close

Enter

Log in using OpenID

çankırı karatekin üniversitesi mühendislik fakültesi gıda mühendisliği

embedDownload
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
TANITIM KATALOĞU
2014
İÇİNDEKİLER
GIDA MÜHENDİSLİĞİ HAKKINDA………………………………………………………… 2
ÖZGÖREV.............................................................................................. 3
ÖZGÖRÜ…………………………………………………………………………………………….. 3
GIDA MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMININ HEDEFLERİ………………………………
4
BÖLÜM OLANAKLARI………………………………………………………………………
5
LİSANS DERS PLANI…………………………………………………………………………….. 8
MEZUNİYET KOŞULLARI…………………………………………………………………
13
ALINAN DERECE……………………………………………………………………………
13
GIDA MÜHENDİSLERİNİN ÇALIŞMA ALANLARI………………………………….. 13
İLETİŞİM BİLGİLERİ……………………………………………………………………………. 14
1
GIDA MÜHENDİSLİĞİ HAKKINDA
Gıda mühendisliği, temel olarak kimya bilimi ile matematik, fizik, biyoloji ve ekonomi
bilimlerini kullanır. Böylelikle gıda maddelerinin üretim planlaması ve proses tasarımında,
nitelik ve niceliklerini en az yitirecekleri biçimde işlenmesi, korunması ve dağıtımında
çağdaş bilimsel yöntemleri uygulayan bir mühendislik dalıdır. Gıda endüstrisindeki besin
ham maddelerinden başlayan ve tüketiciye kadar uzanan zincirin tüm teorik ve pratik
uygulamaları gıda mühendislerinin ilgi alanı içerisindedir.
Günümüzde gıda mühendisi, gıda ürünlerinin üretimi ve pazarlamasını kapsayan geniş bir
yelpazede çalışma imkânına sahiptir. Gıda mühendisi; gıda endüstrisinin tüm dallarında ve
çeşitli kamu kuruluşlarında, gıda maddelerinin üretim planlaması ve proses tasarımında,
üretimi, işlenmesi, korunması, kalite kontrolü ve pazarlanması alanlarında görev
alabilmektedir. Özellikle son yıllarda, nanoteknoloji ve biyoteknoloji uygulamalarının gıda
endüstrisinde önemli bir yer kazanması, yeni ürün geliştirmeye duyulan talep ile birlikte
AR-GE alanında gıda mühendisliğinin önemi artmıştır. Yine kısıtlı gıda kaynaklarının verimli
kullanılması, organik gıda üretimi/işlenmesi, en düşük düzeyde işleme yöntemlerinin
uygulandığı gıdaların üretimi, daha güvenli yeni gıda işleme yöntemlerinin geliştirilmesi
konularında gıda mühendisliği önemli bir yer tutmaktadır. Programımız bu güncel
gelişmelere ve ihtiyaçlara ağırlık verecek şekilde yapılandırılmaktadır.
Çankırı Karatekin Üniversitesi - Uluyazı Kampüsü - Mühendislik Fakültesi Binası
2
ÖZGÖREV
Gıdaların fiziksel, kimyasal, biyolojik/mikrobiyolojik, duyusal, besinsel ve mühendislik
özelliklerinin çağın getirdiği gelişime paralel şekilde araştırılmasına ve öğretilmesine
yönelik altyapı ve programlara sahip olmak.
Öncelikle bölgemiz ve ülkemiz gıda sektörünü iyi tanıyan, bu noktalardaki sorunlara
çözümler üretebilecek bilgi ve beceriye sahip gıda mühendisleri yetiştirmek.
Tüketicilere, gıda işletmelerine ve kamu kuruluşlarına gıda kalitesi ve güvenliğini
geliştirmeye yönelik araştırma temelli bilgi ve teknolojiyi sunmak.
ÖZGÖRÜ
Dünya ölçeğinde bilimsel ve teknolojik gelişimleri takip eden, sanayi-üniversite işbirliğini
sağlamış, gıda alanında topluma yön veren, yetiştirdiği mühendisleri ile ülkemiz
ihtiyaçlarını karşılayan, öğrenciler tarafından tercih edilen ve ön sıralarda gelen bir
araştırma kurumu olmaktır.
Gıda Mühendisliği Bölümü Laboratuvar Binası
3
GIDA MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMININ HEDEFLERİ
- Gıda biliminin, gıda teknolojisinin ve gıda güvenliğinin gelişmesine katkıda bulunmak,
- Dünya standartlarına uygun güvenli gıda üretmede gerekli donanımı olan, geleneksel
değerlerimizi evrensel değerlerle bütünleştirebilen, gıda sanayisinde var olan sistemleri
geliştirebilme ve yeni sistemler tasarlayabilme bilgi ve becerisine sahip, ülkemiz öz
varlıklarını en iyi şekilde değerlendirmeyi ve kaliteli ham maddeden kaliteli ürün
üretmeyi bilen, insanların sağlıklı ve yeterli beslenmelerini sağlayacak gıdaları
üretebilecek bilgi, beceri ve kişiliğe sahip gıda mühendisleri yetiştirmek.
- Gıda sanayi ile üniversite arasındaki işbirliğini geliştirerek, kalite ve verimliliğin
yükselmesini sağlamak. Sanayinin eksikliklerini ve ihtiyaçlarını yakından takip ederek,
bu ihtiyaçlara uygun eğitimin gerçekleşmesini sağlamak.
- Yapılan bilimsel araştırmalar ile dünya standartlarında bir akademik seviye yakalamak.
- Günümüz ihtiyaçlarına uygun bilimsel çalışmalar yapmak ve bunları ilgili kurum ve
sektörle paylaşmak.
- Öğrenciler üzerinde sorumluluk anlayışı oluşturarak, toplumsal görev bilincinin
yerleşmesini sağlamak, toplumda bireysel başarının genel başarıya dönüşeceği bilincini
oluşturmak.
4
BÖLÜM OLANAKLARI
Sınıflar
Gıda Mühendisliği Bölümüne tahsis edilmiş 4 adet derslik bulunmaktadır. Ayrıca Üniversite
kampüs alanında merkezi derslikler de gerektiğinde kullanıma açıktır.
Gıda Mühendisliği Bölümü sınıflarından bir görünüm
Öğrenci Laboratuvarları
Bölümümüzde Gıda Kimyası, Gıda Mikrobiyolojisi ve Temel İşlemler Laboratuvarları
bulunmaktadır.
Araştırma Laboratuvarları
Gıda Bilimi, Gıda Teknolojisi, Enstrümental Analiz ve Örnek Hazırlama laboratuvarları
bölümümüzde yapılan araştırmalar için faaliyet göstermektedir.
5
Gıda Mühendisliği Bölümü Öğrenci Laboratuvarları
Gıda Mühendisliği Laboratuvar Binasından Görüntüler
6
Gıda Mühendisliği Bölümü Araştırma Laboratuvarları
Bilgisayar Laboratuvarı
40 bilgisayarlı laboratuvar, hafta içi bölüm öğrencilerinin kullanımına açık bulunmaktadır.
Yurtdışı Olanakları
Gıda Mühendisliği Bölümü, Erasmus Programı çerçevesinde öğrencilerine, Avrupa Birliği
üye ülkeleri arasında öğrenci değişimi olanağı sağlamaktadır.
7
LİSANS DERS PLANI
1. YARIYIL
Kodu
MAT161
FİZ161
KİM161
GMÜ101
GMÜ103
TBT191
ATA101
TDİ101
YDİ101
Dersin Adı
Matematik-I
Fizik-I
Kimya
Teknik Resim
Gıda Mühendisliğine Giriş
Temel Bilgi Tek. Kullanımı
Atatürk İlk. ve İnkılap Tarihi-I
Türk Dili-I
Yabancı Dil-I
Seçmeli
Bölüm Seçmeli Dersleri
Fakülte Seçmeli Dersleri
Üniversite Seçmeli Dersleri
AKTS
5
5
5
4
2
3
2
2
2
Niteliği
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
T
3
5
5
1
2
2
2
2
2
U
2
0
0
2
0
0
0
0
0
HDS
T
3
5
4
0
0
1
2
2
2
U
2
0
0
2
2
2
0
0
0
HDS
5
5
5
3
2
2
2
2
2
S
TOPLAM
30
2. YARIYIL
Kodu
MAT162
FİZ162
KİM165
FİZ166
KİM163
GMÜ102
ATA102
TDİ102
YDİ102
Dersin Adı
Matematik-II
Fizik-II
Analitik Kimya ve Enst. Analiz
Temel Fizik Laboratuvarı
Genel Kimya Lab.
Bilgisayar Programlama
Atatürk İlk. ve İnk. Tarihi-II
Türk Dili-II
Yabancı Dil-II
Seçmeli
Bölüm Seçmeli Dersleri
Fakülte Seçmeli Dersleri
Üniversite Seçmeli Dersleri
AKTS
5
5
5
3
2
4
2
2
2
Niteliği
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
S
TOPLAM
30
8
5
5
4
2
2
3
2
2
2
3. YARIYIL
Kodu
GMÜ201
GMÜ203
GMÜ205
GMÜ207
KİM261
Dersin Adı
Genel Mikrobiyoloji
Mühendislik Matematiği
Fizikokimya
Genel Mikrobiyoloji Lab.
Organik Kimya
Seçmeli
Bölüm Seçmeli Dersleri
Fakülte Seçmeli Dersleri
Üniversite Seçmeli Dersleri
AKTS
4
6
5
2
5
4
4
TOPLAM
Niteliği
Z
Z
Z
Z
Z
T
3
4
3
0
3
U
0
0
0
2
0
HDS
T
3
4
3
3
0
U
0
0
0
0
2
HDS
T
3
4
3
3
0
U
0
0
0
0
0
HDS
3
4
3
2
3
S
30
4. YARIYIL
Kodu
GMÜ202
GMÜ204
GMÜ206
GMÜ208
GMÜ210
Dersin Adı
Gıda Mikrobiyolojisi
Akışkanlar Mekaniği
Kütle ve Enerji Denklikleri
Termodinamik
Gıda Mikrobiyolojisi Lab.
Seçmeli
Bölüm Seçmeli Dersleri
Fakülte Seçmeli Dersleri
Üniversite Seçmeli Dersleri
AKTS
4
5
5
6
2
4
4
TOPLAM
Niteliği
Z
Z
Z
Z
Z
3
4
3
3
2
S
30
5. YARIYIL
Kodu
GMÜ301
GMÜ303
GMÜ305
İST261
GMÜ300
Dersin Adı
Gıda Kimyası
Isı Transferi
Kütle Transferi
İstatistik
Staj-I
Seçmeli
Bölüm Seçmeli Dersleri
Fakülte Seçmeli Dersleri
AKTS
5
6
5
4
5
Niteliği
Z
Z
Z
Z
Z
S
Üniversite Seçmeli Dersleri
5
TOPLAM
30
9
3
4
3
3
0
6. YARIYIL
Kodu
GMÜ302
GMÜ304
GMÜ306
GMÜ308
GMÜ310
GMÜ312
Dersin Adı
Gıda Biyokimyası
Gıda Kimyası Laboratuvarı
Temel İşlemler
Mühendislik Ekonomisi
Yazılı ve Sözlü iletişim
Temel İşlemler Lab.
Seçmeli
Bölüm Seçmeli Dersleri
Fakülte Seçmeli Dersleri
Üniversite Seçmeli Dersleri
AKTS
5
2
6
5
1
2
4
Niteliği
Z
Z
Z
Z
Z
Z
T
3
0
3
3
2
0
U
0
2
2
0
0
2
HDS
T
4
3
3
2
0
0
U
0
0
0
0
2
0
HDS
T
4
2
1
0
0
U
0
0
2
2
2
HDS
3
2
5
3
2
2
S
5
TOPLAM
30
7. YARIYIL
Kodu
GMÜ401
GMÜ403
GMÜ405
GMÜ407
GMÜ409
GMÜ400
Dersin Adı
Gıda Teknolojisi I
Biyolojik ve Kimyasal Kinetik
Gıda Mühendisliğinde Tasarım
Proses Kontrol
Gıda Teknolojisi Lab. I
Staj-II
Seçmeli
Bölüm Seçmeli Dersleri
Fakülte Seçmeli Dersleri
Üniversite Seçmeli Dersleri
AKTS
4
5
6
4
2
5
4
TOPLAM
Niteliği
Z
Z
Z
Z
Z
Z
4
3
3
2
2
0
S
30
8. YARIYIL
Kodu
GMÜ402
GMÜ404
GMÜ406
GMÜ408
GMÜ410
Dersin Adı
Gıda Teknolojisi II
Gıda Analizleri
Bitirme Projesi
Gıda Analizleri Lab.
Gıda Teknolojisi Lab. II
Seçmeli
Bölüm Seçmeli Dersleri
Fakülte Seçmeli Dersleri
Üniversite Seçmeli Dersleri
TOPLAM
AKTS
4
3
7
2
2
12
30
10
Niteliği
Z
Z
Z
Z
Z
S
4
4
3
2
2
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM SEÇMELİ HAVUZU
KODU
GMÜ322
GMÜ324
GMÜ326
GMÜ421
GMÜ423
GMÜ425
GMÜ424
GMÜ426
GMÜ428
GMÜ420
GMÜ430
GMÜ432
GMÜ434
GMÜ436
ADI
Gıda Ambalajları ve Teknolojisi
Gıda ve Beslenme
Özel Gıdalar Teknolojisi
Enzim Bilimi ve Teknolojisi
Hijyen ve Sanitasyon
Gıda Katkı Maddeleri
Fonksiyonel Gıdalar
Peynir Teknolojisi
Yağ Teknolojisinde Yeni Teknikler
Modifiye Yağlar ve Üretim
Teknolojileri
Gıda Mühendisliğinde
Biyoteknoloji Uygulamaları
Gıda Muhafaza Yöntemleri ve Raf
Ömrü
Gıda Mühendisliğinde Tasarım - II
Atık değerlendirme
AKTS
4
4
4
4
4
4
4
4
4
T
2
2
2
2
2
2
2
2
2
U
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HDS
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Dönem
Bahar
Bahar
Bahar
Güz
Güz
Güz
Bahar
Bahar
Bahar
4
2
0
2
Bahar
4
2
0
2
Bahar
4
2
0
2
Bahar
4
4
2
2
0
0
2
2
Bahar
Bahar
AKTS
5
T
3
U
0
HDS
3
Dönem
Güz
5
3
0
3
Bahar
5
3
0
3
Güz
5
3
0
3
Bahar
5
4
4
4
5
5
5
5
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
3
3
Güz
Bahar
Güz
Güz
Güz
Bahar
Güz
Bahar
5
3
0
3
Bahar
5
5
5
3
3
3
0
0
0
3
3
3
Bahar
Bahar
Bahar
GIDA MÜHENDİSLİĞİ FAKÜLTE SEÇMELİ HAVUZU
KODU
GMÜ221
GMÜ222
GMÜ328
KMÜ214
KMÜ311
KMÜ206
KMÜ315
KMÜ313
KMÜ211
KMÜ212
KMÜ213
KMÜ314
KMÜ316
KMÜ414
KMÜ422
KMÜ428
ADI
Mesleki Teknik Terimler
Kimyasal Analiz Laboratuvarlarında
Kalite Kontrol, Güvence ve Veri
Analizi (ISO17025)
Gıda Teknolojisine Giriş
Mühendisler için Deneysel
Yöntemler
Bilgisayar Destekli Tasarım
Malzeme Bilimi
Süreç Optimizasyonu
Fabrika Organizasyonu
Elektrokimya
Korozyon
Yüzey Kimyası
Yakıtlar ve Yakıt Teknolojisi
Kimya Mühendisliğinde Bil.
Uygulamaları
Isı Değiştirici ve Buharlaştırıcılar
Biyoteknolojiye Giriş
Ekserji Analizi ve Uygulamaları
11
GIDA MÜHENDİSLİĞİ İÇİN SINIRLI ÜNİVERSİTE SEÇMELİ HAVUZU (V ve VI yarıyıl için en az 10 AKTS bu
derslerden alınmalıdır)
KODU
ADI
AKTS
T
U
HDS
Dönem
MAT262
Sayısal Yöntemler
5
2
2
4
Bahar
İKT408
Proje Hazırlama
6
2
2
3
Bahar
İŞL483
İş Hukuku
3
3
0
2
Güz
İŞL390
İşletme Finansı
5
3
1
4
Bahar
İŞL342
Girişimcilik Yönetimi
6
3
1
4
Bahar
İŞL280
Pazarlama
5
3
1
4
Bahar
İŞL481
Ticaret Hukuku
3
3
0
2
Güz
İŞL341
Modern Yönetim Teknikleri
6
3
1
4
Güz
İŞL451
İnovasyon Yönetimi
6
3
1
4
Güz
İŞL301
Üretim Yönetimi
6
3
2
5
Güz
KİM361
Nanoteknoloji
5
3
0
3
Güz
KİM362
Vitaminler ve Koenzimler
5
3
0
3
Bahar
Enzimler ve Enzimatik
KİM363
5
3
0
3
Güz
Reaksiyonlar
Not: Öğrenciler seçmeli dersleri danışman onayı ile alırlar
Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencileri bölüm ve fakülte derslerini ilgili tablolarda belirtilen dersler
arasından seçebilirler. Üniversite havuzundan ise en az 18 AKTS’lik ders alacaklardır. Seçilecek bu derslerin
en az 8 AKTS’si 3. ve 4. yarıyılda üniversite havuzundan serbest olarak, en az 10 AKTS’si ise 5. ve 6.
yarıyılda program tablomuzda belirtilen üniversite havuzu derslerinden alınacaktır.
Bölüm İçinden Görüntüler
12
Çankırı Karatekin Üniversitesi Kampüsü’nden Görüntüler
MEZUNİYET KOŞULLARI
Programda mevcut olan derslerin tümünü (toplam 240 AKTS) ve 40 (20+20) iş günü stajını
başarı ile tamamlamak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
ALINAN DERECE
Bölüm mezunları ‘Gıda Mühendisi’ ünvanı alırlar.
GIDA MÜHENDİSLERİNİN ÇALIŞMA ALANLARI
- Her türlü gıda fabrika veya işletmesinin üretim ve kalite kontrol biriminde,
- Başta Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olmak üzere çeşitli bakanlıklarda,
- Çeşitli laboratuvarlarda,
- Belediyelerde,
- Akademik personel olarak üniversitelerde
13
İLETİŞİM BİLGİLERİ
İnternet Adresi
:http://mf.karatekin.edu.tr/gida
e-posta
:[email protected]
Telefon
:(+90) 376 218 95 32 - 8352
Faks
:(+90) 376 218 95 36
Adres
:Çankırı Karatekin Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,
Gıda Mühendisliği Bölümü, Uluyazı Kampüsü,
18200 Merkez, Çankırı, TÜRKİYE
Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü’nden Genel Görünümler
14
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 601 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content