close

Enter

Log in using OpenID

*Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından doldurulacaktır.

embedDownload
—
;|
s ir a
T A Ş IN IR
NO
K A Y IT K O D U *
f-
T A L E P
---------------------M İK T A R I
B İR İM İ
2
ADET
5
ADET
30
ADET
B A ŞK A N L IĞ IM IZ V E B A Ş K A N L IĞ IM IZ A BA Ğ LI
M U H T E L İF B İR İM L E R D E K U L L A N IL M A K Ü Z E R E
T E F R İŞ A T L İST E Sİ;
1
2
L O G O V E V İZ Y O N PA N O SU
T U A L Ü ZERİ B A SK IL I G Ö R S E L P A S P A R T U L U
ÇERÇEVE
3
A K R İL İK B R O Ş Ü R L Ü K
4
A K R İL İK LED A Y D IN L A T M A L I Ç E R Ç E V E
5
ADET
5
PO STER PANO
5
ADET
6
A L Ü M İN Y U M Ç E R Ç E V E
10
ADET
7
G E R M E Ç E R Ç E V E 4 ’L Ü
2
ADET
8
9
10
t
11
12
13
14
15
16
17
*Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafından doldurulacaktır.
F01/SİİDB-SÖH/00
TEFRİŞAT TEKNİK ŞARTNAMESİ
KONU:
Bu Teknik Şartname; THSK (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu) dâhilinde Başkanlığımız ve
Başkanlığımıza bağlı muhtelif birimlerde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan malzemeler için
hazırlanmıştır.
1-LOGO VE VİZYON PANOSU
Teknik Özellikler:
1. Panolar temel olarak 15 mm pleksiglass malzemeden imal edilecektir.
2. Vizyon ve logo çalışması için uygun ölçüler idare tarafından belirlendikten sonra yazıların ve
logoların her detayı oyularak ışık kanalları oluşması sağlanacaktır.
3. Panoların dış yüzeyleri oyulan kanallarla uyumlu yüksek seri folyo ile renklendirilecek 4.Panonun
dört köşesinden uygun mesafede içerden açılan kanala 3 çip led aydınlatma yerleştirilecek trafo ve
kablolar uygun görülen yerde gizlenerek muhafaza edilecek montaj için dekoratif montaj vidaları
kullanılacak olup montaj bittiğinde vida deliği vida led vs. gibi ürünün genel görüntüsünü bozacak
detayların gizlenmesi sağlanacaktır.Firma gerekli elektrik altyapısını kendi hazırlayacak, çekilen
kablolar montaj yüzeyine uygun bir malzeme ile gizlenecektir.
5. Logo çalışması ve kurumumuza ait olan vizyon yazısının çalışması ve tasarımı idarenin öneri ve
görüşleri alınarak firma tarafından yapılacaktır.
6. Firma tarafından kaynaklanan herhangi bir kusur firma tarafından telafi edilecektir.
7. En az iki yıl ürün garantisi ve 10 yıl parça garantisi olacaktır.
8. Ürünlerin yüklenmesi ,nakliyesi ve montajı firmaya ait olacaktır.
1
2-TUAL ÜZERİ BASKILI GÖRSEL VE PASPARTULU ÇERÇEVE
Teknik Özellikler:
1. Baskı yapılacak tuval Avrupa vinil olacak ve üzerindeki dijital basım iç mekan kalitesiyle
uygulanacaktır.
2. Çerçeve yüklenici tarafından idareye sunulacak modeller arasında seçilecek olup paspartulu ve
montaja yardımcı çelik askı ipi ile teslim alınacaktır.
3. Çerçeve içerisine yerleştirilecek tual önceden dikdörtgen çıta üzerine germe yapılacaktır.
4. Çerçeve hariç gerilecek tualin yaklaşık ölçüsü 50*80 cm ( +- 10 cm) olmalıdır ve büyük çerçeve
için ölçü 200*120 cm ( +- 10 cm) olmalıdır.
5. Tuval çerçevelerin üzerinde modeli idarece belirlenecek boyutta spot aydınlatma kullanılacaktır.
6. Tual içine yerleştirilecek resimlerin dijital bakısı firmaya aittir. . Resimler yüksek kalitede
basılacak ve gerekirse resimlerin restorasyonu yapılacaktır.
7. Firma tarafından kaynaklanan herhangi bir kusur firma tarafından telafi edilecektir.
8. En az iki yıl ürün garantisi ve 10 yıl parça garantisi olacaktır.
9. Ürünlerin yüklenmesi ,nakliyesi ve montajı firmaya ait olacaktır.
TUAL ÜZERİ BASKILI GÖRSEL VE PASPARTULU ÇERÇEVE
3-AKRİLİK BROŞÜRLÜK
Teknik Özellikler:
1.Broşürlük rafları 2 tane A4 ebadında olmalı, yüzeyinde bu raflardan 4 sıra
muhafaza edebilmeli toplamda 8tane A4 kapasiteli olmalıdır.
2. Broşürlük gövdesi ayakları alüminyum olmalı ve raflar 4 mm kalınlığında
şeffaf renk akrilik malzemeden imal edilmelidir.
3. Broşürlük hareketli olmalıdır.
4. Firma tarafından kaynaklanan herhangi bir kusur firma tarafından telafi
edilecektir.
5. En az iki yıl ürün garantisi ve 10 yıl parça garantisi olacaktır.
6. Ürünlerin yüklenmesi, nakliyesi ve montajı firmaya ait olacaktır.
AKRİLİK BROŞÜRLÜK
2
4-AKRİLİK LED AYDINLATMALI ÇERÇEVE
Teknik Özellikler:
1. Aydınlatma yanlardan led ile sağlanacaktır. Ölçüleri 50*80( +- 10 cm) olmalıdır.
2. Alt gövde 8 mm özel işlenmiş akrilik üst kısım 4 mm özel işlenmiş akrilik malzemeden imal
edilecektir.
3. Hazırlanacak görsel çalışması özel olarak işlenmiş akrilik ve akrilik levha arasına çift tafarlı
sıkıştırılarak kullanılacaktır.
4. Montaj için dekoratif montaj vidaları kullanılacaktır. Ürün dört köşesinden vidalanarak
kullanılacaktır.
5. Montaj için dekoratif montaj vidaları kullanılacak olup montaj bittiğinde vida deliği vida led vs.
gibi ürünün genel görüntüsünü bozacak detayların gizlenmesi sağlanacaktır.
6. Çerçeve içine yerleştirilecek resimlerin dijital bakısı firmaya aittir. Resimler yüksek kalitede
basılacak ve gerekirse resimlerin restorasyonu yapılacaktır.
7. Firma tarafından kaynaklanan herhangi bir kusur firma tarafından telafi edilecektir.
8. En az iki yıl ürün garantisi ve 10 yıl parça garantisi olacaktır.
9. Ürünlerin yüklenmesi ,nakliyesi ve montajı firmaya ait olacaktır.
10. Firma gerekli elektrik altyapısını kendi hazırlayacak, çekilen kablolar montaj yüzeyine uygun bir
malzeme ile gizlenecektir.
AKRİLİK LED AYDINLATMALI ÇERÇEVE
5- POSTER PANO
Teknik Özellikler:
1. Ürün 50 * 170 cm ebadında afişi muhafaza edebilir ebatlarda olmalıdır.
Çift yüz kullanıma uygun tasarlanmalıdır.
2. İdare tarafından belirlenen posterin basımı firma tarafından gerçekleştirilecektir. Görselin ön ve
arka yüz baskıları birbirine karışmayacak şekilde siyah fon ile birbirinden ayrılmalıdır.
3. Ön ve arka yüzeyde ayrı ayrı poster koruma için şeffaf renkli malzeme kullanılacaktır.
4. Çerçeve tamamı ile alüminyum malzemeden imal edilmelidir ve boyası elektrostatik olarak
uygulanmalıdır.
5. Baskılar yüksek çözünürlükte kısa sürede özelliğini kaybetmeyecek malzeme ve boya kullanılarak
uygulanmalıdır.
6. Firma tarafından kaynaklanan herhangi bir kusur firma tarafından telafi edilecektir.
7. En az iki yıl ürün garantisi ve 10 yıl parça garantisi olacaktır.
8. Ürünlerin yüklenmesi ,nakliyesi ve montajı firmaya ait olacaktır.
/
3
i
/a
POSTER PANO
6-ALÜMİNYUM ÇERÇEVE
Teknik Özellikler:
1.Ürün A3 ebadında görseli muhafaza edebilecek boyutlarda olmalıdır.
2. Çerçeve açılır kapanır özellikte olmalı bu özelliği uzun süre koruyacak malzemeler kullanılarak
üretilmelidir.
3. Köşe kısımlar dekoratif parlak renkli aparatlarla birleştirilecektir.
4. Çerçeve ön yüzünde baskıyı koruyucu şeffaf malzeme bulunmalıdır.
5. Çerçeve köşe profilleri 25 mm kalınlığında ve naturel eloksal renginde olmalıdır.
6. Çerçeve içleri için istenecek görseller yüklenici firma tarafından basılacak bu baskılar yüksek
çözünürlükte kısa sürede özelliğini kaybetmeyecek malzeme ve boya kullanılarak uygulanmalıdır.
7. Firma tarafından kaynaklanan herhangi bir kusur firma tarafından telafi edilecektir.
8. En az iki yıl ürün garantisi ve 10 yıl parça garantisi olacaktır.
9. Ürünlerin yüklenmesi ,nakliyesi ve montajı firmaya ait olacaktır.
ALÜMİNYUM ÇERÇEVE
7-GERME ÇERÇEVE
Teknik Özellikler:
1.Germe çerçeve toplamda 4 sıra yatay olarak kullanılacak A3 çerçevelerden çift taraflı döşenerek
oluşacaktır.
2. Ürün çelik tel ile tavan ve taban arasında sabitlenecek montaj için kullanılacak tüm aparatlar uyum
gösteren dekoratif özelliklere sahip olmalıdır.
3. Köşe kısımlar dekoratif parlak renkli aparatlarla birleştirilecektir.
4. Çerçeve ön yüzünde baskıyı koruyucu şeffaf malzeme bulunmalıdır.
5. Çerçeve köşe profilleri 25 mm kalınlığında ve naturel eloksal renginde olmalıdır.
6. Çerçeve içleri için istenecek görseller yüklenici firma tarafından basılacak bu baskılar yüksek
çözünürlükte kısa sürede özelliğini kaybetmeyecek malzeme ve boya kullanılarak uygulanmalıdır.
7. Firma tarafından kaynaklanan herhangi bir kusur firma tarafından telafi edilecektir.
8. En az iki yıl ürün garantisi ve 10 yıl parça garantisi olacaktır.
9. Ürünlerin yüklenmesi ,nakliyesi ve montajı firmaya ait olacaktır.
GERME ÇERÇEVE
8-POSTER TUTUCU
Teknik Özellikler:
1. Ürünlerin arkasında mıknatıslar bulunmalı bu sayede arkadaki metal şeride uygulanabilmelidir.
2. Metal şerif çift taraflı bant ile duvara monte edilir ürün bunun üzerine uygulanır
3. Ürünün afiş tutabilen akşamı açılır kapanır özellikte olmalıdır.
4. Ürün duvar aparatı hariç alüminyum malzemeden imal edilmelidir.
5. Çerçeve içleri için istenecek görseller yüklenici firma tarafından basılacak bu baskılar yüksek
çözünürlükte kısa sürede özelliğini kaybetmeyecek malzeme ve boya kullanılarak uygulanmalıdır.
6. Firma tarafından kaynaklanan herhangi bir kusur firma tarafından telafi edilecektir.
.
5
//
7. En az iki yıl ürün garantisi ve 10 yıl parça garantisi olacaktır.
8. Ürünlerin yüklenmesi ,nakliyesi ve montajı firmaya ait olacaktır.
POSTER TUTUCU
9. Tüm ürünler demonte olarak paketlenip, kurulumunun yapılacağı yerde açılacaktır.Tüm ürünler, Başkanlığımız Yapı ve
Teknik İşler Birimi koordinatörlüğünde, yerlerine konulacak veya montajı yapılacaktır. Ürünlerin montajı tamamen firmaya
aittir.
İş bu teknik şartname tarafımızca hazırlanmış olup 9 ana madde ve 6 sayfadan oluşmuştur.
)
"
y
18.12.2014
6
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
4 083 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content