close

Enter

Log in using OpenID

Çalışmalarımızla ilgili Sunumumuz - (ar

embedDownload
Ar-Ge Birimi
A-Projeler
B-Stratejik Planlama
C-Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi
D-Yerel Projeler
Ar-Ge Birimi Çalışanları
Proje 1
Garip KIZILKAYA
Birim Koordinatörü
–Kimya Öğretmeni
Proje 2
Hakan DURĞUN
Görsel Sanatlar Öğretmeni
Proje 3
Nurcan ALPASLAN
Kimya Öğretmeni
Proje 4
M.Zülküf KAYA
İngilizce Öğretmeni
St.Pl. 1
Ömer YILDIZ
Sınıf Öğretmeni
St.Pl. 2
Übeydullah YAYLACI
Din Kültürü Öğretmeni
St.Pl. 3
Ömer Faruk GÜLOĞLU
Kimya Öğretmeni
St.Pl. 4
Uğur ÖZCANER
Sınıf Öğretmeni
İsmail EROL
Sınıf Öğretmeni
Ramazan GÜNEŞ
VHKİ Memuru
Memur
A-PROJELER
1-Milli Eğitim Bakanlığı Projeleri ve Çalışmaları

Bakanlık tarafından yürütülen AB projeleri

Bu Benim Eserim(BBE) İlköğretim Öğrencileri Matematik ve Fen
Bilimleri Proje Çalışması
2-Diğer Bakanlıkların Projeleri ve Çalışmaları

Sosyal Destek Projeleri(SODES)

AB Eğitim ve Gençlik Projeleri (Ulusal Ajans)

Avrupa Birliğine Katılım Öncesi Mali Yardım Projeleri (IPA)

TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Proje Yarışması
3-Yerel Projeler ve Çalışmalar

Umutlar Okulda Cevizle Yeşersin Projesi

Yazarlar Öğrencilerimizle Buluşuyor Projesi

Van Dersi Kitabı

Değerler Eğitimi

İyi Örnekler Paylaşımı
1-Milli Eğitim Bakanlığı
Projeleri ve Çalışmaları
Bakanlık tarafından
yürütülen AB projeleri
 Bu Benim Eserim(BBE)
İlköğretim Öğrencileri
Matematik ve Fen Bilimleri
Proje Çalışması

Avrupa Birliğine Katılım Öncesi
Mali Yardım Projeleri (IPA)





Avrupa Birliğinin 2007–2013 yılları
arasında aday ülkelere yapacağı mali
yardım aracıdır.
IPA’ nın toplamda beş bileşeni
bulunmaktadır:
Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
Bölgesel ve Sınır Ötesi İşbirliği
Bölgesel Kalkınma
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Kırsal Kalkınma
Avrupa Birliğine Katılım Öncesi Mali
Yardım Projeleri (IPA)
Ulusal çapta yürütülen projelerden Van İl Milli
Eğitim Müdürlüğü olarak yerelde birlikte uygulamaya
devam ettiğimiz projeler
1-Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi
2-Özellikle Kız Çocuklarının
Okullulaşma Oranının Arttırılması
Projesi
Avrupa Birliğine Katılım Öncesi Mali
Yardım Projeleri (IPA)
3-Mesleki ve Teknik Eğitimin Güçlendirilmesi
Projesi
4-Hayat Boyu Öğrenme Projesi
5-Okullar hayat Olsun Projesi
6-UNİCEF Okul Öncesini güçlendirme projesi
7-İlköğretimde Devamsızlık Oranının
Azaltılması Projesi
Bu Benim Eserim İlköğretim Öğrencileri
Matematik ve Fen Bilimleri Proje Çalışması
MEB’ lığı tarafından organize edilen
İlköğretim Öğrencileri arası proje
yarışması ilk olarak 2006 yılında
yapılmaya başlanmıştır. 2013-2014
eğitim öğretim yılında IX.su
yapılacaktır.
Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü 8 ilin
bölge ili konumunda olup, 2008
yılından beri bölge sergisini koordine
etmektedir.
Bu Benim Eserim İlköğretim Öğrencileri
Matematik ve Fen Bilimleri Proje Çalışmasının
Aşamaları
1-Öğrenci ve öğretmenlerin projeleri internet
ortamında başvuru yapılması
2-İl çalışma grubunun projeleri değerlendirmesi
3-Bölge çalışma grubunun çalışmaları
değerlendirmesi
4-TÜBİTAK Bölge Bilim Kurulunun projeleri
değerlendirmesi ve bölge sergisine katılacak 70
projeyi belirlemesi
5-Bölge sergisinin düzenlenmesi
6-TÜBİTAK bölge jürisinin Türkiye finaline
katılacak projeleri belirlemesi
7-Türkiye final sergisi ve ödül töreni
Bu Benim Eserim Proje Çalışması
Yıllar
Van İlinden
yapılan
başvuru
2005-2006
0
2006-2007
5
2007-2008
434
2008-2009
323
2009-2010
205
2010-2011
673
2011-2012
2012-2013
176
785
2-Diğer Bakanlıkların Projeleri ve
Çalışmaları




Sosyal Destek Projeleri(SODES)
AB Eğitim ve Gençlik Projeleri
(Ulusal Ajans)
Avrupa Birliğine Katılım Öncesi Mali
Yardım Projeleri (IPA)
TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri
Arası Araştırma Proje Yarışması
Sosyal Destek Projeleri(SODES)
Öncelikle Güneydoğu Anadolu Projesi
(GAP) ve Doğu Anadolu Projesi (DAP)
kapsamındaki iller olmak üzere Kalkınma
Bakanlığı tarafından belirlenen 29 ilde
istihdam, sosyal içerme, kültür, sanat ve
spor alanındaki projelerine tahsis edilecek
ödeneğin harcanması, izlenmesi,
değerlendirilmesi ve denetlenmesini
kapsar.
Van ili 2010 yılında bu kapsama
alınmıştır.
SODES BİRİMİNE
TESLİM EDİLEN
PROJE SAYISI
KALKINMA
BAKANLIĞINCA
KABUL EDİLEN
PROJE SAYISI
TOPLAM
BÜTÇE
SIRA
NO
YIL
HAZIRLANAN
PROJE
SAYISI
1
2010
206
56
11
1.560.000,00
2
2011
299
299
19
3.518.000,00
3
2012
96
96
13
1.500.000,00
4
2013
10
10
4
1.025.000,00
2010-2013
SODES
Projeleriyle İlimize
Kazandırdıklarımız
31 Okula Oyun parkı
25 Okula Kütüphane
70 Okula Anasınıfı Malzemesi
12 Okula Semt Sahası
13 Okula Çok Amaçlı Konferans Salonu
Canik Çok Programlı Lisesine Kapalı Halı Saha
20
15
10
Okula spor malzemesi
Okula halk oyunları kıyafeti
okula kayak malzemesi ve kayak
eğitimi
Zübeyde Hanım Engelliler Okuluna
Galoş Üretim Atölyesi
10 Ana okulunda orf, müzik ve
drama eğitimi
35 orta öğretim kurumuna şiddetsiz
bir toplum ve akran danışmanlığı
eğitimi
Bağlama,
Gitar, Erbani kursları
Grafik ve tasarım kursları
Tiyatro ve drama kursları
Kitap okuma yarışmaları
SBS Hazırlık Kaynak Kitapları
Dağıtımı
Denizcilik Lisesine Simülatör
ve Ekipmanlarının Alımı

İstanbul ve Karadeniz gezileri
2013 Yılında Yürütülen
SODES Projeleri
1.VAN DEĞERLERİYLE BULUŞUYOR
Proje Koordinatörü:Ayhan KARATAŞ
2.MİNİK YÜREKLER SODESLE GELECEĞE DOKUNUYOR
Proje Koordinatörü:Garip KIZILKAYA
3.KİTAP OKUYORUM HAYAT BULUYORUM
Proje Koordinatörü:Ömer YILDIZ
4.BEŞ OKULA BEŞ UMUT
Proje Koordinatörü:Hakan DURĞUN
AB Eğitim ve Gençlik
Projeleri (Ulusal Ajans)
2008 Yılından beri bu kapsamda bir çok
proje hazırlanarak yürütülmüştür. Bu
kapsamda(Hayat Boyu Öğrenme) üç başlık
altında projelere başvuru yapılmıştır.
a-Comenius(İlköğretim ve Lise)
b-Leonardo (Mesleki Eğitim)
c-Grundtvig (Yetişkin Eğitimi)
2014 Yılından itibaren tüm başvurular
Erasmus+ programı adı altında toplanmıştır.
E-twinning okul eşleştirmesi projesinin amacı
Avrupa’daki okulları eşleştirmek kaydıyla farklı
eğitim yöntem ve tekniklerini gözlemlemek ve
farklı kültürlere yönelik farkındalık uyandırmaktır.
 Şu anda Van merkez ve ilçelerden 210 okulumuz
bu okul ortaklığı portalına üyedir.
 Ayrıca şu anda 27 adet aktif proje
yürütülmektedir.
 Yürütülen bu projeler gelecek yıllarda Comenius
okul ortaklıkları projelerinin temelini teşkil
etmektedir.

.
Eurodesk(Avrupa masası):Avrupa
fırsatlarının gençlere tanıtılmasıdır.
Van il Milli Eğitim Müdürlüğü
olarak 08.12.2013 Tarihinde Van
ilindeki ikinci temas noktası olduk.
2012-2014 Yılları arasında ilimizde
yürütülecek Ulusal Ajans projeleri
1-Comenıus İkili Taraflı Okul Ortaklığı
Uygulanacağı Yıllar: 2011-2013
Projenin Adı: A Lınguıstıc Mılestone To Cultural Dıversıty
Okul: Niyazi Türkmenoğlu Anadolu Lisesi
Ortak: Türkiye, Romanya
Bütçe: 15.000 Avro
2-Leonardo De Vıncı Ortaklık Projesi
Projenin Adı: Actıvıty Based Learnıng And Entertaınment
Challenges In The Dıgıtal Age
Okul: Muradiye Kız Teknik Ve Meslek Lisesi
Bütçe: 18.000 Avro
Ortaklar: Türkiye, Portekiz
Koordinatör: İngiltere
2012-2014 Yıllları arasında ilimizde
yürütülecek Ulusal Ajans projeleri
3-Leonardo De Vıncı Ortaklık Projesi
Uygulanacağı Yıllar: 2013-2015
Projenin Adı: How to get new jobs? Innovative guidance
and counselling (Yeni meslek bulma yolları, Yenilikç,
rehberlik ve danışmanlık)
Okul: Ahmet Yurtsever Kız Meslek Lisesi
Ortak: Türkiye, İngiltere, Fransa, İtalya, Romanya,
Yunanistan, Macaristan
Bütçe: 18.000 Avro
Koordinatör: Türkiye
TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri
Arası Araştırma Proje Yarışması
1969 yılından beri TÜBİTAK
tarafından ortaöğretime devam
etmekte olan öğrencilere dönük yapılan
yarışmanın, 2012 yılında 21.si
yapılmıştır.
TÜBİTAK Yarışmaları 2005 yılından
sonra bölgesel olarak yapılmaya
başlandı.2008 yılında bölge sayısı 12’ye
çıkartıldı ve Van iline 8 il(Ağrı, Batman,
Bitlis, Hakkâri, Muş, Siirt, Şırnak ve
Van)bağlanarak 12.bölge oluşturuldu.
TÜBİTAK Proje Yarışmasında
Yıllara Göre Başarılar
Projeler ilk olarak TÜBİTAK bilim
kurulunca bölge sergisine davet edilir.Bölge
sergisinde dereceye giren projeler Türkiye
Finaline katılmayı hak kazanır.
2008-2009 yılı bölgemizden 112 proje
başvurusu yapılarak ilk yıl itibariye 8. sırada
yer alarak büyük başarıya imza atmıştır.
Bunun yanında ilimizden bir proje 2008
yılında Türkiye Finalinde teşvik ödülü
kazanmıştır.
TÜBİTAK Proje Yarışmasında Yıllara
Göre Başarılar
2009-2010 yılında bölge olarak ikinci kez
katıldığımız proje yarışmasına, 290 proje
başvurusu yaparak Türkiye Genelinde 3. Sırada
yer almıştır.
2010-2011 yılında Türkiye Finalinde
ilimizden 3 proje teşvik ödülü kazanmıştır.
2011-2012 Yılında ilimizde yaşanan
deprem dolayısıyla ilimizden sadece bir proje
başvurusu yapılmış olup. bölge ve Türkiye
finalinde her hangi bir derece alınmamıştır.
2012-2013 Yılında ilimizden 93 proje
başvurusu yapılmış, bu projelerden
2 tanesi türkiye finaline katılmıştır.
3-Yerel Projeler ve
Çalışmalar
Umutlar Okulda Cevizle
Yeşersin Projesi
 Yazarlar Öğrencilerimizle
Buluşuyor Projesi
 Etkinliklerle Güzel Van’ımız
Kitabı

Umutlar Okulda Cevizle Yeşersin
Proje Van Valiliği, İl Özel İdaresi, Tarım İl
Müdürlüğü, Çevre Orman Müdürlüğü, Milli
Eğitim Müdürlüğü ve TEMA Vakfı Van İl
Temsilciliği iş birliğiyle yürütülmektedir. 20072008 Eğitim Öğretim döneminde 6 pilot
okulda yürütülen proje ilde yoğun ilgi gördü,
2008-2009 eğitim öğretim yılından itibaren de
tüm il ve ilçe merkezinde uygulanmıştır
11 ilçede uygulanmaya başlandı.
Proje Milli Eğitim Bakanlığınca
2008/79 nolu genelgeyle
tüm Türkiye ye yayılmıştır.
Umutlar Okulda Cevizle
Yeşersin Projesinde Süreç
1.Öğretmenlere bilgilendirme ve eğitim
toplantıları
2. Tohumluk ceviz, toprak ve poşetlerin
öğrencilere dağıtılması.(500.000 adet)
3. Öğrencilerin büyüttükleri ceviz fidelerinin
toplanması.(200.000 adet)
4.Toplanan fidelerin Çevre Orman İl
Müdürlüğünde bakımının yapılması.
5.Ceviz fidelerinin Bostaniçi
Beldesinde belirlenen 1300
dekar alana dikimleri yapıldı.
(28.000 adet)
Umutlar Okulda Cevizle Yeşersin
Projesi Kapsamında Yapılanlar
2008 Yılından itibaren her eğitim
öğretim yılının sonunda projede başarılı
olan öğrenci ve öğretmenlere Marmara,
Güneydoğu ve Karadeniz Bölgelerine
Kültür ve Tarih Gezileri organize
edilmektedir.
Proje kapsamında ilimize Toprak
Dede Sayın Hayrettin KARACA teşrif
ederek bilgi ve tecrübelerini paylaşmış.
Yazarlar Öğrencilerimizle Buluşuyor
2012-2013 Eğitim
öğretim yılının ikinci
döneminde başlayan
proje kapsamında
Van’lı yazarlar ve
şairleri öğrencilerimizle
buluşturmaya başladık.
2013-2014 Eğitim öğretim yılında da
projeyi ikinci defa uygulamaya devam
ediyoruz.
Yazarlar Öğrencilerimizle Buluşuyor
Etkinliklerle Güzel Van’ımız Kitabı
B-Stratejik Planlama
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Stratejik Planlama ekibi
2015-2019 Yılı Stratejik
Planı hazırlıklarına
başlamıştır. Tüm ilçe
milli eğitim müdürlüğü
ve okullara Stratejik
Plan hazırlanması
konusunda rehberlik
yapmaktadırlar.
C-Toplam Kalite Yönetimi(TKY)
Toplam Kalite Yönetimi
kapsamında il merkezinde ve 11
ilçede çalışmalar yürütülmekte olup,
gerekli değerlendirmeler yapıldıktan
sonra ekip ve kurum dalında
dereceye giren çalışmalar bakanlığa
gönderilmektedir.
2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
“EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER PAYLAŞIMI”
ÖDÜL TÖRENİ
VE
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
“EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER PAYLAŞIMI”
AÇILIŞ PROGRAMI
İyi Örnekler Paylaşımı’na ait tüm ayrıntılar,
25.11.2013 tarihinden itibaren
www.vaniyiornekler.org
adresindeki
“Eğitimde İyi örnekler Paylaşımı-Van”
Kılavuzunda yayınlanmıştır.
Ar Ge Birimi Çalışanları İlimizde
meydana gelen depremler sonrası Valilik
Bünyesinde kurulan Kriz merkezinde 6 ay
görev almıştır.
.
vanarge.gov.tr
 [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
4 060 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content