close

Enter

Log in using OpenID

avusturya müteahhıtlık hızmetlerı ve teknık müsavırlık ülke raporu

embedDownload
AVUSTURYA
MÜTEAHHİTLİK
HİZMETLERİ VE
TEKNİK MÜŞAVİRLİK
ÜLKE RAPORU
- 2014
Mart 2014
1- 2013 YILI AVUSTURYA MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK SEKTÖRÜNDEKİ
GELİŞMELER
A- 2013 Yılı Genel Ekonomik Gelişmeleri
Avusturya Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik sektöründe 2013 yılında kaydedilen gelişmelerin ve
2014 yılına ilişkin öngörülerin, ülkedeki genel ekonomik gelişmeler çerçevesinde
değerlendirilmesinde fayda görülmektedir.
AB ülkeleri üzerinde etkisini şiddetli bir şekilde hissettiren küresel kriz ve ardından özellikle Avro
Bölgesi ülkelerindeki etkileri halen devam etmekte olan Avro Bölgesi krizi , Avusturya ekonomisine
de güçlü bir darbe vurmuş, 2012 yılında %0,9 büyüyen Avusturya ekonomisi, 2013 yılını % 0,4
büyüme ile tamamlamıştır. 2014 yılında ise ekonominin % 1,7 büyümesi beklenmektedir.
Avusturya’da kamu gelirleri 2013 yılının ilk üç çeyreğinde, 2012 yılının aynı dönemine kıyasla % 3,1
oranında artarak 112,0 milyar Avro seviyesinde gerçekleşmiştir. Ülkede kamu harcamaları da, %1,1
oranında bir artışla 118,1 milyar Avro seviyesinde gerçekleşmiş olup, 2013 yılı ilk üç çeyreği sonunda,
Bütçe Açığı/GSYİH oranı %2,6 olmuştur. Kamu borcu 2013 yılı Ocak-Eylül dönemi itibariyle, “yerel
yönetimlerin borçlarıyla birlikte”, 239,8 milyar Avro olup, Kamu Borcu/GSYİH oranı %77,1
seviyesinde gerçekleşmiştir.
Ülkede 29 Eylül 2013 tarihinde gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından Sosyal Demokrat Parti SPÖ
ve Avusturya Halk Partisi ÖVP’den oluşan mevcut koalisyon hükümeti, sırasıyla SPÖ %26,82, (52
Milletvekili) ve ÖVP %23,9 (47 Milletvekili) oy alarak 183 üyeli parlamentoda yeniden hükümet
kurmak için yeterli oy çoğunluğuna sahip olmuştur.
Uzun koalisyon müzakereleri sonucunda, 2013 Aralık ayı ortasında yeniden koalisyona devam kararı
alan SPÖ ve ÖVP, 124 sayfalık kapsamlı ve detaylı bir koalisyon programı üzerinde mutabık kalmıştır.
Programda, 2016 yılına kadar bütçe dengesinin sağlanması önümüzdeki dönemin öncelikli hedefi,
olarak öne çıkmaktadır.
Program çerçevesinde, ayrıca yapılacak özelleştirmeler ile bütçeye kaynak girişi hedeflenmektedir.
Öte yandan, Program'da 2013 yılı sonu tahmini %77,4 olan kamu borcunun GSYİH`e oranının 2015
yılına kadar %72`ye indirilmesi öngörülmektedir. Vergi alanında reformların öncelikli hedefller
arasında yer aldığı programda, özellikle gelir vergisi oranının %36,5`tan %25`e düşürülmesi
hedeflenmektedir.
Yeni hükümet programının temel hedefinin bütçe dengesinin sağlanması ve Kamu Borcu/GSYİH
oranının düşürülmesi olduğu dikkate alındığında, AB ülkeleri genelinde gözlenen ekonomik
toparlanma sürecinin Avusturya ekonomisine olan olumlu yansımalarına karşın, 2014 yılında da
ihtiyatlı bir genişleme politikası izleneceği, bununda altyapı ile konut sektöründeki harcamalar
üzerinde daraltıcı etkileri olacağı düşünülmektedir.
Hükümet programının altyapı ve konut harcamaları alanındaki ihtiyatlı yaklaşımına karşın, aşağıdaki
bölümde daha detaylı inceleneceği üzere, 2013 yılında inşaat sektöründeki büyümenin, genel
büyüme rakamlarının üzerinde olduğu görülmektedir.
1
B- 2013 Yılı Müteahhitlik ve Müşavirlik Hizmetleri Sektörel Gelişmeleri
Avusturya İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, 2012 itibariyle altyapı, üstyapı inşaatları ve yan
sektörlerdeki ekonomik faaliyetlerle birlikte, yaklaşık yıllık 33, milyar Euro’luk bir iş hacmine sahiptir.
2013 Kasım ayı itibariyle 8,5 milyonluk Avusturya nüfusu içinde önemli bir orana tekabül eden 204
bin kişinin istihdam edildiği inşaat sektörü, Avusturya ekonomisi için büyük önem taşımaktadır.
Euroconstruct 2014 raporuna göre, 2013 yılında Avrupa genelinde müteahhitlik sektörü %2,8
oranında küçülme yaşarken, Avusturya müteahhitlik sektörü %0,6 oranında büyüme kaydetmiştir.
Avusturya Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü WIFO`nun tahminlerine göre, Avusturya müteahhitlik
sektörünün 2014 yılında %1 ile %1,5 arasında büyümesi beklenirken, Bank Austria Ekonomik
Araştırmalar raporunda sektörün büyüme tahmini %2 olarak belirtilmiştir.
2013 yılı açıklanan Ocak – Kasım Dönemi istatistiklerine göre, sektörde faaliyet gösteren firma sayısı
Kasım ayı itiberiyle 6.285, çalışan sayısı 205.189, toplam ciro 32,7 milyar Avro olmuştur.
Müteahhitlik Hizmetleri sektörü 2012-2013 Yılları Verileri
Yıl
Firma sayısı
Çalışan
Net gelir
(1.000 Avro)
Ciro
Yurtiçi
2012
6,102
205,813 6,563,037 33.021,700 32.084,000
2013*
6,285
205,189
32.729,000
Kaynak: Avusturya İstatistik Kurumu (*) Ocak-Kasım Dönemi
Cirolarına Göre Avusturya’nın En Büyük 20 Müteahhitlik Firması
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Şirket İsmi
Strabag SE
Porr AG
Swietelsky BauGmbH
Habau Hoch- und
TiefbauGmbH
Wolf Holding GmbH
Bauunternehmung
Granit GmbH
Rhomberg Holding
GmbH
Ing. Hans Bodner
BauGmbH & Co KG
ELK Fertighaus AG
G. Hinteregger &
Söhne BauGmbH
Unger Stahlbau
Ges.m.b.H.
Lieb Bau Weiz GmbH
& Co KG
2012 Cirosu
(Milyon Avro)
12,983.3
2,891.0
1,464.0
Bir Önceki
Yıla Göre
Değişim
-5.33
-0.50
1.53
Çalışan Sayısı
2012
74.010
10.696
6.737
Bir Önceki
Yıla Göre
Değişim
-3.86
0.73
1.07
595.0
569.6
-6.74
1.06
3.419
2.806
-2.31
4.38
414.0
10.70
1.500
6.67
349.0
21.60
923
-8.45
279.9
264.0
18.10
6.88
1.450
1.616
7.59
15.47
228.0
-2.98
815
1.60
215.0
0.00
1.200
0.00
212.2
6.31
998
4.41
2
13
14
15
16
17
18
19
20
Fröschl AG & Co KG
Kirchdorfer Gruppe
Leyrer + Graf
BauGmbH
Gebrüder Haider,
Bauunternehmung
GmbH
Pittel + Brausewetter
GmbH
i+R Gruppe GmbH
Waagner-Biro AG
ÖSTU-STETTIN Hochund Tiefbau GmbH
204.0
199.3
1.44
-2.30
973
1.337
4.42
5.98
197.9
-9.01
1.450
3.45
193.6
-6.96
831
5.05
193.0
181.7
171.8
-1.28
5.58
-0.12
1.045
463
1.149
-2.58
8.64
-11.66
161.8
-17.20
505
-9.50
Euroconstruct 2013 – Kasım raporundan alınan aşağıdaki tablolarda, Avusturya`da 2010-2016 yılları
arasında inşaat türlerine göre, gerçekleşen ve gerçekleşebileceği tahmin edilen müteahhitlik sektörü
üretim verileri yer almaktadır.
Tablo 1- İnşaat Türlerine Göre Avusturya İnşaat Sektörü Verileri
İnşaat Türü
Konut K) Yeni
Renovasyon
Toplam
Konut
Yeni
Dışı (KD)
Renovasyon
Toplam
Üstyapı Yeni
(K+KD)
Renovasyon
Toplam
Altyapı
Yeni
2012 (Hacim Milyon Avro)
10.517
4.943
15.459
2010
2011
2012
0.1
0.8
0.3
1.9
2.0
1.9
7.529
2.802
10.332
-7.2
-1.8
-5.7
18.046
7.745
25.791
5.436
Renovasyon
1.359
Toplam
6.795
Toplam İnşaat Sektörü
Hasılası (Altyapı+Üstyapı)
32.586
(*) Tahmini, (**) Beklenen
Kaynak: Euroconstruct 2013 Kasım Raporu
Yıllık Artış (%)
2015
2016
(**)
(**)
1.7
1.2
0.5
0.5
1.3
1.0
4.5
2.5
3.9
2013
(*)
2.4
1.2
2.0
2014
(**)
2.1
0.6
1.6
6.1
1.4
4.8
1.5
2.0
1.6
-1.7
0.7
-1.1
0.6
0.4
0.5
1.2
0.2
0.9
1.4
0.1
1.0
-3.1
-0.2
-2.2
3.6
1.8
3.1
3.2
2.3
2.9
0.7
1.0
0.8
1.5
0.5
1.2
1.5
0.4
1.2
1.3
0.4
1.0
-9.8
-8.8
-9.6
0.3
0.8
0.4
0.9
1.4
1.0
-0.8
0.3
-0.6
1.4
0.4
1.2
2.0
1.0
1.8
-0.2
0.8
0.0
-3.9
2.5
2.5
0.5
1.2
1.3
0.8
3
Tablo 2- İnşaatın Bulunduğu Aşamaya Göre 2010-2016 Yılları İnşaat Faaliyetleri
Konut İnşaatı
2010
2011
2012
2013 (*)
2014(**) 2015(**)
1.000 Konut
2016(**)
İnşaat İzinleri
Müstakil
15.8
16.3
14.7
15.1
14.8
14.4
14.3
Daire
Toplam
Müstakil
Daire
Toplam
Müstakil
Daire
Toplam
22.3
38.1
14.3
21.4
35.7
15.0
21.9
36.9
4.065
28.0
44.3
15.3
23.9
39.2
15.4
22.2
37.6
4.086
24.0
38.7
14.7
24.7
39.4
15.8
24.3
40.1
4.111
28.3
43.4
14.2
24.9
39.1
15.3
24.7
40.0
4.135
28.3
43.1
14.2
26.9
41.1
15.2
25.8
41.0
4.160
25.7
40.1
13.9
25.7
39.6
15.1
27.0
42.1
4.186
24.9
39.2
13.6
24.0
37.6
14.8
26.6
41.4
4.211
233
Evsahipliği Oranı (%)
55.7
Kaynak: Euroconstruct 2013 Kasım Raporu
234
55.4
236
56.4
237
56.4
239
56.4
240
56.3
242
56.3
Yeni Başlanan
Tamamlanan
Konut Stoku
İkinci
Konut
Avusturya İstatistik Kurumu`nun, 10’un üzerinde çalışanı bulunan firmaların üstlendikleri işleri ve
altyapı ve bina yapımı dışındaki diğer müteahhitlik sektörü faaliyetlerini kapsamayan, bu nedenle
de Euroconstruct tarafından 32,5 milyar Avro olarak açıklanan sektörün genel büyüklüğünü
yansıtmayan hesaplamalarına göre, inşaat sektörü 2013 Ocak-Kasım döneminde 14,4 milyar Avro
tutarında üretimde bulunmuştur. Bu, bir önceki yılın aynı dönemine göre nominal olarak %1,4 artışa
tekabül etmektedir.
Avusturya İstatistik Kurumu’nuni yine 10’un üzerinde işçi istihdam eden firmaların faaliyetleri esas
alınarak hazırlanan istatistiklerine göre, 2013 yılında altyapı inşaatları %0,5`lik küçülme ile 5,2 milyar
Avro`da kalırken, üstyapı (bina) inşaatları %2,4`lük artışla 8,5 milyar Avro`ya ulaşmıştır. (İnşaat yan
sanayi ürünlerinin rakamları da bu raporlarda yer almamıştır.)
Üstyapı inşaatlarındaki %2,4`lük artış, diğer yüksek yapı inşaatlarındaki %1,2`lik ve daire ve müstakil
konut inşaatlarında %7,4`lük artıştan kaynaklanmıştır. (Tablo - 4)
2013 yılında, altyapı inşaat sektöründe, tünel inşaatlarında %3,7`lik küçülme yaşanırken altyapı
inşaat sektöründe en büyük daralma %7,0 ile boru ve kablo şebekesi inşaatında yaşanmıştır. Aynı
dönemde demiryolları inşaatında %9,7`lik ve cadde ve sokak inşaatlarında %3,3`lük büyüme
meydana gelmiştir. Köprü ve otoyol yapımında ise %2,4’lük bir daralma yaşanmıştır.
Kamu Sektörü
Kamu alanındaki inşaat faaliyetlerinde ise 2013 yılının Ocak-Kasım döneminde, bir önceki yılın aynı
dönemine oranla 5,2 milyar Avro ile %2,5`lik büyüme yaşanmıştır. Kamu alanındaki inşaat
çalışmalarının yaklaşık %62`lik kısmı altyapı inşaat faaliyetlerinden kaynaklanmıştır. 2013 yılında,
üstyapı inşaat sektöründeki toplam yatırım ise 1,8 milyar Avro olmuştur. Kamunun üstyapı (bina)
inşaatlarında bir önceki yılın rakamlarına göre ise %2,1`lik bir büyüme olmuştur.
4
2013 yılında kamu sektöründe köprü ve otoyol yapımında %1,0’lik bir daralma yaşanırken, demiryolu
inşaatında %8,4`lük, endüstriyel inşaat alanında %6,5`lik ve yol ve cadde inşaatında %7,7`lik artış
göze çarpmıştır. Kamu sektöründeki inşaat alanında en ciddi büyüme ise %10,7 ile tünel inşaatlarında
ve %15,2 ile hidroelektrik santrali yapımlarında olmuştur. (Tablo - 5)
Bölgesel Dağılım
Avusturya’nın eyaletleri detayında incelendiğinde, 2013 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yıla
kıyasla bölgesel olarak, Oberösterreich (%7,1), Steiermark (%4,2), Vorarlberg (2,7), Viyana (1,1) ve
Tirol (0,4) eyaletleri toplam üretimlerini arttırmışlardır. Salzburg (-5,7), Burgenland (-3,6),
Niederösterreich (-3,1) ve Kärnten (-1,1) eyaletlerinin üretimlerinde ise daralma meydana gelmiştir.
(Tablo - 6)
Tablo 4: Altyapı ve Üstyapı inşaatları
ALTYAPI VE ÜSTYAPI
İNŞAATLARI
Ocak-Kasım 2013
Hazırlık aşamasındaki inşaat
çalışmaları
Durdurulan ve hazırlık
aşamasındaki inşaat çalışmaları
Deneme ve inceleme kazısı
Üstyapı inşaatı
Müstakil konut ve daire inşaatı
Sanayi ve endüstri
mühendisliği/müteahhitliği
Diğer inşaatlar
Üstyapı yenilenmesi
Altyapı inşaatı
Köprü ve yol üstyapı çalışmaları
Tünel inşaatı
Boru ve kablo şebekesi inşaatı
Yol ve cadde inşaatı
Demiryolu inşaatı
Hidroelektrik santrali inşaatı
Diğer yeraltı inşaatları
Toplam
Kaynak: Avusturya İstatistik Kurumu
Toplam üretim
(Milyon Avro)
Bir önceki yıla göre değişim
%
693,9
4,5
672,1
21,8
8.546,6
3.095,8
4,9
-8,2
2,4
7,4
832,4
1.963,7
1.844,6
5.256,5
178,5
323,9
1.159,2
1.759,4
466,7
405,7
963,1
14.497,0
-5,9
-2,0
-0,5
-2,4
-3,7
-7,0
3,3
9,7
4,8
-3,7
1,4
Kamusal alandaki üretim
(Milyon Avro)
Bir önceki yıla göre değişim
%
189,8
182,7
5,4
8,2
Tablo - 5: Kamu Yatırımları
ÜSTYAPI VE ALTYAPI
İNŞAATLARI
Ocak- Kasım 2013
Hazırlık aşamasındaki inşaat
çalışmaları
Durdurulan ve hazırlık
5
aşamasındaki inşaat çalışmaları
Deneme ve inceleme kazısı
Üstyapı inşaatı
Müstakil konut ve daire inşaatı
Endüstriyel İnşaat
Diğer inşaatlar
Üstyapı yenilenmesi
Altyapı inşaatı
Köprü ve üstyapı yol çalışmaları
Tünel inşaatı
Boru ve kablo şebekesi inşaatı
Yol ve cadde inşaatı
Demiryolu inşaatı
Hidroelektrik santrali inşaatı
Diğer yeraltı inşaatları
Toplam
71
1.826,7
534,1
271,8
593,8
427,0
3.242,1
143,0
234,5
824,8
1.128,3
351,0
211,8
348,7
5,258,5
-36,3
2,1
1,6
6,5
5,5
-4,0
2,6
-1,0
10,7
-5,7
7,7
8,4
15,2
-7,1
2,5
Tablo -6: İnşaat faaliyetlerinin bölgelere göre dağılımı
ALTYAPI VE ÜSTYAPI
Toplam üretim
İNŞAATLARI
(Milyon Avro )
Ocak-Kasım 2013
Steiermark
Salzburg
Tirol
Niederösterreich
Wien
Avusturya
Oberösterreich
Vorarlberg
Kärnten
Burgenland
Kaynak: Avusturya İstatistik Kurumu
Bir önceki yıla göre değişim
(%)
2.060,8
941,6
1.284,5
2.277,5
2.859,3
14,497,0
3.398,8
493,9
902,2
278,5
4,2
-5,7
0,4
-3,1
1,1
1,4
7,1
2,7
-1,1
-3,6
(Altyapı ve üstapı inşaatlarına ilişkin Avusturya İstatistik Kurumunun sınıflandırmaları Avrupa
Birliği‘nin NACE 2 sınıflandırmasının çerçevesinde 41,42 ve 43 kodlu ekonomik faaliyetleri
içermektedir.)
2- 2014 YILI AVUSTURYA MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK SEKTÖRÜNE İLİŞKİN
BEKLENTİLER
Avusturya`daki 2013 yılı genel ekonomik gelişmelere ilişkin yukarıdaki değerlendirmede vurgulandığı
üzere, 2013 yılında yapılan genel seçimlerin ardından SPÖ ve ÖVP ortaklığında yeniden kurulan
hükümet ortak programında, bütçe açığının azaltılması ve Kamu Borcu/GSYİH oranının düşürülmesini
öncelikli hedef olarak belirlemiştir.
6
SPÖ – ÖVP Koalisyonu’nun 2014-2018 dönemi Hükümet programında inşaat sektöründe canlanma
yaratmak üzere, 14.000 yeni konut inşaası planlanmış ve konut sektörüne kamu kaynaklarından 276
milyon Avro ilave bütçe ayrılmıştır. Ülkenin her yıl 48.000 ilave yeni konuta ihtiyacı olduğu gözönüne
alındığında, konut inşaası için ayrılan bütçenin son derece mütevazi olduğu dikkat çekmektedir.
Ülkenin önde gelen emlak kuruluşlarından olan Re/max firmasının yaptırdığı araştırmada 2013
yılında Avusturya’da emlak satışlarının %8,3 oranında düştüğü, 2013 yılında ülkede 16 milyar Avro
tutarında 80.000 konut alım-satımı yapıldığı, sözkonusu emlak alım satımlarının 28.000’ini apartman
dairesi alım satımlarının oluşturduğu açıklanmıştır.
Rapora göre, apartman dairesi satışlarında önceki yıla göre %9,3 azalma kaydedilirken, müstakil
konut alım satımında da %9,6 azalma olmuştur. Buna mukabil emlak fiyatlarında %10 oranında bir
artış kaydedilmiştir.
Hükümetin 2014-2018 dönemi için 14.000 konut ve 276 milyon Avro ilave bütçe tahsis ettiği, buna
mukabil, ülkedeki yıllık ilave konut ihtiyacının yılda ortalama 48.000 olduğu hususları 2013 yılındaki
konut arz-talep dengesi ile birlikte değerlendirildiğinde, 2014 yılının konut üretimi için cazip fırsatlar
sunmadığı düşünülmektedir.
Bunun da ötesinde, konut sektöründeki 2013 yılı fiyat dengesizlikleri ve düşük talep, enflasyonun
üzerinde artan konut fiyatları sektörün 2014 yılında bir emlak balonu ile karşı karşıya kalabileceği
ihtimalini akla getirmektedir.
Altyapı Yatırımları; SPÖ – ÖVP Koalisyon hükümetinin ortak programı incelendiğinde, Avusturya’da
2014 yılında da özellikle ulaştırma ve enerji alanında önemli altyapı yatırımlara gidilmeyeceği
görülmektedir.
Sözkonusu program çerçevesinde, ülkenin otoyollarının inşası ve işletilmesinden sorumlu ASFINAG’ın
ve demiryollarından sorumlu Federal Demiryolları İdaresi (ÖBB)’nin işletme hizmetlerinin
iyileştirilmesi ve maliyetlerin düşürülmesinin ötesinde, açıklanan yeni bir yatırım programı sözkonusu
değildir.
Ulaştırma alanında, Trans Europa Network (TEN) çerçevesindeki öncelikler ve yatırım programının
izlenmeye devam edileceği belirtilmektedir.
AVUSTURYA‘NIN 3. ÜLKELERDE ÜSTLENDİĞİ BAŞLICA PROJELER
Avusturya’da iç pazarın nispeten dar olması ve ülkenin altyapı projelerinin önemli ölçüde
tamamlanmış bulunması nedenleriyle, Avusturyalı firmalar ağırlıklı olarak yurt dışındaki ihalelerde
pay alma çabası içerisinde bulunmaktadırlar. Bununla birlikte, Avusturya İstatistik Kurumu’nun 2012
verilerine göre, Avusturya‘nın Avro bölgesindeki müteahhitlik hizmetlerinden aldığı pay %6,57
oranında bir artışla 545 milyon Avro’ya yükselmişken, Avusturya firmalarının Avro Bölgesi dışındaki
ülkelerde üstendikleri müteahhitlik projelerinden elde ettikleri gelir %2,75 oranında bir azalmayla
269 milyon Avro’ya düşmüştür.
Avusturya’nın en büyük inşaat firması 2012 cirosu 13 milyar Avro olan, halen devam etmekte olduğu
projelerin tutarı yaklaşık 13 milyar Avro’ya ulaşan ve 74 bin çalışanı bulunan Strabag, ikinci büyük
inşaat firması 2012 itibariyle 2,9 milyar Avro ciroya sahip Porr AG firması, Balkanlar dahil olmak üzere
7
bütün Doğu Avrupa, Rusya Federasyonu, Kuzey Afrika, Körfez Ülkeleri ve dünyanın birçok bölgesinde
önemli ihaleleler kazanmıştır.
Ülkenin geçen yıla kadar finansal sıkıntılar yaşayan ikinci büyük inşaat firması konumundaki 3,2
milyar Avro ciroya sahip Salzburg merkezli Alpine firması bankalarla yapılan görüşmelerin sonuçsuz
kalması sonucu adli tasfiye sürecinin başlatılması için başvuruda bulunmuştur. Kurtarılması için 400
milyon Euro'ya ihtiyaç olduğu belirtilen şirket hisselerinin tamamına sahip olan İspanyol FCC Grubu,
Alpine GmbH’ın
kurtarılması için FCC Grubu tarafından daha fazla finansal destek
sağlanamayacağını açıklamıştır.
Avusturya müteahhitlik sektöründe faaliyet gösteren firmaların yurtdışı projelerine olan ilgilerine
ilişkin çarpıcı bir örnek olarak, ülkenin açık ara en büyük müteahhitlik firması olan Strabag’ın
yurtdışında ve yurtiçinde üstlendiği projelerin dağılıma bakmak yeterince fikir verici olacaktır. 2012
yılı itibariyle Strabag’ın üstlendiği projelerin değer olarak sadece %13’lik bir bölümü Avusturya’da
olup, %41’i Almanya’da, %27’si Merkezi ve Doğu Avrupa ülkelerinde, %12’si diğer Avrupa, geri kalanı
ise diğer dünya ülkelerindedir.
Strabag halen, Avusturya ve Almanya’nın yanısıra, Macaristan, Polonya, Romanya ve Slovakya’da iş
hacmi açısından, sözkonusu ülkelerin pazarında ilk sırada gelmektedir.
Aynı şekilde, 11.500 çalışanı bulunan ve hisselerinin %7,78‘ i Türk firması Rönesans’a ait olan Porr AG
firmasının da, Avrasya’da Rusya Federasyonu, Ortadoğu’da Uman ve Katar’da üstlendiği projelerin
dışında temel olarak Merkezi ve Doğu Avrupa ülkelerine odaklandığı görülmektedir.
Halihazırda Avusturya firmalarının ülke dışında üstlendikleri başlıca projeler aşağıda yer almaktadır.
Proje
A2 Otoyolu
M5 Otoyolu
M6 otoyolu
A15 Otoyolu
A2 Otoyolu
BAB A5 Otoyolu
Limerick Otoyolu
Zagreb Otoyolu
Kopenhag-Çok
Fonksiyonlu Bina
Vancouver
Outlet
Center
Ashta
Hidroelektrik
Santrali
Ülke
Polonya
Macaristan
Macaristan
Hollanda
Hollanda
Almanya
Irlanda
Hırvatisan
Danimarka
Bedel (Milyon Avro) Üstlenici Firma
1.543
Strabag
1.292
Strabag
966
Strabag
883
Strabag
880
Strabag
660
Strabag
437
Strabag
371
Strabag
140
Strabag
Kanada
70
Strabag
Arnavutluk
60
Porr
Bunların dışında; ülke içinde, 900 milyon Avro tutarında Viyana Merkez Tren İstasyonu İnşaatı,
Avusturya`nın Graz ve Klagenfurt şehirleri birbirine tünelle bağlayacak 2019 yılında bitirilmesi
öngörülen 32,8 kilometre uzunluğundaki yaklaşık maliyetinin 10 milyar Avro olacağı hesaplanan
Koralm Tüneli, S10 projesi ile Yukarı Avusturya Bölgesi`nin merkezi ile güney bölgelere bağlanması ve
Prag-Brünn-Viyana arasında kolay ulaşımı amaçlayan 752 milyon Avro proje bedelli Mühlviertel
Karayolu inşaatı başlıca büyük projeler arasında yer almaktadır.
8
3- AVUSTURYA FİRMALARININ TÜRK MÜTEAHHİTLİK FİRMALARI İLE ÜSTLENDİKLERİ ORTAK
PROJELER
Müşavirliğimiz kayıtlarına göre, Avusturya firmalarının Türk firmaları ile ortak üstlendikleri bir proje
bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Rönesans firması 2011 yılında ülkenin en büyük üçüncü
müteahhitlik firması Porr AG’nin 5.700 hissesini satın alarak, Porr AG’deki ortaklık payını %7,78‘ e
çıkarmıştır.
4- ÜLKEDE KISA VE ORTA VADEDE ULUSLARARASI İHALEYE ÇIKACAK ÖNEMLİ PROJELER
Avusturya’da ihaleye çıkan bazı güncel projeler aşağıda yer almaktadır:
Senftenberg Karayolu Koruma Duvarı
Senftenberg Karayolu 139,7 – 140,10 km.leri arasında yapılacak koruma duvarı
İhaleyi veren: ASFINAG Bau Management GmbH (Innsbruck)
Yayın tarihi: 14-01-2014
İhaleye son başvuru tarihi: 13-04-2014
Sırbistan Su Tedarik Sistemlerinin İyileştirilmesi
Sırbistan’ın Veliko Gradiste bölgesindeki su tedarik sistemlerinin yenilenmesi kapsamında, yeni
açılacak su kuyuları, yeni boru hatlarının yapımı, su kulesi, su arıtma tesisi inşaatı.
-İhaleyi veren: Austrian Development Agency
-Yayın tarihi:13-01-2014
-İhaleye son başvuru tarihi: 10-04-2014
Sözkonusu proje ve ihale duyurularını güncel olarak, http://www.diebauzeitung.at/ausschreibungen95803.html adresiden takip etmek mümkündür.
Avusturya’nın ilgili mevzuat hükümlerine göre, kamu kuruluşlarınca 5.150.000 Euro’yu aşan inşaat,
206.000 Euro’yu aşan teknik müşavirlik işlerinin ihaleye açılması ve Avusturya ile AB üyesi ülkelerde
duyurusunun yapılması zorunludur. Bu duyurular her ülkenin kendi dilinde elektronik ortamda AB
Resmi Yayınlar Ofisince yapılmaktadır.
Bunun yanısıra, Avusturya’da ihaleler Resmi Gazete’de-Wiener Zeitung’da yayımlanmakta, ayrıca,
internet ortamında www.lieferanzeiger.at adresinden de ulaşılabilmektedir. Ayrıca, sektörel bazda
da www.bbg.gv.at ile www.bmwa.gv.at adreslerinden ve aşağıda bağlantıları yer alan eyalet
yönetimlerinin ihalelerinin yer aldığı adreslerden ihale duyurularını temin etmek mümkün
bulunmaktadır.
-Viyana: www.gemeinderecht.wien.at
-Niederöesterreich: http://www.noe.gv.at/Wirtschaft-Arbeit/Ausschreibungen.html
-Burgenland: http://e-government.bgld.gv.at/amtsblatt/
-Oberöesterreich:
http://www.landoberoesterreich.gv.at/cps/rde/xchg/ooe/hs.xsl/beschaffungsausschreibungen_DEU_HTML.htm
-Salzburg: www.salzburg.gv.at/aktuell/ausschreibungen.htm
-Steiermark: http://verwaltung.steiermark.at/cms/ziel/578665/DE/
-Vorarlberg: http://presse.cnv.at/land/dyn/disributor?page=ausschreibungsliste
-Tirol: https://www.tirol.gv.at/buergerservice/ausschreibungen/
9
5- SEKTÖRDEKİ İŞ FIRSATLARI
3. Bölümde de ifade edildiği gibi, Avusturya müteahhitlik firmaları, başta Orta ve Doğu Avrupa
ülkeleri, Almanya, Güneydoğu Avrupa Ülkeleri olmak üzere, geniş bir coğrafyada ilk sırada yer
almaktadırlar.
Türk firmalarının görece küçük ölçekli Avusturya piyasası yerine, Avusturya firmaları ile anılan
firmaların etkin oldukları bu piyasalarda işbirliğine gitmeleri daha sonuç alıcı ve verimli bir strateji
olacaktır. Nitekim sektörün önde gelen firmaları bu yönde bir politika takip etmektedir.
Öte yandan, Avusturya firmalarının etkin olduğu, sözkonusu bölgelerdeki çoğu ülkenin
ekonomilerinin küresel krizden ciddi bir şekilde etkilenmeleri ve pazarın belirli bir doygunluğa
ulaşması nedeniyle Avusturya firmaları yeni pazar arayışları içerisine de girmişlerdir.
Bu noktada, Türk firmalarının Avusturya firmalarının sahip oldukları know-how, teknolojik
donanımları, lojistik imkanları, geniş makine parkları, uygun finanasman kaynaklarına ulaşmadaki
becerileri, inşaat projelerinin yanısıra asfalt, çimento, beton gibi temel inşaat malzemeleri açısından
güçlü bir üretim kapasitesine sahip olmaları gibi avantajlarını kullanarak sözkonusu piyasalara
Avusturya firmaları ile birlikte girmelerinde fayda görülmektedir.
6- PAZARA GİRİŞTE KULLANİLABİLECEK ENSTRÜMANLAR
Avusturya pazarının niteliğine ilişkin yukarıda maruz mülahazalar çerçevesinde, Türk firmalarının
öncelikle Avusturya müteahhitlik hizmetleri pazarı yerine, Avsuturya firmalarının piyasa lideri olduğu
coğrafyalarda bu firmalarla işbirliğine gitmelerinin daha uygun bir stratejik yönelim olduğu
düşünülmektedir.
Sözkonusu olası ortak girişimlerde Türk müteahhitlik firmalarının bir değer olarak kullanabilecekleri
en önemli unsurun, Avusturya firmalarının bugüne kadar ilgi alanında olmayan, ancak Türk
firmalarının engin deneyim ve güçlü referanslarla sahip olduğu ve büyük projeleri başarıyla icra ettiği
değişik coğrafyalardaki tecrübeleri olduğu düşünülmektedir.
7- MÜTEAHHİTLİK SEKTÖRÜNDE YABANCI FIRMA FAALİYETLERİNE YÖNELİK KISITLAMALAR,
RİSKLER, AVANTAJLAR
2006 yılında yayımlanmış Federal İhale Kanunu (Bundesgesetz: Bundesvergabegesetz 2006 – Bverg6
2006) inşaat sektöründe ihale ve iş verme ile teknik müşavirlik hizmetlerini düzenleyen yasadır.
Kanunun 5. bölümü ihale verilmesine ilişkin ilke ve genel hükümleri içermektedir.
Kanunun 19. maddesi Federal Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde ihaleye katılım için uygunluk
kriterlerini düzenlemektedir. Firmalar arasında ayrım yapılmaması, ihaleye katılacaklara eşit
muamelede bulunulması, ihalenin adil bir rekabet ortamında gerçekleştirilmesi ve ihalenin en
nitelikli, uygun ve yeterli firmaya makul fiyatla verilmesini esas almaktadır.
Kanunun 20. maddesi ihaleye katılacak firma ya da ortaklıklarla ilgili genel hükümleri ve yabancı
müteahhitlik firmalarının nasıl faaliyet göstereceklerini ve ihaleye katılabileceklerine ilişkin hükümler
içermektedir. AB üyesi ülke firmaları Avusturyalı firmalar gibi aynı muameleye tutulmaktadır. Avrupa
Ekonomik Alanına üye ülkelerin müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmalarının ihaleyi açan kuruma
10
ayrı bir dilekçeyle başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İhaleye başvuruda önce bu dilekçenin ilgili
kuruluşça onaylanması ya da böyle bir başvuruda bulunulduğunun ibraz edilmesi gerekmektedir.
Kanunun 3. bölümü ihalenin uygulanma usullerine ilişkin hükümleri, 5. bölüm firmaların ihaleye
katılım için yeterliliklerine ilişkin hükümleri kapsamaktadır.
5. bölüm altında yer alan 228. madde firmaların ihaleye katılabilmeleri için yeterliliklerini test etme
imkanı sağlayan hükümleri, 229. madde hangi nedenlerle firmaların ihaleye girmelerine müsaade
edilmeyeceğine ilişkin hükümleri, 230. madde ise ihaleye katılımdan sonra yeterlilik belgelerinin
sunumuna ilişkin hükümleri kapsamaktadır.
Söz konusu Kanun metnine www.ris.bka.gv.at adresinden ulaşmak mümkün bulunmaktadır.
Bu Kanuna ilaveten Avusturya içinde geçerli olan 4 Aralık 2007 tarihinde yayımlanmış ve 1 Ocak 2008
tarihinde yürürlüğe girmiş 1422/2007 sayılı AB Yönetmeliği (EU-weite Bekanntmachung) sektörü
düzenleyen mevzuat arasında yer almaktadır.
İlgili mevzuat hükümlerine göre kamu kuruluşlarınca 5.150.000 Euro’yu aşan inşaat, 206.000 Euro’yu
aşan teknik müşavirlik işlerinin ihaleye açılması ve Avusturya ile AB üyesi ülkelerde duyurusunun
yapılması zorunludur. Bu duyurular her ülkenin kendi dilinde elektronik ortamda AB Resmi Yayınlar
Ofisince yapılmaktadır.
8- PROJELERİN FİNANSMANI
Avusturya müteahhitlik firmalarının Avusturya’da veya Avusturya dışında üstlendikkleri projelerin
finanasmanı işin niteliğine göre değişmekle birlikte ağırlıkı olarak PPP ( Public Private Partnership)
veya yap işlet-devret (BOT) şeklinde yürütülmektedir. Örneğin ülkenin en büyük müteahhitlik firması
Strabag bugüne kadar 8,9 milyar Avro değerinde toplam 33 projede PPP temelinde proje
üstlenmiştir. Avusturya otoyollarının işletilmesinden sorumlu Asfinag ve Avusturya Devlet
Demirtollar ÖBB en önemli işveren olarak öne çıkmaktadır. Avusturyalı müteahhitlik firmalarının
üstlendikleri pekçok proje de AB fonları ile finanse edilmektedir.
9-
MAKİNE, EKİPMAN, KALİFİYE İŞ GÜCÜ DURUMU
Avusturya müteahhitlik sektörü makina, ekipman, teçhizat açısından son derece donanımlı, lojistik
imkanları geniş olan bir ülkedir. Ülkedeki mesleki eğitimin, pek çok Avrupa ülkesine örnek teşkil
edecek bir yapıya sahip olması da kalifiye işgücü ihtiyacını bir ölçüde karşılamaya yardımcı
olmaktadır.
Bununla birlikte, Avusturya demografik açıdan işgücü piyasasının yapısı hızla bozulan, yurtdışından
işgücü ithal etmek durumunda kalan bir ülkedir. Avrupa Komisyonu raporlarına göre 65 yaş üzeri
nüfusun çalışabilir nüfus olarak değerlendiren 15-64 yaş grubua oranı %25 iken, bu oranın 2060
yılında %51‘e ulaşması beklenmektedir. Bu orandaki en hızlı gelişmelerin ise 2020-2030 yılları
arasında yaşanacağı öngörülmektedir. Bu açıdan Avusturya‘nın kalifiye işgücüne olan ihtiyacı yıldan
yıla artmaktadır.
01.01.2006 tarihinde yürürlüğe giren Yabancıları Çalıştırma Yasası’nın 1. maddesine göre yabancıların
çalışmak için izin talebinde bulunmaları gerekmektedir. Yasada izinler üç ana grupta toplanmıştır:
11
Çalıştırma izni (Beschäftigungsbewilligung)
Çalışma izni (Arbeitserlaubnis)
Muafiyet belgesi (Befreiungsschein)
Çalıştırma İzni: İş piyasasının durumunun ve gelişiminin imkan vermesi ve kamu çıkarına ters
düşmemesi halinde belirli bir yabancıyı çalıştırabilmesi için işverene verilen izindir ve en fazla bir yıl
sürelidir. Çalıştırma izni sadece belirli bir iş yerinde ve belirli bir iş için geçerlidir.
İlk kez çalıştırma izni verilmesi iş piyasasının durumuna ve çalışma izinleri kontenjanına
bağlıdır.
Yabancıları Çalıştırma Yasası’nda her yıl Avusturya vatandaşı olmayan iş gücünün
çalıştırılması için çalışma izinleri kontenjanının (Höchstzahlen) saptanabileceği öngörülmüştür. Hali
hazırda Avusturya’da çalışan ve işsiz yabancıların payının bütün ülkedeki toplam işgücü
potansiyelinin %8’ini aşmaması gerekmektedir. Bu oranın kendilerine çalışma izni verilmesi bir hak
teşkil eden gruplar da söz konusu olduğunda %9’a çıkarılması mümkün bulunmaktadır.
Çalışma İzni: Son 14 ay içinde toplam olarak 52 hafta yasal çalışması bulunan yabancıya veya
çalışma iznine sahip yabancıların en az bir yıl süreyle Avusturya’da yasal yerleşmiş eşleri veya reşit
olmayan bekar çocuklarına çalışma izni verilir. Bu izin son çalışma izninin verildiği eyalet içinde ve
azami 2 yıl süre ile geçerli olacak şekilde düzenlenir.
Çalışma izni, son 2 yıl içinde toplam 18 ay yasal çalışılması halinde azami 2 yıl süre ile geçerli
olacak şekilde uzatılır. Çalışma izni için yaptığı başvuruda izin verilmesinde etkili olabilecek
hususlarda bilerek yanlış beyanda bulunan veya bunları gizleyenlerin izinleri iptal edilir.
Muafiyet Belgesi: Muafiyet Belgesi Avusturya'nın her yerinde ve her iş için geçerlidir. Ancak
Federal Ekonomi ve Çalışma Bakanlığı bazı meslekler için tüzükle sınırlama getirebilmektedir.
Kilit İşgücü İstihdamı
Çalışma Dairesi (AMS) ve Belediye Dairesi MA 20 ortaklaşa bir işlemle yabancıya kilit
personel olarak yerleşme izni verilip, verilmeyeceğini tespit etmektedir.
Yabancıyı çalıştırmaya hazır bir işyerinin bulunması şarttır. Kilit işgücü olarak yerleşme izni
önce 18 ay süreyle verilir. Bu izin çalışma iznini de içerir. Eğer bu sürede toplam 12 ay kilit işgücü
olarak çalışılırsa, uzatmada sınırsız yerleşme izni (Niederlassungsbewilligung-unbeschränkt) verilir.
Yüksek öğrenimlerini Avusturya’da tamamlamış olan üniversite mezunları, kilit işgücü olma şartlarını
yerine getirdiklerinde, kontenjana bağlı kalınmadan bu yerleşme iznini alabilirler.
Kilit işgücü” sayılabilmek için;
- Avusturya iş piyasasında istenilen özel öğrenime veya gerekli pratik tecrübeye sahip olmak
ve
- Hedeflenen işte her yıl belirlenen en yüksek prime esas kazancın en az % 60‘ı tutarında brüt
aylık alacak olmak (halen ayda yaklaşık 2.250,- €) gerekmektedir.
12
Kilit işgücü olarak bir yabancının çalıştırılabilmesi için ayrıca;
- Söz konusu istihdamın ilgili bölge iş piyasası için özel bir önem taşıması veya - Yeni iş
yerlerinin sağlanmasına ya da mevcut iş yerlerinin güvence altına alınmasına katkıda bulunması veya
- Yabancının şirket yönetiminde söz sahibi olması veya
- Söz konusu belirli bir yatırımının transferini de beraberinde getirmesi veya
- Yabancının yüksek okul eğitiminin ya da özel kabul edilen bir eğitiminin bulunması
gerekmektedir.
10- SEKTÖRDE DİĞER ÜLKE FİRMALARININ AĞIRLIĞI
Avusturya müteahhitlik hizmetleri ve teknik müşavirlik sektörü oldukça ileri bir seviyede olup,
üçüncü ülke firmaları sektörde fazla etkin olamamaktadır.
11- ÜÇÜNCÜ ÜLKELERDE İŞBİRLİĞİ
Avusturya’da iç pazarın nispeten dar olması nedeniyle, Avusturyalı firmalar özellikle yurt dışındaki
ihalelerde pay alma çabası içerisinde bulunmaktadırlar. Avusturya’nın en büyük inşaat firması
Strabag, ikinci büyük firma olan Alpine ve üçüncü büyük inşaat firması Porr AG gerek Balkanlar dahil
olmak üzere bütün Doğu Avrupa, Rusya Federasyonu, Kuzey Afrika, Körfez Ülkeleri ve dünyanın
birçok bölgesinde ihaleler kazanmaktadır. Ayrıca, Avusturya Ticaret Odasınca Çin, Hindistan ve
Brezilya hedef pazarlar olarak belirlenmiştir. Bu piyasaların seçilmesi sadece mal satımı ile ticaretin
geliştirilmesi amaçlı değildir. Nitekim, Avusturya Federal Ticaret Odası Başkanı Leitl konuyla ilgili
olarak yapmış olduğu açıklamada; bu ülkelerde pozitif büyüme ile birlikte önemli altyapı
çalışmalarının olacağını, Avusturyalı firmaların teknik birikimleri ile bu piyasalarda aktif olmalar
çağrısında bulunarak, bu konuda destek sağlayacaklarını ifade etmiştir. Avusturya’nın alt yapı
çalışmalarından pay almayı hedeflediği bir diğer ülke de Polonya’dır. Polonya önümüzde dönemlerde
alt yapı yatırımları için AB fonlarından yüksek rakamlarda finansman kullanacak olup, bu süreç
Avusturya’da dikkatle izlenmektedir.Firmalarımızın Avusturyalı firmalarla işbirliği yapmak suretiyle,
daha önce yeterince etkin olamadıkları bu piyasalarda yer almasının amaçlanmasında yarar
görülmektedir.
Geleneksel olarak, özellikle Almanya ve Orta ve Doğu Avrupa Ülkerli ile Balkan ülkelerinde
yoğunlaşan Avusturya müteahhitlik hizmetleri sektörü, son yıllarda sözkonusu pazarların doyması ve
ekonomik büyümelerinin yavaşlaması nedeniyle, başta Ortadoğu, Avrasya, Orta Asya ve Kafkasya
pazarlarını öncelikli piyasalar olarak belirlemişlerdir. Bu açıdan stratejik bir tercih olarak, sözkonusu
pazarlarda etkin olan Türk firmaları ile kapsamlı ortaklılar kurma politikası takip ettikleri
görülmektedir.
Avusturyalı müteahhitlik firmalarının faaliyetlerini artırmaya çalıştığı ülkeler arasında Kuzey Afrika ve
Orta Doğu ülkeleri de yer almaktadır. Bu ülkeler Türk müteahhitlerinin aktif olarak iş yaptığı
piyasalardır. Avusturya bir anlamda Türkiye’ye rakip bir ülke olarak bu piyasalarda daha fazla pay
almayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, 2009 yılında, Avusturya’nın önde gelen bir inşaat firmasının bir
bölüm hisseleri Rusya Federasyonu’nda ve Kuzey Afrika’da büyük çaplı işler yapan bir Türk firmasınca
satın alınmıştır.
Diğer taraftan, Avusturya Ticaret Odasınca Libya dahil bazı Kuzey Afrika ülkelerine yapılan heyet
gezilerine Avusturya’da yerleşik Türk kökenli küçük çaplı inşaat firmaları da dahil edilmek suretiyle bu
13
kişilerin ilgili ülkelerle olan kültürel ve geleneksel yakınlıklarından yararlanılarak sıcak temaslar
kurulmaya çalışıldığı görülmektedir.
Avusturya’nın Türkiye’nin etkin olduğu Avrasya, Orta Asya, Kafkasya, Ortadoğu ve Kuaey Afrika bölge
ülkelerini hedefliyor olmasına karşılık, rekabet yerine işbirliğine gidilerek, firmalarımız üstün olduğu
alanlarda güç birliği yaparak ortak girişimleri artırılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.
12- MÜTEAHHİTLİK SEKTÖRÜNÜN ÜLKE EKONOMİSİNDEKİ YERİ
2011 itibariyle altyapı, üstyapı inşaatları ve yan sektörlerdeki ekonomik faaliyetlerle birlikte, yaklaşık
yıllık 30 milyar Avroluk bir iş hacmine sahip olan ve Avusturya nüfusu içinde büyük bir orana tekabül
eden 250 bin kişinin istihdam edildiği inşaat sektörü, Avusturya ekonomisi için büyük önem
taşımaktadır.
13- İNŞAAT SEKTÖRÜ STANDARTLARI
İnşaat sektöründe tatbik edilen 2 tür standart – norm bulunmaktadır; Ö-Normen ve ÖNORM -EN
Ö-Normen halen yürürlükte bulunan Avusturya inşaat normları-standartlarıdır. Örneğin;
A 2050 Vergabe: Sözleşmeyle ilgili norm.
B 1800 Ermittlung von Flachen: Yapı alanının net ve brüt m2 alanının
belirlenmesinde kullanılan norm.
B 2206 Mavererarbeiten: Duvar örme ve hangi tuğla ile harcın kullanılacağı, hangi
kalitede olacaklarını belirleyen norm.
B 2210 Putzarbeiten: Sıva ile ilgili norm.
B 2211 Bebriererarbeiten: İnşaatta kullanılan beton ve demir ile ilgili norm.
ÖNORM EN ise (ÖNORM EN die an europischen Standart angepasst sind) AB standartlarıdır.
Avusturya’da halen inşaat sektörüyle ilgili AB standartlarının uyumlaştırılmasına devam edilmektedir.
Uygulanan norm ve standartlarla ilgili olarak aşağıda iletişim bilgileri verilen Avusturya Standartlar
Enstitüsünden bilgi almak mümkün bulunmaktadır.
Austrian Standards Institute
Heinestrasse 38
1020 Vienna, AUSTRIA
Tel: +43-1-21300
E-posta: [email protected]
İnternet: www.as-institute.at
Ülke genelinde uygulaması bulunan bu norm-standartların yanı sıra eyaletlerde kullanılmakta olan
birtakım normlar bulunmaktadır. İnşaatların belli bir düzende yapılmasını amaçlayan imar ve teknik
müşavirlik ağırlıklı bu düzenlemeler daha çok proje hazırlanması aşamasında uygulama alanı
bulmaktadır.
14
Örneğin;
Bauordnung für Wien: Viyana İnşaat kodu.
NÖ Bauordnung: Nieder Österreich Eyaleti inşaat kodu.
NÖ Bautechnikverordnung: Nieder Österreich Eyaleti inşaat
yönetmeliği.
Burgenlanddische Bauordnung: Burgenland Eyaleti inşaat kodu.
mühendisliği
Tüm eyaletlere ait inşaat norm ve düzenlemelerine www.bauordnung.at adresinden ulaşmak
mümkün bulunmaktadır.
Avusturya’daki inşaat firmaları, özellikle büyük firmalar aynı zamanda teknik müşavirlik hizmeti de
vermektedirler. Daha önce de açıklandığı üzere, federal ve eyalet bazında farklı norm, standartların
varlığı ve eyalet bazında farklı düzenlemelerin mevcudiyeti mevzuatı oldukça karışık hale
getirmektedir. Ayrıca, söz konusu düzenlemeler oldukça detaylı ve ileri inşaat tekniklerinin
uygulanmasını gerektirmektedir. Tüm bu nedenlerle, bu bilgiler ve uygulamalarla tanışık olmayan
yabancı müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmalarının Avusturya piyasasında mahalli bir ortağı
olmadan iş yapabilmesi güç olabilmektedir.
Bununla birlikte, Avusturya’da hizmet sektörünün pahalı olması nedeniyle işgücünün ucuz olduğu
ülkelerin firmaları için cazip bir pazar olabilir. Diğer taraftan. Avusturya’da iş yapmak isteyen
firmalarımızın öteden beri karşılaştıkları en büyük sorunlardan birisi vize ve çalışma müsaadesi
alımında karşılaşılan güçlüklerdir. Bu sorunların aşılması halinde teknik müşavirlik hizmetleri
açısından Avusturya’nın ilgi çekebilecek bir piyasa olabileceği düşünülmektedir.
14- MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK FİRMALARIMIZA FAYDALI OLABİLECEK İRTİBAT
BİLGİLERİ VE İNTERNET ADRESLERİ
-
Avusturya Federal Ekonomi Odası (Wirtschaftskammer Österreich)
Tel: +43-1-514 50
E-posta: [email protected]
Web: www.wko.at
-
Avusturya Federal Ekonomi Odası İnşaat Birliği (Bundesinnung Geschaftsstelle Bau)
Tel: +43-1-718 37370 ,
Faks: +43-1-718 373722
E-posta: [email protected]
Web: www.bau.or.at
-
Viyana Ticaret Odası İnşaat Birliği (Landesinnung Bau Wien)
Wolfengasse 4
A-1010, Wien-AUSTRIA
Tel: +43-1-514 50 – 6150
E-posta: [email protected]
Web: www.bauinnung.at
-
Viyana, Niederösterreich ve Burgenland Mimarlar ve Müşavir Mühendisler Odası
(Kamer der Architekten und Ingenieurkonsulenten für Wien, Niederösterreich und
Burgenland)
Tel: +43-1-505 1781
15
Faks: +43-1-505 1015
E-posta: [email protected]
Web: www.wien.arching.at
-
Mühendisler Derneği (Fachverband Ingenieurbüros)
Tel: +43-1-59 0900 – 3248
Faks: +43-1-59 0900 – 229
E-posta: [email protected]
Web: www.ingenieurbueros.at
15- TÜRK MÜTEAHHİTLİK FİRMALARINCA AVUSTURYA’DA ÜSTLENİLEN PROJELER
Müşavirliğimiz kayıtlarında Avusturya’da müteahhitlik ve teknik müşavirlik ihalesi alıp, iş yapmış bir
Türk firması bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Avusturya’da yerleşik Türk kökenli çok sayıda irili
ufaklı ve küçük çaplı inşaat faaliyetlerinde bulunan inşaat firmaları bulunmaktadır. Ayrıca, sayıları çok
az olup, yine Türk kökenli Avusturya vatandaşı olan teknik müşavirler de bulunmaktadır.
16- FİRMA SORUNLARI
Türk müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmaları tarafından bugüne kadar Müşavirliğimize rapor
edilmiş herhangi bir firma sorunu bulunmamaktadır.
Bununla birlikte, yabancı işçi kotası, oturma ve çalışma izinleri, vize temininde yaşanan sıkıntılar,
müteahhitlik sektörünün yanısıra, diğer sektörlerde de faaliyet gösteren firmalarımızın en yoğun
olarak yaşadıkları sorunlar arasında gelmektedir.
İhtiyaç duyulması halinde faydalanılabilecek Avusturya’da faaliyet gösteren bazı hukuk bürolarının
irtibat bilgileri aşağıda yer almaktadır.
BAIER BÖHM ( HUKUK BÜROSU)
DR. ERHARD BOEHM, LL.M.
DR. GREGOR GRUBHOFER, LL.M. ( Türkçe konuşmaktadır)
Adres: Karntner Ring 12
A- 1010 Vienna
Tel: +43 1 51550
Faks: +43 1 515 15 50
E-mail: [email protected]
[email protected]
Web: www.baierboehm.at
KWR KARASEK WIETRZYK RECHTSANWÄLTE
GMBH (AVUKATLIK BÜROSU)
Mag. Mehmet Saim Akagündüz
IZD Tower
Wagramer Strasse 19
19. Stock
A-1220 Wien
Tel: 0043-1-24500
Fax: 0043-1-24500-63999
[email protected]
www.kwr.at
16
İstanbul bürosu:
İlgili Kişi: Dr. Mehmet Köksal, Partner CEO
Sun Plaza Ayazağa Mah. Dereboyu Sokak 24/12
Maslak-Şişli 34398 Istanbul-Türkei
Email: [email protected]
T +90 212 276 9820
F +90 212 276 9880
Ankara bürosu:
İlgili Kişi: Beril Pınar Tandoğan, Partner
Uğur Mumcu Cad. Nr. 32 Apt. 4
Gaziosmanpaşa 06700 Ankara-TTürkei
Email: [email protected]
T +90 312 437 88 93
F +90 312 437 88 95
Kanzlei RA Dr. Walter LICHAL
Mag. Volkan Kaya
Rechtsanwaltsanwaerter
Anton Sattler-Gasse 105/1
A-1220 Wien
Tel: 203 93 65
Fax: 203 93 65/11
[email protected]
CMS REİCH-ROHRWİG HAİNZ (AVUKATLİK BÜROSU)
RECHTSANWÄLTE GMBH
Dr. DÖNE YALCİN
Gauermanngasse 2
1010 Wien
Tel: 0043-1-404 43 3850
Fax: 404 43 93850
Mail: [email protected]
www.cms-rrh.com
NEWOLE AVUKAT (HUKUK BÜROSU)
DR. KARL NEWOLE
MAG. ESİN LANZENDORFER
Zelinkagasse 6, A-1013 Wien
Tel:
00 43-1-535 51 54
Faks: 00 43-1-535 51 54 13
E-Mail: [email protected]
[email protected]
Web-Site: www.newole.at http://www.newole.at/tuerk_avukat.pdf
DR. MARTIN LEITNER
Keplerplatz 13
1100 Wien
Tel: 0043-1-60375250
Fax: 0043-1-606 44 59
E-mail: mailto:[email protected]
17
DR. KUBAC, SVOBODA, KIRCHWEGER & PAYER
Rechtsanwälte
Kantgasse 3
1010 Wien
Tel: 0043-1-713 0 713
Fax: 0043-1-7132421
E-mail: [email protected]
Specht Rechtsanwalt GmbH
Ceyda Akbal, LL.M.
Teinfaltstraße 8
A-1010 Vienna, Austria
Telephone: + 43-1-219 68 69
Facsimile: +43-1-219 68 69 20
E-mail: [email protected]
www.sboffice.at
[email protected]
Paksoy & Co Attorneys at Law
Sun Plaza
Dereboyu Sok. NO:24 K:14
34398 Maslak-Istanbul
Tel. +90 212 290 23 55
[email protected]
www.paksoy-law.com
ENWC Natlacen Walderdorff Cancola Rechtsanwälte GmbH
Mag. Nur Alanyurt
Schwarzenbergplatz 7
1030 Wien
Tel: 716 55-0
Fax: 716 55-99
E-Mail: [email protected]
www.enwc.com
18
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
926 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content