close

Enter

Log in using OpenID

ÇÜ-FİZİK YENİ MEZUN (2).p df - Ç.Ü. Eğitim Fakültesi Pedagojik

embedDownload
)DNOWHPL]GH|QND\ÕW\DSWÕUDUDN<D]'|QHQLPGHQLWLEDUHQEDúOD\DFDNRODQ
3HGDJRMLN)RUPDV\RQ6HUWLILNDSURJUDPÕ$VÕOYH<HGHN/LVWHVL
(Yeni Mezun / Mezun durumunda olanlar)
1RW'H÷HUOHQGLUPHGHdhVHQDWRVXQXQWDUDIÕQGDQNDEXOHGLOHQLONHOHUNXOODQÕOPÕúWÕU
1RW$NDGHPLNEDúDUÕGDQRWODU<g.
Q\]ONVLVWHPLQHJ|UHG|QúWUOPúWU
1RW'H÷HUOHQGLUPHGHg6<0PDNVLPXPSXDQODUÕQÕQ\ÕOODUDJ|UHGH÷LúNHQOL÷LJ|]|QQGHEXOXQGXUXOPXúWXU
6ÕUD
Tc Kimlik No
%|OP$GÕ
$GÕ6R\DGÕ
$NHGHPLN%Dú ÖSYM Puan
3XDQÕ
(%20)
1
24128160644
dh)ø=ø.
'258.$ö<(/
88.56
218.451
575
78.446
$VÕO
2
47293279294
dh)ø=ø.
.$/(1'(5.$5$.(/(ù
71.53
254.863
380
70.638
$VÕO
3
15529246778
dh)ø=ø.
0(+0(7.$0ø/.g6(
73.4
280.674
575
68.483
$VÕO
4
20548106972
dh)ø=ø.
6ø%(/7$15,.8/8
71.3
251.622
575
65.792
$VÕO
5
10127835438
dh)ø=ø.
$+0(7'(0ø5
69.43
271.07
575
64.973
$VÕO
6
99139382712
dh)ø=ø.
MERT OSMANLILAR
69.43
244.709
575
64.056
$VÕO
7
46735951156
dh)ø=ø.
%(5ø9$1%8'$.
67.33
232.501
575
61.951
$VÕO
8
37912356826
dh)ø=ø.
MEHMET VANLI
64.53
283.043
575
61.469
$VÕO
9
34952060256
dh)ø=ø.
GÜLNUR SUN
64.76
270.128
575
61.204
$VÕO
10
12325379990
dh)ø=ø.
g=*(0(1*ø
58.93
256.36
380
60.637
$VÕO
11
30626219920
dh)ø=ø.
AYSUN AYDIN
63.36
267.995
575
60.01
$VÕO
12
32225454658
dh)ø=ø.
%(67$0ø.g6(
68.26
154.748
575
59.991
$VÕO
13
19616845752
dh)ø=ø.
YAHYA AKIN
58
256.957
380
59.924
$VÕO
14
58771265944
dh)ø=ø.
GÖRKEM SON
61.26
272.441
575
58.484
$VÕO
15
20761061812
dh)ø=ø.
92/.$1*g.7$ù
56.13
254.323
380
58.289
$VÕO
16
61966148854
dh)ø=ø.
CEMAL GÜZELER
55.2
258.529
380
57.767
$VÕO
17
23797688022
dh)ø=ø.
0ø1('ø5ø
60.56
253.939
575
57.281
$VÕO
18
49984864024
dh)ø=ø.
UMMAHANI ÇULLU
56.13
230.952
380
57.059
$VÕO
19
17668165224
dh)ø=ø.
GÖZDE
.$5$260$12ö/8
53.8
250.464
380
56.222
$VÕO
20
12853325346
dh)ø=ø.
0(+0(7$/ø
%h<h.'(9(&ø
60.56
222.367
575
56.183
$VÕO
ÖSYM Max
Puan
<HUOHúWLUPH
3XDQÕ
Sonuç
)DNOWHPL]GH|QND\ÕW\DSWÕUDUDN<D]'|QHQLPGHQLWLEDUHQEDúOD\DFDNRODQ
3HGDJRMLN)RUPDV\RQ6HUWLILNDSURJUDPÕ$VÕOYH<HGHN/LVWHVL
(Yeni Mezun / Mezun durumunda olanlar)
1RW'H÷HUOHQGLUPHGHdhVHQDWRVXQXQWDUDIÕQGDQNDEXOHGLOHQLONHOHUNXOODQÕOPÕúWÕU
1RW$NDGHPLNEDúDUÕGDQRWODU<g.
Q\]ONVLVWHPLQHJ|UHG|QúWUOPúWU
1RW'H÷HUOHQGLUPHGHg6<0PDNVLPXPSXDQODUÕQÕQ\ÕOODUDJ|UHGH÷LúNHQOL÷LJ|]|QQGHEXOXQGXUXOPXúWXU
6ÕUD
Tc Kimlik No
%|OP$GÕ
$GÕ6R\DGÕ
$NHGHPLN%Dú ÖSYM Puan
3XDQÕ
(%20)
21
15202187152
dh)ø=ø.
BURCU ÖNCÜ
59.16
222.542
575
55.069
$VÕO
22
18445173272
dh)ø=ø.
NUR AÇELYA EVRAN
50.53
274.397
380
54.866
$VÕO
23
22432047644
dh)ø=ø.
%85&8<$ù$5
52.63
235.5
380
54.499
$VÕO
24
11369323266
dh)ø=ø.
ECEM DÖNER
52.63
231.836
380
54.306
$VÕO
25
10870323734
dh)ø=ø.
0(+0(7$.7$ù
48.43
294.839
380
54.262
$VÕO
26
18799109958
dh)ø=ø.
*ø=(06(9'ø
51.7
238.209
380
53.897
$VÕO
27
29095236118
dh)ø=ø.
+h6(<ø12.ù$.
57.76
220.953
575
53.893
$VÕO
28
29650216708
dh)ø=ø.
.$6,0$ö8ù
48.2
261.496
380
52.323
$VÕO
29
16237216244
dh)ø=ø.
'ø<$3%$70$=
55.43
226.003
575
52.205
$VÕO
30
35015260866
dh)ø=ø.
MEHMET ÖZGÜR TURAN
53.33
221.822
575
50.38
$VÕO
31
13047092938
dh)ø=ø.
$+0(7'(0ø5
46.56
236.813
380
49.712
Yedek
32
11251314402
dh)ø=ø.
78öd(%(55$.
50.53
255.633
575
49.316
Yedek
33
19099157540
dh)ø=ø.
8ö85.218.
51.23
207.736
575
48.21
Yedek
34
70762056812
dh)ø=ø.
$+0(7d(7ø10$9ø*g.
47.26
291.733
575
47.955
Yedek
35
17521208938
dh)ø=ø.
BEGÜM YILDIRIM
48.2
252.634
575
47.347
Yedek
36
35654169278
dh)ø=ø.
ù$+ø1<,/',5,0
41.66
245.083
380
46.227
Yedek
37
21031026432
dh)ø=ø.
+ø.0(7&$1.$<0$=
42.6
232.348
575
42.162
Yedek
38
19150995098
dh)ø=ø.
&ø+$1.$5$<,/$1
41.43
257.699
575
42.107
Yedek
39
2009136077
dh)ø=ø.
ù$+ø.$3ø5&$1/,
35.36
252.663
380
41.586
Yedek
40
12842686298
dh)ø=ø.
OLCAY ULU
41.9
217.107
575
41.072
Yedek
41
08991158136
dh)ø=ø.
0(+0(7$/ø<(5'(/(1
35.36
238.45
380
40.838
Yedek
ÖSYM Max
Puan
<HUOHúWLUPH
3XDQÕ
Sonuç
)DNOWHPL]GH|QND\ÕW\DSWÕUDUDN<D]'|QHQLPGHQLWLEDUHQEDúOD\DFDNRODQ
3HGDJRMLN)RUPDV\RQ6HUWLILNDSURJUDPÕ$VÕOYH<HGHN/LVWHVL
(Yeni Mezun / Mezun durumunda olanlar)
1RW'H÷HUOHQGLUPHGHdhVHQDWRVXQXQWDUDIÕQGDQNDEXOHGLOHQLONHOHUNXOODQÕOPÕúWÕU
1RW$NDGHPLNEDúDUÕGDQRWODU<g.
Q\]ONVLVWHPLQHJ|UHG|QúWUOPúWU
1RW'H÷HUOHQGLUPHGHg6<0PDNVLPXPSXDQODUÕQÕQ\ÕOODUDJ|UHGH÷LúNHQOL÷LJ|]|QQGHEXOXQGXUXOPXúWXU
6ÕUD
Tc Kimlik No
%|OP$GÕ
$GÕ6R\DGÕ
42
18316084584
dh)ø=ø.
&(0ù(1
43
13927226248
dh)ø=ø.
8)8.$7$'$ö
44
22870001187
dh)ø=ø.
$%'8//$+d$ö/$5
&2ù$5
$NHGHPLN%Dú ÖSYM Puan
3XDQÕ
(%20)
ÖSYM Max
Puan
<HUOHúWLUPH
3XDQÕ
Sonuç
35.13
277.604
575
37.76
Yedek
30
256.13
380
37.481
Yedek
33.26
241.411
575
35.005
Yedek
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
117 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content