close

Enter

Log in using OpenID

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/35) Akreditasyon Kapsamı

embedDownload
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/35)
Akreditasyon Kapsamı
KAL-MET
Kalibrasyon Ticaret Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0017-K
Revizyon No: 010 Tarih: 5 Şubat 2015
Kalibrasyon Laboratuvarı
AB-0017-K
Adresi : Üçevler Mah. Akva San. Sitesi 79. Sk.
No:1/A
Nilüfer 16190
BURSA / TÜRKİYE
Ölçüm
Ölçüm Aralığı
Büyüklüğü
Ölçüm Şartları
Kalibre edilen
Cihazlar
Tel
: 0 224 441 55 85
Faks
: 0 224 441 55 35
E-Posta : [email protected] .com
Website : www.kal-met.com
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
KUVVET
Malzeme
100 N ≤ F ≤ 500
EN ISO 7500-1
% 0,16
F: Ölçülen
Test
kN
ASTM E4
% 0,16
Değer
Makinelerinin
100 N ≤ F ≤ 100
% 0,16
0,5 Sınıfı Y.H.
Kuvvet
kN
ile Basma ve
Ölçüm
10 N ≤ F ≤ 500 N
Çekme
Sistemleri
0,5 Sınıfı Y.H.
ile Basma ve
Çekme
Asma kütle ile
Çekme
Beton test
100 kN ≤ F ≤ 2
makinaları
MN
TS EN 12390-4
% 0,32
F : Ölçülen
değer
1. Sınıf Y.H.
ile Basma
Yük hücresi
1 N ≤ F ≤ 10 kN
EN ISO 376
0,02 %
F : Ölçülen
Kuvvet
değer
dönüştürücü
Ölü ağırlıklı
kuvvet
kalibrasyon
makinası ile
basma ve
çekme
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/35)
Akreditasyon Kapsamı
KAL-MET
Kalibrasyon Ticaret Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0017-K
Revizyon No: 010 Tarih: 5 Şubat 2015
AB-0017-K
Ölçüm Büyüklüğü
Ölçüm Aralığı
Kalibre edilen
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
Kuvvet ölçme
10 N ≤ F ≤ 1000
EN ISO 376
0,16 %
F : Ölçülen
cihazları
N
DAkkS-DKD-R 3-3
0,16 %
değer
( El tipi
0,1 kN ≤ F ≤ 500
0,32 %
Ölü
kuvvet
kN
ağırlıklarla
ölçerler,
200 kN ≤ F ≤ 2
Çekme ve
yükleme
MN
basma yönlü
halkaları, vinç
Hidrolik
kantarları,
kalibrasyon
dinamometre
makinası ile
ler vb)
Basma
Ekstansomet
a ≤ 100 mm
re
a ≤ 500 mm
TS EN ISO 9513
( 0,5 + 7·L) μm
Prob ile
( 0,15 + 4·L ) μm
Lazer ile
L : Ölçülen
Değer (m)
MEKANİK GÜÇ
EN ISO 148-2
Kuvvet: %0,16
Test
EN ISO 13802
Sarkaç Boyu: 0,2
Makinaları
DIN 51222
mm
Çentik Darbe
0,5 J ≤ A ≤ 750 J
Açı: 0,06°
Zaman: 0,1 s
SERTLİK
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/35)
Akreditasyon Kapsamı
KAL-MET
Kalibrasyon Ticaret Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0017-K
Revizyon No: 010 Tarih: 5 Şubat 2015
AB-0017-K
Ölçüm Büyüklüğü
Ölçüm Aralığı
Kalibre edilen
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Brinell
HB 2,5/62,5
SertlikÖlçme
HB 2,5/187,5
Makineleri
HB 10/1000
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
TS EN ISO 6506-2
% 1,5 HB
TS EN ISO 6508-2
1 HRA
Açıklamalar
HB 10/3000
HB 5/250
HB 5/750
Rockwell
HRA
Sertlik Ölçme
HRB
1 HRB
Makineleri
HRC
1 HRC
HR15N
1 HR15N
HR30N
1 HR30N
HR45N
1 HR45N
%3,8
Vickers
HV0.1
Sertlik Ölçme
HV0.2
%4,5
Makinalarının
HV0.3
%3,7
Kalibrasyonu
HV0.5
%2,8
HV1
%2
HV2
%2
HV5
%2
HV10
%2
HV30
%2
Sertlik Ölçme
Test
Makinelerind
a ≤ 10 mm
TS EN ISO 6507-2
TS EN ISO 6506-2
(2,0 · 10⁻⁴ · L) µm
Ölçme
TS EN ISO 6507-2
0,5 µm'den küçük
Prensibi: Obj
olmamak şartı ile
ekt
e Optik İz
Mikrometre
Ölçme
ile
Techizatı
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/35)
Akreditasyon Kapsamı
KAL-MET
Kalibrasyon Ticaret Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0017-K
Revizyon No: 010 Tarih: 5 Şubat 2015
AB-0017-K
Ölçüm Büyüklüğü
Ölçüm Aralığı
Kalibre edilen
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Shore Sertlik
0 ≤ Shore ≤ 100
ISO 868
1 Shore A
Test Cihazı
Shore A
DIN 53519 Bölüm
1 Shore D
10 ≤ Shore ≤ 100
1-2
1 IRHD
Açıklamalar
Shore D
10 ≤ IRHD ≤ 100
IRHD
Brinell sertlik
1,0 µm
Çap
TS EN ISO
ucu
6506-2
Rockwell
TS EN ISO
sertlik ucu
6508-2
TORK
Tork El
0.2 N·m ≤ M ≤
Aletleri
1000 N·m
ISO 6789
%1
Saat yönü ve
saat yönü
tersi
%0,2
Tork
0.2 N·m ≤ M ≤
DIN 51309
Dönüştürücü
1000 N·m
standardına göre,
cihazı ile
ölü ağırlıklı tork
birlikte saat
kalibrasyon
yönü ve saat
makinası
yönünün
Gösterge
tersinde
kalibre edilir.
BOYUT
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 5/35)
Akreditasyon Kapsamı
KAL-MET
Kalibrasyon Ticaret Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0017-K
Revizyon No: 010 Tarih: 5 Şubat 2015
AB-0017-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
Mastar
0,5 mm ≤ L ≤
Karşılaştırmalı
Çelik İçin
ISO 3650,
Blokları
100 mm
ölçüm metodu ile
(0,08 + 0,3·L) μm
VDI/VDE/DG
merkez noktasının
Seramik İçin
Q 2618
nominal değerden
(0,087 + 0,2·
Bölüm 3.1
sapmasının
L) μm
L: Ölçülen
ölçümü
Değer (m)
(Referansların
Nominal
ölçülerinde)
Mastar
0,5 mm ≤ L ≤
5 nokta
Blokları
100 mm
karşılaştırma
0,05 μm
ölçümü ile merkez
uzunluktan fo ve f
u farklarının
ölçümü
ve v sapma aralığı
değerinin tespiti
Uzun mastar
125 mm ≤ L ≤
Karşılaştırmalı
Çelik için
blokları
500 mm
Ölçüm metodu ile
(0,4 + 1 · L) µm
merkez noktasının
nominal değerden
sapmasının
ölçümü
(Referansların
Nominal
ölçülerinde)
Mastar bloğu
komparatörü
L ≤ 100 mm
0,01 µm
55 nm
EURAMET/cg02
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 6/35)
Akreditasyon Kapsamı
KAL-MET
Kalibrasyon Ticaret Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0017-K
Revizyon No: 010 Tarih: 5 Şubat 2015
AB-0017-K
Ölçüm Büyüklüğü
Ölçüm Aralığı
Kalibre edilen
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Yüzey
0,2 µm ≤ Ra ≤ 4
Pürüzlülük
µm
Mastarı
0,8 µm ≤ Rz ≤ 13
ISO 5436-1 Tip D
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
0,05 · Ra
DAkkS-DKD-R
0,05 · Rz
4.2 Bölüm 1
µm
Yüzey
0,3 µm ≤ Ra ≤ 3
Pürüzlülük
0,06 . Ra
DAkkS-DKD-R
Pürüzlülük
µm
mastarları
0,06 . Rz
4.2 Bölüm 2
Ölçüm Cihazı
1 µm ≤ Rz ≤ 10
ile kalibrasyon
Lazer
0,3 µm
Lazer
ölçme
İnterferometre
0,5 µm
İnterferomet
cihazları
K Grade Blok
re
( Üniversl
Mastar
ve Blok
µm
1-Boyut
L ≤ 300 mm
ölçme cihazı
Mastar ile
vb )
karşılaştırma
metodu,
Yerinde
kalibrasyon
L: Ölçülen
değer
Üç Boyutlu
X: 10 mm ≤ L ≤
Bir bir eksende
Eksen:
TS EN ISO
(1 + 2 · L) µm
10360
Ölçüm
10 m
Lazer
Cihazları (
Y: 10 mm ≤ L ≤ 5
İnterferometre
CMM )
m
Hacim:
Z: L ≤ 10 m
(2 + 3 · L) µm
Blok Mastar
X,Y,Z : L ≤ 700
mm
Dış silindir
1 mm ≤ L ≤ 300
( Tampon
mm
Mastar )
(1 + 9 · L) µm
L: Ölçülen
değer
VDI/VDE/DG
Q 2618
Bölüm 4.1
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 7/35)
Akreditasyon Kapsamı
KAL-MET
Kalibrasyon Ticaret Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0017-K
Revizyon No: 010 Tarih: 5 Şubat 2015
AB-0017-K
Ölçüm Büyüklüğü
Ölçüm Aralığı
Kalibre edilen
Ölçüm Şartları
Cihazlar
İç silindir
1 mm ≤ L ≤ 400
( Halka
mm
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
(1 + 4 · L) µm
Açıklamalar
L : Ölçülen
değer
Mastar )
VDI/VDE/DG
Q 2618
Bölüm 4.1
Çatal Mastar
(1 + 9 · L) µm
1 mm ≤ L ≤ 300
mm
L : Ölçülen
değer
VDI/VDE/DG
Q 2618
Bölüm 4.7
( 2,8 +18 · L) µm
Düz Vida
Bölüm dairesi
Adım 0.35-10 mm
Tampon
çapı
arası
Mastar
1 mm ≤ L ≤ 100
VDI/VDE/DG
mm
Q 2618
L : Ölçülen
değer
Bölüm 4.8
Düz Vida
Bölüm dairesi
Adım 0,35-6 mm
Halka Mastar
çapı
arası
( 2,8 +17 · L) µm
L : Ölçülen
değer
3 mm ≤ L ≤ 100
VDI/VDE/DG
Q 2618
Bölüm 4.9
Pim Tel
(1,1 + 4 · L) µm
1 mm ≤ L ≤ 50
L : Ölçülen
değer
DAkkS-DKD-R
4.3 Bölüm
4.2
Kumpas
L ≤ 1500 mm
0,01 mm
(10 + 20 · L) µm
L : Ölçülen
değer
VDI/VDE/DG
Q 2618
Bölüm 9.1
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 8/35)
Akreditasyon Kapsamı
KAL-MET
Kalibrasyon Ticaret Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0017-K
Revizyon No: 010 Tarih: 5 Şubat 2015
AB-0017-K
Ölçüm Büyüklüğü
Ölçüm Aralığı
Kalibre edilen
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Derinlik
L ≤ 600 mm
0,01 mm
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
(11 + 16 · L) µm
Kumpası
Açıklamalar
L : Ölçülen
değer
VDI/VDE/DG
Q 2618
Bölüm 9.2
Dış
L ≤ 100 mm
0,001 mm
( 2 + 10 · L ) µm
L : Ölçülen
Çap Mikrome
100 mm < L ≤
0,01 mm
( 6 + 12 · L ) µm
değer
tresi
600 mm
VDI/VDE/DG
Q 2618
Bölüm 10.1
Mikrometre
(0,9 + 2 · L) µm
L ≤ 600 mm
Ayar Çubuğu
Kalınık Ölçer
DKD- R4-3
Bölüm 4.4
L ≤ 200 mm
0,001 mm
1,2 µm
L: Ölçülen
( Pasometre /
değer
Mikrometre
VDI/VDE/DG
pasometre
Q 2618
skalası)
Bölüm 10.3
İki Noktalı İç
25 mm ≤ L ≤ 300
Çap
mm
0,01 mm
(4 + 9 · L) µm
L: Ölçülen
değer
Mikrometresi
VDI/VDE/DG
Q 2618
Bölüm 10.7
Üç Noktalı İç
2 mm ≤ L ≤ 250
0,001 mm Dijital
(2,5 +7 · L) µm
L : Ölçülen
Çap
mm
0,001 mm Analog
(2 + 6 · L) µm
değer
Mikrometresi
VDI/VDE/DG
Q 2618
Bölüm 10.8
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 9/35)
Akreditasyon Kapsamı
KAL-MET
Kalibrasyon Ticaret Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0017-K
Revizyon No: 010 Tarih: 5 Şubat 2015
AB-0017-K
Ölçüm Büyüklüğü
Ölçüm Aralığı
Kalibre edilen
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Derinlik
L ≤ 25 mm
0,001 mm
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
(1,7 + 13 · L) µm
Mikrometresi
Açıklamalar
L : Ölçülen
değer
VDI/VDE/DG
Q 2618
Bölüm 10.5
Delik Mastarı
2 mm ≤ L ≤ 250
0,001 mm -Dijital
(2,5 + 7 · L) µm
L: Ölçülen
( İç çap
mm
0,001 mm -Analog
(2 + 6 · L) µm
değer
komparatörü
VDI/VDE/DG
- iki nokta
Q
temaslı )
2618 Bölüm
13.2
Yükseklik
L ≤ 1000 mm
0,01 mm
(11 + 19 · L) µm
L : Ölçülen
Ölçme Cihazı
değer
( Mihengir )
VDI/VDE/DG
Q 2618
Bölüm 9.3
Ölçü Saati
L ≤ 25 mm
Test Cihazı
0,001 mm Dijital
0,96 µm
L : Ölçülen
0,001 mm Analog
0,6 µm
değer
Elektronik
ölçüm probu
ile
karşılaştırma
yöntemi
Ölçü Saati
L ≤ 25 mm
0,001 mm
(1 + 22 · L) µm
VDI/VDE/DG
(Komparatör)
L ≤ 100 mm
0,01 mm
(4 +10 · L) µm
Q 2618
Bölüm 11.1
Salgı
Komparatörü
L ≤ 2 mm
0,001 mm
(1 + 5 · L) µm
L : Ölçülen
değer
VDI/VDE/DG
Q 2618
Bölüm 11.3
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 10/35)
Akreditasyon Kapsamı
KAL-MET
Kalibrasyon Ticaret Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0017-K
Revizyon No: 010 Tarih: 5 Şubat 2015
AB-0017-K
Ölçüm Büyüklüğü
Ölçüm Aralığı
Kalibre edilen
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Endikatör
L ≤ 3 mm
0,001 mm
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
(1 + 4 · L)µm
Açıklamalar
L : Ölçülen
( Hassas
değer
Komparatör )
VDI/VDE/DG
Q 2618
Bölüm 11.2
Kalınlık Ölçer
Dış ölçüler : L ≤
0.005 mm (Dijital)
5,0 μm
VDI/VDE/DG
( Kollu Ölçme
200 mm
0.005 mm
3,0 μm
Q 2618
Saati)
İç ölçüler : L ≤
(Analog)
9,0 μm
Bölüm 12.1
100 mm
0.005 mm
L ≤ 100 mm
0.001 mm
Kalınlık Ölçer
ve 13.1
( 1 + 10 · L ) µm
L : Ölçülen
( Kalınlık
değer
Ölçme Saati )
Blok mastar
ile
karşılaştırma
Kalınlık
0,01 mm ≤ L ≤ 2
Mastarı
mm
Kalınlık ölçümü
0,60 µm
DIN 2275
Kalınlık ölçümü
0,70 µm
DIN EN ISO
( Sentil )
Kaplama
7 μm ≤ L ≤ 5 mm
Kalınlığı
2178
Standardı
DIN EN ISO
2360
Kaplama
L ≤ 200 µm
Kalınlığı
200 µm < L ≤ 2
Ölçme Cihazı
mm
0,0001 mm
0,90 µm
DIN EN ISO
3,0 µm
2178
DIN EN ISO
2360
Elek
20μm ≤ L ≤ 125
Göz açıklığı ve tel
mm
çapı tespiti
7,3 µm
ISO 3310-1,2
EN 933-3
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 11/35)
Akreditasyon Kapsamı
KAL-MET
Kalibrasyon Ticaret Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0017-K
Revizyon No: 010 Tarih: 5 Şubat 2015
AB-0017-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Hassas Çizgi
L ≤ 300 mm
Skalası
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
2,2 μm
Optik Ölçme
0,50 μm
yöntemi
( Cam Cetvel )
Lazer
interferometr
e ile ölçüm
yöntemi
Çelik Cetvel
Şerit
L ≤ 300 mm
Optik okuma
30, μm
L : Ölçülen
300 mm ≤ L ≤
metodu
( 100 + 13 · L ) µm
değer
3000 mm
Referans cetvel ile
DIN 865
karşılaştırma
DIN 866
( 100 + 13 · L ) µm
L ≤ 50 m
L : Ölçülen
Metreler
değer
( Pi metre,
Lineer Ölçüm
teleskobik
Tezgahında
cetvel...)
karşılaştırma
Protraktör
α ≤ 360 °
( Açı Ölçer )
10 ''
19 ''
5'
4,3'
60'
49 '
VDI/VDE/
DGQ 2618
Bölüm 7.2
Diklik Ölçme
L ≤ 300 mm
Diklik
3,3 µm
VDI/VDE/DG
Cihazları
Q 2618
( Gönye )
Bölüm 7.1
Projeksiyon
X ve Y eksenleri
Cihazı
L ≤ 400 mm
Ölçme
Mikroskobu
0,001 mm
2,2 µm
Cam cetvel ile
karşılaştırma
metodu
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 12/35)
Akreditasyon Kapsamı
KAL-MET
Kalibrasyon Ticaret Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0017-K
Revizyon No: 010 Tarih: 5 Şubat 2015
AB-0017-K
Ölçüm Büyüklüğü
Ölçüm Aralığı
Kalibre edilen
Ölçüm Şartları
Cihazlar
1-Boyut
L ≤ 100 mm
0,00005 mm
İlerleme
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
( 0,12 + 2,3 · L )
L : Ölçülen
µm
değer
Miktarı
Laser
Ölçme
interforemetr
Cihazları
e ile
( Elektronik
karşılaştırma
Ölçme Probu
vb.)
Su Terazisi
L ≤ 400 mm
Paralellik
Düzlemsellik
Klinometre
L ≤ 400 mm
( Eğim Ölçer )
Sinüs Tablası
Paralellik
Düzlemsellik
L ≤ 500 mm
Sinüs Bar
13 µm/m
DIN 877
3,0 µm
0,012 °
DIN 877
3,0 µm
Mesafe
( 1+ 4 · L ) µm
L : Ölçülen
Paralellik
( 2 + 19 · L) µm
değer
DIN 2273
V - Blok
L ≤ 300 mm
Kenar yüzeylerde
3,5 μm
Diklik
3,0 μm
Paralellik
2,0 μm
DIN 2274
Düzlemsellik
12 µm
Radyus
1 mm ≤ r ≤ 25
Mastarı
mm
Vida Diş
a ≤ 7 mm
Adım
7,0 µm
Optik Ölçüm
Tarağı
( adım )
Açı
10'
Yöntemi
Pleyt
250 mm ≤ L ≤
Düzlemsellik
(2 + 1,5 · L) µm
L : Ölçülen
8000 mm
Ölçümü
Optik Ölçüm
Yöntemi
değer
DIN 876-1
DIN 876-2
Optik Paralel
Cam
d ≤ 60 mm
Paralellik
0,04 µm
VDI/VDE/DG
Q 2618
Bölüm 6.1
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 13/35)
Akreditasyon Kapsamı
KAL-MET
Kalibrasyon Ticaret Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0017-K
Revizyon No: 010 Tarih: 5 Şubat 2015
AB-0017-K
Ölçüm Büyüklüğü
Ölçüm Aralığı
Kalibre edilen
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Dişli Çark
10mm ≤ d ≤ 100
İç / dış
Mastarı
mm
Bölüm dairesi
( Spline
ölçümü
mastar )
Eğim/profil,
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
2,2 µm
DIN 5480
7 " ( arcsan)
CMM ile
salgı/indeks
ölçümü
Açı mastar
α ≤ 90 °
bloğu
direkt ölçme
metodu
90° Diklik
a ≤ 500 mm
Diklik ölçümü
1,0 µm
CMM ile
Standardı
direkt ölçme
( granit
metodu
gönye vb.)
Konik
1 mm ≤ L ≤ 150
Tampon
mm
(2,1 + 5 · L) µm
VDI/VDE/DG
Q 2618
Mastar
Bölüm 4.12
L : Ölçülen
değer
Konik Halka
1 mm ≤ d ≤ 400
Mastar
mm
(2,1 + 5 · L) µm
VDI/VDE/DG
Q 2618
Bölüm 4.12
Beton
a ≤ 300 mm
Boyut kontrolü
Numune
d ≤ 300 mm
( Mesafe,
Kalıbı
Paralellik, Diklik,
( Küp,
Doğrusallık )
prizma,
silindir )
5,0 µm
TS EN
12390-1
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 14/35)
Akreditasyon Kapsamı
KAL-MET
Kalibrasyon Ticaret Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0017-K
Revizyon No: 010 Tarih: 5 Şubat 2015
AB-0017-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Tek eksen
L ≤ 10 m
lineer ölçüm
Bölüntü : 0.001
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
(0,5 + 1,5 · L) µm
mm
Açıklamalar
Lazer
interferometr
sistemleri
e ile ölçme
( şerit metre,
metodu
çelik cetvel
L : Ölçülen
vb.
değer
kalibrasyon
stantları )
Lazer mesafe
L ≤ 20 m
ölçer
Bölüntü : 0,1 - 1
3 mm
Referans
mm
10 mm
cihazla
Bölüntü : 10 mm
karşılaştırma
metodu
Ultrasonik
L ≤ 100 mm
0,001 mm
5 µm
kalınlık ölçer
Mastar bloğu
ile ölçüm
metodu
Aplikatör
2,6 µm
L ≤ 500 µm
Grindometre
ISO 2808
EN ISO 1524
Yaş film
kalınlık ölçer
Adım mastarı
( Step mastar
vb)
L ≤ 1000 mm
Yüzeyler arası
mesafe ölçümü
(2 + 3 · L) µm
CMM ile
ölçme
L : Ölçülen
değer
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 15/35)
Akreditasyon Kapsamı
KAL-MET
Kalibrasyon Ticaret Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0017-K
Revizyon No: 010 Tarih: 5 Şubat 2015
AB-0017-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Küre
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
0,85 µm
0,1 ≤ d ≤ 25 mm
Açıklamalar
Bir boyutlu
ölçme cihazı
ile
2,7 µm
25 < d ≤ 100 mm
3-D
koordinat
ölçme cihazı
ile
Doğrusallık
L ≤ 300 mm
Mastarı
Doğrusallık
2,0 µm
VDI/VDE/DG
Diklik
3.3 μm
Q 2618
( Kıl gönye )
Bölüm 19 ve
22
TERAZİ
Otomatik
m ≤ 500 g
E2 sınıfı kütleler ile
2 · 10⁻⁶
Euramet/cg -
olmayan
m ≤ 30 kg
F1 sınıfı kütleler ile
6 · 10⁻⁶
18
teraziler
m ≤ 1000 kg
M1 sınıfı kütleler
7 · 10⁻⁵
m ≤ 2000 kg
ile
6 · 10⁻⁴
İkame Kütleler ile
KÜTLE
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 16/35)
Akreditasyon Kapsamı
KAL-MET
Kalibrasyon Ticaret Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0017-K
Revizyon No: 010 Tarih: 5 Şubat 2015
AB-0017-K
Ölçüm Büyüklüğü
Ölçüm Aralığı
Kalibre edilen
Cihazlar
Ölçüm Şartları
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
E2 Sınıfı
1 mg ≤ m ≤ 20
0,003 mg
OIML R
Kütleler
mg
0,004 mg
111-1
50 mg
0,005 mg
(
100 mg
0,006 mg
Konvansiyon
200 mg
0,008 mg
el kütle
500 mg
0,010 mg
değerinin
1g
0,012 mg
belirlenmesi )
2g
0,016 mg
5g
0,020 mg
10 g
0,025 mg
20 g
0,030 mg
50 g
0,050 mg
100 g
0,10 mg
200 g
0,3 mg
500 g
0,5 mg
1 kg
1,0 mg
2 kg
2,5 mg
5 kg
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 17/35)
Akreditasyon Kapsamı
KAL-MET
Kalibrasyon Ticaret Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0017-K
Revizyon No: 010 Tarih: 5 Şubat 2015
AB-0017-K
Ölçüm Büyüklüğü
Ölçüm Aralığı
Kalibre edilen
Cihazlar
Ölçüm Şartları
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
F1 Sınıfı
1 mg ≤ m ≤ 5 mg
0,006 mg
OIML R
Kütleler
10 mg
0,008 mg
111-1
20 mg
0,010 mg
(
50 mg
0,012 mg
Konvansiyon
100 mg
0,016 mg
el kütle
200 mg
0,020 mg
değerinin
500 mg
0,025 mg
belirlenmesi )
1g
0,03 mg
2g
0,04 mg
5g
0,05 mg
10 g
0,06 mg
20 g
0,08 mg
50 g
0,1 mg
100 g
0,16 mg
200 g
0,3 mg
500 g
0,80 mg
1 kg
1,6 mg
2 kg
3 mg
5 kg
8 mg
10 kg
16 mg
20 kg
30 mg
50 kg
80 mg
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 18/35)
Akreditasyon Kapsamı
KAL-MET
Kalibrasyon Ticaret Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0017-K
Revizyon No: 010 Tarih: 5 Şubat 2015
AB-0017-K
Ölçüm Büyüklüğü
Ölçüm Aralığı
Kalibre edilen
Cihazlar
Ölçüm Şartları
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
F2 Sınıfı
1mg ≤ m ≤ 5mg
0,020 mg
OIML R
Kütleler
10 mg
0,025 mg
111-1
20 mg
0,030 mg
(
50 mg
0,040 mg
Konvansiyon
100 mg
0,050 mg
el kütle
200 mg
0,060 mg
değerinin
500 mg
0,080 mg
belirlenmesi )
1g
0,10 mg
2g
0,12 mg
5g
0,16 mg
10 g
0,20 mg
20 g
0,25 mg
50 g
0,30 mg
100 g
0,50 mg
200 g
1,00 mg
500 g
2,50 mg
1 kg
5,0 mg
2 kg
10 mg
5 kg
25 mg
10 kg
50 mg
20 kg
100 mg
50 kg
250 mg
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 19/35)
Akreditasyon Kapsamı
KAL-MET
Kalibrasyon Ticaret Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0017-K
Revizyon No: 010 Tarih: 5 Şubat 2015
AB-0017-K
Ölçüm Büyüklüğü
Ölçüm Aralığı
Kalibre edilen
Cihazlar
Ölçüm Şartları
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
M Sınıfı
1 mg
0,06 mg
OIML R
Kütleler
2 mg
0,06 mg
111-1
5 mg
0,06 mg
(
10 mg
0,08 mg
Konvansiyon
20 mg
0,1 mg
el kütle
50 mg
0,12 mg
değerinin
100 mg
0,16 mg
belirlenmesi )
200 mg
0,2 mg
500 mg
0,25 mg
1g
0,3 mg
2g
0,4 mg
5g
0,5 mg
10 g
0,6 mg
20 g
0,8 mg
50 g
1,0 mg
100 g
1,6 mg
200 g
3,0 mg
500 g
8,0 mg
1 kg
16 mg
2 kg
30 mg
5 kg
80 mg
10 kg
160 mg
20 kg
300 mg
50 kg
800 mg
BASINÇ
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 20/35)
Akreditasyon Kapsamı
KAL-MET
Kalibrasyon Ticaret Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0017-K
Revizyon No: 010 Tarih: 5 Şubat 2015
AB-0017-K
Ölçüm Büyüklüğü
Ölçüm Aralığı
Kalibre edilen
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Mutlak
750 hPa ≤ p ≤
Basınç
1050 hPa
Gaz
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
1,4 hPa
Açıklamalar
Euramet
cg-17
Analog /
Sayısal
Barometreler
Bağıl Basınç
0.1 MPa ≤ p ≤ 2
Pnömatik
( 0,5 + 5 · 10⁻⁴ ·
Euramet
Analog /
MPa
Hidrolik - DWT ile
Pr ) kPa
cg-17
Sayısal
0.5 MPa ≤ p ≤ 35
Hidrolik - DWT ile
( 0,8 + 4 · 10⁻⁵ ·
Laboratuvard
Manometrele
MPa
Hidrolik
Pr ) kPa
a ve Yerinde
r
20 kPa ≤ p ≤ 6
Pnömatik - DWT
( 0,09 + 8 · 10⁻⁶ ·
Kalibrasyon
Basınç
MPa
ile
Pr ) kPa
Pr:
Transduseri
0.5 MPa ≤ p ≤ 60
Su manometresi
( 115 + 4 · 10⁻³ ·
Uygulanan
/ Transmitteri
MPa
ile
Pr ) kPa
basınç
Fark Basınç
-100 kPa ≤ p ≤
( 0,06 + 2 · 10⁻⁴ ·
Ölçer
100 kPa
Pr ) kPa
0,1 kPa ≤ p ≤ 10
0,050 kPa
kPa
NEM
Nem Ölçüm
10 ≤ RH ≤ 90 %
Ortam sıcaklığı
2,5 % RH
Kontrollü
Cihazları
rh
5 - 50 °C
5,0 % RH
nem
90 < RH ≤ 95 %
kabininde
rh
karşılaştırma
metodu
SICAKLIK
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 21/35)
Akreditasyon Kapsamı
KAL-MET
Kalibrasyon Ticaret Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0017-K
Revizyon No: 010 Tarih: 5 Şubat 2015
AB-0017-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Platin Direnç
-40 ≤ t ≤ 5 °C
Termometres
5 ≤ t ≤ 95 °C
i
95 ≤ t ≤ 250 °C
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
0,27 °C
Standart
0,13 °C
platin direnç
Kuru blok
0,12 °C
termometre
kalibratörde
0,43 °C
ile
Sıvı Banyo
250 < t ≤ 420 °C
karşılaştırma
metodu ve
yerinde
kalibrasyon
t : Ölçülen
değer
Isılçift
0,28 °C
Standart
5 ≤ t ≤ 95 °C
0,15 °C
Platin direnç
95 < t ≤ 250 °C
0,15 °C
termometre
-40 ≤ t < 5 °C
Sıvılı Banyo
ve S tipi ısıl
250 ≤ t ≤ 420 °C
420 < t ≤ 1200 °C
Kuru Blok
kalibratörde
0,45 °C
çift
2,6 °C
kullanılarak
karşılaştırma
metodu ve
yerinde
kalibrasyon
Tüm tipler
için
t: Ölçülen
değer
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 22/35)
Akreditasyon Kapsamı
KAL-MET
Kalibrasyon Ticaret Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0017-K
Revizyon No: 010 Tarih: 5 Şubat 2015
AB-0017-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
0,28 °C
Standart
5 ≤ t ≤ 95 °C
0,13 °C
Platin Direnç
95 < t ≤ 250 °C
0,13 °C
termometre
Göstergeli
-40 ≤ t < 5 °C
Sıcaklık Ölçer
Sıvı Banyo
ve S tipi Isıl
250 < t ≤ 420 °C
Kuru blok
0,43 °C
Çift ile
420 < t ≤ 1200 °C
kalibratörde
2,6 °C
Karşılaştırma
metodu
t: Ölçülen
değer
Sıvılı Cam
Termometre
0,28 °C
Standart
5 ≤ t ≤ 90 °C
0,14 °C
Platin Direnç
90 < t ≤ 250 °C
0,13 °C
termometre
-40 < t < 5 °C
Sıvı Banyo
ile
Karşılaştırma
metodu
t: Ölçülen
değer
Radyasyon
23 < t ≤ 50 °C
Siyah Cisim
1,5 °C
Karşılaştırma
Termometres
50 < t ≤ 150 °C
ɛ=0,95
2,0 °C
Metodu
i
150 < t ≤ 300 °C
2,5 °C
t: Ölçülen
300 < t ≤ 500 °C
3,6 °C
değer
Kontrollü
-40 < t ≤ 50 °C
Hacim içerisinde
0,65 °C
TS EN
Hacimlerde
50 < t ≤ 95 °C
Doğruluk ve
0,60 °C
60068-3-5
sıcaklık
95 < t ≤ 300 °C
Kararlılık dağılımı
0,80°C
TS EN 60068-
dağılımı
3-6
tesbiti (Etüv,
Dakks DKD R-
Fırın, Buz
5-7
Dolabı, Soğuk
Oda, Derin
Dondurucu)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 23/35)
Akreditasyon Kapsamı
KAL-MET
Kalibrasyon Ticaret Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0017-K
Revizyon No: 010 Tarih: 5 Şubat 2015
AB-0017-K
Ölçüm Büyüklüğü
Ölçüm Aralığı
Kalibre edilen
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Kül Fırını
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
3,0 °C
400 ≤ t ≤ 1200 °C
Açıklamalar
S tipi Isıl Çift
ile
Karşılaştırma
metodu
Kuru Blok
-40 ≤ t < 50 °C
Referans Direç
0,30 °C
Tek veya
Kalibratörü
50 ≤ t ≤ 400 °C
Termometresi
0,20 °C
daha fazla
400 < t ≤ 500 °C
Kullanılarak
2,35 °C
delikli tipler
3,0 °C
için.
500 < t ≤ 1200 °C
Referans Isılçift
Doğruluk-Kar
Kullanılarak
arlılık ve
Dağılım
Ölçmü
Elektriksel
-100 < t ≤ 1000
K-J-T tipi
0.30 °C
Elektriksel
Sıcaklık
°C
S tipi
0.75 °C
simulasyon
Pt 100
0.15 °C
ile
0,4 °C
Kontrollü
Göstergesi
Oda
5 ≤ t ≤ 50 °C
Termometres
nem
i
kabininde
karşılaştırma
metodu
HACİM
Mezür
25 µl
TS EN ISO
10 ml
50 µl
4787
25 ml
120 µl
TS EN ISO
50 ml
200 µl
4788
100 ml
240 µl
EURAMET cg-
250 ml
450 µl
19
500 ml
1,2 ml
1000 ml
3,0 ml
2000 ml
5,0 ml
5 ml
Dolum
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 24/35)
Akreditasyon Kapsamı
KAL-MET
Kalibrasyon Ticaret Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0017-K
Revizyon No: 010 Tarih: 5 Şubat 2015
AB-0017-K
Ölçüm Büyüklüğü
Ölçüm Aralığı
Kalibre edilen
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Balon Joje
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
5,0 μl
TS ISO 4787
5 ml ≤ V ≤ 10 ml
10, μl
TS 1491EN
25 ml
15 μl
ISO 1042
50 ml
20, μl
EURAMET cg-
100 ml
30, μl
19
200 ml
40, μl
250 ml
50, μl
500 ml
80, μl
V: Nominal
1000 ml
0,10 ml
hacim
2000 ml
0,15 ml
5000 ml
0,25 ml
1 ml ≤ V ≤ 2 ml
Dolum
3,0 μl
TS EN ISO
2 ml < V ≤ 10 ml
6,0 μl
385
25 ml
15 μl
EURAMET cg-
50 ml
20 μl
19
100 ml
30 μl
Büret
1 ml ≤ V ≤ 2 ml
(Taksimatlı)
Boşaltım
Büret
1 ml
Piston hareketi elle
2,0 μl
ISO TR 20461
(Pistonlu)
2 ml
yapılan veya
2,5 μl
TS EN ISO
5 ml
motor tahrikli
4,0 μl
8655-6
10 ml
(Dijital ve Analog
6,0 μl
TS EN ISO
25 ml
göstergeli)
15 μl
8655-3
50 ml
15 μl
100 ml
15 μl
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 25/35)
Akreditasyon Kapsamı
KAL-MET
Kalibrasyon Ticaret Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0017-K
Revizyon No: 010 Tarih: 5 Şubat 2015
AB-0017-K
Ölçüm Büyüklüğü
Ölçüm Aralığı
Kalibre edilen
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Dispenser
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
0,05 ml ≤ V ≤ 0,5
Piston hareketi elle
1,0 μl
ISO TR
ml
yapılan veya
5,0 μl
20461
0,5 ml < V ≤ 5 ml
motor tahrikli
10, μl
10 ml
(Dijital ve Analog
25 μl
TS EN ISO
25 ml
göstergeli)
50, μl
8655-5
50 ml
100 μl
TS EN ISO
100 ml
150 μl
8655-3
200 ml
V: Nominal
hacim
3,0 μl
TS ISO 4787
2 ml
6,0 μl
TS EN ISO
5 ml
15 μl
835
10 ml < V ≤ 25 ml
30 μl
EURAMET cg-
Pipet
0,1 ml < V ≤ 1 ml
(Taksimatlı)
Boşaltım
19
V: Nominal
hacim
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 26/35)
Akreditasyon Kapsamı
KAL-MET
Kalibrasyon Ticaret Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0017-K
Revizyon No: 010 Tarih: 5 Şubat 2015
AB-0017-K
Ölçüm Büyüklüğü
Ölçüm Aralığı
Kalibre edilen
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
Pipet
1 µl
Tek kanallı, Piston
0,005 μl
ISO/TR
(pistonlu)
1 μl < V ≤ 25 µl
hareketi elle
0,006 µl
20461
50 µl
yapılan veya
0,008 µl
75 µl
motor tahrikli
0,009 µl
ISO/TR
100 µl
(Dijital ve Analog
0,010 µl
20461
150 µl
göstergeli)
0,013 µl
200 µl
0,016 µl
TS EN ISO
250 µl
0,020 µl
8655-
300 µl
0,025 µl
6
500 µl
0,050 µl
750 µl
0,12 µl
1000 µl
0,25 µl
TS EN ISO
2 ml
0,50 µl
8655-2
5 ml
1,0 µl
10 ml
2,0 µl
V : Nominal
hacim
2,0 μl
TS ISO 4787
0,5 ml < V ≤ 5 ml
3,0 μl
TS 1489 ISO
10 ml
5,0 μl
648
20 ml
10 μl
EURAMET cg-
25 ml
15 μl
19
50 ml
20 μl
100 ml
25 μl
Pipet
0,5 ml
(Tek Ölçülü)
Boşaltım
V: Pipete ait
nominal
hacim
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 27/35)
Akreditasyon Kapsamı
KAL-MET
Kalibrasyon Ticaret Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0017-K
Revizyon No: 010 Tarih: 5 Şubat 2015
AB-0017-K
Ölçüm Büyüklüğü
Ölçüm Aralığı
Kalibre edilen
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Piknometre
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
10 ml
Gay Lussac
2,0 μl
TS ISO 3507
25 ml
Hubbard
7,5 μl
TS ISO
50 ml
Reisdnauer
10, μl
4787
20, μl
100 ml
ISO-TR
20461
YOĞUNLUK
Hidrometre -
600 ≤ ρ ≤ 2000
0,15 kg/m³
Sıvıların
Densimetre
kg/m3
0,20 bome
Kaldırma
Bomemetre
0 ≤ ρ ≤ 70 bome
Kuvvetinin
Tartımı
Yöntemi ile
(Cuckow
Metodu)
ELEKTRİK
2,3 · 10⁻³ · U
U: Uygulanan
mV
2,4 · 10⁻⁵ · U
gerilim
330 mV ≤ U < 3,3
3,5 · 10⁻⁵ · U
Fluke 5520 A
V
3,0 · 10⁻⁵ · U
3,3 V ≤ U < 33 V
3,6 · 10⁻⁵ · U
DC Gerilim V
1mV ≤ U < 330
Ölçüm
Cihazları
33 V ≤ U < 330 V
330 V ≤ U ≤ 1000
V
DC
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 28/35)
Akreditasyon Kapsamı
KAL-MET
Kalibrasyon Ticaret Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0017-K
Revizyon No: 010 Tarih: 5 Şubat 2015
AB-0017-K
Ölçüm Büyüklüğü
Ölçüm Aralığı
Kalibre edilen
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
4,4 · 10⁻⁴ · I
I:Uygulanan
mA
1,8 · 10⁻⁴ · I
Akım
1mA ≤ I < 3,3 mA
3,5 · 10⁻⁴ · I
Fluke 5520 A
3,3 mA ≤ I < 33
3,0 · 10⁻⁴ · I
mA
4,3 · 10⁻⁴ · I
33 mA ≤ I < 330
5,1 · 10⁻⁴ · I
mA
8,2 · 10⁻⁴ · I
330 mA ≤ I < 1.1
1,3 · 10⁻³ · I
DC Akım I
100 µA ≤ I < 1
Ölçüm
Cihazları
DC
A
1.1 A ≤ I < 3,3 A
3,3 A ≤ I < 11 A
11 A ≤ I < 20 A
DC Akım I
20 A ≤ I < 55 A
DC
5,8 · 10⁻³ · I
I:Uygulanan
Ölçüm
55 A ≤ I < 150 A
Kıskaç tip akım
4,0 · 10⁻³ · I
Akım
Cihazları
150 A ≤ I < 550 A
ölçerler
3,3 · 10⁻³ · I
Fluke 5520 A
550 A ≤ I ≤ 1000
A
3,0 · 10⁻³ · I
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 29/35)
Akreditasyon Kapsamı
KAL-MET
Kalibrasyon Ticaret Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0017-K
Revizyon No: 010 Tarih: 5 Şubat 2015
AB-0017-K
Ölçüm Büyüklüğü
Ölçüm Aralığı
Kalibre edilen
Cihazlar
Ölçüm Şartları
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
Direnç R
1 Ω ≤ R < 11 Ω
1,2 · 10⁻² · R
R :Uygulanan
Ölçüm
11 Ω ≤ R < 33 Ω
1,6 · 10⁻³ · R
Direnç
Cihazları
33 Ω ≤ R < 110 Ω
5,6 · 10⁻⁴ · R
Fluke 5520 A
110 Ω ≤ R < 330
2,5 · 10⁻⁴ · R
Ω
1,1 · 10⁻⁴ · R
330 Ω ≤ R < 1,1
2,5 · 10⁻⁴ · R
kΩ
6,8 · 10⁻⁵ · R
1,1 kΩ ≤ R < 3,3
1,4 · 10⁻⁴ · R
kΩ
6,9 · 10⁻⁵ · R
3,3 kΩ ≤ R < 11
7,3 · 10⁻⁵ · R
kΩ
2,3 · 10⁻⁴ · R
11 kΩ ≤ R < 33
2,4 · 10⁻⁴ · R
kΩ
5,7 · 10⁻⁴ · R
33 kΩ ≤ R < 330
7,0 · 10⁻⁴ · R
kΩ
4,6 · 10⁻³ · R
330 kΩ ≤ R < 1,1
1,9 · 10⁻² · R
MΩ
1,1 MΩ ≤ R < 3,3
MΩ
3,3 MΩ ≤ R < 11
MΩ
11 MΩ ≤ R < 33
MΩ
33 MΩ ≤ R < 110
MΩ
110 MΩ ≤ R <
330 MΩ
330 MΩ ≤ R ≤
1100 MΩ
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 30/35)
Akreditasyon Kapsamı
KAL-MET
Kalibrasyon Ticaret Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0017-K
Revizyon No: 010 Tarih: 5 Şubat 2015
AB-0017-K
Ölçüm Büyüklüğü
Ölçüm Aralığı
Kalibre edilen
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
Direnç R
1 Ω ≤ R < 100 Ω
100 kΩ kadar 4
6,3 · 10⁻⁴ · R
R: Ölçülen
Direnç
100 Ω ≤ R < 1 kΩ
uçlu ölçüm
1,3 · 10⁻⁴ · R
direnç
ölçümü
1 kΩ ≤ R < 1 MΩ
100 kΩ 'un
2,1 · 10⁻³ · R
Agilent
1 MΩ ≤ R ≤ 10
üstünde 2 uçlu
3,6 · 10⁻⁴ · R
34410A
MΩ
ölçüm
AC Gerilim V
1 mV ≤ U < 33
10 Hz ≤ f ≤ 1 kHz
8,6 · 10⁻³ · U
U:Uygulanan
Ölçüm
mV
1,5 · 10⁻³ · U
Gerilim
Cihazları
33 mV ≤ U < 330
1,8 · 10⁻³ · U
Fluke 5520 A
mV
1,4 · 10⁻³ · U
330 mV ≤ U < 3,3
4,9 · 10⁻⁴ · U
V
4,0 · 10⁻⁴ · U
3,3 V ≤ U < 33 V
33 V ≤ U < 330 V
330 V ≤ U ≤ 1000
V
AC Gerilim V
1 mV ≤ U < 33
1 kHz ≤ f ≤ 500
7,5 · 10⁻² · U
U: Uygulanan
Ölçüm
mV
kHz
4,9 · 10⁻³ · U
Gerilim
Cihazları
33 mV ≤ U < 330
1,2 · 10⁻² · U
Fluke 5520 A
mV
330 mV ≤ U < 3,3
V
AC Gerilim V
3,3 V ≤ U < 33 V
1 kHz ≤ f ≤ 100
1,8 · 10⁻³ · U
U: Uygulanan
Ölçüm
33 V ≤ U < 330 V
kHz
4,6 · 10⁻³ · U
Gerilim
Cihazları
330 V ≤ U ≤ 1000
4,2 · 10⁻⁴ · U
Fluke 5520 A
V
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 31/35)
Akreditasyon Kapsamı
KAL-MET
Kalibrasyon Ticaret Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0017-K
Revizyon No: 010 Tarih: 5 Şubat 2015
AB-0017-K
Ölçüm Büyüklüğü
Ölçüm Aralığı
Kalibre edilen
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
6,2 · 10⁻³ · I
I:Uygulanan
µA
2,9 · 10⁻³ · I
Akım
330 µA ≤ I < 3,3
3,6 · 10⁻³ · I
Fluke 5520 A
mA
3,8 · 10⁻³ · I
3,3 mA ≤ I < 33
2,9 · 10⁻³ · I
mA
2,0 · 10⁻³ · I
33 mA ≤ I < 330
2,3 · 10⁻³ · I
AC Akım I
29 µA ≤ I < 330
Ölçüm
Cihazları
10 Hz ≤ f ≤ 1 kHz
mA
330 mA ≤ I < 3 A
3 A ≤ I < 11 A
11 A ≤ I < 20 A
1,8 · 10⁻² · I
I:Uygulanan
µA
7,0 · 10⁻³ · I
Akım
330 µA ≤ I < 3,3
3,5 · 10⁻³ · I
Fluke 5520 A
mA
5,9 · 10⁻³ · I
AC Akım I
29 µA ≤ I < 330
Ölçüm
Cihazları
1 kHz ≤ f ≤ 10 kHz
3,3 mA ≤ I < 33
mA
33 mA ≤ I < 330
mA
7,8 · 10⁻³ · I
I:Uygulanan
3 A ≤ I < 11 A
3,6 · 10⁻² · I
Akım
Cihazları
11 A ≤ I < 20 A
3,5· 10⁻² · I
Fluke 5520 A
AC Akım I
15 A ≤ I < 150 A
Kıskaç Tip Akım
1,0 · 10⁻² · I
I:Uygulanan
Ölçüm
150 A ≤ I < 550 A
Ölçerler
3,9 · 10⁻³ · I
Akım
Cihazları
550 A ≤ I < 1000
45 Hz ≤ f ≤ 65 Hz
3,4 · 10⁻³ · I
Fluke 5520 A
AC Akım I
330 mA ≤ I < 3 A
Ölçüm
1 kHz ≤ f ≤ 5 kHz
A
AC Akım I
15 A ≤ I < 150 A
Kıskaç Tip Akım
1,7 · 10⁻² · I
I:Uygulanan
Ölçüm
150 A ≤ I < 550 A
Ölçerler
9,9 · 10⁻³ · I
Akım
Cihazları
550 A ≤ I ≤ 1000
65 Hz ≤ f ≤ 440 Hz
9,4 · 10⁻³ · I
Fluke 5520 A
A
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 32/35)
Akreditasyon Kapsamı
KAL-MET
Kalibrasyon Ticaret Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0017-K
Revizyon No: 010 Tarih: 5 Şubat 2015
AB-0017-K
Ölçüm Büyüklüğü
Ölçüm Aralığı
Kalibre edilen
Ölçüm Şartları
Cihazlar
DC Güç W
0,03 W ≤ P < 0,3
0,003 A ≤ I ≤ 0,03
Ölçüm
W
A
Cihazları
1 V ≤ U ≤ 10 V
0,3 W ≤ P < 3 W
3,4 · 10⁻⁴ · W
2,8 · 10⁻⁴ · W
30 W ≤ P < 300
0,3 A ≤ I ≤ 3 A
W
10 V ≤ U ≤ 100 V
8,0 · 10-4 · W
8,0 · 10⁻⁴ · W
8,2 · 10⁻⁴ · W
3 A ≤ I ≤ 10 A
300 W ≤ P <
10 V ≤ U ≤ 100 V
1000 W
1 A ≤ I ≤ 10 A
100 V ≤ U ≤ 1000
1000 W ≤ P <
V
10000 W
10 A ≤ I ≤ 20 A
500 V ≤ U ≤ 1000
10000 W ≤ P ≤
20000 W
V
W
güç
Fluke 5520A
0,3 A ≤ I ≤ 3 A
1 V ≤ U ≤ 10 V
Açıklamalar
:Uygulanan
0,03 A ≤ I ≤ 0,3 A
1 V ≤ U ≤ 10 V
3 W ≤ P < 30 W
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
6,5 · 10⁻⁴ · W
1,3 · 10⁻³ · W
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 33/35)
Akreditasyon Kapsamı
KAL-MET
Kalibrasyon Ticaret Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0017-K
Revizyon No: 010 Tarih: 5 Şubat 2015
AB-0017-K
Ölçüm Büyüklüğü
Ölçüm Aralığı
Kalibre edilen
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
Kapasitans
0,4 nF ≤ C < 11
10 kHz ≤ f ≤ 1kHz
3,8 · 10⁻² · C
C :Uygulanan
Ölçüm
nF
1 kHz
1,4 · 10⁻² · C
kapasitans
Cihazları
11 nF ≤ C < 33 nF
1kHz ≤ f ≤ 100
5,5 · 10⁻² · C
Fluke 5520 A
33 nF ≤ C < 1,1
kHz
1,2 · 10⁻¹ · C
µF
100 Hz
9,0 · 10⁻³ · C
1,1µF ≤ C < 110
1,8 · 10⁻² · C
µF
2,0 · 10⁻² · C
110 µF ≤ C < 330
1,7 · 10⁻² · C
µF
330 µF ≤ C < 3,3
mF
3,3 mF ≤ C < 33
mF
33 mF ≤ C ≤ 110
mF
Osiloskop
5 mV ≤ U ≤ 100 V
1 MΩ da Upp
1,8 · 10⁻²
Upp :
Dikey
5 mV ≤ U ≤ 5 V
50 Ω da Upp
1,9 · 10⁻²
Uygulanan
Saptırma
dikdörtgen
gerilim 1 kHz
Yatay
2 ns ≤ T < 50 ms
Çıkış genliği 1 V 50
7,3 · 10⁻³
T: uygulanan
Saptırma
50 ms ≤ T < 1 s
Ω
7,3 · 10⁻³
zaman
7,6 · 10⁻³
1s≤T≤5s
T: sabit
değerler 1-25
Fluke
5520A
SC600
Bant Genişliği
0 ≤ f ≤ 600 MHz
5mV ≤ U ≤ 5 V
50 Ω
% 4,2
Fluke 5520A
SC600
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 34/35)
Akreditasyon Kapsamı
KAL-MET
Kalibrasyon Ticaret Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0017-K
Revizyon No: 010 Tarih: 5 Şubat 2015
AB-0017-K
Ölçüm Büyüklüğü
Ölçüm Aralığı
Kalibre edilen
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
2,5 · 10⁻⁵ · f
f: Uygulanan
120 Hz ≤ f ≤ 1200
3,2 · 10⁻⁶ · f
frekans
Hz
9,7 · 10⁻³ · f
değeri
Frekans
1 Hz ≤ f ≤ 120 Hz
Ölçümü
3V
1200 Hz ≤ f ≤ 120
Fluke 5520A
kHz
Devir ölçerler
1 ≤ W ≤ 99999
( Takometre,
rpm
5,2 ·10⁻⁴ + 1,4 · Ç
Ç: kalibre
edilen cihazın
Stroboskop,
çözünürlüğü
Santrifüj vb )
Fluke 5520A
OPTİK
Parlaklık
17 GU ≤ α ≤ 99
ölçer
GU
20°, 60°, 85°
0,8 GU
ASTM D 523
α: Ölçülen
değer
Parlaklık
α ≤ 100 GU
20°, 60°, 85°
1,1 GU
ölçer plakası
ASTM D 523
α: Ölçülen
değer
Işınım Düzeyi
1 µW/cm² ≤ u ≤
UV Dedektör
%7
20000 µW/cm²
CIE69-1987
u: Ölçülen
Mor ötesi
değer
ışınım ölçer
Spektrofoto
250 nm ≤ λ ≤
metre
1100 nm
% 0.2
ASTM E 275 83
λ: Ölçülen
değer
Işıksal
duyarlılık
Lv ≤ 5000 lx
0-1000 lx
0-5000 lx
%1
CIE69-1987
Lv: Ölçülen
değer
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 35/35)
Akreditasyon Kapsamı
KAL-MET
Kalibrasyon Ticaret Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0017-K
Revizyon No: 010 Tarih: 5 Şubat 2015
AB-0017-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
215 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content