close

Вход

Log in using OpenID

2014 Türkiye Mükemmellik Ödülü Tanıtım Toplantısı 22 OCAK 2014

embedDownload
2014
Türkiye Mükemmellik Ödülü Tanıtım Toplantısı
22 OCAK 2014
Berçin Gün ‐ Orhan Argon
Program
 10:00 ‐ 10:20
Hoş Geldiniz ‐ Tanışma  10:20 ‐ 11:40
Türkiye Mükemmellik Ödülü Süreci ve Değişiklikler
 11:40 ‐ 11:50
Ara
 11:50 ‐ 12:30
EFQM Mükemmellik Modeli 2013 Versiyonu
 12:30 ‐ 13:30
Yemek  13:30 ‐ 15:15
Başvuru Dokümanı ve Dokümanın Hazırlanması
 15:15 ‐ 15:30
Ara
 15:30 ‐ 16:00
Ödül Kazanmış Kuruluş Deneyim Paylaşımı
 16:00 ‐ 16:30
Soru ve Cevaplar
© EFQM 2012
2
KalDer
Misyon
Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek, ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak
Vizyon
Cumhuriyetimizin 100. yılında sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı çerçevesinde ülkemizi çağdaş yaşam düzeyine ulaştırmak amacı ile, Türkiye'nin tüm bölgelerinde mükemmellik kültürünü içselleştirmiş, rekabetçi kurum ve kuruluşlar yaratılmasına katkıda bulunan bir kuruluş olmak
© EFQM 2012
3
KalDer
KalDer'e üyelik:
 Tüzel Üyelik
 Bireysel Üyelik
2044 Üye
900 Kuruluş
Şubeler:
 Ankara
 Bursa
 Eskişehir
 İzmir
© EFQM 2012
4
KalDer Hizmetleri
Rekabet Gücünü artırmada destek faaliyetleri
•
•
•
•
Ulusal Kalite Hareketi
Değerlendirme Hizmetleri
Kıyaslama Çalışmaları
Ulusal ve Uluslararası Stratejik İşbirlikleri
Eğitim ve Seminerler
•
•
•
•
•
•
Ulusal Kalite Hareketi Eğitimleri
EFQM Mükemmellik Modeli Eğitimleri
Kalite ve Yönetim Sistemi Eğitimleri
Kurumsal Gelişim Eğitimleri
Kişisel Gelişim Eğitimleri
Çalıştaylar
Derecelendirme Hizmetleri
•
Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi (TMME)
© EFQM 2012
Bilinçlendirme ve Katkı Faaliyetleri
•
•
•
•
•
•
•
•
Kalite Kongresi, Liderler Forumu, Kalite Profesyonelleri ve Organizasyonları Zirvesi
Kazananlar Konferansı
Kamu Kalite Sempozyumu (Ankara)
Kalite ve Başarı Sempozyumu (Bursa)
Kalite Şöleni (Eskişehir)
Mükemmelliği Arayış Sempozyumu (İzmir)
Uzmanlık Grupları ve Platformları
Paylaşım Konferansları
Tanıma ve Takdir Programları
•
•
•
Türkiye Mükemmellik Ödülleri (BÖİ, KOBİ, STK, Kamu)
Mükemmellik Aşamaları
Yerel Kalite Ödülleri
5
KalDer İşbirlikleri
EFQM / Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı’nın
Ulusal İşbirliği Ortağı
ASQ / Amerika Kalite Derneği Dünya İş Ortağı MEQA / Ortadoğu Kalite Derneği Kurucu Üyesi Global Compact Küresel İlkeler Sözleşmesini
Türkiye’den imzalayan ilk kuruluş. © EFQM 2012
6
European Foundation for Quality Management
(Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı)
Kurucular
Kuruluş: 1988
14 Kurucu Üye: Bosch, BT, Bull, Ciba‐Geigy, Dassault, Electrolux, Fiat, KLM, Nestlé, Olivetti, Philips, Renault, Sulzer, Volkswagen
Üye Sayısı 500






Büyük Ölçekli Kuruluşlar Kategorisi: 1992
Kamu Sektörü Kategorisi: 1996
KOBİ Kategorisi: 1997
Operasyonel Birimler Kategorisi: 1997
Mükemmellik Aşamaları: 2001
Model Revizyonu: 2003, 2010, 2013
© EFQM 2012
7
Dünya Kalite Ödülleri
 1951 Deming Ödülü
 1988 Malcolm Baldrige Kalite Ödülü
 1992 EFQM Mükemmellik Ödülü
 1993 Ulusal Kalite Ödülü
 2013 Türkiye Mükemmellik Ödülü (İsim Değişikliği)
© EFQM 2012
8
Türkiye'de Kalite Ödülleri
1993 – 2013 dönemi
 Başvuru Sayısı: 255 kuruluş
 Görev Alan Değerlendirici Sayısı: 980
Ödüller 1993‐2013
 28 Büyük Ödül
 47 Başarı Ödülü
 6 Mükemmellikte Süreklilik Ödülü EFQM Mükemmellik Ödülü
 8 Büyük Ödül
 13 Başarı Ödülü
© EFQM 2012
9
Türkiye Mükemmellik Ödülü

Mükemmellik Kültürünü ve Toplam Kalite Yönetimini ülke çapında yaymak

Kuruluşlarımıza uluslararası platformda rekabet gücü kazandırmak

Toplam Kalite Yönetimini ve Mükemmellik Yaklaşımını başarı ile uygulayan kuruluşları belirlemek ve kazandıkları deneyimlerinin ülke çapında paylaşılmasını sağlamak
© EFQM 2012
10
Türkiye Mükemmellik Ödülü Yürütme Kurulu

Dokuz Üye

Başkan, KalDer Yönetim Kurulu temsilcisi ve Ödül Sekreteri dışındaki üyelerin her yıl üçte biri (2 üye) değişir.

Üyelerin belirlenmesinde grup, holding ya da kurumların temsili değil deneyim esastır.
© EFQM 2012
11
Türkiye Mükemmellik Ödülü Yürütme Kurulu

Prof. Dr. Mehmet Durman (T.C. Sakarya Üniversitesi ‐ Başkan)

Doç. Dr. A. Murat Fiş (Özyeğin Üniversitesi)

Aykut Alp Yılmaz (Türksat)

Dr. Fatih Togay (Sokakta Yaşayan Çocuklar Derneği)

Kemal Ok (İsdemir)

Mehmet Aydın (Kadıköy Şifa Hastanesi)

Songül Öncel (Opet)

Ebru Dicle – (TÜSİAD)

Berçin Gün (KalDer ‐Türkiye Mükemmellik Ödülü Sekreteri)
© EFQM 2012
12
Ödül Değerlendirme Süreci
Değerlendiricilerin
Belirlenmesi
KÖYK
Başvuru Raporlarının
Değerlendiricilere Verilmesi
KÖYK
• Kuvvetli Yönler
• İyileştirmeye Açık Alanlar
• Saha Ziyareti Konuları
• Puanlama
Uzlaşım Toplantısı
© EFQM 2012
DEĞERLENDİRİCİ
BAŞ DEĞERLENDİRİCİ/
DEĞERLENDİRİCİ
13
Ödül Değerlendirme Süreci
Kuruluşa Geri Bildirim Raporu
Hayır
Saha Ziyareti
Değerlendiricilerin Belirlenmesi
Saha Ziyareti Planlaması
Baş Değerlendirici
Değerlendirici
Saha Ziyareti Gerçekleşmesi
Baş Değerlendirici
Değerlendirici
Ödül Adayının Belirlenmesi
Jüri
Kazananın Açıklanması
© EFQM 2012
KÖYK
Ulusal Kalite Kongresi Kamu Sempozyumu
Yerel Sempozyumlar
14
2014 Ödül Sürecindeki Değişiklikler
 2013 EFQM Modeline Göre Değerlendirme
 Yeni Ödül Kategorilerine Göre Müracaat ve Ödüllendirme
 Ödül için Gerekli Yeni Puanlar
© EFQM 2012
15
2014 Türkiye Mükemmellik Ödülü Kategorileri
 İşletme Kategorisi


Büyük Ölçekli İşletmeler
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler  Kamu ve Kamu Hizmetleri Kategorisi








© EFQM 2012
Eğitim Hizmetleri ‐ Büyük Ölçek
Eğitim Hizmetleri ‐ Orta ve Küçük Ölçek
Sağlık Hizmetleri ‐ Büyük Ölçek
Sağlık Hizmetleri ‐ Orta ve Küçük Ölçek
Kamu Yönetimi ve Hizmetleri ‐ Büyük Ölçek
Kamu Yönetimi ve Hizmetleri ‐ Orta ve Küçük Ölçek
Sivil Toplum Kuruluşları ‐ Büyük Ölçek
Sivil Toplum Kuruluşları ‐ Orta ve Küçük Ölçek
16
2014 Türkiye Mükemmellik Ödülleri için
Gerekli Puanlar
Kategori
Saha
5 Yıldız
Finalist
TMÖ
BÖİ
500
500‐599
550
600
İŞLETME
KAMU (Sağlık, Eğitim, Kamu Yönetimi ve Hizmetleri, STK)
TMBÖ
TMSÖ
650
650
KOBİ
500
500‐599
550
600
650
BÖİ
460
500‐599
510
560
610
610
KOBİ
460
500‐599
510
560
610
Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülü, Türkiye Mükemmellik Ödülü almaya hak kazanan kuruluşlar arasından her bir kategoride ödül gereklerini en iyi sağlayan ve toplamda 650 ve üzerinde puan alan kuruluşlar arasından en yüksek puana sahip olan bir kuruluşa verilir. Jüri, bu şartların sağlanmadığı durumlarda Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülü vermeyebilir
© EFQM 2012
17
2014 Türkiye Mükemmellik Ödülü Takvimi
İşletmeler Kategorisi Kamu ve Toplum Hizmetleri Kategorisi
© EFQM 2012
Son Başvuru
10 Şubat 2014
Başvuru Raporu Teslimi
03 Haziran 2014
Uzlaşım Toplantısı
08 Eylül 2014
Saha Ziyaretine Kalanların Tespiti
08 Eylül 2014
Saha Ziyareti
22 – 26 Eylül 2014
Son Başvuru
10 Şubat 2014
Başvuru Raporu Teslimi
03 Haziran 2014
Uzlaşım Toplantısı
15 Eylül 2014
Saha Ziyaretine Kalanların Tespiti
15 Eylül 2014
Saha Ziyareti
29 Eylül – 03 Ekim 2014
Jüri Kararının Toplantısı
11 Kasım 2014
Ödül Töreni
19 Kasım 2014
Geri Bildirim Toplantıları
24 Kasım Haftası
Kuruluşlarla Toplantı
19 Aralık 2014 18
Başvuran Kuruluşun Beklentileri

Açık, dürüst ve tutarlı bir değerlendirme

Özdeğerlendirmenin kalibrasyonu

Dengeli ve tutarlı bir geri bildirim

Saha ziyareti sırasında iletişime açık bir ekip

Verimli bir saha ziyareti yönetimi

Onurlu ve saygın bir ödül

Gizlilik ilkelerine uyum
© EFQM 2012
19
Türkiye Mükemmellik Ödülü Yürütme Kurulu ve
Jürinin Beklentileri

Karar vermek için gerekli bilginin  zamanında,
 iyi yazılmış,
 dengeli ve tutarlı bir şekilde sunulması

Verilecek karardan dolayı ileride güç durumda kalınmaması
© EFQM 2012
20
KalDer' in Beklentisi

Tutarlı ve tartışmasız bir ödül sürecinin yürütülmesi.

Doğru örnek kuruluşların


belirlenmesi,

ödüllendirilmesi,

ülke çapında tanıtılması
Süreç sonunda 
başvuran kuruluşun, 
değerlendiricilerin ve

ilgili tarafların huzur, mutluluk ve onur duyması.
© EFQM 2012
21
Baş Değerlendiricinin Beklentisi

Uyumlu ve dakik bir ekip çalışması

Uygun dokümanların kullanılması

İyi yazılmış değerlendirme dokümanları

Değerlendirme sürecine tam katılım

Ekip çalışmasına yapıcı katılım

İletişime açık olmak

Ekibin bulgularını sahiplenme
© EFQM 2012
22
EFQM Mükemmellik Modeli 2013
2010 Modeline Göre Değişiklikler
© EFQM 2012
23
EFQM Mükemmellik Modeli 2013
 Temel Kavramlar
 9 Kriter
 RADAR
© EFQM 2012
24
EFQM Mükemmellik Modeli 2013
 Nedir:


İyileştirme fırsatlarına ve kuruluşun nasıl çalıştığına bakmamıza yarayan ileriye dönük bir sistemdir. 
Temel kavramlar ve EFQM tarafından tanımlanan “Mükemmellik için yapılacaklar” dır.

Kuruluşun hedeflerini gerçekleştirmesine yarayan iyileştirmeye ve öğrenmeye temel oluşturur (Hata bulmaya ya da sorumlu aramaya değil).
Ne değildir:

Cevapları hazır yol haritası

İşten bağımsız
© EFQM 2012
25
Temel Kavramlar
 “Değer Sistemini” destekleme,
 “Mükemmellik Bileşenlerinin” dayanağı,
 Sürdürülebilir başarı için ilkelerdir.
© EFQM 2012
26
Temel Kavramlardaki Değişikliğinin Temeli
 Başlıklarda, anlamı güçlendiren değişiklikler;
Çalışanlarla Başarma
 Çalışanların Yetenekleri ile Başarma
Dengeli Sonuçlar Gerçekleştirme  Mükemmel Sonuçları Sürdürme
Sürdürülebilir bir Gelecek için Sorumluluk Alma  Sürdürülebilir bir Gelecek Yaratma
 Başlıklarda, kapsamı genişleten değişikler;
Süreçlerle Yönetme
 Çeviklikle Yönetme
İşbirlikleri Oluşturma
 Kurumsal Yetenekleri Geliştirme
 Açıklama ve tanımlamalarda kapsam ve anlam değişikliğine bağlı düzenlemeler
© EFQM 2012
27
Temel Kavramlar - 2013 Model Değişikliği
Sürdürülebilir Bir Gelecek Yaratma
Mükemmel Sonuçları Sürdürme
Kurumsal Yetenekleri Geliştirme
Yaratıcılık ve Yenileşimden Yararlanma
Çeviklikle Yönetme
Çalışanların Yetenekleri ile Başarma
© EFQM 2012
28
Kriterler = Mükemmellik Modeli 2013
 Temel Kavramları sistemin içine entegre eder.
 Mükemmelliği oluşturan gerekli unsurları listeler. (“Ne”)
 Kriterler uygulamanın “Nasıl” olacağına değinmez.  Bütünsel bir bakış açısı oluşturur; kuruluşun tüm yönlerini kapsar.
 Dinamik bir gelişme döngüsü içerir (RADAR).
 Genel dilde yazılır – bu yüzden, bazı terminoloji yorumlamaları gerekli olabilir.
© EFQM 2012
29
Kriterlerdeki Değişikliğin Temeli
 9 uncu Kriter dışında ana kriter ve alt kriter başlıkları ve
tanımlamaları aynı
 9 uncu Kriter başlığında, anlam karışıklığını önlemek için
değişiklik
Temel Performans Sonuçları İş Sonuçları
ve İş Paydaşları tanımının eklenmesi
 Girdi alt kriter açıklamalarında temel kavram değişikliklerine
paralel düzenlemeler; eklemeler ve ifade değişiklikleri
 Çıktı kriterlerinin açıklamalarındaki ifadelerin düzenlenmesi alt
kriter açıklamalarında sadeleştirme
© EFQM 2012
30
Girdi Kriterlerinin Yapısı 2013
1b
1a
1c
1. Liderlik
1d
1e
Alt kriterler
Alt kriter açıklamaları
5. Süreçler, Ürünler & Hizmetler
© EFQM 2012
5a
5b
5c
5d
5e
31
Girdi Kriterleri ile Temel Kavramlar Arasındaki İlişki
2010 Modeline göre önemli değişiklikler;
 Alt kriterlerde kullanılan Temel Kavram metinleri tek bir yerde kullanılmış.
 Sonuç kriterleri ile olan ilişkilendirme tamamen kaldırılmış.
© EFQM 2012
32
Girdi Kriterleri ile Temel Kavramlar Arasındaki İlişki
Kriter
Temel Kavramlar
Müşteriler İçin Değer Yaratma
Sürdürülebilir bir Gelecek Yaratma
Kurumsal Yetenekleri Geliştirme
1. Liderlik
a
b
c
d
2. Strateji
e
a
b
c
d
4. İşbirlikleri ve Kaynaklar
3. Çalışanlar
a
b
c
d
e
a
b
c
d
e
5. Süreçler, Ürünler ve Hizmetler
a b c d e
Yaratıcılık ve Yenileşimden Yararlanma
Vizyoner, Esin Veren ve Bütünsel Liderlik
Çeviklikle Yönetme
Çalışanların Yetenekleriyle Başarma
Mükemmel Sonuçları Sürdürme
© EFQM 2012
33
Sonuç Kriterlerinin Yapısı
 Kuruluş neyi (eğer varsa) ölçer?
Hangisi:


Paydaşın gereksinimiyle ilgilidir?
Kuruluşun stratejisiyle ilgilidir?
6
Müşterilerle
İlgili
Sonuçlar
6b
Alt Kriterler
6a
Alt Kriter
Açıklamaları
9b
Alt Kriterler
9a
9
İş Sonuçları
© EFQM 2012
Alt Kriter
Açıklamaları
34
RADAR Uygulaması
Gerçekleştirmek istediğiniz SONUÇLARI tanımlayın
Etkiyi DEĞERLENDİRİN ve istenilen sonucu elde etmeyi güvence altına almak için İYİLEŞTİRİN
© EFQM 2012
İyileştirmeyi gerçekleştirecek YAKLAŞIMLARI geliştirin
İyileştirme Planını YAYIN
35
RADAR - Girdiler 2013
Sağlam Temelli
Yaklaşım
Bütünleşik
Uygulama
Girdiler
Yayılım
Yapısallık
Sistematik
Ölçme
Değerlendirme ve İyileştirme
Öğrenme ve Yaratıcılık
İyileştirme ve Yenileşim
© EFQM 2012
36
RADAR - Girdiler 2013
Boyutlar Unsurlar Sağlam Temelli Yaklaşım Bütünleşik Uygulama Yayılım Yapısallık Ölçme Değerlendirme ve İyileştirme Öğrenme ve Yaratıcılık İyileştirme ve Yenileşim Tanım Yaklaşımlar, anlaşılır bir temele dayanır, ilgili paydaşların gereksinimlerine odaklanmıştır ve süreçleri esas alır. Yaklaşımlar stratejileri destekler ve ilgili diğer yaklaşımlarla ilişkilendirilir. Yaklaşımlar zamanında ve ilgili alanlarda uygulanır. Uygulama yapısal olarak gerçekleştirilir, esnekliği ve kurumsal çevikliği destekler. Yaklaşımların ve yayılımın etkililiği ve verimliliği düzenli olarak ölçülür. Öğrenme ve yaratıcılık faaliyetleri iyileştirme veya yenileşim fırsatlarının yaratılması için kullanılır. Ölçme, öğrenme ve yaratıcılık faaliyetlerinin çıktıları; iyileştirmelerin ve yenileşim uygulamalarının değerlendirilmesi, önceliklendirilmesi ve uygulanması için kullanılır. © EFQM 2012
37
RADAR Değerlendirme & Ölçüm Aracı - Girdiler 2013
Yaklaşım Tanım Görülememekte
Kısmen Görülmekte Görülmekte Tamamen Görülmekte Küresel örnek model olarak tanınmış Sağlam Temelli Yaklaşımlar, anlaşılır bir temele dayanır, ilgili paydaşların gereksinimlerine odaklanmıştır ve süreçleri esas alır. Bütünleşik Yaklaşımlar stratejiler ile desteklenir ve ilgili diğer yaklaşımlarla ilişkilendirilir. Yayılım Tanım Görülememekte
Kısmen Görülmekte Görülmekte Tamamen Görülmekte Küresel örnek model olarak tanınmış Uygulama Yaklaşımlar zamanında ve ilgili alanlarda uygulanır. Yapısallık Uygulama yapısal olarak gerçekleştirilir, esnekliği ve kurumsal çevikliği destekler. Tanım Görülememekte
Kısmen Görülmekte Görülmekte Tamamen Görülmekte Ölçme Yaklaşımların ve yayılımın etkililiği ve verimliliği düzenli olarak ölçülür. Küresel örnek model olarak tanınmış
Öğrenme ve Yaratıcılık Öğrenme ve yaratıcılık faaliyetleri iyileştirmeler veya yenileşim fırsatlarının yaratılması için kullanılır. İyileştirme ve Yenileşim Ölçme, öğrenme ve yaratıcılık faaliyetlerinin çıktıları; iyileştirmelerin ve yenileşim uygulamalarının değerlendirilmesi, önceliklendirilmesi ve uygulanması için kullanılır. Ölçek Genel Toplam Değerlendirme ve İyileştirme © EFQM 2012
% 0 % 25 % 50 % 75 % 100 38
Girdilerde Puanlama 2013
 RADAR Değerlendirme tablosunda her bir RADAR özelliğini için kriter bazında derecelendirme yapma.
 Kriter bazında derecelendirme profiline göre, kriter için puanlama yapma
Dikkat: Alt kriterler girdi puanı yaklaşımın sağlam temelliliği için verilen dereceden daha yüksek olamaz.
© EFQM 2012
39
RADAR - Sonuçlar 2013
Kapsam ve İlgi
İlgi ve Uygunluk
Bütünsellik
Kırılım
Sonuçlar
Eğilimler
Hedefler
Performans
Karşılaştırma
Güven
Yaklaşımdan Kaynaklanma
© EFQM 2012
40
RADAR - Sonuçlar 2013
Boyutlar Unsurlar Kapsam ve İlgi İlgi ve Uygunluk Bütünsellik Kırılım Eğilimler Hedefler Performans Karşılaştırmalar Güven Tanım Temel sonuçları da içeren kapsamlı ve tutarlı sonuçlar dizisi tanımlanmıştır. Bu sonuçlar kuruluşun stratejileri, amaçları ve ilgili paydaşların beklenti ve gereksinimlerine yönelik performansını gösterir. Sonuçlar zamanında gerçekleşmiş, güvenilir ve doğrudur. Sonuçlar uygun biçimde kırımlandırılarak anlamlı değerlendirmeler için kullanılır. En az 3 yıllık olumlu eğilimler vardır ve/veya iyi performans sürdürülür. Stratejik amaçlar doğrultusunda temel sonuçlar için uygun hedefler belirlenir ve bu hedeflere erişilir. Temel sonuçlar için stratejik hedefler ile uyumlu dış sonuçlar ile karşılaştırmalar bulunmakta ve sonuçlar karşılaştırma verilerine göre daha iyi durumdadır. Belirlenmiş sebep‐sonuç ilişkilerine dayalı olarak, performans düzeylerinin gelecekte de sürdürüleceğine dair güven verir. © EFQM 2012
41
RADAR Değerlendirme & Ölçüm Aracı - Sonuçlar 2013
İlgi ve Uygunluk Tanım Görülememekte
Kısmen Görülmekte Görülmekte Tamamen Görülmekte Kapsam ve İlgi Temel sonuçları da içeren kapsamlı ve tutarlı sonuçlar dizisi tanımlanmıştır. Bu sonuçlar kuruluşun stratejileri, amaçları ve ilgili paydaşların beklenti ve gereksinimlerine yönelik performansını gösterir. Küresel örnek model olarak tanınmış Bütünsellik Sonuçların zamanında gerçekleşmiş, güvenilir ve doğru dur. Kırılım Sonuçlar uygun biçimde kırımlandırılarak anlamlı değerlendirmeler için kullanılır. Performans Tanım Görülememekte
Kısmen Görülmekte Görülmekte Tamamen Görülmekte Eğilim En az 3 yıllık olumlu eğilimler vardır ve/ veya iyi performans sürdürülür. Küresel örnek model olarak tanınmış
Hedef Stratejik amaçlar doğrultusunda temel sonuçlar için uygun hedefler belirlenir ve bu hedeflere erişilir. Karşılaştırmalar Temel sonuçlar için stratejik hedefler ile uyumlu dış sonuçlar la karşılaştırmalar bulunmakta ve sonuçlar karşılaştırma verilerine göre daha iyi durumdadır. Güvenl Belirlenmiş sebep‐sonuç ilişkilerine dayalı olarak, performans düzeylerinin gelecekte de sürdürüleceğine dair güven verir. Ölçek Genel Toplam © EFQM 2012
% 0 % 25 % 50 % 75 % 100 42
Sonuçlarda Puanlama 2013
 RADAR Değerlendirme tablosunda her bir RADAR özelliğini için kriter bazında derecelendirme yapma.
 Kriter bazında derecelendirme profiline göre, kriter için puanlama yapma
Dikkat: Alt kriterler sonuç puanı kapsam ve ilgi için verilen dereceden daha yüksek olamaz.
© EFQM 2012
43
RADAR 2010 - 2013 Özet

Puanlama kriterleri ve puan dilimleri aynı

Puanlama kriterleri ile ilgili açıklamaları sadeleştirme

90 -100 puan dilimi için gerekli şartın netleştirilmesi: İlgili alanda
/ alt kriterde uluslararası rol model olarak ele alınma

Puanlama yaklaşımında belirleyici unsurları vurgulama
Girdilerde bir konuda yaklaşımın sağlam temelli olmaması veya tüm kriter
beklentilerini tam olarak kapsamaması durumunda kriterin puanını bu
hususların belirleyici olacağı
Sonuç kriterleri için kriter bazında verilecek genel puanın sunulan göstergelerin
ilgi ve kapsamına yönelik değerlendirme puanından yüksek olamayacağı
© EFQM 2012
44
Genel Puanlama:
Kriter Ağırlıkları
50%
50%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
15%
15%
10%
10%
10%
15%
15%
© EFQM 2012
10%
10%
10%
10%
45
Puan Ağırlıkları – Alt kriterler
 Her alt kriter başlangıçta RADAR kullanılarak 100 üzerinden puanlanır.
 Girdi Alt Kriterleri için (1‐5)

Genel alt kriter puan (%) İlgili Alt Kriter Bölümleri için toplam puanların ortalaması alınarak elde edilir.
© EFQM 2012
46
Sonuç Kriterlerinin Puanlaması
6
Müşterilerle
ilgili Sonuçlar
6a
Algılamalar
7
Çalışanlarla
İlgili Sonuçlar
7a
Algılamalar
8
Toplumla
ilgili Sonuçlar
8a
Algılamalar
9
İş Sonuçları
9a
İş
Çıktıları
© EFQM 2012
% 75
% 25
6b
Performans
Göstergeleri
% 75
% 25
7b
Performans
Göstergeleri
% 50
% 50
8b
Performans
Göstergeleri
% 50
% 50
9b
İş Performans
Göstergeleri
47
2014 Türkiye Mükemmellik Ödülü
Başvuru Dokümanının Hazırlanması
© EFQM 2012
48
Başvuru Dokümanının Önemi
Kapsamlı bir değerlendirmenin ilk adımı  Kuruluşunuz hakkında ilk izlenimi oluşturur.
İlk izlenimin kalıcılığını unutmayın.
Doküman kuruluşun net bir resmini çizmeli.
 Bireysel ve masa başı değerlendirilmelerinde kullanılan tek referanstır. Kendinizi değerlendiricinin yerine koyun. Kolay okunabilir ve izlenebilir bir doküman ile işini kolaylaştırın.
Doküman kapsamlı olmalı ama çok zor (komplike) olmamalı
© EFQM 2012
49
49
Başvuru Dokümanının Önemi
 Kuruluşun ana temalarının ve saha ziyaretinde izlenecek konuların belirlendiği bir platformdur.
Ana Temalarınız hakkında net olun. Yaklaşım ve sonuçlarınızı, mümkün oldukça, ana temalarınız ile ilişkilendirin.
 Kendi öz değerlendirmenizin bir parçasıdır. Dokümanı yazarken çıkan iyileştirmeye açık alanlarınızı not edin. Bunları iyileştirmek için sürecin sonunu beklemeyin.
Ödül sürecinin sonunda ve ödül alınması durumunda, iyi uygulamaları içeren bir referanstır.
© EFQM 2012
50
50
Başvuru Dokümanının Önemi
Sonuç olarak, iyi bir başvuru dokümanı;
 Kuruluşun çalışanlarınca bilinen bir öyküsüdür.
 Kuruluşu en iyi şekilde ve gerçekçi olarak anlatır.
 Anlaşılması kolaydır.
 Değerlendirme ekibine saha ziyaretinde sürprizler çıkarmayacak kapsamdadır.
 Kuruluşun çalışanlarının okunduğunda gurur duymasını sağlar.
© EFQM 2012
51
51
Başvuru Dokümanının Hazırlanması
 Planlama Aşaması
 Bilgi Toplama Aşaması
 Yazım Aşaması
© EFQM 2012
52
52
Planlama Aşaması
Tepe Yönetimin Sorumlulukları
1. Amacın belirlenmesi

Amaç, tarafsız ve objektif bir gözle değerlendirme, özdeğerlendirmenin kalibrasyonu, kurumsal gelişimi hızlandırma, hızlı öğrenme, yetkinlik onayı veya ödül alma vb. olabilir.
2. Taahhüt etme
 Gerekli kaynağı ayırma.
 Önceliklendirme
 Zaman ayırma
© EFQM 2012
53
53
Planlama Aşaması
Tepe Yönetimin Sorumlulukları
3. Sahiplenme

Nihai dokümanın sorumluluğunu üstlenme

Belirli bir kriteri sahiplenerek bireysel sorumluluk alma.
4. Proje Ekibini Oluşturma
© EFQM 2012
54
54
Planlama Aşaması
Tepe Yönetimin Sorumlulukları
5. Ana Temaları Kararlaştırma

Kuruluşa özgündür.

Kuruluşumu beş altı özelliği ile tanımlamak istersem, bunlar neler olabilir?’’ sorusu ile belirlenebilir.

Örnek;






© EFQM 2012
Müşteriye yakındır. Finansal olarak başarılıdır.
Sürekli iyileşmektedir. Yaratıcılıkta sektörün lideridir. Sonuç odaklıdır. Çalışanların beklentilerine duyarlıdır.
55
55
Planlama Aşaması
Proje Ekibinin Sorumlulukları
 Başarılı bir proje ekibi;

Organizasyonun saygın kişilerinden oluşur. 
Kuruluşun faaliyetleri ile ilgili sağlam temelli bir bilgiye sahiptir.

Mükemmellik Modelini bilir.

Bütünü görür.

İletişim becerisi yüksektir.

Organizasyonun geniş bir kesitini temsil eder
© EFQM 2012
56
56
Planlama Aşaması
Proje Ekibinin Sorumlulukları
 Roller;

Kriter sahipleri

Bilgi ve veri toplayanlar

Yazma işlemini yapanlar

Editörler
© EFQM 2012
57
57
Planlama Aşaması
Çalışanları Bilgilendirme
 Başvuru kararı  Başvurunun amacı  Proje ekibi duyurulmalı ve  Proje ekibinin taleplerine duyarlı olunması istenmeli
© EFQM 2012
58
58
Planlama Aşaması
Plan
 Zamanı, kaynağı ve kaliteyi optimize etmeli.
 Kritik aşamaları tanımlamalı ve gerçekçi terminler içermeli
© EFQM 2012
59
59
Planlama Aşaması
Kritik Aşamalar
 Karar verme ve duyurma
 Proje ekibinin kurulması
 Bilgilerin toplanması
 İlk taslağın tamamlanması
 İlk taslağın gözden geçirilmesi
 Gerekli ilave bilgilerin toplanması
 İkinci taslağın tamamlanması
 Son gözden geçirme
 Basım işlemlerinin tamamlanması
 Türkiye Mükemmellik Ödülü Yürütme Kuruluna teslim …
© EFQM 2012
60
60
Bilgi Toplama Aşaması
Toplanacak bilgi türleri
 Temel Bilgiler
 Ana Temalar
 Mükemmellik Modeli kriterleri
 RADAR değerlendirme kriterlerine göre belirlenir.
© EFQM 2012
61
61
Temel Bilgiler - Kuruluşun İçinde Bulunduğu Ortam
Stratejik Yön
(Mevcut ve geleceğe yönelik değer önermelerinde güçlük ve fırsatlar)
KÜRESEL ÇEVRE
PAZAR / REKABET ORTAMI
Aracılar
Rakipler
Tarihçe
(Geçmişte elde edilen başarılar)
PAYDAŞLAR
Düzenleyiciler
Müşteriler
İşbirlikleri
KURULUŞ
Eğilimler
Çalışanlar
Toplum
Hissedarlar
Yenilikler Yasalar ve Mevzuat
Küreselleşme
Kuruluş Ortamı
(Misyon, Vizyon, Değerler, Hissedarlar, Tesisler, Kapsam, Boyut)
© EFQM 2012
Pazarlar/Hizmet Alanları‐
Önermeler‐Müşteriler
(Mevcut ve olası pazarlar / aracılar / rakipler / müşteriler)
Faaliyetler / İşbirlikleri / Tedarikçiler
(Varlıkların yapısı ve işbirlikleri)
İşgücü
Siyasi Değişim
Uluslararası Anlaşmalar
Yönetim Yapısı
(Yönetişim ve performans yönetimi)
62
Bilgi Toplama Aşaması
Toplanacak bilgi türleri
 Tarih;

Toplanan bilgi, tarihsel gelişimi yansıtmalıdır.
 Yayılım;

Yaklaşımların yayılım örneklerini içermelidir. Örneğin; ‘’Bu yaklaşım merkez ofisteki fonksiyonların %50’sinde uygulanmaktadır.’’
 Bütünsellik;

Kuruluşun bir bütün olarak görülebilmesi için, bilgi kriterler arası ilişkileri gösterebilmelidir.
 İsimler;

Değerlendiricinin zihninde kuruluşu canlandırabilmek için, bilgi ilgili kişi ve unvanları da içermelidir. 
Kafa karıştıracak derecede fazla isim de kullanmayın.
© EFQM 2012
63
63
Bilgi Toplama Aşaması
Bilgi kaynaklarını belirleme
 Yönetim bilgileri;

Performans bilgileri, bütçe ve tahminler, iş planları, stratejik dokümanlar, proje raporları vb.
 Proses (süreç) bilgileri;

prosedürler vb.
 Panolar / e‐mail;

Göz ardı etmeyin. Toplumsal sonuçlar, çalışanlar, süreçler ve kritik performans sonuçları ile ilgili zengin ip uçları verirler.
© EFQM 2012
64
64
Bilgi Toplama Aşaması
Bilgi kaynaklarını belirleme
 Toplantı notları;
 Sunumlar;

iyi yaklaşımları tanımlamak, hazır grafik ve tabloları elde etmek için önemli kaynaklardır.
 Alınan ödüller, basında yer alan yazılar.
 Çalışanlar;

En önemli bilgi kaynağıdır. Bireyler ve ekiplerin geniş bir kesiti ile konuşarak gerçek bir resim yaratabilirsiniz.
© EFQM 2012
65
65
Bilgi Toplama Aşaması
Bilgi kaynaklarını belirleme
 Toplantı notları;
 Sunumlar;

iyi yaklaşımları tanımlamak, hazır grafik ve tabloları elde etmek için önemli kaynaklardır.
 Alınan ödüller, basında yer alan yazılar.
 Çalışanlar;

En önemli bilgi kaynağıdır. Bireyler ve ekiplerin geniş bir kesiti ile konuşarak gerçek bir resim yaratabilirsiniz.
© EFQM 2012
66
66
Bilgi Toplama Aşaması
Bilgi Toplama Metodu
En uygun metot belirlenmelidir.
 Proforma;

Alt kriter numarası, bilgiyi toplayacak kişi, yaklaşımın ismi, yaklaşımın tanımı, nasıl ölçüldüğü, yayılım örnekleri, iyileştirme ve öğrenme örnekleri, bilginin kaynağı, bilginin alındığı tarih, ilgili diğer kriterler vb. Başlıklarını içerebilir. ( Örnek Tablo)
 Bilgilendirme Toplantısı;

Bireylerden yüz yüze görüşerek bilgi alınması gerekiyorsa, öncelikle böyle bir genel bilgilendirme toplantısı yararlıdır.  Soru Formları;

Aynı kriter için birden fazla kişinin bilgi toplamasının gerekli olduğu durumlarda yararlıdır .
© EFQM 2012
67
67
Bilgi Toplama Aşaması
Bilgiyi Paylaşma
Bir kriter için toplanan bilgi diğer kriterlerle de ilişkili olabilir. Bilgi toplama prosesini optimize etmek ve bütünsellik için, ekip içinde bilginin paylaşımı önemlidir.
 Bilgi paylaşım matrisi;

Bilgi paylaşımını kolaylaştırmak için, bilgi türleri ile kriterlerin / kriter sahiplerinin ilişkisini gösteren tablolar oluşturulabilir
 Bilgi yönetim sistemi;

Toplanan bilgilerin dosyalanması, saklanması, geçerliliğinin ve güncelliğinin korunması için basit bir sistem tanımlanmalıdır. © EFQM 2012
68
68
Yazım Aşaması
Taslak doküman yazımında iki farklı yaklaşım görülmektedir:
 Akış diyagramı formatı

Kriter sahipleri topladıkları bilgileri mantıksal akış diyagramı formatında dizerek döker. Bir kişi (editör) kaleme alır.
 Klasik yöntem;

Kriter sahipleri kendi kriterini tamamen kaleme alır.
© EFQM 2012
69
69
Yazım Aşaması - Yazım Standardını Belirleme
1. Dokümanın yapısını kurma:
 Her bir kriter için ayrılacak sayfa sayısı belirlenmeli. Bunun için, kriter ağırlık puanları göz önünde tutulmalı. (örnek tablo ). İlk taslak çıktıktan sonra, sayfa sayılarında kaydırma yapılabilir.
 Ana Kriter bazında başlık seviyeleri belirlenmeli (1);

Alt kriter başlıkları yaygın olarak kullanılmaktadır (1.1).

Bir kısım başvurularda, alt kriter içindeki açıklanan alanlar alt‐alt başlık olarak kullanılmıştır (1.1.1.).
 Kısıtlama getiriyor olabilir (Bazı uygulamalarınız tanımlanmış ilgili alana girmiyor olabilir veya o alan iyileştirmeye açık alanınız olabilir!). Değerlendiricinin dikkatini çekmek ister misiniz?  Bu alanların sırası anlatım akışınıza uymuyor olabilir! © EFQM 2012
70
70
Yazım Aşaması - Yazım Standardını Belirleme
Tavsiye Edilen Sayfa Sayıları
Kriter No
Tanıtım
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Toplam
© EFQM 2012
Kriter puanı ( % )
‐
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
15 %
10 %
10 %
15 %
100 %
Sayfa sayısı
7,5
7.5
7.5
7.5
7.5
11
7.5
7
12
75
71
71
Yazım Aşaması - Yazım Standardını Belirleme
2. Sunum Standardını Belirleme:
 Sayfa düzeni ;

Daha kolay okunabilmesi ve sayfayı daha etkin kullanabilmek için iki kolon düzeninde yazım yaygın kullanılmaktadır.
 Ayıraç kullanımı ;

Sayfa sayısına dahil değildir.

Kilit mesajların kuvvetlendirilmesi için yaygın kullanılmaktadır (fotoğraf, resim ve üçüncü parti duygu / düşünceleri vb.)
© EFQM 2012
72
72
Yazım Aşaması - Yazım Standardını Belirleme
2. Sunum Standardını Belirleme:
 Yazı karakteri (font) seçimi ;

Yazımın en az 10 punto olması zorunludur. Ama, font seçimi serbesttir.

Sayfa kullanımını etkilediği için, verimli bir font seçin. 
Kurum imajına etkisini göz önünde tutun.

Değerlendiricinin beklentisini unutmayın; Kolay okunabilir bir font seçin. (Örneğin: Arial, Calibri)
© EFQM 2012
73
73
Yazım Aşaması - Yazım Standardını Belirleme
2. Sunum Standardını Belirleme:
 Grafik Tablo seçimi ;

Kolay izlenebilmesi için, aynı bilgi akış ve renk sırasını kullanın. Örneğin
BİLGİ
POZİSYON
RENK
DOLGU
Perf. sonucu
Birinci
Mavi
Blok
Hedef
İkinci
Kırmızı
Noktalı
Sektör ortalaması
Üçüncü
Siyah
Boş
Sarı
Çizgili
Sınıfında en iyi Dördüncü
karşılaştırma
© EFQM 2012
74
74
Yazım Aşaması - Yazım Standardını Belirleme
2. Sunum Standardını Belirleme:
 Şema / diyagram standardının seçimi ;

Bir resim bin kelimeye bedeldir.’’ Unutmayın.

İlave açıklamaya ihtiyaç duymadan, kendi başına anlaşılabilir olmalı. 
Büyüteç kullanılmasına gerek duymadan, okunabilir olmalı.

Kompleks değil, basit ama etkin olmalı
© EFQM 2012
75
75
Yazım Aşaması - Yazım Standardını Belirleme
2. Sunum Standardını Belirleme:
 Dil standardının seçimi ;

İş yapış şeklinizi hissettirmek ve organizasyonunuzla sıcak bağ kurulmasını sağlamak için;

Kurumunuza referans verildiğinde, birinci şahıs kullanılabilir ‘’Sektörümüzdeki en iyi uygulamaları gözden geçirdikten sonra, Hoshin planlamasını benimsedik’’. 
Yaklaşımlarda, aşırıya kaçmadan, birey/yönetici isimleri ve unvanları kullanın. Bu, yayılımı da hissettirir.

Kendi kavramlarınızı / jargonunuzu, aşırıya kaçmadan, kullanın. Doküman sonunda Kısaltmalar(+sözlük) sayfası kullanın.
© EFQM 2012
76
76
Yazım Aşaması - Yazım Standardını Belirleme
3. Taslak yazım yönetimi standardını belirleme:
Yaygın karşılaşılan problemler :
 Yazılım sürüm uyumsuzlukları ;

Yazanların aynı sürümün kullanmasını güvence altına alın veya ana kopyanın en yeni sürümde olmasını sağlayın.

Aynı sayfa düzeninin kullanılmasını güvence altına alın. 
Aksi halde, 7 sayfa olarak son haline gelmiş bir kriter, birden 8 sayfaya çıkıyor olabilir!
© EFQM 2012
77
77
Yazım Aşaması - Yazım Standardını Belirleme
3. Taslak yazım yönetimi standardını belirleme:
Yaygın karşılaşılan problemler :
 Zaman kısıdı var. Taslak sayısını sınırlı tutun;
En yaygın taslak sayısı 3’tür;
1.
Verileri kriter başlıkları altında toplama.
2.
Kriter taslaklarını konsolide ederek, tutarlı tek bir doküman haline getirme ve yönetimin görüşünü alma.
3.
Geribildirim temelinde, dokümanı son haline getirme ve yönetimin onayını alma.
© EFQM 2012
78
78
Yazım Aşaması - Yazım Standardını Belirleme
3. Taslak yazım yönetimi standardını belirleme:
Yaygın karşılaşılan problemler :
 Yeni bilgi ve verilerin ortaya çıkması;

Güncelleme için zamanınız yok ise, üzülmeyin. Saha ziyaretinde, değerlendirme ekibinin dikkatine sunabilirsiniz.  Proje sonundaki, basım, çoğaltma ve ciltleme işlemleri için gerekli süreyi planlamayı unutmayın.
© EFQM 2012
79
79
Yazım Aşaması - Yazım Standardını Belirleme
3. Taslak yazım yönetimi standardını belirleme:
Yaygın karşılaşılan problemler :
 Yeni bilgi ve verilerin ortaya çıkması;

Güncelleme için zamanınız yok ise, üzülmeyin. Saha ziyaretinde, değerlendirme ekibinin dikkatine sunabilirsiniz.  Proje sonundaki, basım, çoğaltma ve ciltleme işlemleri için gerekli süreyi planlamayı unutmayın.
© EFQM 2012
80
80
Yazım Aşaması
 Yazım İçeriği : 
Genel Tanıtımın ve Temel Bilgilerin yazılması.

Girdi kriterlerinin yazılması.

Sonuç kriterlerinin yazılması.
© EFQM 2012
81
81
Yazım Aşaması - Yazım İçeriği
1. Genel Tanıtımın (Giriş) yazılması;
İyi yazılmış bir Genel Tanıtımın önemini küçümsemeyin;

Değerlendirici üzerinde doğru ilk izlenimi yaratan bölümdür.

Sonuç kriterlerinin kapsamı ve segmentasyon (kırınım) seviyesini değerlendirmek için referanstır.

Temel organizasyonel işleyiş şemasının resmini çizer .

Ana temalarınızın görülmesi için bir fırsattır.
© EFQM 2012
82
82
Yazım Aşaması - Yazım İçeriği
2. Girdi Kriterlerinin yazılması;
Nasıl işlediğinize odaklanan bu kriterlerde ;
 Ne yaptığınızın ötesinde niçin öyle yaptığınızı da açıklayın.;

Yaklaşımın kurumunuz için doğru bir yaklaşım olduğuna karar verilebilmesi için, yaklaşımlarınızın politika, strateji ve içinde bulunduğunuz ortamla uyumlu, ve değerleriniz ile tutarlı olduğunu gösteriniz.
 Tarihsel gelişimi ile anlatın ;

Mevcut yaklaşımların, geçmiş yaklaşımların gözden geçirilerek nasıl iyileştirildiğinin resmini çizin.
© EFQM 2012
83
83
Yazım Aşaması - Yazım İçeriği - Girdi Kriterleri
 Gelecekteki değişikliklere de değinin 
Planlanan yenilikler yaklaşım boyutunda dikkate alınmayacaktır ama değerlendirme ve gözden geçirme boyutunda değerlendirilecektir. 
Eğer değişiklik uygulama boyutunda ise, yayılımın hangi aşamasında olduğunu net ifade edin. Saha ziyaretinde yeni yayılım boyutu değerlendirilecektir.
 Tutarlılığa dikkat edin

Farklı kriterlerde anlatılan aynı örneklerde, yazanlar farklı olduğu için, farklı tarihler, farklı başarı faktörleri vb. yazıldığı görülebilmektedir.
© EFQM 2012
84
84
Yazım Aşaması - Yazım İçeriği - Girdi Kriterleri
 Ana temaları güçlendirin

Yazanların zihninde, ana temalar göz önünde tutulması gereken en önemli şey olmalıdır. 
Bu ortak mesajlar yolu ile, değerlendiricinin zihnini etkileme gücünü elde tutacaklardır.
© EFQM 2012
85
85
Yazım Aşaması - Yazım İçeriği
3. Kriter seviyesindeki kilit bilgiler:
En çok karşılaşılan iyileştirmeye açık alanlar;
 Liderlik;

Liderliğin yayılımı.

Kuruluş dışındaki ilişkilerde, ticari ilişkiler dışındaki ilişkiler.

Proseslerin kendisi değil, bu proseslerde liderlerin katılımı .
© EFQM 2012
86
86
Yazım Aşaması - Yazım İçeriği
3. Kriter seviyesindeki kilit bilgiler:
En çok karşılaşılan iyileştirmeye açık alanlar;
 Strateji;

Bilginin stratejiye girdi olduğuna yönelik örnekler.

Paydaşların beklentilerinin dengelenmesi.

İletişimin etkinliği.

Politika ve stratejinin kuruluş dışına duyurulması.

Çalışanların sürece katılımı.

Pazar/sektördeki değişimlere uyumun göstergesi olarak alternatif senaryolar.

Pazar, politika ve stratejideki değişime göre kilit süreçlerin uyumuna örnekler.
© EFQM 2012
87
87
Yazım Aşaması - Yazım İçeriği
3. Kriter seviyesindeki kilit bilgiler:
En çok karşılaşılan iyileştirmeye açık alanlar;
 Çalışanlar;

İK faaliyetlerinin stratejilerle uyumu;

Genel stratejiler ve İK politika ve stratejileri.

İş hedeflerine göre şimdiki ve gelecekteki yetkinlikler.

Organizasyonun gelecekteki ihtiyaçları ve eğitim planları.

Organizasyon hedefleri ve birey/ekip hedefleri vb.

Etkinlik için farklı organizasyon yapıları.

Eğitimin etkinliği.

Yetkelendirme.

Yatay/dikey iletişimin ve iletişim araçlarının etkinliği
© EFQM 2012
.
88
88
Yazım Aşaması - Yazım İçeriği
3. Kriter seviyesindeki kilit bilgiler:
En çok karşılaşılan iyileştirmeye açık alanlar;
 İşbirlikleri ve Kaynaklar;

İşbirlikleri yolu ile değer zincirinin iyileşmesine yönelik açık kanıtlar. Sonuç kriterlerinde (8 ve 9) ilgili performans.

Belirli teknolojinin niçin adapte edildiği ve iş hedefleri ile ilişkisi (örneğin: teknoloji yol haritası). Gelişmekte olan teknolojilerin izlenmesi ve uyarlanması..

Bilgi yönetimi; Çalışanların bilgi ihtiyacının belirlenmesi..

IT bazlı olmayan bilginin geçerliliği, güvenliği, ulaşılabilirliği
© EFQM 2012
.
89
89
Yazım Aşaması - Yazım İçeriği
3. Kriter seviyesindeki kilit bilgiler:
En çok karşılaşılan iyileştirmeye açık alanlar;
 Süreçler;

ISO‐9000 vb. standartların süreçlerin yönetiminde ve iyileştirilmesinde kullanıldığına dair kanıtlar.

Organizasyonun ihtiyacına göre süreç ölçümlerinin belirlenmesi.

Süreç iyileştirme hedeflerini belirlemedeki rasyonellik; stratejik hedeflerle veya kıyaslama sonucu öğrenmeye göre vb.

Küçük iyileştirmeler yanında sıçramalı iyileştirme ihtiyaçları ve kanıtlar.

Ürün/hizmet geliştirmede müşterilerin katılımı ve yaratıcılık.

Müşteri ilişkilerinde proaktif yaklaşım
© EFQM 2012
.
90
90
Yazım Aşaması - Yazım İçeriği
3. Kriter seviyesindeki kilit bilgiler:
En çok karşılaşılan iyileştirmeye açık alanlar;
 Sonuçlar;
Ne elde edildiğine odaklanan bu kriterlerde ;

Sunulan sonuçlar politika ve strateji ile ilişkili kilit ölçümler olmalıdır ;

Girdi kriterleri ile ilişki kurulmasını kolaylaştırırlar. 
Sonuçlar, ilgili paydaşların önemli olduğunu düşündüğü ölçümleri kapsamalıdır. ;

Algılamalarda, önem derecesi. 
Sonuçlar 3‐5 yıllık eğilim içermeli ;

İyileşmenin nedeni kısaca açıklanmalı (yaklaşım kaynaklı).
© EFQM 2012
.
91
91
Yazım Aşaması - Yazım İçeriği
3. Kriter seviyesindeki kilit bilgiler:
En çok karşılaşılan iyileştirmeye açık alanlar;
 Sonuçlar;

Hedefler ve karşılaştırmalar;
– Hedef belirleme yaklaşımları anlaşılabilir olmalı
– Dış kuruluş karşılaştırmasında rasyonel anlaşılır olmalı
– Vizyon ve stratejilerle uyumlu olmalı.

Özellikle negatif sonuçlar için;
– Pazar/sektör durumuna ve rakiplere göre performansın pozitif olması olumlu değerlendirilir.

Algılama sonuçları (alt kriter a) ile iç performans sonuçları (alt kriter b) arasındaki direkt ilişkiyi unutmayın.
.
© EFQM 2012
92
92
Genel Hususlar
 75 A4 sayfasını geçmemeli
 Sayfa numaralı olmalı
 En küçük, 10 punto yazılar, 8 punto tablolar olmalı
 Başvuru formu olmalı
 Başlık sayfası, organizasyon şeması, genel tanıtım ve özdeğerlendirme bölümleri olmalı
 10 kopya olarak teslim edilmeli
© EFQM 2012
93
93
Mükemmellik yolculuğunuzda başarılar dileriz
Berçin Gün ‐ [email protected]
Orhan Argon ‐ [email protected]
Tel: 0216 518 42 84
Faks: 0216 518 42 86
© EFQM 2012
94
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
3 490 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа