close

Enter

Log in using OpenID

cilt ve cilt altı lezyonların çıkartılması operasyonu hasta bilgilendirme

embedDownload
CİLT VE CİLT ALTI LEZYONLARIN
ÇIKARTILMASI OPERASYONU
HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM BELGESİ
KOD:KLN.RB.58
YAYIN TARİHİ:ARALIK 2013
REV. TARİHİ:
ÇEVİRMEN İHTİYACI
 Çevirmen gerekli miydi?
Evet
Hayır
Gerekli ise onam sırasında nitelikli bir çevirmen yanınızda var mıydı?
REV.NO:
Evet
SAYFA NO:1/2
Hayır
CİLT VE CİLT ALTI LEZYONLARIN ÇIKARTILMASI İŞLEMİ konusunda bilgilendirilmek istemiyorum.(Bu
bölüm hasta tarafından okunacak ve doldurulacaktır.)
……………………………………………………………………………………………………………………
Hasta Yakını Adı Soyadı
İmza
Tarih-saat: …./…./…… - ……
YAPILACAK İŞLEM: Tümör, gerekli olan miktarda çevre sağlam doku ile birlikte alınacak, oluşan eksiklik plastik
cerrahi yöntemleriyle kapatılacaktır. Ciltteki iyi huylu kitlelerin büyük çoğunluğu kansere dönüşmez. Ancak çok
azının ilerde kanserleşme olasılığı vardır. Kitlenin kesin tanısı ameliyat sonrası patolojik inceleme ile konur.
ALTERNATİF TEDAVİLER: Tümörün yerleşimine ve tipine göre uygulanacak alternatif tedaviler değişmekle
birlikte; cilt tümörleri için yakarak, dondurarak ve kremle tedavi seçenekleri de vardır. Fakat kesin tedavi cerrahi
tedavidir ayrıca cerrah i tedavi alınan parçanın tetkik edilmesine de olanak sağlar. Ayrıca özellikle kanserleşme
olasılığı olmayan cilt lezyonlarının tedavi gereksinimleri yoktur. Eğer tedavi isteniyorsa, bilinen en iyi yöntem cerrahi
olarak lezyonun çıkarılmasıdır. Çıkarım sonrası oluşan yara; ya doğrudan dikilir ya da çevre doku çevrimi veya deri
aşısı ile kapatılır.
AMELİYAT ÖNCESİ: Eğer sigara içiyorsanız, buna ameliyattan 2 hafta öncesinden iki hafta sonrasına kadar ara
vermelisiniz. Geçmişinizdeki önemli rahatsızlıklar ve sürekli kullandığınız ilaçlar mutlaka doktora bildirilmelidir.
Ameliyattan önce 3-4 gün süreyle yumuşak gıdalar alınmalı, posalı yiyeceklerden kaçınılmalıdır. Ameliyat öncesi ağır
diyet rejimlerinden kaçınınız. Size söylenen saatten sonra bir şey yenmemelidir. Bu süre operasyondan önceki 6 saati
kapsamaktadır.
ANESTEZİ (NARKOZ): Ameliyat günü veya daha öncesinde sizin için gerekli olan kan tahlilleri yapılacaktır. Aynı
şekilde ameliyat öncesi dönemde anestezi konsültasyonunuz yapılacak ve size uygulanacak anestezi şekline karar
verilecektir. Anestezi işleminin ve anestezik maddenin riskleri hakkında bilgi için “anestezi bilgilendirme formunu”
inceleyiniz. Eğer bu konuyla ilgili bir endişeniz varsa anestezi doktoruyla görüşünüz. Eğer bilgilendirme formu
verilmediyse anestezi doktorunuzdan isteyiniz.
AMELİYAT: Ameliyat 0,5-1,5 saat kadar sürmektedir. İşe geri dönme çıkarılan kitlenin büyüklüğü ve ameliyat
yöntemine göre 0-7 gün kadar sürebilir. Özellikle doku çevrimi ve deri aşısı alındığı durumlarda bu süre daha da
uzayabilir.
AMELİYAT SONRASI: Sorunların olasılığını azaltmak için ameliyat sonrasında doktorun önereceği antibiyotik ve
ağrı kesici ilaçlar düzenli olarak kullanılmalıdır. Ameliyat sonucuyla ilgili herhangi bir sorun olduğunda, öncelikle
mutlaka ameliyatı yapan doktora başvurulmalıdır. Ameliyat izleri 6 ay ile 2 yıl süren bir olgunlaşma dönemi boyunca,
giderek soluklaşarak ten rengine yaklaşır. Ancak aşırı nedbe oluşmasına eğilimli kişilerde belirgin iz kalabilir.
AMELİYATA AİT RİSKLER:
1. Doku nakli yapılmış ise bu dokunun iyileşmesi iyi olmayabilir. Bu daha az kabul edilir bir iz ve/veya daha büyük
iz ile sonuçlanabilir. Ayrıca ikincil cerrahi müdahale gerektirebilir.
2. Doku nakli yapılmış ise, kan ve sıvı birikebilir ve bunun boşaltılması gerekebilir. Bu da yara iyileşmesini
yavaşlatabilir.
3. Nakledilen doku normal doku gibi görünmeyebilir.
4. Bütün ameliyatlar iz bırakır. Doku nakli nedeniyle de iz kalacaktır.
5. Ameliyat yerinde Skar denilen kalın, kırmızı, yumrulu, kaşıntılı izler oluşabilir. Bunların tedavisi çok zordur ve
görünüşü bozabilir.
6. Nakledilen doku dolaşım bozukluğu sonucu tamamen ölebilir.
CİLT VE CİLT ALTI LEZYONLARIN
ÇIKARTILMASI OPERASYONU
HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM BELGESİ
KOD:KLN.RB.58
YAYIN TARİHİ:ARALIK 2013
REV. TARİHİ:
REV.NO:
SAYFA NO:2/2
7. Doku nakli yapılan bölgede enfeksiyon oluşabilir ve yara iyileşmesi gecikebilir. Bu daha fazla antibiyotik
kullanımı gerektirebilir ve nakledilen dokunun tamamının ya da bir parçasının ölümü ile sonuçlanabilir. Bu durum
da daha uzun süre pansuman yapılmasını ya da ek ameliyatlar yapılmasını gerektirebilir.
8. Ayrıca kitlenin yerleşim yerine göre, çıkarıldıktan sonra yara kapatılırken göz kapağı, burun kanadı, dudak gibi
yüz estetik ünitelerinde bir miktar çekme-çekilme de olabilir.
9.HASTAYA ÖZEL DURUMLAR:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
10.(Yapılacak müdahaleyi ve yapacak hekimi biliyorum, bana anlatılanları tümüyle anladım, hekimim
tüm sorularıma yanıt verdi, yapılacak müdahaleden istediğim zaman vaz geçme hakkına sahip olduğumu
biliyorum, bana yapılacak müdahaleyi kendi isteğim ile kabul ediyorum.)
(Bu bölüm hastanın/yakınının kendi el yazısı ile yazılacaktır.)
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Hastanın Adı Soyadı ……………………..
Hasta Yakını Adı Soyadı:………………….
İmza:
Tarih -saat …/ …/…- …..
Doktor adı soyadı
………………………………………………………
İmza
Tarih- saat : …./…./…… - ………
HAZIRLAYAN
ÇOCUK CERRAHİ UZMANI
KONTROL EDEN
KALİTE YÖNETİM
DİREKTÖRÜ
ONAYLAYAN
BAŞHEKİM
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
19
File Size
203 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content