close

Вход

Log in using OpenID

bezmialem vakıf üniversitesi tıp fakültesi koordinatörler kurulu

embedDownload
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Dönem-I Ders Programı
BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
KOORDİNATÖRLER KURULU
Koordinatörler Kurulu
Ünvanı
Adı Soyadı
Anabilim Dalı
Dekan
Prof. Dr.
Dekan Yardımcısı (Eğitim Sorumlusu)
Prof. Dr.
Rümeyza KAZANCIOĞLU İç Hastalıkları
Baş Koordinatör
Prof. Dr.
Ethem GÜNEREN
Plastik Cerrahi
Baş Koordinatör Yardımcısı
Prof. Dr.
Yasin ARİFOĞLU
Anatomi
Baş Koordinatör Yardımcısı
Doç. Dr.
Ülkan KILIÇ
Tıbbi Biyoloji
Hazırlık Sınıfı Koordinatörü
Okt.
Erkan KOLAT
Yabancı Diller
Dönem I Koordinatörü
Doç. Dr.
Ülkan KILIÇ
Tıbbi Biyoloji
Prof. Dr.
Yasin ARİFOĞLU
Anatomi
Prof. Dr.
Dilek Sema ARICI
Tıbbi Patoloji
Dönem IV Koordinatörü
Prof. Dr.
Reha ERKOÇ
İç Hastalıkları
Dönem V Koordinatörü
Prof. Dr.
Orhan ÖZTURAN
KBB Hastalıkları
Dönem VI Koordinatörü
Prof. Dr.
İbrahim TUNCAY
Ortopedi
Dönem I Öğrenci Temsilcisi
Dönem II Koordinatörü
Dönem II Öğrenci Temsilcisi
Dönem III Koordinatörü
Dönem III Öğrenci Temsilcisi
DÖNEM I DERS KURULU BAŞKANLARI
Görevi
Ünvanı
Adı Soyadı
Anabilim Dalı
Dönem I Koordinatörü
Doç. Dr.
Ülkan KILIÇ
Tıbbi Biyoloji
I. Ders Kurulu Başkanı
Yrd. Doç. Dr.
Ömer UYSAL
Bioistatistik ve Tıp Bil.
II. Ders Kurulu Başkanı
Yrd. Doç. Dr.
Mahmut GÜRGAN
Deontoloji ve Tıp Tarihi
III. Ders Kurulu Başkanı
Yrd. Doç. Dr.
Meryem IRAZ
Mikrobiyoloji
IV. Ders Kurulu Başkanı
Doç. Dr.
Hayrullah KÖSE
Biyofizik
1
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Dönem-I Ders Programı
Dönem I Ders Kurullarında Görevli Öğretim Üyeleri
ÜNVAN
ADI SOYADI
ANABİLİM DALI
ÜNVAN
ADI SOYADI
ANABİLİM DALI
Prof. Dr.
Saffet TÜZGEN
BEYİN VE SİNİR
CERRAHİSİ
Doç. Dr.
Hasan Hüseyin EKER
HALK SAĞLIĞI
Prof. Dr.
Rümeyza KAZANCIOĞLU
İÇ HASTALIKLARI
Doç. Dr.
Erdoğan ÖZTÜRK
ANESTEZİYOLOJİ VE
REANİMASYON
Prof. Dr.
Orhan ÖZTURAN
KULAK BURUN BOĞAZ
HASTALIKLARI
Doç. Dr.
Gökçen BAŞARANOĞLU
ANESTEZİYOLOJİ VE
REANİMASYON
Prof. Dr.
Hakan ŞENTÜRK
İÇ HASTALIKLARI
Doç. Dr.
Ayşenur MERİÇ
KULAK BURUN BOĞAZ
HASTALIKLARI
Prof. Dr.
İbrahim TUNCAY
ORTOPEDİ VE
TRAVMATOLOJİ
Doç. Dr.
Bayram VEYSELLER
KULAK BURUN BOĞAZ
HASTALIKLARI
Prof. Dr.
Erhan AYŞAN
GENEL CERRAHİ
Doç. Dr.
Özgür SÖĞÜT
ACİL TIP
Prof. Dr.
Nahide ONSUN
DERMATOLOJİ
Doç. Dr.
Murat SEZER
GÖĞÜS HASTALIKLARI
Prof. Dr.
Ömer SOYSAL
GÖĞÜS CERRAHİSİ
Doç. Dr.
Ülkan KILIÇ
T. BİYOLOJİ
Prof. Dr.
Dilek Sema ARICI
PATOLOJİ
Doç. Dr.
Şahbettin SELEK
T. BİYOKİMYA
Prof. Dr.
Ömer GÖKTEKİN
KARDİYOLOJİ
Doç. Dr.
Hayrullah KÖSE
BİYOFİZİK
Prof. Dr.
Ramazan DANSUK
KADIN HASTALIKLARI
VE DOĞUM
Yrd. Doç. Dr.
Erdem DEVECİ
RUH SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI
Prof. Dr.
Ertuğrul TAŞAN
İÇ HASTALIKLARI
Yrd. Doç. Dr.
A. Esra GÜRSOY
NÖROLOJİ
Prof. Dr.
Ethem GÜNEREN
PLASTİK
REKONSTRÜKTİF VE
ESTETİK CERRAHİ
Yrd. Doç. Dr.
Mehmet BİLGİN
RADYOLOJİ
Prof. Dr.
İsmet KIRPINAR
RUH SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI
Yrd. Doç. Dr.
Özden TÜREL
ÇOCUK SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI
Prof. Dr.
Yasin ARİFOĞLU
ANATOMİ
Yrd. Doç. Dr.
Emel KOÇER
RUH SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI
Prof. Dr.
Mukaddes EŞREFOĞLU
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ
Yrd. Doç. Dr.
Mehmet Veli
KARAALTUN
PLASTİK
REKONSTRÜKTİF VE
ESTETİK CERRAHİ
Prof. Dr.
Abdurrahim KOÇYİĞİT
T. BİYOKİMYA
Yrd. Doç. Dr.
Selçuk SILAY
ÜROLOJİ
Prof. Dr.
İsmail MERAL
FİZYOLOJİ
Yrd. Doç. Dr.
Evrim TEKKELİ
ECZACILIK FAKÜLTESİ
Prof. Dr.
Mehmet Ziya DOYMAZ
T. MİKROBİYOLOJİ
Yrd. Doç. Dr.
Mahmut GÜRGAN
DEONTOLOJİ
Yrd. Doç. Dr.
Ömer UYSAL
BİOİSTATİSTİK VE TIP
BİLİŞİMİ
Yrd. Doç. Dr.
Meryem IRAZ
T. MİKROBİYOLOJİ
Yrd. Doç. Dr.
Gözde YEŞİL
TIBBİ GENETİK
Dr.
Berke ÖZÜCER
KULAK BURUN BOĞAZ
HASTALIKLARI
Özlem YALÇINKAYA
KÜTÜPHANE
2
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Dönem-I Ders Programı
BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
DÖNEM I AKADEMİK TAKVİMİ
GÜZ YARIYILI BAŞLANGIÇ/BİTİŞ
16 Eylül 2013 - 24 Ocak 2014
YARIYIL TATİLİ
27 Ocak – 07 Şubat 2014
BAHAR YARIYILI BAŞLANGIÇ/BİTİŞ
10 Şubat 2014 – 06 Haziran 2014
FİNAL PRATİK SINAVLARI
23 - 27 Haziran 2014
FİNAL TEORİK SINAVI
27 Haziran 2014
BÜTÜNLEME PRATİK SINAVLARI
14 - 18 Temmuz 2014
BÜTÜNLEME TEORİK SINAVI
18 Temmuz 2014
DERS KURULLARININ TARİHLERİ
HÜCRE VE DOKU I (TF 1001)
Başlangıç tarihi
16 Eylül 2013
Derslerin bitiş tarihi
08 Kasım 2013
Kurul Sınavı tarihleri
11 - 16 Kasım 2013
HÜCRE VE DOKU II (TF 1002)
Başlangıç tarihi
18 Kasım 2013
Derslerin bitiş tarihi
17 Ocak 2014
Kurul Sınavı tarihleri
21-25 Ocak 2014
YARIYIL TATİLİ: 27 Ocak – 07 Şubat 2014
HÜCRE VE DOKU III (TF 1003)
Başlangıç tarihi
10 Şubat 2014
Derslerin bitiş tarihi
04 Nisan 2014
Kurul Sınavı tarihleri
07 - 12 Nisan 2014
HÜCRE VE DOKU IV (TF 1004)
Beginning of Committee
14 April 2014
End of Committee
30 May 2014
Committee Exams
2 – 11 June 2014
3
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Dönem-I Ders Programı
DÖNEM I DERS KURULLARININ AMACI:
Dönem I öğrencilerinin tıp bilimi ile tanışması, tıp tarihi, tıp uygulamasının bilimsel temelleri ile davranış
bilimleri yoluyla hasta, hekim ve toplum ilişkisini irdelemesi, bilgiye ulaşımın araç, gereç ve yöntemlerini, insan
hücresinin biyolojisini, biyokimyasını, histolojisini, fizyolojisini, genetiğini öğrenmesi, ilk yardım ve temel yaşam
desteği konusunda bilgi edinmesi, Türk dilini doğru kullanması, tıp bilimi öğreniminde gerekli İngilizce dilbilgisini
geliştirmesidir.
ÖĞRENİM HEDEFLERİ:

Dönem I’in sonunda öğrenciler;

Hücrenin organellerini ve klinik önemini, hücre membranı ve iç membran sistemini, membran
transport mekanizmalarını, hücrenin çevre ile bağlantılarını ve hücre iskeletini, hücre bölünmelerinin
aşamalarını ve kontrol mekanizmalarını, hücreler arası sinyal iletim mekanizmalarını, hücre
farklılaşması ve hücre ölümünü hücreden dokuya gelişimin biyolojisini, biyokimyasını, histolojisini,
fizyolojisini değerlendirebilmeli,

Gen, kromozom, DNA ve RNA kavramlarını ve işlevlerini, DNA replikasyonu, RNA transkripsiyonunu,
protein sentezini ve kromozomların özelliklerini açıklayabilmeli ve kromozomlarda ve genetik bilgi
akışında doğabilecek sorunları kalıtsal hastalıklarla ilişkilendirebilmeli,

Anatomik model/maketler üzerinde mesleksel becerileri ustaca uygulayabilmeli,

Bilimsel araştırma yöntemleri ve tasarımı ile biyoistatistiğin temel prensiplerini değerlendirebilmeli,
temel fizik kuralları ile biyofiziği ilişkilendirebilmeli,

Tıp tarihi, tıp uygulamasının bilimsel temelleri ile davranış bilimleri yoluyla hasta, hekim haklarını ve
toplum ilişkisini irdeleyebilmeli,

Bilgiye ulaşımın araç, gereç ve yöntemlerini kullanabilmeli,

Dönem I'de, her yıl Fakülte Kurulunun teklifi üzerine Üniversite Senatosunca belirlenen seçmeli dersler
açılır. Öğrenci o yarıyıl açılan seçmeli dersler içerisinden tercihlerini sıralayarak yarıyılın ilk haftası
içinde ilgili dönem koordinatörlüğüne bildirir. Öğrenci her yarıyıl değişik alanlarda açılan derslerden en
az ikisini seçmek zorundadır. Öğrenci tercihlerine göre seçilen derslerdeki öğrenci sayısında diğer bir
ders ya da derslere oranla aşırı dengesizlik olması durumunda, öğrenciler daha alt tercihlerine
yerleştirilebilir.

Seçmeli derslerin genel sınavları her yarıyılın son haftasında yapılır. “Mesleki İngilizce”, “Türk Dili” ile
“Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” için her yarıyılda en az bir ara sınav ve dönem sonu sınavı yapılır. Bu
derslerin bütünleme sınavları genel sınavlarının bitiminden sonra en erken 15, en geç 21 gün içinde
yapılır.
4
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Dönem-I Ders Programı
1. YIL
D. Kodu
Ders Adı
D
T
U
AKTS
TDL 1101
Türk Dili I
G
28
0
2
ATA 1101
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I
G
28
0
2
INGTF 1101
Mesleki İngilizce I
G
56
0
4
TDL 1201
Türk Dili II
B
28
0
2
ATA 1201
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II
B
28
0
2
INGTF 1201
Mesleki İngilizce II
B
56
0
4
*TF 1000
Dönem I Kurulu
Y
490
118
36
**TF 1001
Hücre ve Doku I
Y
148
11
8
**TF 1002
Hücre ve Doku II
Y
135
37
9
**TF 1003
Hücre ve Doku III
Y
119
34
9
**TF 1004
Hücre ve Doku IV
Y
88
36
10
Seçmeli 1
G
14
0
2
Seçmeli 2
G
14
0
2
Seçmeli 3
B
14
0
2
Seçmeli 4
B
14
0
2
TOPLAM 770 118
60
Açıklamalar:
T: Dersin Teorik Saati
U: Dersin Uygulama/Laboratuvar Saati
AKTS: Dersin öğrenci iş yükünü dayalı kredi sistemine göre hesaplanmış kredisini belirtir. İş
yükü hesaplanırken teorik ve uygulamalı ders saatleri, sınavlar, proje ve ödevler ile
öğrencinin o ders için kendine başına çalışarak geçireceği saatler göz önüne alınmıştır. 1
AKTS (ECTS) = 25 saat olarak kabul edilmiştir.
D: Tablolarda yer alan dönem alanına Yıllık dersler için (Y), Güz dönemi dersleri için (G),
Bahar Dönemi dersleri için (B) girilmesi gerekmektedir.
*TF 1000: O döneme ait tüm ders kurullarının toplamıdır. Ortalama hesabında ve transkriptte
dersler gösterilir.
** Dersin alt kurullarıdır
5
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Dönem-I Ders Programı
DÖNEM I YILLIK TOPLAM DERS SAATLERİ
Dersin Adı
Anatomi
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Biyoloji
Histoloji ve Embriyoloji
Tıp Eğitimi
Biyofizik
Davranış Bilimleri
Temel Biyoistatistik
Fizyoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Genetik
Tıp Tarihi
Teorik
Kimya
KURUL TOPLAMI
Toplam
80
51+51
131
87
14+14
101
56
6+6
62
44
16+16
60
49
-
49
39
-
39
37
-
37
25
8
33
25
4+4
29
14
6
20
12
-
12
10
-
10
12
12
6
-
6
6
-
6
490
117
607
108
-
108
58
-
58
56
-
56
14
-
14
14
-
14
14
-
14
14
-
14
278
-
278
768
117
885
Sorun Temelli Yaklaşım (STY)
Organik Kimya
Pratik
ZORUNLU VE SEÇMELİ DERSLER
Mesleki İngilizce
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Türk Dili
Seçmeli Ders Güz 1
Seçmeli Ders Güz 2
Seçmeli Ders Bahar 1
Seçmeli Ders Bahar 2
ZORUNLU VE SEÇMELİ DERSLER TOPLAMI
GENEL TOPLAM
6
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Dönem-I Ders Programı
2013 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ
TATİL GÜNÜNÜN İSMİ
SÜRE
AY
GÜN
KURBAN BAYRAMI AREFESİ
1/2 GÜN
14 EKİM
PAZARTESİ
KURBAN BAYRAMI
1. GÜN
15 EKİM
SALI
KURBAN BAYRAMI
2. GÜN
16 EKİM
ÇARŞAMBA
KURBAN BAYRAMI
3. GÜN
17 EKİM
PERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI
4. GÜN
18 EKİM
CUMA
CUMHURİYET BAYRAMI
1,5 GÜN
28 -29 EKİM
PAZARTESİ – SALI
2014 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ
TATİL GÜNÜNÜN İSMİ
SÜRE
AY
GÜN
YILBAŞI
1 GÜN
1 OCAK
ÇARŞAMBA
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
1 GÜN
23 NİSAN
ÇARŞAMBA
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ
1 GÜN
1 MAYIS
PERŞEMBE
ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
1 GÜN
19 MAYIS
PAZARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ
1/2 GÜN
27 TEMMUZ
PAZAR
RAMAZAN BAYRAMI
1. GÜN
28 TEMMUZ
PAZARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI
2. GÜN
29 TEMMUZ
SALI
RAMAZAN BAYRAMI
3. GÜN
30 TEMMUZ
ÇARŞAMBA
ZAFER BAYRAMI
1 GÜN
30 AĞUSTOS
CUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI AREFESİ
1/2 GÜN
03 EKİM
CUMA
KURBAN BAYRAMI
1. GÜN
04 EKİM
CUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI
2. GÜN
05 EKİM
PAZAR
KURBAN BAYRAMI
3. GÜN
06 EKİM
PAZARTESİ
KURBAN BAYRAMI
4. GÜN
07 EKİM
SALI
CUMHURİYET BAYRAMI
1,5 GÜN
28 - 29 EKİM
SALI - ÇARŞAMBA
7
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Dönem-I Ders Programı
DERS KURULU I (TF1001): HÜCRE VE DOKU I
COURSE I (TF1001): CELL AND TISSUE I
Ders Kurulunun Başlangıcı/Bitimi
Türk Dili I Ara Sınavı
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Ara Sınavı
Mesleki İngilizce I Ara Sınavı
Histoloji Pratik Sınavı
Ders Kurulu Sınavı
DERSİN ADI
16 Eylül 2013 - 15 Kasım 2013
14 Kasım 2013
11 Kasım 2013
11 Kasım 2013
13 Kasım 2013
16 Kasım 2013
SORUMLU ÖĞRETİM ÜYELERİ
TEORİK
PRATİK
Anatomi (Terminoloji)
Prof. Dr. Yasin ARİFOĞLU
Histoloji ve Embriyoloji
Prof. Dr. Mukaddes EŞREFOĞLU
13
3+3
16
Tıbbi Biyoloji
Doç. Dr. Ülkan KILIÇ
34
2+2
36
30
6+6
36
11
-
11
Tıbbi Biyokimya
Tıp Eğitimi
Prof. Dr. Abdurrahim KOÇYİĞİT
Doç.Dr. Şahbettin SELEK
Prof. Dr. Erhan AYŞAN
Prof. Dr. Ömer GÖKTEKİN
Doç. Dr. Murat SEZER
Özlem YALÇINKAYA
8
TOPLAM
8
Biyofizik
Doç. Dr. Hayrullah KÖSE
12
-
12
Davranış Bilimleri
Prof. Dr. İsmet KIRPINAR
17
-
17
Organik Kimya
Doç. Dr. Şehabettin SELEK
6
-
6
Kimya
Yrd. Doç. Dr. Evrim TEKKELİ
6
-
6
Tıp Tarihi
Yrd. Doç. Dr. Mahmut GÜRGAN
10
-
10
147
11
158
KURUL TOPLAMI
Türk Dili I
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin AĞAR
14
-
14
Mesleki İngilizce I
Okt. Erdoğan ERTÜRKOĞLU
22
-
22
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Yrd. Doç. Hayrünisa ALP
12
-
12
Seçmeli Güz 1
İlgili Öğretim Üyeleri
5
-
5
Seçmeli Güz 2
İlgili Öğretim Üyeleri
5
-
5
205
11
216
GENEL TOPLAM
8
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Dönem-I Ders Programı
I. DERS KURULU HEDEFLERİ
Bilgi
1. Temel bilimler ve hekimlik için gerekli olan temel kavramlar ve terminoloji
2. Hücrenin yapısı ve temel özellikleri
3. Biyokimyasal moleküllerin yapıları ve özellikleri
4. Canlılardaki biyolojik olayların anlaşılması için gerekli temel bilgiler
5. Biyolojik sistemlerdeki olayların hücre düzeyinde fiziksel temelleri
6. Medikal cihazların çalışma prensiplerinin dayandığı fizik kuralları
Beceri
1. İlk yardım
2. Günlük yaşamda iletişimde gereken sosyal beceriler
Tutum
1. İyi bir tıp fakültesi öğrencisi olma
2. Bilimsel düşünebilme, olaylara bilimsel yaklaşım, öğrenme ve hatırlama
3. Bilgiye ulaşmada araştırıcı olma ve çeşitli bilgi kaynaklarını kullanma
9
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Dönem-I Ders Programı
Ders Kurulu TF1001: Hücre ve Doku I
Ders Kurulu Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Ömer UYSAL
08:30
09:15
09:30
10:15
10:30
11:15
16 Eylül
Pazartesi
17 Eylül
Salı
18 Eylül
Çarşamba
19 Eylül
Perşembe
20 Eylül
Cuma
Serbest Çalışma
Etkin Tıp Öğrencisi
Olmak
Öğrenci Gözüyle Tıp
Eğitimi
Psikoloji ve
psikiyatrinin tanım ve
konuları
TÜRK DİLİ I
ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ I
E. AYŞAN
B. Özücer
TIP EĞİTİMİ
İ. KIRPINAR
DAVRANIŞ BİLİMLERİ
M. E. AĞAR
H. ALP
Hücrelerin genel
özellikleri
Psikoloji ve
psikiyatrinin tanım ve
konuları
TÜRK DİLİ I
ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ I
Serbest Çalışma
M. EŞREFOĞLU
HİSTOLOJİ
Serbest Çalışma
Tıbbi Biyolojiye Giriş
ve Hücre
Organizasyonu
Ü. KILIÇ
TIBBİ BİYOLOJİ
11:30
12:15
Serbest Çalışma
Tıbbi Biyolojiye Giriş
ve Hücre
Organizasyonu
Ü. KILIÇ
TIBBİ BİYOLOJİ
Organik Kimyaya Giriş
13:30
14:15
Serbest Çalışma
Ş. SELEK
ORGANİK KİMYA
Kimyasal Bağlar
14:30
15:15
15:30
16:15
16:30
17:15
Serbest Çalışma
Ş. SELEK
ORGANİK KİMYA
İ. KIRPINAR
DAVRANIŞ BİLİMLERİ
Tıp Tarihine Giriş
Fonksiyonel Gruplar
M. GÜRGAN
TIP TARİHİ
Ş. SELEK
ORGANİK KİMYA
Tarih öncesi
dönemlerde tıp
Fonksiyonel Gruplar
M. GÜRGAN
TIP TARİHİ
Mikroskop çeşitleri,
temel çalışma ve
kullanım prensipleri
M. EŞREFOĞLU
HİSTOLOJİ
Fizikte kullanılan
temel birim sistemleri
H. KÖSE
BİYOFİZİK
Davranış bilimlerine
giriş
Temel Kavramlar:
Madde, atom,iyonlar
İ. KIRPINAR
DAVRANIŞ BİLİMLERİ
E. TEKKELİ
KİMYA
Serbest Çalışma
Temel Kavramlar:
Çözeltiler,
konsantrasyon
hesapları
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
M. E. AĞAR
Ş. SELEK
ORGANİK KİMYA
H. ALP
Organeller ve Klinik
Önemi
Ü. KILIÇ
TIBBİ BİYOLOJİ
Organeller ve Klinik
Önemi
Ü. KILIÇ
TIBBİ BİYOLOJİ
Newton yasaları
Bilim Nedir?
H. KÖSE
BİYOFİZİK
E. AYŞAN
TIP EĞİTİMİ
Newton yasaları
H. KÖSE
BİYOFİZİK
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Bilim Nedir?
E. AYŞAN
TIP EĞİTİMİ
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
E. TEKKELİ
KİMYA
10
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Dönem-I Ders Programı
Ders Kurulu TF1001: Hücre ve Doku I
Ders Kurulu Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Ömer UYSAL
23 Eylül
Pazartesi
08:30
09:15
09:30
10:15
10:30
11:15
11:30
12:15
13:30
14:15
14:30
15:15
15:30
16:15
MESLEKİ İNGİLİZCE
17:15
Serbest Çalışma
25 Eylül
Çarşamba
MESLEKİ İNGİLİZCE
26 Eylül
Perşembe
27 Eylül
Cuma
TÜRK DİLİ I
ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ I
M. E. AĞAR
MESLEKİ İNGİLİZCE
Serbest Çalışma
MESLEKİ İNGİLİZCE
TÜRK DİLİ I
M. E. AĞAR
H. ALP
ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ
H. ALP
Organeller ve Klinik
Önemi
Temel Biyokimyasal
Reaksiyonlar
Organeller ve Klinik
Önemi
Ortaçağda Avrupa
tıbbı
Ü. KILIÇ
TIBBİ BİYOLOJİ
Ş. SELEK
ORGANİK KİMYA
Ü. KILIÇ
TIBBİ BİYOLOJİ
M. GÜRGAN
TIP TARİHİ
Organeller ve Klinik
Önemi
Temel Biyokimyasal
Reaksiyonlar
Organeller ve Klinik
Önemi
İslam Uygarlığında Tıp
Su,pH ve Elektrolitler
Ü. KILIÇ
TIBBİ BİYOLOJİ
Ş. SELEK
ORGANİK KİMYA
Ü. KILIÇ
TIBBİ BİYOLOJİ
M. GÜRGAN
TIP TARİHİ
A. KOÇYİĞİT
TIBBİ BİYOKİMYA
Hücre tipleri
Tıbbi Terminoloji
Giriş
Biyokimyaya Giriş ve
Temel Kavramlar
İlk Yardım
A. KOÇYİĞİT
TIBBİ BİYOKİMYA
Ö. GÖKTEKİN
TIP EĞİTİMİ
Biyokimyaya Giriş ve
Temel Kavramlar
İlk Yardım
A. KOÇYİĞİT
TIBBİ BİYOKİMYA
M. SEZER
TIP EĞİTİMİ
LAB: A
HİSTOLOJİ
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
Hücre tipleri
LAB: B
HİSTOLOJİ
Hücre tipleri
Tıbbi Terminoloji
Hücre tipleri
LAB: A
HİSTOLOJİ
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
LAB: B
HİSTOLOJİ
Biyolojik sistemlerde
iş güç enerji
kavramları
Yapısal ve Bölmesel
Kuramlar
Temel Kavramlar:
Çözeltiler, asit-bazlar
Psiko-cinsel Gelişim
Dönemleri
E. DEVECİ
DAVRANIŞ BİLİMLERİ
E. TEKKELİ
KİMYA
E. KOÇER
DAVRANIŞ BİLİMLERİ
H. KÖSE
BİYOFİZİK
16:30
24 Eylül
Salı
Sıvıların özellikleri,
hidrostatik basınç
Serbest Çalışma
H. KÖSE
BİYOFİZİK
Temel Kavramlar:
Asitler, Bazlar ve
tampon çözeltiler
Serbest Çalışma
Su,pH ve Elektrolitler
A. KOÇYİĞİT
TIBBİ BİYOKİMYA
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
E. TEKKELİ
KİMYA
11
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Dönem-I Ders Programı
Ders Kurulu TF1001: Hücre ve Doku I
Ders Kurulu Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Ömer UYSAL
30 Eylül
Pazartesi
1 Ekim
Salı
2 Ekim
Çarşamba
Plazma membranı
08:30
09:15
MESLEKİ İNGİLİZCE
MESLEKİ İNGİLİZCE
M. EŞREFOĞLU
HİSTOLOJİ
10:30
11:15
11:30
12:15
13:30
14:15
14:30
15:15
15:30
16:15
16:30
17:15
MESLEKİ İNGİLİZCE
MESLEKİ İNGİLİZCE
M. EŞREFOĞLU
HİSTOLOJİ
Organeller ve Klinik
Önemi
Ü. KILIÇ
TIBBİ BİYOLOJİ
4 Ekim
Cuma
TÜRK DİLİ I
ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ I
M. E. AĞAR
Plazma membranı
09:30
10:15
3 Ekim
Perşembe
TÜRK DİLİ I
M. E. AĞAR
H. ALP
ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ I
H. ALP
Hücre Membranı
& Endomembran
Sistem
Eski Uygarlıklarda Tıp
Organeller ve Klinik
Önemi
Karbonhidratara Giriş
M. GÜRGAN
TIP TARİHİ
Ü. KILIÇ
TIBBİ BİYOLOJİ
Ş. SELEK
TIBBİ BİYOKİMYA
Organeller ve Klinik
Önemi
Hipokratik Tıp
Organeller ve Klinik
Önemi
Karbonhidratara Giriş
Ü. KILIÇ
TIBBİ BİYOLOJİ
M. GÜRGAN
TIP TARİHİ
Ü. KILIÇ
TIBBİ BİYOLOJİ
Ş. SELEK
TIBBİ BİYOKİMYA
Tıbbi Terminoloji
Çözeltiler ve
Tamponlar
Yüzey gerilim, Laplace
yasası, akciğerde
kompleyans
Üniversite
Kütüphanelerinde
Bilgi Merkezleri
H. KÖSE
BİYOFİZİK
Ö. YALÇINKAYA
TIP EĞİTİMİ
Yüzey gerilim, Laplace
yasası, akciğerde
kompleyans
Üniversite
Kütüphanelerinde
Bilgi Merkezleri
Laboratuvar
Güvenliği;Araç ve
Gereç Tanıtımı
LAB:A
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim
Elemanları
Laboratuvar
Güvenliği;Araç ve
Gereç Tanıtımı
LAB:A
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim
Elemanları
Laboratuvar
Güvenliği;Araç ve
Gereç Tanıtımı
LAB:B
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim
Elemanları
Laboratuvar
Güvenliği;Araç ve
Gereç Tanıtımı
LAB:B
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim
Elemanları
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
Tıbbi Terminoloji
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
Ş. SELEK
TIBBİ BİYOKİMYA
Çözeltiler ve
Tamponlar
Ş. SELEK
TIBBİ BİYOKİMYA
H. KÖSE
BİYOFİZİK
Asid-baz kavramı,
tampon çözeltiler
Psikososyal Gelişim
Dönemleri
Anksiyete ve
Savunma Düzenekleri
E. TEKKELİ
KİMYA
E. KOÇER
DAVRANIŞ BİLİMLERİ
İ. KIRPINAR
DAVRANIŞ BİLİMLERİ
Nükleer reaksiyonlar,
radyoaktivite
Anksiyete ve
Savunma Düzenekleri
Serbest Çalışma
E. TEKKELİ
KİMYA
Ü. KILIÇ
TIBBİ BİYOLOJİ
Hücre Membranı
& Endomembran
Sistem
Ü. KILIÇ
TIBBİ BİYOLOJİ
Ö. YALÇINKAYA
TIP EĞİTİMİ
SEÇMELİ DERS
SEÇMELİ DERS
İ. KIRPINAR
DAVRANIŞ BİLİMLERİ
12
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Dönem-I Ders Programı
Ders Kurulu TF1001: Hücre ve Doku I
Ders Kurulu Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Ömer UYSAL
7 Ekim
Pazartesi
8 Ekim
Salı
9 Ekim
Çarşamba
Membranlı organeller
08:30
09:15
MESLEKİ İNGİLİZCE
MESLEKİ İNGİLİZCE
M. EŞREFOĞLU
HİSTOLOJİ
10:30
11:15
MESLEKİ İNGİLİZCE
Ü. KILIÇ
TIBBİ BİYOLOJİ
11:30
12:15
Hücrede Protein
Trafiği, Egzositoz,
Endositoz, Reseptör
Aracılı Endositoz
Ü. KILIÇ
TIBBİ BİYOLOJİ
13:30
14:15
14:30
15:15
15:30
16:15
16:30
17:15
MESLEKİ İNGİLİZCE
M. EŞREFOĞLU
HİSTOLOJİ
Hücrede Protein
Trafiği, Egzositoz,
Endositoz, Reseptör
Aracılı Endositoz
Çözeltiler ve Tampon
Hazırlama
LAB:A
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim
Elemanları
Çözeltiler ve Tampon
Hazırlama
LAB:A
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim
Elemanları
Çözeltiler ve Tampon
Hazırlama
LAB:B
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim
Elemanları
Çözeltiler ve Tampon
Hazırlama
LAB:B
Tıbbi Biyokimya
Tüm Öğretim
Elemanları
Karbonhidratların
Biyomoleküler
Yapıları
Ş. SELEK
TIBBİ BİYOKİMYA
Karbonhidratların
Biyomoleküler
Yapıları
Ş. SELEK
TIBBİ BİYOKİMYA
Tıbbi Terminoloji
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
Rönesans ve Deneysel
tıbbın başlangıcı
M. GÜRGAN
TIP TARİHİ
Batıda Modern Tıbbın
Gelişimi
M. GÜRGAN
TIP TARİHİ
Newtoniyen ve nonNewtoniyen sıvılar,
Bernouille yasası
H. KÖSE
BİYOFİZİK
Pouseuille Yasası
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
H. KÖSE
BİYOFİZİK
Kognitif Gelişim ve
Piaget Kuramı
Hücrede Protein
Trafiği, Egzositoz,
Endositoz, Reseptör
Aracılı Endositoz
Serbest Çalışma
TÜRK DİLİ I
ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ I
TÜRK DİLİ I
M. E. AĞAR
Tıbbi Terminoloji
E. DEVECİ
DAVRANIŞ BİLİMLERİ
11 Ekim
Cuma
M. E. AĞAR
Membranlı organeller
09:30
10:15
10 Ekim
Perşembe
Ü. KILIÇ
TIBBİ BİYOLOJİ
Hücrede Protein
Trafiği, Egzositoz,
Endositoz, Reseptör
Aracılı Endositoz
Ü. KILIÇ
TIBBİ BİYOLOJİ
H. ALP
ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ I
H. ALP
Aminoasitler
Ş. SELEK
TIBBİ BİYOKİMYA
Serbest Çalışma
Aminoasitler
Ş. SELEK
TIBBİ BİYOKİMYA
Serbest Çalışma
İpliksi organeller,
inklüzyonlar
Serbest Çalışma
M. EŞREFOĞLU
HİSTOLOJİ
İpliksi organeller,
inklüzyonlar
Serbest Çalışma
M. EŞREFOĞLU
HİSTOLOJİ
Öğrenme Kuramları
İ. KIRPINAR
DAVRANIŞ BİLİMLERİ
SEÇMELİ DERS
Öğrenme Kuramları
İ. KIRPINAR
DAVRANIŞ BİLİMLERİ
SEÇMELİ DERS
13
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Dönem-I Ders Programı
Ders Kurulu TF1001: Hücre ve Doku I
Ders Kurulu Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Ömer UYSAL
14 Ekim
Pazartesi
08:30
09:15
MESLEKİ İNGİLİZCE
09:30
10:15
MESLEKİ İNGİLİZCE
10:30
11:15
Serbest Çalışma
11:30
12:15
Serbest Çalışma
15 Ekim
Salı
16 Ekim
Çarşamba
17 Ekim
Perşembe
18 Ekim
Cuma
Kurban Bayramı Tatili
13:30
14:15
14:30
15:15
15:30
16:15
Kurban
Bayramı Tatili
16:30
17:15
14
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Dönem-I Ders Programı
Ders Kurulu TF1001: Hücre ve Doku I
Ders Kurulu Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Ömer UYSAL
21 Ekim
Pazartesi
08:30
09:15
MESLEKİ İNGİLİZCE
22 Ekim
Salı
Elektrik ölçü ve
gözlem araçları
23 Ekim
Çarşamba
09:30
10:15
10:30
11:15
11:30
12:15
13:30
14:15
MESLEKİ İNGİLİZCE
Ü. KILIÇ
TIBBi BiYOLOJi
Hücre Bağlantıları ve
Hücre Dışı Matrix
(ECM)
Ü. KILIÇ
TIBBi BiYOLOJi
Aminoasitlerin
Biyomoleküler
Yapıları
Ş. SELEK
TIBBİ BİYOKİMYA
14:30
15:15
Aminoasitlerin
Biyomoleküler
Yapıları
Ş. SELEK
TIBBİ BİYOKİMYA
15:30
16:15
16:30
17:15
Proteinlerin Primer,
Sekonder,
Tersiyer,Quarterner
Yapıları
Ş. SELEK
TIBBİ BİYOKİMYA
Proteinlerin Primer,
Sekonder,
Tersiyer,Quarterner
Yapıları
Ş. SELEK
TIBBİ BİYOKİMYA
MESLEKİ İNGİLİZCE
ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ I
TÜRK DİLİ I
M. E. AĞAR
Türk Tıp Tarihi II
M. GÜRGAN
TIP TARİHİ
Türk Tıp Tarihi I
M. GÜRGAN
TIP TARİHİ
Hücreler Arası Sinyal
İletim Mekanizmaları
Ü. KILIÇ
TIBBi BiYOLOJi
Hücre Yüzey
Reseptörleri ve
İntrasellüler
Reseptörler ile Sinyal
İletimi
Ü. KILIÇ
TIBBi BiYOLOJi
Tıbbi Terminoloji
Nükleus
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
M. EŞREFOĞLU
HİSTOLOJİ
Tıbbi Terminoloji
Nükleus
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
M. EŞREFOĞLU
HİSTOLOJİ
Bilişsel-Davranışçı
Yaklaşımın Esasları
Serbest Çalışma
TÜRK DİLİ I
M. E. AĞAR
H. KÖSE
BİYOFİZİK
Hücre Bağlantıları ve
Hücre Dışı Matrix
(ECM)
25 Ekim
Cuma
MESLEKİ İNGİLİZCE
H. KÖSE
BİYOFİZİK
Elektrik ölçü ve
gözlem araçları
24 Ekim
Perşembe
H. ALP
ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ I
H. ALP
Nükleotidlerin
Biyomoleküler
Yapıları
A. KOÇYİĞİT
TIBBİ BİYOKİMYA
Nükleotidlerin
Biyomoleküler
Yapıları
A. KOÇYİĞİT
TIBBİ BİYOKİMYA
Proteinlerin ve
Aminoasitlerin
Tanınma
Reaksiyonları
Hücrede Protein
Trafiği, Egzositoz,
Endositoz, Reseptör
Aracılı Endositoz
Ş. SELEK
TIBBİ BİYOKİMYA
Ü. KILIÇ
TIBBİ BİYOLOJİ
Proteinlerin ve
Aminoasitlerin
Tanınma
Reaksiyonları
Hücrede Protein
Trafiği, Egzositoz,
Endositoz, Reseptör
Aracılı Endositoz
Ş. SELEK
TIBBİ BİYOKİMYA
Ü. KILIÇ
TIBBİ BİYOLOJİ
Bellek ve bozuklukları
Serbest Çalışma
İ. KIRPINAR
DAVRANIŞ BİLİMLERİ
İ. KIRPINAR
DAVRANIŞ BİLİMLERİ
SEÇMELİ DERS
Bellek ve bozuklukları
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
İ. KIRPINAR
DAVRANIŞ BİLİMLERİ
SEÇMELİ DERS
15
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Dönem-I Ders Programı
Ders Kurulu TF1001: Hücre ve Doku I
Ders Kurulu Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Ömer UYSAL
28 Ekim
Pazartesi
08:30
09:15
09:30
10:15
10:30
11:15
11:30
12:15
29 Ekim
Salı
MESLEKİ İNGİLİZCE
Serbest Çalışma
MESLEKİ İNGİLİZCE
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
TÜRK DİLİ I
ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ I
TÜRK DİLİ I
Serbest Çalışma
Ü. KILIÇ
TIBBi BiYOLOJi
Mayoz bölünme
DNA Replikasyonu
M. EŞREFOĞLU
HİSTOLOJİ
Ü. KILIÇ
TIBBi BiYOLOJi
Lipitlerin Tarifi ve
Sınıflandirilması
Kolorimetri Pratik
Uygulaması
LAB:A
A. KOÇYİĞİT
TIBBİ BİYOKİMYA
Lipitlerin Tarifi ve
Sınıflandirilması
Serbest Çalışma
A. KOÇYİĞİT
TIBBİ BİYOKİMYA
A. KOÇYİĞİT
TIBBİ BİYOKİMYA
H. ALP
M. EŞREFOĞLU
HİSTOLOJİ
Kolorimetri Pratik
Uygulaması
LAB:A
Kolorimetri Pratik
Uygulaması
LAB: B
ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ I
DNA Replikasyonu
Serbest Çalışma
Cumhuriyet
Bayramı
Tatili
H. ALP
Mitoz bölünme
A. KOÇYİĞİT
TIBBİ BİYOKİMYA
14:30
15:15
17:15
1 Kasım
Cuma
M. E. AĞAR
13:30
14:15
16:30
31Ekim
Perşembe
M. E. AĞAR
Cumhuriyet
Bayramı
Tatili
15:30
16:15
30 Ekim
Çarşamba
A. KOÇYİĞİT
TIBBİ BİYOKİMYA
Hidrodinamik,
akışkanlık, akış hızı,
debi
H. KÖSE
BİYOFİZİK
SEÇMELİ DERS
Kolorimetri Pratik
Uygulaması
LAB: B
Serbest Çalışma
A. KOÇYİĞİT
TIBBİ BİYOKİMYA
SEÇMELİ DERS
16
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Dönem-I Ders Programı
Ders Kurulu TF1001: Hücre ve Doku I
Ders Kurulu Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Ömer UYSAL
4 Kasım
Pazartesi
08:30
09:15
09:30
10:15
MESLEKİ İNGİLİZCE
MESLEKİ İNGİLİZCE
Gametogenez
10:30
11:15
11:30
12:15
13:30
14:15
M. EŞREFOĞLU
HİSTOLOJİ
7 Kasım
Perşembe
8 Kasım
Cuma
LAB: DNA-RNA
Elektroforez
Yöntemleri
Kişilik ve Gelişimi
TÜRK DİLİ I
ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ I
TIBBi BiYOLOJi
(Grup A)
İ. KIRPINAR
DAVRANIŞ BİLİMLERİ
M. E. AĞAR
LAB: DNA-RNA
Elektroforez
Yöntemleri
Kişilik ve Gelişimi
TÜRK DİLİ I
TIBBi BiYOLOJi
(Grup A)
İ. KIRPINAR
DAVRANIŞ BİLİMLERİ
M. E. AĞAR
LAB: DNA-RNA
Elektroforez
Yöntemleri
Transkripsiyon
TIBBi BiYOLOJi
(Grup B)
LAB: DNA-RNA
Elektroforez
Yöntemleri
H. KÖSE
BİYOFİZİK
TIBBi BiYOLOJi
(Grup B)
Hücre bölünmesi
LAB: A
Hücre bölünmesi
LAB: B
HİSTOLOJİ
15:30
16:15
6 Kasım
Çarşamba
Elektrik alanların
biyolojik sistemlere
etkisi
HİSTOLOJİ
14:30
15:15
5 Kasım
Salı
DNA Yapısı, İşlevi
Prokaryotik ve
Ökaryotik Genlerin
Moleküler
Organizasyonu
Ü. KILIÇ
TIBBi BiYOLOJi
Transkripsiyon
Ü. KILIÇ
TIBBi BiYOLOJi
16:30
17:15
Ü. KILIÇ
TIBBi BiYOLOJi
Ş. SELEK
TIBBİ BİYOKİMYA
Hücre Zarı ve
Transport
Mekanizmaları
Ş. SELEK
TIBBİ BİYOKİMYA
Lipitlerin
Biyomoleküler
Yapıları
ATP Döngüsü ve
Biyoenerjetikler
Hücreler Arası Sinyal
İletim Mekanizmaları
A. KOÇYİĞİT
TIBBİ BİYOKİMYA
A. KOÇYİĞİT
TIBBİ BİYOKİMYA
Ü. KILIÇ
TIBBi BiYOLOJi
Lipitlerin
Biyomoleküler
Yapıları
ATP Döngüsü ve
Biyoenerjetikler
A. KOÇYİĞİT
TIBBİ BİYOKİMYA
A. KOÇYİĞİT
TIBBİ BİYOKİMYA
Hücre Yüzey
Reseptörleri ve
İntrasellüler
Reseptörler ile Sinyal
İletimi
Bilim İnsanları
Kişilik Bozuklukları
E. AYŞAN
TIP EĞİTİMİ
İ. KIRPINAR
DAVRANIŞ BİLİMLERİ
Ü. KILIÇ
TIBBi BiYOLOJi
Kromatin Yapısı
Kromozom Yapısı,
Sentromer ve
Telomer
Hücre Zarı ve
Transport
Mekanizmaları
ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ I
H. ALP
Translasyon
Ü. KILIÇ
TIBBi BiYOLOJi
Translasyon
Ü. KILIÇ
TIBBi BiYOLOJi
Öğrenme-Hatırlama
E. AYŞAN
TIP EĞİTİMİ
Öğrenme-Hatırlama
E. AYŞAN
TIP EĞİTİMİ
Ü. KILIÇ
TIBBi BiYOLOJi
Spektrofotometri
Prensipleri Ve
Kulanim Alanlari
A. KOÇYİĞİT
TIBBİ BİYOKİMYA
SEÇMELİ DERS
Spektrofotometri
Prensipleri Ve
Kulanim Alanlari
Bilim İnsanları
E. AYŞAN
TIP EĞİTİMİ
H. ALP
Serbest Çalışma
A. KOÇYİĞİT
TIBBİ BİYOKİMYA
SEÇMELİ DERS
17
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Dönem-I Ders Programı
Ders Kurulu TF1001: Hücre ve Doku I
Ders Kurulu Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Ömer UYSAL
11 Kasım
Pazartesi
12 Kasım
Salı
13 Kasım
Çarşamba
14 Kasım
Perşembe
15 Kasım
Cuma
ATATÜRK İLKELERİ VE
INKILAP TARİHİ I
ARA SINAVI
08:30
09:15
HİSTOLOJİ PRATİK
SINAVI
A Grubu
09:30
10:15
10:30
11:15
MESLEKİ İNGİLİZCE
ARA SINAVI
11:30
12:15
MESLEKİ İNGİLİZCE
ARA SINAVI
HİSTOLOJİ PRATİK
SINAVI
B Grubu
TÜRK DİLİ I ARA
SINAVI
13:30
14:15
14:30
15:15
15:30
16:15
13:00
16:00
16 KASIM 2013
CUMARTESİ
DERS KURULU TEORİK SINAVI
18
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Dönem-I Ders Programı
DERS KURULU II (TF1002): HÜCRE VE DOKU II
COURSE II (TF1002): CELL AND TISSUE II
Ders Kurulunun Başlangıcı/Bitimi
Türk Dili I Genel Sınavı
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Genel Sınavı
Mesleki İngilizce I Genel Sınavı
Anatomi Pratik Sınavı
Histoloji ve Embriyoloji Pratik Sınavı
Seçmeli Güz 1-2 Genel Sınavı
Ders Kurulu Sınavı
Türk Dili I Bütünleme Sınavı
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Bütünleme Sınavı
Mesleki İngilizce I Bütünleme Sınavı
Seçmeli Güz 1-2 Bütünleme Sınavı
DERSİN ADI
SORUMLU ÖĞRETİM ÜYELERİ
Anatomi (Kemik ve Eklemler)
18 Kasım 2013- 24 Ocak 2014
23 Ocak 2014
23 Ocak 2014
21 Ocak 2014
21 Ocak 2014
22 Ocak 2014
22 Ocak 2014
25 Ocak 2014
3 Şubat 2014
3 Şubat 2014
4 Şubat 2014
6 Şubat 2014
TEORİK
PRATİK
TOPLAM
Prof. Dr. Yasin ARİFOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Mehmet BİLGİN
28
20+20
48
Histoloji ve Embriyoloji
Prof. Dr. Mukaddes EŞREFOĞLU
19
9+9
28
Tıbbi Biyoloji
Doç. Dr. Ülkan KILIÇ
22
4+4
26
Fizyoloji
Prof. Dr. İsmail MERAL
15
2+2
17
Tıbbi Biyokimya
Prof. Dr. Abdurrahim KOÇYİĞİT
Doç. Dr. Şahbettin SELEK
12
2+2
14
Biyofizik
Doç. Dr. Hayrullah KÖSE
12
-
12
Davranış Bilimleri
Prof. Dr. İsmet KIRPINAR
14
-
14
Tıp Eğitimi
Prof. Dr. Saffet TÜZGEN
Prof. Dr. Ethem GÜNEREN
Prof. Dr. Ertuğrul TAŞAN
Prof. Dr. Nahide ONSUN
Doç. Dr. Erdoğan ÖZTÜRK
Doç. Dr. H. Hüseyin EKER
Özlem YALÇINKAYA
14
-
14
136
37
173
KURUL TOPLAMI
Türk Dili I
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin AĞAR
18
-
18
Mesleki İngilizce I
Okt. Erdoğan ERTÜRKOĞLU
34
-
34
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
Yrd. Doç. Dr. Hayrunisa ALP
18
-
18
Seçmeli Güz 1
İlgili Öğretim Üyeleri
9
-
9
Seçmeli Güz 2
İlgili Öğretim Üyeleri
9
-
9
GENEL TOPLAM
224
261
19
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Dönem-I Ders Programı
II. DERS KURULU HEDEFLERİ
Bilgi
1. Proteinlerin, enzimlerin, vitamin ve minerallerin, lipidlerin ve nükleik asitlerin yapıları ve özellikleri
2. Temel genetik ve moleküler genetik
3. Biyolojik sistemlerdeki olayların hücre düzeyinde fiziksel temelleri
4. Dokulara giriş, epitel dokusu, bağ dokusu, kıkırdak dokusu, kemik dokusu ve kan dokusunun histolojik
özellikleri
5. Hastalıkların tanı, tedavi ve izlenmesinde kullanılan cihazların çalışma prensipleri
6. Membran transport sistemleri ve 2. Haberci kavramı ile sinyal iletimi
7. Vücuttaki sıvı kompartmanları ve suyun kompartmanlar arası değişimi
8. İyonize ve noniyonize radyasyon
9. Bilgisayar kullanma
10. Araştırma planlama ve biyoistatistiksel terminoloji
Beceri
1. Biyolojik materyalle çalışma
2. Temel iletişim kavram ve becerileriyle hekimlik uygulaması arasında bağlantı kurma becerisinin kazanılması
3. Damar içi uygulanan sıvıların hazırlanması ve venöz kan alma teknikleri
Tutum
1. Karşılıklı konuşmada sosyal tutum ve sözsüz iletişim kurma
2. Kişilerarası ilişkilerde ve hekimlik uygulamalarında iletişime önem verme
3. Hastayı çevresiyle değerlendirme ve hastayla iletişim
4. Laboratuvarda çalışma kurallarının benimsenmesi ve uygulanması
20
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Dönem-I Ders Programı
Ders Kurulu TF1002: Hücre ve Doku II
Ders Kurulu Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Mahmut GÜRGAN
18 Kasım
Pazartesi
19 Kasım
Salı
20 Kasım
Çarşamba
Fizyolojiye Giriş
Örtü epiteli
08:30
09:15
MESLEKİ İNGİLİZCE
MESLEKİ İNGİLİZCE
M. EŞREFOĞLU
HİSTOLOJİ
Örtü epiteli
09:30
10:15
MESLEKİ İNGİLİZCE
MESLEKİ İNGİLİZCE
M. EŞREFOĞLU
HİSTOLOJİ
Enzimlerin Tanımı ve
Sınıflandırılması
10:30
11:15
Ş. SELEK
TIBBİ BİYOKİMYA
Serbest Çalışma
Enzimlerin Tanımı ve
Sınıflandırılması
11:30
12:15
Ş. SELEK
TIBBİ BİYOKİMYA
Osteolojiye Giriş
13:30
14:15
14:30
15:15
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
Osteolojiye Giriş
Kol ve Önkol
Kemikleri
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
16:30
17:15
M. EŞREFOĞLU
HİSTOLOJİ
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma Vücut
Sıvı Bölmeleri
ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ I
H. ALP
ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ I
H. ALP
KoenzimlerKofaktörler
Bağlantı kompleklseri
MSS ve Davranış
Ş. SELEK
TIBBİ BİYOKİMYA
M. EŞREFOĞLU
HİSTOLOJİ
E. DEVECİ
DAVRANIŞ BİLİMLERİ
KoenzimlerKofaktörler
Salgı epiteli
MSS ve Davranış
Ş. SELEK
TIBBİ BİYOKİMYA
M. EŞREFOĞLU
HİSTOLOJİ
E. DEVECİ
DAVRANIŞ BİLİMLERİ
El iskeleti
Serbest Çalışma
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
Hasta ile iletişim
S. TÜZGEN
TIP EĞİTİMİ
Hasta ile iletişim
Serbest Çalışma
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
Membran Modeli ve
Membran
Potansiyelinin
Oluşumu
İ. MERAL
FİZYOLOJİ
22 Kasım
Cuma
İ. MERAL
FİZYOLOJİ
Omuz kavşağı
kemikleri
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
Dokulara giriş
15:30
16:15
Serbest Çalışma
21 Kasım
Perşembe
El iskeleti
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
E. GÜNEREN
TIP EĞİTİMİ
SEÇMELİ DERS
H. KÖSE
BİYOFİZİK
Serbest Çalışma
SEÇMELİ DERS
21
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Dönem-I Ders Programı
Ders Kurulu TF1002: Hücre ve Doku II
Ders Kurulu Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Mahmut GÜRGAN
25 Kasım
Pazartesi
08:30
09:15
MESLEKİ İNGİLİZCE
26 Kasım
Salı
Membran Modeli ve
Membran
Potansiyelinin
Oluşumu
27 Kasım
Çarşamba
MESLEKİ İNGİLİZCE
28 Kasım
Perşembe
29 Kasım
Cuma
TÜRK DİLİ I
ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ I
M. E. AĞAR
H. KÖSE
BİYOFİZİK
Vücut Sıvı Bölmeleri
09:30
10:15
10:30
11:15
MESLEKİ İNGİLİZCE
İ. MERAL
FİZYOLOJİ
Hücre Döngüsü ve
Kontrol
Mekanizmaları
Ü. KILIÇ
TIBBİ BİYOLOJİ
11:30
12:15
Hücre Döngüsü ve
Kontrol
Mekanizmaları
Ü. KILIÇ
TIBBİ BİYOLOJİ
Os coxa
13:30
14:15
14:30
15:15
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
Uyluk ve Bacak
Kemikleri
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
Ayak iskeleti
15:30
16:15
16:30
17:15
MESLEKİ İNGİLİZCE
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
Serbest Çalışma
Enzim Kinetiği
Ş. SELEK
TIBBİ BİYOKİMYA
Enzim Kinetiği
Ş. SELEK
TIBBİ BİYOKİMYA
LAB: A
Üst ekstremite
Kemikleri-1
ANATOMİ
LAB: B
Örtü epiteli
HİSTOLOJİ
LAB: A
Üst ekstremite
Kemikleri-1
ANATOMİ
LAB: B
Örtü epiteli
HİSTOLOJİ
LAB: B
Üst ekstremite
Kemikleri-1
ANATOMİ
LAB: A
Örtü epiteli
HİSTOLOJİ
LAB: B
Üst ekstremite
Kemikleri-1
ANATOMİ
LAB:A
Örtü epiteli
HİSTOLOJİ
TÜRK DİLİ I
M. E. AĞAR
İyonik denge ve
Nernst Denklemi
H. KÖSE
BİYOFİZİK
Eşikaltı Uyarılarıyla
Oluşturulan Membran
Potansiyel Değişimleri
H. KÖSE
BİYOFİZİK
Homeostaz
İ. MERAL
FİZYOLOJİ
H. ALP
ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ I
H. ALP
Vitaminlerin Yapı ve
Fonksiyonları
Bağ dokusu hücreleri
A. KOÇYİĞİT
TIBBİ BİYOKİMYA
M. EŞREFOĞLU
HİSTOLOJİ
Vitaminlerin Yapı ve
Fonksiyonları
Bağ dokusu hücreleri
A. KOÇYİĞİT
TIBBİ BİYOKİMYA
M. EŞREFOĞLU
HİSTOLOJİ
LAB: A
Üst ekstremite
Kemikleri-2
Tıp Konulu Basılı ve
Elektronik Kaynaklara
Erişim
ANATOMİ
Ö. YALÇINKAYA
TIP EĞİTİMİ
Hücrenin Yapı ve
İşlevi
İ. MERAL
FİZYOLOJİ
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
LAB: A
Üst ekstremite
Kemikleri-2
ANATOMİ
LAB: B
Salgı epiteli
HİSTOLOJİ
LAB: B
Üst ekstremite
Kemikleri-2
ANATOMİ
LAB: A
Salgı epiteli
HİSTOLOJİ
LAB: B
Üst ekstremite
Kemikleri-2
ANATOMİ
Tıp Konulu Basılı ve
Elektronik Kaynaklara
Erişim
Ö. YALÇINKAYA
TIP EĞİTİMİ
SEÇMELİ DERS
SEÇMELİ DERS
22
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Dönem-I Ders Programı
Ders Kurulu TF1002: Hücre ve Doku II
Ders Kurulu Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Mahmut GÜRGAN
08:30
09:15
2 Aralık
Pazartesi
3 Aralık
Salı
4 Aralık
Çarşamba
MESLEKİ İNGİLİZCE
Eşikaltı Uyarılarıyla
Oluşturulan Membran
Potansiyel Değişimleri
MESLEKİ İNGİLİZCE
09:30
10:15
MESLEKİ İNGİLİZCE
MESLEKİ İNGİLİZCE
10:30
11:15
A. KOÇYİĞİT
TIBBİ BİYOKİMYA
11:30
12:15
13:30
14:15
Suda ve yağda
çözünen Vitaminler
A. KOÇYİĞİT
TIBBİ BİYOKİMYA
Serbest Çalışma
Bağ dokusu lifleri
M. EŞREFOĞLU
HİSTOLOJİ
Bağ dokusu tipleri
M. EŞREFOĞLU
HİSTOLOJİ
LAB: B
Alt ekstremite
Kemikleri-1
ANATOMİ
14:30
15:15
Serbest Çalışma
LAB: B
Alt ekstremite
Kemikleri-1
ANATOMİ
15:30
16:15
Serbest Çalışma
LAB: A
Alt ekstremite
Kemikleri-1
Hücre Zarında Madde
Taşınması
İ. MERAL
FİZYOLOJİ
Hücre Zarında Madde
Taşınması
İ. MERAL
FİZYOLOJİ
Duyular ve Algılama
İ. KIRPINAR
DAVRANIŞ BİLİMLERİ
Duyular ve Algılama
İ. KIRPINAR
DAVRANIŞ BİLİMLERİ
16:30
17:15
Serbest Çalışma
ANATOMİ
ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ I
TÜRK DİLİ I
Uyarılabilir
Membranın
Elektriksel Özellikleri
H. KÖSE
BİYOFİZİK
Uyarılabilir
Membranın
Elektriksel Özellikleri
H. KÖSE
BİYOFİZİK
LAB: B
Alt ekstremite
Kemikleri-2
ANATOMİ
LAB: A
Bağ dokusu
HİSTOLOJİ
LAB: B
Alt ekstremite
Kemikleri-2
ANATOMİ
LAB: A
Bağ dokusu
HİSTOLOJİ
Serbest Çalışma
LAB: A
Alt ekstremite
Kemikleri-2
ANATOMİ
LAB:B
Bağ dokusu
HİSTOLOJİ
Serbest Çalışma
LAB: A
Alt ekstremite
Kemikleri-2
ANATOMİ
LAB: B
Bağ dokusu
HİSTOLOJİ
ANATOMİ
LAB: A
Alt ekstremite
Kemikleri-1
TÜRK DİLİ I
M. E. AĞAR
H. KÖSE
BİYOFİZİK
Suda ve yağda
çözünen Vitaminler
6 Aralık
Cuma
M. E. AĞAR
H. KÖSE
BİYOFİZİK
Uyarılabilir
Membranın
Elektriksel Özellikleri
5 Aralık
Perşembe
H. ALP
ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ I
H. ALP
Hücrenin Yapı ve
İşlevi
İ. MERAL
FİZYOLOJİ
Hücrenin Yapı ve
İşlevi
İ. MERAL
FİZYOLOJİ
Damar içi uygulanan
sıvıların hazırlanması
E. ÖZTÜRK
TIP EĞİTİMİ
Venöz kan alma
teknikleri
E. ÖZTÜRK
TIP EĞİTİMİ
SEÇMELİ DERS
SEÇMELİ DERS
23
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Dönem-I Ders Programı
Ders Kurulu TF1002: Hücre ve Doku II
Ders Kurulu Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Mahmut GÜRGAN
9 Aralık
Pazartesi
10 Aralık
Salı
11 Aralık
Çarşamba
Membran Potansiyeli
08:30
09:15
09:30
10:15
10:30
11:15
MESLEKİ İNGİLİZCE
İ. MERAL
FİZYOLOJİ
MESLEKİ İNGİLİZCE
DNA Hasarı ve
Onarım
Mekanizmaları
DNA Hasarı ve
Onarım
Mekanizmaları
Ü. KILIÇ
TIBBİ BİYOLOJİ
13:30
14:15
14:30
15:15
15:30
16:15
16:30
17:15
İyon Kanalları ve
Aksiyon Potansiyeli
Kıkırdak dokusu
M. EŞREFOĞLU
HİSTOLOJİ
Kıkırdak dokusu
M. EŞREFOĞLU
HİSTOLOJİ
Kafa kemikleri;
Neurocranium
Serbest Çalışma
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
Kafa kemikleri;
Neurocranium
Serbest Çalışma
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
MESLEKİ İNGİLİZCE
TÜRK DİLİ I
ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ I
TÜRK DİLİ I
M. E. AĞAR
Uyarılabilir
Membranın
Elektriksel Özellikleri
Hücre
Farklılaşmasının
Moleküler Temeli
H. KÖSE
BİYOFİZİK
Ü. KILIÇ
TIBBİ BİYOLOJİ
Uzaysal ve zamansal
toplama
Hücre Yaşlanmasının
Moleküler Temeli
H. KÖSE
BİYOFİZİK
Ü. KILIÇ
TIBBİ BİYOLOJİ
Kıkırdak dokusu
LAB: A
HİSTOLOJİ
Kıkırdak dokusu
LAB: B
HİSTOLOJİ
Kafa kemikleri;
Neurocranium
Serbest Çalışma
13 Aralık
Cuma
M. E. AĞAR
İ. MERAL
FİZYOLOJİ
Ü. KILIÇ
TIBBİ BİYOLOJİ
11:30
12:15
MESLEKİ İNGİLİZCE
12 Aralık
Perşembe
H. ALP
Emosyonlar
İ. KIRPINAR
DAVRANIŞ BİLİMLERİ
Emosyonlar
İ. KIRPINAR
DAVRANIŞ BİLİMLERİ
Kafa kemikleri;
Viscerocranium
Bilimsel Kuşkuculuk
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
E. TAŞAN
TIP EĞİTİMİ
Kafa kemikleri;
Viscerocranium
Bilimsel Kuşkuculuk
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
E. TAŞAN
TIP EĞİTİMİ
Serbest Çalışma
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
Columna Vertebralis,
Costalar, Sternum
Serbest Çalışma
ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ I
Columna Vertebralis,
Costalar, Sternum
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
Serbest Çalışma
H. ALP
SEÇMELİ DERS
SEÇMELİ DERS
Serbest Çalışma
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
24
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Dönem-I Ders Programı
Ders Kurulu TF1002: Hücre ve Doku II
Ders Kurulu Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Mahmut GÜRGAN
16 Aralık
Pazartesi
17 Aralık
Salı
18 Aralık
Çarşamba
Kemik dokusu
08:30
09:15
MESLEKİ İNGİLİZCE
MESLEKİ İNGİLİZCE
M. EŞREFOĞLU
HİSTOLOJİ
10:30
11:15
11:30
12:15
13:30
14:15
14:30
15:15
15:30
16:15
16:30
17:15
MESLEKİ İNGİLİZCE
MESLEKİ İNGİLİZCE
M. EŞREFOĞLU
HİSTOLOJİ
Anorganik
Makromoleküller ve
Eser Elementler
A. KOÇYİĞİT
TIBBİ BİYOKİMYA
Anorganik
Makromoleküller ve
Eser Elementler
A. KOÇYİĞİT
TIBBİ BİYOKİMYA
Hücre Ölümü
Ü. KILIÇ
TIBBİ BİYOLOJİ
Hücre Ölümü
Ü. KILIÇ
TIBBİ BİYOLOJİ
M. E. AĞAR
Kemikleşme
M. EŞREFOĞLU
HİSTOLOJİ
Bilinç, Farkındalık ve
Dikkat
E. KOÇER
DAVRANIŞ BİLİMLERİ
Ü. KILIÇ
TIBBİ BİYOLOJİ
Ü. KILIÇ
TIBBİ BİYOLOJİ
LAB: A
Viscerocranium
LAB: B
Kafa İskeletinin
bütünü
ANATOMİ
ANATOMİ
LAB: B
Neurocranium
LAB: A
Viscerocranium
ANATOMİ
ANATOMİ
ANATOMİ
ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ
H. ALP
Serbest Çalışma
Kök Hücre Biyolojisi
LAB: B
Neurocranium
LAB: A
Neurocranium
H. ALP
Kök Hücre Biyolojisi
LAB: A
Kafa İskeletinin
bütünü
ANATOMİ
LAB: B
Kemik, kemikleşme
HİSTOLOJİ
ANATOMİ
Serbest Çalışma
TÜRK DİLİ I
LAB: B
Viscerocranium
ANATOMİ
LAB: A
Kemik, kemikleşme
HİSTOLOJİ
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
Serbest Çalışma
ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ
LAB: A
Kafa İskeletinin
bütünü
ANATOMİ
LAB: B
Kemik, kemikleşme
HİSTOLOJİ
LAB: A
Neurocranium
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
TÜRK DİLİ I
LAB: B
Viscerocranium
ANATOMİ
LAB: A
Kemik, kemikleşme
HİSTOLOJİ
Kafa İskeletinin
bütünü
Kafa İskeletinin
bütünü
20 Aralık
Cuma
M. E. AĞAR
Kemik dokusu
09:30
10:15
19 Aralık
Perşembe
Serbest Çalışma
Hasta Hakları
N. ONSUN
TIP EĞİTİMİ
Hasta Hakları
N. ONSUN
TIP EĞİTİMİ
SEÇMELİ DERS
ANATOMİ
LAB: B
Kafa İskeletinin
bütünü
SEÇMELİ DERS
ANATOMİ
25
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Dönem-I Ders Programı
Ders Kurulu TF1002: Hücre ve Doku II
Ders Kurulu Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Mahmut GÜRGAN
23 Aralık
Pazartesi
24 Aralık
Salı
25 Aralık
Çarşamba
Kan dokusu histolojisi
08:30
09:15
MESLEKİ İNGİLİZCE
MESLEKİ İNGİLİZCE
M. EŞREFOĞLU
HİSTOLOJİ
10:30
11:15
11:30
12:15
13:30
14:15
MESLEKİ İNGİLİZCE
İ. MERAL
FİZYOLOJİ
İ. MERAL
FİZYOLOJİ
Ü. KILIÇ
TIBBİ BİYOLOJİ
LAB: B
Columna Vertebralis,
Costalar, Sternum
Eklemlere Giriş
LAB: B
Columna Vertebralis,
Costalar, Sternum
LAB: A
Columna Vertebralis,
Costalar, Sternum
ANATOMİ
16:30
17:15
Ü. KILIÇ
TIBBİ BİYOLOJİ
Kanser Biyolojisi
ANATOMİ
15:30
16:15
Kanser Biyolojisi
Hücresel Haberleşme
ANATOMİ
14:30
15:15
MESLEKİ İNGİLİZCE
M. EŞREFOĞLU
HİSTOLOJİ
İyon Kanalları ve
Aksiyon Potansiyeli
LAB: A
Columna Vertebralis,
Costalar, Sternum
ANATOMİ
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ
TÜRK DİLİ I
ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ
TÜRK DİLİ I
M. E. AĞAR
Kemik iliği ve
hemopoez
İmmunobiyoloji ve
Immunogenetik
M. EŞREFOĞLU
HİSTOLOJİ
Ü. KILIÇ
TIBBİ BİYOLOJİ
Zekâ, gelişimi ve
gerilikleri
İmmunobiyoloji ve
Immunogenetik
E. KOÇER
DAVRANIŞ BİLİMLERİ
Ü. KILIÇ
TIBBİ BİYOLOJİ
H. ALP
ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ
H. ALP
3. sınıfların sınavı var
Üst ekstremite
eklemleri
Serbest Çalışma
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
Tütün Kullanımı ve
Zararları
H. H. EKER
TIP EĞİTİMİ
Üst ekstremite
eklemleri
Tütün Kullanımı ve
Zararları
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
H. H. EKER
TIP EĞİTİMİ
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
H. ALP
ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ
H. ALP
3. sınıfların sınavı var?
Eklemlere Giriş
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
27 Aralık
Cuma
M. E. AĞAR
Kan dokusu histolojisi
09:30
10:15
26 Aralık
Perşembe
SEÇMELİ DERS
SEÇMELİ DERS
26
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Dönem-I Ders Programı
Ders Kurulu TF1002: Hücre ve Doku II
Ders Kurulu Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Mahmut GÜRGAN
30 Aralık
Pazartesi
08:30
09:15
09:30
10:15
10:30
11:15
11:30
12:15
MESLEKİ İNGİLİZCE
31 Aralık
Salı
1 Ocak
Çarşamba
2 Ocak
Perşembe
3 Ocak
Cuma
TÜRK DİLİ I
ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ
Serbest Çalışma
M. E. AĞAR
MESLEKİ İNGİLİZCE
TÜRK DİLİ I
Serbest Çalışma
M. E. AĞAR
Psikopatoloji ve
Normallik Kavramı
Serbest Çalışma
İ. KIRPINAR
DAVRANIŞ BİLİMLERİ
Psikiyatrik Bozukluk
kavramı ve
sınıflandırması
İ. KIRPINAR
DAVRANIŞ BİLİMLERİ
ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ
H. ALP
Kök hücre
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
H. ALP
M. EŞREFOĞLU
HİSTOLOJİ
Kök hücre
Serbest Çalışma
M. EŞREFOĞLU
HİSTOLOJİ
Yeni Yıl
Tatili
ADEK
13:30
14:15
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
E. GÜNEREN
Tıp Eğitimi
ADEK
Serbest Çalışma
14:30
15:15
Serbest Çalışma
15:30
16:15
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
16:30
17:15
Serbest Çalışma
E. GÜNEREN
Tıp Eğitimi
SEÇMELİ DERS
SEÇMELİ DERS
27
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Dönem-I Ders Programı
Ders Kurulu TF1002: Hücre ve Doku II
Ders Kurulu Başkanı: Yrd Doç. Dr.Mahmut GÜRGAN
6 Ocak
Pazartesi
7 Ocak
Salı
8 Ocak
Çarşamba
Stres ve Başa Çıkma
08:30
09:15
MESLEKİ İNGİLİZCE
İ. KIRPINAR
DAVRANIŞ BİLİMLERİ
10:30
11:15
MESLEKİ İNGİLİZCE
Mendel Genetiği,
Kalıtım Modelleri ve
Mendel Dışı Kalıtım
Modelleri
Ü. KILIÇ
TIBBİ BİYOLOJİ
11:30
12:15
Mendel Genetiği,
Kalıtım Modelleri ve
Mendel Dışı Kalıtım
Modelleri
Ü. KILIÇ
TIBBİ BİYOLOJİ
13:30
14:15
Kinetik Yöntemlerle
Enzim Tayini
LAB:A
Tüm Öğretim
Elemanları
İ. KIRPINAR
DAVRANIŞ BİLİMLERİ
LAB: A
Ozmotik Dayanıklılık
FİZYOLOJİ
LAB: A
Ozmotik Dayanıklılık
FİZYOLOJİ
LAB: B
Ozmotik Dayanıklılık
FİZYOLOJİ
TIBBİ BİYOKİMYA
14:30
15:15
Kinetik Yöntemlerle
Enzim Tayini
LAB:A
Tüm Öğretim
Elemanları
LAB: B
Ozmotik Dayanıklılık
FİZYOLOJİ
TIBBİ BİYOKİMYA
15:30
16:15
Kinetik Yöntemlerle
Enzim Tayini
LAB:B
Tüm Öğretim
Elemanları
16:30
17:15
TIBBİ BİYOKİMYA
Kök hücre
ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ
M. EŞREFOĞLU
HİSTOLOJİ
Kök hücre
MESLEKİ İNGİLİZCE
M. EŞREFOĞLU
HİSTOLOJİ
LAB: Kromozom Elde
Etme ve Analiz
Yöntemleri
TIBBİ BİYOLOJİ
(GRUPA)
LAB: Kromozom Elde
Etme ve Analiz
Yöntemleri
TIBBİ BİYOLOJİ
(GRUPA)
Ü. KILIÇ
TIBBİ BİYOLOJİ
Kromozom Yapısal ve
Sayı Anomalileri
Ü. KILIÇ
TIBBİ BİYOLOJİ
LAB: B
Üst ve Alt
Ekstremite Eklemleri
TIBBİ BİYOLOJİ
(GRUPB)
ANATOMİ
LAB: Kromozom Elde
Etme ve Analiz
Yöntemleri
TIBBİ BİYOLOJİ
(GRUPB)
Alt ekstremite
eklemleri
Serbest Çalışma
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
Alt ekstremite
eklemleri
Serbest Çalışma
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
Kromozom Yapısal ve
Sayı Anomalileri
LAB: Kromozom Elde
Etme ve Analiz
Yöntemleri
TIBBİ BİYOKİMYA
Kinetik Yöntemlerle
Enzim Tayini
LAB:B
Tüm Öğretim
Elemanları
10 Ocak
Cuma
MESLEKİ İNGİLİZCE
Stres ve Başa Çıkma
09:30
10:15
9 Ocak
Perşembe
LAB: B
Üst ve Alt
Ekstremite Eklemleri
ANATOMİ
LAB: A
Kan dokusu
HİSTOLOJİ
LAB: A
Üst ve Alt
Ekstremite Eklemleri
ANATOMİ
LAB: B
Kan dokusu
HİSTOLOJİ
LAB: A
Üst ve Alt
Ekstremite Eklemleri
H. ALP
ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ
H. ALP
İyon Kanalları
H. KÖSE
BİYOFİZİK
İyon Kanalları
H. KÖSE
BİYOFİZİK
Hücresel Haberleşme
İ. MERAL
FİZYOLOJİ
Hücresel Haberleşme
İ. MERAL
FİZYOLOJİ
SEÇMELİ DERS
SEÇMELİ DERS
ANATOMİ
28
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Dönem-I Ders Programı
Ders Kurulu TF1002: Hücre ve Doku II
Ders Kurulu Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Mahmut GÜRGAN
13 Ocak
Pazartesi
08:30
09:15
MESLEKİ İNGİLİZCE
14 Ocak
Salı
KLP ve Psikosomatik
Tıp
15 Ocak
Çarşamba
MESLEKİ İNGİLİZCE
İ. KIRPINAR
DAVRANIŞ BİLİMLERİ
10:30
11:15
11:30
12:15
13:30
14:15
14:30
15:15
15:30
16:15
MESLEKİ İNGİLİZCE
MESLEKİ İNGİLİZCE
İ. KIRPINAR
DAVRANIŞ BİLİMLERİ
Epigenetik ve
Epigenomik
17 Ocak
Cuma
TÜRK DİLİ I
ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ
M. E. AĞAR
Yaşlılık Psikiyatrisi
09:30
10:15
16 Ocak
Perşembe
TÜRK DİLİ I
M. E. AĞAR
LAB: Protein
izolasyonu ve
Western Blot
İnsan Genom Projesi
Serbest Çalışma
Ü. KILIÇ
TIBBİ BİYOLOJİ
H. ALP
ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ
H. ALP
ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ I
GENEL SINAVI
Ü. KILIÇ
TIBBİ BİYOLOJİ
TIBBİ BİYOLOJİ
(GRUP A)
Epigenetik ve
Epigenomik
LAB: Protein
izolasyonu ve
Western Blot
Ü. KILIÇ
TIBBİ BİYOLOJİ
TIBBİ BİYOLOJİ
(GRUP A)
Kafa ve gövde
eklemleri
LAB: Protein
izolasyonu ve
Western Blot
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
TIBBİ BİYOLOJİ
(GRUP B)
M. BİLGİN
ANATOMİ
Kafa ve gövde
eklemleri
LAB: Protein
izolasyonu ve
Western Blot
Kemik ve Eklemler
Radyolojik Anatomi
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
TIBBİ BİYOLOJİ
(GRUP B)
LAB: A
Kafa ve gövde
eklemleri
Serbest Çalışma
MESLEKİ İNGİLİZCE I
GENEL SINAVI
TÜRK DİLİ I
GENEL SINAVI
SEÇMELİ DERS
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
TÜRK DİLİ I
GENEL SINAVI
SEÇMELİ DERS
İnsan Genom Projesi
Serbest Çalışma
Ü. KILIÇ
TIBBİ BİYOLOJİ
ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ I
GENEL SINAVI
Kemik ve Eklemler
Radyolojik Anatomi
Serbest Çalışma
MESLEKİ İNGİLİZCE I
GENEL SINAVI
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
M. BİLGİN
ANATOMİ
ANATOMİ
16:30
17:15
LAB: B
Kafa ve gövde
eklemleri
ANATOMİ
29
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Dönem-I Ders Programı
Ders Kurulu TF1002: Hücre ve Doku II
Ders Kurulu Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Mahmut GÜRGAN
20 Ocak
Pazartesi
08:30
09:15
21 Ocak
Salı
22 Ocak
Çarşamba
SERBEST ÇALIŞMA
HİSTOLOJİ
10:30
11:15
SERBEST ÇALIŞMA
HİSTOLOJİ
SEÇMELI GÜZ 1
GENEL SINAVI
11:30
12:15
SERBEST ÇALIŞMA
HİSTOLOJİ
SEÇMELI GÜZ 2
GENEL SINAVI
13:30
14:15
ANATOMİ LAB GENEL
ÇALIŞMA
14:30
15:15
ANATOMİ LAB GENEL
ÇALIŞMA
15:30
16:15
ANATOMİ LAB GENEL
ÇALIŞMA
16:30
ANATOMİ LAB GENEL
ÇALIŞMA
13:00
16:00
24 Ocak
Cuma
SERBEST ÇALIŞMA
HİSTOLOJİ
09:30
10:15
17:15
23 Ocak
Perşembe
25 Ocak 2014
CUMARTESİ
ANATOMİ
PRATİK SINAVI
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ PRATIK
SINAVI
ANATOMİ
PRATİK SINAVI
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ PRATIK
SINAVI
ANATOMİ
PRATİK SINAVI
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ PRATIK
SINAVI
ANATOMİ
PRATİK SINAVI
HİSTOLOJİ VE
EMBRİYOLOJİ PRATIK
SINAVI
DERS KURULU TEORİK SINAVI
30
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Dönem-I Ders Programı
27 Ocak
Pazartesi
28 Ocak
Salı
29 Ocak
Çarşamba
30 Ocak
Perşembe
31Ocak
Cuma
Yarı Yıl Tatili
3 Şubat
Pazartesi
4 Şubat
Salı
5 Şubat
Çarşamba
6 Şubat
Perşembe
7 Şubat
Cuma
08:30
09:15
09:30
10:15
TÜRK DİLİ I
BÜTÜNLEME SINAVI
Yarı Yıl Tatili
10:30
11:15
TÜRK DİLİ I
BÜTÜNLEME SINAVI
11:30
12:15
13:30
14:15
14:30
15:15
15:30
16:15
ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ I
BÜTÜNLEME SINAVI
ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ I
BÜTÜNLEME SINAVI
MESLEKİ İNGİLİZCE I
BÜTÜNLEME SINAVI
SEÇMELİ - 1
BÜTÜNLEME SINAVI
MESLEKİ İNGİLİZCE I
BÜTÜNLEME SINAVI
SEÇMELİ - 2
BÜTÜNLEME SINAVI
31
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Dönem-I Ders Programı
DERS KURULU III (TF1003): HÜCRE VE DOKU III
COURSE III (TF1003): CELL AND TISSUE III
Ders Kurulunun Başlangıcı/Bitimi
Türk Dili II Ara Sınavı
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Ara Sınavı
Mesleki İngilizce II Ara Sınavı
Histoloji ve Embriyoloji Pratik Sınavı
Anatomi Pratik Sınavı
Ders Kurulu Sınavı
DERSİN ADI
10 Şubat 2014 - 11 Nisan 2014
10 Nisan 2014
7 Nisan 2014
8 Nisan 2014
9 Nisan 2014
10 Nisan 2014
12 Nisan 2014
SORUMLU ÖĞRETİM ÜYELERİ
Anatomi (Kaslar; üst ve alt ekstremite)
Prof. Dr. Yasin ARİFOĞLU
Embriyoloji
TEORİK
PRATİK
TOPLAM
32
22+22
54
Prof. Dr. Mukaddes EŞREFOĞLU
8
0
8
Tıbbi Biyokimya
Prof. Dr. Abdurrahim KOÇYİĞİT
Doç. Dr. Şahbettin SELEK
29
4+4
33
Biyofizik
Doç. Dr. Hayrullah KÖSE
Temel Biyoistatistik
Yrd. Doç. Dr. Ömer UYSAL
25
Tıp Eğitimi
Prof. Dr. Orhan ÖZTURAN
Prof. Dr. İbrahim TUNCAY
Prof. Dr. Hakan ŞENTÜRK
Prof. Dr. Erhan AYŞAN
Prof. Dr. Mukaddes EŞREFOĞLU
Doç. Dr. Özgür SÖGÜT
12
12
Davranış Bilimleri
Prof. Dr. İsmet KIRPINAR
6
6
KURUL TOPLAMI
8
120
8
8
33
34
154
Türk Dili II
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin AĞAR
16
16
Mesleki İngilizce II
Okt. Erdoğan ERTÜRKOĞLU
32
32
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II
Yrd. Doç. Dr. Hayrunisa ALP
16
16
Seçmeli Bahar 1
İlgili Öğretim Üyeleri
7
7
Seçmeli Bahar 2
İlgili Öğretim Üyeleri
7
7
198
232
GENEL TOPLAM
32
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Dönem-I Ders Programı
III. DERS KURULU HEDEFLERİ
Bilgi
1. Kaslara giriş, bölgelerine göre kaslar
2. Embriyolojiye giriş, genel embriyoloji, fetal zarlar, kongenital anomaliler
3. Hücre inceleme Metodları
4. Hücrede temel enerji sağlayan olaylar ile hücre zarının yapı ve fonksiyonları
5. Yapı ve fonksiyon arasındaki ilişki
6. Karbonhidrat ve lipid metabolizmaları
7. Genler arası etkileşim ve kalıtım
8. Tıbbi verilerin elde edilmesi ve değerlendirilmesi konusunda temel bilgiler
9. Birinci basamak sağlık hizmetleri
10. Klinik açıdan önem taşıyan biyopotansiyeller
Beceri
1. Tanımlayıcı istatistikleri yapabilme
2. Günlük yaşamda iletişimde gereken sosyal becerilerin kazanılması
3. Temel iletişim ve becerileri
Tutum
1. Dinlemeyi bilme
2. Bilimsel kuşkuculuk
3. Hekim-hasta ilişkisinde hekim hakları ve iyi hekim olma
33
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Dönem-I Ders Programı
Ders Kurulu TF1003: Hücre ve Doku III
Ders Kurulu Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Meryem IRAZ
10 Şubat
Pazartesi
11 Şubat
Salı
12 Şubat
Çarşamba
Depresyonlar
08:30
09:15
MESLEKİ İNGİLİZCE II
MESLEKİ İNGİLİZCE II
E. KOÇER
DAVRANIŞ BİLİMLERİ
MESLEKİ İNGİLİZCE II
MESLEKİ İNGİLİZCE II
E. KOÇER
DAVRANIŞ BİLİMLERİ
Ş. SELEK
TIBBİ BİYOKİMYA
Glikoliz
11:30
12:15
Ş. SELEK
TIBBİ BİYOKİMYA
Kaslar; Genel Bilgi
13:30
14:15
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
Periferik Sinir Sistemi
Genel Bilgi
14:30
15:15
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
Yüzeyel
Sırt Kasları
15:30
16:15
16:30
17:15
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Ş. SELEK
TIBBİ BİYOKİMYA
Bilimsel araştırma
metodolojisi ve
tasarımı;
biyoistatistiğin tanımı
Ö. UYSAL
TEMEL
BİYOİSTATİSTİK
Yüzeyel
Sırt Kasları
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
Derin sırt kasları ve
suboccipital bölge
TÜRK DİLİ II
ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ II
TÜRK DİLİ II
M. E. AĞAR
TCA Döngüsü ve
Kontrolü
Glikoliz
10:30
11:15
14 Şubat
Cuma
M. E. AĞAR
Depresyonlar
09:30
10:15
13 Şubat
Perşembe
TCA Döngüsü ve
Kontrolü
Ş. SELEK
TIBBİ BİYOKİMYA
Omuz ve Kolun arka
bölgesi
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
Omuz ve Kolun arka
bölgesi
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
Derin sırt kasları ve
suboccipital bölge
Şiddet Davranışı ve
Psikolojisi
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
İ. KIRPINAR
DAVRANIŞ BİLİMLERİ
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Başlıca ölçüm
düzeyleri;
Değişkenlerin
özetlenmesi
Ö. UYSAL
TEMEL
BİYOİSTATİSTİK
Başlıca ölçüm
düzeyleri;
Değişkenlerin
özetlenmesi
Ö. UYSAL
TEMEL
BİYOİSTATİSTİK
Fossa axillaris
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
Fossa axillaris
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
H. ALP
ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ II
H. ALP
Glikoliz Yan Yolları
(Pentoz Fosfat ve
Rapaport Leubering
Yolu)
Ş. SELEK
TIBBİ BİYOKİMYA
Glikoliz Yan Yolları
(Pentoz Fosfat ve
Rapaport Leubering
Yolu)
Ş. SELEK
TIBBİ BİYOKİMYA
Hekim Hakları
O. ÖZTURAN
TIP EĞİTİMİ
Hekim Hakları
O. ÖZTURAN
TIP EĞİTİMİ
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
34
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Dönem-I Ders Programı
Ders Kurulu TF1003: Hücre ve Doku III
Ders Kurulu Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Meryem IRAZ
17 Şubat
Pazartesi
18 Şubat
Salı
19 Şubat
Çarşamba
Eklem biyomekaniği
08:30
09:15
MESLEKİ İNGİLİZCE II
MESLEKİ İNGİLİZCE II
H. KÖSE
BİYOFİZİK
10:30
11:15
11:30
12:15
MESLEKİ İNGİLİZCE II
Ö. UYSAL
TEMEL
BİYOİSTATİSTİK
Merkezi eğilim
ölçütleri; Değişkenlik
ve değişkenlik
ölçütleri
Ö. UYSAL
TEMEL
BİYOİSTATİSTİK
Plexus Brachialis
13:30
14:15
MESLEKİ İNGİLİZCE II
H. KÖSE
BİYOFİZİK
Merkezi eğilim
ölçütleri; Değişkenlik
ve değişkenlik
ölçütleri
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
Elektron Transport
Zinciri
Ş. SELEK
TIBBİ BİYOKİMYA
TÜRK DİLİ II
ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ II
TÜRK DİLİ II
M. E. AĞAR
Obsesif-Kompulsif
Spektrum
Bozuklukları
E. DEVECİ
DAVRANIŞ BİLİMLERİ
Elektron Transport
Zinciri
Anksiyete, panik ve
fobik bozukluklar
Ş. SELEK
TIBBİ BİYOKİMYA
E. KOÇER
DAVRANIŞ BİLİMLERİ
LAB: A
Yüzeyel ve Derin sırt
kasları, Suboccipital
bölge
21 Şubat
Cuma
M. E. AĞAR
Eklem biyomekaniği
09:30
10:15
20 Şubat
Perşembe
Olasılığa giriş; Olasılık
dağılımları: Binom,
Poisson
Ö. UYSAL
TEMEL
BİYOİSTATİSTİK
Olasılığa giriş; Olasılık
dağılımları: Binom,
Poisson
Ö. UYSAL
TEMEL
BİYOİSTATİSTİK
14:30
15:15
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
LAB: A
Yüzeyel ve Derin sırt
kasları, Suboccipital
bölge
15:30
16:15
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
DİSEKSİYON
HAZIRLIK-1,2
16:30
17:15
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
Ş. SELEK
TIBBİ BİYOKİMYA
Psikozlar
İ. KIRPINAR
DAVRANIŞ BİLİMLERİ
İ. TUNCAY
(Cerrahi Branşlar)
TIP EĞİTİMİ
LAB: B
Omuz ve Kolun arka
bölgesi
ANATOMİ
LAB: B
Yüzeyel ve Derin sırt
kasları, Suboccipital
bölge
Glikoliz Ve Allosterik
Kontrolü
ANATOMİ
ANATOMİ
DİSEKSİYON
HAZIRLIK-1,2
H. ALP
İyi Hekim Kimdir?
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ II
LAB: B
Omuz ve Kolun arka
bölgesi
ANATOMİ
Plexus Brachialis
H. ALP
İyi Hekim Kimdir?
İ. TUNCAY
(Cerrahi Branşlar)
TIP EĞİTİMİ
LAB: A
Omuz ve Kolun arka
bölgesi
Serbest Çalışma
ANATOMİ
SEÇMELİ DERS
LAB: A
Omuz ve Kolun arka
bölgesi
SEÇMELİ DERS
ANATOMİ
LAB: B
Yüzeyel ve Derin sırt
kasları, Suboccipital
bölge
ANATOMİ
Serbest Çalışma
ANATOMİ
35
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Dönem-I Ders Programı
Ders Kurulu TF1003: Hücre ve Doku III
Ders Kurulu Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Meryem IRAZ
24 Şubat
Pazartesi
25 Şubat
Salı
26 Şubat
Çarşamba
Esneklik
08:30
09:15
09:30
10:15
10:30
11:15
11:30
12:15
13:30
14:15
MESLEKİ İNGİLİZCE II
H. KÖSE
BİYOFİZİK
MESLEKİ İNGİLİZCE II
Fertilizasyon,
implantasyon
16:30
17:15
Standardize Normal
Dağılım
Ş. SELEK
TIBBİ BİYOKİMYA
M. EŞREFOĞLU
EMBRİYOLOJİ
Ö. UYSAL
TEMEL
BİYOİSTATİSTİK
Glikojen
Metabolizması
Önkol Ön bölgesi
Standardize Normal
Dağılım
Omuz ve Kol Ön
bölgesi
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
LAB: A
Derin sırt Kaslarıve
trigonum
suboccipitale,
DİSEKSİYON
HAZIRLIK-3
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
DİSEKSİYON
HAZIRLIK-3
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
Ö. UYSAL
TEMEL
BİYOİSTATİSTİK
Esneklik
H. KÖSE
BİYOFİZİK
ANATOMİ
LAB: A
Derin sırt Kasları ve
trigonum
suboccipitale,
LAB: B
Derin sırt Kaslarıve
trigonum
suboccipitale,
TÜRK DİLİ II
ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ II
TÜRK DİLİ II
M. E. AĞAR
Fertilizasyon,
implantasyon
ANATOMİ
15:30
16:15
MESLEKİ İNGİLİZCE II
Glikojen
Metabolizması
Ş. SELEK
TIBBİ BİYOKİMYA
28 Şubat
Cuma
M. E. AĞAR
M. EŞREFOĞLU
EMBRİYOLOJİ
Glandula mammaria
14:30
15:15
MESLEKİ İNGİLİZCE II
27 Şubat
Perşembe
İskelet kasının yapısı
ve işleyişi
H. KÖSE
BİYOFİZİK
Örnekleme teknikleri
Ö. UYSAL
TEMEL
BİYOİSTATİSTİK
Örnekleme teknikleri
Ö. UYSAL
TEMEL
BİYOİSTATİSTİK
Fossa cubiti ve
Canalis carpi
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
El Anatomisi
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
Önkol arka bölgesi
El Anatomisi
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
H. ALP
ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ II
H. ALP
Monosakkarit ve
Disakkaritlerin
Metabolizması
Ş. SELEK
TIBBİ BİYOKİMYA
Monosakkarit ve
Disakkaritlerin
Metabolizması
Ş. SELEK
TIBBİ BİYOKİMYA
İyi Hekim Kimdir?
H. ŞENTÜRK
(Dahili Branşlar)
TIP EĞİTİMİ
İyi Hekim Kimdir?
H. ŞENTÜRK
(Dahili Branşlar)
TIP EĞİTİMİ
SEÇMELİ DERS
ANATOMİ
LAB: B
Derin sırt Kaslarıve
trigonum
suboccipitale,
Önkol arka bölgesi
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
Serbest Çalışma
SEÇMELİ DERS
ANATOMİ
36
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Dönem-I Ders Programı
Ders Kurulu TF1003: Hücre ve Doku III
Ders Kurulu Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Meryem IRAZ
3 Mart
Pazartesi
4 Mart
Salı
5 Mart
Çarşamba
Bilaminar germ diski
08:30
09:15
MESLEKİ İNGİLİZCE II
MESLEKİ İNGİLİZCE II
M. EŞREFOĞLU
EMBRİYOLOJİ
MESLEKİ İNGİLİZCE II
7 Mart
Cuma
TÜRK DİLİ II
ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ II
M. E. AĞAR
Trilaminar germ diski
09:30
10:15
6 Mart
Perşembe
MESLEKİ İNGİLİZCE II
M. EŞREFOĞLU
EMBRİYOLOJİ
TÜRK DİLİ II
M. E. AĞAR
H. ALP
ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ II
H. ALP
Glikoneogenez
10:30
11:15
Ş. SELEK
TIBBİ BİYOKİMYA
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
LAB: B
Fossa axillaris,
Plexus Brachialis
Varsayım testlerinin
kullanımıı
Gluteal bölge
Glikoneogenez
11:30
12:15
13:30
14:15
14:30
15:15
15:30
16:15
16:30
17:15
Ş. SELEK
TIBBİ BİYOKİMYA
Kadavra ve
disseksiyon
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
DİSEKSİYON
HAZIRLIK-4
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
ANATOMİ
LAB: B
Fossa axillaris,
Plexus Brachialis
ANATOMİ
DİSEKSİYON
HAZIRLIK-4
LAB: A
Fossa axillaris,
Plexus Brachialis
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
ANATOMİ
Serbest Çalışma
LAB: A
Fossa axillaris,
Plexus Brachialis
Ö. UYSAL
TEMEL
BİYOİSTATİSTİK
Varsayım testlerinin
kullanımıı
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
İlk Yardım
Ö. SÖĞÜT
TIP EĞİTİMİ
Gluteal bölge
İlk Yardım
Ö. UYSAL
TEMEL
BİYOİSTATİSTİK
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
Ö. SÖĞÜT
TIP EĞİTİMİ
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
Serbest Çalışma
SEÇMELİ DERS
SEÇMELİ DERS
ANATOMİ
37
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Dönem-I Ders Programı
Ders Kurulu TF1003: Hücre ve Doku III
Ders Kurulu Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Meryem IRAZ
10 Mart
Pazartesi
11 Mart
Salı
12 Mart
Çarşamba
Embrionik dönem
08:30
09:15
MESLEKİ İNGİLİZCE II
MESLEKİ İNGİLİZCE II
M. EŞREFOĞLU
EMBRİYOLOJİ
10:30
11:15
MESLEKİ İNGİLİZCE II
Ş. SELEK
TIBBİ BİYOKİMYA
11:30
12:15
Aminoasitlerin
Metabolizması
Ş. SELEK
TIBBİ BİYOKİMYA
Lumbosacral plexus
13:30
14:15
14:30
15:15
15:30
16:15
16:30
17:15
MESLEKİ İNGİLİZCE II
M. EŞREFOĞLU
EMBRİYOLOJİ
Aminoasitlerin
Metabolizması
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
Uyluk Arka ve dış
bölgesi
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
DİSEKSİYON
HAZIRLIK-5
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
DİSEKSİYON
HAZIRLIK-5
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
Student’s t testi
Ö. UYSAL
TEMEL
BİYOİSTATİSTİK
STUDENT’S T TESTİ
Ö. UYSAL
TEMEL
BİYOİSTATİSTİK
LAB: A
Omuz ve kolun ön
bölgesi, Gl.mammaria
ANATOMİ
LAB: A
Omuz ve kolun ön
bölgesi, Gl.mammaria
ANATOMİ
LAB: B
Omuz ve kolun ön
bölgesi, Gl.mammaria
ANATOMİ
LAB: B
Omuz ve kolun ön
bölgesi, Gl.mammaria
ANATOMİ
14 Mart
Cuma
TÜRK DİLİ II
ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ II
M. E. AĞAR
Embrionik dönem
09:30
10:15
13 Mart
Perşembe
TÜRK DİLİ II
M. E. AĞAR
Protein Yıkımı ve Üre
Sentezi
Ş. SELEK
TIBBİ BİYOKİMYA
Protein Yıkımı ve Üre
Sentezi
Ş. SELEK
TIBBİ BİYOKİMYA
Glikoz Tayin
Yöntemleri
LAB:A
Tüm Öğretim
Elemanları
TIBBİ BİYOKİMYA
Glikoz Tayin
Yöntemleri
LAB:A
Tüm Öğretim
Elemanları
LAB: Student’s t testi
Ö. UYSAL
TEMEL
BİYOİSTATİSTİK
LAB: Student’s t testi
Ö. UYSAL
TEMEL
BİYOİSTATİSTİK
Uyluk ön ve medial
bölgesi
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
H. ALP
ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ II
H. ALP
Embriyonik
membranlar
M. EŞREFOĞLU
EMBRİYOLOJİ
Kayan filamentler
modeli
H. KÖSE
BİYOFİZİK
Quantum
E. AYŞAN
TIP EĞİTİMİ
Uyluk ön ve medial
bölgesi
Quantum
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
E. AYŞAN
TIP EĞİTİMİ
TIBBİ BİYOKİMYA
Glikoz Tayin
Yöntemleri
LAB:B
Tüm Öğretim
Elemanları
Trigonum
femorale,canalis
adductorius,canalis
femoralis
TIBBİ BİYOKİMYA
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
Glikoz Tayin
Yöntemleri
LAB:B
Tüm Öğretim
Elemanları
Serbest Çalışma
SEÇMELİ DERS
SEÇMELİ DERS
TIBBİ BİYOKİMYA
38
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Dönem-I Ders Programı
Ders Kurulu TF1003: Hücre ve Doku III
Ders Kurulu Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Meryem IRAZ
17 Mart
Pazartesi
08:30
09:15
09:30
10:15
MESLEKİ İNGİLİZCE II
18 Mart
Salı
Kasın mekanik
özellikleri ve EMG
MESLEKİ İNGİLİZCE II
H. KÖSE
BİYOFİZİK
MESLEKİ İNGİLİZCE II
Kasta ısı üretimi ve
Hill Denklemi
Ö. UYSAL
TEMEL
BİYOİSTATİSTİK
MESLEKİ İNGİLİZCE II
M. EŞREFOĞLU
EMBRİYOLOJİ
Kikare testi
11:30
12:15
13:30
14:15
Ö. UYSAL
TEMEL
BİYOİSTATİSTİK
Yağ Asitlerinin
Biyosentezi ve
Allosterik Kontrolü
A. KOÇYİĞİT
TIBBİ BİYOKİMYA
14:30
15:15
Yağ Asitlerinin
Biyosentezi ve
Allosterik Kontrolü
A. KOÇYİĞİT
TIBBİ BİYOKİMYA
15:30
16:15
16:30
17:15
DİSEKSİYON
HAZIRLIK-6
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
DİSEKSİYON
HAZIRLIK-6
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
21 Mart
Cuma
TÜRK DİLİ II
ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ II
TÜRK DİLİ II
M. E. AĞAR
Kongenital anomaliler
Serbest Çalışma
20 Mart
Perşembe
M. E. AĞAR
H. KÖSE
BİYOFİZİK
Kikare testi
10:30
11:15
19 Mart
Çarşamba
LAB: Kikare testi
Ö. UYSAL
TEMEL
BİYOİSTATİSTİK
LAB: Kikare testi
Serbest Çalışma
LAB: B
Önkol ön Bölgesi
ANATOMİ
LAB: B
Önkol Arka Bölgesi
ANATOMİ
LAB: A
Önkol ön Bölgesi
ANATOMİ
LAB: A
Önkol Arka Bölgesi
ANATOMİ
Serbest Çalışma
Yağ Asitlerinin Yıkımı
A. KOÇYİĞİT
TIBBİ BİYOKİMYA
Yağ Asitlerinin Yıkımı
A. KOÇYİĞİT
TIBBİ BİYOKİMYA
DİSEKSİYON
HAZIRLIK-7-8
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
DİSEKSİYON
HAZIRLIK-7-8
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
Ö. UYSAL
TEMEL
BİYOİSTATİSTİK
LAB: A
El Anatomisi
ANATOMİ
LAB: A
El Anatomisi
ANATOMİ
H. ALP
ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ II
H. ALP
Trigliserit,Fosfolipit ve
Glikolipit
Metabolizması
A. KOÇYİĞİT
TIBBİ BİYOKİMYA
Trigliserit,Fosfolipit ve
Glikolipit
Metabolizması
A. KOÇYİĞİT
TIBBİ BİYOKİMYA
Biyolojik Materyaller
M. EŞREFOĞLU
TIP EĞİTİMİ
Laboratuar kuralları
M. EŞREFOĞLU
TIP EĞİTİMİ
LAB: B
El Anatomisi
ANATOMİ
SEÇMELİ DERS
LAB: B
El Anatomisi
ANATOMİ
SEÇMELİ DERS
39
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Dönem-I Ders Programı
Ders Kurulu TF1003: Hücre ve Doku III
Ders Kurulu Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Meryem IRAZ
24 Mart
Pazartesi
08:30
09:15
09:30
10:15
MESLEKİ İNGİLİZCE II
11:30
12:15
13:30
14:15
Serbest Çalışma
26 Mart
Çarşamba
MESLEKİ İNGİLİZCE II
27 Mart
Perşembe
28 Mart
Cuma
TÜRK DİLİ II
ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ II
M. E. AĞAR
MESLEKİ İNGİLİZCE II
Serbest Çalışma
MESLEKİ İNGİLİZCE II
TÜRK DİLİ II
M. E. AĞAR
LAB: Varsayım testleri
10:30
11:15
25 Mart
Salı
Ö. UYSAL
TEMEL
BİYOİSTATİSTİK
Eşli t testi ve anova
Ö. UYSAL
TEMEL
BİYOİSTATİSTİK
LAB: Varsayım testleri
Eşli t testi ve anova
Ö. UYSAL
TEMEL
BİYOİSTATİSTİK
Ö. UYSAL
TEMEL
BİYOİSTATİSTİK
LAB: A
Gluteal Bölge,
Lumbosacral plexus,
Uyluk arka ve lateral
bölgesi
Bacak Anatomisi
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
Kolesterol
Metabolizması
A. KOÇYİĞİT
TIBBİ BİYOKİMYA
Kolesterol
Metabolizması
A. KOÇYİĞİT
TIBBİ BİYOKİMYA
DİSEKSİYON
HAZIRLIK-9
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
Korelasyon ve
regresyon
Ö. UYSAL
TEMEL
BİYOİSTATİSTİK
Korelasyon ve
regresyon
Ö. UYSAL
TEMEL
BİYOİSTATİSTİK
LAB: B
Uyluk Ön ve medial
bölgesi
H. ALP
ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ II
H. ALP
Lipoproteinlerin
Metabolizması
A. KOÇYİĞİT
TIBBİ BİYOKİMYA
Lipoproteinlerin
Metabolizması
A. KOÇYİĞİT
TIBBİ BİYOKİMYA
Serbest Çalışma
ANATOMİ
ANATOMİ
14:30
15:15
LAB: A
Gluteal Bölge,
Lumbosacral plexus,
Uyluk arka ve lateral
bölgesi
Bacak Anatomisi
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
DİSEKSİYON
HAZIRLIK-9
LAB: B
Uyluk Ön ve medial
bölgesi
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
ANATOMİ
Serbest Çalışma
LAB: A
Uyluk Ön ve medial
bölgesi
Serbest Çalışma
ANATOMİ
15:30
16:15
LAB: B
Gluteal Bölge,
Lumbosacral plexus,
Uyluk arka ve lateral
bölgesi
Ayak Anatomisi
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
SEÇMELİ DERS
ANATOMİ
ANATOMİ
16:30
17:15
LAB: B
Gluteal Bölge,
Lumbosacral plexus,
Uyluk arka ve lateral
bölgesi
ANATOMİ
Ayak Anatomisi
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
Serbest Çalışma
LAB: A
Uyluk Ön ve medial
bölgesi
SEÇMELİ DERS
ANATOMİ
40
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Dönem-I Ders Programı
Ders Kurulu TF1003: Hücre ve Doku III
Ders Kurulu Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Meryem IRAZ
31 Mart
Pazartesi
08:30
09:15
09:30
10:15
10:30
11:15
11:30
12:15
MESLEKİ İNGİLİZCE II
Serbest Çalışma
2 Nisan
Çarşamba
MESLEKİ İNGİLİZCE II
3 Nisan
Perşembe
4 Nisan
Cuma
TÜRK DİLİ II
ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ II
M. E. AĞAR
MESLEKİ İNGİLİZCE II
Serbest Çalışma
MESLEKİ İNGİLİZCE II
TÜRK DİLİ II
M. E. AĞAR
Serbest Çalışma
LAB:
Eşli t testi
Tanı testleri;
prevalans insidans
Ö. UYSAL
TEMEL
BİYOİSTATİSTİK
Ö. UYSAL
TEMEL
BİYOİSTATİSTİK
LAB
Korelasyon ve
regresyon
Tanı testleri;
prevalans insidans
Serbest Çalışma
Ö. UYSAL
TEMEL
BİYOİSTATİSTİK
DİSEKSİYON
HAZIRLIK-10
13:30
14:15
1 Nisan
Salı
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
LAB: B
Bacak Anatomisi
ANATOMİ
DİSEKSİYON
HAZIRLIK-11
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
DİSEKSİYON
HAZIRLIK-11
Ö. UYSAL
TEMEL
BİYOİSTATİSTİK
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
Lipit Tanınma
Reaksiyonları
LAB
Tüm Öğretim
Elemanları
LAB: B
Ayak Anatomisi
H. ALP
ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ II
H. ALP
Nüfus Doğum ve ölüm
istatistikleri
Ö. UYSAL
TEMEL
BİYOİSTATİSTİK
Nüfus Doğum ve ölüm
istatistikleri
Ö. UYSAL
TEMEL
BİYOİSTATİSTİK
Serbest Çalışma
ANATOMİ
TIBBİ BİYOKİMYA
14:30
15:15
DİSEKSİYON
HAZIRLIK-10
LAB: B
Bacak Anatomisi
Y. ARİFOĞLU
ANATOMİ
ANATOMİ
Lipit Tanınma
Reaksiyonları
LAB
Tüm Öğretim
Elemanları
LAB: B
Ayak Anatomisi
Serbest Çalışma
ANATOMİ
TIBBİ BİYOKİMYA
15:30
16:15
Serbest Çalışma
LAB: A
Bacak Anatomisi
ANATOMİ
Lipit Tanınma
Reaksiyonları
LAB
Tüm Öğretim
Elemanları
LAB: A
Ayak Anatomisi
SEÇMELİ DERS
ANATOMİ
TIBBİ BİYOKİMYA
16:30
17:15
LAB: A
Bacak Anatomisi
Serbest Çalışma
ANATOMİ
Lipit Tanınma
Reaksiyonları
LAB
Tüm Öğretim
Elemanları
LAB: A
Ayak Anatomisi
SEÇMELİ DERS
ANATOMİ
TIBBİ BİYOKİMYA
41
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Dönem-I Ders Programı
Ders Kurulu TF1003: Hücre ve Doku III
Ders Kurulu Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Meryem IRAZ
7 Nisan
Pazartesi
08:30
09:15
ATATÜRK İLKELERİ
VE INKILAP TARİHİ II
ARA SINAVI
09:30
10:15
ATATÜRK İLKELERİ
VE INKILAP TARİHİ II
ARA SINAVI
8 Nisan
Salı
9 Nisan
Çarşamba
10 Nisan
Perşembe
HİSTOLOJİ PRATİK
SINAVI
ANATOMİ PRATİK
SINAVI
10:30
11:15
MESLEKİ İNGİLİZCE II
ARA SINAVI
HİSTOLOJİ PRATİK
SINAVI
ANATOMİ PRATİK
SINAVI
11:30
12:15
MESLEKİ İNGİLİZCE II
ARA SINAVI
HİSTOLOJİ PRATİK
SINAVI
ANATOMİ PRATİK
SINAVI
13:30
14:15
14:30
15:15
15:30
16:15
LAB-A
Serbest Çalışma
LAB--B
Serbest Çalışma
ANATOMİ
ANATOMİ
LAB-A
Serbest Çalışma
LAB-B
Serbest Çalışma
ANATOMİ
ANATOMİ
ANATOMİ
16:30
17:15
13:00
16:00
Serbest Çalışma
ANATOMİ
Serbest Çalışma
ANATOMİ
LAB-B
Serbest Çalışma
LAB-A
Serbest Çalışma
ANATOMİ
LAB-B
Serbest Çalışma
LAB-A
Serbest Çalışma
ANATOMİ
ANATOMİ
11 Nisan
Cuma
TÜRK DİLİ II ARA SINAVI
Serbest Çalışma
ANATOMİ
TÜRK DİLİ II ARA SINAVI
Serbest Çalışma
ANATOMİ
12 NİSAN 2014
CUMARTESİ
DERS KURULU TEORİK SINAVI
42
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Dönem-I Ders Programı
COURSE IV (TF1004): CELL AND TISSUE IV
Beginning of Committee/End of Committee
Türk Dili II Genel Sınav
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Genel Sınav
Professional English II Final Exam
Electives Spring 1-2 Final Exam
Histology and Embryology Practical Exam
Anatomy Practical Exam
Committee Exam
Türk Dili II Bütünleme Sınavı
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Bütünleme Sınavı
Professional English II Make-up Exam
Electives Spring 1-2 Make-up Exam
Discipline: Basic Medical Sciences
List of Participants
Anatomy (head and neck)
Prof. Dr. Yasin ARİFOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Mehmet BİLGİN
Histology and Embryology
Prof. Dr. Mukaddes EŞREFOĞLU
Medical Microbiology
Medical Education
Biochemistry
Prof. Dr. Mehmet Ziya DOYMAZ
Yrd. Doç. Dr. Meryem IRAZ
Prof. Dr. Rümeyza KAZANCIOĞLU
Prof. Dr. Ethem GÜNEREN
Prof. Dr. Ömer SOYSAL
Doç. Dr. Bayram VEYSELLER
Yrd. Doç. Dr. M.Veli KARAALTUN
Prof. Dr. Abdurrahim KOÇYİĞİT
Doç. Dr. Şahbettin SELEK
Medical Genetic
Yrd. Doç. Dr. Gözde YEŞİL
Case Study
Prof. Dr. Sema ARICI
Prof. Dr. Ramazan DANSUK
Doç. Dr. Hayrullah KÖSE
Doç. Dr. Ayşenur MERİÇ
Doç. Dr. Gökçen BAŞARANOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Mahmut GÜRGAN
Yrd. Doç. Dr. Özden TÜREL
Yrd. Doç. Dr. Selçuk SILAY
Yrd. Doç. Dr. A. Esra GÜRSOY
Yrd. Doç. Dr. M. Veli KARAALTUN
Biophysics
Doç. Dr. Hayrullah KÖSE
Physiology
Prof. Dr. İsmail MERAL
COURSE TOTAL
April 14, 2014-June 6, 2014
June 10, 2014
June 10, 2014
June 11, 2014
June 9, 2014
June 3, 2014
June 3, 2014
June 6, 2014
June 30, 2014
June 30, 2014
July 2, 2014
July 1, 2014
Theoretical
Practical
Total
12
9+9
21
4
4
8
14
6
20
12
-
12
16
2+2
18
12
-
12
12
12
7
-
7
10
2+2
12
87
35
122
Türk Dili II
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin AĞAR
10
-
10
Professional English II
Lec. Erdoğan ERTÜRKOĞLU
20
-
20
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Yrd. Doç. Dr. Hayrunisa ALP
12
-
12
Electives Spring 1
Related Lec.
7
-
7
Electives Spring 2
Related Lec.
7
-
7
GENERAL TOTAL
143
178
43
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Dönem-I Ders Programı
AIM OF COMMITEE IV
Knowledge
1. Head and neck Anatomy
2. Histological features of the muscle and nerve tissue
3. The metabolism of amino acids and proteins in cell
4. Introduction to the basic concepts in microbiology including bacteriology, mycobacteriology, serology,
immunology, virology, parasitology, and molecular microbiology
5. Human chromosomes, chromosomal aberrations and the causes of mutations
6. Diagnosis and treatment of genetic diseases and the basic knowledge in genetic consultation
Skill
1. Sugar measurement in urine and blood
2. Injection techniques
3. Social skills in daily life
4. Communication skills between physician and patients
Behavior
1. Nonviolent Communication
2. Confidence in the physician-patient relationship
3. Basic principles in consultation
44
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Dönem-I Ders Programı
Commitee TF1004: Cell and Tissue IV
Chair: Assoc. Prof. Dr. Hayrullah KÖSE
14 April
Monday
15 April
Tuesday
16 April
Wednesday
Muscle tissue
08:30
09:15
PROFESSİONAL
ENGLISH II
M. EŞREFOĞLU
HISTOLOGY
PROFESSİONAL
ENGLISH II
Muscle tissue
09:30
10:15
10:30
11:15
11:30
12:15
13:30
14:15
14:30
15:15
15:30
16:15
PROFESSİONAL
ENGLISH II
M. EŞREFOĞLU
HISTOLOGY
Biosynthesis of
Aminoacids
Muscular System
Functions
Ş. SELEK
BIOCHEMISTRY
İ. MERAL
PHYSIOLOGY
Biosynthesis of
Aminoacids
Non-ionisan
radiation
Ş. SELEK
BIOCHEMISTRY
H. KÖSE
BİOPHYSİCS
Head and neck
Scalp
Head and neck
Scalp-face
Student
presentation-3
PROFESSİONAL
ENGLISH II
17:15
18 April
Friday
TÜRK DİLİ II
ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ II
M. E. AĞAR
TÜRK DİLİ II
M. E. AĞAR
Skeletal Muscle
CASE STUDY
İ. MERAL
PHYSIOLOGY
Skeletal Muscle
CASE STUDY
İ. MERAL
PHYSIOLOGY
H. ALP
ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ II
H. ALP
Conversion of
Aminoacids to
Specialized Products
Ş. SELEK
BIOCHEMISTRY
Conversion of
Aminoacids to
Specialized Products
Ş. SELEK
BIOCHEMISTRY
LAB: A
Muscle tissue
LAB: B
Muscle tissue
How to consult the
patients
HISTOLOGY
HISTOLOGY
R. KAZANCIOĞLU
MEDICAL EDUCATION
LAB: A
Muscle tissue
LAB: B
Muscle tissue
How to consult the
patients
Y. ARİFOĞLU
ANATOMY
HISTOLOGY
HISTOLOGY
R. KAZANCIOĞLU
MEDICAL EDUCATION
Head and neck
Face
Introduction to
Microbiology
Non-ionisan radiation
Y. ARİFOĞLU
ANATOMY
Y. ARİFOĞLU
ANATOMY
Head and neck
Face
Free study
Free study
Y. ARİFOĞLU
ANATOMY
M. Z. DOYMAZ
MICROBIOLOGY
Nomenclature and
classification of
microorganisms
16:30
17 April
Thursday
Free study
Free study
M. Z. DOYMAZ
MICROBIOLOGY
H. KÖSE
BİOPHYSİCS
ELECTIVES
Ionisan radiation
H. KÖSE
BİOPHYSİCS
ELECTIVES
45
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Dönem-I Ders Programı
Commitee TF1004: Cell and Tissue IV
Chair: Assoc. Prof. Dr. Hayrullah KÖSE
21 April
Monday
22 April
Tuesday
23 April
Wednesday
Ionisan radiation
08:30
09:15
PROFESSİONAL
ENGLISH II
H. KÖSE
BİOPHYSİCS
10:30
11:15
11:30
12:15
13:30
14:15
14:30
15:15
15:30
16:15
PROFESSİONAL
ENGLISH II
Posttransnational
Modifications
Ş. SELEK
BIOCHEMISTRY
Posttransnational
Modifications
Ş. SELEK
BIOCHEMISTRY
17:15
TÜRK DİLİ II
ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ II
TÜRK DİLİ II
H. ALP
ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ II
H. KÖSE
BİOPHYSİCS
M. E. AĞAR
Heredity Models
Chromosomal
Abnormalities
Biosynthesis of
Proteins
G. YEŞİL
MEDICAL GENETİC
Ş. SELEK
BIOCHEMISTRY
Chromosomal
Abnormalities
Biosynthesis of
Proteins
G. YEŞİL
MEDICAL GENETİC
Ş. SELEK
BIOCHEMISTRY
G. YEŞİL
MEDICAL GENETİC
Heredity Models
G. YEŞİL
MEDICAL GENETİC
National
Sovereignty
and Childrens
Day
H. ALP
Patient/physician
relations
Parotid and temporal
region
Neuromuscular
Junction
Y. ARİFOĞLU
ANATOMY
İ. MERAL
PHYSIOLOGY
M. V. KARAALTUN
MEDICAL EDUCATION
Infratemporal and
pterygopalatine fossa
Neuromuscular
Junction
Patient/physician
relations
Y. ARİFOĞLU
ANATOMY
İ. MERAL
PHYSIOLOGY
CASE STUDY
CASE STUDY
Parotid, Temporal,
infratemporal and
pterygopalatine
regions
Student Presentation-3
Y. ARİFOĞLU
ANATOMY
16:30
25 April
Friday
M. E. AĞAR
X-rays
09:30
10:15
24 April
Thursday
M. V. KARAALTUN
MEDICAL EDUCATION
Structure of
procaryotic cells
Free study
M. Z. DOYMAZ
MICROBIOLOGY
Host-pathogen
Interactions
Free study
Free study
ELECTIVES
ELECTIVES
M. Z. DOYMAZ
MICROBIOLOGY
46
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Dönem-I Ders Programı
Commitee TF1004: Cell and Tissue IV
Chair: Assoc. Prof. Dr. Hayrullah KÖSE
28 April
Monday
08:30
09:15
09:30
10:15
10:30
11:15
11:30
12:15
PROFESSİONAL
ENGLISH II
PROFESSİONAL
ENGLISH II
Biochemistry of
Connective Tissue
A. KOÇYİĞİT
BIOCHEMISTRY
Biochemistry of
Connective Tissue
A. KOÇYİĞİT
BIOCHEMISTRY
29 April
Tuesday
Nitrution and
Obesity
A. KOÇYİĞİT
BIOCHEMISTRY
Nitrution and
Obesity
A. KOÇYİĞİT
BIOCHEMISTRY
Autosomal
Chromosome
Disorders
G. YEŞİL
MEDICAL GENETİC
Autosomal
Chromosome
Disorders
30 Nisan
Wednesday
1 May
Thursday
2 May
Friday
ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ II
PROFESSİONAL
ENGLISH II
H. ALP
ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ II
PROFESSİONAL
ENGLISH II
H. ALP
Energy for Muscle
Contractions
CASE STUDY
İ. MERAL
PHYSIOLOGY
Free study
CASE STUDY
G. YEŞİL
MEDICAL GENETİC
Labors Day
13:30
14:15
Free study
Anterior cervical
region and cervical
trigones
Y. ARİFOĞLU
ANATOMY
14:30
15:15
Free study
Anterior cervical
region and cervical
trigones
Y. ARİFOĞLU
ANATOMY
15:30
16:15
Free study
Anterior cervical
region and cervical
trigones
Sudent
Presentation-3
Y. ARİFOĞLU
ANATOMY
16:30
17:15
Free study
Free study
Bacterial Physiology
M. Z. DOYMAZ
MICROBIOLOGY
Bacterial Metabolism
M. Z. DOYMAZ
MICROBIOLOGY
LAB; A
Laboratory safety,
Specimen Collection,
Media and Plating
Patient/ physician
communications
B. VEYSELLER
MEDICAL EDUCATION
Patient/ physician
communications
B. VEYSELLER
MEDICAL EDUCATION
ELECTIVES
M. IRAZ
MICROBIOLOGY
LAB; B
Laboratory safety,
Specimen Collection,
Media and Plating
ELECTIVES
M. IRAZ
MICROBIOLOGY
47
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Dönem-I Ders Programı
Commitee TF1004: Cell and Tissue IV
Chair: Assoc. Prof. Dr. Hayrullah KÖSE
5 May
Monday
08:30
09:15
09:30
10:15
10:30
11:15
11:30
12:15
13:30
14:15
PROFESSİONAL
ENGLISH II
PROFESSİONAL
ENGLISH II
6 Ma
Tuesday
7 May
Wednesday
Free study
PROFESSİONAL
ENGLISH II
Free study
Biochemistry of
Adipose Tissue
Sex Chromosome
Disorders
A. KOÇYİĞİT
BIOCHEMISTRY
G. YEŞİL
MEDICAL GENETİC
Biochemistry of
Adipose Tissue
Sex Chromosome
Disorders
A. KOÇYİĞİT
BIOCHEMISTRY
G. YEŞİL
MEDICAL GENETİC
Radiological anatomy
(Head and Neck
muscle and vesels)
14:30
15:15
15:30
16:15
CASE STUDY
17:15
M. EŞREFOĞLU
HISTOLOGY
Nerve tissue
M. EŞREFOĞLU
HISTOLOGY
9 May
Friday
TÜRK DİLİ II
ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ II
M. E. AĞAR
TÜRK DİLİ II
M. E. AĞAR
H. ALP
ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ II
H. ALP
X-rays
Structureof DNA
H. KÖSE
BİOPHYSİCS
A. KOÇYİĞİT
BIOCHEMISTRY
Paper
Chromatography
LAB: A
Structure of DNA
A. KOÇYİĞİT
BIOCHEMISTRY
BIOCHEMISTRY
M. Z. DOYMAZ
MICROBIOLOGY
Paper
Chromatography
LAB: A
BIOCHEMISTRY
Sugar measurements
in blood and urine
R. KAZANCIOĞLU
MEDICAL EDUCATION
Overview of
Sterilization and of
Antibiotics
Paper
Chromatography
LAB: B
Sugar measurements
in blood and urine
M. BİLGİN
ANATOMY
M. Z. DOYMAZ
MICROBIOLOGY
BIOCHEMISTRY
R. KAZANCIOĞLU
MEDICAL EDUCATION
LAB:A+B
Radiological anatomy
(Head and Neck
muscle and vesels)
LAB; A
Microscopy and
Gram Stain
CASE STUDY
Free study
M. IRAZ
MICROBIOLOGY
M. BİLGİN
ANATOMY
16:30
Nerve tissue
Bacterial Genetics
M. BİLGİN
ANATOMY
Radiological anatomy
(Head and Neck
muscle and vesels)
PROFESSİONAL
ENGLISH II
8 May
Thursday
LAB:A+B
Radiological anatomy
(Head and Neck
muscle and vesels)
M. BİLGİN
ANATOMY
Free study
LAB; B
Microscopy and
Gram Stain
Paper
Chromatography
LAB: B
ELECTIVES
BIOCHEMISTRY
Free study
ELECTIVES
M. IRAZ
MICROBIOLOGY
48
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Dönem-I Ders Programı
Commitee TF1004: Cell and Tissue IV
Chair: Assoc. Prof. Dr. Hayrullah KÖSE
12 May
Monday
08:30
09:15
09:30
10:15
PROFESSİONAL
ENGLISH II
PROFESSİONAL
ENGLISH II
13 May
Tuesday
14 May
Wednesday
Free study
PROFESSİONAL
ENGLISH II
Free study
PROFESSİONAL
ENGLISH II
Ultra violet
10:30
11:15
H. KÖSE
BİOPHYSİCS
13:30
14:15
14:30
15:15
H. KÖSE
BİOPHYSİCS
PREPARATION
DISSCECTION
GROUP-1-2
Y. ARİFOĞLU
ANATOMY
PREPARATION
DISSCECTION
GROUP-1-2
Y. ARİFOĞLU
ANATOMY
15:30
16:15
16:30
17:15
Free study
Free study
16 May
Friday
TÜRK DİLİ II
ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ II
M. E. AĞAR
TÜRK DİLİ II
M. E. AĞAR
Smooth Muscle
Free study
CASE STUDY
LASER
11:30
12:15
15 May
Thursday
İ. MERAL
PHYSIOLOGY
Smooth Muscle
Free study
LAB: A
Head and neck
Scalp-Face
ANATOMY
LAB: B
Nerve tissue
HISTOLOGY
LAB: A
Head and neck
Scalp-Face
ANATOMY
LAB: B
Nerve tissue
HISTOLOGY
LAB: B
Head and neck
Scalp-Face
ANATOMY
LAB: A
Nerve tissue
HISTOLOGY
LAB: B
Head and neck
Scalp-Face
ANATOMY
LAB: A
Nerve tissue
HISTOLOGY
CASE STUDY
Introduction to
Mycobacteriology
M. Z. DOYMAZ
MICROBIOLOGY
İ. MERAL
PHYSIOLOGY
LAB: A
Parotid, Temporal,
infratemporal and
pterygopalatine
regions
H. ALP
ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ II
H. ALP
Microdeletions and
Clinical Effects
G. YEŞİL
MEDICAL GENETİC
Microdeletions and
Clinical Effects
G. YEŞİL
MEDICAL GENETİC
Checklist
E. GÜNEREN
Tıp Eğitimi
ANATOMY
Introduction to
Virology
M. Z. DOYMAZ
MICROBIOLOGY
LAB: A
Parotid, Temporal,
infratemporal and
pterygopalatine
regions
Outliners
E. GÜNEREN
Tıp Eğitimi
ANATOMY
Free study
LAB: B
Parotid, Temporal,
infratemporal and
pterygopalatine
regions
ELECTIVES
ANATOMY
Free study
LAB: B
Parotid, Temporal,
infratemporal and
pterygopalatine
regions
ELECTIVES
ANATOMY
49
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Dönem-I Ders Programı
Commitee TF1004: Cell and Tissue IV
Chair: Assoc. Prof. Dr. Hayrullah KÖSE
19 May
Monday
08:30
09:15
09:30
10:15
20 May
Tuesday
21 May
Wednesday
Free study
PROFESSİONAL
ENGLISH II
Free study
General principles of
Multifactorial
Disorders
10:30
11:15
G. YEŞİL
MEDICAL GENETİC
General principles of
Multifactorial
Disorders
11:30
12:15
13:30
14:15
Commemorati
on of Atatürk,
Youth and
Sports Day
G. YEŞİL
MEDICAL GENETİC
LAB: A
Electromyography
EMG
PHYSIOLOGY
14:30
15:15
LAB: A
Electromyography
EMG
PHYSIOLOGY
15:30
16:15
LAB: B
Electromyography
EMG
PHYSIOLOGY
16:30
17:15
LAB: B
Electromyography
EMG
PHYSIOLOGY
PROFESSİONAL
ENGLISH II
Cardiac Muscle
İ. MERAL
PHYSIOLOGY
Cardiac Muscle
İ. MERAL
PHYSIOLOGY
Introduction to
Serology and
Immunology
M. Z. DOYMAZ
MICROBIOLOGY
Introduction to
Parasitology
M. Z. DOYMAZ
MICROBIOLOGY
PREPARATION
DISSCECTION
GROUP-2
Y. ARİFOĞLU
ANATOMY
PREPARATION
DISSCECTION
GROUP-2
Y. ARİFOĞLU
ANATOMY
22 May
Thursday
23 May
Friday
TÜRK DİLİ II
ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ II
M. E. AĞAR
TÜRK DİLİ II
M. E. AĞAR
H. ALP
ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ II
H. ALP
Introduction to
Mycology
CASE STUDY
M. Z. DOYMAZ
MICROBIOLOGY
Introduction to
Molecular
Microbiology
CASE STUDY
M. Z. DOYMAZ
MICROBIOLOGY
LAB: A
infratemporal and
pterygopalatine
regions
Injection techniques
Ö. SOYSAL
MEDICAL EDUCATION
ANATOMY
LAB: A
infratemporal and
pterygopalatine
regions
Injection techniques
Ö. SOYSAL
MEDICAL EDUCATION
ANATOMY
LAB: B
infratemporal and
pterygopalatine
regions
ELECTIVES
ANATOMY
LAB: B
infratemporal and
pterygopalatine
regions
ELECTIVES
ANATOMY
50
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Dönem-I Ders Programı
Commitee TF1004: Cell and Tissue IV
Chair: Assoc. Prof. Dr. Hayrullah KÖSE
26 May
Monday
08:30
09:15
09:30
10:15
PROFESSİONAL
ENGLISH II
PROFESSİONAL
ENGLISH II
27 May
Tuesday
28 May
Wednesday
Free study
PROFESSİONAL
ENGLISH II
Free study
PROFESSİONAL
ENGLISH II
29 May
Thursday
30 May
Friday
TÜRK DİLİ II
ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ II
M. E. AĞAR
TÜRK DİLİ II
M. E. AĞAR
H. ALP
ATATÜRK İLKELERİ VE
İNKILAP TARİHİ II
H. ALP
10:30
11:15
Free study
Free study
Free study
Free study
Free study
11:30
12:15
Free study
Free study
Free study
Free study
Free study
Free study
Free study
Free study
Free study
13:30
14:15
PREPARATION
DISSCECTION
GROUP-3
Y. ARİFOĞLU
ANATOMY
14:30
15:15
PREPARATION
DISSCECTION
GROUP-3
Y. ARİFOĞLU
ANATOMY
15:30
16:15
Free study
LAB: A
Cervical region and
trigones
ANATOMY
LAB: A
Cervical region and
trigones
ANATOMY
LAB: B
Cervical region and
trigones
LAB; A
Bacterial
Identification and
Antimicrobial
susceptibility testing
M. IRAZ
MICROBIOLOGY
LAB; B
Bacterial
Identification and
Antimicrobial
susceptibility testing
M. IRAZ
MICROBIOLOGY
Free study
Free study
Free study
Free study
ELECTIVES
ANATOMY
16:30
17:15
Free study
LAB: B
Cervical region and
trigones
ELECTIVES
ANATOMY
51
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Dönem-I Ders Programı
Commitee TF1004: Cell and Tissue IV
Chair: Assoc. Prof. Dr. Hayrullah KÖSE
2 Jun
Monday
LAB:A-B
GENERAL
08:30
09:15
HISTOLOGY AND
EMBRIYOLOGY
LAB: A-B
GENERAL
09:30
10:15
HISTOLOGY AND
EMBRIYOLOGY
LAB: A-B
GENERAL
10:30
11:15
HISTOLOGY AND
EMBRIYOLOGY
LAB: A-B
GENERAL
11:30
12:15
13:30
14:15
HISTOLOGY AND
EMBRIYOLOGY
LAB: A-B
Free Study
ANATOMY
3 Jun
Tuesday
4 Jun
Wednesday
5 Jun
Thursday
6 Jun
Friday
HISTOLOGY AND
EMBRIYOLOGY
PRACTICAL EXAM
HISTOLOGY AND
EMBRIYOLOGY
PRACTICAL EXAM
HISTOLOGY AND
EMBRIYOLOGY
PRACTICAL EXAM
HISTOLOGY AND
EMBRIYOLOGY
PRACTİCAL EXAM
ANATOMY
PRACTICAL EXAM
LAB: A-B
Free Study
14:30
15:15
15:30
16:15
16:30
ANATOMY
LAB: A-B
Free Study
ANATOMY
ANATOMY
PRACTICAL EXAM
ANATOMY
PRACTICAL EXAM
LAB: A-B
Free Study
17:15
ANATOMY
13:00
16:00
June 6, 2014
Saturday
ANATOMY
PRACTICAL EXAM
COMMITTEE EXAM
52
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Dönem-I Ders Programı
9 Haziran
Pazartesi
10 Haziran
Salı
11 Haziran
Çarşamba
08:30
09:15
SEÇMELİ BAHAR I
GENEL SINAV
TÜRK DİLİ II GENEL
SINAV
PROFESSİONAL
ENGLISH II
FİNAL EXAM
09:30
10:15
SEÇMELİ BAHAR II
GENEL SINAV
10:30
11:15
12 Haziran
Perşembe
13 Haziran
Cuma
ATATÜRK İLKELERİ VE
INKILAP TARİHİ II
GENEL SINAV
53
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Dönem-I Ders Programı
ZORUNLU VE SEÇMELİ DERSLER SINAV TAKVİMİ
TARİH
GÜN
SAAT
SINAVIN ADI
21 Ocak 2014
Salı
08:30 - 09:15
Mesleki İngilizce I Final Sınavı
22 Ocak 2014
Çarşamba
10:30 - 11:15
Seçmeli-1 Final Sınavı
22 Ocak 2014
Çarşamba
11:30 - 12:15
Seçmeli-2 Final Sınavı
23 Ocak 2014
Perşembe
11:30 - 12:15
Türk Dili I Final Sınavı
23 Ocak 2014
Perşembe
13:30 - 14:15
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I Final Sınavı
03 Şubat 2014
Pazartesi
09:30 - 11:15
Türk Dili I Bütünleme Sınavı
03 Şubat 2014
Pazartesi
14:30 - 16:15
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I Bütünleme Sınavı
04 Şubat 2014
Salı
14:30 - 16:15
Mesleki İngilizce I Bütünleme Sınavı
06 Şubat 2014
Perşembe
14:30 - 15:15
Seçmeli-1 Bütünleme Sınavı
06 Şubat 2014
Perşembe
15:30 - 16:15
Seçmeli-2 Bütünleme Sınavı
09 Haziran 2014
Pazartesi
08:30 - 09:15
Seçmeli-3 Final Sınavı
09 Haziran 2014
Pazartesi
09:30 - 10:15
Seçmeli-4 Final Sınavı
10 Haziran 2014
Salı
08:30 - 09:15
Türk Dili II Final Sınavı
10 Haziran 2014
Salı
10:30 - 11:15
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II Final Sınavı
11 Haziran 2014
Çarşamba
08:30 - 09:15
Professıonal Englısh II Final Sınavı
30 Haziran 2014
Pazartesi
08:30 - 09:15
Türk Dili II Bütünleme Sınavı
30 Haziran 2014
Pazartesi
10:30 - 11:15
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II Bütünleme Sınavı
01 Temmuz 2014
Salı
08:30 - 09:15
Seçmeli-3 Bütünleme Sınavı
01 Temmuz 2014
Salı
09:30 - 10:15
Seçmeli-4 Bütünleme Sınavı
02 Temmuz 2014
Çarşamba
08:30 - 09:15
Professıonal Englısh II Bütünleme Sınavı
54
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Dönem-I Ders Programı
KURUL FİNAL SINAV TAKVİMİ
TARİH
GÜN
SAAT
SINAVIN ADI
23 Haziran 2014
Pazartesi
13:00 - 17:00
24 Haziran 2014
Salı
09:00 - 17:00
ANATOMİ PRATİK
27 Haziran 2014
Cuma
10:00 - 12:00
FİNAL TEORİK
HİSTOLOJİ PRATİK
KURUL BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ
TARİH
GÜN
SAAT
SINAVIN ADI
14 Temmuz 2014
Pazartesi
13:00 - 17:00
15 Temmuz 2014
Salı
09:00 - 17:00
ANATOMİ PRATİK
18 Temmuz 2014
Cuma
10:00 - 12:00
BÜTÜNLEME TEORİK
HİSTOLOJİ PRATİK
55
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Dönem-I Ders Programı
BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2013-2014
DÖNEM I DERS İÇERİKLERİ
TF1001 HÜCRE VE DOKU I
ANATOMİ
Anatomi‘de temel kavramlar ve tarifler, Tıbbi terminoloji.
TIBBİ BİYOLOJİ
Tıbbi biyolojiye giriş ve hücre organizasyonu; prokaryotik hücre, ökaryotik hücre, hücre membranı,
endomembran sistem ve sitoplazma, organeller ve klinik önemi, hücrede protein trafiği, egzositoz, endositoz,
reseptör aracılı endositoz, hücre iskeleti, yapısı, işlevi ve hücre membran farklılaşmaları, hücre bağlantıları ve
hücre dışı matrix (ECM), hücreler arası sinyal iletim mekanizmaları; hücre yüzey reseptörleri ve intrasellüler
reseptörler ile sinyal iletimi; prokaryotik ve ökaryotik genlerin moleküler organizasyonu, kromatin yapısı,
sentromer ve telomer, mitokondriyal DNA yapısı ve kalıtım, DNA replikasyonu, protein sentezi ve genetik kod/
tRNA/rRNA, ER da gerçekleşen protein sentezinin moleküler temeli.
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ
Histolojiye giriş, hücrelerin temel özellikleri, histoloji laboratuvarlarında kullanılan mikroskopların çalışma
prensipleri, doku hazırlama teknikleri, hücrede yer alan organeller, plazma membranının, membranlı
organellerin, ipliksi organellerin yapıları, elektron mikroksopik özellikleri, işlevleri, nukleus ve nukleolus yapısı,
mitoz ve mayoz bölünmeler.
TIBBİ BİYOKİMYA
Biyokimyaya giriş ve temel kavramlar, karbonhidratlara giriş, spektrofotometri prensipleri ve kullanım alanları,
karbonhidratların yapı ve fonksiyonları, aminoasitler, nükleotidler, kimyasal yapıları ve tepkimeleri, proteinlerin
primer, sekonder, tersiyer ve kuaterner yapıları; ATP döngüsü ve biyoenerjitik prensipleri; lipitlerin tarifi ve
sınıflaması, lipoproteinlerin yapı ve fonksiyonları.
TIP EĞİTİMİ
Öğrenci gözüyle tıp eğitimi, etkin tıp öğrencisi olmak, öğrenme-hatırlama, ilk yardım, bilim nedir?.
TIP TARİHİ
Tıp tarihine giriş, eski uygarlıklarda tıp, Hipokratik tıp, Ortaçağda tıp, İslam Uygarlığında tıp, Rönesans ve
deneysel tıbbın başlangıcı, batıda modern tıbbın gelişimi, Osmanlı döneminde tıp, Cumhuriyet döneminde tıp.
BİYOFİZİK
Fizikte kullanılan temel birim sistemleri, Newton yasaları, sıvıların özellikleri, hidrostatik basınç, hidrodinamik,
akışkanlık, akış hızı, debi, yüzey gerilim. Laplace yasası, akciğerde kompleyans, Newtoniyen ve non-Newtoniyen
sıvılar, Bernouille yasası. Elektrik ölçü ve gözlem araçları, elektrik alanlarının biyolojik sistemlere etkisi.
DAVRANIŞ BİLİMLERİ
Okul döneminde adolesan dönemi ruhsal özellikleri, erken çocukluk (1-3 yaş), ergenlik ve okul döneminde
çocuğun ruhsal özellikleri, kognitif gelişim ve Piaget kuramı.
56
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Dönem-I Ders Programı
ORGANİK KİMYA
Organik kimyada temel kavramlar, orbitaller ve kovalent bağlanma, yapı izomerisi ve adlandırma. Kimyasal
reaksiyonlar, temel reaksiyon tipleri ve mekanizmaları (sübstitüsyon ve eliminasyon, serbest radikal
tepkimeleri), alkanlar, alkenler, alkinler, aromatiklik ve benzen, alkil halojenürler, alkoller, eterler, epoksitler,
tiyoller, aldehitler ve ketonlar, karboksilli asitler ve türevleri, aminler ve amitler, elde edilişleri ve kimyasal
özellikleri, organik bileşiklerin asitlik ve bazlığı, stereokimya.
KİMYA
Madde, enerji ve temel birimler, atom, molekül ve iyonlar, atomik teorinin gelişmesi, atomların elektronik
yapıları, çözeltiler, asitler, bazlar, nükleer reaksiyonları ve radyoaktivite.
TDL 1101 TÜRK DİLİ I
Dillerin doğuşu, dil nedir, özellikleri nelerdir?, dil-kültür ilişkisi, dil-düşünce ilişkisi, yeryüzündeki diller (kökeni
bakımından), yeryüzündeki diller (yapısı bakımından).
ATA 1101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I
Giriş: Osmanlı Modernleşmesi’nin Mirası, Son Dönem Osmanlı Reformları: Sened-i İttifak’tan Kanun-ı Esasiye, II.
Meşrutiyet Dönemi Siyasal Gelişmeleri, II. Meşrutiyet Dönemi Fikir Hareketleri, II. Meşrutiyet Dönemi İktisadi
Gelişmeleri, I. Dünya Savaşı, I. Dünya Savaşı’nın Sonuçları, Milli Mücadele-1, Milli Mücadele-2, Cumhuriyet’in
İlanı, Siyasal Muhalefetin Yenilmesi ve İnkılâplar, Cumhuriyet Halk Fırkası ve Tek Parti Yönetiminin Kurulması,
Atatürk İlkeleri – 1, Atatürk İlkeleri – 2.
INGTF 1101 PROFESSIONAL ENGLISH I
Professional English in use Medicine for medical students and practitioners who need to use English at work,
either in their own country or abroad. Topics include diseases and symptoms investigations, treatment,
examining and prevention.
TF1002 HÜCRE VE DOKU II
ANATOMİ
Osteolojiye giriş, kemik ve eklemlerin adları, bağları, eklem tipleri, hareketleri, kemik ve eklemlerle ilgili klinik
anatomi ve radyolojik anatomi.
TIBBİ BİYOLOJİ
DNA hasarı ve onarım mekanizmaları, gen aileleri, pseudogenler, tekrarlanan diziler, hareketli genetik
elemanlar, kalıtım modelleri ve mendel dışı kalıtım modelleri, DNA hasarı ve onarım mekanizmaları.
Mutagenez: mutasyon ve mutajenler, polimorfizm. Mendel genetiği, genetik mühendisliği ve insan genom
organizasyonu, hücreler arası sinyal iletim mekanizmaları, rekombinant DNA teknolojisi, hücre döngüsü, mitoz
bölünme, hücre döngüsünün kontrol mekanizmaları ve görevli genler, hücre farklılaşmasının moleküler temeli,
mayoz bölünme ve genetik rekombinasyon, hücre yaşlanmasının moleküler temeli, kanser biyolojisi, apoptoz ve
apoptoz mekanimaları, kök hücre biyolojisi, genetik hastalıkların genel özellikleri ve moleküler temeli,
kromozom yapısal ve sayısal anomalileri.
57
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Dönem-I Ders Programı
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ
Dokulara giriş, genel doku özellikleri, örtü ve salgı epiteli, bağlantı kompleksleri, bağ dokularının genel histolojik
özellikleri, bağ dokusu hücreleri ve lifleri, bağ dokusu tipleri ve işlevleri, kıkırdak dokusu, kemik dokusu ve
kemikleşme, kan dokusu, kan yapımı, kök hücreler, tıpta yararlanılan alanlar.
TIBBİ BİYOKİMYA
Koenzim ve kofaktörler, enzimler, vitaminlerin yapı ve fonksiyonları, hormonlar, kimyasal yapıları ve genel
özellikleri, sinyal iletim mekanizmaları.
BİYOFİZİK
Eşikaltı uyarılarıyla oluşturulan membran potansiyel değişimleri, membran modeli ve membran potansiyelinin
oluşumu, uyarılabilir membranın elektriksel özellikleri, hücre memranında iyon değişiminin kinetiği. Voltaj
kıskacı ve yama kıskacı yöntemleri, İyon kanalları.
DAVRANIŞ BİLİMLERİ
Bilinç ve farkındalık, dikkat ve algı.
TIP EĞİTİMİ
Hasta ile iletişim.
TDL 1101 TÜRK DİLİ I
Dilin kullanılışı (yazı dili, konuşma dili), Türk dilinin tarihî dönemleri, Türkiye Türkçesi, Türk dilinin yayılma
alanları, Türkçenin ses özellikleri, Türkçede kökler (yapım ekleri), Türkçede ekler (çekim ekleri), Türkçede
kelime türleri (isim, sıfat, zamir, zarf, fiil..), Türkçede kelime grupları.
ATA 1101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I
Giriş: Osmanlı Modernleşmesi’nin Mirası, Son Dönem Osmanlı Reformları: Sened-i İttifak’tan Kanun-ı Esasiye, II.
Meşrutiyet Dönemi Siyasal Gelişmeleri, II. Meşrutiyet Dönemi Fikir Hareketleri, II. Meşrutiyet Dönemi İktisadi
Gelişmeleri, I. Dünya Savaşı, I. Dünya Savaşı’nın Sonuçları, Milli Mücadele-1, Milli Mücadele-2, Cumhuriyet’in
İlanı, Siyasal Muhalefetin Yenilmesi ve İnkılâplar, Cumhuriyet Halk Fırkası ve Tek Parti Yönetiminin Kurulması,
Atatürk İlkeleri – 1, Atatürk İlkeleri – 2.
INGT 1101 PROFESSIONAL ENGLISH I
Professional English in use Medicine for medical students and practitioners who need to use English at work,
either in their own country or abroad. Topics include diseases and symptoms investigations, treatment,
examining and prevention.
58
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Dönem-I Ders Programı
TF1003 HÜCRE VE DOKU III
ANATOMİ
İnsan vücudundaki kasların adları, lokalizasyonu, alt ve üst ekstremiteler; bunlarla ilgili klinik anatomi.
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ
Fertilizasyon ve implantasyon, bilaminar germ diski ve trilaminar germ diski dönemleri, embriyonik
membranlar, konjenital anom.
TIBBİ BİYOKİMYA
Glikoliz, TCA döngüsü ve kontrolü, glikojen metabolizması, monosakkarit ve disakkaritlerin metabolizması,
glikoneogenez, aminositlerin oksidasyonu yağ asitlerinin biyosentezi ve allosterik kontrolü, trigliserit, fosfolipid
ve glikolipid metabolizması, kolesterol metabolizması.
FİZYOLOJİ
Fizyolojiye giriş, homeostaz. Kılcal damarların sıvı ve madde alışverişi, insan vücudunun fonksiyonel
organizasyonu ve iç ortamın kontrolü. Hücre zarı, biyoelektrik potansiyeller, sinir hücresi ve kas hücresindeki
aksiyon potansiyelinin oluşumu, protein sentezi ve hücre çoğalmasının genetik kontrolü, İyon kanalları.
TEMEL BİYOİSTATİSTİK
Bilimsel araştırma yöntemleri ve tasarımı; biyoistatistiğin tanımı, başlıca ölçüm düzeyleri; değişkenlerin
özetlenmesi, merkezi eğilim ölçütleri; değişkenlik ve değişkenlik ölçütleri. Olasılığa giriş; olasılık dağılımları:
binom, poisson, standardize normal dağılım, örnekleme teknikleri, varsayım testlerinin kullanımı, student’s t
testi, ki-kare testi, korelasyon ve regresyon, eşli t testi ve anova, tanı testleri; prevalans insidans, nüfus doğum
ve ölüm istatistikleri.
BİYOFİZİK
Eklem biyomekaniği, Esneklik, İskelet kasının yapısı ve işleyişi, Kayan filamentler modeli, Kasın mekanik
özellikleri ve EMG, Kasta ısı üretimi ve Hill Denklemi.
TIP EĞİTİMİ
Hekim hakları, damar içi uygulanan sıvıların hazırlanması, venöz kan alma teknikleri, bilimsel kuşkuculuk, hasta
hakları, checklist, outliners.
DAVRANIŞ BİLİMLERİ
Stres veruh sağlığı, çatışma, ego ve savunma mekanizmaları, öğrenme ve bellek.
TDL 1201 TÜRK DİLİ II
Cümle bilgisi (çeşitleri), cümlenin öğeleri, noktalama işaretleri I, noktalama işaretleri II, yazım kuralları I, yazım
kuralları II, anlatım bozuklukları, anlatım türleri I (şiir, …).
ATA 1201 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ II
II. Dünya Savaşı Öncesi’nde Türkiye ve Dünya, İki Büyük Savaş Arasında Türkiye ve Dünya, Tek Parti Döneminde
Politika, Tek Parti Döneminde Toplum ve Ekonomi, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, II. Dünya Savaşı, II.
Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya, Çok Partili Hayata Geçiş ve DP Dönemi, 1961 Anayasası ve 1960
Sonrası Siyasal Hayat, 1961 Anayasası ve 1960 Sonrası Siyasal Hayat, 1960-80 Arası Toplum ve Ekonomi:
Kentleşme ve Sanayileşme, 1960-80 Arası Kültürel Hayat 1980 Sonrası Türkiye: Küreselleşme ve Neoliberalizm,
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye, 2000’li Yıllarda Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti’nin Geleceği ve Beklentiler.
59
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Dönem-I Ders Programı
INGTF 1201 PROFESSIONAL ENGLISH II
Professional English in use Medicine for medical students and practitioners who need to use English at work,
either in their own country or abroad. Topics include diseases and symptoms investigations, treatment,
examining and prevention.
TF1004 CELL AND TİSSUE IV
ANATOMY
Introduction to head and neck anatomy, the names of anatomical structures of the region, the related clinical
anatomy and radiological anatomy.
HISTOLOGY AND EMBRYOLOGY
Histological fetaures of the muscle tissue and the nerve tissue
BIOCHEMISTRY
Biosynthesis of amino acids, conversion of amino acids to specialized products, posttranslational modifications,
biosynthesis of proteins, biochemistry of connective tissue, biochemistry of adipose tissue, nutrition and
obesity, RNA, transcription, structure of DNA, replication of DNA.
MEDICAL MICROBIOLOGY
Introduction to general microbiology, classification and nomenclature of microbes, structure and morpholology
of microbes, bacterial metabolism, physiology and genetics, host-pathogen interactions, introduction to the
concepts of sterilisation and antibiotics and introduction to the sciences of mycobacteriology, virology,
parasitology, serology, immunology, and molecular microbiology, introduction to microbiology laboratory,
microscopy, microbial identification, antimicrobial susceptibility testing.
MEDICAL GENETIC
Heredity models, chromosomal abnormalities, autosomal chromosome disorders, sex chromosome
disorders, general principles of genetic diseases, monogenic disorders, general principles of multifactorial
genetic disorders, microdeletions and clinical effects.
BIOPHYSICS
Basics of the radiation biophysics. Ionizing and non-ionizing radiation. Ultraviolet and LASER. The effect of
radiation on living cell.
PHYSIOLOGY
General consideration and mechanical properties of striated muscle;physiology of smooth muscle, theories of
contraction; neuromuscular junction; physiology of motor units.
MEDICAL EDUCATION
How to consult the patients, sugar measurements in blood and urine, patient/physician relations, pediatric
patients, patient/ physician communication, ınjection techniques.
TDL 1201 TÜRK DİLİ II
Anlatım türleri II (roman, ..), dilekçe yazımı, okumanın anlamlandırılması, Türk edebiyatından örnek metinler I,
Türk edebiyatından örnek metinler II, Dünya edebiyatından örnek metinler I, Dünya edebiyatından örnek
metinler II.
60
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Dönem-I Ders Programı
ATA 1201 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ II
II. Dünya Savaşı Öncesi’nde Türkiye ve Dünya, İki Büyük Savaş Arasında Türkiye ve Dünya, Tek Parti Döneminde
Politika, Tek Parti Döneminde Toplum ve Ekonomi, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, II. Dünya Savaşı, II.
Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya, Çok Partili Hayata Geçiş ve DP Dönemi, 1961 Anayasası ve 1960
Sonrası Siyasal Hayat, 1961 Anayasası ve 1960 Sonrası Siyasal Hayat, 1960-80 Arası Toplum ve Ekonomi:
Kentleşme ve Sanayileşme, 1960-80 Arası Kültürel Hayat 1980 Sonrası Türkiye: Küreselleşme ve Neoliberalizm,
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye, 2000’li Yıllarda Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti’nin Geleceği ve Beklentiler.
INGTF 1201 PROFESSIONAL ENGLISH II
Professional English in use Medicine for medical students and practitioners who need to use English at work,
either in their own country or abroad. Topics include diseases and symptoms investigations, treatment,
examining and prevention.
61
Author
Document
Category
Без категории
Views
9
File Size
1 623 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа