close

Enter

Log in using OpenID

27.10.2014 https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=24147

embedDownload
27.10.2014
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=24147
Yazdır
Anasayfa
Yönetmelikler
Arama Seçenekleri
Üyelik
Duyurular
Tümünde ara
İletişim
Seçiniz
Ara
İlan No :
24030
İlanın Çıkılacağı yer
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ--->REKTÖRLÜK
Kadro Ünvan
OKUTMAN
Ales Puanı
70
Kadro Sayısı
1
Üds/Dengi
80
Kadro Derecesi
6
Duyuru Başlama Tarihi
27.10.2014
Son Başvuru Tarihi
10.11.2014
Sonuç Açıklama Tarihi
20.11.2014
Ön Değerlendirme Tarihi
13.11.2014
Sınav Giriş Tarihi
17.11.2014
Başvuru Tipi
Şahsen,Posta
Basvuru Yeri
Personel Daire Başkanlığı
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi
http://www.pau.edu.tr/
ÖZEL ŞARTLAR
Fransızca öğretmenliği bölümü mezunu olmak, Alanında en az 1 yıl tecrübe sahibi olmak ve alanında yüksek lisans yapmış olmak,
GENEL ŞARTLAR
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2-Ögretim üyesi disindaki ögretim elemani kadrolarina naklen veya açiktan yapilan her türlü atamada ALES'den en az 70.0 puan almis olmak
3-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 80.0 puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4-Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim görevlisi kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak dil puanında 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî G
yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
5-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
6-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
ÜNVAN ŞARTLAR
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=24147
1/2
27.10.2014
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=24147
1-Yabancı dil okutmanları hariç olmak üzere lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerde (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) atanacak okutman adaylarında en az yüksek lisans mezunu olmak
2-Yabancı dil okutmanı başvurularında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 80 puan veya eşdeğerliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirm
edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.
3-Lisans mezunu olunan alanda ALES'ten en az 70 puan almış olmak
İSTENEN BELGELER
1- Dilekçe 2- Öğretim Elemanı Başvuru Formu (http://personel.pau.edu.tr), 3- ALES Belgesi, 4- Yabancı Dil Belgesi 5- Özgeçmiş, 6- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 7- Fotoğraf (1
Suretleri (yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge), 9- Lisans Not Durum Belgesi (transkript), 10Kamuda çalışmış ya da çalışanlar için Hizmet Belgesi, 12- Varsa bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya (Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Süresi içinde yapılmay
eksik belgeli dosyalar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İstenen belgelerinin, Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması yeterlidir.)
MUAFİYET
Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğ
göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlileri, yükseköğretim
kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğre
öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma gör
yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının yabancı dil okutmanı hariç öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.
https://yoksis.yok.gov.tr/ilansayfa/?sessionid=24147
2/2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
289 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content