close

Вход

Log in using OpenID

2013-2014 eğitim öğretim yılı 1.dönem raporu

embedDownload
ÖZEL ANKARA PINAR ORTAOKULU
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
EKO – OKULLAR PROGRAMI
“ÇÖP VE ATIK” KONULU 2.YIL 1.DÖNEM RAPORU
EYLÜL & EKİM
- Eko-tim ve sorumlu öğrencilerin tespiti ve görev dağılımı yapılması
Okulumuz eko tim ve sorumlu öğrencileri tespit etmek için , Pazartesi ve Cuma günü törenlerde duyurular
yaparak , koordinatör öğretmenlerimiz Merve Çırak ile Münevver Seyrek sınıfları tek tek dolaştı, EKO TİM’de
görevli öğrenciler seçilerek görev dağılımları yapıldı.
- 3.sınıflarla hububat , atık kumaş parçaları ve atık iplerle kolaj çalışması
Okulumuz 3. Ve 6. Sınıf
hububat tohumları , ip
parçaları kullanarak farklı
tablolar
oluşturdular.
duvarlarında sergilendi.
öğrencileri
ve kumaş
poster ve
Okulumuz
- Tüm öğrencilerin bir seminer ile geçtiğimiz eğitim öğretim yılında yapılan etkinliklerin izletilip
hatırlatılması ve eko okul hakkında bilgilendirme – yapılacak etkinliklerden bahsetme
Geçen yıl yaptığımız etkinlikleri , videoları , fotoğrafları ve eylem raporlarımızı öğrencilere rehberlik
saatlerinde izlettik ve tüm fotoğrafları ve geçen yılın raporlarını okulumuz web sayfasının ana sayfasına slider
olarak yüklendi ve velilere de belirtilerek herkes projemiz hakkında yeniden bilgilendirildi.
- Eko-ilkenin ve sloganımızın her yerde olmasının sağlanması
Bu yıl yeni binamızda eğitim ve öğretimimizi sürdürmekteyiz ve eko okul ilkemizi( EKO OKUL EKO PINAR)
ve eko okul sloganımız ( ATIKLARI GERİ DÖNDÜR YAŞAMINI UZUN SÜRDÜR ) okulumuzun tüm katlarına ve
okulumuz lobisine eko okul logosuyla birlikte yerleştirdik. Ayrıca geri dönüşüm ve tasarrufla ilgili bilgilendirici
ve farkındalık yaratacak posterler okulumuz katlarına ve lobiye herkesin görebileceği mekanlara asıldı.
- Atık
kağıt – pil kutularını okula yerleştirme
Okulumuz başta yönetim, müdürümüz , öğretmenlerimiz , hizmetlilerimiz ve eko timdeki öğrencilerimiz
Yenimahalle Belediyesinin okulumuza gönderdiği atık kağıt ve pil kutularını okulumuzun her katının belli
yerlerine , öğretmenler odalarına velilerimizin ve tüm gönüllü öğrencilerimizin katkısıyla yerleştirdik.
Öğrencilerimiz Yenimahalle
Belediyesi tarafından
gönderilen
atık kağıt
kutularını zevkle okulumuza
yerleştirdiler.
- Eko – okul eylem planının
çıkarılması ve planın okuldaki
idare ve öğretmenler odasının
panolarına asılması.
Eko okul eylem planımız
okulumuzun öğretmenler odasına
asıldı ve müdür ve müdür
yardımcılarına teslim edildi. Ayrıca
bu yılın eko okul eylem planımız
okulumuz web sitesine eko okul
sliderı ile birlikte de yüklenmiştir.
-
4. Ve 7. Sınıflarla atık gazete , kumaş ( deri ) ve kağıtlarla origami çalışması
4.ve 7. Sınıflar kadife kumaş, atık gazete kağıtları ve kartonlar, gazoz kapağı ,saten kurdele vb. kullanarak
tablolar oluşturdular ve bunlar kulumuzun lobisinde ve katlarındaki panolarda sergilendi.
- Atık maddeler kullanılarak “hücre modeli” tasarlanması ve organellerin o model
üzerinde anlatılması
4. , 5.,6. Sınıflarımızla Çeşitli atık malzemeler kullanılarak( iplik , karton ,düğme sünger,plastik top vb. )
hücre
modelleri yaptık .
KASIM
- Eko – okul eylem planının çıkarılması ve planın okuldaki idare ve öğretmenler
odasının panolarına asılması.
Ekim ayında okulumuzda öğretmenler odalarındaki panolara asılan yıllık eylem planı, tekrar gözden
geçirilerek tamamlanan çalışmalar tespit edildi. Eksik kalan zümre çalışmalarıyla ,yapılacak yeni
çalışmalar zümrelere hatırlatıldı.
- 4.sınıflarla artık malzemelerle kolaj çalışması
4.ve 7.sınıflarla kumaş parçaları ve atık kağıtlarla kolaj tekniği ile kompozisyonlar oluşturuldu.
- Atık malzemelerle genetikle ilgili DNA modelinin yapılması
Hücremizi oluşturan ,annemize
babamıza benzememizi sağlayan önemli
yapılardan birisi olan DNA’yı atık kullanarak
( kağıt , plastik çubuk , lastik , kemer parçası
,oyun hamuru ,tahta parçaları ) tasarladık ve
okulumuz web sitesine yükledik.
- Sardunya çiçeğinin “Çelikleme” yöntemiyle çoğaltılması – vejetatif üreme
2/D sınıfı öğrencileri olarak EKO OKUL projeleri
kapsamında okulumuzda sera kurmaya karar
verdik.
Öncelikli olarak çelik ile üremeyi öğrenip çelik
ile üreyebilen çiçek türlerinden çelikleme yaptık.
Yeni ürettiğimiz çiçeklerimiz ile her gün ilgilenip
bakımlarını yapıyoruz. Hem sınıfımız hem de
seramız şimdiden yeşermeye başladı bile..
Atık çeşitlerinin incelenip “ kümeler “
konusu altında gruplandırılması
Atık çeşitleri 6. Ve 4. Sınıflarda
kümelendirilip çeşitli şekillerde
gruplandırıldı. Metal , cam ve atık
kağıt kullanılarak yapıldı.
- Çöp ve atık sözcüklerini kullanarak matematik sorusu yazma ve en iyi
soruların panoya asılması
4. Ve 5. Sınıflar çöp ve atık sözcüklerini kullanarak matematik soruları yazdılar
.Öğrencilerimiz hem eko okul projesi ile hem de matematik ile ilgili bilgilerini artırmış
oldular. Yaptıkları çalışmalar okul panolarında sergilendi.
ARALIK
3 Aralık ve 23 Aralık tarihlerinde Eko Okullar Programı Ankara İl toplantısına İlkokul koordinatör öğretmenimiz
Merve Çırak ve Ortaokul koordinatör öğretmenimiz Münevver Seyrek katıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde
yapılan toplantıya Ankara bölgesindeki tüm eko okul projesi koordinatör öğretmenleri katıldı. Toplantıda
Maltepe Okulu’nun ve Özel Nesibe Aydın Ortaokulunun eko okul çalışmaları izlendi ve bilgi sahibi olundu.
- Okul genelinde ( 1 – 8.sınıflarda ) haftanın en temiz sınıfının seçilmesi ( her
hafta uygulanacak)
Özellikle Eko okul projesi kapsamında okul idaremiz teneffüslerde çalan zil
sesinde :
“ Sevgili öğrencilerimiz lütfen yerlere çöp atmayalım , atanları uyaralım , sınıflarımızı
temiz tutalım , muslukları boşuna akıtmayalım , elektrikleri gereksiz yere açmayalım”
uyarısını teneffüs anonslarında duyurarak tüm öğrencilere her zaman farkındalık yarattı.
Okulumuzda bulunan her sınıf kapılarına ve içlerine, kantinlere en temiz sınıf
seçilme kriterleri yapıştırıldı, eko okul gönüllüsü öğretmenlerimize bu kriterler sınıf sınıf
verilerek haftanın herhangi bir gününde sınıfları dolaşmaları sağlandı. Kriterlere en çok
sahip olan sınıflar her cuma günü İstiklal Marşı töreninde duyuruldu, sınıflara ödül olarak
üzerinde “haftanın en temiz sınıfı “ yazan plaket tahtaların üzerine konuldu ayrıca en
temiz sınıf yazan görsel materyal kapılara yapıştırıldı.
- Evde ailelerin yaptığı tasarrufların araştırılıp kompozisyon halinde
yazdırılması
Öğrencilerimiz evde ailelerinin yaptıkları tasarrufları , atıkları nasıl geri döndürdükleri
hakkında kompozisyon yazdılar ve sınıfta arkadaşlarıyla paylaştılar.Yaptıkları çalışmalar
aynı zamanda panoda da sergilendi.
- Yenimahalle çapında “Çevre” konulu resim yarışmasının organize edilip
içeriğinin şartnamesinin hazırlanması
Konuyla ilgili resim yarışmasının şartnamesi hazırlanmakta olup Yenimahalle çapındaki yarışma ikinci
dönem başında gerçekleştirilecektir. İlgili görsel materyallerimiz ve tüm bilgilerimiz ikinci dönem
raporunda belirtilecektir.
- Eko koronun kurulması ve öğrencilere çöp atık ile ilgili şarkı öğretilmesi
Eko koromuz
Müzik öğretmenimiz Melisa Kahraman tarafından gönüllü
öğrencilerle ve melodika çalan öğrenci grubuyla oluşturuldu. Öğrencilerle birlikte çöp
atık şarkısı oluşturulup birlikte söylendi.
ÇÖP ATIK ŞARKIMIZ
Dünya bizim evimiz temiz olsun çevremiz
Çöpleri yere atıp onu kirletmeyelim ( 2 )
Dünya bizim evimiz orda geçer günümüz
Mutlu bir yarın için onu yok etmeyelim . ( 2 )
OCAK
- Yenimahalle Belediyesi ile işbirliği içerisinde okulun belli yerlerine Atık Yağ toplama
şişelerinin konulması
Yenimahalle Belediyesi ile bağlantı kurduk , kendileri atık kağıt kutularının okulumuza
ulaştırdılar fakat Ocak ayındaki atık yağ toplama kapları için sekreterleriyle görüştüğümüzde
yoğun seçim çalışmalarından dolayı atık yağ toplama kaplarını okulumuza ilerleyen aylarda
getireceklerini belirttiler. Biz de atık yağları kendi kaplarımıza koyduk ve biriktirmeye devam
edeceğiz..
- Çöp atık
ile ilgili hikaye ,şiir ,yazı paylaşımı veya öğrencilere yazdırılması
3-A , 3-C ve 7.sınıflar olarak çöp atık ve temizlik ile ilgili şiir ve hikayeler yazdık.
Öğrencilerimiz hem görsel olarak süsledikleri hikayelerini sınıfta arkadaşlarıyla paylaştılar hem
de çöp atık ile ilgili özgün
şiirlerini
yazıp
resimler
yaptılar..
16.01.2014 tarihinde Muharrem Gülen Pakoğlu Ortaokulunda yapılan BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK
konulu Eko Okullar Programı Ankara İl toplantısına İlkokul koordinatör öğretmenimiz Merve
Çırak ve Ortaokul koordinatör öğretmenimiz Münevver Seyrek katıldı.
1.DÖNEM YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALARA EK OLARAK GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ ETKİNLİKLERİMİZ
1ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞBİRLİĞİ İLE OKULUMUZ
BAHÇESİNE MAVİ LADİN AĞAÇLARI DİKTİK.
2.ve 7. sınıf öğrencilerimiz “Eco School” projesi kapsamında Ankara Büyükşehir
Belediyesi ile işbirliği içerisinde okul bahçesine Mavi Ladin ağaçları dikti. Ağaçlarımızı
dikerken okulumuz Genel Müdürü Mustafa Türk , okulumuz Müdürü Ali Serit , Eko okul
gönüllüsü velimiz ve aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürü Vedat
Üçpınar , sınıf öğretmenlerimiz ve koordinatör öğretmenlerimiz ağaç dikim şenliğine
katıldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle temin edilen ve her öğrencinin ve
koordinatör öğretmenlerin isminin de yazılı olduğu , bakımını da öğrencilerimizin
üstleneceği ağaçları okul bahçesine diktik . Ağaçlarımızın yıllar içerisinde büyüdüğü ve
altında gölgeleneceğimizin hayali şimdiden bizi heyecanlandırdı. Doğa sevgisi dolu
öğrencilerimiz kendine ait ağaçlarını dikmekten çok mutlu oldu ve ağaç dikme
şenliğimiz bayram havasında geçti.
2- LALE SOĞANLARINI TOPRAKLA BULUŞTURDUK
2/D sınıfı öğrenci olarak “EKO OKUL” projeleri kapsamında ve aynı zamanda 2-D ve 6-D sınıflarında
çocukları bulunan gönüllü velimiz Sincan Belediyesi Fen İşleri görevlisi Serap İşleyen ile işbirliği yaparak
okulumuzun bahçesine lale soğanlarımızı ektik.
Kültürümüzde önemli bir yere sahip olan lale soğanlarımızı okulumuz bahçesinde uygun olan bir
yerde toprakla buluşturduk. Bahar mevsiminin gelişini bizlere müjdeleyecek lale bahçemizdeki
çiçeklerimizin açacağı günü sabırla bekleyeceğiz.
3 - 1 . VE 2. SINIFLARIN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİNDE HAZIRLADIKLARI TEMİZ OKUL
TEMİZ ÇEVRE RESİMLERİ VE ÇALIŞMALARININ OKUL LOBİSİNDE SERGİLENMESİ
4–
ATIK MATERYALLERDEN EŞYALAR TASARLADIK
Atık Plastik bardak , kağıt , kullanılmış kot pantolon, pet şişe, atık kapak , yoğurt kabı
kullanarak ev eşyaları tasarladık. Öğrenciler iş birliği ve dayanışma içerisinde tasarruf bilinci ile
günlük hayatlarında çok da zor olmayan ama emek gerektiren ürünleri sergileyerek eko okul
projelerinde katkı sağlayarak ileriki hayatlarında kullanmak üzere tecrübe sahibi oldular.
Eski kot pantolondan çanta yapımı
Plastik şişeden kase yapımı
Plastik şişeden kadeh yapımı
Tuvalet kağıdı rulolarından
kalemlik yapımı
Atık cd den süs eşyası yapımı
Atık yoğurt kaplarından günlük
hayatta kullanacağımız ev eşyası
Atık mavi kapaklardan kukla yapımı
Kullanılmış kartonlardan Bebek
odalarına renkli yıldızlar
52.SINIFLAR VE 5.6.7. SINIFLAR OLARAK ATIK MALZEMELERİ KULLANARAK
ÇEŞİT ÇEŞİT EŞYALAR VE OYUNCAKLAR TASARLADIK VE SERGİLEDİK.
2/D SINIFI ÖĞRENCİLERİ VE 6. VE 7.SINIFLAR OLARAK, BOZULAN OYUNCAKLARIMIZIN
PARÇALARINI, İŞE YARAMAYAN KUTULARI, KAVANOZ VE KAVANOZ KAPAKLARI, ATIK CD LER,
PET ŞİŞE ,KUMAŞ PARÇALARI ,DÜĞMELERİ VB. ATMAYIP BİRİKTİRDİK.
BU ATIK
MALZEMELER İLE KENDİMİZ OYUNCAKLAR VE EŞYALAR TASARLADIK. ESKİMİŞ VE
BOZULMUŞ EŞYALARIMIZIN DA BİR İŞE YARAYABİLECEĞİNİ GÖRDÜK.
BU ÇALIŞMALAR OKULUMUZDA 2. VE 3. KATLARDA SERGİLENDİ VE EN GÜZELLERİ
SEÇİLEREK ÖDÜLLENDİRME YAPILDI.
DÖNEM SONU DEĞERLENDİRMESİ
ÖZEL ANKARA PINAR ORTAOKULU olarak okulumuzun eğitim öğretime
başladığı ikinci yılında da böyle büyük bir projeye katılmaktan çok mutluyuz. Artılarıyla
eksileriyle öğrencilerimiz ve bizim için olumlu bir dönemdi. Projeye başlama noktamız
öncelikle küçük yaştan başlayan öğrencilerimizde farkındalık yaratmaktı. Bunun için
onların ilgisini çekecek sunumlarla projemizin özünü öğrencilerimize benimsettik.
Farkındalık yarattıktan sonra uygulama aşamaları hepimiz için başarılı geçti.
Sadece okul içerisinde kalmasını önlemek için velilerimiz ve çevremizdeki
herkesle ve belediyelerle işbirliği yaparak çalıştık. Öğrenci ve öğretmen sayımızın
artmasıyla geçen yılki çalışmalarımızın üzerine bu yılki etkinliklerimizi ekleyerek bu yıl
yeşil bayrağı okulumuza getirmenin ümidiyle 2.dönem çalışmalarımız devam edecektir.
A.MÜNEVVER SEYREK
ÖZEL ANKARA PINAR ORTAOKULU
KOORDİNATÖR ÖĞRETMENİ
KÜBRA YILMAZ
ÖZEL ANKARA PINAR ORTAOKULU
2.KOORDİNATÖR ÖĞRETMENİ
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
7 899 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа