close

Enter

Log in using OpenID

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4) Akreditasyon Kapsamı

embedDownload
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/4)
Akreditasyon Kapsamı
LTS
Laboratuvar Hizmetleri Gıda Kimya Çevre Eğitim
Akreditasyon No: AB-0351-T
Revizyon No: 04 Tarih: 20-Ocak-2014
Deney Laboratuvarı
Adresi : Yeni Yol Sok. Etap İş Merkezi B
Blok No:20
D:5-8 Acıbadem 34718
İSTANBUL / TÜRKİYE
AB-0351-T
Tel
: 02165458700
Faks
: 02165458703
E-Posta : [email protected]
Website : www.lts.com.tr
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Meyve ve Sebze Ürünleri
Titre Edilebilen Asitlik Tayini
TS 1125 ISO 750
pH Tayini
TS 1728 ISO 1842
AAS Yöntemi ile Kurşun (Pb)
Tayini
NMKL 161
AAS Yöntemi ile Kadmiyum
(Cd) Tayini
NMKL 161
AAS Yöntemi ile Civa (Hg)
Tayini
NMKL 170
Kurşun (Pb) Tayini
NMKL 161
Kadmiyum (Cd) Tayini
NMKL 161
Cıva (Hg) Tayini
NMKL 170
Kurşun (Pb) Tayini
NMKL 161
Kadmiyum (Cd) Tayini
NMKL 161
Cıva (Hg) Tayini
NMKL 170
Rutubet (Nem) ve Toplam Kuru
Madde Tayini
AOAC 925.10
TS 1329
Kül Tayini
NMKL 128
Toplam Azot ve Protein Tayini
NMKL 6
Rutubet (Nem) ve Toplam Kuru
Madde Tayini
TS 1329
Kül Tayini
NMKL 128
Toplam Azot ve Protein Tayini
NMKL 6
Bitkisel Yağlar
Asit Sayısı ve Asitlik Tayini
TS EN ISO 660
Kıyma
Toplam Proteindeki Bağ Doku
Oranı
NMKL 6
TS 11566
TS 6236 ISO 3496
NMKL 127
Tüm Gıdalar
Benzoik Asit/Sorbik Asit Tayini
NMKL 124
Sert Kabuklu Meyveler (Fındık,
Antep Fıstığı, Badem, Ceviz)
Aflatoksin B1 ve Toplam
Aflatoksin (B1+B2+G1+G2)
Tayini
AOAC 991.31
Balık
Gıda takviyeleri
Hububat ve Hububat Ürünleri
Süt ve Süt Ürünleri
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/4)
Akreditasyon Kapsamı
LTS
Laboratuvar Hizmetleri Gıda Kimya Çevre Eğitim
Akreditasyon No: AB-0351-T
Revizyon No: 04 Tarih: 20-Ocak-2014
AB-0351-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Deney Adı
Kırmızı Biber
Aflatoksin B1 ve Toplam
Aflatoksin (B1+B2+G1+G2)
Tayini
AOAC 999.07
Çözünebilir Kahve
Okratoksin A Tayini
R-Biopharm Ref No:A1-P14.V7
Şarap
Okratoksin A Tayini
R-Biopharm Ref No:A10-P14.V4
Kurşun (Pb) Tayini
NMKL 161
Kükürtdioksit Tayini
TS 522
Gıda ve Yemlerde
Kalitatif Metotla GDO
Aranması
LTS.SOP.04.002/GMOScreenRT/35
S/Nos/FMV
Tüm Gıdalar
Koagulaz Pozitif Stafilokoklar
Aranması ve Sayımı
TS 6582-1 EN ISO 6888-1
Salmonella spp Aranması
ISO 6579
Enterobacteriaceae Aranması
ve Sayımı
BS ISO 21528-2
Koliform Bakteri Aranması ve
Sayımı
TS ISO 4832
Küf-Maya Sayımı
ISO 21527-1
ISO 21527-2
Aerobik Koloni Sayısı
TS 7703 EN ISO 4833
β-Glukuronidaz
Sayımı
Pozitif
E.coli ISO 16649-2
Listeria Aranması (VIDAS)
VIDAS® L.monocytogenes Xpress
(LMX) - REF 30 123
Stafilokokal Enteretoksin
Aranması (VIDAS)
VIDAS® Staph enterotoxin II - REF
30 705
Bacillus Cereus Sayımı
TS EN ISO 7932
Koliform (EMS) Aranması
TS ISO 4831
E.coli (EMS) Aranması
ISO 7251
E.coli Aranması ve Sayımı
(TEMPO)
TEMPO® EC 80 004
Küf-Maya Aranması ve Sayımı
(TEMPO)
TEMPO® YM 80 001
Enterobacteriaceae Aranması
ve Sayımı (TEMPO)
TEMPO® EB 80 003
Koagulaz Pozitif Stafilokoklar
Aranması ve Sayımı (TEMPO)
TEMPO® STA 80 002
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/4)
Akreditasyon Kapsamı
LTS
Laboratuvar Hizmetleri Gıda Kimya Çevre Eğitim
Akreditasyon No: AB-0351-T
Revizyon No: 04 Tarih: 20-Ocak-2014
AB-0351-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
(Tüm Gıdalar Devam)
Aerobik Koloni Sayısı
(TEMPO)
TEMPO® TVC 80 007
Koliform Aranması ve Sayımı
(TEMPO)
TEMPO® CC 80 044
Termotolerant Campylobacter
spp. Aranması
ISO 10272-1
E.coli O 157 Aranması
FDA-BAM
Süt ve Süt Ürünleri
Cronobacter Sakazakii
Aranması
ISO 22964
Plastik Bebek Eşyaları,
Polikarbonat Türevi Plastik Eşya ve
Malzemeler
Bisfenol A (BPA) Tayini
TS EN 14372
Gıda İle Temas Eden Kağıt, Tahta
ve Plastik Madde ve Materyaller
Modifiye Polifenilen Oksit
(MPPO) Kullanılarak Yüksek
Sıcaklıkta Madde Geçişi Tayini
TS EN 1186-13
TS EN 14338
Gıda ile temas eden plastik esaslı
madde ve materyeller
Toplam
Migrasyon(sulu,asitli,alkollü)
TS EN 1186-3
Toplam Migrasyon (yağlı,
ısooctan ve %95 etanol)
TS EN 1186-14
Toplam Migrasyon
(sulu,asitli,alkollü)
TS EN 1186-9
Yapı Tayini
Polymer Handbook/Plastics Analysis
Guide
Kurşun (Pb) Tayini
NMKL 94
Kadmiyum (Cd) Tayini
NMKL 94
E.coli Aranması ve Sayımı
ISO 16649-2
Koliform Aranması ve Sayımı
ISO 4832
S.aureus Aranması ve Sayımı
ISO 6888-1
Aerobik Mezofilik (TEMPO)
Aranması ve Sayımı
TS 7703 EN ISO 4833
E.coli Aranması ve Sayımı
SM 9222 G
Koliform Aranması ve Sayımı
SM 9222 B
Enterokok Aranması ve Sayımı
TS EN ISO 7899-2
Gıda İle Temas Eden
Seramik/Porselen Materyaller
Gıda İşletmelerinden Alınan Svab
Örnekleri
Tesis Kullanma Suları (T.C. Sağlık
Bakanlığı İnsani Tüketim Amaçlı
Sular Hakkındaki Yönetmelik
Kapsamı Hariç)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/4)
Akreditasyon Kapsamı
LTS
Laboratuvar Hizmetleri Gıda Kimya Çevre Eğitim
Akreditasyon No: AB-0351-T
Revizyon No: 04 Tarih: 20-Ocak-2014
AB-0351-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Tesis Kullanma Suları (T.C.
Sağlık Bakanlığı İnsani Tüketim
Amaçlı Sular Hakkındaki
Yönetmelik Kapsamı Hariç)
Devam)
Havuz Suları
Deney Adı
Deney Metodu
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Aerobik Mezofilik Aranması ve
Sayımı
TS EN ISO 6222
Toplam Koloni (jerm) Sayımı
TS EN ISO 6222
Toplam Koliform Sayımı
SM 9222 B
E.coli Aranması ve Sayımı
SM 9222 G
Pseudomonas Aeruginosa
Aranması ve Sayımı
KAPSAM SONU
TS EN ISO 16266
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
99 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content