close

Enter

Log in using OpenID

31.10.2014 Tarihli Cephe Gazetesi

embedDownload
31 Ekim 2014 Cuma
Sayı:6755 25.Kr.
KÜÇÜK MENDERES, ZEYBEK KÜLTÜRÜNE YAKIŞIR ŞEKİLDE
EFESİNİ BELİRLEDİ
Ödemiş Gençlik Hizmetleri ve
Spor İlçe Müdürlüğü tarafından “Küçük
Menderes Efesini Arıyor” Bireysel Halk
Oyunları Yarışması 29 Ekim 2014
Çarşamba günü saat 13:30'da Ödemiş
Belediyesi Büyük Salon'da
EL
ÖZ ER
B
HA
gerçekleştirildi.
Torbalı, Menderes,
Tire, Beydağ, Kiraz
ve Ödemiş'ten
t o p l a m
2 2
yarışmacının
katıldığı Bireysel
Halkoyunları
Ya r ı ş m a s ı n d a
katılımcılar Küçük
Menderes'in Efesi
o l m a k i ç i n
o y u n l a r ı n ı
sergilemek üzere sahneye çıktı.
Birbirinden güzel zeybek oyunlarının
sergilendiği yarışmaya halkımızdan da
izleyici olarak yoğun bir katılım oldu.
Yetenekli ve cesaretli olan 22
yarışmacı Zeybek
kültürüne uygun bir şekilde
eserlerini sergilediler. Jüri
üyeleri, birbirinden güzel
zeybek oyunlarını
sergileyen yarışmacıları
değerlendirirken epeyce
zorlandı. Hem zeybek
kültürünü yarışma
havasında sergileyen
gençler hem de izleyiciler
keyifli ve güzel vakit
geçirdiler. Gençlerimizin
tarihine ve kültürüne sahip
çıkmalarını hedeflenen bu
yarışmaya izleyici olarak
halkımız, yarışmacı olarak
ta gençlerimiz büyük ilgi gösterdiler.
Yarışma da, Antrenör ve Halk
Oyunları Usta Öğreticileri Kemal
D AYA N , E r g i n B AYA R v e B i r o l
SARDOĞAN jüri üyesi, Fatma KİRİK
sunucu olarak görev yaptı.
Yarışma sonucunda birinciliği,
oynadığı Ödemiş İki Parmak Zeybeği ile
Ödemişli İbrahim ÖZBEK aldı. Bu
başarı ile İbrahim ÖZBEK 2014 yılının
Küçük Menderes Efesi oldu. İkinciliği,
oynadığı Torbalı İki Parmak Zeybeği ile
Tireli Ahmetcan TAŞAL. Üçüncülüğü,
oynadığı Eğridere Zeybeği ile Tireli Mert
D E M İ R K A N a l d ı . Ya r ı ş m a d a
madalyaların yanında birinciye yarım,
ikinciye çeyrek, üçüncüye gram altın
ödül olarak verildi. Ayrıca yarışmaya
katılan bütün
yarışmacılara “Katılım
Belgesi” verildi.
Gençlik ve
Spor Müdürü konu ile
ilgili şöyle konuştu;
‘’Ödemiş Gençlik
Hizmetleri ve Spor
İlçe Müdürlüğümüz
olarak düzenlemiş
olduğumuz “Küçük
Menderes Efesini
Arıyor” Bireysel
Halkoyunları
Yarışmamıza hepiniz
hoşgeldiniz.
D e ğ e r l i
Büyüklerim, Sevgili Gençler! Bir milleti
millet yapan en önemli özelliklerden
birisi geçmişinden günümüze,
günümüzden de geleceğe ulaştıracak
olduğu kültürel değerleridir. Tarih
göstermiştir ki vatanına, milletine,
bayrağına, tarihine, kültürüne,
inançlarına, örf ve adetlerine sahip
çıkmayan bir devlet tarih sahnesinden
silinip gitmiştir. Bizler biliyoruz ki,
gelecek gençlerimizin ellerindedir,
gençlerimizi eğitmek yani geleceğimizi
şekillendirmekte bizlerin elindedir.
Bununda yolu eğitimden geçmektedir.’’
diyerek konuşmasını sürdürdü.
C.H.Merk.
BAYINDIRLI ŞOFÖRLERDEN KOCAOĞLU'NA SİTEM
Bayındırda faaliyet gösteren S.S 62 nolu
minibüsçüler kooperatifine kayıtlı bulunan 37
araç ile Bayındır İzmir arasına çalışan
otobüsler daha önceleri köy iken şimdi mahalle
sayılan yerleşim yerlerine yolcu taşıyan
sürücüler eski kullandıkları garaja yeni adliye
binası yapılması nedeniyle garajsız
kalmışlardır daha sonra eski garajın yanında
bulunan boş arsa garaj olarak sürücülere
tahsis edilmişti. Bu tahsis edilen alanın garaj
olmaya müsait olmaması yerinin küçük olması
yolcuların barınma ve ihtiyaç gidermelerine
müsait, beklenecek yerlerin olmaması, garaj
yerinde seyyar bir tuvaletin bulunması
şoförlerin araçları koyacak peronların
olmaması. Bayındır pazarının kurulduğu Cuma günü araç sayısını çoğalması ayrıca
Ödemiş' den ve Tire' den tarifeli seferler ile yolcu taşıyıp gelen minibüslerinde katılması
ile garaj denilen yerde büyük bir izdihamın yaşanmasına neden oluyor. Bayındır – İzmir
arası çalışan büyük otobüsler ile ESHOT arabalarının garajdan kalkmamaları aşırı derece
araç kalabalığının bir nebze önüne geçiyor.
Geçtiğimiz dönemde İzmir' in tek AKP Belediye Başkanı olan Mehmet Kertiş
Bayındırın Büyük şehir Belediyesine dahil olması nedeniyle garaj yapma yetkisinin İzmir
Büyük şehir Belediyesinin sorumluluğu alanında olması nedeniyle Büyükşehir Belediye
Başkanı Aziz Kocaoğlu' na yeni bir garaj yaptırmak için büyük çaba sarf ederken bir türlü
sözünü dinletememişti. Çünkü eski garajın bulunduğu yerin Adalet Bakanlığınca yeni
Adliye binası yapımı için tahsis edilmişti. Bu sayede Bayındırlı sürücülerin yeni oto garaj
ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyordu. Bayındırlı şoförler ''30 Mart 2014 tarihinde yapılan
yerel seçimlerde Bayındır da Belediye Başkanlığı AKP' den CHP'ye geçti. Seçimlerin
ardından yaklaşık 7 ay gibi bir süre geçmesine rağmen Büyük şehir Belediyesinin yeni bir
oto garaj yapımı için Bayındır da faaliyette bulunmaması Bayındırlı sürücüleri mağdur
ediyor. Ödemiş' de ve Tire' de yeni garajların yapılmış olması Bayındırın CHP'li Belediye
Başkanı olmasına rağmen yapılamayan oto garajının nedeni nedir ? Bayındırlı
minibüsçüler ve şoförler olarak mağdur durumdayız. Bayındıra yakışır bir oto garaj
istiyoruz. Büyükşehir Bayındırı cezalandırıyor mu?'' Haber: Cengiz VAROLSAN
www.cephegazetesi.com
31 Ekim 2014 Cuma
T.C.
ÖDEMİŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT; ATATÜRK MAH. 16 PAFTA,
263 ADA, 256 PARSELDE KAYITLI OLAN PARSELDE
KAYITLI OLAN 15,75 M2 LİK ARSANIN SATILMASINA
İLİŞKİN İHALE İLANIDIR
ÖDEMİŞ KADIN KOOPERATİFİ SABANCI VAKFI'NIN
“EKİM ZAMANI” ETKİNLİĞİNE KATILDI
1. Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait; Atatürk Mah. 16 pafta, 263 ada, 256 parselde kayıtlı olan
15,75 m2 lik arsa, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/c ve 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü
ile satılacaktır.
2. İhalesi 12.11.2014 Çarşamba günü saat 16:00'da Zafer Mah. Atatürk Cad.(Birgi yolu üzeri)
No:143 adresinde bulunan Kültür Merkezinin ikinci katında, Encümen Salonunda Encümen huzurunda
yapılacaktır.
3. Söz konusu Atatürk Mah. 16 pafta, 263 ada, 256 parselde kayıtlı olan 15,75 m2 lik arsanın
tahmini satış bedeli 25.000,00 (yirmibeşbin) TL'dir. İhalenin geçici teminatı, muhammen bedelinin %
3 ü olan 750,00 (yediyüzelli) TL'dir. İstekli geçici teminatını son başvuru saatinden önce yatırmak
zorundadırlar. İhaleye girecek olan istekliler, teminat haricinde (%10) 2.500,00 TL (ikibinbeşyüz)
güvence bedeli alınacaktır.
4.İhale bedeli peşin olarak Belediye veznesine ödenecek veya Belediyemizin TC Ziraat Bankası
Ödemiş şubesindeki TR730001000221138318425001 nolu hesabına yatırılacaktır.
5. İhale ile ilgili dokümanlar mesai saatleri içerisinde Zafer Mah. Atatürk Cad.(Birgi yolu üzeri)
No:143 adresinde bulunan Kültür Merkezinin 2. katında yer alan Ödemiş Belediye Başkanlığı Emlak
ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir ve 50,00TL bedel ile aynı adresten temin edilebilir.
6. İhaleye katılmak isteyenler, Başvuru Dilekçesi ile birlikte, istenen belgeleri ekleyerek 12.11.2014
Çarşamba günü ihale saatine kadar Belediyemiz Zafer Mah. Atatürk Cad. (Birgi yolu üzeri) No:143
adresinde bulunan Kültür Merkezinin 2. katında yer alan Ödemiş Belediye Başkanlığı Emlak ve
İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
6.1. İhaleye katılacak istekliler aşağıda belirtilen belgeleri getirmek zorundadır.
İstekli gerçek kişi ise;
a) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta
adresi,
c) İmza Sirküsü,
d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile
noter tasdikli imza beyannamesi,
e) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış ihale dokümanı,
f) Geçici Teminat Makbuzu veya Geçici Teminata dair belge,
g)Belediyemize borcu olmadığına dair “Borcu Yoktur” Belgesi,
h) Vergi Dairesi ilişiği / borcu yoktur belgesi,
i) Şartname Alındı Makbuzu,
j) Güvence bedeli makbuzu veya Güvence bedeline dair Banka Dekontu,
İstekli tüzel kişilik ise;
a) İmza Sirküsü,
b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda
alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri,
d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile
noter tasdikli imza beyannamesi,
e) Ortağı olduğu şirketin “ Vergi Levhası” fotokopisi,
f) Şirket Ortağının ihaleye katılması halinde ilgili ortağın katılabileceğine dair yetki belgesi,
g) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış ihale dokümanı,
h) Geçici Teminat Makbuzu veya Geçici Teminata dair belge,
i) Belediyemize Borcu olmadığına dair “Borcu Yoktur” belgesi,
j) Vergi Dairesi ilişiği / borcu yoktur belgesi,
k) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta
adresi,
l) Şartname Alındı Makbuzu
m) Güvence bedeli makbuzu veya Güvence bedeline dair Banka Dekontu,
7. Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.
ilan no: 11583
www.bik.gov.tr
A.Mahmut BADEM
Belediye Başkanı
Çağan Irmak imzalı sinema filmi
'UNUTURSAM FISILDA' VİZYONA GİRDİ
Daha önceden 29 Ekim'de vizyona
gireceği belirtilen Çağan Irmak imzalı
'Unutursam Fısılda' tüm sinemalarda
gösterime girdi. Dizinin önemli
bir bölümü geçtiğimiz Temmuz
ayında Birgi ve pek az sahneleri
de Gölcük'te çekilen filmin
yöremizde çekilen bu
sahnelerinde çok sayıda
Ödemişli figüran da görev
almıştı. Senaristliğini ve
yönetmenliğini Issız Adam,
Babam ve Oğlum, Dedemin
İnsanları gibi önemli
beyazperde yapıtlarına imza
atan Çağan Irmak'ın yaptığı
Unutursam Fısılda tüm Türkiye
ile birlikte Ödemiş'te de vizyona
girdi ve ilk günden itibaren dolu
salonlara oynamaya başladı.
Küçük bir kasabadan sevdiği
gençle birlikte şarkıcı olmak
hayaliyle büyük şehre adım atan
taşra kızı Ayperi'nin yaşamının
anlatıldığı film etkileyici
sahneleriyle daha ilk günden büyük beğeni
topladı. (T.Savran)
2
Ödemiş Kadın Kooperatifi Sabancı
Vakfı'na “ipekle geleceğini doku
projesi”ni anlattı. 24 Ekim Cuma günü
Sabancı Center Kongre Merkezi'nde
gerçekleşen etkinliğe Ödemiş Kadın
Kooperatifi'nden Gülfer Keskin, Şerife
Binici ve Ayşe Koldaş katıldı.
Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme ve
Hibe Programı (TGHP))2009 yılından
beri
“daha katılımcı ve eşit bir toplum” hayali
ile sivil toplum kuruluşlarının
özellikle “kadın”, “genç” ve “engellileri”
toplumsal hayata katan, herkesle eşit
fırsatlardan yararlanmalarını sağlayan,
onları “hepimizden biri” hissettiren
projeleri desteklemeye devam
etmektedir.
Ödemiş Kadın Kooperatifi bilindiği
gibi Sabancı Vakfı TGHP'dan “İpekle
Geleceğini Doku” projesiyle 2014 yılında
hibe alarak dokuma atölyesini kurdu.
Ödemiş çarşafı ve mendillik ipek
dokuyup bunları geleneksel iğne oyaları
ile süsleyen Ödemişli kadınlar
geleneğimizi sürdürürken ev bütçelerine
de katkı sağlamaktadırlar.
24 Ekim 2014 Cuma günü Sabancı
Center Kongre Merkezi'nde gerçekleşen
etkinliğe İstanbul Valisi Vasfi Şahin,
Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı
Güler Sabancı, Sabancı Vakfı Genel
Müdürü Zerrin Koyunağan,2014 yılında
hibe almaya hak kazanan dokuz
projenin temsilcileri, basın mensupları
çeşitli sivil toplum kuruluşları ve
davetliler katıldı. Güler Sabancı'nın
açılış konuşmasını yaptığı etkinlikte
oturumutelevizyon programcısı Şirin
Payzın yürüttü. Dokuz projenin
temsilcileri projelerini anlattı. Ödemiş
Kadın Kooperatifi'nden Gülfer Keskin
“İpekle Geleceğini Doku”projesiyle
yapılan çalışmaları aktararak Sabancı
Vakfı'na kooperatife verdikleri destekle
önemli ivme kazandıklarını söyleyerek
Ödemişli kadınlar adına Sabancı
Vakfı'na teşekkür etti.
Aynı zamanda proje ile ortaya çıkan
Ödemiş yoz çarşafından yapılmış
pikeler, damat pijaması, iğne oyalı kadın
mendilleri, şallar, yelpazeleri , takıları da
sergileyerek ürünlerini de tanıtan
Ödemiş Kadın kooperatifi büyük beğeni
topladı.
Haber: Özlem Erakyol
ULUSLARARASI KÜLTÜR AJANSI'NDAN
TİRE KÜLTÜR DERNEĞİ'NE ZİYARET
Ensemble Feveris Music
Uluslararası Kültür Ajansı Genel
Koordinatörü Zafer Yümlü, Tire
Kültür Derneği'ni ziyaret etti.
Kültürler arası diyalog ve Türk
kültürünün tanıtılmasına yönelik
uluslararası projeleri hayata geçirdiklerini
ve 6 yıldır bu alanda birçok uluslararası
proje gerçekleştirdiklerini ifade eden
Ensemble Feveris Music Uluslararası
Kültür Ajansı Genel Koordinatörü Zafer
Yümlü, Tire Kültür Derneği ile iş birliği
içerisinde çalışmak istediklerini ifade etti.
TÜRK KÜLTÜRÜNÜN TANITIMI
PROJELERİ DESTEKLENMELİ
Tire Kültür Derneği'nin Zeybek Ateşi
projesini uzun zamandır takip ettiğini ve
Türk kültürünün tanıtımı açısından
projeyi oldukça başarılı bulduğunu
söyleyen Yümlü, “Sivil toplum kuruluşları
tarafından gerçekleştirilen
bu ve benzeri projelerin
kesinlikle desteklenmesi
gerektiğini düşünüyoruz.
Ajansımız bu amaçla Tire
Kültür Derneği'nin
çalışmalarını desteklemek
ve Türk kültürünün tanıtımı
için birlikte
hazırlayacağımız projeleri
hayata geçirmek istiyoruz”
dedi.
AYVALI, “DERNEĞİMİZİN
TERCİH EDİLMESİ
GURUR VERİCİ”
Ensemble Feveris Music
Uluslararası Kültür Ajansı Genel
Koordinatörü Zafer Yümlü'nün
ziyaretinden oldukça memnun
olduklarını söyleyen Tire Kültür Derneği
Başkanı Seyfullah Ayvalı da dernek
olarak Türk kültürünün tanıtılmasına
yönelik projelerde memnuniyetle yer
alacaklarını kaydederek, “Uluslararası
Kültür Ajansı'nın uygulayacağı projelerde
derneğimizi tercih etmesi gurur verici.
Zeybek Ateşi ve diğer projelerimizin
desteklenmesi ve geliştirilmesi için
üzerimize düşen her türlü sorumluluğu
yerine getirmeye hazırız. Türk kültürü
hakkında aynı düşüncelerde olduğumuz
ve aynı heyecanı paylaştığımız Zafer
Bey ile bundan sonraki süreçte birlikte
çalışmaktan büyük bir mutluluk
duyacağız” şeklinde konuştu.
HABER: BÜYÜK TİRE HABER MERKEZİ
DEVREN SATILIK
LOKANTA
Lozan Meydanında Bankalara yakın Küçük Cami
Yanında bulunan Müşterisi hazır HANIMELİ EV
Yemekleri Devren satılıktır.
Cep: 0505 414 81 81 Lozan Mey. Eski Bit Pazarı
No.1 7C Ödemiş
www.cephegazetesi.com
31 Ekim 2014 Cuma
AYAK PARTİSİNE BUYRUN
Tembel ve hımbıl insanlar çalışan insanlardan daha
çok eğlenip, dinlenmeye ihtiyaç duyarlar. Tıpkı
dünyanın en verimli ovasında olup da...
USTA RESSAM SEHA GİDEL ONURUNA
ANLAMLI SERGİ
Geçtiğimiz günlerde değerli şairimiz Cenap Şahabettin'in bir eserini okurken çok ilginç ve bir o kadar
düşündürücü bir sözü dikkatimi çekti.. Değerli şair demiş ki: ' Yerinde sayanlar, yürüyenlerden fazla
ayak partisi yaparlar'…
Vay be dedim ! Hakikaten öyle, tembel ve hımbıl insanlar çalışan insanlardan daha çok eğlenip,
dinlenmeye ihtiyaç duyarlar. Tıpkı dünyanın en verimli ovasında olup da garibanlıktan dem vuran
insanlar misali.
K.Menderes havzası dünyanın öbür ucunda oturan Japonların farkına varıp yatırıma geldiği ender
topraklardan. Fakat sorun bu topraklarda olmadığına göre içinde barınan insanları gariban ya da
yoksul yapan olgu ne ? Bu sorunun cevabı saatlerce sürebilecek bir tartışma konusu ve yıllarca da
öyle oldu. Aç kalmadığımız için üretmeye ya da fazlasını yapmaya ne ihtiyaç duyduk ne de bunun için
çaba sarf ettik. Fakat zaman geçtikçe küresel bir köy haline gelen Dünya bize bir şey hatırlattı. 'Hazıra
dağ dayanmaz.'
TEMBELLİK EDİYORUZ
Yıllarca, Tekstil fabrikası, tütün hasatından beşi birlik, patates ve bostanla alınan arazi hikayelerini
dinledik durduk. Hala o günlerin hasretini çekerek bir şeylerin düzelmesini bekliyor ve umudumuzu
kendimize dahi itiraf edemediğimiz tembellik huyumuzun ardına saklamaya devam ediyoruz. Evet bir
Ödemişli olarak itiraf ediyorum…! Kentimiz bankalarında milyon dolarların olduğu, sokaklarımızda
lüks arabaların cirit attığı, dörtyüz bin liralara dairelerin alındığı, içkinin dibine vurup bir gecede
milyarları bıraktığımız doğru.
Peki bu kadar finansmanın döndüğü bir kent hakkında nasıl olurda yoksulluk ya da fakirlikten
bahsedebiliriz. Nedenini çok da düşünüp kendimizi yıpratmaya gerek yok. Üretimin olmadığı, yastık
altı paralarla geçinen bir toplum yürüyüp gidenleri seyrederek ağustos böceği gibi kemanını çalar ama
gün gelir bir bakar kemanını satsa dahi kemanının buğday tanesini alacak kadar değerinin
kalmadığını geç de olsa anlar.
Tarımsal üretimin her türlü nimetine sahip bu bereketli ova gün gelecek bize sırtını dönecek ve biz
o gün aç kalacağımızın farkına varacağız. 1950′li yılların girişimcilik ruhunu kaybeden Ödemiş
bölgesinin çalışkan insanının bir an evvel silkinip ambardaki darı hayalinden uyanması gerekiyor. Aksi
halde o günlerin birikimini yan yatarak yediğimiz sürece ne organize sanayi bölgesi hayalimiz ne
duble yol projemiz ne doğal gaz beklentimiz ne de İl olma isteğimiz kaf dağının arkasında kalmaya
devam edecek.
Levent ÇETİNOL Haber Hürriyeti
EGE DENİZİNDE DEPREM!
Başbakanlık Afet Ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi
Başkanlığı verilerine göre, Ege denizinde DÜN 4 büyüklüğünde
deprem meydana geldi. Depremin İzmir'e 382 kilometre uzakta
gerçekleştiği bildirildi.
ANKARA(ANKA)-Ege denizinde 4 büyüklüğünde deprem meydana
geldi. Başbakanlık Afet Ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı
verilerine göre, Ege denizinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. DÜN
Saat 08.10'da yaşanan sarsıntı 14,6 kilometre derinlikte kaydedildi.(ANKA)
“Keşke nalbant olsaydım da ressam
olmasaydım !”
Tire'nin yetiştirdiği nadide isimlerden biri
olan ve bir asra yaklaşan ömrü ile halen
Tirelilere sanat sevgisi aşılayan ressam ve
heykeltıraş Seha Gidel onuruna, 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı gününde, resim ve
seramik-heykel sergisi açıldı. Seha Gidel'in
öğrencileri ve diğer bazı Tireli sanatçıların
eserlerinin yer aldığı sergide kısa bir
konuşma yapan Gidel, “Şimdiki aklım
olsaydı, nalbant olurdum ama ressam
olmazdım” diyerek sitemkar konuştu.
Doksan yılı aşan ömrü boyunca hep sanatla
iç içe olan ve sürekli üreten Tireli büyük
sanatçı Seha Gidel adına dün resim, heykel
ve seramik sergisi açıldı. Seha Gidel'in
ortaokul ve liseden öğrencisi olan ve ondan
aldığı sanat sevgisi ile resim, heykel ve
seramik sanatçısı olan Nimet Topkaç
tarafından büyük emek ve gayretlerle
organize edilen, Tire Belediyesi'nin de
katkı sunduğu 'Seha Gidel Resim, Heykel
ve Seramik Sergisi' 29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı'nda Tire'de açıldı.
32 TİRELİ SANATÇININ ESERİ
SERGİLENDİ
Tire Belediyesi Orta Park Kafeterya'da
gerçekleştirilen sergiye; Seha Gidel'in
öğrencisi olmuş sanatçıların yanı sıra,
Tireli olan diğer sanatçılar da eserleri ile
katıldı. Toplam 32 sanatçının destek
verdiği ortak sergide; yağlı boya, sulu
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kiraz, İğdeli
Kooperatifi'ne verilen destek, ilçedeki peynir üretimini
yüzde 25 artırdı.
haberhurriyeti.com / ŞEHİR VE BAŞKAN
İzmir Büyükşehir Belediyesi, daha önce Tire, Bayındır,
Ödemiş ve Urla ilçelerinde uyguladığı sözleşmeli üretim
modeline Kiraz'ı da dahil ederek İğdeli Tarımsal
Kooperatifi'nden 2 milyon 134 bin liralık alım gerçekleştirdi.
İhtiyaç sahibi ailelere dağıttığı gıda paketlerine Kiraz'da
üretilen lor, beyaz peynir, tulum ve kaşar peynirini de
koyan Büyükşehir Belediyesi, bu destek ile bölgedeki
üretimi yüzde 25 artırdı.
Yerelde kalkınma konusunda yaptığı çalışmalarla dikkat
çeken, özellikle tarım üreticisine ciddi yatırımlar yapan
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de ilk kez hayata
geçirdiği “sözleşmeli üretim” modeliyle, yerele destek
olmaya devam ediyor.
Yerli üreticinin desteklenmesi amacıyla kooperatiflerle
anlaşma yapan ve Türkiye'de “sözleşmeli üretim” modelini
uygulayan ilk yerel yönetim olan İzmir Büyükşehir
Belediyesi, Kiraz ilçesindeki İğdeli ve Çevre Köyleri
Tarımsal Kooperatifi ile yaptığı protokol gereği,
kooperatiften lor, kaşar peyniri, beyaz peynir ve tulum
peyniri alarak, bu ürünleri hem bünyesindeki Aşevi'nde
hem de ihtiyaç sahiplerine dağıttığı gıda paketlerinde
kullanıyor.
Son olarak İzmir ve yeni bağlanan ilçelerinde 30 bin
yoksul aileye gıda paketi dağıtan Büyükşehir Belediyesi,
bunun için ihtiyacı olan peynir çeşitlerini Kiraz'dan aldı.
Gıda paketlerinin ve Aşevi ihtiyacı için toplam 126 ton
peynir alan Büyükşehir, böylece kooperatife ciddi anlamda
katkı sağlamış oldu. Bu talebi karşılayabilmek için 1 milyon
323 bin litre süt kullanan kooperatif, üretimini de yaklaşık
yüzde 25 artırdı. Büyükşehir Belediyesi, gıda paketleri ve
Aşevi alımları için kooperatife bu yıl içinde 1 milyon 761
bin 120 TL ödeme yaptı.
2009 yılından bu yana Kiraz'dan ürün alan İzmir
Büyükşehir Belediyesi, kooperatife bugüne kadar 2 milyon
134 bin liralık destek sağladı. Büyükşehir Belediyesi'nin
alımlarıyla daha da büyüyen kooperatif, hem teknik
altyapısını güçlendirdi hem de üye sayısını artırdı.
“2 BİN 500 HANENİN ELİNDEN TUTTU”
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na
teşekkür eden Kiraz İğdeli ve Çevre Köyleri Tarımsal
Kooperatifi Başkanı Süleyman Top, “Sağ olsun İzmir
Kiraz çevresindeki dağ köylerinin kalkınması, sütlerini
daha iyi koşullarda, hak ettikleri değerlerde
pazarlayabilmesi ve üretim devamlılığını sağlayabilmesi
için hizmet veren Kiraz İğdeli ve Çevre Köyleri Tarımsal
Kooperatifi, günde ortalama 52 ton süt topluyor. Kooperatif
bünyesinde süt analizi yapabilen kalite kontrol laboratuvarı
var. Sütler yetkili ve deneyimli mühendisler tarafından
gerekli analiz ve kontrolleri yapıldıktan sonra, yağ ve
yağsız kuru madde miktarları belirleniyor. Sütlerin
toplanması ve dağıtımı, yalıtımlı ve soğutuculu 3 servis
aracı ile soğuk zinciri bozmadan gerçekleştiriliyor.
ÜRETİCİYE 2 MİLYON LİRALIK MEYVE FİDANI
Büyükşehir Belediyesi kooperatiflerden yaptığı
sözleşmeli üretimin yanı sıra, “Kırsal Kesimde Gelir
Getirici Faaliyetlerin Desteklenmesi Kapsamında
Ağaçlandırma Projesi” ile İzmir'in 11 ilçe ve 450 köyündeki
20 bin çiftçiye toplam 500 bin adet meyve fidanı dağıttı.
Bergama, Bayındır, Beydağ, Çeşme, Dikili, Karaburun,
Kınık, Kiraz, Ödemiş, Selçuk ve Tire'deki üreticilere hem
zeytin hem de armut, ayva, badem, ceviz, dut, elma, incir,
erik, kayısı, kiraz, nar, şeftali ve vişne fidanları dağıtıldı.
Proje kapsamında bugüne kadar dağıtılan fidanların alım
bedeli 2 milyon lirayı aştı.
Proje kapsamında Kiraz'da 44 köyde, 3656 üreticiye 82
bin 455 adet meyve fidanı dağıtıldı. 5 yıl sürecek proje
kapsamında isteyen üreticilere, her sene 1 dekarlık alana
denk gelecek şekilde fidan dağıtımı yapılacak. Yeni dönem
için çiftçi başvuruları sonbaharda muhtarlar aracılığıyla
alınmaya başlayacak.
KOOPERATİFLERE 112.1 MİLYON TL.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2007 yılından bu yana fidan,
mevsimlik çiçek, zeytinyağı, süt, yoğurt gibi ihtiyaçlarını
kooperatiflerden sağlayarak yerli üreticiye 112 milyon liranın
üzerinde katkıda bulundu. Büyükşehir Belediyesi, alımlarını
Ödemiş, Urla, Bayındır, Kiraz ve Tire'deki kooperatifler ve
orman fidanlıklarından karşıladı. - Haber Hürriyeti
boya ve baskı teknikleri ile yapılmış 62
resim ile 25 heykel ve seramik eseri Tireli
sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
ÖĞRETMENİNE DUYDUĞU
HAYRANLIK VE SEVGİ İLE SERGİYİ
ORGANİZE ETMİŞ
Seha Gidel anısına ve onuruna yapılan
sergiyi organize etmek fikrinin; Hocasına
duyduğu büyük hayranlık, minnet ve
saygı duyguları sebebiyle oluştuğunu
belirten Nimet Topkaç, Tireli olan tüm bu
sanatçıları ve sanat aşıklarını toplamak
ve bu organizasyona dahil etmek için
internet üzerinden geniş ve yorucu bir
iletişim çabası içine girdiğini ve bunu
nihayetinde başardığını belirtti.
GİDEL, TÜRKİYE'DE HİÇBİR ZAMAN
SANATA VE SANATÇIYA HAK ETTİĞİ
DEĞERİN VERİLMEDİĞİNİ SÖYLEDİ
Hafta sonuna kadar açık olacak olan
sergiyi isteyen tüm Tireliler gezebilecek.
Sergi açılışına, tüm engellere rağmen katılan
usta sanatçı Seha Gidel'e Belediye Başkan
Vekili Coşkun Koç, Tire Belediyesi adına bir
plaket verdi. Törende kısa bir konuşma
yapan Gidel, “Şimdiki aklım olsaydı nalbant
olurdum. Atları eşekleri nallardım ama
ressam olmazdım” diyerek sitemkar
ifadelerde bulundu. Türkiye'de hiçbir zaman
sanatın ve sanatçının hak ettiği ilgi ve değeri
görmediğini belirten Gidel, “Bir ressam olarak
gençlere, ressam olmayın derim” diye
konuştu. HABER: KAMURAN KIZILBOĞA
Magazin Haberi
CUMHURİYET BAYRAMINDA GÜZEL KARE
29 Ekim Cumhuriyet
Bayramında Küçük Bozdağlı
(Efe) Mustafa Taşkan, Büyük
İZMİR'DEN KİRAZ'A “HAYAT ÖPÜCÜĞÜ”
Büyükşehir Belediyesi. Bundan önce Tire'ye, Bayındır'a,
Bademli'ye, Urla'ya olduğu gibi, sonuçta İzmir'in en
muhtaç, yardıma en fazla ihtiyacı olan Kiraz ilçesindeki
İğdeli Kooperatifi'ni de göz ardı etmeden gelip elimizden
tuttu. Bize büyük katkıda bulundu” dedi.
Kiraz ve çevresinde 26 köyde, 2 bin 500 üyeleri
bulunduğunu söyleyen Süleyman Top şunları söyledi:
“Büyükşehir Belediyesi bize destek vererek
kooperatifimize hem maddi anlamda hem manevi anlamda
güç kazandırdı. Ürünlerimiz bir yandan yoksul- muhtaç
insanlara ulaşırken bir yandan da İzmir'de bir marka haline
gelebilme yolunda önemli adımlar attık. Ayrıca Büyükşehir,
bu alımlarla bölgemizdeki 2 bin 500 hanenin elinden
tutarak, Kiraz bölgesindeki insanlara destek oldu. Eskiden
sütlerini kooperatife vermeyen insanlar, İğdeli
Kooperatifi'nin Büyükşehir ile işbirliği içine girmesinden
sonra bize süt vermeye başladı. Böyle olunca güven de
arttı.”
KALİTE KONTROL LABORATUVARI DA VAR
3
Efenin Cumhuriyet
Bayramını elini öperek
kutladı.
Tire ADD 'Cumhuriyet Yemeği' verdi
TBMM'nin 1923 senesindeki ilk menüsü,
Tirelilere ikram edildi; 'Kuru fasulye,
bulgur pilavı ve üzüm hoşafı'
Uzun yıllardır, her 29 Ekim tarihinde,
Cumhuriyet Bayramı sebebiyle; 'kuru
fasulye, bulgur pilavı ve
üzüm hoşafı'ndan oluşan
tabldot menüyü
vatandaşlara sunan Tire
Atatürkçü Düşünce
Derneği (ADD), bu yılda
aynı menüyü Cumhuriyet
Bayramında Tirelilere ikram
etti.
AMAÇ, CUMHURİYETİN
KURULDUĞU GÜNÜN
KOŞULLARINI
HATIRLATMAK
Türkiye Büyük Millet
Meclisi'nin (TBMM) açıldığı
ilk gün, mebuslara
(milletvekillerine) sunulan
yemeklerden oluşan
menüyü; o günkü şartları ve
mütevazılığı günümüzde, tüm
vatandaşlara hatırlatmak,
Kurtuluş Savaşı'nın hangi
şartlarda yapıldığı ve
Cumhuriyetin hangi koşullarda
kurulduğunu göstermek
isteyen ADD, uzun yıllardır
Tire'de bu organizasyonu
gerçekleştirmekte.
YAKLAŞIK 500 KİŞİLİK
YEMEK DAĞITILDI
ADD Başkanı Murat Özan
ve yönetim kurulu üyelerinin
çaba ve gayretleri ile yapılan,
ADD'nin organize ettiği
Cumhuriyet Yemeğinde
yaklaşık 500 kişiye bu özel menü ikram
edildi. TBMM'nin ilk menüsünü yiyen isimler
arasında, Kaymakam Mehmet Usta ve diğer
protokol üyeleri de vardı.
HABER:
KAMURAN KIZILBOĞA
www.cephegazetesi.com
1.AMATÖR 9. GRUP 5. HAFTAYA GİRİLDİ
DEVREN SATILIK BUTİK
İzmir Kazalar arası 1. Amatör küme 9. Grupta, 5. Hafta maçları cumartesi
günü oynanacak. Haftanın derbisinde Bayındır Çırpı Doğan Spor sahasında
lider Selçuk Efes Spor ile mücadele edecek. Karşılaşma saat 13' de
başlayacak. Ödemiş Belediye Spor sahasında saat 13' de komşu ilçe takımı
Kiraz 1 Eylül Sporu ağırlayacak. Tire Belediye Spor Tire'de ligin iddialı
ekiplerinden olan Torbalı Çaybaşı Spor ile kozlarını paylaşacak. Beydağ Spor
sahasında karşılaşacağı Tire Sporun ligden çekilmesi nedeniyle maç
yapmayacak ve 3 puanın sahibi olacak. Şampiyonluk yarışı içinde olan 3
takımdan Selçuk Efes Spor geçen hafta oynanan maçlarda Beydağ Sporu 4-1
mağlup ederken Bayındır Çırpı Doğan Spor sahasında Kiraz 1 Eylül Sporu 5-1
ile geçti. Torbalı Çaybaşı Spor ise sahasında Ödemiş Gençlik Sporu 5-1
mağlup etmişti.
Haber: Cengiz VAROLSAN
Hürriyet Caddesinde
Pazar Yerinin İçinde
MERKEZDE DEVREN SATILIK BUTİK
Kıyafetli yada kıyafetsiz pazarlık yapılır
CEP: 0531 956 5589
SATILIK TAŞINMAZLAR
1. Ödemiş/Turgutreis cad. DOĞAN otel 1.250.000 TL
2. Ödemiş/Turgutreis cad. 200 m2 iş yeri 220.000 TL
3. Ödemiş/TurgutDOĞANSPOR
reis cad. 97 m2 eşyalı daire 110.000 TL
ÇIRPI
4. Ödemiş/Mesci Sokakta 3 katlı bina komple 360.000 TL
CEP : 0553 735 2552
AKINCILAR MAH. HÜRRİYET CAD. GÜNGELEN PASAJI NO:18 Z-9 (VERGİ DAİRESİ KARŞISI)
FIKRA
Bir bektaşi, merkebine odun yükleyip şehre gelirken
karşıdan tüccar kılıklı iki adam peyda olarak: ‘’Şu
zındıkla alay edelim!’’ diye Bektaşiye yanaşıp selam
verince Bektaşi de durur, merkebi de.
Tüccarlar işaretle:
-Bu eşeğin ne düşünüyor?
-Odun taşımaktan yorgun düştü de, artık
kasabada ticaret yapmayı düşünüyor!
DEVREN ACİL SATILIK
SANAYİ' de
Çay Ocağı 50m2
BoŞ VEYA DOLU
EV TEMİZLENİR
CEP: 05393722510
SATILIK ÇAY
OCAĞI
İşler vaziyette Ulus
Meydanı
ÖDEMİŞ
0553 229 4266
Tel: 0542 806 8147
ARANIYOR
OTOMOBİL
RÖMORKU
ARANMAKTADIR.
Tecrübeli ,Deneyimli , Güvenilir
Eleman İş arıyor
(Dağıtım Şirketleri için güvenilir Eleman) Tel : 0538 384 22 97
Sıcak- Soğuk Satış Pazarlamacısı (Emekli)
Bekçilikte olabilir
Tel: 0507 058 5077 Birgi İrimağzında ,içerisinde Lüx evi, incir,Üzüm, Zeytin ve çeşitli meyva ağaçları bulunan
SATILIK SANDVİÇ BÜFESİ
TÜPÜ – OCAĞI HAZIR
TEKERLEKLİ
FOTO TİMÜR
CEP: 0542 544 9612
İLAN
Araştırmacı Yazar Hüseyin Öztürk’ün KİRALIK
DAİRESİ (ÖN CEPHE)
-Sıfır çamaşır makinesi, buz dolabı
-Yatak odası takımı,Elli litrelik şofben ev içi
- Klima, tüplü ocak, televizyon,(türksat ve
yabancı uydu antenli)
-Ala franga, alaturka 2 çeşit tuvalet
-Duşa kabinli banyo, 3 tane çekyat
- Pencereler 3 cam ısı yalıtımlı, panjurlu
-75 m2 bahçeli Salı pazarına sıfır
Tercih edilen: öğrenci ve bekar memur
DURAN İNŞAAT & EMLAK
CEP : 0506 584 85 07
CEP(2) : 0545 565 95 78
Satılık tarla
WWW.GUVENEMLAK.COM
GARAJ
PASTAHANESİ
MAKİNA veya ELLE LOKMA DÖKÜLÜR.
MEVLÜTLERE , DÜĞÜNLERE YORGAN EKMEĞİ
VE ÖDEMİŞ PİDE YAPILIR.
Orhan ÇAYLALI
Tel: 0232 543 29 71
GSM:0535 644 50 85 - 0536 580 25 93
Otogar İçi No:1 ÖDEMİŞ
3.000 metrekarelik Hobi bahçesi satılıktır
0505 3322 932
İmtiyaz Sahibi : Mehmet BOZOĞLU
Tel:0(232) 545 59 29
Cep: 0535 439 33 15
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü : Nuray TOKSÖZ
Yönetim ve Yazışma Adresi : Esen Matbaası İnceoğlu Sk. No:7
Ödemiş / İzmir
Cephe Gazetesi Kuruluş Tarihi : 1950
Gazetenin Kurucusu : Burhan ESEN
Haber – Basın Danışmanı ve Haber Müdürü : Erdinç
ADALIOĞLU
Kiraz İrt. Bürosu : Adnan ÖZKANBeydağ İrt. Bürosu : Özcan
DEĞİRMENCİ (Atatürk Mah. Tel : 0530 30 87 917)
EFE OFSET
MATBAACILIK YAYINCILIK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 645 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content