close

Enter

Log in using OpenID

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15) Akreditasyon Kapsamı

embedDownload
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/15)
Akreditasyon Kapsamı
EGE ÜNİVERSİTESİ
ARGEFAR
İlaç Gel. Ve Far. Araş. Uyg. Merk. Çev. Ve Gıd. Anal. Lab.
Akreditasyon No: AB-0040-T
Revizyon No: 09 Tarih: 17 Kasım 2014
Deney Laboratuvarı
AB-0040-T
Adresi :
Ege Ünv.Kampüsü, Bornova
35100
İZMİR / TÜRKİYE
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
Gıdalar
: 0232 339 27 54
Faks
: 0232 342 09 88
E-Posta : [email protected]
Website : http\\argefar.ege.edu.tr
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Bal
Tel
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Hidroksimetil Furfural (HMF) Analizi
Harmonised Methods of
International Honey
Commission (IHC)
Prolin Analizi
Harmonised Methods of
International Honey
Commission(IHC)
pH Tayini
Harmonised Methods of the
International Honey
Commission (IHC)
Elektriksel İletkenlik Analizi
Harmonised Methods of
International Honey
Commission(IHC)
Serbest Asitlik Tayini
Harmonised Methods of the
International Honey
Commission (IHC)
Naftalin Kalıntı Analizi
İşletme İçi
Metot-"ARG/L-ÇEG-AY-10"
C13 Analizi
İşletme İçi
Metot-"ARG/L-ÇEG-AY-11"
Diastaz Aktivitesi
TS 13364
Şeker Bileşenleri (Glukoz, Fruktoz, Maltoz,
Sakkaroz, Sorbitol) Analizi
İşletme İçi
Metot-"ARG/L-ÇEG-AY-15"
EBDC (Ethylene Bis Dithio Carbamate)
Kalıntı Analizi
(Ferbam, Maneb, Mancozeb, Metiram,
Propineb, Thiram, Zineb, Ziram)
J.Agric.Food Chem.2001,
49.2152-2158
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/15)
Akreditasyon Kapsamı
EGE ÜNİVERSİTESİ
ARGEFAR
İlaç Gel. Ve Far. Araş. Uyg. Merk. Çev. Ve Gıd. Anal. Lab.
Akreditasyon No: AB-0040-T
Revizyon No: 09 Tarih: 17 Kasım 2014
AB-0040-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
(Gıdalar Devam)
Ağır Metal Analizi
(Antimon(Sb) , Arsenik(As), Bakır (Cu),
Baryum(Ba), Civa(Hg), Çinko(Zn),
Demir(Fe), Kadmiyum(Cd), Kalsiyum(Ca),
Kobalt(Co), Krom(Cr), Kurşun(Pb),
Magnezyum(Mg), Mangan(Mn), Nikel(Ni),
Potasyum(K), Selenyum(Se), Sodyum(Na),
Vanadyum(V))
İşletme İçi
Metot-"ARG/L-ÇEG-AY-24"
Sebze ve Meyveler
Nitrat ve Nitrit Tayini
İşletme İçi
Metot-"ARG/L-ÇEG-AY-16"
Pekmez, Meyve
Suyu ve Meyve
Suyu Konsantresi
Briks Analizi
İşletme-İçi
Metot-"ARG/L-ÇEG-AY-19"
Hayvansal Kaynaklı
Gıda Maddeleri
Kloramfenikol Kalıntı Analizi
İşletme İçi
Metot-"ARG/L-ÇEG-AY-12"
Sulfonamid Kalıntı Analizi
LC MS/MS Kullanılarak
(Sulfachlorpyridazine, Sulfadoxine,
Sulfamerazine, Sulfamethazine,
Sulfamether, Sulfamethoxypyridazine,
Sulfamethizole, Sulfamethoxazole,
Sulfapyridine, Sulfathiazole, Sulfisoxazole,
Dapson)
İşletme İçi
Metot-"ARG/L-ÇEG-AY-7"
Tetrasiklin Kalıntı Analizi
LC MS/MS Kullanılarak
(Chlortetracycline, Demeclocycline,
Doxycycline, Oxytetracycline, Tetracycline)
İşletme İçi
Metot-"ARG/L-ÇEG-AY-7"
Yağ Asitleri Tayini
İşletme İçi
Metot-"ARG/L-ÇEG-AY-20"
Çözünmeyen Safsızlık İçeriğinin Tayini
TS EN ISO 663
Delta K Analizi
COI/T.20/Doc.No.19/Rev.2
Hayvansal ve
Bitkisel Katı ve Sıvı
Yağlar
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/15)
Akreditasyon Kapsamı
EGE ÜNİVERSİTESİ
ARGEFAR
İlaç Gel. Ve Far. Araş. Uyg. Merk. Çev. Ve Gıd. Anal. Lab.
Akreditasyon No: AB-0040-T
Revizyon No: 09 Tarih: 17 Kasım 2014
AB-0040-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Peroksit Değeri Tayini
TS EN ISO 3960
Sabunlaşmayan Madde Tayini
TS 7570 EN ISO 3596
Asit Değeri Tayini
TS EN ISO 660
Sabun Tayini
TS 5038
Sabunlaşma Sayısı Tayini
AOCS CD3d-25
İyot Sayısı Tayini
TS EN ISO 3961
Kırılma İndisi Tayini
TS 4960 EN ISO 6320
Rutubet ve Uçucu Madde Miktarı Tayini
TS 1607 EN ISO 662
Sterol İçeriğinin ve Kompozisyonunun
Belirlenmesi Analizi
COI/T.20/Doc.No.10/Rev.1
Birim Hacim Kütlesi Tayini
TS EN ISO 6883
Triacilgliserollerin Gerçek ve Teorik
Farkının Belirlenmesi Analizi (ECN 42)
COI/T.20/Doc.No.20/Rev.2
Wax içeriğinin Belirlenmesi Analizi
COI/T.20/Doc.No.18/Rev.2
Sıvı Yağlar
Stigmastadien İçeriğinin Belirlenmesi
Analizi
COI/T.20/Doc.No.11/Rev.2
Bitkisel Yağlar
Tokoferollerin Belirlenmesi
HPLC/FLD Kullanılarak
AOCS Official Method Ce
8-89
Kuru Meyveler,
Baharatlar,
Tohumlar ve
Bitkisel Yağlar
Aflatoksin (B₁) ve Toplam Aflatoksin
(B₁+G₁+B₂+G₂) Tayini
ARG/L-ÇEG-AY-31
(İşletme İçi Metot)
Süt
Aflatoksin M₁ Tayini
Ref. No:A11-RP71/70N. V6
Product Code:RP71/RP70N
Kuru İncir
Hidrojen Peroksit
ARG/L-ÇEG-AY-28
(İşletme İçi Metot)
(Hayvansal ve
Bitkisel Katı ve Sıvı
Yağlar Devam)
Zeytinyağı
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/15)
Akreditasyon Kapsamı
EGE ÜNİVERSİTESİ
ARGEFAR
İlaç Gel. Ve Far. Araş. Uyg. Merk. Çev. Ve Gıd. Anal. Lab.
Akreditasyon No: AB-0040-T
AB-0040-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Gıdalar
Revizyon No: 09 Tarih: 17 Kasım 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Pestisit Kalıntısı Tayini
Modüler Analitik Metodu
2,3,5,6-Tetrachloroaniline; 2,4' DDE; 2,4
-D-1-Butyl ester; 2-4' DDT; 2,4,5
-T-Butoxyethyl ester; 4.4' DDD; 4.4' DDE;
4.4' DDT; Acephate;
Acetamiprid; Acetochlor; Acrinathrin;
Alachlor; Aldicarb; Aldicarb-sulfone;
Allethrin; alpha- Cypermethrin;
alpha-Endosulfan; alpha-HCH;
Amidosulfuron;Amitraz;
Anthraquinone;Aramite; Atrazine;
Azaconazole;
Azamethiphos;
Azinphos-ethyl;Azinphos-methyl;
Aziprotryn;Azobenzene;
Azoxystrobin;Barban; Benalaxyl;
Benfluralin;Benfuracarb; Benomyl;
Bensulfuron-methyl;
beta-Cyfluthrin;beta-Endosulfan;
beta-HCH;Bifenthrin;
Binapacryl;Bioresmethrin;
Bitertanol;Boscalid;
Bromacil;Bromophos-ethyl; Bromophosmethyl; Bromopropylate; Bromuconazole;
Bupirimate;Buprofezin;
Butachlor;Butocarboxim;
Butoxycarboxim;Butralin; Butylate;
DFG S19
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 5/15)
Akreditasyon Kapsamı
EGE ÜNİVERSİTESİ
ARGEFAR
İlaç Gel. Ve Far. Araş. Uyg. Merk. Çev. Ve Gıd. Anal. Lab.
Akreditasyon No: AB-0040-T
AB-0040-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Gıdalar Devam)
Revizyon No: 09 Tarih: 17 Kasım 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Cadusafos;Captafol; Captan; Carbaryl;
Carbendazim;Carbofuran; Carbofuran -3hydroxy; Carbosulfan;Carboxin;
Carfentrazone-ethyl;Chinomethionat;
Chlorbenside;Chlorbufam;
Chlorfenapyr;Chlorfenprop-methyl;
Chlorfenson;
Chlorfenvinphos Chloridazon;
Chlormephos;Chlorobenzilate;
Chloroneb;Chlorothal-dimethyl;Chlorothal
onil; Chloroxuron;Chlorphoxim;
Chlorpropham; Chlorpyrifos;
Chlorpyrifos-methyl; Chlozolinate;
cis-Chlordane (alpha); cis-Permethrin;
Clethodim; Climbazole; Clodinafob
propargyl; Clofentezine; Clomazone;
Clothianidin; Coumaphos; Cyanazine;
Cyanofenphos;Cyanophos;
Cyazofamid;Cycloate;
Cyfluthrin;Cypermethrin; Cyproconazole;
Cyprodinil; delta-HCH;Deltamethrin;
Demeton-S- methyl; Demeton-S;
Desmedipham; Desmetryn;Dialifos;
Diallate; Diazinon;Dichlofluanid;
Dichloran;Dichlorvos;
Diclobutrazol;Diclofop-methyl;
Dicofol;Dicrotophos;
DFG S19
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 6/15)
Akreditasyon Kapsamı
EGE ÜNİVERSİTESİ
ARGEFAR
İlaç Gel. Ve Far. Araş. Uyg. Merk. Çev. Ve Gıd. Anal. Lab.
Akreditasyon No: AB-0040-T
AB-0040-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Gıdalar Devam)
Revizyon No: 09 Tarih: 17 Kasım 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Dieldrin;Diethofencarb;
Diflubenzuron;Dimethenamide;
Dimethoate;Dimethomorph;
Diniconazole;Dinocab;
Dioxathion;Diphenamid;
Diphenylamine;Dipropetryn;
Disulfoton;Disulfoton-sulfoxide;Disulfoton
-sulfone;Ditalimfos;
Diuron;Endosulfan-sulfate;
Endrin;Epoxiconazole; EPTC;Esfenvalerate;
Etaconazole;Ethalfluralin;
Ethiofencarb;Ethion;
Ethofumesate;Ethoprophos;
Etofenprox;Etoxazole;
Etridiazole;Etrimfos;
Famoxadone;Fenamidone;
Fenamiphos;Fenarimol;
Fenazaquin;Fenbuconazole;
Fenchlorphos;Fenchlorphos-oxon;
Fenhexamid;
Fenitrothion;Fenoxaprop-ethyl;
Fenoxycarb; Fenpropathrin;(E)
-Fenpyroximate; Fenson;Fensulfothion;
Fenthion-sulfone; Fenthion;
DFG S19
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 7/15)
Akreditasyon Kapsamı
EGE ÜNİVERSİTESİ
ARGEFAR
İlaç Gel. Ve Far. Araş. Uyg. Merk. Çev. Ve Gıd. Anal. Lab.
Akreditasyon No: AB-0040-T
AB-0040-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Gıdalar Devam)
Revizyon No: 09 Tarih: 17 Kasım 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Fenthion-oxon;Fenthion-oxon-sulfone;Fen
thion-oxon-sulfoxide;Fenuron;
Fenvalerate;Fipronil;
Flamprop-methyl;Flonicamid;
Fluazifop-P-butyl;Flucythrinate;
Fludioxinil;
Flufenoxuron;
Fluometuron;Fluquinconazole;
Flurochloridone; Flusilazole;Flutriafol;
Folpet; Fonofos;Formothion;
Fosthiazate;Furathiocarb; gamma-HCH
((BHC) - Lindane); gamma- Cyhalothrin;
Haloxyfop-2- ethoxyethyl;
Haloxyfop-methyl;
Heptachlor;Heptachlor-endo-epoxide;Hep
tachlor-exo-epoxide;Heptenophos;
Hexachlorobenzene;
Hexaconazole; Hexythiazox;Imazalil;
Imidacloprid; Indoxacarb;
Iodofenphos;Iprodione;
Iprovalicarb;Isazofos;
Isocarbofos;Isofenphos;
Isofenphos-methyl; Isopropalin;
Isoproturon; Isoxaflutol
DFG S19
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 8/15)
Akreditasyon Kapsamı
EGE ÜNİVERSİTESİ
ARGEFAR
İlaç Gel. Ve Far. Araş. Uyg. Merk. Çev. Ve Gıd. Anal. Lab.
Akreditasyon No: AB-0040-T
AB-0040-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Gıdalar Devam)
Revizyon No: 09 Tarih: 17 Kasım 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Kresoxim-methyl;lambda-Cyhalothrin;Len
acil; Leptophos; Linuron; Lufenuron;
Malaoxon;Malathion;
Mecarbam;Mefenpyr diethyl;
Mepanipyrim; Mephosfolan; Metalaxyl;
Metalaxyl-M; Metamitron;Metazochlor;
Methabenzthiazuron;Methacrifos;
Methidathion;Methiocarb;
Methomyl;Methoxychlor;
Methoxyfenozide;
Methyl-pentachlorophenyl sulfide;
Metobromuron; Metolachlor;Metoxuron;
Metrafenone;Metribuzin;
Mevinphos;Milbemectin A4; Mirex;
Monocrotophos; Monolinuron;Moschus
ketone;Myclobutanil; Naled;Napropamid;
Neburon;Nitralin; Nitrofen;
Nitrothal-isopropyl;
Norflurazon;Nuarimol; Ofurace;
Oxadiargyl; Oxadiazon;Oxadixyl;
Oxycarboxin;Oxyfluorfen
DFG S19
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 9/15)
Akreditasyon Kapsamı
EGE ÜNİVERSİTESİ
ARGEFAR
İlaç Gel. Ve Far. Araş. Uyg. Merk. Çev. Ve Gıd. Anal. Lab.
Akreditasyon No: AB-0040-T
AB-0040-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Gıdalar Devam)
Revizyon No: 09 Tarih: 17 Kasım 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Paclobutrazol;Paraoxon-ethyl;
Paraoxon-methyl; Parathion-ethyl;
Parathion-methyl; Pebulate;Penconazole;
Pencycuron;Pendimethalin;
Pentachloroaniline; Pentachloroanisole;
Pentanochlor; Permethrin; Perthane;
Phenmedipham;Phenthoate;
Phorate-sulfone;Phosalone; Phosfolan;
Phosmet; Phosphamidon;Picloram;
Picoxystrobin;Piperonyl-butoxide;Pirimica
rb; Pirimiphos-ethyl;Pirimiphos-methyl;
Prochloraz; Procymidone;Profenofos;
Profluralin;Promecarb;
Prometryn;Propachlor;
Propanil;Propaquizafop;
Propargite;Propazine;
Propham;Propiconazole;
Propoxur;Propyzamide;
Prosulfocarb;Prosulfuron;
Prothiophos;Pyraclostrobin;
Pyrazophos;Pyrethrins;
Pyridaben;Pyridalyl; Pyridaphenthion;
Pyridimifen;Pyrifenox;
Pyrimethanil;Pyriproxyfen;
Quinalphos;Quinonamid;
Quinoxyfen;Quintozene; Quizalofop-ethyl;
DFG S19
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 10/15)
Akreditasyon Kapsamı
EGE ÜNİVERSİTESİ
ARGEFAR
İlaç Gel. Ve Far. Araş. Uyg. Merk. Çev. Ve Gıd. Anal. Lab.
Akreditasyon No: AB-0040-T
AB-0040-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Gıdalar Devam)
Revizyon No: 09 Tarih: 17 Kasım 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Resmethrin; Rotenone;Sethoxydim;
Simazine; Spinosad;
Spirodiclofen;Spiromesifen;
Spiroxamine;Sulprofos;
tau-Fluvalinate;Tebuconazole;
Tebufenozide;Tebufenpyrad;
Tecnazene;Teflubenzuron;
Tepraloxydim;Terbacil; Terbufos;
Terbufos- sulfone;
Terbufos-sulfoxide;Terbumeton;
Terbuthylazine; Terbucarb
(Terbutol);Terbutryn;
Tetrachlorvinphos;Tetraconazole;
Tetradifon;Tetramethrin;
Tetrasul;Thiabendazole;
Thiacloprid;Thiamethoxam;
Thiobencarb;Thiocyclam
hydrogenoxalate;Thiofanox;
Thiofanox-sulfone;Thiofanox-sulfoxide;Thi
ometon;Tolclofos-methyl; Tolylfluanid;
Tralomethrin;trans-Chlordane
(gamma);trans-Permethrin;Triadimefon;
Triadimenol;
Tri-allate; Triazophos;Tribenuron-methyl;
Trichlorfon; Trifloxystrobin;Triflumizole;
Triflumuron;Trifluralin;
Triforine;Triphenylphosphate;Tris(2
-chloro-1-(chloromethyl)
ethyl)phospate;Triticonazole;
Uniconazole;Vinclozolin;
zeta-Cypermethrin; Zoxamide
DFG S19
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 11/15)
Akreditasyon Kapsamı
EGE ÜNİVERSİTESİ
ARGEFAR
İlaç Gel. Ve Far. Araş. Uyg. Merk. Çev. Ve Gıd. Anal. Lab.
Akreditasyon No: AB-0040-T
AB-0040-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Gıdalar
Gıdalar
(Düşük Yağlı
Ürünlerde)
Revizyon No: 09 Tarih: 17 Kasım 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
PCB Kalıntısı Tayini
Modüler Analitik Metodu
(PCB101, PCB 105, PCB 114, PCB118,
PCB123, PCB 126, PCB 138, PCB 153,PCB
156,PCB 157, PCB 167, PCB 169, PCB 189,
PCB 20, PCB 28, PCB 35, PCB 52, PCB 77,
PCB 8, PCB 81)
DFG S19
DDAC&BAC Kalıntı Analizi
İşletme-İçi
Metot-"ARG/L-ÇEG-AY-33"
Pestisit Kalıntılarını Tayini
Quechers Yöntemi
2,4 Dimethylaniline; 3
-Hidroxycarbofuran;Acetamiprid;
Acibenzolar-S-methyl; Aclonifen; alphaEndosulfan; Ametryn; Aminocarb;
Amitraz;Azoxystrobin; Bendiocarb;
beta-Endosulfan;Bifenazate;
Bifenthrin;Bitertanol;
Boscalid;Bromofevinphos-ethyl;Bromopro
pylate; Buprimate;Buprofezin;
Butafenacil;Buturon; Captan; Carbaryl;
Carbendazim; Carbofuran;Carbofuran-3
-Keto; Carbophenothion;Carbosulfan;
Chlorfenapyr;Chlorfenvinphos;
Chlorotoluron;
Chlorpyrifos-methyl;Chlorthal-dimethyl;
Chlozolinate; cis-Heptachlor- epoxide;
Clethodim;Clofentezine;
Cloquintocet-mexyl;
Clothianidin;Crimidin;
Cyazofamid;Cyfluthrin;
Cymoxanil;Cypermethrin; Cyprodinil;
Demeton-S-methyl;Demeton-S-methylsulf
one; Diafenthiuron;
Quechers A Mini
Multiresidue Method For the
Analysis of Pesticide
Residues in Low-Fat
Products
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 12/15)
Akreditasyon Kapsamı
EGE ÜNİVERSİTESİ
ARGEFAR
İlaç Gel. Ve Far. Araş. Uyg. Merk. Çev. Ve Gıd. Anal. Lab.
Akreditasyon No: AB-0040-T
AB-0040-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Gıdalar (Düşük
Yağlı Ürünlerde)
Devam)
Revizyon No: 09 Tarih: 17 Kasım 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Diazinon; Dichlofenthion; Dichloran;
Dicofol; Diethofencarb;Difenoconazole;
Diflubenzuron; Diflufenican;Dimethachlor;
Dimethoate;Dimethomorph;Dimoxystrobi
n;
Diniconazole; Diphenamid;Diphenylamine;
Diuron;Emamectin-benzoate;
Epoxiconazole;
Esfenvalerate;Ethiofencarb;
Ethiofencarb-sulfone;
Ethiofencarb-sulfoxide; Ethion;
Ethofumesate; Ethoxyquin;
Etofenprox;Famphur; Fenarimol;
Fenazaquin; Fenbuconazole;Fenhexamid;
Fenpropathrin;Fenpropidin;
Fenpropimorph;(E)-Fenpyroximate;
Fenthion;Fenthion-sulfoxide;Flucythrinate
; Fludioxonil;Flufenacet;
Flufenoxuron;Fluopicolide;
Fluquinconazole;Flusilazole;
Fluthiacet-methyl; Fonofos;
Forchlorfenuron;
Formetanate hydrochloride; Fuberidazole;
Furalaxyl; Halfenprox;
Hexaconazole;Hexythiazox;
Imazalil;Imidacloprid;
Indoxacarb;Iodosulfuron-methyl-sodium;
Quechers A Mini
Multiresidue Method For the
Analysis of Pesticide
Residues in Low-Fat
Products
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 13/15)
Akreditasyon Kapsamı
EGE ÜNİVERSİTESİ
ARGEFAR
İlaç Gel. Ve Far. Araş. Uyg. Merk. Çev. Ve Gıd. Anal. Lab.
Akreditasyon No: AB-0040-T
AB-0040-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Gıdalar (Düşük
Yağlı Ürünlerde)
Devam)
Revizyon No: 09 Tarih: 17 Kasım 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Iprodione;
Iprovalicarb;Isofenphos-methyl;Isoprocar
b; Isoxaflutol; Isoxathion;
Kresoxim-methyl;lambda-Cyhalothrin;
Lindane;Linuron; Lufenuron; Malathion;
Mecarbam;
Mepanipyrim; Mepronil; Metalaxyl;
Metamitron; Methabenzthiazuron;
Methamidophos; Methidathion;
Methiocarb; Methomyl;Methoprotryne;
Methoxyfenozide; Metolachlor;
Metolcarb; Molinate;
Monuron;Myclobutanil; N-2, 4
-Dimethylphenyl-N-methylformamide;
N-Desethyl-pirimiphos-methyl;Neburon;
Nitenpyram;Nuarimol; Omethoate;
O;O-TEPP; Oxadixyl;Parathion-ethyl;
Parathion-methyl;
Penconazole;Pencycuron;
Pendimethalin;Permethrin;
Phosalone;Phosmet;
Phosphamidon;Piperonyl butoxide;
Pirimiphos-ethyl;Pirimiphos-methyl;Pirimi
carb;
Pirimicarb-desmethyl-formamido;Pirimica
rb-desmethyl;Prochloraz; Promecarb;
Propamocarb free base;Propamocarb
hydrochloride;Propaquizafop;
Propargite;Propham;
Propiconazole;Propoxur;
Propyzamide;Proquinazid;
Prothoate;Pymetrozine; Pyraclostrobin;
Pyridaben; Pyridate; Pyrimethanil;
Pyriproxyfen; Quinoclamine
Quechers A Mini
Multiresidue Method For the
Analysis of Pesticide
Residues in Low-Fat
Products
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 14/15)
Akreditasyon Kapsamı
EGE ÜNİVERSİTESİ
ARGEFAR
İlaç Gel. Ve Far. Araş. Uyg. Merk. Çev. Ve Gıd. Anal. Lab.
Akreditasyon No: AB-0040-T
AB-0040-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Revizyon No: 09 Tarih: 17 Kasım 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
(Gıdalar (Düşük
Yağlı Ürünlerde)
Devam)
Quinoxyfen; Rotenone; Sebuthylazine;
Sethoxydim; Spinosad; Spirodiclofen;
Spiromesifen; Spiroxamine;
tau-Fluvalinate; Tebuconazole; Tebutam;
Teflubenzuron; Tepraloxydim;
Tetraconazole; Tetradifon Thiabendazole;
Thiacloprid;Thiamethoxam;
Thiodicarb;Thiofanox-sulfoxide; Thionazin;
Tolclofos-methyl; Tralkoxydim;
Triadimefon; Triadimenol; Triamiphos;
Triazamate; Tricyclazol;Trifloxystrobin;
Triflumizole;Triflumuron;
Trifluralin;Triforine; Vinclozolin;Zoxamide
Quechers A Mini
Multiresidue Method For the
Analysis of Pesticide
Residues in Low-Fat
Products
Tütün
Pestisit Tayini
GC-ECD/MSD Kullanılarak
(Trifluralin,Penconazole,
Alpha-endosulfan, Beta-endosulfan,
Endosulfan sulfat, Lambda cyhalothrin,
Cyfluthrin, Cypermethrin)
İşletme-İçi
Metot-"ARG/L-ÇEG-AY-26"
Pestisit Tayini
LC MS/MS Kullanılarak
(2,4-D, Thiamethoxam, Imidacloprid,
Methomyl, Methamidophos, Acetamiprit,
Triadimenol, Dimethamorph, Clothianidin,
Metalaxyl)
İşletme-İçi
Metot-"ARG/L-ÇEG-AY-27"
EBDC (Ethylene Bis Dithio Carbamate
)Kalıntı Analizi
(Ferbam, Mancozeb, Maneb, Metiram,
Propineb, Thiram, Zineb, Ziram)
İşletme-İçi
Metot-"ARG/L-ÇEG-AY-03"
Staphylococcal Enteretoksin Aranması
AOAC 070404
Vidas Staph Enterotoxın II
(SET2)Test
Gıdalar
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 15/15)
Akreditasyon Kapsamı
EGE ÜNİVERSİTESİ
ARGEFAR
İlaç Gel. Ve Far. Araş. Uyg. Merk. Çev. Ve Gıd. Anal. Lab.
Akreditasyon No: AB-0040-T
Revizyon No: 09 Tarih: 17 Kasım 2014
AB-0040-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
Gıdalar
(Renk veren
matriksler hariç)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Enterobacteriaceae Sayımı
BioMeriux
TEMPO , 80 003
Escherichia coli Sayımı
BioMeriux
TEMPO EC, 80 004
Koagülaz Pozitif Stafilokokların Sayımı
BioMeriux
TEMPO STA, 80 002
Koliform Bakteri Sayımı
BioMeriux
TEMPO TC, 80 006
Toplam Bakteri Sayımı
BioMeriux
TEMPO, 80 007
Maya ve Küf Sayımı
BioMeriux
TEMPO YM, 80 001
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
143 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content