close

Вход

Log in using OpenID

1. GÜN

embedDownload
1.
GÜN
HAYAT BİLGİSİ
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİM
Aşağıda Ayşe'nin özelliklerinden bazıları verilmiştir. Buna göre
Ayşe'nin resmini ,verilen özelliklere göre boyayalım.
Ayşenin fiziksel özellikleri;
Saçları sarıdır.
Gözleri mavidir.
Teni açık kahverengidir.
1. sınıf • 1. fasikül
2
HAYAT BİLGİSİ
CİNSİYET
AĞIRLIK
TEN
SAÇLAR
GÖZLER
BEN KİMİM?
Aşağıdakilerden hangileri size en çok uyuyor?
İşaretleyelim.
mavi
y ş
yeşil
ela
kahve
siyah
y
sarı
kızıl
siyah
sarışın
kumral
şişman
zayıf
kız
erkek
kestane
kıvırcık
esmer
normal
3
1. sınıf • 1. fasikül
GÜZEL DİLİM
TÜRKÇEM
SESİM NEREDE?
Aşağıda verilen nesnelerden ismi "e" sesi ile başlayanların
altındaki kutucuğu maviye, "l " sesi ile başlayanların altındaki
kutucuğu kırmızıya boyayalım.
1. sınıf • 1. fasikül
4
GÜZEL DİLİM
TÜRKÇEM
BULALIM BOYAYALIM
Aşağıda verilen bulmacada "e" harfini kırmızıya, "l " harfini
yeşile, diğer harfleri maviye boyayalım.
Ortaya çıkan resmi, seçeneklerden bularak işaretleyelim.
f
r
g
ee
y
e ee
a
e e
e
e e
a
t
l
l l ll l l
l l l l
u
c
o
5
z
1. sınıf • 1. fasikül
GÜZEL DİLİM
TÜRKÇEM
SESİ BULALIM
İsminin sonunda "l " sesi olan varlıkların kutucuğunu kırmızıya,
"e" sesi olan varlıkların kutucuğunu maviye boyayalım.
İsminde "l " sesi olan varlıkların kutucuğunu kırmızıya, "e" sesi
olan varlıkların kutucuğunu maviye boyayalım.
1. sınıf • 1. fasikül
6
GÜZEL DİLİM
TÜRKÇEM
HARFLERİ VE SÖZCÜKLERİ YAZALIM
Aşağıdaki satırlarda verilen harfleri ve sözcükleri yazalım.
e
E
l
L
el
elle
7
1. sınıf • 1. fasikül
SEVİMLİ
MATEMATİK
SAYMAYI ÖĞRENİYORUM
Aşağıdaki varlıkların sayılarını altlarına yazalım.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. sınıf • 1. fasikül
8
SEVİMLİ
MATEMATİK
SAYIYORUM
Resimde kaç sincap var?
7
Resimde kaç ağaç var?
6
Resimde kaç çocuk var?
12
Resimde kaç kelebek var?
9
Resimde kaç kuzu var?
5
9
1. sınıf • 1. fasikül
HEM DİNLİYORUM
HEM ANLIYORUM
ATATÜRK'ÜN ÇOCUKLUĞU
(Aşağıdaki hikayeyi çocuğunuza okuyunuz.)
Bugün Mustafa tek bafl›na
bakla tarlas›nda bekçilik yapacakt›. Mustafa sabah erkenden
bakla tarlas›na gelince tarlan›n
tam ortas›nda bulunan kulübenin önüne bir sandalye ç›kar›p
oturdu. Aradan yar›m saat geçmeden can› s›k›lmaya bafllad›. Kulübede birkaç tane ders kitab› vard›. Kitap en iyi arkadaflt›r. Okursun, ö€renirsin, fikirlerin geliflir, diye
düflündü.
Mustafa bir kitap al›p okumaya bafllad›. Böylesi çok daha iyiydi,
hem art›k can› da s›k›lm›yordu.
Dinlediğimiz hikayeye göre Mustafa'nın en iyi arkadaş olarak düşündüğü varlığı işaretleyelim.
1. sınıf • 1. fasikül
10
SÜPER ZEKA
Aşağıdaki bilmecelerle cevaplarını eşleştirelim.
Dal üstünde
kilitli sand›k.
Burnu k›rm›z›,
kuyru€u yeflil.
Baldan tatl›, zehirden ac›, iyilik
yapana duac›.
Yürür gider can›
yok, bo€azlasan
kan› yok.
Arabadan atlad›,
pantolonu patlad›.
11
1. sınıf • 1. fasikül
GÖRSEL
OKU-YORUM
KÜÇÜK RESSAM
Mısra, çizdiği kelebeği boyarken hangi renk kalemleri kullanmıştır? İşaretleyelim.
✖
1. sınıf • 1. fasikül
✖
12
✖ ✖
✖
✖
GÜNÜN OYUNU
İHTİYAR SİHİRBAZ
Bir çocuk "‹htiyar Sihirbaz" olarak seçilir. Di€erleri birkaç ad›m
mesafeden onu izler. Çocuklar sihirbazla alay ederler; "‹htiyar
sihirbaz, sihrini kaybetti!" derler. Sihirbaz k›zar ve döner; "Sizler kimin çocuklar›s›n›z?" diye sorar. Çocuklar; "Bakkal›n çocuklar›y›z", "Bekçinin çocuklar›y›z" gibi de€iflik fleyler söylerler. En
sonunda birisi, "Senin" der. Sihirbaz k›zar ve onlar› kovalamaya
bafllar. Kime elini de€dirirse o çocuk sihirbaz olur, di€erlerini tutmak için o da sihirbaza yard›m eder.
13
1. sınıf • 1. fasikül
BİLGİMİ
ÖLÇÜYORUM
Aşağıdaki soruları cevaplayalım.
1
"e" sesinin büyük harf ile yazılışı hangisidir? Yuvarlak içine
alalım.
A
2
e
L
E
"l " sesinin büyük harf ile yazılışı hangisidir? Yuvarlak içine
alalım.
l
3
4
L
E
O
Verilen hayvanlardan, ismi "l " sesi ile biten hangisidir?
Yuvarlak içine alalım.
Verilen çiçeklerden, ismi "e" sesi ile biten hangisidir?
İşaretleyelim.
1. sınıf • 1. fasikül
14
BİLGİMİ
ÖLÇÜYORUM
5
4 tane ayağı olan çiftlik hayvanı hangisidir? Yuvarlak içine
alalım.
6
5 tane yeşil yaprağı olan çiçek hangisidir? İşaretleyelim.
7
Aşağıda kaç tane mavi kuş vardır? Sayısını yanındaki kutucuğa yazalım.
3
8
Aşağıda kaç kalem vardır? Sayısını yanındaki kutucuğa
yazalım.
5
15
1. sınıf • 1. fasikül
SEVGİLİ
GÜNLÜĞÜM
Bugün aklınızda kalan bir olayı ya da istediğiniz bir varlığı, resim
yaparak anlatınız.
1. sınıf • 1. fasikül
16
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
3 629 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа