close

Enter

Log in using OpenID

bmeks sektörün görünümü bimeks bilgi işlem ve dış ticaret a.ş.

embedDownload
BİZİM MENKUL DEĞERLER
Endeksin Üzerinde Getiri
%44 Yükselme Potansiyeli
BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.
24/01/2014
BMEKS
Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş. için 12 aylık hedef piyasa değerimizi
296,5 milyon TL olarak belirliyor ve şirketin hisse senetleri için önerimizi
“Endeksin Üzerinde Getiri” olarak teyit ediyoruz. Güncel hedef değerimiz
hissenin şu anki fiyatından %44’lük bir artış potansiyeline işaret
etmektedir. Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Ticaret A.Ş.’nin 2013 yılı üçüncü
çeyrek gerçekleşmeleri ve 2014 yılı ile ilgili beklentilerimizden öne
çıkanlar aşağıda özet halinde belirtilmiştir.



Elektronik perkanedeciliğinde hızlı büyüme. Bimeks’in faaliyet
gösterdiği elektronik perakendeciliği milli gelirin artması ve tüketici
davranışlarındaki değişimlerle 2000’li yıllarda hızlı bir şekilde büyüdü.
Makroekonomik gelişmelerin yanısıra teknolojik gelişmeler de
tüketici davranışları üzerinde etkili olmakta ve kısalan ürün yenileme
süreleri sektör oyuncuları açısından fırsatlar doğurmaktadır. Büyük
market zincilerini ve geleneksel kanallar karşısında pazarda yer
edinmeyi amaçlayan teknoloji market zincirleri (TSS) pazardaki payını
yükseltmeye devam etmektedir.
Özgün franchise sistemi ”Mağaza İş Ortaklığı”. 20 yılı aşkın tecrübesi
bulunan Bimeks, yenilikçi yaklaşımlarıyla pazarda güçlü bir konuma
erişmiştir. Bimeks; Özgün franchise sistemi “Mağaza İş Ortaklığı” ile
hem kendisine hem de bayilerine çeşitli avantajlar sağlayarak, stok
yönetimi ve alacak tahsilatı ile ilgili riskleri minimize etmektedir.
“BiDakka” online satış sistemi ile sektör ortalaması üzerinde
performans. Bimeks, online satış hizmeti “BiDakka” ile müşterilerine
siparişlerini hızlı bir şekilde ulaştırmayı başarmaktadır. Toplam
satışlarındaki %7’lik online satış payı ile sektör ortalamasının çok
üzerinde performans sergilemektedir.
BMEKS Hisse Verileri
TL
Fiyat
HEDEF FİYAT
1,72
2,49
Piyasa Değeri(Milyon TL)
206
Firma Değeri(Milyon TL)
315
Fiyat/Kazanç (Cari Dönem)
64,38
Piyasa Değeri/Defter Değeri
1,77
Halka Açıklık Oranı(%)
35,00
Ortalama Günlük İşlem Hacmi(3Ay-Bin TL)
3.822
Kaynak: BMD Araştırma, Finnet
BMEKS Fiyat Performansı (%)
BMEKS Performans (%)
BİST Performans (%)
3ay
1 yıl
-2,76
32,33
-5,01
-13,90
-22,79
Endekse Göre Getiri
160,00
140,00
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
-
BMEKS

1 ay
-10,66
XU100
Electroworld ve Darty satın almalarıyla pazar ikinciliği. Yeni mağaza
açılışlarının yanısıra Electroworld ve Darty’yi satın alarak Pazar payını
%20’nin üzerine çıkartmasını öngördüğümüz Bimeks, lokasyon ve
tedarikçiler karşısındaki pazarlık gücü gibi konularda avantajlar elde
etmiştir.
SEKTÖRÜN GÖRÜNÜMÜ
Türkiye’de elektronik perakendeceliği 2000’li yılların başlamasıyla birlikte
hızlı bir gelişim gösterdi. Milli gelirin artmasıyla birlikte tüketici
davranışlarındaki değişimler elektronik perakendeciliğinin gelişmesinde
etkin rol oynadı. Tüketici davranışlarını etkileyen bir diğer önemli unsur da
son 10 yılda organize perakendecilik sektöründe yaşanan gelişmeler oldu.
AVM sayısının 2000-2012 yılları arasında 7 katın üzerinde artış göstermesi;
bir yandan AVM’lerin vazgeçilmezleri elektronik mağazalarının sayısının
artmasını sağlarken bir yandan da elektronik perakendeceliğinin
büyümesine büyük katkı sağladı. Ekonomik büyümeyle yükselen gelir
seviyeleri ve AVM’lerin yaygınlaşmasının yanısıra tüketicilerin daha sık ev
değiştirme eğilimleri, yalnız yaşayan birey sayısının artması ve ivmelenen
teknolojik innovasyonlardan dolayı ürün yenileme sürelerinin kısalması
elektronik perakendeciliğinin bugünkü seviyesine gelmesini sağlayan diğer
faktörler oldu.
1
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Burak Sever
+90(216)547 1354
[email protected]
Elektronik sektörünü büyüteçe aldığımızda tüketici elektroniği tarafında
televizyon teknolojisinin hızlı değişimi dikkatimizi çekiyor. Tüplü
televizyonların yerlerini LCD ve Plazma TV’lere bırakmasının ardından, son
dönemlerde LED ve 3D TV’lerin sahneye çıkmasıyla televizyon
teknolojisindeki innovasyanların hız kaybetmeden devam ettiğine şahit
olduk.
Elektronik sektöründe çarpıcı değişimler geçiren bir diğer kategori cep
telefonları oldu. 2007 yılından itibaren akıllı telefonların sahne alması
sektörün yapısını değiştirdi. Akıllı telefon üretiminde yenilikçi yaklaşımlar
gösterip tüketicisin ilgisini çekebilen markalar pazarda liderliğe oynarken,
değişime ayak uyduramayan dev firmalar pazarlarını yenilikçi oyunculara
kaptırdı.
Türkiye’de akıllı telefon penetrasyon oranının Avrupa ortalamasının
gerisinde olması sektör oyuncuları için bir fırsat sunuyor. GFK’nın
verilerini göre, Türkiye’de 2012 sonu itibarıyla toplam telefon satışlarının
%46’sını cep telefonları oluşturdu. Buna ek olarak, Türkiye’nin mobil
penetrasyonun Avrupa ortalamasının altında olması, cep telefonu
pazarının önümüzdeki yıllarda genişleme alanları bulacağını gösteriyor.
Kısaca Bimeks: 1990 yılında kurulan Bimeks,
kuruluşunun ilk yıllarında yazılım ithalatı ve satışı
ağırlıklı faaliyet gösterirken 1996 yılından itibaren
bilişim
ürünleri
ve
tüketici
elektroniği
perakendeciliğine odaklanmıştır. 2008 yılından
itibaren online satış ve özgün franchise modeli
geliştirerek satış hasılatını artırmıştır. 2009’da online
satış hizmetlerini yürürlüğe sokan Bimeks, 2010
yılında da iş ortaklarına stok yükü getirmeyen
franchise modelini duyurmuştur. Electroworld ve
Darty’nin satın alınmasından sonra
Teknoloji
Perakende Zincirleri içinde Teknosa’dan sonra 2.
sıraya yükselen Bimeks’in, %8 olan pazar payının satın
almadan sonra %20-21 seviyelerine geleceğini tahmin
etmekteyiz. Eylül 2013 itibarıyla Türkiye genelindeki
2
83 mağazası ve 44,781 m ’lik satış alanı bulunan
Bimeks; Electroworld ve Darty’yi bünyesine
2
katmasıyla birlikte 130 mağazaya ve 126,000 m ’lik
satış alanına ulaşmıştır.
Toplam 120,000,000 TL ödenmiş sermayesi bulunan
Bimeks'in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.
Türkiye ve Bazı Avrupa Ülkelerinin Mobil Penetrasyon Oranları, %
BİMEKS ORTAKLIK YAPISI
2%
8%
21%
Akgiray Ailesi
SPV Bilişim
39%
Halka Açık
30%
Bimeks
Diğerleri
Kaynak: Bimeks, BMD
Kaynak: BTK
2013 (Ocak-Eylül)
Bilişim elektroniğinde son dönemin parlayan yıldızı tablet PC’ler oldu.
Son dönemde mobil internetin yaygınlaşmasıyla birlikte akıllı telefonların
yanısıra tablet PC’lere de talep arttı.
12,7%
3,0%
0,5%
2013
26,6%
TE Mağazaları
22,8%
Beyaz eşya sektöründe ise daha farklı bir yapı mevcut durumdadır. Beyaz
eşyada Bimeks, Teknosa, Media Markt, Vatan gibi elektronik zincirlerin
yansıra Arçelik, Bosch-Siemens, Vestel gibi üreticilerin yurt genelinde
oldukça yaygın olan kendi mağazaları daha parçalı bir market yapısı
oluşturuyor. Tüketicilerin cep telefonlarındaki 1 yılın altında ürün
yenileme alışkanlıklarından farklı olarak beyaz eşyada ürün yenileme
ortalamasının 7 yıl olduğu tahmin ediliyor. Diğer taraftan yeni inşaat
projelerindeki artış ve yalnız yaşayanların yaygınlaşması talebin
artmasını sağlayacak faktörler arasında sayılabilir.
Elektronik Perakendeciliği sektöründe dikkat çeken diğer bir nokta da
farklı satış kanallarının bulunmasıdır. Bimeks, Teknosa, Vatan,
Mediamarkt ve Gold gibi elektronik zincilerin yanısıra; büyük market
zincileri, kendi mağazalarıyla da satış yapabilen elektronik eşya
üreticileri ile bilişim ürünleri üreticileri, akıllı telefon ve tablet PC satışı
yapan GSM operatörleri ve spot satış yapan geleneksel kanallar
pastadan pay kapmaya çalışmaktadır.
Telekom Mağazaları
34,4%
Büyük Marketler
Bilgisayar Bayiileri
Diğerleri
Kaynak: GFK, Bimeks, BMD
2012
13,9%
3,1%
23,6%
TSS
TE Mağazaları
20,0%
39,4%
Telekom Mağazaları
Büyük Marketler
Bilgisayar Bayiileri
Kaynak: GFK, Bimeks, BMD
2
TSS
Bağımsız araştırma şirketi GFK’nın verilerine göre Elektronik Perakende Pazarı 2013 yılının ilk 8 ayında geçen yılın
aynı dönemine göre %33 artışla 12,5 milyar TL’lik büyüklüğe ulaştı. Teknoloji Mega Marketleri pazarı(TSS) büyümesi
karşılaştırılan dönemler arasında %54 oldu. Büyüme rakamlarını değerlendirirken GFK hazırlamış olduğu panele
Vatan Bilgisayar’ın verilerini 2012 Haziran ayından itibaren dahil etmeye başladığı göz önünde bulundurulmalıdır.
BİMEKS’E BAKIŞ
Özgün Franchise Sistemi “Mağaza İş Ortaklığı”
Özgün bir franchise modeli olan Bimeks, rakiplerine göre daha düşük yatırım harcaması ve faaliyet giderleriyle
büyümesini gerçekleştirmektedir. Bimeks, bayilik açmak isteyenlerden tek sefere mahsus 90,000 TL franchise hizmet
bedeli ve metrekare başına ortalama 500 USD almaktadır. Mağazaya yerleştirilen ürünler Bimeks’e ait olup,
faturalanıp satışı gerçekleştirilen ürünlerin geliri doğrudan Bimeks’e gitmektedir. Bimeks, mağaza işletmecisine aylık
yaptığı satıştan ortalama %7 pay ödemektedir. Bu sistem Bimeks’e envanter yönetimini kendisinin sağlamasını ve
alacak tahsilat riskinin sınırlanmasını sağlarken, işletmeciye de stok ya da ödeme riski bulunmaması avantajlarını
sağlamaktadır.
Online Satışlar-“BİDAKKA HİZMETİ”
Online satışların toplam satışlardaki payını artırmak isteyen Bimeks, Aralık 2011’de “Bidakka” adlı online satış
teslimat hizmetini hayata geçirdi. Hizmetten yararlanmak isteyen müşterilere satın aldıkları ürün ekspres talimat ile
en fazla 180 dakika içerisinde ya da istedikleri saat aralığında teslimat yapılmaktadır. Bu şekilde bir online satış
hizmetini sektöründe sunan tek şirket olan Bimeks, kendi yazılım mühendisleri tarafından kurulmuş bir sistem
kullanmaktadır.“Bidakka” hizmeti mevcut durumda 15 farklı şehirde sağlanmakta ve mağaza bulunan bütün şehirlere
yayılması planlanmaktadır. Satışlarının %7’si internet üzerinden gerçekleştiren Bimeks, %2,5 olan sektör
ortalamasının yaklaşık 3 katı üzerinde performans sergilemektedir. Şirket; online satışların payını üç yıl içerisinde
%15’e, 2020’ye kadar da %30’a yükseltmeyi hedeflemektedir.
Electroworld & Darty
Geçtiğimiz Eylül ayında Electroworld’ün tamamını satın aldığını açıklayan Bimeks, bu satın alma için İngiltere merkezli
DSG European Investments Limited’a 7 milyon TL ödeyecek ve bu ödemeyi iki taksitte yapacak. Bimeks böylece;
stoklardaki değer düşüklüğü ve kıdem tazminatı hesaplamalarında yapılması muhtemel düzeltmelere karşın, 32
milyon TL’lik defter değeri bulunan Electroworld için 25 milyon TL’lik tampon bölgesi oluşturdu.
14’ü big-box olmak üzere toplam 32 mağazası bulunan Electroworld’ün satın alınmasıyla birlikte Türkiye genelinde
49 farklı şehirde faaliyet gösteren Bimeks 2013 yılın toplam 109 mağaza ve 93,000 m2 satış alanı ile kapattı. Bimeks,
Electroworld’ün ardından daha önce de ilgisini belli ettiği Darty Türkiye’yi satın alarak inorganik büyümesini
sürdürdü. İngiltere menşeili Kesa Electricals plc’a bağlı olan Darty, Türkiye’de 14 farklı şehirde 28 mağazası, 33,000
m2’lik satış alanı ve 290 milyon TL’lik satış hacmiyle(2012 yılsonu itibarıyla) sektörün 6. büyük oyuncusuydu.
Darty’nin mağazalarının lokasyonlarının bir kısmının Bimeks’in mevcut mağazalarınıyla çakışmasından dolayı bazı
Darty mağazalarının kapatılması muhtemel olmakla birlikte satın almadan sonra Bimeks 2013 yılını toplam mağaza
130 mağaza ile kapatmıştır. Electroworld’ü satın aldıktan sonra sektörde 3. sıraya yükselen Bimeks, pazar payını da
%17-18 seviyekerine yükseltmişti. Darty’nin satın alınması ile Bimeks’in Pazar payını %20’nin üzerine çıkararak
sektörde 2. sıraya yükseleceğini öngörüyoruz.
Electroworld ve Darty satın almalarının sağlayacağı avantajlar…






Electroworld mağazalarıyla mevcut Bimeks mağazalarının konumlarının çakışmamasından dolayı Bimeks’in
daha önce bulunmadığı yerlere ulaşacak olması, ayrıca Electroworld mağazalarının çoğunlukla “A+” olarak tabir
edilen önemli AVM’lerde bulunması,
Mağaza ağının genişlemesi ve daha önce bulunulmayan yerlere girilmesiyle birlikte “BiDakka” online satış
hizmetine lojistik destek sağlayacak olması,
Darty’nin kar marjı daha yüksek olan beyaz eşya ve elektrikli ev aletleri segmentlerinde güçlü konumu marjlara
olumlu etkisi,
Electroworld’ün 14 big-box mağazasının özellikle de kar marjı nisbeten yüksek olan beyaz eşya ve elektrikli ev
aletleri için Bimeks’in teşhir alanına önemli bir katkı sağlaması,
Pazar payının artmasıyla birlikte tedarikçilerden daha iyi fiyatla ürün imkanı,
Tedarikçilerden avantajlı fiyat almak için yüklü alım yapma gereksinimin ortadan kalkmasıyla günlük işletme
sermayesinin iyileşmesidir.
3
Döviz Kurundaki Değişimin Etkileri
Bimeks’in 30 Eylül 2013 itibariyle 20,8 milyon TL net yabancı para pozisyonu bulunmaktadır. TL üzerinden tedarik
ettiği ürün oranının %70 olması, TL’nin yaşadığı değer kayıplarının operasyonel marjlar üzerindeki etkisini
sınırlamaktadır. Bununla birlikte Bimeks, periyodik olarak TL’deki +/-%1’lik fiyat hareketlerini ürün satış fiyatlarına
yansıtarak kurlardaki değişimin etkisini minimize etmektedir.
Kredi Kartı Taksit Sınırlamasının Etkileri
BDDK, Kasım ayında yayınladığı taslakta kredi kartlarına taksit sınırı getirileceğini açıklamıştı. Kredi hacmini daraltmak
ve ithalat talebini baskılamak için yapılan bu düzenlemeyle elektronik ürünlerindeki üst taksit sınırının 6 aya
indirilmesi planlanmaktadır. Bimeks’in bir yıl öncesine kadar uyguladığı taksit sınırı 6 iken, son bir yıldır üst taksit
sınırı 10 aya yükseltimişti ancak bu da rakiplerinin 12 aylık taksit imkanın gerisinde kalıyordu. Bimeks toplam
satışlarının %85’ini kredi kartıyla gerçekleştiriyor ve tek çekim satışlar da dahil olmak üzere ortalama taksit süresi 5
aydır. Kredi kartıyla gerçekleştirdiği satışların %63’ünün vadesi 6 aya kadar, %37’sinin vadesi de 6-10 ay arası
değişmektedir. Bimeks’in kredi kartıyla satışlarını incelediğimizde karşımıza çıkan tablo, BDDK düzenlemesinin
Şirket’in satışları üzerinde önemli bir olumsuz etkisinin olmayacağını işaret ediyor.
MALİ ANALİZ
BMEKS ÖZET GELİR TABLOSU
 Bimeks, 3Ç13’te 152,9 milyon TL’lik satış geliri elde ederek
geçtimiz yılın aynı çeyreğine kıyasla %30,1’lik artış sağladı.
Satışların maliyeti ise %28,2 artışla 125 milyon TL oldu.
Bimeks’in 3Ç13 brüt kar marjı %18,2 olurken 3Ç12’deki
%17,0’lik performansın 1,2 puan üzerinde gerçekleşti.
3Ç13’te brüt kar marjının iyileşmesindeki en önemli etken
kar marjı daha yüksek olan ürün gruplarının satışlarındaki
artış oldu. Özellikle MDA ve SDA ürün gruplarındaki artış
brüt kar marjının iyileşmesini en fazla etkilemiştir. Şirket’in
dokuz aylık satışlarına baktığımızda 9A13’te 437 milyon
TL’ye ulaşarak geçtiğimiz yıla göre %29,6’lık bir yükseliş
gözlemlemekteyiz. Yıllık bazdaki kar marjı ise geçtiğimiz yıla
göre 90 baz puanlık düşüşle %17,7 oldu.
 Bimeks’in 3Ç13 net dönem karı 496.708 TL oldu. Bimeks
geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde 1,48 milyon TL zarar
yazarken, bir önceki çeyrekte 175.728 TL kar yazmıştı. Brüt
kar marjındaki 1,2 puanlık iyileşmenin yanısıra, birtakım
faaliyet gideri kalemlerinde gerçekleştirilen iyileştirmeler
3Ç12’de Şirket’in kara geçmesini sağladı. 9 aylık net dönem
karı ise ise 289 bin TL’den 1,3 milyon TL’ye ulaştı.
9A12
3Ç12
2Ç13
3Ç13
337.120
117.608 143.161 152.996 436.933
Satışların Maliyeti (-)
274.562
97.573
116.868 125.076 359.502
Brüt Kar
62.558
20.035
26.293
27.919
77.431
Faaliyet Karı veya Zararı
12.939
2.681
5.521
6.416
15.882
Net Dönem Karı/Zararı
289
-1.487
176
497
1.284
FAVÖK
21.650
5.650
8.666
9.620
25.238
Brüt Kar Marjı (%)
18,6%
17,0%
18,4%
18,2%
17,7%
Faaliyet gider marjı (%)
14,7%
15,5%
14,5%
14,1%
14,1%
FAVÖK Marjı (%)
6,4%
4,8%
6,1%
6,3%
5,8%
BİMEKS-Satışların Segment Bazında Dağılımı
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
 Bimeks’in 3Ç13’teki FAVÖK’ü dikkate çeken bir artışla 9,62
Kaynak: Bimeks
milyon TL oldu ve geçtiğimiz yılın aynı çeyreğindeki 5,65
milyon TL’nin %70,3 üzerinde gerçekleşti. 3Ç12’de %4,8 olan FAVÖK marjı, 2013’ün aynı çeyreğinde %6,3’e
yükselerek iyileşme trendini 3Ç13’te de devam ettirdi. Kira giderlerindeki iyileşmeler ve personel ücretlerindeki
etkinleştirmelerden dolayı operasyonel giderlerin azalması FAVÖK marjının iyileşmesini sağladı. Yıllık bazdaki
FAVÖK marjı ise 0,6 puanlık azalışlar 9A13’teki %5,8 oldu.
4
9A13
Satış Gelirleri
2013
2012
DEĞERLEME
Bimeks’ın 12 aylık hedef piyasa değerine ulaşırken İndirgenmiş
Nakit Akımları Analizi yöntemine %60 ve çarpan analizine %40
ağırlık verilmiştir. Çarpan analizinde Asya&Ortadoğu, Avrupa ve
Kuzey Amerika bölgelerinden benzer faaliyet gösteren şirketler
seçilmiştir. TL olarak belirlediğimiz 12 aylık hedef hisse değerimiz
hissenin şu anki fiyatından %44’lük bir artış potansiyeline işaret
etmektedir.
Değerleme Metodolojisi
Ağırlık (%) Fiyat (TL)
BMEKS Hedef Fiyatı (İNAA'ne göre)
60%
2,47
BMEKS Hedef Fiyatı (Çarpanlara Göre)
40%
2,53
2,49
BMEKS Hedef Fiyat ve Piyasa Değeri (TL)
İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi Yöntemine Göre Değerleme
BMEKS İskonto Oranı Hesaplaması
İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi yöntemi ile ulaştığımız hedef
değerimizde Bimeks’in faaliyetlerinden 2012-2020 yılları arasında
elde etmesini tahmin ettiğimiz nakit akımlarını %12,38 AOSM ile
bugüne indirgeyerek değerledik. İskonto oranı hesaplamalarımızla
ilgili varsayımlarımız sağdaki tabloda özetlenmiştir. Risksiz getiri
oranını 2 yıllık devlet tahvillerinin getiri oranına bağlı olarak
%11,00 olarak belirlerdik. Modelimizde Bimeks’in satış
büyümelerini tahmin ederken Electroworld ve Darty’nin satın
almalarını da hesaba kattık. 2014 yılında FAVÖK marjında bir
miktar azalma olsa da sonraki yıllarda artan pazarlık gücü ve daha
büyük montanlı alım yapma imkanlarından dolayı ileriki yıllarda
iyileşme beklemekteyiz. Bunlarla birlikte son dönemde döviz
kurlarında yaşanan aşırı volatil hareketlerin tüketicilerin satın
alma kararlarını olumsuz yönde etkileyeceği düşüncesiyle satış
büyümesi ve FAVÖK marjı iyileşmelerinde oldukça ihtiyatlı
tahminlerde bulunduk. Online satışların, toplam satışlardaki
payının 2020’ye kadar %15 seviyelerine geleceğini öngördük.
2020 yılından sonraki nakit akımlarında ise uç değer nakit akımları
büyüme oranının %1,00 olacağı kabul edilmiştir.
Risksiz getiri oranı
11,00%
Beta Katsayısı
0,51
Kaldıraçlı Beta Katsayısı
0,72
Sermaye Piyasası Risk Primi
%5,50
Özsermaye Maliyeti
%13,81
Özsermaye Maliyeti (kaldıraçlı)
%14,98
Borçlanma Maliyeti
%12,50
Vergi Oranı
%20,00
Toplam Finansal Borçlar
127.386.935
Özkaynaklar
116.651.729
BMEKS AOSM
2012-2020
12,38%
Kaynak: BMD Araştırma
İNA ('000 TL)
2012
2013 T
İndirgeme Katsayısı
1,00
Net Satışlar
494.531
699.809
FAVÖK
27.981
48.080
FAVÖK Büyümesi
-%22,51
%71,83
FAVÖK Marjı
%5,66
%6,87
Faiz Vergi Öncesi Esas Faaliyet Karı16.272
34.939
Faiz Vergi Öncesi Esas Faaliyet Karı
-%35,43
Büyümesi %114,72
Vergi Oranı
%20,00
%20,00
Düzenlenmiş Vergiler
-3.254
-6.988
Vergi Sonrası Esas Faaliyet Karı
13.018
27.951
Vergi Sonrası Esas Faaliyet Karı Büyümesi
-35%
115%
Amortisman
11.709
13.141
Net Yatırım Giderleri
6.240
9.328
İşletme Sermayesi Yatırımı
41.520
35.192
Toplam Nakit Akımı
-23.033
-3.427
AOSM
%12,38
%12,38
2014 T
0,89
1.316.360
67.627
%40,66
%5,14
46.568
%33,29
%20,00
-9.314
37.255
33%
21.059
11.240
94.107
-47.033
%12,38
2015 T
0,79
1.506.443
81.541
%20,57
%5,41
57.055
%22,52
%20,00
-11.411
45.644
23%
24.486
31.432
28.575
10.123
%12,38
Hedef Çarpanlar
FAVÖK
Hedef FD/FAVÖK
Hedef FD/Satışlar
2012
27.981
14,5
0,8
2013 T
48.080
8,4
0,6
2014 T
67.627
6,0
0,3
2015 T
2016 T
2017 T
2018 T
2019 T
2020 T
81.541
103.531
105.772
117.741
131.012
144.755
5,0
3,9
3,8
3,4
3,1
2,8
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Net Satış Büyümesi
Satışların Maliyeti(%)
Faaliyet Gideri Marjı (%)
2012
%24,8
%82,0
%14,7
2013 T
%41,5
%83,2
%11,8
2014 T
%88,1
%83,2
%13,2
2015 T
%14,4
%83,0
%13,2
5
2016 T
0,70
1.713.400
103.531
%26,97
%6,04
76.047
%33,29
%20,00
-15.209
60.838
33%
27.484
19.332
31.112
37.877
%12,38
2016 T
%13,7
%82,8
%12,7
2017 T
0,63
1.923.672
105.772
%2,17
%5,50
80.754
%6,19
%20,00
-16.151
64.603
6%
25.019
17.052
32.495
40.074
%12,38
2017 T
%12,3
%82,7
%13,1
2018 T
0,56
2.148.010
117.741
%11,32
%5,48
94.884
%17,50
%20,00
-18.977
75.907
17%
22.857
9.542
33.045
56.176
%12,38
2018 T
%11,7
%82,6
%13,0
2019 T
0,50
2.369.574
131.012
%11,27
%5,53
110.287
%16,23
%20,00
-22.057
88.230
16%
20.724
8.862
32.535
67.557
%12,38
2019 T
%10,3
%82,4
%12,9
2020 T
0,44
2.613.851
144.755
%10,49
%5,54
125.965
%14,22
%20,00
-25.193
100.772
14%
18.790
8.922
35.873
74.767
%12,38
2020 T
%10,3
%82,3
%12,9
Şirket Raporu
BMEKS
BİMEKS Çarpan Karşılaştırması
Firma
Ülke
Asya ve Ortadoğu
JB HI-FI LTD
Australia
SUNING COMMERCE GROUP CO -A China
GOME ELECTRICAL APPLIANCES
Hong Kong
K'S HOLDINGS CORP
Japan
UNITED ELECTRONICS CO
Saudi Arabia
CHALLENGER TECHNOLOGIES LTD
Singapore
LOTTE HIMART CO LTD
South Korea
Avrupa
M VIDEO
Russia
MOBILEZONE HOLDING AG-BR
Switzerland
DIXONS RETAIL PLC
United Kingdom
DARTY PLC
United Kingdom
Kuzey Amerika
BEST BUY CO INC
USA
CONN'S INC
USA
GAMESTOP CORP-CLASS A
USA
HHGREGG INC
USA
RADIOSHACK CORP
USA
Türkiye
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS
Turkey
BIMEKS BILGI ISLEM VE DIS TIC.
Turkey
Median
Ortalama
Medyana Göre BMEKS Piyasa Değeri (bin TL)
Ağırlık
Çarpan Analizine Göre BMEKS Piyasa Değeri (bin TL)
Çarpan Analizine Göre BMEKS Hisse Değeri (TL)
Firma Değeri (TL)
FD/FAVÖK (Son
4 Ç)
F/K
PD/DD
3.560.514.560
24.182.396.928
5.571.265.024
3.807.107.328
1.635.869.184
330.791.008
3.938.543.616
3.646.126.592
26.251.800.576
3.381.931.008
5.583.963.648
1.577.182.848
327.395.648
5.355.552.768
10,13
14,24
9,25
12,34
16,81
75,43
76,95
18,37
18,16
8,05
2,59
-
3.180.072.448
758.295.488
6.148.160.000
1.706.916.224
2.976.402.176
792.802.176
6.007.773.696
2.094.135.552
9,64
25,22
-
4,33
11,36
-
28.033.538.048
5.417.225.216
10.569.812.992
850.115.392
546.883.136
27.035.537.408
6.255.199.232
9.173.405.696
773.765.376
912.683.136
18,43
-
17,31
31,67
15,34
-
3,74
4,85
2,46
-
1.285.951.872
230.860.304
1.161.594.624
301.919.808
Piyasa Değeri (TL)
Kaynak: Finnet, BMD Araştırma
6
10,15
10,32
10,32
13,3
276.863
30%
303.270
2,53
21,19
158,27
19,78
45,0
63.415
35%
6,36
4,85
-
5,45
2,01
4,85
5,1
565.761
35%
Şirket Raporu
BMEKS
BİMEKS, 2013’te gösterdiği başarılı ciro büyümesi performasına paralel bir şekilde yılın üçüncü çeyreğinde
%30’luk ciro büyümesi gerçekleştirdi. Yeni mağaza açılışlarıyla gerçekleştirdiği organik büyümenin yanısıra
Electroworld ve Darty’yi satın alarak inorganik büyümeye giden BİMEKS’in önümüzdeki yıl %20 üzerinde pazar
payına ulaşarak sektörde ikinciliğe ulaşacağını tahmin etmekteyiz. Satın almaların kısa vadede marjlara
olumsuz etki edeceği beklentimiz olsa da; artan pazarlık gücü ile daha iyi fiyatlara alım yapabilme imkanı, beyaz
eşya ve elektrikli küçük ev aletleri gibi kar marjı daha yüksek ürün gruplarında satışların artması gibi etkenlerin
uzun vadede Şirket’in FAVÖK’üne olumlu etki edeceğini düşünmekteyiz. Bunlarla birlikte son dönemde döviz
kurlarında yaşanan aşırı volatil hareketlerin tüketicilerin satın alma kararlarını olumsuz yönde etkileyeceği
düşüncesiyle satış büyümesi ve FAVÖK marjı iyileşmelerinde oldukça ihtiyatlı tahminlerde bulunduk. Risksiz
getiri oranında 2 puanlık artıştan dolayı ağırlıklı ortalama standart maliyetimizdeki kötüleşmeye rağmen
yukarıda saymış olduğumuz beklentilerimiz doğrultusunda bir önceki çeyrekte 2,13 TL olarak belirlediğimiz
“Bimeks Hedef Fiyatı”mızı 2,49 TL olarak yukarı yönlü güncelliyor ve “Endeks Üzerinde Getiri” önerimizi
koruyoruz.
EKONOMİ, SEKTÖR VE ŞİRKET İLE İLGİLİ RİSKLER



TL’de yaşanan değer kayıplarının tüketicilerin alım gücünü azaltarak büyük çoğunluğu ithal olan
elektronik ürünlerine talebi sınırlandırması,
Ekonomik büyüme hızının yavaşlaması durumunda tüketicilerin elektronik ürün harcamalarını azaltması
Sektörde yaşanan yoğun rekabetin şirketlerin faaliyet kar marjlarını baskılayıp daha düşük seviyelere
çekmesidir.
7
7
Şirket Raporu
BMEKS
BMEKS ÖZET BİLANÇO (Bin TL)
31.12.2012 30.092013 Değişim %
Dönen Varlıklar
255.105
281.840
10%
Nakit ve Benzeri Değerler
68.305
18.303
-73%
-14%
Kısa Vadeli Ticari Alacaklar
21.641
18.661
Stoklar
160.243
231.422
44%
4.916
13.454
174%
Duran Varlıklar
83.836
80.884
-4%
Maddi Duran Varlıklar
30.575
30.650
0%
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
50.162
46.762
-7%
Ertelenen Vergi Varlıkları
1.377
1.944
41%
Diğer Duran Varlıklar
1.721
1.528
-11%
Toplam Aktifler
338.941
362.724
7%
Kısa Vadeli Yükümlülükler
163.585
232.118
42%
Kısa Vadeli Finansal Borçlar
UV Fin. Borçların Kısa Vadeli Kıs.
25.714
61.766
140%
0
58.498
0%
Kısa Vadeli Ticari Borçlar
132.702
108.400
-18%
Diğer Dönen Varlıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.169
3.455
-33%
Uzun Vadeli Yükümlülükler
60.132
13.952
-77%
Uzun Vadeli Finansal Borçlar
53.990
7.124
-87%
0
3.678
0%
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü
1.442
1.561
8%
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
4.700
1.588
-66%
Öz Sermaye (Azınlık Payı Dahil)
115.224
116.654
1%
Toplam Pasifler
338.941
362.724
7%
Uzun Vadeli Ticari Borçlar
Ana Ortaklık Dışı Özsermaye
4
3
-35%
Öz Sermaye (Ana Ortaklığa Ait)
115.220
116.652
1%
Toplam Pasifler
338.941
362.724
7%
9A12
3Ç12
2Ç13
3Ç13
9A13
Değişim %
3Ç13-3Ç12
Değişim %
3Ç13-2Ç13
Değişim %
3Ç13-2Ç13
Satış Gelirleri
337.120
117.608
143.161
152.996
436.933
30,1%
6,9%
29,6%
Satışların Maliyeti (-)
274.562
97.573
116.868
125.076
359.502
28,2%
7,0%
30,9%
Brüt Kar
62.558
20.035
26.293
27.919
77.431
39,4%
6,2%
23,8%
Faaliyet Giderleri (-)
49.619
18.174
20.772
21.504
61.549
18,3%
3,5%
24,0%
Net Esas Faaliyet Karı/Zararı
10.308
2.463
5.455
6.318
15.395
156,5%
15,8%
49,3%
Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar
3.339
412
425
468
1.378
13,5%
9,9%
-58,7%
BMEKS ÖZET GELİR TABLOSU (Bin TL)
Diğer Faaliyetlerden Zararlar ve Giderler (-)
707
194
360
371
891
90,9%
2,9%
25,9%
12.939
2.681
5.521
6.416
15.882
139,3%
16,2%
22,7%
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler
6.416
1.145
2.314
2.592
7.644
126,3%
12,0%
19,1%
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)
18.582
6.141
7.356
8.261
21.307
34,5%
12,3%
14,7%
Net Finansal Gelirler/Giderler
-12.166
-4.995
-5.042
-5.669
(13.662)
13,5%
12,4%
12,3%
Vergi Öncesi Kar/Zarar
774
-2.314
479
747
2.219
-132,3%
55,9%
186,9%
Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-)
501
-810
303
250
935
-130,9%
-17,6%
86,7%
Net Dönem Karı/Zararı
289
-1.487
176
497
1.284
-133,4%
182,7%
343,5%
21.650
5.650
8.666
9.620
25.238
70,3%
11,0%
16,6%
Faaliyet Karı veya Zararı
FAVÖK
ÖNEMLİ RASYOLAR
9A12
3Ç12
2Ç13
3Ç13
9A13
Brüt Kar Marjı (%)
18,6%
17,0%
18,4%
18,2%
17,7%
Faaliyet gider marjı (%)
14,7%
15,5%
14,5%
14,1%
14,1%
Net Esas Faaliyet Kar Marjı (%) 3,8%
2,3%
3,9%
4,2%
3,6%
FAVÖK Marjı (%)
6,4%
4,8%
6,1%
6,3%
5,8%
Net Kar Marjı (%)
0,1%
-1,3%
0,1%
0,3%
0,3%
Toplam Borç / Özsermaye (%) 165,3%
165,3%
194,4%
210,9%
210,9%
Özsermaye Karlılığı(%)
0,257%
-1,320%
0,151%
0,426%
1,101%
81,4%
83,0%
81,6%
81,8%
82,3%
SMM %
7
8
BMD Hisse Senetleri Araştırma Bölümü Tavsiye Kriterleri
Endeksin Üzerinde Getiri: 12 aylık süre zarfında % 15 ve fazlası yükseliş potansiyeli öngördüğümüz hisse senetleri.
Endekse Paralel Getiri: 12 aylık süre zarfında %15 yükseliş veya düşüş potansiyeli öngördüğümüz hisse senetleri.
Endeksin Altında Getiri: 12 aylık süre zarfında %15 ve fazlası düşüş potansiyeli öngördüğümüz hisse senetleri.
Analist Tasdiki
Bu araştırma raporunu hazırlayan BMD analisti veya analistleri, bu çalışmada belirtilen görüşlerini, incelenen sektör ve/veya şirket ile ilgili olan
fikirlerini doğru bir şekilde yansıttıklarını; bununla birlikte, aldıkları maaşın ve diğer maddi gelirlerinin direk ya da dolaylı olarak hiçbir kısmının
bu raporda belirtilen tavsiye ve/veya görüşlerle ilişkilendirilmediğini ve ilişkilendirilmeyeceğini onaylamaktadırlar.
Hedef Fiyat: BMEKS için belirlenen 12 aylık hedef fiyatımız 2,49 TL’dir.
Değerleme Metodu: BMEKS’i değerlerken TL cinsinden indirgenmiş nakit akımları ve piyasa çarpanları yöntemlerine göre hedef değer
belirlenmiştir. Bulduğumuz hedef değeri hesaplarken indirgenmiş nakit akımı yöntemine %60 ve piyasa çarpanları analizine %40 ağırlık
verilmiştir.
Riskler: : Bulduğumuz hedef değere ulaşılması konusunda makroekonomik ve mikroekonomik dalgalanmalar ile faiz oranları, yabancı para
kurları, şirket büyümesinin gerçekleştirilememesi ve tüketici davranışlarındaki değişiklikler başlıca riskleri oluşturmaktadır.
Önemli Uyarı
Bu rapor Bizim Menkul Değerler A.Ş. (“BMD”) tarafından sadece okuyucuyu bilgilendirme amaçlı olarak hazırlanmıştır ve genel bilgiler
içermektedir. Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı
kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi
çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu
görüşler okuyucunun mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak
yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun olmayabilir.
BMD Araştırma Bölümü tarafından hazırlanan raporlar, maddi önemi olup kamuya duyurulmuş ve maddi önemi olmayıp kamuya
duyurulmamış olan bilgilerin bir kombinasyonu olarak hazırlanmaktadır. BMD kendi içindeki birimler arası bilgi geçişini engelleyici önlemler
uygulamaktadır. Bu raporda sunulan bilgi ve fikirler BMD’nin Araştırma Bölümü dışındaki çalışanları tarafından incelenmemiştir ve BMD’nin
Kurumsal Finansman Bölümü çalışanları da dahil olmak üzere diğer hiçbir bölüm çalışanları tarafından bilinen görüşleri yansıtmamaktadır. Bu
sebeple BMD diğer kurumsal müşterileri ile olan iş ilişkilerini ve bu hizmetler karşılığında aldığı hizmet bedellerini Araştırma raporlarında
açıklamamaktadır.
Bu raporda bahsi geçen ve BMD tarafından alım-satımına aracılık edilen hisse senedi ve diğer finansal yatırım araçlarına yapılan yatırımlar
herhangi bir kurum tarafından korunmamaktadır ve bir getiri garantisi de yoktur. Genel olarak finansal yatırım araçları ve özellikle türev
yatırım araçları çeşitli riskler içerirler. Bu risklerden bazıları piyasa riski, karşı tarafın yükümlülüklerini yerine getirmemesi riski ve likidite
riskidir. Her yatırımcıya uygun olan bir yatırım aracı yoktur. Bazı durumlarda bazı yatırım araçlarının değerini belirlemek ve riskini tayin etmek
için güvenilir bilgi elde etmek de zor olabilir. Bu durumda yatırımcılar bu tür yatırım araçlarından elde edecekleri getirinin değişken
olabileceğinin ve yaptıkları yatırım miktarının büyük bir kısmını kaybedilebileceklerinin farkında olmalıdırlar. Ayrıca yatırımcılar herhangi bir
yatırım aracının geçmiş performansının gelecek performansının tahmin edilmesinde bir temel oluşturmayacağını de bilmelidirler. Bunlara
ilaveten, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası gibi gelişmekte olan piyasalar yatırım açısından gelişmiş piyasalardan daha riskli olabilir. Özellikle
politik ve ekonomik şartlar, şirket uygulamaları, piyasa fiyatları ve işlem hacimlerinde büyük sapmalar görülebilir. BMD Araştırma Bölümü’nün
bu riskleri tayin edebilme kabiliyeti yeterli miktarda ve kalitede bilgiye ulaşılamaması sebebiyle kısıtlı olmuş olabilir.
Burada yer alan bilgiler BMD’nin güvenilir olduğunu düşündüğü yayımlanmış bilgilerden ve veri kaynaklarından derlenmiştir. Kullanılan
bilgilerin doğruluğu ve/veya eksiksizliği konusunda BMD hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. BMD Araştırma raporları şirket içi ve dışı dağıtım
kanalları aracılığıyla tüm BMD müşterilerine eşzamanlı olarak dağıtılmaktadır. Ayrıca, Burada yer alan tahmin, yorum ve tavsiyeler dökümanın
yayınlandığı tarih itibariyle geçerlidir. BMD Araştırma Bölümü daha önce hazırladığı ya da daha sonra hazırlayacağı raporlarda bu raporda
sunulan görüş ve tavsiyelerden farklı ya da bu raporda sunulan görüş ve tavsiyelerle çelişen başka raporlar yayınlayabilir. Çelişen fikir ve
tavsiyeler bu raporu hazırlayan kişilerden farlı zaman dilimlerine işaret ediyor, farklı analiz yöntemlerini içeriyor ya da farklı varsayımlarda
bulunuyor olabilir. Böyle durumlarda, BMD’nin bu raporlardaki tavsiye ve görüşlerle çelişen diğer BMD Araştırma Bölümü raporlarını
okuyucunun dikkatine sunma zorunluluğu yoktur.
Bu raporda belirtilen görüş ve tavsiyelerin uygulanabilirliği yatırımcıların finansal yatırım araçlarını açığa satabilme konusundaki yasal
düzenlemelerle sınırlandırılmış olabilir. Bu nedenle yatırımcıların herhangi bir açığa satış kararı almadan önce konuyla ilgili hukuki danışmanlık
hizmeti almaları gerekebilir. Döviz kurlarındaki değişiklik veya diğer yatırım araçlarındaki fiyat değişiklikleri bu raporda bahsi geçen herhangi bir
yatırım aracının piyasa değerini olumsuz etkileyebilir.
Bu rapor çalışmaya konu olan yatırım araçlarını ihraç eden kuruluşlardan bağımsız olarak hazırlanmıştır. Bu araştırma raporuna konu olan
yatırım aracının getirisi ve riskleri hakkında BMD ve BMD Araştırma Bölümü analistleri hiçbir şekilde garanti vermemektedir. Ayrıca BMD ve
BMD Araştırma Bölümü analistleri bu çalışmaya konu olan yatırım araçlarını ihraç eden kurumların temsilcisi değildirler. BMD Araştırma
Bölümü politikaları, BMD analistlerinin herhangi bir çalışmayı yayınlamadan önce rapora konu olan yatırım aracının ihraççısının rapordaki
herhangi bir tavsiye, görüş ya da değerlemeyi incelenmesini kesinlikle yasaklamaktadır. Bu çalışmada konusu geçen herhangi bir yatırım
aracının vergilendirilmesi ile ilgili bilgiler veya vergi ödemeleriyle ilgili bir tavsiye vermek amacıyla verilmemiştir. Bu nedenle, yatırımcıların
kendi kişisel vergi durumları ile ilgili bilgileri kendi vergi danışmanları ile görüşmeleri gerekmektedir. Bu rapor hukuki konular hakkında yasal bir
tavsiye fikir ya da sonuca varmak için hazırlanmamıştır. Yatırımcılar bu raporun içeriği ile ilgili hukuki konularda kendi yasal danışmanlarından
tavsiye ya da fikir almalıdırlar.
Bazı BMD araştırma raporları mevcudiyetini yitirmiş olan bir takım yatırım araçlarıyla ilgili yatırım tavsiyeleri ve müzakereleri içeriyor olabilirler.
Bu sebeple, yatırım kararı verirken yatırımcıların ilgilendikleri yatırım enstrümanıyla ilgili en güncel olan araştırma raporlarına başvurmaları
gerekmektedir.
Bazı yatırım araçlarının ihraççıları belli bazı dönemlerde BMD tarafından araştırma raporu yazılmayacak ya da araştırma tavsiyesinde
bulunulmayacak ihraççı olarak sınıflandırılmış olabilirler. Böyle durumlarda, BMD Araştırma Bölümü ihraççı ile ilgili sadece gerçek olan ve
yayımlanmış bilgileri yatırımcılarıyla paylaşabilir ancak görüş ve tavsiyelerde bulunmayabilirler.
Bu çalışma kesinlikle tekrar çıkarılmak, çoğaltılmak, kopyalanmak ve/veya okuyucudan başkasına dağıtılmak üzere hazırlanmamıştır ve BMD
Araştırma Bölümü’nün izni olmadan kopyalanamaz ve çoğaltılıp dağıtılamaz. Okuyucuların bu raporun içeriğini oluşturan yatırım tavsiyeleri,
tahmin ve hedef fiyat değerlemeleri de dahil olmak üzere tüm yorum ve çıkarımların, BMD Araştırma ‘nün izni olmadan başkalarıyla
paylaşmamaları gerekmektedir. BMD bu araştırma raporunu yayınlamaya, müşterilerine ve gerekli yatırım profesyonellerine dağıtmaya
yetkilidir. BMD Araştırma Bölümü gerekli olduğunu düşündüğünde düzenli olarak yatırım tavsiyelerini güncellemekte ve temel analize dayalı
araştırma raporları hazırlamaktadır. Bununla birlikte, bu çalışma herhangi bir hisse senedinin veya finansal yatırım enstrümanlarının alımı ya da
satımı için BMD ve/veya BMD tarafından direk veya dolaylı olarak kontrol edilen herhangi bir şirket tarafından gönderilmiş bir teklif ya da öneri
oluşturmamaktadır. Herhangi bir alım-satım ya da herhangi bir enstrümanın halka arzına talepte bulunma kararı bu çalışmaya değil, arz edilen
yatırım aracı ile ilgili kamuya duyurulmuş ve yayınlanmış izahname ve sirkülere dayanmalıdır.
BMD ya da herhangi bir BMD çalışanı bu raporun içeriğindeki görüş ve tavsiyelere uyulması sebebiyle doğabilecek doğrudan ya da dolaylı
herhangi bir zarar ya da kayıpla ilgili olarak sorumlu tutulamaz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
892 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content