close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 akademik yılı erasmus+ öğrenci öğrenim hareketliliği

embedDownload
2014-2015 AKADEMİK YILI
ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ DUYURUSU
Erasmus+ Programı, Öğrenci Öğrenim Hareketliliği (Student Mobility for Studies-SMS) faaliyetinden 2014-2015 akademik yılı güz
ve/veya bahar döneminde yararlanmak isteyen ve Kurumlararası Anlaşması bulunan bölüm/ana bilim dalı öğrencileri için başvuru
tarihi 3-19 Mart 2014 tarihleri arasında yapılacaktır. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kesinlikle kabul
edilmeyecektir.
Kurumlararası anlaşması bulunan bölümler ve kontenjan sayıları ekte sunulmuştur.
Üniversitemiz, hibe vereceği öğrenci sayısını Ulusal Ajans tarafından kendisine tahsis edilen hibe miktarına uygun olarak
belirleyecektir. Ulusal Ajans tarafından üniversitelere ayrılan hibe miktarları henüz kesinleşmediği için bu çağrı ve sınav
dönemi sonunda seçilecek yararlanıcılar “ADAY” olarak kabul edilecektir. Ulusal Ajans tarafından hibe dağıtım
sonuçlarının açıklanmasından sonra süreç kesinlik kazanacaktır.
KİMLER BAŞVURABİLİR
Başvuru için aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir:
1. İlgili Bölümün EUC (Erasmus University Charter) sahibi bir üniversiteyle Kurumlararası Anlaşmaya sahip olması. (Öğrencinin
gönderileceği ortak bir yükseköğretim kurumu mevcut olmadan, öğrenciler Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyetine katılmak üzere
seçilemez).
2. Kümülatif (genel) akademik not ortalamasının ön lisans/lisans için en az 2.20/4,00 lisansüstü ve doktora için en az 2.50/4.00 olması.
3. Değişimin gerçekleşeceği akademik yılda birinci sınıfta olunmaması;

Ön lisans ve lisans öğrencileri birinci sınıfın birinci dönemini tamamlamış ise başvuru yapıp faaliyetten 2. sınıfta yararlanabilirler.
Lisansüstü öğrenciler ise birinci sınıfta ilk yarıyıl için bir önceki yüksek öğretim kurumundan alınan mezuniyet notu ile başvuru
yapabileceklerdir.

Yatay veya dikey geçişle başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmış öğrenciler geldikleri yükseköğretim kurumundan
aldıkları son transkriptte yer alan not ortalamaları ile başvuru yapabileceklerdir.
4. Öğrencilerin her eğitim kademesinde(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora) 12 aya kadar faaliyetten yararlanma hakkı sahiptir.
Daha önce LLP-Erasmus Programı çerçevesinde edinilen tecrübeler, her eğitim programı başına 12 aya sayılmaktadır.
1
BAŞVURU YÖNTEMİ
Yukarıda belirtilen nitelikleri taşıyan ve Erasmus+ Programından yararlanmak isteyen öğrencilerin ilanın yayınlanmasını müteakip en
geç 19 Mart 2014 Çarşamba, Saat 16.30’e kadar http://www.kimoerasmus.com/selcuk/ adresinden online olarak başvuru
yapmaları gerekmektedir.
Başvurudan sonra e-postanıza gönderilen “Erasmus Aday Öğrenci Başvuru Formu” nun iki kopyasını çıktı olarak alınız.
Başvurunuzun geçerlilik kazanması için imza ve onaylama işlemleri tamamlandıktan sonra, bir nüshasını Erasmus Kurum
Koordinatörlüğü’ne, diğerini Bölüm Erasmus Koordinatörlüğü’ne ( orijinal transkript ve varsa yabancı dil belgesi ile beraber) 19
Mart 2014 Salı, Saat 17.00’ya kadar teslim ediniz. Aksi halde başvurunuz geçersiz olacaktır.
Öğrenci numaralarının doğru girilmesi önemle duyurulur.
DEĞERLENDİRME
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programların Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri dikkate
alınarak, Erasmus öğrenci seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından puanların en yüksekten aşağıya
doğru sıralanmasıyla gerçekleştirilecektir.
2014/2015 akademik yılı başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şu şekildedir:
Akademik başarı düzeyi
Dil seviyesi
: % 50
: % 50
Selçuk Üniversitesi, Erasmus’a başvuracak bütün öğrencilere eşit uygulanabilir bir yabancı dil düzeyi belirleme kriteri oluşturmuştur:
1. Yabancı Dil Belgesi Olan Öğrenciler
Başvuru aşamasında objektif bir değerlendirme için uluslararası geçerliliği bulunan aşağıdaki belge ve puanlara sahip olanlar,
istemeleri durumunda yazılı sınavdan muaf tutularak sadece Yabancı Dil Konuşma Düzeyi Belirleme Sınavı’na katılabileceklerdir:
KPDS/ÜDS/ YDS : 50
TOEFL
: 60 (IBT), 170-172 (CBT), 497-499 (PBT)
IELTS
:4
2
2. Yabancı Dil Belgesi Olmayan Öğrenciler
1. Madde kapsamına girmeyen öğrencilerin Yabancı Dil Düzeyi ve Yabancı Dil Konuşma Düzeyi Belirleme sınavlarına katılmaları
gerekmektedir. 2014–2015 Akademik yılı güz ve bahar öğrenci seçimi için yapılacak sınavlar güncel Erasmus+ Uygulama El Kitabı ve
2014 yılı öncelikleri dikkate alınarak S.Ü. Erasmus Kurum Koordinatörlüğü/Erasmus Seçme ve Değerlendirme Komisyonu
gözetiminde üniversitenin yabancı dil eğitimi veren birimlerince yapılacaktır. Yabancı Dil Yazılı Sınavı 25 Mart 2014 Salı günü, Sözlü
Sınavı ise 26 – 27 – 28 Mart 2014 tarihlerinde yapılacaktır. Sınavlar ile ilgili yer ve saat bilgisi duyurusu
http://www.erasmus.selcuk.edu.tr ve http://www.ydyo.selcuk.edu.tr/ sayfalarından ilan edilecektir.
3. Uygulama
2014-2015 akademik yılı; başvurular, sınav uygulamaları ve tüm Erasmus+ işleyişi 2014 Ulusal Teklif Çağrısı ve Erasmus+ Program
Rehberi hükümleri doğrultusunda uygulanır.
HİBELER
2014-2015 Erasmus+ Program Rehberinde hibe miktarları Ulusal Ajans tarafından revize edilebilmektedir. Ulusal Ajans tarafından
hibe dağıtım sonuçlarının açıklanmasından sonra tutarlar kesinlik kazanacaktır. Öğrenciler için belirlenen aylık hibe tutarları
27 AB üyesi ülkenin yasam standartları göz önüne alınarak 2014 Ulusal Teklif Çağırısı’nda aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır:
Hayat pahalılığına göre
ülke türleri
Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler
Aylık Öğrenci
Öğrenim Hibesi
(€)
1. Grup Program
Ülkeleri
Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa,
İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç,
İsviçre, Birleşik Krallık
500
2. Grup Program
Ülkeleri
Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs
Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda,
Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya,
İspanya, Türkiye
400
3. Grup Program
Ülkeleri
Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya,
Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya,
Makedonya
300
3
Öğrenim Anlaşmasında belirlenen ders programını takip etmeyen, derslere veya diğer çalışmalara katılım sağlamayarak
başarısız olan öğrencinin kalan ödemesinin kısmen veya tamamen yapılmaması veya yapılmış bulunan ödemesinin iadesinin
istenmesi hakkı saklıdır.
Avrupa Birliği Komisyonu tarafından ilan edilen Teklif Çağrısı’nda belirtildiği üzere, öğrenci öğrenim hareketliliği faaliyetleri asgari 3
ay, azami 12 aydır. Asgari süreler mücbir sebepler dışında azaltılamaz. Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması
durumunda söz konusu hareketlik için hibe ödemesi yapılmaz, öğrenci sıfır hibeli öğrenci olarak rapor edilir ve tekrar Erasmus
programından faydalanamaz
2014-2015 Erasmus+ Uygulama El Kitabı henüz yayınlanmadığından, öğrenim hareketliliği ile ilgili uygulama esaslarında oluşabilecek
değişiklikler, www.erasmus.selcuk.edu.tr adresinden ayrıca duyurulacaktır.
İsteyen öğrenciler, maddi destekten feragat edebilirler. Bu çağrı 2014–2015 akademik yılı için son çağrı niteliğini taşımaktadır.
2014-2015 Erasmus+ Uygulama El Kitabı henüz yayınlanmadığından, öğrenim hareketliliği ile ilgili uygulama esaslarında oluşabilecek
değişiklikler, www.erasmus.selcuk.edu.tr adresinden ayrıca duyurulacaktır.
Tüm öğrencilere duyurulur.
İlan Tarihi: 03.03.2014
Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü
www.erasmus.selcuk.edu.tr
[email protected]
4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
319 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content