close

Enter

Log in using OpenID

Çankırı İli, Yapraklı İlçesi, Topuzsaray Köyü, Çaylaktepe Mevkiinde

embedDownload
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No: 15/5/2014
81
Karar Tarihi ve No : 15/5/2014
1499
Toplantı Yeri
ANKARA
Çankırı İli, Yapraklı İlçesi, Topuzsaray Köyü, Çaylaktepe Mevkiinde yapılan kaçak kazı sonucu
Çankırı Müze Müdürlüğünce tespit edilen arkeolojik alanın tesciline ilişkin Çankırı Valiliği İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğünün 24.12.2013 gün ve 804, 27.12.2013 gün ve 823 sayılı yazısı, Ankara 1 Numaralı
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.01.2014 gün ve 1249 sayılı kararı, Maden İşleri Genel
Müdürlüğünün 14.02.2014 gün ve 36189-251306 sayılı yazısı, Çankırı Orman İşletme Müdürlüğünün
28.04.2014 gün ve 819828 sayılı yazısı okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
Çankırı İli, Yapraklı İlçesi, Topuzsaray Köyü, Çaylaktepe Mevkiinde yapılan kaçak kazı sonucu
Çankırı Müze Müdürlüğünce tespit edilen ve ekli harita üzerinde sınırları ve koordinatları belirlenen
alanın 3.Derece Arkeolojik sit olarak tescil edilmesine,
Bu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı
ilke karının 3.derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin koruma ve kullanma koşullarının Geçiş Dönemi
Yapılaşma Koşulları olarak belirlenmesine, kaçak kazıların önlenmesi için gerekli tedbirlerin ilgili
Kurumlarca alınmasına karar verildi.
ASLI GİBİDİR
Abdulhamit ÖZCAN
Bölge Kurulu Müdürü
BAŞKAN
Prof.Dr.Hasan AYRANCI
BAŞKAN YARDIMCISI
M.Akif IŞIK
ÜYE
Prof.Dr.Hakkı ACUN
İMZA
İMZA
İMZA
ÜYE
Yrd.Doç.Dr.M.Emin BAŞAR
İMZA
ÜYE
Özge YÜKSEK CÜCEL
Çankırı Val.Tem.
İMZA
ÜYE
Deniz ÖDEMİŞ
İMZA
ÜYE
Ali ATMACA
Çankırı Müze Müd.
İMZA
ÜYE
Deniz IŞILDAR
ÜYE
Umut İNCİ
İMZA
İMZA
ÜYE
ÜYE
18.09/31 A.E.K.
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No: 15/05/2014 81
Karar Tarihi ve No :
15/05/2014
1499
Çankırı İli, Yapraklı İlçesi, Topuzsaray Köyü, Çaylaktepe Mevkiinde yapılan
kaçak kazı sonucu Çankırı Müze Müdürlüğünce tespit edilen arkeolojik alanın
tesciline ilişkin Çankırı Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 24.12.2013 gün ve
804, 27.12.2013 gün ve 823 sayılı yazısı, Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulunun 24.01.2014 gün ve 1249 sayılı kararı, Maden İşleri Genel
Müdürlüğünün 14.02.2014 gün ve 36189-251306 sayılı yazısı, Çankırı Orman
İşletme Müdürlüğünün 28.04.2014 gün ve 819828 sayılı yazısı okundu, ekleri
incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
Çankırı İli, Yapraklı İlçesi, Topuzsaray Köyü, Çaylaktepe Mevkiinde yapılan
kaçak kazı sonucu Çankırı Müze Müdürlüğünce tespit edilen ve ekli harita üzerinde
sınırları ve koordinatları belirlenen alanın 3.Derece Arkeolojik sit olarak tescil
edilmesine,
Bu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve
658 sayılı ilke karının 3.derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin koruma ve kullanma
koşullarının Geçiş Dönemi Yapılaşma Koşulları olarak belirlenmesine, kaçak kazıların
önlenmesi için gerekli tedbirlerin ilgili Kurumlarca alınmasına karar verildi.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
251 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content