close

Вход

Log in using OpenID

2014 şubat ayı meclis kararları

embedDownload
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
: 03/02/2014
: 19
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: Açılış ve Yoklama ve Önergeler
Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 6.Dönem 2 .Birleşim 1.oturum meclis toplantısı açılışını
yaparak, meclis üyelerini saygı duruşuna davet etti. 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal
Marşı hep birlikte okundu.
KARAR
1.Meclis üyelerinden Meral KAYAN ve Galip KARABUDAK’ın 03.02.2014 tarihli önergesinde
sağlıklı insanlar, sağlıklı toplumlar oluşturur,düşüncesinden hareket ederek Belediyemizin yaptığı ve
imkanları doğrultusunda yapması gereken yatırımların neler olduğunun araştırılması şeklindeki
önerge Belediye Meclisine okundu. Konu Yapılan açık oylama neticesinde gündeme alınmasına ve
gündeme bir madde eklenmesine Gündemin 22.Maddesi olarak belirlenen önergenin EĞİTİM
SAĞLIK ÇEVRE KOMİSYONU’ na sevkine oybirliği ile karar verildi.
2.Meclis üyelerinden Meral KAYAN ve Galip KARABUDAK’ın 03.02.2014 tarihli
önergesinde;İlçemizde faaliyette bulunan spor dalları (voleybol,basketbol,bisiklet parkuru gibi
dallarda yeni alanlar oluşturulması için Belediyemiz imkanları dahilinde yapılacak işlemlerin
.Şeklindeki önerge Belediye Meclisine okundu. Konu Yapılan açık oylama neticesinde gündeme
alınmasına ve gündeme bir madde eklenmesine Gündemin 23.Maddesi olarak belirlenen önergenin
SOSYAL İŞLER YAŞLILAR VE ENGELLİLER KOMİSYONU’ na sevkine oybirliği ile karar
verildi.
3. Meclis üyelerinden, Kemal KÜÇÜK, ,Ünal ÖZTÜRK ve Osman YOLCU’nun 02.01.2013 tarihli
önergesinde ;İlçemiz faaliyet devam etmekte olan demirci esnafının sorunlarının araştırılması
Şeklindeki önerge Belediye Meclisine okundu. Konu Yapılan açık oylama neticesinde gündeme
alınmasına ve gündeme bir madde eklenmesine Gündemin 24.Maddesi olarak belirlenen önergenin
ESNAF SANATKARLAR VE TARİFELER KOMİSYONU’ na sevkine oybirliği ile karar
verildi.
4. Meclis üyelerinden,Kemal KÜÇÜK, ,Ünal ÖZTÜRK 02.01.2014 tarihli önergesinde ;İlçemizde
faaliyet gösteren pancar eken çiftçilerimizin sorunlarının araştırılması Şeklindeki önerge Belediye
Meclisine okundu. Konu Yapılan açık oylama neticesinde gündeme alınmasına ve gündeme bir
madde eklenmesine Gündemin 25Maddesi olarak belirlenen önergenin TARIM HAYVANCILIK
VE AR-GE KOMİSYONU’ na sevkine oybirliği ile karar verildi.
Başkanlık Yazısı (Gündem Dışı)
İlçemiz Güldarpı Mahallesi 381 nolu parselde plan değişikliği yapılması ile ilgili talebin
Belediyemiz Meclisinde görüşülmesini arz ederim. Şeklindeki başkanlık yazısı Belediye Meclisine
okundu. Konu Yapılan açık oylama neticesinde gündeme alınmasına ve gündeme bir madde
eklenmesine Gündemin 26.Maddesi olarak belirlenmesine ve incelenmek üzere BAYINDIRLIK
VE İMAR KOMİSYONUNA sevkinin yapılmasına oy birliği ile kabul edildi.
Başkanlık Yazısı (Gündem Dışı)
İlçemiz Y.Selim Mahallesi 1399 Ada 1 nolu parselin içerisinde bulunan Cami Alanı ile 2051
Ada 1 nolu parselin yanında bulunan Park Alanında plan değişikliği yapılması ile ilgili konunun
Belediyemiz Meclisinde görüşülmesini arz ederim. Şeklindeki başkanlık yazısı Belediye Meclisine
okundu. Konu Yapılan açık oylama neticesinde gündeme alınmasına ve gündeme bir madde
eklenmesine Gündemin 27.Maddesi olarak belirlenmesine ve incelenmek üzere BAYINDIRLIK
VE İMAR KOMİSYONUNA sevkinin yapılmasına oy birliği ile kabul edildi.
Başkanlık Yazısı (Gündem Dışı)
1/1000 ölçekli imar planlarımızda cami alanı içerisinde kalan ilçemiz Cumhuriyet mahallesi
5087 ada 1 nolu parselde plan değişikliği yapılması ile ilgili konunun Belediyemiz meclisinde
görüşülmesini arz ederiz.Şeklindeki başkanlık yazısı Belediye Meclisine okundu. Konu Yapılan açık
oylama neticesinde gündeme alınmasına ve gündeme bir madde eklenmesine Gündemin 28.Maddesi
olarak belirlenmesine ve incelenmek üzere BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYONUNA
sevkinin yapılmasına oy birliği ile kabul edildi.
Belediye Başkanı
Lokman ÖZDEN
Meclis Başkanı
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
Harun OLMUŞ
Meclis Kâtibi
Galip KARABUDAK
Meclis Kâtibi
: 03/02/2014
: 20
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: Başkanlık Yazısı
KARAR
Gündemin 2.maddesi
1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planlarında, “Lise Alanı” içerisinde kalan 2384 ada 2 parsel ile
“Eğitim Tesis Alanı” içerisinde kalan 2385 ada 1 parselde plan değişikliği yapılması ile ilgili, İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talebinin Belediyemiz Meclisinde görüşülmesini arz ederim. Şeklindeki
başkanlık yazısı Belediye Meclisine okundu. Yapılan açık oylama neticesinde incelenmek üzere
BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYONUNA sevkinin yapılmasına oy birliği ile kabul edildi.
Belediye Başkanı
Lokman ÖZDEN
Meclis Başkanı
Harun OLMUŞ
Meclis Kâtibi
Galip KARABUDAK
Meclis Kâtibi
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
: 03/02/2014
: 21
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: EĞİTİM SAĞLIK VE ÇEVRE KOMİSYON RAPORU
KARAR
Gündemin 3.maddesi
Belediye meclis başkanlığının 02.01.2014 gün ve 2014/1 sayılı kararı ile komisyonumuza
havale edilen ‘’ilçemizde kurulan pazarların hijyen ve güvenlik açısından uygunluğunun
araştırılması’’şeklindeki önerge komisyonumuzca incelenmiş olup,aşagıda belirtilen hususlar tespit
edilmiştir.
Pazar yerlerinin hijyenik açıdan düzelenmesi gerekmektedir. Pazar esnafının sık aralıklarla
denetlenerek kılık kıyafetiyle birlikte,hijyenik açıdanda denetlenmesi gerekmektedir. Pazar
esnafının Pazar atıklarını gelişi güzel atmaları yerine,gerekli önlemler alınarak kirliligin önlenmesi
saglanmalıdır. Bunun için gerekirse atıklar için poşetler dagıtılarak kirliligin önlenmesi saglanabilir.
Komisyonumuzun görüş ve önerileri yukarıda belirtildigi şekilde tespit edilmiştir.
Meclise arz olunur.Şeklindeki komisyon raporu belediye meclisine sunuldu.Yapılan açık
oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi.
Belediye Başkanı
Lokman ÖZDEN
Meclis Başkanı
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
Harun OLMUŞ
Meclis Kâtibi
Galip KARABUDAK
Meclis Kâtibi
: 03/02/2014
: 22
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: SOSYAL İŞLER YAŞLILAR VE ENGELLİLER KOMİSYON RAPORU
KARAR
Gündemin 4.maddesi
Belediye meclis başkanlığının 02.01.204 gün ve 2014 /1 sayılı kararı ile komisyonumuza
havale edilen‘’Bekir ağalar konağında yaşlılar ve engelliler için bir gece düzenlemesinin
yapılması’’şeklindeki önerge komisyonumuzca incelenmiş olup,aşağıda belirtilen hususlar tespit
edilmiştir.
Belediyemiz ; sosyal işler müdürlüğünün yapacağı bir organizasyonla belediyemiz imkanları
dogrultusunda bir gece düzenlemesinin sağlanması gerekmektedir.organizasyon yapıldığında
duyurular yapılarak yaşlı ve engellilerin bu programa katılması sağlanmalıdır.
Komisyonumuzun görüş ve önerileri yukarıda belirtildiği şekilde tespit edilmiştir.
Meclise arz olunur.Şeklindeki komisyon raporu belediye meclisine sunuldu.Yapılan açık
oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi.
Belediye Başkanı
Lokman ÖZDEN
Meclis Başkanı
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
Harun OLMUŞ
Meclis Kâtibi
Galip KARABUDAK
Meclis Kâtibi
: 03/02/2014
: 23
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: TARIM HAYVANCILIK VE ARGE KOMİSYON RAPORU
KARAR
Gündemin 5.maddesi
İlçemizde faaliyet gösteren fidancılık ve çiçekçilik ile uğraşan çiftçilerimizin sorunlarını
dinledik.Çiftçilerimiz bizler tarımcılıkla uğraşırken valilik ve kaymakamlık teşvikiyle belediyemizin
kanal ve yol yapımıyla bizler çiçekçilik ve fidancılık yapmaya başladık.işlerimiz iyi emeği geçen
herkese teşekkür ederiz, temennisinde bulunuldu.
Meclise arz olunur.Şeklindeki komisyon raporu belediye meclisine sunuldu.Yapılan açık
oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi.
Belediye Başkanı
Lokman ÖZDEN
Meclis Başkanı
Harun OLMUŞ
Meclis Kâtibi
Galip KARABUDAK
Meclis Kâtibi
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
: 03/02/2014
: 24
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: ESNAF SANATKARLAR VE TARİFELER KOMİSYON RAPORU
KARAR
Gündemin 6.maddesi
Belediye Meclisinin 02/01/2014 tarihli önerge ilçemizde faaliyeti devam eden araba lastiği
satışı ve tamiratı yapmakta olan esnaflarımızın sorunlarının komisyon olarak yerinde tespit için
toplandık.Eski yıllara göre satışlarımız iyi bununda gerekçesi yeni zorunlu uygulanan kar lastiğinden
dolayı satışlarımız iyi olması nedeniyle temnnide bulundular. Araba lastiği tamiratı yapan esnafın
eski senelere göre iyi değil temennisinde bulundu.
Meclise arz olunur.Şeklindeki komisyon raporu belediye meclisine sunuldu.Yapılan açık
oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi.
Belediye Başkanı
Lokman ÖZDEN
Meclis Başkanı
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
Harun OLMUŞ
Meclis Kâtibi
Galip KARABUDAK
Meclis Kâtibi
: 03/02/2014
: 25
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: İSİMLENDİRME TARİH ARAŞTIRMA KOMİSYON RAPORU
KARAR
Gündemin 7.maddesi
Belediyemiz meclisine sevk edilen 2009 ve 2014 yılları arasına bir hatıra ormanı oluşturma
konusu incelenmiş olup,
Çalışmaları devam etmesi nedeniyle tekrar komisyona sevk edilmesine karar verildi.
Meclise arz olunur.Şeklindeki komisyon raporu belediye meclisine sunuldu.Yapılan açık
oylama neticesinde tekrar İsimlendirme tarih araştırma komisyonuna sevk edilmesini oy birliği
ile kabul edildi.
Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 6.Dönem 2 .Birleşim 1.oturum meclis toplantısı
gündemdeki kalan maddeleri görüşmek üzere toplantı kapatılmıştır.
Belediye Başkanı
Lokman ÖZDEN
Meclis Başkanı
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
Harun OLMUŞ
Meclis Kâtibi
Galip KARABUDAK
Meclis Kâtibi
: 04/02/2014
: 26
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: İNSAN HAKLARI TÜKETİCİYİ KORUMA HALKLA İLİŞKİLER
KOMİSYON RAPORU
KARAR
Belediye Meclis Başkanı 6.Dönem 2 .Birleşim 2.oturum meclis toplantısı
gündemdeki kalan maddeleri görüşmek üzere toplantı açılmıştır.
Gündemin 8.maddesi
İnsan hakları komisyonuna sevk edilen Esenboğa mahallesinin araştırılması konusu.
Detaylı rapor ektedir .
Dumlupınar mahallesinin araştırılması için tekrar komisyona sevkine karar verilmiştir.
Meclise arz olunur.Şeklindeki komisyon raporu belediye meclisine sunuldu.Yapılan açık
oylama neticesinde komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi.oy birliği ile kabul edildi.
Hüseyin DOĞANAY
Meclis Başkan V.
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
Harun OLMUŞ
Meclis Kâtibi
Galip KARABUDAK
Meclis Kâtibi
: 04/02/2014
: 27
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: EMLAK İSTİMLAK YENİ YERLEŞİMLER ALT YAPI KOMİSYON RAPORU
KARAR
Gündemin 9.maddesi
Belediye meclisinin 02.01.2014 gün ve 2014/14 kararı ile komisyonumuza havale edilen
ilçemiz Yazlıca mahallesin altyapı sorunlarının araştırılması ile ilgili konu komisyonu-muzca
yapılan araştırmada ve inceleme neticesinde:
İlçemiz yazlıca mahallesinin yollarının genişletme çalışmalarnın yapıldığı ve stabilize
malzemenin serildiği asflat çalışmalarının yapılmadığı asfalt dökümüne ihtiyaç olduğu altyapısının
bulunmadığı içme suyunun şimdiki ihtiyaca cevap verecek durumda olduğu
anlaşılmıştır.Belediyemizin ilgili müdürlüklerince Büyükşehir belediyesi fen işleri daire başkanlığı
ve Aski Genel müdürlüğü nezdinde girişimde bulunarak asfalt ve altyapı çalışmalrının yapılmasına;
İlçemiz Kargın mahallesinin altyapı sorunlarının araştırılmasını komisyonumuza havalesini
meclisimize arz ederiz.Şeklindeki komisyon raporu belediye meclisine sunuldu.Yapılan açık oylama
neticesinde komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi.oy birliği ile kabul edildi.
Hüseyin DOĞANAY
Meclis Başkan V.
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
Harun OLMUŞ
Meclis Kâtibi
Galip KARABUDAK
Meclis Kâtibi
: 04/02/2014
: 28
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: GENÇLİK SPOR VE KÜLTÜR KOMİSYON RAPORU
KARAR
Gündemin 10 .maddesi
Belediye Meclisinin 02.07.2012 tarih ve 2012/183 sayılı kararı ile komisyonumuza havale
edilen ”İlçemizdeki mesire alanlarının sorunlarının araştırılması ” konusu ile ilgili komisyonumuzca
yapılan araştırmalarda
İlçemiz Melikşah mahallesi ve özlüce mahallesinde bulunan sıcak termal su kaynaklarının
turizme kazandırılması için Sağlık Bakanlığı , Turizm Bakanlığı ve Ankara Valiliği ile görüşmeler
.yapılarak devremülk projesinin ilçemize kazandırılması için çalışmalar başlatılması ve bu konuda
Belediyemizin ilgili müdürlüklerince yazışmalar yapılması komisyonumuzca uygun
görülmüştür.Konu hakkında komisyonumuza herhangi bir yazışmanın cevabı ile ilgili
verilmemiştir.Çalışmalarımız devam etmesi nedeniyle tekrar sevkini meclise arz ederiz.Şeklindeki
komisyon raporu belediye meclisine sunuldu.Yapılan açık oylama neticesinde komisyon raporu oy
birliği ile kabul edildi.
Hüseyin DOĞANAY
Meclis Başkan V.
KARAR TARIHI
KARAR NOSU
Harun OLMUŞ
Meclis Kâtibi
Galip KARABUDAK
Meclis Kâtibi
: 04/02/2014
: 29
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: TOPLU SEVK
KARAR
Gündemin 11-12-17-18 .maddeleri
Belediye Meclisinde okunan Başkanlık yazısı ile, komisyonumuza havale edilen;
1-İlçemiz Yenice Mahallesi yerleşik alan ve gelişme alanına ait 1/1000 ölçekli uygulama
imar planına askı esnasında yapılan itiraz ve talepler,
2-İlçemiz Esenboğa Mahallesi 288 ada 1-2-3-4-5-6 nolu parsellerdeki plan değişikliği talebi,
3-İlçemiz sınırları içerisinde bulunan ve Ankara Büyükşehir Belediyesine dahil olmadan önce
alınmış yapı ruhsatı bulunan binaların, iskan başvurularında alınan yol katılım bedeli ile ilgili konu,
4-İlçemiz Atatürk Mahallesinde bulunan ve park alanı içerisinde kalan 85 ada 59 nolu
parselde plan değişikliği yapılması ile ilgili konu çalışmaların devam etmesi nedeniyle tekrar
BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYONUNA sevk edilmesi hususu meclise sunuldu.Yapılan açık
oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi.
Hüseyin DOĞANAY
Meclis Başkan V.
Harun OLMUŞ
Meclis Kâtibi
Galip KARABUDAK
Meclis Kâtibi
KARAR TARIHI
: 05/02/2014
KARAR NOSU
: 30
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYON RAPORU
KARAR
Gündemin 13.Maddesi
Belediye Meclisi’nde okunan ve Başkanlık yazısı ile komisyonumuza havale edilen İlçemiz Sünlü
Mahallesinde bulunan 1983 ada 1 parselin üzerine denk gelen “Dini Tesis Alanı” (Cami Alanı) ile 1986 ada
ve 1997 ada arasındaki “Park” kullanımlı alanın yer değiştirilmesine ilişkin talep komisyonumuzca
incelenmiştir.
Konu üzerinde yapılan incelemeler sonucunda;
En son Çubuk Belediye Meclisinin 04.06.2004 gün ve 33 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli
Çubuk İlave-Revizyon İmar Planı kapsamında;
1983 ada 1 parsele ve yakın çevresine denk gelen alanın (Ankara 12.İdare Mahkemesinin 2013/594
Esas numaralı ve 2013/1492 sayılı kararı ile parselasyon planı etabı iptal edilen eski 2913 ada 2 parselin);
Cami Alanı (Dini Tesis Alanı) kullanımlı, yaklaşık 3089 m² yüzölçümlü kuzeyden 20 m, güneyden 10 m,
doğu ve batıdan 5’er m yapı yaklaşma mesafeli olarak görüldüğü, Emsal, Hmax gibi diğer yapılaşma
koşullarının belirtilmediği,
Kuzeyinde Anı 9 Sokak (12 m), otopark, park ve küçük sanatlar sanayi tesisi kullanımlı 1972 ada,
doğusunda Ukde 1 Sokak (12 m), küçük sanatlar sanayi tesisi kullanımlı 1981 ada, güneyinde trafo, otopark,
Ahi Evran Caddesi (12 m), batı bitişiğinde ise küçük sanatlar sanayi tesisi kullanımlı alanın bulunduğu,
1986 ada ve 1997 ada arasındaki alanın ise; “Park” kullanımlı ve 2950 m² yüzölçümlü olduğu,
Kuzeyinde Yayla 21 Sokak (7 m), ilköğretim tesis alanı kullanımlı 1996 ada, doğusunda Bedir Sokak
(10 m), konut kullanımlı 1986 ada, güneyinde Ahi Evran Caddesi (12 m), batısında ise Asma Sokak (7 m) ve
konut kullanımlı 1997 adanın bulunduğu,
Tarif edilen bu iki alanın arasındaki mesafenin yaklaşık 300 m olduğu,
Onaylı planda yer alan mevcut dini tesis alanının (cami alanının); sınırları kapsamındaki arazinin aşırı
eğimli (yaklaşık 7 metre kot farkının) olması, parselin yönünün ve şeklinin dini tesis (cami) yapımına çok
elverişli olmaması, geniş bir bölgeye hitap edecek dini tesisin daha geniş ve kullanışlı olması amacıyla mevcut
“Cami Alanı”nın “Park”a, 1986 ada ile 1997 ada arasındaki alanın ise “Park”tan “İbadet Yeri (Cami)” ne
dönüştürülmesi, ayrıca ibadet yerinin Emsalinin 0.60, Hmax’ının Serbest, yapı yaklaşma mesafelerinin ise
tüm yönlerden 5’er metre olarak plana işlenmesi, mevcut “Trafo Yeri”nin aynı ada içerisinde kuzeydoğuya
kaydırılması,Buna göre hazırlanan İlçemiz Sünlü Mahallesi 1983 ada 1 parsele ve yakın çevresine denk
gelen “Cami Alanı”na, 1986 ada ile 1997 ada arasındaki Park kullanımlı alana ait 1/1000 ölçekli
uygulama imar planı değişikliği, plan notları ve plan açıklama raporunun 5216 sayılı Yasanın 14.maddesine
göre onaylanmak üzere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na gönderilmesi komisyonumuzca uygun
görülmüştür.Konunun, Belediye Meclisinde görüşülerek karar verilmek üzere iş bu rapor tarafımızca
düzenlenmiştir.Şeklindeki komisyon raporu Belediye Meclisine sunuldu.Yapılan açık oylama neticesinde oy
birliği ile kabul edildi.
Hüseyin DOĞANAY
Meclis Başkan V.
Harun OLMUŞ
Meclis Kâtibi
Galip KARABUDAK
Meclis Kâtibi
KARAR TARIHI
: 05/02/2014
KARAR NOSU
: 31
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYON RAPORU
KARAR
Gündemin 14.Maddesi
Belediye Meclisi’nde okunan ve Başkanlık yazısı ile komisyonumuza havale edilen İlçemiz
Yavuz Selim Mahallesi 5009 ada 10 numaralı parsele ait 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği talebi
komisyonumuzca incelenmiştir.
Konu üzerinde yapılan incelemeler sonucunda;
Başkanlığımıza 25.09.2013 tarih ve 6771 kayıt numaralı dilekçe ile;
-İlçemiz Yavuz Selim Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Cumhuriyet Halk Partisi’ne ait 562
m² yüzölçümlü 5009 ada 10 numaralı parselin, 1/5000 ölçekli mevcut nazım imar planında ticari
alan kullanımında, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ise resmi kurum alanı kullanımında
olduğu,
-1/5000 ölçekli nazım imar planı baz alınarak söz konusu parselin ticari alan kullanımına
dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisinin Başkanlığımıza
sunulduğu belirtilmektedir.
5009 ada 9 parselin;
-Güneyinde 12 metre genişliğinde Park Sokak ve Türk Telekom Binası, doğuda ticaret
kullanımlı 9 numaralı komşu parsel, batıda 12 metre genişliğinde PTT Caddesi ve Milli Eğitim
Müdürlüğü Hizmet Binası, kuzeyde ise konut kullanımlı 11 numaralı komşu parselin bulunduğu,
-En son Çubuk Belediye Meclisinin 30.06.2004 gün ve 50 sayılı kararı ile onanmış olan
1/5000 ölçekli Çubuk Nazım İmar Planında; Ticaret kullanımlı olduğu,
-Ancak, en son Çubuk Belediye Meclisi’nin 07.09.2009 gün ve 350 sayılı kararı ile uygun
görülen, 5216 sayılı yasa gereğince, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.11.2009 gün ve
2729 sayılı kararı ile de onaylanan Çubuk Merkez (150 ha) 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı
kapsamında kullanım amacının Resmi Kurum Alanı (Karakol), Emsal:2.00, Hmax: Serbest (26.plan
notu), yapı yaklaşma mesafelerinin tüm yönlerden 5 metre, yüzölçümünün 562 m² ve üzerinde 3 katlı
yapının bulunduğu, buna göre; mevcut 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının 5009 ada 10
parselde uyumsuz olduğu görülmektedir.
-Mülkiyeti Cumhuriyet Halk Partisi’ne ait parsel ve üzerindeki mevcut 3 katlı yapının, uzun
yıllar Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası olarak kullanıldığı,
-Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğünün; kiracı olduğu bu binadan, Gazi Üniversitesi Çubuk
Yerleşkesinin güneyinde; Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2008 gün ve 477 sayılı
kararı ile tadilen onanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişiklikleri ile oluşturulan 5000 m²
yüzölçümlü Resmi Kurum Alanı (Emniyet Müdürlüğü) üzerinde inşa edilen yeni binasına 2012
yılında taşındığı,
-Böylece; mevcut imar planında, 5009 ada 10 parsel üzerindeki Resmi Kurum Alanı
(Karakol) kullanımının eş değerinin yaklaşık 10 katı yeni Resmi Kurum Alanının oluşturulduğu,
-İlçe Merkezindeki 3 katlı, eski, kullanışsız, yetersiz atıl durumdaki binanın yıkılıp yerine
yenisinin yapılmak istendiği, ancak mevcut imar durumunun (Karakol kullanım amacının) buna
engel olduğu tespit edilmiştir.
Yapılan imar planı değişikliği ile;
*Onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planına, ada bazındaki yapılaşma koşullarına,
yapılaşmalara, onaylı plan ve plan notlarına istinaden; kullanım amacının “Ticaret”e
dönüştürüldüğü, yapı nizamının Bitişik, kat adedinin (bodrum hariç) 5 kat olarak belirlendiği,
*“1)5009 ADA 10 NUMARALI PARSELDE; TİCARET KULLANIMLI ALANLARDAKİ
YAPILAŞMA KOŞULLARI GEÇERLİ OLUP, BİTİŞİK YAPI NİZAMLI, ASMA KATLI 5 (BEŞ)
KATLI YAPI YAPILABİLİR.
2)BELİRTİLMEYEN HUSUSLARDA; ONAYLI PLAN NOTLARI, 3194 SAYILI İMAR
KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.” şeklinde iki adet plan notunun
eklendiği görülmüştür.
İlçe merkezindeki ticari faaliyetler, ticari mekan ihtiyaçları ve kentsel estetik göz önünde
bulundurularak yeni yapı inşa edilebilmesi ve bölgede benzer durumdaki atıl binaların yıkılıp
yenisinin yapılmasına öncü olması, aynı zamanda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları arasındaki
uyumsuzluğun giderilmesi amaçlanarak hazırlanan İlçemiz Yavuz Selim Mahallesi 5009 ada 10
numaralı parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan notları ve plan açıklama
raporunun 5216 sayılı Yasanın 14.maddesine göre onaylanmak üzere Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanlığı’na gönderilmesi komisyonumuzca oy çokluğu ile uygun görülmüştür.
Konunun, Belediye Meclisinde görüşülerek karar verilmek üzere iş bu rapor tarafımızca
düzenlenmiştir.Şeklindeki komisyon raporu Belediye Meclisine sunuldu.Yapılan açık oylama meclis
üyelerinden Mustafa DEMİR,Meral KAYAN,Harun OLMUŞ,Ramazan SARIKAYA,Galip KARABUDAK
ret oyu vererek komisyon raporu oy çokluğu ile kabul edildi.
Hüseyin DOĞANAY
Meclis Başkan V.
Harun OLMUŞ
Meclis Kâtibi
Galip KARABUDAK
Meclis Kâtibi
KARAR TARIHI
: 05/02/2014
KARAR NOSU
: 32
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYON RAPORU
KARAR
Gündemin 15.Maddesi
Belediye Meclisinin 02.01.2014 tarihli ve 5 nolu kararı ile komisyonumuza havale edilen
İlçemiz, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 2312 ada 1 parsel (yeni 5063 ada 3 parsel) ile ilgili konu
komisyonumuzca incelenmiştir.Konu üzerinde yapılan incelemeler sonucunda;Yapılan incelemeler
sonucunda Çubuk İlçesi Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 5063 ada 3 (eski 2312 ada 1) numaralı
parselin ve bu parsellerin cephe aldığı Mercan Sokağın;Çubuk Belediye Meclisi’nin 07.09.2009 gün
ve 350 sayılı kararı ile uygun görülen, 5216 sayılı yasa gereğince Ankara Büyükşehir Belediye
Meclisinin 21.11.2009 gün ve 2729 sayılı kararı ile de onaylanan Çubuk Merkez (150 ha) 1/1000
ölçekli Revizyon İmar Planı kapsamına girdiği,Bu plan sonucunda Mercan Sokağın; en son 2004
onaylı imar planında 5063 ada 3 parselin (eski 2312 ada 1 parsel) 5063 ada 1 ve 2 parseller (eski
2162 ada 3 ve 4 numaralı parseller) arasından geçen 4 metre genişliğindeki kısmının güzergahı, 2312
ada 1 parsel üzerinde kalacak şekilde değiştirildiği ve genişliği 10 metreye çıkarıldığı,Yapılan bu
imar planı değişikliği ile eski 2312 ada 1 parsel (yeni 5063 ada 3 parsel) üzerinde bulunan
13.11.1997 tarih ve 148/1997 sayılı ruhsata sahip mevcut 3 katlı yapının yolda kaldığı,Çubuk
Merkez (150 ha) 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planına istinaden hazırlanan ve bahse konu
taşınmazları kapsayan 92001 nolu parselasyon planı ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.madde
uygulamasın yapıldığı, yolda kalan 2312 ada 1 numaralı parselin de 5063 ada 3 parsele taşındığı,
dolayısı ile yolda kalan eski 2312 ada 1 parsel üzerinde bulunan 13.11.1997 tarih ve 148/1997 sayılı
yapı ruhsatlı mevcut 3 katlı yapının parsel mülkiyetinin kaldırıldığı, Aynı zamanda eski 2312 ada 1
parsel üzerinde bulunan ruhsatlı yapının, Çubuk Merkez (150 ha) 1/1000 ölçekli Revizyon İmar
Planında yer alan 10 metre genişliğindeki yolu kapattığı ve 5063 ada 1 ve 2 parseller üzerine inşaat
yapımına da engel teşkil ettiği,07.09.2009 gün ve 350 sayılı kararı Meclis Kararı ile onanan 1/1000
ölçekli uygulama imar planında; 5063 ada 3 numaralı parselin; kullanım amacının ticaret, yapı
nizamının bitişik, bodrum hariç 5 (beş) katlı olarak görüldüğü, söz konusu taşınmazların meskun
alanda yer almasından dolayı TAKS/KAKS oranı, ön bahçe yan bahçe mesafelerinin belirtilmediği,
belirtilmeyen hususlarda plan notları ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin geçerli
olduğu tespit edilmiştir. Buna göre; 5063 ada 3 numaralı parselin bulunduğu, 07.09.2009 gün ve 350
sayılı kararı ile onanan, 1/1000 ölçekli uygulama imar planındaki Mercan Sokağın aynen korunması,
Kıbrıs Caddesine cephesi olan ve yolda kalan eski 2312 ada 1 parsel üzerinde bulunan 3 katlı ruhsatlı
yapının kamulaştırma yapılması için, Ankara Büyükşehir Belediyesi nezdinde gerekli çalışmaların
başlatılmak
üzere
konunun,
Belediyemiz
Emlak
ve
İstimlak
Müdürlüğüne
iletilmesi
komisyonumuzca uygun görülmüştür.Konunun, Belediye Meclisinde görüşülerek karar verilmek
üzere iş bu rapor tarafımızca düzenlenmiştir.Şeklindeki komisyon raporu Belediye Meclisine
sunuldu.Yapılan açık oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi.
Hüseyin DOĞANAY
Meclis Başkan V.
Harun OLMUŞ
Meclis Kâtibi
Galip KARABUDAK
Meclis Kâtibi
KARAR TARIHI
: 06/02/2014
KARAR NOSU
: 33
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: Başkanlık Yazısı (Gündem Dışı)
KARAR
Meclis Başkanı 6.Dönem 2 .Birleşim 4.oturum meclis toplantısı gündemdeki kalan
maddeleri görüşmek üzere toplantı açılmıştır.
İlçemiz sınırları dahilinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi
Başkanlığı tarafından İlçemize kazandırılan 3 adet parkın;
1- Atatürk Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde 13.242 m2 büyüklüğünde yapımı
tamamlanan parka demokrasi şehidimiz Sayın Adnan MENDERES’in isminin verilmesi,
2- Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kayın Sokak üzerinde 7.510 m2 büyüklüğünde yapımı
tamamlanan parka vatanının bağımsızlığına hayatını adayan Sayın İzzet BEGOVİÇ’in isminin
verilmesi,
3- Yıldırım Beyazıt Mahallesi Köklü Sokak üzerinde 6.365 m2 büyüklüğünde yapımı
tamamlanan parka yanında bulunan erkek öğrenci yurdunun yapımına maddi olarak destekte
bulunan ve yurda ismi verilen Sayın İbrahim Ethem ÖZDEN’in isminin verilmesi hususunun
belediye meclisinde görüşülmesini arz ederim.Şeklindeki başkanlık yazısı Belediye Meclisine
sunuldu.Yapılan açık oylama neticesinde gündeme alınmasına ve gündeme bir madde eklenmesine
karar verildi.Açık oylama neticesinde Meclis üyelerinden İsmail ÖZDEMİR,Harun OLMUŞ red
oyu kullanarak oy çokluğu ile kabul edildi.
Belediye Başkanı
Lokman ÖZDEN
Meclis Başkanı
Ahmet KAYA
Meclis Kâtip V.
KARAR TARIHI
: 06/02/2014
KARAR NOSU
: 34
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYON RAPORU
KARAR
Gündemin 16.Maddesi
Galip KARABUDAK
Meclis Kâtibi
Belediye Meclisi’nde okunan ve Başkanlık yazısı ile komisyonumuza havale edilen İlçemiz
Y.Çavundur Mahallesinde bulunan “Belediye Hizmet Alanı” kullanımlı 129 ada 1 ve 2 numaralı
parsellerde “Dini Tesis Alanı” yapılması talebi komisyonumuzca incelenmiştir.
Konu üzerinde yapılan incelemeler sonucunda;
Çubuk İlçe Müftülüğü’nün 17.12.2013 tarih ve 1207 sayılı yazısı ile; İlçemiz Y.Çavundur
Mahallesinde kain 129 numaralı adada imar planı değişikliği yapılarak “Belediye Hizmet Alanı”
kullanımından “Dini Tesis Alanı” kullanımına dönüştürülmesinin talep edildiği,
Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 129 ada 1 (3384m²) ve 2 (1371 m²) parsellerin;
Yukarı Çavundur Belediye Meclisinin 13.02.2002 gün ve 2002/1 sayılı kararı ile onaylanmış olan
Yukarı Çavundur 1/1000 ölçekli uygulama imar planında; kullanım amacının “Belediye Hizmet
Alanı”, Emsal’in 0.40, Hmax’ın 6.50 m, yapı yaklaşma mesafelerinin tüm yönlerden 10’ar metre
olduğu,
Talep doğrultusunda imar planı değişikliği ile;
-Bahse konu taşınmazların Emsalin 0,40’tan 0,60’a çıkarılması, Hmax’ın ise Serbest olarak
işlenmesi, yapı yaklaşma mesafelerinin, ada formunun ve “Belediye Hizmet Alanı” kullanımının
aynen muhafaza edilmesi,
“…1-BELEDİYE HİZMET ALANINDA; HİZMET BİNALARININ YANI SIRA; TİYATRO, DÜĞÜN SALONU, KONFERANS
SALONU VB. SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİSLER VE DİNİ TESİSLER YAPILABİLİR. BELEDİYE HİZMET ALANINDA
EMSAL=0.60, HMAX=SERBEST OLACAKTIR
2-BELEDİYE HİZMET ALANINDA, TOPLAM İNŞAAT ALANINA BODRUM KATLAR, TEVSİ ALANLARI, AÇIK VE
KAPALI ÇIKMALAR, ASMA-ÇATI KATLARI DAHİL DEĞİLDİR.
3-TEVSİ ALANINDA YEMEKHANE, TOPLANTI SALONU VB. ORTAK KULLANIMLAR YER ALABİLİR.
4-PARSEL BAZINDA SONDAJLI VE LABORATUAR DENEYLERİNE DAYALI JEOLOJİK VE JEOTEKNİK ETÜT
YAPILMADAN İNŞAAT RUHSATI VERİLEMEZ.
5-DEPREM YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
6-BU PLANDA BELİRTİLMEYEN HUSUSLARDA; ONAYLI İMAR PLANI, PLAN NOTLARI, 3194 SAYILI İMAR KANUNU
VE İLGİLİ YÖNETMELİKLERİ GEÇERLİDİR…” şeklinde 6 adet plan notunun eklenmesi,
Bu amaçla hazırlanan İlçemiz Yukarı Çavundur Mahallesi 129 ada 1 ve 2 numaralı parsellere
ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan notları ve plan açıklama raporunun 5216
sayılı Yasanın 14.maddesine göre onaylanmak üzere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na
gönderilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Konunun, Belediye Meclisinde görüşülerek karar verilmek üzere iş bu rapor tarafımızca
düzenlenmiştir.Şeklindeki komisyon raporu Belediye Meclisine sunuldu.Yapılan açık oylama
neticesinde oy birliği ile kabul edildi.
Belediye Başkanı
Lokman ÖZDEN
Meclis Başkanı
Ahmet KAYA
Meclis Kâtip V.
KARAR TARIHI
: 06/02/2014
KARAR NOSU
: 35
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYON RAPORU
KARAR
Gündemin 19.Maddesi
Galip KARABUDAK
Meclis Kâtibi
Belediye Meclisi’nde okunan ve Başkanlık yazısı ile komisyonumuza havale edilen İlçemiz Sünlü
Mahallesinde bulunan ve 1/1000 ölçekli imar planında “Ünite Merkezi”nde kalan 2004 ada 4 parsele ait plan
değişikliği talebi komisyonumuzca incelenmiştir.
Konu üzerinde yapılan incelemeler sonucunda;
En son Çubuk Belediye Meclisinin 04.06.2004 gün ve 33 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli
Çubuk İlave-Revizyon İmar Planı kapsamında;
2004 ada 4 parselin; Ünite Merkezi (Ticaret) kullanımlı, 408 m² yüzölçümlü, doğusundan 5 m,
güneyinden ise 10 m yapı yaklaşma mesafeli, 0.50 Emsalli, 10.50 m Hmax’lı olarak görüldüğü,
Ahmet MADEN’in 24.12.2013 tarih ve 9309-İMR5071 kayıt numaralı dilekçesi ile; “…parselime
çekme mesafelerinden sonra uygun bir bina sığmamaktadır. Parselime sanayi dükkanı yapmak üzere, çekme
mesafelerinin ve imar planlarının gözden geçirilmesini ve bu mağduriyetimin giderilmesini…” şeklinde
talepte bulunulduğu,
Ünite Merkezi olarak görülen, 3,4 ve 5 numaralı parsellerden oluşan 2004 adanın, 3 ve 4 numaralı
parsellerinde; planda belirtilen yapı yaklaşmaların uygulanmasından sonra bina yapımına elverişli bir alanın
kalmadığının tespit edildiği,
Bu mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla;
-2004 adanın kuzey ve güney cephelerinde 10 metre olan yapı yaklaşma mesafelerinin 5 metreye
düşürülmesi,
-“…1-ÜNİTE MERKEZİNDE; TİCARET, BÜRO, OFİS, İŞ HANI, LOKANTA, ÇARŞI, ÇOK AMAÇLI MAĞAZA, EĞLENCEDİNLENCE YERLERİ, TEŞHİR-PAZARLAMA MERKEZLERİ, BANKA, OTEL, SİNEMA, TİYATRO, KONGRE MERKEZİ, ÇOK AMAÇLI
TOPLANTI SALONLARI VB. TİCARİ VE SOSYAL-KÜLTÜREL TESİSLER, YÖNETİM VE SAĞLIK İLE İLGİLİ TESİSLERİN YANI SIRA
KÜÇÜK SANATLAR SANAYİ TESİSİ DE YER ALABİLİR.
2-PLANDA BELİRTİLEN YAPI YAKLAŞMA MESAFELERİNİ İHLAL ETMEMEK KAYDIYLA, KOMŞU PARSELLERE BİTİŞİK
NİZAM YAPI YAPILABİLİR.
3-BU PLANDA BELİRTİLMEYEN HUSUSLARDA ONAYLI PLAN NOTLARI VE 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE İLGİLİ
YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR…” şeklinde üç adet plan notu eklenmesi,
Buna göre hazırlanan İlçemiz Sünlü Mahallesi 2004 ada 3, 4 ve 5 numaralı parsellere ait 1/1000
ölçekli uygulama imar planı değişikliği, plan notları ve plan açıklama raporunun 5216 sayılı Yasanın
14.maddesine göre onaylanmak üzere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na gönderilmesi
komisyonumuzca uygun görülmüştür.Konunun, Belediye Meclisinde görüşülerek karar verilmek üzere iş bu
rapor tarafımızca düzenlenmiştir.Şeklindeki komisyon raporu Belediye Meclisine sunuldu.Yapılan açık
oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi.
Belediye Başkanı
Lokman ÖZDEN
Meclis Başkanı
Ahmet KAYA
Meclis Kâtip V.
Galip KARABUDAK
Meclis Kâtibi
KARAR TARIHI
: 06/02/2014
KARAR NOSU
: 36
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYON RAPORU
KARAR
Gündemin 20.Maddesi
Belediye Meclisinin 01.02.2011 tarihli kararı ile komisyonumuza havale edilen İlçemiz,
Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 435 Ada 10-11-12-13-14-15 nolu parseller ile ilgili plan
değişikliği talebi komisyonumuzca incelenmiştir.
Konu üzerinde yapılan incelemeler sonucunda;
İlçemiz, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 435 Ada 10-11-12-13-14-15 parsellerde imar
planı değişikliği yapılmasına ilişkin plan teklifinin tarafımıza sunulduğu,
435 adanın doğusunda bulunan 4 ila 9 nolu parsellerin yapılaştığı, bu parsellerde bulunan
yapıların giriş ve çıkışlarını bahse konu parseller üzerinden sağladıkları, parsellerin yapılaşması
halinde 435 ada 4 ila 9 nolu parsellere ulaşım olanağının kalmayacağı,
Öneri imar planı değişikliği ile 435 ada 10 ve 15 nolu parseller ile 435 ada 4 ve 9 nolu
parseller arasında 3.00 metrelik “park alanı” bırakılmak suretiyle söz konusu parsellerin batı yönüne
kaydırılarak yeni bir imar adası oluşturulduğu,
Söz konusu parsellere ait plan değişikliği teklifinin 435 ada 10 -11 ve 14 nolu parsel sahipleri
tarafından sunulduğu, 13 nolu parsel malikinin plan değişiklik talebinin bulunmadığı,
15 nolu parsel malikinin ise plan değişikliği teklifini kabul etmediği hususlarının belirlendiği,
İlçemiz, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 435 Ada 10-11-12-13-14-15 nolu parsellerin
1/1000 ölçekli İmar planlarımızda Ticaret Alanı, yapı nizamı Bitişik Nizam, 5 kat (Bodrum hariç)
imar bölgesi içerisinde bulunduğu,
İlçemiz, 1/25000 ölçekli Başkent Ankara Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda, 1/1000
ölçekli Çubuk Uygulama İmar Planının kapsadığı yaklaşık 147 hektarlık Çubuk Merkezi alanda
Revizyon İmar Planlarının yapıldığı,
435 Adanın bulunduğu alan ve çevresinde, alt ölçeklerde detaylı çalışma gerektirdiğinden
dolayı Özel Proje Alanı (ÖPA) olarak tanımlandığı, bu doğrultuda plan kararları ile plan notları
oluşturulduğu, bu nedenle bölgede bahse konu revizyon imar planında herhangi bir değişiklik
yapılmadığı, önceki imar planlarının aynen korunduğu,
Bahse konu taşınmazın içinde bulunduğu Özel Proje Alanında, 17.06.2010 tarihinde kabul
edilen 5998 nolu kanunla 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73.maddesinde yer
alan “…Belediye, belediye meclisi kararıyla; konut alanları, sanayi alanları, ticaret alanları,
teknoloji parkları, kamu hizmeti alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal donatı alanları
oluşturmak, eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak
veya deprem riskine karşı tedbirler almak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri
uygulayabilir…” hükmünün uygulanması için analiz çalışmalarının başlatıldığı ve söz konusu
parsellerin Özel Proje Alanında başlatılan bu çalışmalar esnasında değerlendirilebileceği,
Yapılan imar planı değişiklik talebinin yeni oluşturulan ada ile yol çizgisinin bozulacağından,
Söz konusu parsel maliklerinin tümünün muvafakatlarının bulunmadığı ve 14 nolu parsel
malikinin ise plan değişikliği teklifine rızasının olmadığından,
İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 435 ada 10-11-12-13-14 ve 15 nolu parsellerin kamulaştırma
ve/veya takas yapılmasının uygun olacağından, gerekli iş ve işlemlerin başlatılması için konunun,
Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne iletilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Konunun, Belediye Meclisinde görüşülerek karar verilmek üzere iş bu rapor tarafımızca
düzenlenmiştir.Konunun, Belediye Meclisinde görüşülerek karar verilmek üzere iş bu rapor tarafımızca
düzenlenmiştir.Şeklindeki komisyon raporu Belediye Meclisine sunuldu.Yapılan açık oylama neticesinde oy birliği ile
kabul edildi.
Belediye Başkanı
Lokman ÖZDEN
Meclis Başkanı
Ahmet KAYA
Meclis Kâtip V.
Galip KARABUDAK
Meclis Kâtibi
KARAR TARIHI
: 06/02/2014
KARAR NOSU
: 37
GELDİĞİ SERVİS
: BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KARARIN KONUSU :
ÖZÜ: BAYINDIRLIK VE İMAR KOMİSYON RAPORU
KARAR
Gündemin 21.Maddesi
Belediye Meclisi’nde okunan ve Başkanlık yazısı ile komisyonumuza havale edilen İlçemiz
Yenice Mahallesinde “Trafo” yeri ayrılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
değişikliğinin görüşülmesi hususu komisyonumuzca incelenmiştir.
Konu üzerinde yapılan incelemeler sonucunda;
İlçemiz Yenice Mahallesi ve çevresinde enerji ihtiyacını karşılamak üzere Başkent Elektrik
Dağıtım A.Ş.’nin 04.12.2013 tarih ve 478 sayılı yazısında belirtilen talebi doğrultusunda,
19.04.2012 gün ve 6237 sayılı Makam Olur’u ile 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile 3194 sayılı İmar
Kanununun 9. Maddesi uyarınca re’sen onaylanan, Ankara İli Çubuk İlçesi Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi Esenboğa Kampüsü ve Çevresine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında
yer alan 5240 adanın kuzey bitişiğindeki “Park” kullanımlı alanda “Trafo Yeri” ayrılması amacıyla
1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin hazırlandığı.
Buna göre; İlçemiz Yenice Mahallesi 5240 numaralı adanın kuzeyinde yer alan “Park”
kullanımlı alanda “Teknik Altyapı Alanı” (Trafo Yeri) ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli
uygulama imar planı değişikliğinin 5216 sayılı Yasanın 14. Maddesine göre onaylanmak üzere
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na gönderilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.
Konunun, Belediye Meclisinde görüşülerek karar verilmek üzere iş bu rapor tarafımızca
düzenlenmiştir.Şeklindeki komisyon raporu belediye meclisine sunuldu.Yapılan açık oylama
neticesinde oy birliği ile kabul edildi.
Belediye Başkanı
Lokman ÖZDEN
Meclis Başkanı
Ahmet KAYA
Meclis Kâtip V.
Galip KARABUDAK
Meclis Kâtibi
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 328 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа