close

Enter

Log in using OpenID

1)Klavyeden girilen iki sayıyı toplayıp sonucu ekrana yazdıran

embedDownload
ALGORİTMA ÇALIŞMA KAĞIDI
1)Klavyeden girilen iki sayıyı toplayıp sonucu ekrana
yazdıran programın algoritması.
4)Verilen kenarlarına göre bir üçgenin, ne çeşit
olduğunu bulan algoritma ve akış şemasını hazırlayınız.
1. BAŞLA
2. A sayısını oku
1.Başla
3. B sayısını oku
2. a, b ve c 'yi oku.
4. TOPLAM=A + B
3.Eğer (a = b) ve (b = c) ise Yaz “eşkenar”
5. TOPLAM değerini ekrana yaz
değilse Eğer (a=c)veya(b=c)veya a=b) ise Yaz "ikizkenar”
değilse Yaz "çeşitkenar"
6. SON
6)SON
2) Klavyeden girilen iki sayıdan büyük olanını ekrana
yazdıran programın algoritması.
1.BAŞLA
2.A ve B sayısını oku
5) Kenarları klavyeden girilen bir üçgen eğer eşkenar
ise çevresini hesaplayıp ekrana yazdıran değilse
eşkenar girilene kadar kenar değerlerinin tekrar
girilmesini isteyen programın algoritması.
3.Eğer A>B ise A'yı ekrana yaz
değilse B'yi ekrana yaz
1.BAŞLA
4.SON
2.a, b ve c'yi oku
3.CEVRE=0
3)Klavyeden girilecek iki sayıdan büyük olanından
küçük olanını çıkarıp sonucu ekrana yazacak program
için bir algoritma geliştiriniz.
1. BAŞLA
2.SONUC=0
4.Eğer (a=b) ve (b=c) ise CEVRE=a+b+c
değilse 2.adıma git
5.CEVRE'yi ekrana yaz
6.SON
3. A sayısını oku
4. B sayısını oku
5. Eğer A >B ise SONUC=A-B
değilse SONUC=B-A
6)Klavyeden girilen sayının 0'a göre konumunu bulup
ekrana yazan programın algoritması (Ekrana "pozitif",
"negatif", "sıfıra eşit" yazılacak)
1.BAŞLA
6. SONUC değerini ekrana yaz
2.x'i oku
7. SON
3.Eğer x=0 ise Yaz "Sıfıra Eşit"
değilse Eğer x<0 Yaz "Negatif"
değilse yaz "Pozitif"
4.SON
1
7) Sıfırdan beşe kadar olan sayıları tek tek toplayan
program algoritması. (5dahil)
8.SON
1.Başla
3.T=T+X
10) Bir Sınıftaki 20 kişinin matematik dersi notları teker
teker klavyeden girilecektir. Bu sınıfın matematik dersi
ortalamasını hesaplayıp ekrana yazdıracak programın
algoritması.
4.X=X+1
1.Başla
5.Eğer X<=5 ise 3.adıma git
2.X=0, T=0, ORT=0
2.X=1, T=0
değilse T'yi ekrana yazdır
3.NOT'u oku
6.Son
4.X=X+1
8) Klavyeden girilecek X değerinden N değerine kadar
tüm doğal sayıları listeleyen algoritmayı geliştiriniz.
5.T=T+NOT
Çözüm: X değişkeni ve N değişkeni klavyeden girilecek
olup X’den N’e kadar elde edilecek her bir değer ekrana
yazılacaktır.
1.BAŞLA
6.Eğer X<20 ise 3. adıma git
değilse ORT=T/20
7.ORT değerini ekrana yazdır
8.Son
1. X'i oku
2. N'yi oku
3. X'i ekrana yaz
11) Klavyeden girilen N sayısının faktöriyelini alan
algoritma hazırlayınız.
4. X=X+1
1. Başla
5. Eğer X<N ise 3. adıma git
2.S=1, FAKTOR=1
değilse N'yi ekrana yaz
3. N'yi oku
6. SON
4. FAKTOR = FAKTOR x S
9) Klavyeden girilen bir N değerine kadar sayıları
toplayan ve sonucu ekrana yazan bir algoritmayı
geliştirelim.
5. S=S+1
6. Eğer S <= N ise 4. adıma git
değilse FAKTOR değerini ekrana yaz
1. BAŞLA
2. N'yi oku
7. SON
3. T=0
4. X=1
5. T=T+X
6. X=X+1
7. EĞER X<=N ise 5.adıma git
değilse T'yi ekrana yaz
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
445 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content