close

Enter

Log in using OpenID

6360 Sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe

embedDownload
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
Sayı : 40004962-102.99-14059
Konu : Evlenme Kütüklerinin Devir Teslimi
10/02/2014
İlgi : 27.01.2014 tarihli ve 40004962­102.99­8665 sayılı yazımız
6360 Sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici
2’nci maddesi birinci fıkrasında “Türkiye İstatistik Kurumu tarafından tespit edilen 2011 yılı
Adrese Dayalı Nüfus Sayım sonuçlarına göre nüfusu 2.000’in altında olan ekli (27) sayılı
listedeki adları yazılı belediyelerin tüzel kişilikleri ilk mahalli idareler genel seçiminden
geçerli olmak üzere kaldırılarak bu belediyeler köye dönüştürülmüştür.” hükmü yer almıştır.
Bu kapsamda; 30 Mart 2014 tarihi itibariyle tüzel kişilikleri belediye iken köye
dönüşen evlendirme memurlukları tarafından Evlenme Yönetmeliğinin 49,50,51 ve 52’nci
maddelerinde belirtilen esas ve usullerde ilişik devir teslim tutanağında belirtildiği şekilde
devir teslim işlemi yapılacaktır.
Belediye evlendirme memurluklarınca halen kullanılan evlenme kütüklerinin sayfaları
dolmamış ise en son yapılan evlenme sayfasının sonuna “İş bu evlenme kütüğündeki …….
ve …… tarihleri arasında …….. adet evlenme akdi yapılmıştır.” açıklaması yapılarak
evlendirme memurunun imza ve mührü ile onaylandıktan sonra belediyenin dönüştüğü köy
muhtarlığına teslim edilen evlenme kütüğünün kullanımına devam edilecektir.
Ayrıca, mühür ve demirbaşa yönelik işlemlerde yetki ve sorumluluk Valiliklere (İl
Mahalli İdareler Müdürlüğü) mevdu bulunmaktadır. Konunun ilgili evlendirme memurluklarına duyurulmasını ve devir teslim işleminin
yukarıda belirtilen usullere uygun olarak yerine getirilmesinin sağlanmasını önemle rica
ederim.
Dr.Ahmet SARICAN
Bakan a.
Genel Müdür
EK :
1­ Tutanak (1 sayfa)
DAĞITIM :
Gereği:
Adıyaman Valiliğine
Afyonkarahisar Valiliğine
Ağrı Valiliğine
Aksaray Valiliğine
Amasya Valiliğine
Ardahan Valiliğine
Artvin Valiliğine
Bartın Valiliğine
Bilgi:
Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığına
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://www.e­icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek (KQcEkI-m7H8Ob-+ckPAF-yec4GY-SaUNSU5l) kodunu yazınız.
Çamlıca Mh. 408. Cd. No:136 Pk:06200 Yenimahalle / Ankara Ayrıntılı bilgi için irtibat:H.CAN
Telefon: (312)591 23 62 Faks: (312)397 16 85
e-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.icisleri.gov.tr
Batman Valiliğine
Bayburt Valiliğine
Bilecik Valiliğine
Bingöl Valiliğine
Bitlis Valiliğine
Bolu Valiliğine
Burdur Valiliğine
Çanakkale Valiliğine
Çankırı Valiliğine
Çorum Valiliğine
Edirne Valiliğine
Elazığ Valiliğine
Erzincan Valiliğine
Giresun Valiliğine
Gümüşhane Valiliğine
Iğdır Valiliğine
Isparta Valiliğine
Karabük Valiliğine
Karaman Valiliğine
Kars Valiliğine
Kastamonu Valiliğine
Kırıkkale Valiliğine
Kırklareli Valiliğine
Kırşehir Valiliğine
Kilis Valiliğine
Kütahya Valiliğine
Muş Valiliğine
Nevşehir Valiliğine
Niğde Valiliğine
Ordu Valiliğine
Osmaniye Valiliğine
Rize Valiliğine
Siirt Valiliğine
Sinop Valiliğine
Sivas Valiliğine
Şırnak Valiliğine
Tokat Valiliğine
Tunceli Valiliğine
Uşak Valiliğine
Yalova Valiliğine
Yozgat Valiliğine
Zonguldak Valiliğine
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://www.e­icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek (KQcEkI-m7H8Ob-+ckPAF-yec4GY-SaUNSU5l) kodunu yazınız.
Çamlıca Mh. 408. Cd. No:136 Pk:06200 Yenimahalle / Ankara Ayrıntılı bilgi için irtibat:H.CAN
Telefon: (312)591 23 62 Faks: (312)397 16 85
e-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.icisleri.gov.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
270 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content