close

Enter

Log in using OpenID

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı

embedDownload
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11)
Akreditasyon Kapsamı
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI MMO
Kalmem Kalibrasyon Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0070-K
Revizyon No: 04 Tarih: 02-Haziran-2014
Kalibrasyon Laboratuvarı
AB-0070-K
Adresi : 251. sokak No: 33/1-2 Bayraklı
35030
İZMİR / TÜRKİYE
Tel
: 0232 348 40 50
Faks
: 0232 348 63 98
E-Posta : [email protected]
Website : www.kalmem.org.tr
Ölçüm
Büyüklüğü
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Kalibre edilen
Cihazlar
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
BOYUT
Dış Çap
Mikrometresi
0-300 mm arası
300-750 mm arası
Bölüntü degerleri
0.001 mm
0.001 mm
(2+11.L) μm
(3+11.L) μm
L (m)
VDI/VDE/DGQ 2618
Bölüm 10.1
Kumpas
İç, dış, derinlik ve
kademe ölçümleri 750
mm'ye kadar
0,01 mm
(10+18.L) μm
L:[m]
VDI/VDE/DGQ 2618
Bölüm 9.1
Ölçü Saati
(Komparatör)
25 mm'ye kadar
0,001 mm
2.1 μm
VDI/VDE/DGQ 2618
Bölüm 11.1
Hassas
Komparatör
(Endikatör)
25 mm'ye kadar
0,005 mm
2.1 μm
VDI/VDE/DGQ 2618
Bölüm 11.2
Salgı
Komparatörü
2 mm'ye kadar
0,001 mm
2.1 μm
VDI/VDE/DGQ 2618
Bölüm 11.3
Mihengir
750 mm' ye kadar
0,01 mm
(10+18.L) μm
L:[m]
VDI/VDE/DGQ 2618
Bölüm 9.3
EN ISO 3650'ye
uygun kısa, çelik
mastar bloklar
Nominal degeri 0,5
mm'den 100 mm'ye
kadar
Karşılaştırmalı ölçüm
metodu ile merkez
noktası nominal
değerden sapmasının
ölçümü
(0,07+1.3 L) μm
L:[m]
TS EN ISO 3650
VDI/VDE/DGQ 2618
Bölüm 3.1
5 nokta karşılaştırma
ölçümü ile merkez
uzunluktan fo ve fu
farklarının ölçümü ve
sapma aralığı değerinin
tespiti
Deney Elegi
Elek Meş aralığı
20-200 μm arası
200 μm-125 mm arası
0,05μm
2,29 μm
(4 + 70L) μm
L:[m]
TS 1227 ISO
3310-1
TS 1227 ISO 33102
Derinlik Kumpası
750 mm'ye kadar
0,01 mm
(11+18L) μm
L:[m]
VDI/VDE/DGQ 2618
Bölüm 9.2
İç Çap
Mikrometresi
(İki nokta
temaslı)
4-75 mm
FORM A
0,001 mm
0,01 mm
(3.8 + 8L) μm
(4 + 8L) μm
L:[m]
VDI/VDE/DGQ
2618 Bölüm10.7
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/11)
Akreditasyon Kapsamı
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI MMO
Kalmem Kalibrasyon Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0070-K
Revizyon No: 04 Tarih: 02-Haziran-2014
AB-0070-K
Ölçüm Büyüklüğü
Ölçüm Aralığı
Kalibre edilen
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
İç Çap
Mikrometresi
(üç nokta
temaslı)
4-75 mm
0,001 mm
0,01 mm
(3.8 + 8L) μm
(4 + 8L) μm
L:[m]
VDI/VDE/DGQ
2618 Bölüm10.8
Çelik Cetvel
0-2000 mm
Bölüntü değeri 1 mm
Referans Cetvel ile
(220 + 5L) μm
L:[m]
DIN 865
DIN 866
Şerit Metre
0-10 m
10-50 m
Bölüntü değeri 1 mm
Referans Cetvel ile
(210 + 15L) μm
(200 + 25L) μm
L:[m]
TS 9505
Sentil
0,01 - 2 mm
3 noktadan ölçüm
2,1 μm
DIN 2275
Açı Ölçer
0 - 360 °
Ölçme Kolu 300mm'ye
kadar
Bölüntü değeri 30"
Paralellik
Düzlemsellik
0,9 ´
4,7 μm
4,7 μm
VDI/VDE/DGQ
2618 Bölüm 7.2
Gönye
300 mm Kol Boyuna
Kadar
500 mm Kol Boyuna
Kadar
Diklik
Paralellik- Düzlemsellik
4,6 μm
4,9 μm
VDI/VDE/DGQ
2618 Bölüm 7.1
Su Terazisi ve
Eğim Ölçer
200 mm Taban Boyuna
Kadar
1000 mm Taban Boyuna
Kadar
0,02 mm/m
0,013 mm/m
0,5 mm/m
0,3 mm/m
DIN 877
TS 10832
Düzlemsellik
3,6 μm
E2 Sınıfı Kütle İle
F1 Sınıfı Kütle ile
M1 sınıfı Kütle ile
Türetilmiş ağırlıklarla
1 x 10 ⁻⁶
8 x 10 ⁻⁶
8 x 10 ⁻⁵
2 x 10 ⁻⁴
Euramet/cg-18/v.0
3 Rehber
Dokümanına
uygun Kalibrasyon
Talimatı
Terazi kullanıldığı
yerde yapılır
0,3 mg
0,4 mg
0,5 mg
0,6 mg
0,8 mg
1,0 mg
1,6 mg
3,0 mg
16 mg
30 mg
80 mg
160 mg
300 mg
800 mg
M1 Sınıfı Kütleler
(OIML R111'e göre
hazırlanmış kütle
kalibrasyon
prosedürü)
TERAZİ
Otomatik
olmayan tartım
cihazlarının
kalibrasyonu
KÜTLE
Konvansiyonel
Kütle Değerinin
Belirlenmesi
320 g' a kadar
7.500 kg' a kadar
1.000 kg'a kadar
2.000 kg'a kadar
1g
2g
5g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
50 kg
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/11)
Akreditasyon Kapsamı
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI MMO
Kalmem Kalibrasyon Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0070-K
Revizyon No: 04 Tarih: 02-Haziran-2014
AB-0070-K
Ölçüm Büyüklüğü
Ölçüm Aralığı
Kalibre edilen
Ölçüm Şartları
Cihazlar
(KÜTLE
Konvansiyonel
Kütle Değerinin
Belirlenmesi
Devam)
BASINÇ
Bağıl (Relatif)
Basınç
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
1g
2g
5g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
50 kg
1,0 mg
1,2 mg
1,6 mg
2,0 mg
2,5 mg
3,0 mg
5,0 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
250 mg
500 mg
1.000 mg
2.500 mg
M2 Sınıfı Kütleler
(OIML R111'e göre
hazırlanmış kütle
kalibrasyon
prosedürü)
1g
2g
5g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
50 kg
3,0 mg
4,0 mg
5,0 mg
6,0 mg
8,0 mg
10 mg
16 mg
30 mg
80 mg
160 mg
300 mg
800 mg
1.600 mg
3.000 mg
8.000 mg
M3 Sınıfı Kütleler
(OIML R111'e göre
hazırlanmış kütle
kalibrasyon
prosedürü)
Gaz
10 Pa + 25·10⁻⁵.Pr
Gaz
12 Pa + 22·10⁻⁵.Pr
Pr: Uygulanan
Basınç Değeri
Gaz +Yağ
Yağ
Yağ(30 MPa'a kadar Gaz
ile)
85 Pa + 5·10⁻⁵.Pr
50 Pa + 1·10⁻⁴.Pr
120 Pa + 1·10⁻⁴.Pr
-0,095 MPa ile 0 MPa
arası
0 MPa ile 0,2 MPa arası
0,2 ile 2 MPa arası
2 MPa ile 7 MPa arası
7 MPa ile 70 MPa arası
EURAMET CG-17 /
V2.0 ve DKD-R 6-1
dokümanları
referans alınarak
hazırlanmış
kalibrasyon
talimatları
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/11)
Akreditasyon Kapsamı
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI MMO
Kalmem Kalibrasyon Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0070-K
Revizyon No: 04 Tarih: 02-Haziran-2014
AB-0070-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
0,005 ile 0,3 MPa arası
0,3 MPa ile 2,1MPa
arası
2,1 MPa ile 7,1 MPa
arası
7,1 MPa ile 70,1MPa
arası
Gaz
Gaz
18 Pa + 24·10⁻⁵.Pr
100 Pa + 25·10⁻⁵.Pr
Gaz + Yağ
50 Pa +1·10⁻⁴.Pr
Yağ (30,1 MPa'a kadar
Gaz ile )
120 Pa + 1·10⁻⁴.Pr
28 N·m - 1000 N·m arası
Saat Yönü Torklar
Tip I,Tip II Anahtarlar
%1
TS EN ISO 6789
Standardına uygun
hazırlanmış
kalibrasyon
talimatı
2 N·m - 28 N·m arası
Saat Yönü ve Tersi
Torklar
Tip I,Tip II Anahtarlar
%1
TS EN ISO 6789
Standardına uygun
hazırlanmış
kalibrasyon
talimatı
KUVVET
El Tipi Kuvvet
Ölçer
1 N - 1000 N
Askılı kütleler ile Çekme
- basma
%0,1
TS EN ISO 376
ELEKTRİK
0 V ≤ U ≤ 0,1 V
0,1 V < U ≤ 1 V
1 V < U ≤ 10 V
10 V < U ≤ 100 V
100 V < U ≤ 1000 V
4,2.10⁻⁶ .U + 5,6 µV
4 .10⁻⁶ .U + 5 µV
5,8 10⁻⁶ .U + 10,8 µV
7,8. 10⁻⁶ .U + 60 µV
8 .10⁻⁶ .U + 160 µV
U: Ölçülen gerilim
Wavetek 9100
HP 3458 A
DC Gerilim (<
1000 V)
DC Gerilim
Kaynakları
0 V ≤ U ≤ 0,1 V
0,1 V < U ≤ 1 V
1 V < U ≤ 10 V
10 V < U ≤ 100 V
100 V < U ≤ 1000 V
1.10⁻⁶ .U+3,5 µV
1,2. 10⁻⁶ .U+3,5 µV
3 .10⁻⁶ .U+1 µV
4 .10⁻⁶ .U +71 µV
4. 10⁻⁶ .U + 260 µV
U: Uygulanan
Gerilim
HP 3458 A
DC Yüksek
Gerilim (>1100
V)
DC Yüksek
Gerilim
Kaynakları
1 kV< U ≤ 20 kV
2,4 .10⁻² .U
U = Ölçülen Değer
FLUKE 289
DC Akım
DC Akım Ölçüm
Cihazları
0 A ≤ I ≤ 100 µA
0,1 mA< I ≤ 1 mA
1 mA< I ≤ 10 mA
10 mA< I ≤ 100 mA
0,1 A< I ≤ 1 A
1 A< I ≤ 3,2 A
3,2 A< I ≤ 20 A
2,5. 10⁻⁵ .I+ 1,1 nA
2,4. 10⁻⁵ .I+ 10 nA
2,6. 10⁻⁵ .I+ 0,1 µA
2. 10⁻⁵ .I+ 5,7 µA
13,5. 10⁻⁵ .I+ 12 µA
9,5. 10⁻⁴ .I
4,8. 10⁻⁴ .I+2,4 mA
I: Ölçülen Akım
Wavetek 9100
HP 3458 A
Mutlak Basınç
TORK
Tork el aletleri
DC Gerilim (<
1000 V)
DC Gerilim
Ölçüm Cihazları
Pr: Uygulanan
Basınç Değeri
EURAMET CG17/V2.0 ve
DKD-R 6-1
dökümanları
referans alınarak
hazırlanmış
kalibrasyon
talimatları
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 5/11)
Akreditasyon Kapsamı
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI MMO
Kalmem Kalibrasyon Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0070-K
Revizyon No: 04 Tarih: 02-Haziran-2014
AB-0070-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
2,8. 10⁻³ .I+8,4 mA
2,7 .10⁻³ .I+82 mA
3,3 .10⁻³ .I
I: Ölçülen Akım
Wavetek 9100
10-50 Sarımlı
Bobin
0 A ≤ I ≤ 100 µA
0,1 mA< I ≤ 1 mA
1 mA< I ≤ 10 mA
10 mA< I ≤ 100 mA
0,1 A< I ≤ 1 A
12. 10⁻⁶ .I + 0,7 nA
16. 10⁻⁶ .I + 3 nA
16. 10⁻⁶ .I + 32 nA
28. 10⁻⁶ .I + 0,21 µA
52. 10⁻⁶ .I+7 µA
I: Uygulanan Akım
HP 3458 A
1 A< I ≤ 20 A
1. 10⁻⁴ .I+3,8 mA
I: Uygulanan Akım
DC Akım Şöntü İle
(DC Akım DC
Akım Ölçüm
Cihazları Devam)
3,2 A≤ I ≤ 32 A
32 A< I ≤ 200 A
200 A< I ≤ 1000 A
DC Akım
Kaynakları
Kıskaç Tip Akım Ölçerler
30 mV ≤ U ≤ 100 mV
50Hz - 1kHz
1kHz -20 kHz
20 kHz -100 kHz
8. 10⁻⁵ .U+6 µV
15,3. 10⁻⁵ .U+5,3 µV
23. 10⁻⁴ .U+0,3 mV
U: Ölçülen Gerilim
Wavetek 9100
HP 3458 A
0,1 V < U ≤ 1 V
50Hz - 1kHz
1kHz -20 kHz
20 kHz -100 kHz
9,4. 10⁻⁵ .U+27 µV
16,8. 10⁻⁵ .U+27 µV
20. 10⁻⁴ .U + 0,33 mV
U: Ölçülen Gerilim
Wavetek 9100
HP 3458 A
1 V < U ≤ 10 V
50Hz - 1kHz
1kHz -20 kHz
20 kHz -100 kHz
10,4 .10⁻⁵ .U + 0,22 V
19,8. 10⁻⁵ .U
8,4. 10⁻³ .U + 6 mV
U: Ölçülen Gerilim
Wavetek 9100
HP 3458 A
10 V < U ≤ 100 V
50Hz - 1kHz
1kHz -20 kHz
20 kHz -100 kHz
2,4. 10⁻⁴ .U + 2,3 mV
2,4. 10⁻⁴ .U + 2,3 mV
5 .10⁻³ .U + 28 mV
U: Ölçülen Gerilim
Wavetek 9100
HP 3458 A
100 V < U ≤ 700 V
50Hz - 1kHz
1kHz - 10 kHz
4,9. 10⁻⁴ .U + 21 mV
1,2. 10⁻³ .U + 20 mV
U: Ölçülen Gerilim
Wavetek 9100
HP 3458 A
700 V < U ≤ 1000 V
50Hz - 1kHz
1kHz - 10 kHz
7. 10⁻⁴ .U + 40 mV
1,2. 10⁻³ .U + 20 mV
U: Ölçülen Gerilim
Wavetek 9100
HP 3458 A
AC Gerilim
Kaynakları
10 mV ≤ U ≤ 100 mV
0,1 V < U ≤ 1 V
1 V < U ≤ 10 V
10 V < U ≤ 100 V
100 V< U ≤ 700 V
50 Hz - 20 kHz
80,4 µV
9,4. 10⁻⁵ .U + 15 µV
1,2. 10⁻⁴ .U + 23 µV
1,2. 10⁻⁴ .U + 0,23 mV
1,2. 10⁻³ .U + 8 mV
U: Uygulanan
Gerilim
HP 3458 A
AC Yüksek
Gerilim
(>1100 V)
AC Yüksek
Gerilim
Kaynakları
0,7kV <U≤ 5 kV
50 Hz
5,2·10⁻² · U + 35 V
U = Ölçülen Değer
FLUKE 289
AC Gerilim
AC Gerilim
Ölçüm Cihazları
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 6/11)
Akreditasyon Kapsamı
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI MMO
Kalmem Kalibrasyon Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0070-K
Revizyon No: 04 Tarih: 02-Haziran-2014
AB-0070-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
AC Akım
AC Akım Ölçüm
Cihazları
100 µA ≤ I ≤ 320 µA
0,320 mA<I≤ 3,2 mA
3,2 mA< I ≤ 5 mA
5 mA< I ≤ 10 mA
10 mA< I ≤ 100 mA
0,1 A< I ≤ 1 A
50 Hz - 1 kHz
1 A< I ≤ 3,2 A
3,2 A< I ≤ 20 A
AC Akım
Kaynakları
DC Direnç
DC Direnç Ölçüm
Cihazları
Açıklamalar
9,8·10⁻⁶ .I + 1,1 µA
1,5·10⁻⁵ .I + 0,2 µA
1,8·10⁻³ .I + 0,9 µA
6·10⁻⁴ .I + 4,4 µA
7·10⁻⁴ .I + 25 µA
9,9·10⁻⁴ .I + 240 µA
I: Ölçülen Akım
Wavetek 9100
HP 3458 A
2,2·10⁻³ .I
2,5·10⁻³ .I + 8,3 mA
Wavetek 9100
3,2 A≤ I ≤ 32 A
32 A< I ≤ 200 A
200 A< I ≤ 1000 A
Kıskaç Tip
Akım Ölçerler
10-100 Hz
4,6 .10⁻³ .I + 9,3 mA
4,7. 10⁻³ .I + 0,13 A
4,8 .10⁻³ .I + 0,51 A
I: Ölçülen Akım
Wavetek 9100
HP 3458 A
10-50 Sarımlı
Bobin
5 mA ≤ I ≤ 10 mA
10 mA< I ≤ 100 mA
0,1 A< I ≤ 1 A
50 Hz - 5 kHz
3. 10⁻⁴ .I + 0,3 µA
2,7. 10⁻⁴ .I + 7 µA
6 .10⁻⁴ .I + 33 µA
I: Uygulanan Akım
HP 3458 A
1 A< I ≤ 20 A
40 Hz
1. 10⁻³ .I + 9,5 mA
I: Uygulanan Akım
AC Akım Şöntü İle
100 mΩ ≤ R ≤ 10 Ω
10 Ω < R ≤ 100 Ω
100 Ω < R ≤ 1000 Ω
4 uçlu
Direnç Ölçümü
17. 10⁻⁶ .R + 92 µΩ
16. 10⁻⁶ .R + 0,58 mΩ
11,3. 10⁻⁶ .R + 0,87 mΩ
R: Ölçülen Direnç
Wavetek 9100
HP 3458 A
1 kΩ < R ≤ 10 kΩ
10 kΩ < R ≤ 100 k Ω
0,1 MΩ < R ≤ 1 M Ω
1 MΩ < R ≤ 10 M Ω
10 MΩ <R < 100 M Ω
100 MΩ ≤R ≤ 400M Ω
DC Direnç
Standart ve
Kaynakları
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
2 uçlu
Direnç Ölçümü
14. 10⁻⁶ .R + 6 mΩ
14,4. 10⁻⁶ .R + 60 mΩ
21,2. 10⁻⁶ .R + 2,2 Ω
7,8. 10⁻⁵ .R + 101 Ω
6,1. 10⁻⁴ .R + 1 kΩ
7,3. 10⁻³ .R
0,1 Ω ≤ R ≤ 1 Ω
1 Ω < R ≤ 10 Ω
10 Ω < R ≤ 100 Ω
0,1 kΩ < R ≤ 1 kΩ
4 uçlu ve 2 uçlu
Direnç Ölçümü
1,2. 10⁻³ Ω
8 10⁻⁷ .R + 1,3 mΩ
7,6 10⁻⁶ .R + 1,5 mΩ
5,1 10⁻⁶ .R + 15,4 mΩ
R: Ölçülen Direnç
Direnç Kutusu İle
0,1 MΩ < R ≤ 1 M Ω
1 MΩ < R ≤ 10 M Ω
10 MΩ<R ≤100 M Ω
0,1 GΩ < R ≤ 1 G Ω
2 uçlu Direnç ölçümü
5,4. 10⁻⁵ .R + 1,15 kΩ
1,2. 10⁻³ .R + 0,48 kΩ
7,6. 10⁻³ .R
8. 10⁻⁴ .R + 0,16 MΩ
R: Ölçülen Direnç
Direnç Kutusu İle
0 Ω ≤ R ≤ 10 Ω
10 Ω < R ≤ 100 Ω
0,1 kΩ < R ≤ 1 kΩ
4 uçlu
Direnç Ölçümü
6. 10⁻⁶ .R + 53 µΩ
8. 10⁻⁶ .R + 0,3 mΩ
9. 10⁻⁶ .R + 0,16 mΩ
R: Uygulanan
Direnç
HP 3458 A
1 kΩ < R ≤ 10 kΩ
10 kΩ < R ≤ 100 k Ω
0,1 MΩ < R ≤ 1 M Ω
1 MΩ < R ≤ 10 M Ω
10 MΩ<R≤100 M Ω
2 uçlu
Direnç Ölçümü
9,2. 10⁻⁶ .R + 1,9 mΩ
9,2. 10⁻⁶ .R + 20 mΩ
7,6. 10⁻⁶ .R + 3,2 Ω
3,3. 10⁻⁵ .R + 58,7 Ω
14. 10⁻⁴ .R + 0,47 kΩ
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 7/11)
Akreditasyon Kapsamı
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI MMO
Kalmem Kalibrasyon Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0070-K
Revizyon No: 04 Tarih: 02-Haziran-2014
AB-0070-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
Kapasitans
Ölçüm Cihazları
1nF ≤ C ≤ 30 mF
0,02µA, 500µA, 1mA,
3mA, 30 mA
4,9. 10⁻² .C
C : Ölçülen
Kapasite
Wavetek 9100
Osiloskop Yatay
saptırma
5ns ≤T≤ 2 sn
5 ns ≤ Period ≤ 8,9
ns sinus dalga
8,9 ns<Period ≤ 2 sn
kare dalga
3·10⁻⁵ · T
T: Ölçülen Zaman
Wavetek 9100
Osiloskop Dikey
saptırma
0,444 ≤ Vp-p ≤ 3,33
1 kHz 50 Ohm Kare
Dalga
3. 10⁻³ .U
50 Ohm
1 MOhm
U: Ölçülen Gerilim
Wavetek 9100
3. 10⁻³ .U
0,444 ≤ Vp-p ≤ 133,44
1 kHz 1 Mohm Kare
Dalga
5,2. 10⁻² .BW
BW : Bant genişliği
Wavetek 9100
1Hz - 10 MHz
10 MHz - 250 MHz
35. 10⁻⁸ .F + 0,1 µHz
3 .10⁻⁷ .F + 0,2 Hz
F: Frekans
Wavetek 9100
Frekans F
Kaynak
1 Hz - 10 MHz
2,6·10⁻⁵ · F
F: Frekans
HP 3458 A
Zaman Aralığı
1 - 36000 s
5,6. 10⁻⁷ .s + 32 ms
s = saniye
DEVİR
AÇISAL HIZ ( w )
Optik Takometre
30 - 1000 rpm
>1000 - 99999 rpm
0,06 d/dak
0,6 d/dak
Wavetek 9100 ve
optik mekanik
dönüştürücü
kullanarak
karşılaştırma
AÇISAL HIZ ( w )
Temaslı
takometre
30 - 1000 rpm
>1000 - 6000 rpm
3,6·10⁻⁴ · W + 0,5 d/dak
5,4·10⁻⁴ · W + 1,5 d/dak
Referans takometre
ve ayarlanabilir
hızlı motor
kullanarak
karşılaştırma
SICAKLIK
Kuru Blok
Kalibratör
-40 °C ile 100 °C arası
100 °C ile 250 °C arası
250 °Cile 450 °C arası
Referans direnç
Termometresi
kullanılarak
0,1 °C
0,2 °C
0,4 °C
450 °C ile 1200 °C arası
1200 °C
Referans ısılçift
kullanılarak
3,0 °C
3,5 °C
EURAMET/cg-13/v.
01
kılavuzuna göre
karşılaştırmalı
kalibrasyon
metodu ile
Sıvı Banyo
-40 °C ile 90 °C arası
90 °C ile 250 °C arası
250 °C ile 450 °C arası
Referans direnç
Termometresi
kullanılarak
karakterizasyon
0,05 °C
0,06 °C
0,26 °C
Karşılaştırmalı
kalibrasyon
metodu ile
Radyasyon
Termometresi
30°C ile 500 °C arası
Infrared Kalibratör ile
( ε : 0.92 emissivite)
2,0 °C
Karşılaştırmalı
kalibrasyon
metodu ile
Osiloskop Band
Genişliği
≤250 MHz
Frekans F
Ölçüm cihazları
50 kHz Referans
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 8/11)
Akreditasyon Kapsamı
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI MMO
Kalmem Kalibrasyon Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0070-K
Revizyon No: 04 Tarih: 02-Haziran-2014
AB-0070-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
-30 °C ile 0 °C arası
0 °C ile 90 °C arası
0 °C
90 °C ile 250 °C arası
Buz noktası ve sıvılı
banyo ortamında
referans direnç
termometresi
kullanarak
0,06 °C
0,07 °C
0,02 °C
0,09 °C
Karşılaştırmalı
kalibrasyon
metodu ile
250 °C ile 450 °C arası
Kuru havalı blok
kalibratör ortamında
referans direnç
termometresi
kullanarak
0,55 °C
Karşılaştırmalı
kalibrasyon
metodu ile
Göstergeli
Sıcaklık Ölçer
(S /R tipi ısılçift
bazlı sensörler
için)
450 °C ile 650 °C arası
800 °C ile 1150 °C arası
Kuru havalı blok
kalibratör ortamında
referans ısılçift
kullanarak
2,8 °C
3,1 °C
Karşılaştırmalı
kalibrasyon
metodu ile
Direnç
Termometresi
(PT-100)
-30 °C ile 0 °C arası
0 °C ile 90 °C arası
0 °C
90 °C ile 250 °C arası
Sıvı banyolar ve buz
Noktasında referans
direnç termometresi
kullanarak
0,05 °C
0,06 °C
0,015 °C
0,07 °C
Karşılaştırmalı
kalibrasyon
metodu ile
250 °C ile 450 °C arası
Kuru havalı blok
kalibratör ortamında
referans direnç
termometresi
kullanarak
Göstergeli
Sıcaklık Ölçer
(Direnç
Termometre bazlı
sensörler için)
Isıl çift
(K,J,E,T,L,U tipleri
için)
-30 °C ile 250 °C arası
250 °C ile 450 °C arası
450 °C ile 650 °C arası
650 °C ile 1150 °C arası
Isıl çift
(S,R tipleri için)
100 °C ile 250 °C arası
250 °C ile 450 °C arası
450 °C ile 650 °C arası
650 °C ile 1150 °C arası
Karşılaştırma Metodu
Sıvı banyolar ve buz
noktasında referans
direnç termometresi
kullanarak
Kuru blok kalibratör
ortamında ref. direnç
termometresi ve ref.
ısılçift kullanarak
Sıvı banyolar veya kuru
blok kalibratör
ortamında referans
direnç termometresi
kullanarak
Kuru blok kalibratör
ortamında ve ref. ısılçift
kullanarak
0,50 °C
0,6 °C
Karşılaştırmalı
kalibrasyon
metodu ile.
Karşılaştırmalı
kalibrasyon
metodu ile
0,9 °C
2,9 °C
3,5 °C
0,6 °C
0,7 °C
2,7 °C
3,0 °C
Karşılaştırmalı
kalibrasyon
metodu ile
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 9/11)
Akreditasyon Kapsamı
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI MMO
Kalmem Kalibrasyon Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0070-K
Revizyon No: 04 Tarih: 02-Haziran-2014
AB-0070-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Isıl çift
(B tipi için)
100 °C ile 450 °C arası
450 °C ile 650 °C arası
Sıvı banyolar veya kuru
blok kalibratör
ortamında referans
direnç termometresi
kullanarak
Kuru blok kalibratör
ortamında ve ref. ısılçift
kullanarak
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
1,4 °C
Açıklamalar
Karşılaştırmalı
kalibrasyon
metodu ile
3,0 °C
3,1 °C
650 °C ile 1150 °C arası
Kontrollü
Hacimlerde
Sıcaklık Dağılımı
(Etüv, İnkübatör,
Sterilizatör,
İklimlendirme
Kabini,
Fırın,Buzdolabı,
Derin
Dondurucu,
Sıvı Banyolar,
Soğuk Oda,
İnkübatörlü
Çalkalayıcı)
-30°C ile 105°C arası
105°C ile 200°C arası
200°C ile 250°C arası
Sıcaklık Kontrollü Hacim
içerisinde sıcaklık
dağılımı
0,60 °C
1,20 °C
1,50 °C
Euramet/cg/20/v.3.
0, TS EN
60068-3-5/11 ve
DKD-R 5-7
standardına göre
taşınabilir
kalibrasyon
sistemi ile
Laboratuvarda
veya yerinde
kalibrasyon
Kül Fırını
100 °C ile 1200°C arası
Hacim içerisinde
sıcaklık dağılımı
3,3 °C
Taşınabilir
kalibrasyon
sistemi ile
Laboratuvarda ve
yerinde
kalibrasyon
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 10/11)
Akreditasyon Kapsamı
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI MMO
Kalmem Kalibrasyon Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0070-K
Revizyon No: 04 Tarih: 02-Haziran-2014
AB-0070-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Sıcaklık
Göstergesi
(Ölçme Konumu)
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
1,12 °C
0,62 °C
B Tipi
0,40 °C
0,18 °C
E Tipi
-200 °C ile 0°C arası
0 °C ile 1200°C arası
0,73 °C
0,19 °C
J Tipi
-200 °C ile 0°C arası
0 °C ile 1370°C arası
0,46 °C
0,23 °C
K Tipi
-200 °C ile 0°C arası
0 °C ile 900°C arası
0,30 °C
0,19 °C
L Tipi
-200 °C ile 0°C arası
0 °C ile 1300°C arası
0,59 °C
0,23 °C
N Tipi
0 °C ile 100°C
100 °C ile 1760°C
1,11 °C
0,70 °C
R Tipi
0 °C ile 200°C
200 °C ile 1760°C
1,11 °C
0,56 °C
S Tipi
-200 °C ile 0°C arası
0 °C ile 1200°C arası
0,46 °C
0,21 °C
T Tipi
-100 °C ile 0°C arası
0 °C ile 500°C arası
0,27 °C
0,13 °C
U Tipi
-200 °C ile 50°C arası
50 °C ile 850°C arası
0,015 °C
0,024 °C
Direnç
termometresi
sensörlü
Pt 100
500 °C ile 1000°C
1000 °C ile 1820°C
-200 °C ile 0°C arası
0 °C ile 1000°C arası
Isılçift sensörlü
Kompanzasyon
AKTİF(ON)
Elektriksel Simülasyon
yöntemiyle kalibrasyon
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 11/11)
Akreditasyon Kapsamı
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI MMO
Kalmem Kalibrasyon Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0070-K
Revizyon No: 04 Tarih: 02-Haziran-2014
AB-0070-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Elektriksel
Sıcaklık
Simülatörü
(Kaynak
Konumu)
NEM
Sıcaklık ve Nem
Ölçüm
Cihazları (Dijital
ve Analog)
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
1,10 °C
0,62 °C
B Tipi
0,40 °C
0,18 °C
E Tipi
-200 °C ile 0°C arası
0 °C ile 1200°C arası
0,73 °C
0,19 °C
J Tipi
-200 °C ile 0°C arası
0 °C ile 1370°C arası
0,46 °C
0,21 °C
K Tipi
-200 °C ile 0°C arası
0 °C ile 900°C arası
0,30 °C
0,19 °C
L Tipi
-200 °C ile 0°C arası
0 °C ile 1300°C arası
0,58 °C
0,23 °C
N Tipi
0 °C ile 100°C
100 °C ile 1760°C
1,10 °C
0,69 °C
R Tipi
0 °C ile 200°C
200 °C ile 1760°C
1,10 °C
0,55 °C
S Tipi
-200 °C ile 0°C arası
0 °C ile 1200°C arası
0,45 °C
0,21 °C
T Tipi
-100 °C ile 0°C arası
0 °C ile 500°C arası
0,27 °C
0,20 °C
U Tipi
-200 °C ile 50°C arası
50 °C ile 850°C arası
0,010 °C
0,015 °C
Direnç
termometresi
sensörlü
Pt 100
3,0 %RH
Nem Kabininde
Referans Nem ölçer
ile Karşılaştırma
500 °C ile 1000°C
1000 °C ile 1820°C
-200 °C ile 0°C arası
0 °C ile 1000°C arası
15% RH ile 80% RH arası
Isılçift sensörlü
Kompanzasyon
AKTİF(ON)
Elektriksel Simülasyon
yöntemiyle kalibrasyon
Ortam Sıcaklığı
23ºC ±3ºC arası
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
159 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content