close

Enter

Log in using OpenID

ALBUMİN ALP ALT AST Bilirubin Demir Fosfor Klorür Kolesterol

embedDownload
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
KAMU HASTANELERİ KURUMU
ŞEMDİNLİ DEVLET HASTANESİ
KOD:
YAY. TARİHİ:
LAB/PR/1
10.05.2013
REVİZYON No.
NUMUNE KABUL VE RED
KRİTERLERİPROSEDÜRÜ
01
REVZİYON TARİHİ
13.02.2014
SAYFA No.
Sayfa 1 / 1
1- HEMOLİZ,çoğu laboratuvar analizini etkileyen ve sonuçlarınyanlış düşük veya yanlış yüksek
çıkmasına yok açan bir faktördür(hemolizin çalışılan testleri etkileme derecesi liste halinde
verilmiştir.Gönderilen materyalin hemoliz olmaması için kan almada görevli personelin kan
alma tekniğine dikkat edilmesi gerekmektedir.Yeniden örnek alma olanağı yok ise
laboratuvarımız sorumlusu ile iletişime geçilmelidir.
TEST ADI
ALBUMİN
ALP
ALT
AST
Bilirubin
Demir
Fosfor
Klorür
Kolesterol
Kreatinin
LDH
Lipaz
Magnezyum
Potasyum
Protein
Trigliserit
Üre
Ürik Asit
TSH
T3
T4
Ferritin
Progesteron
HEMOLİZ
+
(+)
LİPEMİ
HİPERBİLİRUBİNEMİ
+
+
+
+
+
+
+
+
(+)
(+)
+
(+)
(+)
+
+
+
(+)
+
+
(+)
+
+
+
(+)
+
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
+ Çok Etkilenen: Örnek kabul edilmez.
(+)Az Etkilenen:Laboratuvar ile görüşülerek karar verilir.
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
LABORATUAR SORUMLUSU
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
HASTANE YÖNETİCİSİ VE BAŞHEKİM
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
KAMU HASTANELERİ KURUMU
ŞEMDİNLİ DEVLET HASTANESİ
NUMUNE KABUL VE RED
KRİTERLERİPROSEDÜRÜ
KOD:
YAY. TARİHİ:
LAB/PR/1
10.05.2013
REVİZYON No.
01
REVZİYON TARİHİ
13.02.2014
SAYFA No.
Sayfa 2 / 2
2- Antikoagülan İçeren vakumlu tüplere(mor,mavi ve siyah kapaklı) kanın işaretli çizgiye kadar
alınması gerekir.Gerekenden fazla ya da az alınan numuneler kabul edilmez.
3- Tüm testler için genel olarak 10-12 saat açlık sonrası numunelerin verilmesi
gerekmektedir.10-12 saatlik açlığı olmayan bireylerden numune alınmaz.Akşam 9’dan sonra
çay,kahve dahil hiçbir şey yenilmemesi ve içilmemesi istenmektedir.Labaratuvar işleminin
standardizasyonu ve teknikleri açısından numune alımında 10-12 saatlik açlık
istenir.Yemeklerden sonra kanda artan şilomikronlar serum veya plazmada bulanıklık yaparak
ölçüm yapılan metodların yanlış sonuçlar vermesine neden olabilmektedir.Özellikle lipitler,
glukoz, elektrolitler (sodyum, potasyum ve klor) magnezyum açlık ve tokluktan etkilenir.
4- Labaratuvar tetkikleri için sabah kan verilmesi gerekmektedir. Labaratuvarımızda acil
numuneler dışında rutinde sabah saat 11:00’e kadar kan alınmaktadır. Günlük biyolojik ritim,
egzersiz, açlık, diyet, ilaç alınması, alkol, veya sigara kullanılması birçok labaratuvar tetkikini
etkilemektedir.Demir, nötrofil sayımında günlül biyolojik değişkenlik çok belirgin olabilir. Bu
nedenle, özellikle bu testler olmak üzere labaratuvar tetkikleri için sabah kan verilmesi
önerilir.
5- Kan alınacak birey numune almadan önce en az 10 dk dinlenmiş olmalıdır.
6- OGTT yapılacak bireyin açlık kan örneği aldıktan sonraki yükleme sonrası kan alma aralıklarına
(1 saat ara ile) uyması gerekmektedir. Aksi takdirde numune alınmaz.
Yukarıda şartları sağlayan hastanemiz polikliniklerinden istemi yapılmış her tetkik
laboratuvarımıza kabul edilir ve çalışılır.
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
LABORATUAR SORUMLUSU
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
HASTANE YÖNETİCİSİ VE BAŞHEKİM
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
107
File Size
1 784 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content