close

Enter

Log in using OpenID

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası: 2014/163318

embedDownload
BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
İhale kayıt numarası: 2014/163318
Sıra No
1
A1
Mal Kaleminin Adı ve Kısa
Açıklaması
1.KISIM-1 KALEM
Termal Kaplama Sistemi
Birimi
Miktarı
ADET
1
B2
Teklif Edilen Birim
Fiyat (Para birimi
belirtilerek)
Tutarı (Para
birimi
belirtilerek)
1.KISIM-1 KALEM
Toplam Tutar
1
2.KISIM-1 KALEM
Diferansiyel Taramalı
Kalorimetre (DSC)
ADET
1
2.KISIM-1 KALEM
Toplam Tutar
1
3.KISIM-1 KALEM
Polarimetre Cihazı
ADET
1
3.KISIM1KALEM
Toplam Tutar
4.KISIM- 7 KALEM
1
2
3
4
5
6
7
Yangına Dayanıklı Yaklaşık
900
mm
Genişliğinde
Kimyasal Saklama Dolabı
Yangına Dayanıklı Yaklaşık
600
mm
Genişliğinde
Kimyasal Saklama Dolabı
Yangına Dayanıklı Tüp
Saklama Dolabı
Standart Tip Tüp Saklama
Dolabı ( 900 mm )
Standart Tip Tüp Saklama
Dolabı ( 600 mm )
Asit – Baz Dayanıklı
Saklama Dolabı ( En az dış
ölçüsü 1200 mm olacak )
Tekli Havalandırma Ünitesi
( Exproof Özellikte )
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
ADET
1
1
2
2
3
2
12
4.KISIM-7 KALEM
Toplam Tutar
1
5.KISIM- 1 KALEM
Split Klima
ADET
1
5.KISIM- 1 KALEM
Toplam Tutar
Toplam Tutar (K.D.V Hariç)
*Tabloya gerektiği kadar satır eklenecektir.
* Bu standart form ihale dokümanına eklenmeden önce ihale kayıt numarası idare tarafından doldurulacaktır.
Standart Form ─ KİK015.3/M
Birim Fiyat Teklif Cetveli
* Konsorsiyumların ihaleye teklif verebileceklerinin öngörülmesi halinde, bu cetvel işin uzmanlık gerektiren
kısımları esas alınarak idarece ayrı ayrı düzenlenecektir.
* Kısmi teklif verilmesine izin verilen ihalede kısımlar ihale dokümanında yapılan düzenlemeye uygun olarak
düzenlenecektir.
Adı - SOYADI / Ticaret unvanı
Kaşe ve İmza 3
1
Bu sütun İdarece hazırlanacaktır.
Bu sütun isteklilerce doldurulacaktır.
3
Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, teklif
mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.
2
2/2
Standart Form ─ KİK015.3/M
Birim Fiyat Teklif Cetveli
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
141 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content