
42
Engellilik Kimlik Kartı (SGB IX)
• 
Sağlık Kurumu (Versorgungsamt), Tıbbi Bakım Düzenlemesi kriterlerine
(Versorgungsmedizinverordnung (VersMedV)) göre engellilik derecesinin (GdB) tesbitini
yapar.
• 
Engellilik derecesi yüzde 50 ve üzerinde ise kişide ağır engellilik tespit edilir ve Engellilik
Kimlik Kartı çıkartılır.
• 
Belirli ibarelerin kimlik kartında yer alıp almayacağı da incelenir.
43
43
Engellilik Kimlik Kartı (SGB IX)
İbareler
G
Kimlik Kartı sahibinin trafikte hareket imkanı oldukça kısıtlıdır.
aG
Kimlik Kartı sahibi olağanüstü yürüme engellidir.
H
Kimlik Kartı sahibi çaresizdir çünkü sürekli yardıma ihtiyacı vardır.
B
Kimlik Kartı sahibinin yanında refakatçı bulundurma hakkı vardır.
Bl
Kimlik Kartı sahibi ama / kör.
Gl
Kimlik Kartı sahibi sağırdır yahut ağır işitme engelli ve konuşma
yeteneğini büyük ölçüde kaybetmiştir.
RF
Kimlik Kartı sahibi genel görüşmelere ve toplantılara katılamamaktadır.
44
Engellilik Kimlik Kartı (SGB IX)
Özetle bazi dezavantaj telafileri:
Kısa mesafeli ulaşım araçları indirimleri
•  Kimlik Kartı'nda G, aG, H veya Gl ibareleri bulunan engilliler için
•  Yılda 72 Euro karşılığında bir pullu bilet alarak, Kimlik Kartında H veya Bl
ibareleri bulunan engelliler için bu bilet ücretsizdir.
Ücretsiz refakatçı
•  Kimlik Kartı'nda B ibaresi bulunan engilliler için.
Engelliler icin Otopark
•  Kimlik Kartı'nda aG veya Bl ibareleri bulunan engilliler için.
45
Engellilik Kimlik Kartı (SGB IX)
Radyo-Televizyon vergisinde indirim veya muafiyet
31.12.2012 ye kadar: Engellilik Kimlik Kartı'nda "RF" ibaresi olan kişiler
ile Temel Güvenlik Hizmeti (SGB XII) veya İşsizlik Parası II alan kişiler Radyo-Televizyon
vergisinden tamamen muaf tutuluyordu.
1.1.2013 Tarihinden beri hukuken: Her ikamet / ev için aylık 17,98 Euro Radyo-Televizyon
vergisi ödeme zorunluluğu getirilmiştir.
Başvuru halinde tamamen muaf tutulur:
•  Sağır-kör kişiler veya Körlük Yardımı alanlar ile
•  İşsizlik parası II Temel Güvenlik Hizmeti (SGB XII) alan kişiler
Başvuru halinde 3/1 indirim (Aylık 5,99 Euro) şu kişilere yapılır:
•  en az yüzde 60 engelli ibaresi bulunan görme engelliler veya
•  duyma engeli bulunan sağırlar ve
•  Engellilik Kimlik Kartlarında en az yüzde 80 ibaresi bulunan ve engelleri nedeniyle
toplumsal etkenliklere katılmakta güçlük çeken engelli insanlar
46
Bölüm VI: Vergi İndirimleri (EStG, KraftStG)
• 
Vergi indirimleri, Vergi Dairesi`nce yapılır. Indirimler kişinin engellerinden
kaynaklanan özel yükümlülüklerini dengelemek ve masraflarını telafi etme
amaçlıdır.
• 
Engelliler için vergi indirimleri özellikle Gelir Vergisi Kanunu (EStG)
ve Taşıt Vergisi Kanunu`nda (KraftStG) belirlenmiştir.
• 
Vergi avantajı için ön şart, Engellilik Kimlik Kartı`nda bulunan belirlenmiş bir
engellilik derecesi veya herhangi bir engelli ibaresidir.
47
Vergi İndirimleri (EStG, KraftStG)
Göçmenler ve yabancı vatandaşları için bilgi:
• 
İkametleri Almanya`da olan yabancılar gelir
vergisi mükellefidir.
• 
Ayrıca üzerlerinde kayıtlı bir araçları varsa
Taşıt Vergisi vermekle de yükümlülerdir.
• 
Eger Engellilik Kimlik Kartı varsa ve belge
gerekli ibareyi taşıyorsa Alman
vatandaşlarında olduğu gibi Taşıt Vergisi
indiriminden faydalanabilirler.
48
Vergi İndirimleri (EStG, KraftStG)
Engelli Masrafları Asgari Miktarı (EStG) (Behindertenpauschbetrag)
Amaç:
Engelli durumdaki kişilerin engelleri ile doğrudan bağlantılı tipik masrafları
gelir vergisiden düşmek için kolaylaştırılmış asgari nakdi yöntem
(Örneğin fazla çamaşır ihtiyacı)
Miktar:
•  310 € dan 1.420 € ya kadar (engellilik derecesine göre değişir)
•  3.700 € Ama`lar (Kör) ve yardıma muhtaç/çaresiz kişiler için
Yukarıdaki asgari miktarın yanı sıra vergiden düşürebilinen masraflar:
•  Özel seyahat masrafları
•  Hastalık masrafları
Devredilebilirlik:
Engelli bir çocuğun masraf asgari miktarı (Pauschbetrag), ebeveynler çocuk parası alıyor ise
onların üzerine devredilebilir.
49
Vergi İndirimleri (EStG, KraftStG)
Bakım Masrafları Asgari Miktarı (EStG) (Pflegepauschbetrag)
Amaç:
muhtaç durumdaki kişilerin ev bakımı ile doğrudan bağlantılı masrafları gelir
vergisiden düşmek iin kolaylaştırılmış asgari talep yöntemi.
Şartlar:
•  Evde bakım
•  Bakım bir aile ferdi tarafından üstlenmiş olmalı
•  Bakım senede en az 36 gün yapılıyor olmalı
•  Bakıma muhtaç kişi „Aciz“ statüsünde olmalı (Bakım derecesi III veya „H“
ibaresi)
•  Bakımı yapan kişi bu iş için ücret almıyor olmalı
(Önemli: Ebeveynlerin almış oldukları bakım parası gelir olarak sayılmaz)
Miktar: 924 €
50
Vergi İndirimleri (EStG, KraftStG)
Taşıt Vergisi – İndirimler (KraftStG)
Vergi muafiyeti
•  Engelliler aşağıdaki durumlarda Taşıt Vergisi`nden tamamen muaf tutulur
–  Çaresiz („H“) veya
–  Ama (Kör) („Bl“) veya
–  Olağanüstü yürüme engelli („aG“)
Vergi indirimi
•  Engelliler için Taşıt Vergisi yüzde 50 oranında düşürülür
–  Hareketlilik kabiliyetleri oldukça kısıtlanmış ise („G“) veya
–  Sağır ise („Gl“) ayrıca bu kişiler
–  Yakın mesafe taşıma araçları ile (ÖPNV) ücretsiz taşıma haklarından
feragat etmişlerse
Araç sadece şu yolculuklarda kullanılabilir
•  Engellinin bir yerden bir yere seyahati sırasında veya
•  Engellinin ev işleri idaresini karşılamayı amaçlayan durumlarda.
51
Bölüm VII: Daha fazla bilgiye nereden ulaşabilirim?
www.bvkm.de
Aşağdaki konuları içeren hukuk kılavuzlarını internet sayfamızdan ücretsiz indirmek
için:
•  Mein Kind ist behindert – diese Hilfen gibt es Almanca
•  Çocuğum engelli – bu yardımlar var Türkçe-Almanca
•  Çocuğum engelli – bu yardımlar var Arapça-Almanca
•  Çocuğum engelli – bu yardımlar var Vietnamca-Almanca
•  Engellerle 18 olmak – Reşit olunca neler değişecek?
•  Engelli çocuğu olan aileler için vergi kılavuzu
•  Engelli yetişkin insanlar için çocuk parası
•  Sosyal Yardım/Temel Güvenlik Hizmeti
•  Engelli insanlar yararına miras bırakmak
www.bag-selbsthilfe.de
Hukuk kılavuzu „Engelli insanlar ve ailelerinin hakları“
www.lebenshilfe.de
Buradan zihinel engelli insanlar için bilgilere ulaşabilirsiniz.
52
İlginiz için Teşekkür ederiz!
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
6 186 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа