close

Enter

Log in using OpenID

2014 haziran kırmızı grup bülteni

embedDownload
Öğretmen: Seda Ok
Ay: Haziran
Sınıf: Kırmızı
Öğretmen: Seda Ok
Haziran Bülteni
HAZİRAN 2014 EĞİTİM PROGRAMI
KIRMIZI GRUP
EĞİTİM DÜZENİ
08:30-09:00
09:45-10:00
10:00-12:00
12:00-12:30
13:00-15:00
15:30-16:00
16:00-17:00
:OKULA GELİŞ,KAHVALTI
:RİNG(HALKA ZAMANI)
:EĞİTİM ETKİNLİKLERİ
:ÖĞLE YEMEĞİ
:EĞİTİM ETKİNLİKLERİ
:İKİNDİ KAHVALTISI
:SERBEST OYUN
EVE DÖNÜŞ
TEMALARIMIZ
1.YAZ MEVSİMİ
Mevsim çeşitleri ve özellikleri
Yaz mevsiminde havada meydana gelen değişiklikler
Yaz mevsiminin ayları
İnsanların yaz mevsimim ile ilgili hazırlıkları
Yaz mevsiminin hayvanlar üzerindeki etkileri
Genel konu tekrarı
2.BABALAR GÜNÜ
Baba kime denir?
Babamıza ve rme miz ge reken değer
Babalar günün anlamı
Babalar günü için nele r yapılabilir?
Genel konu tekrarı
3.ÇEVRE VE KORUMA HAFTASI
Çevre mizi koruma yolları
Çevre mizi korumanın öne mi
Çevre mizi güzelleştirme nin yolları
Genel konu tekrarı
KAVRAM ÇALIŞMALARIMIZ
Yeşil
Dikdörtgen
Kirli-temiz
Uzun-kısa
Şişman-zayıf
GEZİ VE GÖZLEM
Miniatürk
Tiyatro
Piknik
MUTFAK ETKİNLİĞİ
Meyve salatası
DENEYLER
Mıknatıs
Sabun şekil değiştirince
Fırıldak balon
DİL VE DRAMATİZASYON ETKİNLİKLERİ
Yaz geldi
Yaz geldi çiçekler açtı
Arılar hep çalıştı
Arı viz viz viz
Arı viz viz viz
Diye çalışır
Önce menekşeyi koklar
Sonra gülü emeriz
Arı balını
Arı balını
Biz çok severiz
Fırtınalı havalarda
Karlı buzlu günlerde
Ari uyuklar
Ari uyuklar (bilgi yelpazesi.net)
Sıcak havada
Yaz Geldi nazlı çiçekler
Güzel güzel açalım
Haydi arılar
Haydi arılar biz çalışalım
Bana bir masal anlat baba
Bana bir masal anlat baba
İçinde bütün oyunlarım
Kurtla kuzu olsun şekerle bal
Baba bir masal anlat bana
İçinde denizle balıklar
Yağmurla kar olsun güneşle ay
Anlatırken tut elimi
Uykuya dalıp gitsem bile
Bırakıp gitme sakın beni
Bana bir masal anlat baba
İçinde tüm sevdiklerim
İçinde İstanbul olsun
Bir ağaç dik
Bir ağaç dik haydi gel
Faydan olsun yurduna
Bir ağaç dik haydi gel
Yeryüzünde mutluluk olsun
Bir ağaç dik haydi gel
Katkın olsun ormana
Bir ağaç dik haydi gel
Kökleri toprağı sarsın
Çevre çöpe dönmeden
Bir ağaç dik haydi gel
Gel ki içinde huzur olsun
Parmak Oyunları
Mevsimler
Bir yılda dört mevsim var(bir eldeki dört parmak gösterilir)
En güzeli ilkbahar(eller yana açılır9
Açar bütün çiçekler(bütün parmaklar havaya açılır)
En sevdiğim mevsim yazdır(kendisini gösterir)
Serinlemek için yüzer bütün insanla r(yüzme hareketi yapılır)
Sonbahara güz derler
Okula koşar bütün çocuklar(koşma hareketi yapılır)
Kış soğuktur yağar kar(parmaklar aşağı sallanır)
Üşür bütün insanlar(üşüme hareketi yapılır
Uzaklarda gözü,
Git gül güle, gel güle güle,
Çok bekletme bizi
Ben Bir Ağacım
Ben bir ağacım (eller yukarı kaldırılır)
Benim dallarım var (parmaklar oynatılır)
Dallarım bir çiçek açtı,iki çiçek açtı,…..,on çiçek açtı.(parmaklar sayı kadar gösterilir.)
Yağmur yağdı (şip,şip.şip)
Rüzgar esti (vuuu,vuuu,vuuu)
Bütün dallarım yapraklarım döküldü (eller aşağı iner)
BENİM BİR BAHÇEM VAR
Benim küçük bir bahçem var,
(Kollar daire şeklinde açılarak bahçe yapılır.)
Onu çok dikkatli kazarım.
(Parmaklar tırmık gibi yapılır.)
Çiçek tohumlarını buraya ekerim,
(El ile tohum ekme hareketi yapılır.)
Yağmur yağacak.
(Ellerle yağmur hareketi yapılır.)
Güneş açacak,
(Eller yanlara ve havaya kaldırılır.)
Benim tohumlarım gittikçe büyüyecek.
(Parmaklar önde birleştirilir, baş öne eğilir, yavaş yavaş yukarı doğru kaldırılır.)
Çiçek açacak,
(Baş üzerinde iki elin tabanları birleştirilerek, çiçek açma hareketi yapılır.)
Kış gelecek.
Çiçeklerim tohumlarını saklayıp,
Kış uykusuna yatacak.
(İki elin parmakları birleştirilir, yavaş yavaş kollar indirilir.)
Şiir
BABAM
Beklerim ben akşamı
Görmek için babamı
Yatsam da dizlerine
Özlerim onu yine
Babam benim canımdır
Damarımdır, kanımdır
Sevgisiyle yaşarım
Sevmeyene şaşarım
*Yaratıcı Sanat Etkinlikleri
Boyama çalışmaları
Yoğurma çalışmaları
Yırtma yapıştırma çalışmaları
Kesme yapıştırma çalışmaları
Artık materyallerle çalışma
Kolaj çalışması
Baskı çalışmaları
Proje çalışmaları
Boncuk dizme
AMAÇ VE KAZANIMLAR
PS İKOMOTOR ALAN
Amaç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli
hareketleri yapabilme
Kazanımlar
4. Sözel yönergelere uygun olarak yürür.
12. Pedal çevirme hareketini yapar.
13. Araç kullanarak koordineli ve ritmik hareketler yapar.
Amaç 2. El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli
hareketleri yapabilme
Kazanımlar
8. Nesneleri yeni ş ekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
9. Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.
11. Şekilleri değişik araçlar kullanarak çizer.
12. Çeşitli malzemeleri değişik ş ekillerde katlar.
13. M alzemeleri istenilen nitelikte keser.
14. M alzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır.
Amaç 4. Kü çük kaslarını kullanarak belirli bir güç
gerektiren hareketleri yapabilme
Kazanımlar
4. M alzemelere elleriyle ş ekil verir.
5. M alzemelere araç kullanarak ş ekil verir.
Amaç 5. Denge gerektiren belirli hareketleri yapabilme
Kazanımlar
4. Tek/çift ayak üzerinde olduğu yerde zıplar.
5. Tek/çift ayakla sıçrayarak belirli bir mes afeyi dengeli bir
şekilde gider.
BİLİŞ S EL ALAN
Amaç 2. Nesne, olay ya da varlıkların çeşitli özelliklerini
gözlemleyebilme
Kazanımlar
1. Nesne olay ya da varlıkların özelliklerini söyler.
2. Nesne olay ya da varlıkların özelliklerini karş ılaştırır.
Amaç 9. Nesneleri sayabilme
Kazanımlar
1. 20 sayısı içinde ileriy e doğru birer birer ritmik sayar.
3. Söylenilen sayı kadar nesneyi gösterir.
4. Gösterilen belli sayıdaki nesneyi doğru olarak sayar.
Amaç 10. Geometrik şekilleri tanıyabilme
Kazanımlar
3. Daire, üçgen, kare ve dikdörtgenleri kullanarak farklı modeller
oluşturur.
Amaç 11. Günlük yaşamda kullanılan belli başlı sembolleri
tanıyabilme
Kazanımlar
1. Gösterilen s embolün anlamını söyler.
2. Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir.
Amaç 16. Belli durum ve olaylarla ilgili neden-sonuç ilişkisi
kurabilme
Kazanımlar
1. Bir olayın olası nedenlerini söyler.
2. Bir olayın olası sonuçlarını söyler.
3. Yarım bırakılan olay, şiir, öykü, şarkı vb. öz gün bir şekilde tamamlar.
SOS YAL-D UYGUS AL ALAN
Amaç 5. Başkalarının duygularını fark edebilme
Kazanımlar
1. Başkalarının duy gularını ifade eder.
2. Başkalarının duy gularını paylaşır.
Amaç 6. Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme
Kazanımlar
9. Etkinliklerin süresine ilişkin yönergeye uyar.
10. Grup etkinliklerinin kurallarına uyar.
11. Gerekli durumlarda kararlılık gösterir.
ÖZBAKIM BEC ERİLERİ
Amaç 1. Temizlik kurallarını uygulayabilme
Kazanımlar
1. Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanır.
2.El, yüz ve vücudun diğer kısımlarını uy gun biçimde yıkar.
3. Tuvalet gereksinimine yönelik iş leri yardımsız yapar.
7. İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar.
Amaç 2. Giysilerini giyme ve çıkarabilme
Kazanımlar
1. Duruma ve hava koşullarına uygun giyeceği seçer.
2. Giysilerini yardıms ız çıkarır.
3. Giysilerini yardıms ız giyer.
4. Giysilerini doğru ş ekilde giyer.
Amaç 5. Ken dini kazalardan ve tehlikelerden koruyabilme
Kazanımlar
1. Tehlikeli olan durumları söyler.
2. Tehlikeli olan durumlardan uzak durur.
3. Herhangi bir tehlike anında yetişkinlerden yardım ister.
DİL ALANI
Amaç 2. Konuşurken sesini doğru kullanabilme
Kazanımlar
2. Kelimeleri doğru telaffuz eder.
3. Konuşurken ses inin tonunu işitilebilir biçimde ayarlar.
4. Konuşurken ses inin hızını ayarlar.
Amaç 4. Ken dini sözel olarak ifade edebilme
Kazanımlar
3. Belli bir konuda konuş mayı baş latır.
4. Belli bir konuda konuş mayı sürdürür.
Amaç 5. Dinlediklerini çeşitli yollarla ifade edebilme
Kazanımlar
1. Dinlediklerini başkalarına anlatır.
2. Dinlediklerine ilişkin sorular sorar.
5. Dinlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü vb. yollarla
sergiler.
Amaç 8. Görsel materyalleri okuyabilme
Kazanımlar
5. Görsel materyalleri kullanarak olay,öykü gibi
kompozisyonlar oluşturur.
6. Görsel materyalleri özenle kullanır
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 219 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content