close

Вход

Log in using OpenID

1 sok-insert-7-ocak-1

embedDownload
7-13 Ocak 2015
Kaç›rmay›n!
15,30
15,95
¨
¨
13,95
13,95
¨
39’lu
¨
DBK 3’lü Makine Seti
Matkap
t%FMNFWFEBSCFMJEFMNFGPOLTJZPOV
t%FSJOMJLNFTOFEJFMFLUSPOJLI‘[BZBS‘
t4BǘTPMEÚOàǵZÚOàBOBIUBS‘
t:VNVǵBLZà[FZJMBWFUVUBNBL
t(àÎ.BLTJNVN8BUU
t%FWJSI‘[‘EELZàLTà[I‘[
t%FMNFLBQBTJUFTJNNCFUPOEB
EFMNFLBQBTJUFTJ
"WVÎ5BǵMBNB
t.JMLJMJEJEJTLNVIBGB[BT‘
t:VNVǵBLZà[FZJMBWFUVUBNBL
t(àÎ.BLTJNVN8BUU
t%FWJSI‘[‘EEL
ZàLTà[I‘[
t%JTLÎBQ‘NN
Kaç›rmay›n!
24,90
¨
15,90
¨
"LàMàWJEBMBNB
t"LàLBQBTJUFTJ7/J$E
t%FWJSI‘[‘EELZàLTà[I‘[
t5PSLUPSLLBEFNFTJ
125,00
¨
¨
30 TL VE ÜZERİNDEKİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE
KREDİ KARTLARINA VADE FARKSIZ 6 TAKSİT!
Vade farksız 6 taksit kampanya ürünlerimize gıda dışı ürünlerimiz dahildir. (Gıda ürünleri,
tütün ürünleri ve mobil operatör TL yüklemeleri hariçtir.) Fiyatlar 7 Ocak 2015 tarihinden
itibaren geçerlidir. Basım hatalarından kaynaklanan yanlışlıklar bağlayıcı değildir.
Ürünlerimiz stoklarla sınırlıdır.
7-13
SBS-4433 Baskül
t7àDVUZBǘ‘WàDVUTVZVLBTWFLFNJLÚMÎàNàJMFWàDVUZBǘÚMÎàNà
t,BQBTJUF_LH-#t-$%FLSBO
t:àLTFLIBTTBTJZFUUFHFSJMJNÚMÎFSBM‘D‘TJTUFNJ
t"ZBLEPLVONBM‘EàǘNFt0UPNBUJLT‘G‘SZFOJEFOBZBS
t0UPNBUJLLBQBNBt%àǵàLQJMHÚTUFSHFTJ
tY7$3QJMMFÎBM‘ǵ‘SQJMEBIJM
29,95
t%à[FOTJ[LBMQBU‘ǵ‘BMH‘MBNB
t0UPNBUJLǵJǵFSFLWFJOFSFLÚMÎàNLBQBONB
t0TJMPNFUSJÚMÎàNNFUPEVt,ƞ.HÚTUFSHFTJt4BBUJǵMFWJ
t4POVÎBSBM‘ǘ‘_NN)H
t,BMQI‘[‘TPOVÎBSBM‘ǘ‘_LBMQBU‘ǵ‘EBLJLBEB
t%PǘSVMVLCBT‘OΜNN)HZBEBœPGPLVNB
tY7"""QJMMFSEBIJM
19,95
24,95
¨
tMULBQBTJUFt(àWFOMJLLBQBLLJMJEJt0UPNBUJLLBQBONB
t4VTFWJZFHÚTUFSHFTJt4VTV[ÎBM‘ǵNBNBÚ[FMMJǘJ
t"ÎNBLBQBNBEàǘNFTJt8
¨
¨
tDN
tDNEFSJOUFODFSF
tDNUBWB
19,90
t4VOUBWJEBT‘
t±FMJLÎJWJ
t5FMÎJWJ
t1MBTUJL
EàCFM
t1MBTUJL
BWBEBOM‘L
7
¨ ,95
4
3,00
¨
¨ ,75
¨
t-&%MJ
t±JGUUBSBGM‘
VÎJMFEBIBV[VO
ÚNàSMà
t4VZB
EBZBO‘LM‘
t)‘[M‘LVSVNB
5
¨ ,95
4,95
¨
4,95
¨
7-13
tYDNt'BSLM‘SFOLMFSEF
tYDN
t,BZNB[UBCBO
t'BSLM‘SFOLMFSEF
tQPMZFTUFS
tYDNt"MU‘FMZBGEPMHVMV
t'BSLM‘EFTFOMFSEF
6
19,95
4
¨ ,50
¨
¨ ,95
tBLSJMJLtQPMZFTUFS
9
2
¨ ,95
14,95
¨ ,00
¨
tGBSLM‘NBTBMtGBSLM‘OJOOJ
tGBSLM‘ǵBSL‘
22,95
¨
4
¨ ,95
3
¨ ,00
2
¨ ,95
7-13
Kaç›rmay›n!
Kaç›rmay›n!
7
16,95
¨ ,95
¨
7
14,95
¨ ,25
Kaç›rmay›n!
6
¨ ,15
15
4
¨ ,95
¨
Kaç›rmay›n!
14
¨
,35
11,95
¨
Kaç›rmay›n!
1
¨ ,90
1
¨ ,50
30 TL VE ÜZERİNDEKİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE
KREDİ KARTLARINA VADE FARKSIZ 6 TAKSİT!
Vade farksız 6 taksit kampanya ürünlerimize gıda dışı ürünlerimiz dahildir. (Gıda ürünleri,
tütün ürünleri ve mobil operatör TL yüklemeleri hariçtir.) Fiyatlar 7 Ocak 2015 tarihinden
itibaren geçerlidir. Basım hatalarından kaynaklanan yanlışlıklar bağlayıcı değildir.
Ürünlerimiz stoklarla sınırlıdır.
7-13
2,5 kg
Kahvesi
Kaç›rmay›n!
4
¨ ,75
12,50
¨
10,45
¨
1
¨ ,65
3
¨ ,10
10
2
¨ ,75
1
¨ ,50
1
¨ ,85
7-13
Kaç›rmay›n!
Kaç›rmay›n!
10,90
¨ ,95
9
¨
9
8
¨ ,95
¨ ,50
3
¨ ,90
3
¨ ,00
Kaç›rmay›n!
13,95
9
¨
11,95
¨
¨ ,25
¨
8,25
7-13
Kaç›rmay›n!
13,90
¨
4
¨ ,95
11,90
¨
3
¨ ,95
Zigzag
Kaç›rmay›n!
4
¨ ,75
4
¨ ,50
Kaç›rmay›n!
4
¨ ,50
3
¨ ,95
7-13
MÜȘTERİ DESTEK HATTI
0212 576 33 00
3 lt
Kaç›rmay›n!
7
5
¨ ,95
¨ ,90
5
4
¨ ,95
¨ ,90
4 lt
14,90
¨
12,90
¨
¨ ,95
6
¨ ,95
¨ ,95
¨ ,95
5
30 TL VE ÜZERİNDEKİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE
KREDİ KARTLARINA VADE FARKSIZ 6 TAKSİT!
8
7
Vade farksız 6 taksit kampanya ürünlerimize gıda dışı ürünlerimiz dahildir. (Gıda ürünleri,
tütün ürünleri ve mobil operatör TL yüklemeleri hariçtir.) Fiyatlar 7 Ocak 2015 tarihinden
itibaren geçerlidir. Basım hatalarından kaynaklanan yanlışlıklar bağlayıcı değildir.
Ürünlerimiz stoklarla sınırlıdır.
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
4 893 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа