close

Вход

Log in using OpenID

DERS VE MESLEK SEÇİMİ indirmek için tıklayınız

embedDownload
9. SINIF DERS VE
MESLEK SEÇİMİ
FARUK ARDIÇ 2011 İST.
Ders seçimi
ç
nedir?
‰ 9.sınıfı
9 sınıfı bitiren öğrenciler,
öğrenciler dönem sonunda
Üniversitede okumak istedikleri programa uygun
10.sınıfta gireceği dersleri seçerler.
‰ Ders seçimi puan
p an türlere göre yapılır.
ap l r
‰ Türkçe- Sosyal(TS) Puan Türene Göre /Sözel
‰ Matematik -Fen (MF) Puan Türene Göre /Sayısal
‰ Türkçe
Türkçe- Matematik(TMm) Puan Türene Göre /Ea.
‰ Yabancı Dil (Y.Dil)
2
Ders seçimi
ç
ne zaman y
yapılır?
p
‰ 9. Sınıfın sonunda
‰ İdarece belirlenen tarihlerde (mazereti bulunanlar
okulun açılma tarihine kadar her hangi bir gün)
‰ Sınıf öğretmeni, veli ve öğrenci birlikte.
3
Lisede Ders seçimi;
‰
9.sınıfın sonunda seçilecek dersler, öğrencilerin YGSLYS’de yapacakları tercihlerde etkili olacaktır.
‰
Li d mezun olana
Liseden
l
kadar
k d okuyacakları
k
kl
d
ders
başarılarını ve yıl sonu sınıf geçme başarılarını
belirleyecektir.
‰
Li d elde
Lisede
ld ettikleri
ttikl i başarı
b
puanları
l Ağ
Ağırlıklı
l kl
Ortaöğretim Başarı Puanı olarak YGS-LYS puanlarına
eklenecek ve sınav başarılarına etki edecektir.
4
Ders seçiminin önemi;
‰
YGS-LYS sonunda tercih etmek
istediğimiz meslekleri
k
kapsamasına
ö
özen gösterilmesi
ö t il
i
gerekmektedir.
‰
Zira gelecekte istediğimiz meslek
alanını
l
i i gerekli
için
kli puanı
oluşturan dersler dışında dersler
seçilirse, mesleğe yönelik yüksek
öğretim programı kazanma oranı
düşebilir.
5
Ders seçme nasıl olmalıdır?
Yönelme veya
y yyönlendirmede,,
öğrencinin 9.sınıf ders
b
başarıları,
l
ililgi-yetenekleri
i t
kl i
dikkate alınarak bu
doğrultusunda gelecekte
gitmeyi planladığı meslekler
için gerekli puan türüne
kaynaklık eden dersler dikkate
alınır.
alınır
6
LYS
S de puan
pua tü
türlerine
e e kaynaklık
ay a
eden
ede
dersler nelerdir?
‰
MF: Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Geometri
‰
TM: Matematik, Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı,
Matematik, Geometri
‰
TS:Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Tarih,
Coğrafya,Felsefe Grubu
‰
Yabancı Dil:Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Yabancı Dil
7
10.MF
9.Sınıf sonrasında 10.sınıflar için MF Puan
türüne göre dersler
ZORUNLU
SEÇMELİ
DERS SAATİ
DERS SAATİ
MATEMATİK
4
GEOMETRİ
2
FİZİK
2
KİMYA
2
BİYOLOJİ
İ
İ
2
DİL VE ANLATIM
2
TÜRK EDEBİYATI
3
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
1
TARİH
2
COĞRAFYA
2
YABANCI DİL
4
2.YABANCI DİL
İ
2
BEDEN EĞİTİMİ
2
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
1
MİLLİ GÜVENLİK BİLGİSİ
1
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ
2
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
1
TOPLAM
21
TOPLAM DERS SAATİ SAYISI
8
14
35
9.Sınıf sonrasında 10.sınıflar için TM Puan türüne
göre dersler
ZORUNLU
10
0.TM
M
DERS SAATİ
SEÇMELİ
DERS SAATİ
DİL VE ANLATIM
2
2
TÜRK EDEBİYATI
3
1
MATEMATİK
4
GEOMETRİ
2
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
1
TARİH
2
COĞRAFYA
2
YABANCI DİL
4
2.YABANCI DİL
2
BEDEN EĞİTİMİ
2
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
1
MİLLİ GÜVENLİK BİLGİSİ
1
2
PSİKOLOJİ
2
SANAT TARİHİ
2
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
TOPLAM
1
21
TOPLAM DERS SAATİ SAYISI
9
14
35
10.TS
9.Sınıf sonrasında 10.sınıflar için TS Puan türüne
göre dersler
g
ZORUNLU
SEÇMELİ
DERS SAATİ
DERS SAATİ
DİL VE ANLATIM
2
2
TÜRK EDEBİYATI
3
COĞRAFYA
2
2
TARİH
2
2
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
1
YABANCI DİL
İ
4
2.YABANCI DİL
2
BEDEN EĞİTİMİ
2
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
1
MİLLİ GÜVENLİK BİLGİSİ
1
4
SANAT TARİHİ
2
PSİKOLOJİ
2
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
TOPLAM
1
21
TOPLAM DERS SAATİ SAYISI
10
35
9.Sınıf sonrasında 10.sınıflar için DİL Puan
türüne göre dersler
ZORUNLU
10
0.Y.DİL
DERS SAATİ
SEÇMELİ
DERS SAATİ
DİL VE ANLATIM
2
2
TÜRK EDEBİYATI
3
DİN
İ KÜLTÜRÜ
Ü Ü Ü VE AHLAK BİLGİSİ
İ İ İ
1
TARİH
2
COĞRAFYA
2
YABANCI DİL
4
6
2.YABANCI DİL
2
4
BEDEN EĞİTİMİ
Ğ
2
GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK
1
MİLLİ GÜVENLİK BİLGİSİ
1
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
TOPLAM
2
1
21
TOPLAM DERS SAATİ SAYISI
11
14
35
Ancak 10.sınıftan sonra öğrenci, istemesi
halinde başka puan türleri için gerekli derslere
yönelebilir.
ö l bili
12
Orta öğretim başarı puanı nasıl hesaplanır?
‰
Öğrencinin aldığı, hazırlık sınıfı dışındaki notlarının ortalaması,
mezun olduğu
ğ okul,, mezuniyet
y yılı
y dikkate alınarak hesaplanır.
p
‰
OBP,okuldaki diploma notlarının dağılımına ve adayın diploma
notunun okul içindeki yerine göre değişir ve en az 100
100, en çok
500’dür.
‰
En küçük ve en yüksek not ortalamalarında yığılma dikkate
alınacaktır.(en yüksek diploma notuna sahip aday sayısı arttığı
ölçüde bu adayların OBP’ si 500’ün altına inecektir.
13
OBP HESAPLAMASI VE YGS
™ OBP ları hesaplandıktan sonra, bu puanlar ağırlıklandırılarak, her aday
için 3 tane AOBP (SÖZ,SAY,EA) hesaplanacaktır.
Testler
YGS PUAN
TÜRLERİ
Türkçe
%
Temel
Matematik
%
Sosyal
Bilimler
%
Fen
Bilimleri
%
YGS 1
MAT-FENTÜRKÇE
20
40
10
30
YGS 2
FEN-MATTÜRKÇE
20
30
10
40
YGS 3
TÜRKÇE-SOSÜ
MAT
40
20
30
10
YGS 4
SOS-TÜRKÇEMAT
30
20
40
10
YGS 5
TÜRKÇE MAT
TÜRKÇE-MATSOS
37
33
20
10
YGS 6
MAT-TÜRKÇEFEN
33
37
10
20
SAY 1
SÖZ 1
EA 1
™ OBP’ lerin ağırlıklandırılmasında, okulun son sınıf öğrencilerinin ilgili
yılda elde ettiği SÖZ 1,SAY 1 ve EA 1 puanlarının ortalamaları
kullanılacaktır. (Yani mezun olunan okulun seviyesi, adayın alacağı
AOBP’ nı etkileyecektir.)
AOBP
14
‰
YGS-1 puanı : Aktuerya, Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar
Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Elektrik ve
Elektronik Öğretmenliği,
ğ
ğ Gemi Makineleri, Güverte Makine,
Mekatronik Öğretmenliği, Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği,
Yapı Ressamlığı Öğretmenliği gibi programlara girişte,
‰
YGS-2 puanı : Döküm Öğretmenliği, Ebelik, Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Hemşirelik
Rehabilitasyon,
Hemşirelik, Kimya Öğretmenliği
Öğretmenliği,Metal
Metal
Öğretmenliği, Tekstil Öğretmenliği gibi programlara girişte
kullanılacaktır.
15
İ İ İ AŞAMA(LYS) PUAN TÜRLERİ
İKİNCİ
Ü
İ
MF1
MF4
LYS 1
LYS 2
MF2
MF3
16
1. MF Grubu Puan Türleri
Testlerin Ağırlıkları (% olarak)
Puan
Türü
Türkçe
Tem
Mat
Sos
Bil.
Fen
Bil.
Mat.
Geo
Fiz.
Kim
Biy
11
16
5
8
26
13
10
6
5
11
11
5
13
16
7
13
12
12
MF-3
11
11
7
11
13
5
13
14
15
MF-4
11
14
6
9
22
11
13
9
5
MF 1
MF-1
MF-2
MF
2
17
MF-1 PUANI
FİZİK
10%
KİMYA
6%
BİYOLOJİ
5%
TÜRKÇE
11%
TEMEL
MATEMATİ
K
16%
GEOMETRİ
13%
SOSYAL
BİLİMLER
5%
MATEMATİ
K
26%
FEN
BİLİMLERİ
8%
Aktüerya
Astronomi ve Uzay Bilimleri
Bilgisayar Bilimleri
Bilgisayar Bilimleri
İlköğretim Matematik Öğret.
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
Matematik
Matematik Mühendisliği
Matematik Öğretmenliği
k ve Bilgisayar
l
Matematik
Bilimleri
™ Matematik-Bilgisayar
™ Uygulamalı Matematik
™
™
™
™
™
™
™
™
™
™
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Bi l ji
Biyoloji
Fizik
Kimya
Biyoloji
Kimya
Fizik
Bahçe Bitkileri
K
Bitki Koruma
Toprak Bilimi ve Bitki
Besleme
™ Zootekni
™
™
™
™
™
™
™
™
™
™
MF-2 Puanı
KİMYA
12%
BİYOLOJİ
12%
TÜRKÇE
11%
SOSYAL
BİLİMLER
5%
FİZİK
13%
GEOMETRİ
7%
TEMEL
MATEMATİ
K
11%
MATEMATİ
K
16%
FEN
BİLİMLERİ
13%
MF-3 Puanı
KİMYA
14%
BİYOLOJİ
15%
TÜRKÇE
11%
TEMEL
MATEMATİ
K
11%
SOSYAL
BİLİMLER
7%
FİZİK
13%
GEOMETRİ
5%
MATEMATİ
K
13%
FEN
BİLİMLERİ
11%
™
™
™
™
™
™
™
™
™
™
™
™
™
™
Beslenme ve Diyetetik
Biyokimya
Diş Hekimliği Fakültesi
Ebelik
Eczacılık Fakültesi
Genetik ve Biyomühendislik
Gerontoloji
Hemşirelik
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
l k l Biyoloji
l
k
Moleküler
ve G
Genetik
Tarımsal Biyoteknoloji
Tarla Bitkileri
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi
Bilgisayar-Enformatik
Biyomedikal Mühendisliği
Biyomühendislik
Cevher Hazırlama Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Deri Mühendisliği
Elektrik Mühendisliği
Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği
Elektrik Elektronik
™ Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
™ Elektronik Mühendisliği
™ Endüstri Mühendisliği
™
™
™
™
™
™
™
™
MF-4 Puanı
FİZİK
13%
KİMYA
9%
BİYOLOJİ
5%
TÜRKÇE TEMEL
11% MATEMATİ
K
14%
GEOMETRİ
11%
MATEMATİ
K
22%
SOSYAL
BİLİMLER
6%
FEN
BİLİMLERİ
9%
İ
İKİNCİ
İ
İ AŞAMA(LYS) PUAN TÜRLERİ
Ü
İ
TM 1
LYS 1
LYS 3
TM 2
TM 3
22
2. TM Grubu Puan Türleri
Türkçe
%
T.Mat
%
Sosyal
%
Fen B.
%
Mat.
%
Geom.
%
TDE
%
Coğraf
ya 1
%
TM 1
14
16
5
5
25
10
18
7
TM 2
14
14
7
5
22
8
22
8
TM 3
15
10
10
5
18
7
25
10
23
TM-1 Puanı
TÜRK DİLİ
VE
EDEBİYATI
18%
GEOMETRİ
10%
COĞRAFYA
-1
7%
MATEMATİ
K
25%
TÜRKÇE
14%
TEMEL
MATEMATİ
K
16%
SOSYAL
BİLİMLER
5%
FEN
BİLİMLERİ
5%
™ Ekonomi
™ Ekonomi ve İdari Bilimler
Programları
™ İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
™ İktisat
İ
™ İşletme
™ Kültür Varlıklarını Koruma ve
Onarım
™ Maliye
™ Muhasebe
™ Pazarlama
™ Sağlık İdaresi
™ Sağlık Kurumları İşletmeciliği
İ
™ Sağlık Yönetimi
™ Sigortacılık
g
ve Risk Yönetimi
™ Tarım Ekonomisi
Aile ve Tüketici Bilimleri
Avrupa Birliği İlişkileri
Eşit Ağırlıklı Programlar
Hukuk Fakültesi
Kamu Yönetimi
Sınıf Öğretmenliği
Siyaset Bilimi
Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi
™ Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler
™ Uluslararası İlişkiler
™ Uluslararası İlişkiler
ve Avrupa
İ
Birliği
™
™
™
™
™
™
™
™
TM-2 Puanı
TÜRK DİLİ
VE
EDEBİYATI
22%
COĞRAFYA 1
8%
TÜRKÇE
14%
TEMEL
MATEMATİK
14%
SOSYAL
BİLİMLER
7%
GEOMETRİ
8%
FEN
BİLİMLRTİ
5%
MATEMATİK
22%
TM-3 Puan
TÜRK DİLİ
VE
EDEBİYATI
25%
GEOMETRİ
7%
COĞRAFYA
-1
10%
TÜRKÇE
15%
MATEMATİ
K
18%
TEMEL
MATEMATİ
K
10%
SOSYAL
BİLİMLER
10%
FEN
BİLİMLRTİ
5%
Felsefe
F l f Grubu
Felsefe
G b Öğretmenliği
Öğ t
liği
Grafik
Ön Asya Arkeolojisi
Psikoloji
Psikoloji
Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık
™ Seramik
™ Sosyal Hizmet
y j
™ Sosyoloji
™
™
™
™
™
™
™
İ
İKİNCİ
İ
İ AŞAMA(LYS) PUAN TÜRLERİ
Ü
İ
TS 1
LYS 3
LYS 4
TS 2
TS-1 Puanı
FELSEFE
GRB
15%
TÜRKÇE
13%
COGRAFYA
-2
7%
TEMEL
MATEMATİ
K
10%
TARİH
15%
COĞRAFYA
-1
8%
TÜRK DİLİ
VE
EDEBİYATI
İ
15%
SOSYAL
BİLİMLER
12%
FEN
BİLİMLERİ
5%
™
™
™
™
™
™
™
™
™
™
™
™
™
™
™
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Basın ve Yayın
Coğrafya
Coğrafya Öğretmenliği
Dünya Dinleri
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Gazetecilik
Görsel İletişim Tasarımı
Görsel Sanatlar ve İletişim
Tasarımı
Halkbilim
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
İletişim Sanatları
İletişim ve Tasarım
Kültür Yönetimi
Medya ve İletişim Sistemleri
™ Çağdaş Türk Lehçeleri ve
Edebiyatları
™ Hititoloji
™ Rekreasyon Yönetimi
™ Sanat Tarihi
™ Sanat Tarihi ve Teorisi
™ Sanat ve Tasarım Yönetimi
™ Sanat Yönetimi
™ Sümeroloji
™ Tarih
™ Tarih Öğretmenliği
™ Türk Dili ve Edebiyatı
™ Türk Dili ve Edebiyatı
Öğretmenliği
™ Türkçe
ç Öğretmenliği
ğ
ğ
™ Öğretmenliği
TS-2 Puanı
COGRAFYA
-2
5%
FELSEFE
GRB
10%
TÜRKÇE
18%
TEMEL
MATEMATİ
K
6%
TARİH
15%
COĞRAFYA
-1
5%
SOSYAL
BİLİMLER
11%
TÜRK DİLİ
VE
EDEBİYATI
25%
FEN
BİLİMLERİ
5%
3. TS Grubu Puan Türleri
TDE
Coğ-1
Tarih Coğ-2 Fels.Gr.
%
%
%
%
%
5
15
8
15
7
15
5
25
5
15
5
10
Türkçe
T.Mat
Sosyal
Fen B.
%
%
%
%
TS 1
13
10
12
TS 2
18
6
11
İKİNCİ AŞAMA (LYS) PUAN TÜRLERİ
DİL1
DİL
DİLDİL
3
DİLDİL
2
4. YDİL Grubu Puan Türleri
Türkçe
%
T.Mat
%
Sosyal
%
Fen B.
%
Yabancı
Dil
%
DİL 1
15
6
9
5
65
DİL
İ 2
25
7
13
5
60
32
DİL-1 Puanı
TÜRKÇE
15%
TEMEL
MATEMATİ
K
9%
DİL
65%
SOSYAL
BİLİMLER
6%
FEN
BİLİMLRTİ
5%
™
™
™
™
™
™
™
™
™
™
™
™
™
™
™
Alman Dili ve Edebiyatı
Almanca Öğretmenliği
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
Çeviri Bilim
Dilbilim
Fransız Dili ve Edebiyatı
Fransızca Öğretmenliği
İngiliz Dil Bilimi
İngiliz Dili ve Edebiyatı
İ
l Dili
l ve Edebiyatı
d b
İngiliz
İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı
Edebiyat
İngilizce Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği-ELT
Karşılaştırmalı Edebiyat
Turizm Rehberliği
DİL-2 Puanı
DİL
20%
FEN
BİLİMLRTİ
5%
TÜRKÇE
48%
SOSYAL
BİLİMLER
20%
TEMEL
MATEMATİ
K
7%
™
™
™
™
™
™
™
™
™
™
™
™
Arnavutça
Boşnakça
Bulgar Dili ve Edebiyatı
Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı
E ki Y
Eski
Yunan Dili ve Edebiyatı
Ed bi t
Hırvat Dili ve Edebiyatı
İspanyol Dili ve Edebiyatı
İtalyan Dili ve Edebiyatı
Latin Dili ve Edebiyatı
Leh Dili ve Edebiyatı
Yunan Dili ve Edebiyatı
Yunanca
DİL-3 Puanı
FEN
BİLİMLRTİ
5%
SOSYAL
BİLİMLER
20%
TÜRKÇE
48%
DİL
20%
TEMEL
MATEMATİ
K
7%
™
™
™
™
™
™
™
™
™
™
™
™
™
™
™
™
Rus Dili ve Edebiyatı
Arap Dili ve Edebiyatı
Fars Dili ve Edebiyatı
Japon Dili ve Edebiyatı
Kore Dili ve Edebiyatı
Sinoloji
Japonca Öğretmenliği
Rus Dili
Hindoloji
l ji
Hungaroloji
Urdu Dili ve Edebiyatı
Ç
y
Çin Dili ve Edebiyatı
Ermeni Dili ve Edebiyatı
İbrani Dili ve Edebiyatı
Arapça Öğretmenliği
Gürcü Dili ve Edebiyatı
‰
ÖSYS
ş
Puanlarının
Yerleştirme
Hesaplanması
1) Yerleştirme puanları hesaplanırken, Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı
(AOBP)0,15 ile çarpılarak sınav puanlarına (YGS ve LYS puanları)
eklenecektir.
‰
Y-YGS
= YGS + (0,15 x AOBP)
‰
Y-LYS-MF = LYS-MF + (0,15 x AOBP)
‰
Y-LYS-TM = LYS-TM + (0,15 x AOBP)
‰
Y-LYS-TS = LYS-TS + ((0,15
, x AOBP))
‰
Y-LYS-DİL = LYS-DİL + (0,15 x AOBP)
‰
LYS YGS ve AOBP puanları en büyük değeri 500 olduğu
LYS,
için,yerleştirme puanının en büyük değeri:
‰
500 + (0
(0,15
15 x 500) = 575 olacaktır
olacaktır.
36
Meslek Seçiminde Dikkat Edilecek Noktalar;
™ Öğrencinin kendi özelliklerini tanıması.
Yetenekleri,
kl i İl
İlgileri,
il i Beklentileri,
kl
il i Kişilik
i ilik
Özellikleri
™ Mesleklerin özelliklerini tanıması.
™ Kendi özellikleri ile, mesleklerin özellikleri
arasındaki ortak noktaları bulması gereklidir.
g
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
3 326 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа