close

Enter

Log in using OpenID

335leti\376im Fak\374ltesi Radyo Tv ve Sinema B\366l\374m\374 Ar

embedDownload
MARMARA ÜNĐVERSĐTESĐ
ĐLETĐŞĐM FAKÜLTESĐ
BAŞVURAN ADAYLARIN SINAV SONUÇLARI
Đlgili kadroya başvuran adayların durumları; 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda
Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına Đlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 12. maddesi gereğince Sınav jürisi tarafından, müracaat eden adayların, ALES notunun %30’u ( merkezi sınavdan muaf
olan adayların son iki yıla ait ALES notunun bulunmaması, halinde ALES puanı 70 olarak kabul edilir ), yabancı dil puanının %10’u, diploma notu'nun (lisans mezuniyet notu) %30'u ve giriş sınavı notunun %30'unu
dikkate alarak değerlendirilmiştir.
ALES
Bölümü
Anabilim Dalı
Kadro Unvanı
Kadro Sıra
Kadro
Adı ve Soyadı
Derecesi Adedi No
Puan
(A)
Puanın
%30’u
Yabancı Dil
Puan
(B)
Puanın
%10’u
Lisans Mezuniyeti Yazılı Sınav Notu
Diploma
Notu
(C)
Puanın
%30'u
Puan
(D)
Puanın
%30’u
(A+B+C+D)
Değerlendirme
Notu
Sonuç
RADYO, SĐNEMA VE RADYO VE TELEVĐZYON ARAŞTIRMA
TELEVĐZYON BÖLÜMÜ
ANABĐLĐM DALI
GÖREVLĐSĐ
4
1
1
EYÜP AL
93,661
28,098
77,500
7,750
64,760
19,428
88,000
26,400
81,676
Sınavı Kazandı
RADYO, SĐNEMA VE RADYO VE TELEVĐZYON ARAŞTIRMA
TELEVĐZYON BÖLÜMÜ
ANABĐLĐM DALI
GÖREVLĐSĐ
4
1
2
ZÜHRE CANAY GÜVEN
86,020
25,806
91,250
9,125
74,600
22,380
46,000
13,800
71,111
Yedek
RADYO, SĐNEMA VE RADYO VE TELEVĐZYON ARAŞTIRMA
TELEVĐZYON BÖLÜMÜ
ANABĐLĐM DALI
GÖREVLĐSĐ
4
1
3
SEDAT KÖKAT
83,352
25,006
76,250
7,625
89,260
26,778
35,000
10,500
69,909
RADYO, SĐNEMA VE RADYO VE TELEVĐZYON ARAŞTIRMA
TELEVĐZYON BÖLÜMÜ
ANABĐLĐM DALI
GÖREVLĐSĐ
4
1
4
KEMAL FIRAT ÇAKKALKURT
88,309
26,493
83,750
8,375
69,430
20,829
40,000
12,000
67,697
RADYO, SĐNEMA VE RADYO VE TELEVĐZYON ARAŞTIRMA
TELEVĐZYON BÖLÜMÜ
ANABĐLĐM DALI
GÖREVLĐSĐ
4
1
5
SARP SĐNA DEMĐR
74,157
22,247
85
8,500
78,3
23,490
40
12,000
66,237
RADYO, SĐNEMA VE RADYO VE TELEVĐZYON ARAŞTIRMA
TELEVĐZYON BÖLÜMÜ
ANABĐLĐM DALI
GÖREVLĐSĐ
4
1
6
DĐLA NAZ MADENOĞLU
80,787
24,236
80,000
8,000
82,730
24,819
28,000
8,400
65,455
RADYO, SĐNEMA VE RADYO VE TELEVĐZYON ARAŞTIRMA
TELEVĐZYON BÖLÜMÜ
ANABĐLĐM DALI
GÖREVLĐSĐ
4
1
7
EVŞEN ÇERKEŞLĐ
92,011
27,603
65,000
6,500
78,530
23,559
20,000
6,000
63,662
RADYO, SĐNEMA VE RADYO VE TELEVĐZYON ARAŞTIRMA
TELEVĐZYON BÖLÜMÜ
ANABĐLĐM DALI
GÖREVLĐSĐ
4
1
8
ÖMER UĞUZ
87,361
26,208
66,25
6,625
66,4
19,920
20
6,000
58,753
RADYO, SĐNEMA VE RADYO VE TELEVĐZYON ARAŞTIRMA
TELEVĐZYON BÖLÜMÜ
ANABĐLĐM DALI
GÖREVLĐSĐ
4
1
9
EFGAN KAÇAR
83,726
25,118
72,5
7,250
69,66
20,898
1
0,300
53,566
RADYO, SĐNEMA VE RADYO VE TELEVĐZYON ARAŞTIRMA
TELEVĐZYON BÖLÜMÜ
ANABĐLĐM DALI
GÖREVLĐSĐ
4
1
10
BURAK IRMAK
87,12
26,136
66,25
6,625
61,7
18,510
5
1,500
52,771
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
61 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content